Byla eR-45-968/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo kandidato į Respublikos Prezidentus S. S. patikėtinio D. V. skundo atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos verslo konfederacija) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

3D. V. 2019 m. balandžio 30 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (toliau – LVAT) kaip kandidato į Respublikos Prezidentus S. S. patikėtinis, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2019 m. balandžio 23 d. raštą Nr. 2-1129(2.11) „Dėl trečiųjų asmenų socialiniuose skleidžiamos informacijos apie kandidatus“ (toliau – Raštas) ir įpareigoti VRK iš naujo išnagrinėti šį atvejį viešame VRK posėdyje.

4Teismui pateiktame skunde VRK Raštas ginčijamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo (toliau – Prezidento rinkimų įstatymas) 18 straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančiu, kad visos partijos, iškėlusios kandidatus į Respublikos Prezidentus, ir kandidatų į Respublikos Prezidentus patikėtiniai VRK sprendimus gali apskųsti LVAT.

5Iš viešai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7083d005abd11e99684a7f33a9827ac skelbiamos informacijos matyti, kad VRK 2019 m. balandžio 9 d. priėmė sprendimą Nr. Sp-219, kuriuo paskelbė 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvaujančius kandidatus į Respublikos Prezidentus. Šio sprendimo 1.7 punktu kandidatu į Respublikos Prezidentus buvo paskelbtas S. S. Minėtas VRK sprendimas įsigaliojo 2019 m. balandžio 12 d. (sprendimo 2 punktas).

6Iš VRK Rašto turinio matyti, kad šiuo raštu L. U. buvo pateiktas atsakymas į jo 2019 m. vasario 22 d. ir 2019 m. vasario 25 d. elektroninius laiškus, kuriuose L. U. prisistato kaip politinės partijos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (toliau – LVŽS) atstovas. Teismui pateiktame skunde taip pat nurodoma, kad L. U. yra kandidatą iškėlusios partijos (LVŽS) atstovas.

7Atsižvelgiant į tai, kad S. S. kandidatu į Respublikos Prezidentus yra paskelbtas nuo 2019 m. balandžio 12 d., VRK Raštas, kuriuo atsakoma į L. U. 2019 m. vasario 22 d. ir 2019 m. vasario 25 d. elektroninius laiškus, t. y. į laiškus, išsiųstus iki S. S. paskelbimo kandidatu į Respublikos Prezidentus, negali būti laikomas sprendimu, skundžiamu pagal Prezidento rinkimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ir atitinkamai negali būti nagrinėjamas šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Skundo reikalavimas įpareigoti VRK iš naujo išnagrinėti šį atvejį viešame VRK posėdyje yra neatsiejamai susijęs su skundo reikalavimu panaikinti VRK Raštą ir laikytinas išvestiniu reikalavimu.

8Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka.

9Atsižvelgdama į tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad D. V. pateiktas skundas nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka, todėl jį atsisakytina priimti.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjo skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos verslo konfederacija) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai