Byla T-602-806/2019
Dėl civiliniu ieškiniu priteistos sumos išdėstymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, civilinio ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei R. B., nuteisto juridinio asmens UAB „D.“ įgaliotam atstovui D. Ž.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „D.“ prašymą dėl civiliniu ieškiniu priteistos sumos išdėstymo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendžiu, be kita ko, juridinis asmuo UAB „D.“ nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 20 str. 2 d., 222 str. 1 d. bei BK 20 str. 2 d., 220 str. 1 d. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 1 p., bausmės subendrintos taikant apėmimą, ir UAB „D.“ skirta 90 MGL (3389,40) eurų dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir UAB „D.“ skirta sumažinta 60 MGL (2259,60 eurų) dydžio bauda. VMI ir SODROS civiliniai ieškiniai šioje byloje palikti nenagrinėti.

5Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujančios Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma tenkinti civilinį ieškinį, atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį paliko nepakeistą.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. birželio 6 d. nutartimi civilinės ieškovės Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos kasacinį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos civilinio ieškinio ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

7Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą tenkino ir pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendį dalyje dėl civilinio ieškinio priteisimo. Iš UAB ,,D.“ nutarta priteisti 73 792,85 eurus (septyniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt du eurus, 85 centus) Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nustačius šios bendrovės nemokumą, priteistą ieškinį nurodyta išieškoti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendžiu taipogi nuteisto aktualaus juridinio asmens vadovo.

8Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas UAB „D.“ prašymas išdėstyti civiliniu ieškiniu Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai priteistos sumos mokėjimą 10 metų laikotarpiui. Prašyme nurodoma, jog įmonė neturi realių galimybių atsiskaityti su biudžetu nedelsiant, nes nurodyta suma yra ženkli, todėl jos išieškojimas būtų įmonei sunki našta. Nedelsiant sumokėjus minėtą sumą, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus. Pabrėžiama, jog mokesčių mokėtojas visada geranoriškai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su mokesčių administratoriumi. Minėtos sumos mokėjimą išdėsčius, būtų užtikrinta galimybė įmonei toliau vykdyti veiklą, darbuotojams išsaugoti darbo vietas, o valstybės biudžetui gauti ženklią sumą. Įmonė įsipareigoja padengti įsiskolinimą. Kartu su prašymu pateikiamas debitorių ir kreditorių sąrašas.

9Nuteisto juridinio asmens UAB „D.“ įgaliotas atstovas D. Ž. teismo posėdyje prašymą palaikė. Paaiškino, kad prašo ieškiniu priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 10 metų laikotarpiui, kad būtų realu išmokėti. Tokių lėšų įmonė niekada neturėjo, o per ilgą laiko tarpą įmanoma išmokėti. Kitu atveju, tai privestų įmonę prie bankroto. VMI išdėstyti atsisakė. Šiai dienai ieškinys nėra nei kiek pradėtas atlyginti. Visi mokesčiai mokami, įmonė nėra nuostolinga, tačiau jeigu teks tokia našta, negalės nieko mokėti, o jeigu galės sudėlioti ilgalaikį planą, žinos, kad gali sumokėti, kiek reikia taupyti ir t.t. Buvo pateikti buhalteriniai dokumentai praeitų metų, pernai metai buvo pelningi. Dažniausiai, kai reikia mokėti mokesčius, jeigu turi, susimoka, jeigu ne, turi sutartį, kad nuimtų pinigus, kai bus lėšų sąskaitoje. Skolų ilgiau nei 2 sav. niekada įmonė neturėjo. Kalba apie visus mokesčius ir Sodrai, ir VMI. Vadovo reikia klausti, kodėl įmonė savarankiškai nesusimoka. Buhalterė samdoma, ateina vieną kartą per savaitę. Kartais ji paskaičiuoja ir būna netikėta, kad reikia tiek mokėti, kartais su delspinigiais, vėluojant, bet susimoka. Prie prašymo pridėti dokumentai, iš kurių matosi, kad visos problemos nuo 2013-11-13, geriausi rezultatai buvo praeitais metais, viskas kol kas šiai dienai gerai, tačiau jei bus priimtas sprendimas neišdėstyti skolos, viskas keisis. 2018 m. pelnas buvo 500-1000 eurų. Įmonėje dirba iki 10 darbuotojų. Nuo 8 iki 10. Šiuo metu padengtos visos skolos nuo 2013 m. iki 2018 m.

10Civilinio ieškovo VMI atstovė R. B. teismo posėdyje paaiškino, kad 2019-03-28 įmonės atstovas kreipėsi į VMI dėl civilinio ieškinio išdėstymo, bet oficialiu raštu buvo paaiškinta, kokiu būtų galima prašyti išdėstyti ar atidėti sumos mokėjimą, kadangi žala buvo priteista baudžiamojoje byloje, tai nėra mokestinė nepriemoka, dėl kurios galima kreiptis į VMI. Nurodyta, kad įmonė kreiptųsi į teismą, priėmusį nuosprendį baudžiamojoje byloje. Prašomam dešimties metų išdėstymo terminui civilinis ieškovas nepritaria. Teismui nustačius, kad yra pagrindas išdėstyti priteistą sumą, mano, jog tikslinga ją išdėstyti iki 2 m. Ilgesnis terminas reikštų, kad nepagrįstai vilkinamas nuosprendžio vykdymas. Įmonė nepasinaudojo savo teise, nepasitikslino deklaracijų, savanoriškai nesumokėjo į valstybės biudžeto sąskaitą jai priskaičiuotų sumų, šio neveikimo pasėkoje VMI turi pretenzijų įmonei ir pagrįstai nori išieškoti visą sumą kaip įmanoma operatyviau.

11Prokuroras A. Vainauskas, atsižvelgus į įmonės finansinę padėtį, neprieštaravo, kad civiliniu ieškiniu priteistos sumos mokėjimas būtų išdėstytas, tačiau laikotarpiui iki 3 metų.

12Prašymas tenkintinas iš dalies.

13BPK 113 straipsnyje numatyta, kad, kai kyla su civiliniu ieškiniu susijusių klausimų, kurių sprendimo BPK normos nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Baudžiamojoje byloje priimto nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio atlyginimo vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK), todėl prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo nagrinėjamas, vadovaujantis šio kodekso normomis. CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti. Pagal CPK 284 straipsnį ir formuojamą teismų praktiką teismo sprendimo vykdymą galima atidėti ar išdėstyti tuomet, kai nustatoma sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių atsakovui labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas taip pat turi nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas realus jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006). Teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). BPK nėra jokių imperatyvių reikalavimų, kad priteistas civilinis ieškinys būtų sumokėtas visas iš karto, taip pat nenumatytas konkretus terminas, per kurį jis privalo būti sumokėtas savanoriškai.

14Teismas, išnagrinėjęs prašymo argumentus, išklausęs UAB „D.“ įgalioto atstovo ir kitų proceso dalyvių pozicijas, sprendžia, jog šiuo atveju vis tik yra pagrindas išdėstyti civiliniu ieškiniu priteistos sumos mokėjimą. Pateiktame prašyme bei teismo posėdžio metu UAB „D.“ įgalioto atstovo išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad bendrovės galimybės iš karto atlyginti civiliniu ieškiniu priteistą piniginę sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai apsunkintos. Matyti, jog įmonė yra moki, tačiau gaunamas pelnas nedidelis, bendrovė turi finansinių įsipareigojimų (pateiktas kreditorių, debitorių sąrašas), bendrovėje dirba nuo 8 iki 10 darbuotojų. Teismas vertina, jog UAB „D.“ nėra finansiškai pajėgi nedelsiant sumokėti civiliniu ieškiniu priteistą sumą, kuri yra išties ženkli, bendrovei tai būtų išties didelė ar nepakeliama finansinė našta. Teismo įsitikinimu, išdėsčius aktualaus teismo sprendimo vykdymą, teisėti išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos interesai nebus pažeisti, bendrovė geranoriškai sutinka mokėti priteistą sumą, manytina, jog per tam tikrą laikotarpį bendrovė turės realią galimybę atlyginti priteistą žalą. Kita vertus, UAB „D.“ nurodytas 10 metų laikotarpis, kuriam ir prašoma išdėstyti ieškiniu priteistą sumą yra per ilgas, teismo įsitikinimu, atsižvelgus tiek į bendrovės finansinę padėtį, tiek į teisėtus išieškotojos lūkesčius, adekvatus ir proporcingas šiuo atveju yra 3 metų terminas.

15Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas iš UAB ,,D.“ Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai civiliniu ieškiniu priteistos sumos, t.y. 73 792,85 Eur, mokėjimą išdėsto dalimis 3 metų laikotarpiui.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 113, 362 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

17prašymą tenkinti iš dalies.

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendžiu, kuris pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartimi, iš UAB ,,D.“ Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, patenkinus civilinį ieškinį, priteistos sumos, t.y. 73 792,85 Eur, mokėjimą išdėstyti dalimis trijų metų laikotarpiui.

19Įpareigoti UAB ,,D.“ nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos per nustatytą trijų metų laikotarpį Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai kas mėnesį mokėti po 2049,80 Eur, paskutinį mėnesį sumokant 2049,85 Eur.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai