Byla 2-8-674/2017
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, dalyvaujant ieškovo V. B. atstovui advokatui S. Jankauskui, atsakovei J. B., jos atstovei advokatei L. U., Raseinių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovei M. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovei J. B., trečiasis asmuo S. B., dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimo pakeitimo, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo ir atsakovės J. B. priešieškinį atsakovui V. B. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas V. B. pareiškė ieškinį prašydamas pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1038-476/2010 ir nustatyti V. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su juo, jos tėvu V. B., jo gyvenamojoje vietoje; priteisti iš J. B. nepilnametės dukters V. B., gim. ( - ), išlaikymą - periodines išmokas po 100 Eur, indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki V. B. pilnametystės; priteistą išlaikymą pavesti tvarkyti V. B.; nutraukti išlaikymo išieškojimą pagal 2010-12-22 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1038-476/2010 nuo ieškinio padavimo teismui dienos; priteisti iš J. B. valstybei patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą.

5Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai. Jį tinkamai atstovauja advokatas. Ieškinyje nurodė, kad su atsakove J. B. susituokė 2007-1l-17. Duktė V. B. gimė ( - ), t.y. prieš įregistruojant santuoką. Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimu jų santuoka buvo nutraukta. Dukters V. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su jos motina, atsakove J. B.. Dukters išlaikymui iš jo buvo priteistos periodinės išmokos po 200,00 litų kas mėnesį. Buvo pasikeitusios aplinkybės, todėl atsirado pagrindas reikšti pakartotinį ieškinį dėl nepilnametės dukters V. B. gyvenamosios vietos nustatymo. 2016 m. liepos mėnesį pas jį į namus atvyko Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė, kuri pranešė, kad jo buvusi sutuoktinė J. B. jų dukterimi V. B. nesirūpina, girtuokliauja, keičia savo buvimo vietas. Taip pat buvo pranešta, kad duktė yra palikta pas atsakovės tėvą R. Ž., gyvenantį ( - ). Jam buvo pasiūlyta pačiam pasirūpinti nepilnamete dukterimi ir kreiptis į teismą, kad Viktorijos gyvenamoji vieta būtų nustatyta su juo. Ieškovas sutiko. Praėjus keletui dienų nuo pokalbio su Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstove, jis nuvažiavau pas R. Ž.. Į vidų jo neįsileido. Pokalbis įvyko kieme. Paprašė, kad leistų ieškovui pasimatyti su dukterimi. R. Ž. atsisakė pakviesti dukterį, kad galėtų su ja pabendrauti. R. Ž. nepaneigė, kad Viktorija gyvena pas jį. R. Ž. pasakė, kad ieškovas be teismo sprendimo su dukterimi negalės matytis ir bendrauti. Palikęs atvežtus maisto produktus, jis išvažiavo. Jis paskutinį kartą su dukterimi Viktorija matėsi ir bendravo maždaug prieš pusę metų, kai ji su motina gyveno Garliavoje, Kauno rajone. Pripažįsta, kad su dukterimi matosi ir bendrauja retai, nes atsakovė J. B. keičia gyvenamąją vietą, kuri dažnai ieškovui būna nežinoma. Ieškovo turimomis žiniomis J. B. nevengia išgerti. Telefonu su ja dažniausiai nepavyksta pasikalbėti dėl to, kad būna išgėrusi arba iš viso nenori su juo bendrauti. Be to, atsakovė jų nepilnametę dukterį V. B. yra atidavusi auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, todėl ir reiškia pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Kad galėtų pilna apimtimi ja rūpintis. Prašė dukters gyvenamąją vietą nustatyti su juo. Jis su antrąja žmona S. B. ir posūniu P. Š. gyvena nuomojamame dviejų kambarių bute. Jis pradėjo dirbti UAB „ECOWOOD“. Sutuoktinė taip pat dirba. Ji sutinka, kad jo duktė Viktorija apsigyventų pas juos. Mano, kad galės ir sugebės vykdyti tėvo pareigas. Įsitikinęs, kad susiklosčius dabartinei situacijai, nustačius dukters V. B. gyvenamąją vietą su juo, tai labiausiai atitiks vaiko interesus. Nustačius dukters V. B. gyvenamąją vietą su juo, iš atsakovės J. B. prašo priteisti išlaikymą. Jų dukters būtiniems poreikiams patenkinti atsakovė turėtų teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 100 Eur kas mėnesį.

6Atsakovė J. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Ji parodė, kad dukra tėvo visiškai nepažįsta, ieškovas visiškai dukra nesidomėjo, su ja nepalaikė jokio ryšio. Ji pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo palikti galioti Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1038-476/2010 patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių punktą dėl nepilnametės dukters V. B. gyvenamosios vietos nustatymo su atsakove; Taip pat priešieškiniu prašo pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1038-476/2010 priteistą išlaikymą nepilnametei dukrai V. B. ir priteisti iš V. B. nepilnametės dukters V. B. išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 100,00 Eurų iki jos pilnametystės. Atsakovė nurodė, kad išlaidos dukters išlaikymui padidėjo. Mergaitė lanko mokyklą, pradėjo lankyti muzikos mokyklą pianino klasę. Mergaitė sveikatos problemų neturi, bet mikčioja. Dukra bijo tėvo, nes yra nuo jo nukentėjusi, nes kai ji buvo maža, netyčia buvo apipylęs kava. Dukra gal ir bendrautų su tėvu, bet jis neieško kontakto su dukra, neskambina jai. Atsakovė nurodė, kad mokosi virėjos specialybės, pasiųsta iš darbo biržos. Jos pajamas sudaro valstybės parama 114 Eur ir stipendija 255,00 Eur ir kelionpinigiai į mėnesį apie 122,00 Eur. Atsakovė gyvena ( - ) su savo tėčiu. Apie 200 - 250 Eurų kas mėnesį išleidžia vaikui. Išgyventi padeda jos tėtis. O dabar jau ketvirtas mėnuo ieškovas moka vaiko išlaikymui po 57,00 Eur. Iki to vaikui išlaikymą mokėjo Vaikų išlaikymo fondas.

7Raseinių rajono VTAS atstovė nurodė, kad patikrinus vaiko gyvenimo sąlygas ir sąlygas kuriomis vaikas gyventų nustatė, kad V. B. gyvena A. M. gatvėje, dviejų kambarių bute. N. B. ir B. santuokos nutraukimo, tėvas dukra nesidomėjo, nepalaikė su ja ryšio. Mergaitė taip pat nenori gyventi su tėvu, jo bijo, jaučia nerimą. B. teistas, turi galiojančių administracinių nuobaudų. J. B. įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, turi galiojančių administracinių nuobaudų. Gyvena kartu su savo tėvu. Kai J. B. įrašyta į VTAS apskaitą po to nebuvo gauta jokių nusiskundimų, jokių žinių apie vaiko nepriežiūrą. Mergaitės mokykla nurodžiusi, kad reiktų daugiau skirti dėmesio namų ruošai. Įvertinus visas aplinkybes nustatyta, kad tėvų gyvenimo sąlygos panašios, bet atsižvelgiant į tai, kad ieškovas V. B. nepalaikė jokio ryšio su dukra, mergaitė tėvo bijo, tarp jų nėra emocinio ryšio. Todėl tikslinga mergaitės gyvenamąją vietą nustatyti su motina.

8Ieškinys netenkintinas.

9Priešieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovo V. B. ir atsakovės J. B. santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės 2010 m. gruodžio 22 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu. Nustatyta nepilnametės V. B., a.k. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta su motina J. B. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Iš atsakovo V. B., nepilnametės V. B. išlaikymui priteista kas mėnesį mokamų periodinių išmokų po 200 Lt ir tęsti iki dukters pilnametystės. Materialinį išlaikymą uzufrukto teise tvarkys motina J. B.. Materialinio išlaikymo pradžia 2009-04-01. (b. l. 10-11). V. B. deklaruota gyvenamoji vieta yra Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Jučių k. (b. l. 6) V. B. yra 2015-04-14 sudaręs santuoką su S. B., jo šeimą sudaro žmona S. B. ir posūnis P. Š. (b. l. 7, 8). V. B. ir J. B. ištuoka įregistruota 2011 m. sausio 29 d., jie turi nepilnametę dukterį V. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) (b. l. 9, 12). V. B. dirba pagal darbo sutartį UAB ,,ECOWOOD“ nuo 2016-07-04 (b. l. 13). Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodoma, kad V. B. su žmona ir jos vaiku gyvena nuomojamame bute ( - ). Bute du kambariai, gyvenimo sąlygos geros, yra apstatyta reikiamais baldais. Nustačius V. B. gyvenamąją vietą su ieškovu, ji kambariu turėtų dalintis su S. B. sūnumi P. Š.. Ieškovas pripažįsta, kad su dukra bendrauja retai. Ieškovas dirbo iki 2016-12-21 UAB ,,ECOWOOD“, pajamos apie 450 Eur, o iš SoDros duomenų bazės matyti, kad ieškovo vidutinis užmokestis yra 569,46 Eur (b. l. 75). Nurodo, kad priteisto išlaikymo dukrai nemokėjęs iki 2016-09-01, turi finansinių įsipareigojimų. Dukra pas tėvą nesisvečiavusi, 2016 m. rugsėjį tėvas pirmą kartą atvyko į dukters mokyklą. Ieškovas keletą kartų teistas ir turi administracinių nuobaudų. Atsakovė įrašyta į socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus, apskaitą nuo 2016 m. birželio mėn. Gyvena šiuo metu pas savo tėvą R. Ž. jo sodyboje. J. B. šeimai skirti du kambariai, kurie apstatyti būtiniausiais baldais. V. B. turi atskirą kambarį, kuriuo dalinasi su jaunesniu broliu Roku. J. B. šiuo metu niekur nedirba, nuo 2016-07-21 registruota darbo biržoje. Nuo 2016-09-19 mokosi Raseinių technologijos ir verslo mokykloje pagal darbo biržos virėjų kursų mokymosi programą. Atsakovė pripažįsta, kad turi priklausomybę alkoholiui, todėl pradėjo metų medikamentinį gydymą. Pastaruoju metu girtuokliavimo ar vaiko nepriežiūros atvejų neužfiksuota. J. B. pajamos: 140,27 Eur socialinė išmoka, 15,20 Eur išmoka vaikui, dabar 103,64 Eur vėliau gaus 228,00 Eur darbo biržos mokymosi stipendija. V. B. išlaikymą mokėjo Vaikų išlaikymo fondas. J. B. pragyventi padeda jos tėvas. Atsakovė turi galiojančių administracinių nuobaudų. Tėvas dukrą yra vieną kartą aplankęs mokykloje (2016 m. rugsėjo mėn.) VTAS specialistė kalbėjosi su Viktorija 2016-10-10, ji nesidžiaugė pamačiusi tėvą, truputi net išsigando ir todėl bendravimas buvo šaltas. Tėvo ir dukros nesieja artimas emocinis ryšys. J. B. nurodžiusi, kad Viktorija gerai sutaria su seneliais, žino namuose nustatytas taisykles. Atsakovė gerai sutaria su savo tėvu R. Ž., kurio prašo patarimų ir kuris padeda rūpintis mergaite. Ariogalos gimnazija informavusi VTAS, kad mergaitė aprūpinta reikiamomis priemonėmis, į gimnaziją atvyksta švari, tvarkinga. Motina kviečiama į mokyklą atvyksta. (b. l. 26-28) 2016 m. rugpjūčio 16 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-789 J. B. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. (b. l. 29) Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos rašte nurodoma, kad V. B. mokosi antroje klasėje, mergaitė į mokyklą ateina tvarkinga, aprūpinta reikiamomis priemonėmis, pamokų be priežasties nepraleidinėja. Tėvas mokykloje nebuvęs, lankosi, esant reikalui, motina (b. l. 30). V. B. lankosi VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos centre, prisirašė 2016-09-01. (b. l. 31) Raseinių rajono Ariogalos miesto seniūnija raštu nurodė, kad V. B. gyvena nesenai nuomojamame bute ( - ), seniūnija apie netinkamą V. B. elgesį ar gyvenimo būdą nėra gavusi nusiskundimų (b. l. 32) VTAS pokalbio su vaiku apraše (2016-10-10) nurodoma, kad V. gyventi su tėčiu nenori, nes mažai jį pažįsta – tik iš mamos pasakojimo. Kai tėtis buvo atvykęs į mokyklą išsigando, kad ko nepadarytų, nes kai anksčiau buvo atvykęs, pas juos susimušė. Mergaitė nenori būti su tėvu, jis jai nepatinka. Nepatinka, kad tėtis blogai kalba apie mamą. (b. l. 33) Raseinių rajono Ariogalos seniūnijos rašte apie J. B. nurodoma, kad ji gyvena pas tėvą R. Ž. ( - ), ten gyvenimo sąlygos geros. J. B. niekur nedirba, šiuo metu mokosi. Moteris linkusi pavartoti alkoholį. (b. l. 34). V. B. darbdavio charakterizuojamas gerai, informuoja, kad už išlaikymą 2016 m. rugpjūčio mėn. įsiskolinimas 21,65 Eur, o už 2016 m. rugsėjo mėn. įsiskolinimo nėra (b. l. 35, 36). Tiek atsakovė, tiek ieškovas turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 37, 41-42) J. B. 2016-10-10 paaiškinime nurodžiusi, kad su V. B. prašymu V. B. gyvenamąją vietą nustatyti su juo nesutinka. V. B. mergaite niekada nesirūpino, jos nelankė, nesidomėjo ja. Be to mergaitė lėtesnė, linkusi užsidaryti (b. l. 38) Antstolė E. Rulienė 2016-10-06 raštu nurodžiusi, kad ji vykdo išieškojimą dėl išlaikymo iš V. B., V. B. naudai. Tiksli išlaikymo skola nežinoma (b. l. 39). VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla pateikusi J. B. charakteristiką, kurioje nurodyta, kad jos lankomumas geras, mokytis motyvuota. (b. l. 64). Tiek ieškovui, tiek atsakovei suteikta antrinė teisinė pagalba 100 proc. atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus išlaidas nurodytas LR CPK 88 str. 1 d. 6 ir 9 punktuose (b. l. 14-15, 55-56) Lietuvos Respublikos CK 3.169 str. 1 d., 3.174 str. 2 d. numatyta, kad tėvams gyvenant skyrium, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų, tėvų susitarimu, esant ginčui - vadovaujantis vaiko interesais. Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Jis grindžiamas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų garantuojamu prioritetinės vaiko teisių bei interesų apsaugos ir gynimo principu (J. T. vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas), kuris reiškia, kad, sprendžiant visus su vaikais susijusius klausimus, visų pirma turi būti atsižvelgiama į jų interesus. (LAT 2012-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2012). 2010-12-22 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu ieškovo ir atsakovės santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės. V. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina J. B. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.169 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje neapibrėžta, koks aplinkybių dėl vaiko gyvenamosios vietos pasikeitimas vertintinas kaip esminis, tačiau tai galėtų būti tėvo, su kuriuo gyvena vaikas, elgesio, materialiosios padėties pasikeitimas, pablogėjęs vaiko auklėjimas, kito iš tėvų materialiosios padėties pagerėjimas (LAT 2014-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2014) Ieškovas V. B. pateikė ieškinį, kad V. B. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su juo. Tačiau teismui įvertinus visas aplinkybes, šalių paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, nenustatyta, kad vaiko gyvenimo sąlygos būtų pablogėjusios, esanti aplinka mergaitei tapo nesaugi, nebeatitinka reikalavimų sveiko vaiko normaliam vystymuisi, o tokia aplinka jai būtų sukurta pakeitus gyvenamąją vietą nustatant su ieškovu. Be to, mergaitė V. B. iš viso neturi jokio ryšio su tėvu, ji pati nurodžiusi, kad visiškai nenorinti su tėvu gyventi ir kur nors su juo važiuoti, net bijanti tėvo, o nusiskundimų, kad J. B. vaiko būtų neprižiūrėjusi pastaruoju metu nėra gauta. VTAS išvadoje nurodoma, kad gyvenamosios vietos nekeitimas labiau atitiktų vaiko interesus. Be to pats ieškovas ieškinyje nurodė, kad nepalaikęs ryšių su dukra. Atsakovė taip pat patvirtinusi, kad ieškovas visiškai nesidomėjęs dukra, jos nelankęs, ir tarp jų nėra susiformavusio jokio ryšio. Mergaitė sutaria su mama ir seneliu (motinos tėvu). Darytina išvada, kad V. B. gyvenamoji vieta nekeistina ir paliktina su atsakove J. B.. Jei gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškovu, tuomet būtų pažeisti vaiko interesai, nes mergaitė būtų išplėšta iš įprastinės aplinkos, patirtų moralinę žalą, yra tikimybė, kad kiltų psichosocialinių problemų, nes V. B. visiškai neturi ir neturėjo socialinio ir emocinio ryšio su tėvu (ieškovu), jo bijo ir nesiekia su juo bendrauti. Ieškinys dėl gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu V. B. netenkintinas. Netenkinus ieškovo V. B. prašymo nustatyti V. B. gyvenamąją vietą su juo, nepriteistinas ir išlaikymas iš atsakovės. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo palikti Raseinių rajono apylinkės teismo 2010-12-22 sprendimu nustatytą vaiko gyvenamąją vietą su ja, taip pat prašo priteisti iš ieškovo didesnę sumą vaiko išlaikymui – po 100 eurų kas mėnesį mokamų išmokų. V. B. gyvenamoji vieta nekeistina. Dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo lieka galioti 2010-12-22 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1038-476/2010. Iš naujo šio klausimo spręsti nereikia, nes jis išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str.). CK 3.201 str. numato, kad teismas gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms. Ieškovė nedirbanti, vaikas auga ir jo poreikiai didėja. Ji mokosi, pradėjo lankyti muzikos mokyklą pianino klasę, reikalingi pinigai maistui, rūbams, avalynei, higienos ir mokymosi reikmenims, saviugdai ir turiningam laisvalaikiui. Be to vaikas turi jaustis oriai. Vaikų interesai yra svarbiausi, jie privalo gauti elementarų išlaikymą iš abiejų tėvų. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikius, teismas atsižvelgia į tai, kad būtų patenkinti būtiniausi vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, poilsiui, ugdymui. CK 3.194 str. 1 d. numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.

11Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad vaikui 2010 m. gruodžio 22 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo priteistas iš ieškovo išlaikymas po 200 Lt (57,92 Eur). Ieškovas iš išlaikymo vaikui neteikė, todėl išlaikymą atsakovė gaudavo iš Vaikų išlaikymo fondo. Ieškovas V. B. vaikui išlaikymą, kaip nurodė atsakovė, teikia nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio ir moka po 57,00 Eur. Ieškovas dirba UAB ,,ECOWOOD“ , jo vidutinis darbo užmokestis buvo 569,46 Eur (b. l. 75).

12Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Sprendžiant dėl individualių vaiko poreikių, atsižvelgiant į mergaitės mokyklinį amžių, atsakovės prašomą priteisti išlaikymo dydį (100,00 Eur), ieškovo pajamas ir į atsakovės išsakytus argumentus, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir į tai, kad vaiko poreikių tenkinimas pirmesnis už kitus poreikius, darytina išvada, kad V. B. išlaikyti prašoma suma (100 Eur) yra pagrįsta ir reikalinga, tokio amžiaus vaiko poreikių patenkinimui. Be to pats ieškovas teikdamas ieškinį pripažino, kad vaiko poreikiai auga, ir jis ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti po 100 Eur kas mėnesį materialinio išlaikymo vaikui. Teismas laiko, kad 100 Eur suma V. B. išlaikymui ir optimali. Ieškovas būdamas darbingo amžiaus, sąžiningas ir atsakingas už savo vaiką ir jo poreikių tenkinimą, turi dėti maksimalias pastangas, kad gautų pajamų ir galėtų teikti materialinį išlaikymą vaikui. Byloje nepateikiama duomenų, kad ieškovas būtų neįgalus, ar apribotos jo darbinės galimybės. Tai nėra didelė suma nepilnamečio vaiko išlaikymui. Atsakovei proporcingai skyrus tokio pat dydžio išlaikymą, vaikui užteks būtiniausiems poreikiams patenkinti. Išlaikymas priteistinas nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos (2016-12-15) iki vaiko pilnametystės. Teikiamą materialinį išlaikymą uzufrukto teise pavestina valdyti ir tvarkyti atsakovei J. B.. (CK 3.185 str., 3.190 str.).

13Kadangi abiems šalims yra suteikta antrinė teisinė pagalba, bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d.)

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.196, 3.201 straipsniais ir CPK 259, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

15Netenkinti ieškovo V. B. ieškinio.

16Patenkinti iš dalies atsakovės J. B. priešieškinį.

17Pakeisti 2010 m. gruodžio 22 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimų civilinėje byloje Nr.2-1038-476/2010 priteistą išlaikymą nepilnamečiui vaikui ir priteisti iš V. B., a. k. ( - ) išlaikymą jo nepilnametei dukrai V. B., gim. ( - ), a. k. ( - ), po 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų (indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka) nuo 2016 m. gruodžio 15 d. iki vaiko pilnametystės.

18Ši sprendimo dalis vykdoma skubiai.

19Išlaikymą uzufrukto teise valdyti ir tvarkyti pavesti vaiko motinai J. B..

20Nuo 2016-12-15 nutraukti materialinio išlaikymo išieškojimą pagal 2010-12-22 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1038-476/2010.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai