Byla R-50-602/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. O. skundo atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

3Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2019 m. gegužės 20 d. gautas pareiškėjo A. O. (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriame prašoma panaikinti 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento pirmojo turo rinkimų rezultatus bei įpareigoti atitinkamas tarnybas skelbti naujus rinkimus.

4Pareiškėjas nurodo, kad pirmąsias vietas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose (I ture) užėmę asmenys yra galimai pažeidę Lietuvos Respublikos Konstituciją, nors Lietuvos Respublikos Prezidentu gali būti renkamas tik asmuo, kuris gerbia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir yra nepriekaištingos reputacijos asmuo.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 123 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme (toliau – Prezidento rinkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme (toliau – Seimo rinkimų įstatymas), Referendumo įstatyme, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nurodyti asmenys, nesutikdami su apylinkės rinkimų komisijos arba apylinkės referendumo komisijos sprendimais, priimtais pagal skundus dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų, dėl kurių rinkėjas negali įgyvendinti savo teisės rinkti (neteisingai įrašytas į sąrašą arba išbrauktas iš sąrašo, taip pat kai sąraše netiksliai nurodyti duomenys apie rinkėją), gali apylinkės rinkimų komisijos ar apylinkės referendumo komisijos sprendimą apskųsti apygardos administraciniam teismui per rinkimų įstatymuose ir Referendumo įstatyme nustatytus terminus.

6Pagal ABTĮ 124 straipsnio 1 dalį Prezidento rinkimų įstatyme, Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatyti asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus.

7Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 34 straipsnio (Skundai dėl rinkėjų sąrašų) 1 dalyje nurodyta, kad rinkėjas arba partijos atstovas skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų, dėl kurių rinkėjas šio įstatymo nustatyta tvarka neįrašytas į rinkėjų sąrašą arba yra įrašytas į kelis rinkėjų sąrašus, gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai iki rinkimų likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

8Prezidento rinkimų įstatymo 18 straipsnio (Skundai dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų iki balsavimo pabaigos) 1 dalyje nustatyta, kad visos partijos, iškėlusios kandidatus į Respublikos Prezidentus, ir kandidatų į Respublikos Prezidentus patikėtiniai rinkimų komisijų sprendimus gali apskųsti šia tvarka: 1) apylinkių rinkimų komisijų sprendimus – savivaldybės rinkimų komisijai; 2) savivaldybių rinkimų komisijų sprendimus – Vyriausiajai rinkimų komisijai; 3) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

9Prezidento rinkimų įstatymo 19 straipsnio (Skundai dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui) 1 dalyje nustatyta, kad visos partijos, iškėlusios kandidatus į Respublikos Prezidentus, ir kandidatų į Respublikos Prezidentus patikėtiniai apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali apskųsti savivaldybės rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sprendimo priėmimo.

10Prezidento rinkimų įstatymo 77 straipsnio (Paklausimas dėl šio įstatymo pažeidimo) 1 dalyje nurodyta, kad su paklausimu, ar per Respublikos Prezidento rinkimus nebuvo pažeistas šis įstatymas, į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – Konstitucinis Teismas) gali kreiptis Seimas ne vėliau kaip per 3 dienas po Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo dienos.

11Minėtos ABTĮ ir Prezidento rinkimų įstatymo normos patvirtina, kad Prezidento rinkimų įstatyme nustatyti asmenys šiame įstatyme nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti rinkimų komisijų sprendimus, be kita ko, ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus. Pareiškėjas A. O. nepriskirtas prie subjektų, kurie Prezidento rinkimų įstatyme nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti rinkimų komisijų sprendimus, be kita ko, ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus. Todėl skundą atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka remiantis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

12Nurodytos ABTĮ ir Prezidento rinkimų įstatymo normos patvirtina, kad kiti asmenys, kurie nėra išvardyti Prezidento rinkimų įstatyme kaip asmenys, kurie šiame įstatyme nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti rinkimų komisijų sprendimus, gali ginti savo teises kaip rinkėjai, kaip tai yra įtvirtinta minėtose ABTĮ 123 straipsnio 1 dalies ir Prezidento rinkimų įstatymo 34 straipsnio nuostatose.

13Tokios įstatymų aiškinimo ir taikymo praktikos laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose Nr. R556-10/2014 ir eR-45-968/2019.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Atsisakyti priimti pareiškėjo A. O. skundą.

16Nutartis neskundžiama.

Ryšiai