Byla 2-1230/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūnio, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-3797-656/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Open Agency“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Lotto Baltica“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Open Agency“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ solidariai 1 213 480,82 Lt skolos ir delspinigių.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi areštavo abiejų atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ neįkeistą ir kitaip neapsunkintą nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bendrai ne didesnei nei 1 213 480,82 Lt sumai, o nesant ar nepakankant atsakovų neapsunkinto nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, likusiai sumai areštavo atsakovų turtines teises bei pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovų darbuotojais bei ieškovu.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutarties rezoliucinę dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovams leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovų darbuotojais bei ieškovu, taip pat leidžiant atsakovui UAB „Žalgirio loto“ atsiskaityti su atsakovo UAB „Žalgirio loto“ pagal licencijas organizuojamų loterijų laimėtojais bei bilietų platintojais.

7Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė prašymą pakeisti atsakovo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, leidžiant skirti Loterijų įstatymu privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme (6 str., 7 str.) nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Prašyme nurodė, kad labdaros arba paramos skyrimas yra loterijos organizatoriaus prievolė, įtvirtinta tiek Loterijų įstatymo 7 str. 1 d., tiek ir Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklėse (37.2 p.), kurios nevykdymas gali iššaukti Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos inicijuojamą tikrinimą, pažeidimo konstatavimą, licencijos organizuoti loterijas sustabdymą ar panaikinimą, o galiausiai ir atsakovo visos veiklos sustabdymą. Vadovaujantis Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 37.2 p., licencijos turėtojas privalo labdarą ar paramą pervesti ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos, todėl nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atsakovas prašė leisti vykdyti skubiai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. nutartimi atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo atmetė. Teismas sprendė, kad atsakovo prašymo tenkinimas pažeistų ginčo šalių interesų pusiausvyrą, suteiktų atsakovui nepagrįstą prioritetą, tuo pažeidžiant ieškovo, kaip kreditoriaus, teises. Teismas nurodė, kad paramos ir labdaros sandoriai yra neatlygintini, todėl labdaros ir paramos gavėjų interesai gauti pinigines lėšas negali būti laikomi svarbesniais už ieškovo interesą patenkinti jo kreditorinį reikalavimą. Nors atsakovas savo prašymą grindžia aplinkybe, jog neskyrus Loterijų įstatyme nustatyto dydžio paramos ar labdaros, galimas licencijos sustabdymas ar panaikinimas, tačiau, teismo vertinimu, atsakovas nepateikė prie prašymo duomenų, jog loterijų priežiūrą vykdančios institucijos būtų inicijavę atsakovo nurodytus veiksmus. Teismas atsakovui išaiškino, kad, pasikeitus situacijai, atsakovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartį ir pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų atsakovui UAB „Žalgirio loto" mastą, leidžiant atsakovui iš jam priklausančių areštuotų piniginių lėšų išmokėti Loterijų įstatymu privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Loterijų įstatymas numato, kad loterijų organizatorius privalo skirti labdarai arba paramai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės. Loterijos organizatorius neturi teisės nevykdyti šios Loterijų įstatyme numatytos pareigos mokėti privalomus mokėjimus labdarai arba paramai. Tai yra tokia pat pareiga kaip ir ir pareiga mokėti mokesčius ar kitus privalomus mokėjimus, todėl teismas negali drausti loterijų organizatoriui vykdyti įstatyme numatytų pareigų. Skundžiama nutartis verčia atsakovą pažeisti teisės aktus.
  2. Nepagrįstas skundžiamos nutarties motyvas, kad nepateikus įrodymų, jog Lošimų priežiūros komisija atlieka kokį nors tyrimą dėl atsakovo veiksmų, susijusių su labdaros ir/ar paramos neišmokėjimu, nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo. Atsakovas neprivalo pateikti ir būtų neprotinga bei neteisėta reikalauti, jog atsakovas visų pirma neišmokėdamas labdaros ir paramos tuo pažeistų Loterijų įstatymą, Lošimų priežiūros komisija pradėtų tyrimą ir tik tada apeliantas galėtų kreiptis į teismą su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones. Akivaizdu, kad apeliantui dėl teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidus Loterijų įstatymo 7 str., Lošimų priežiūros komisija taikys poveikio priemones, nes valstybės institucija negali nereaguoti į daromą teisės pažeidimą, kurį pirmos instancijos teismo yra verčiamas daryti apeliantas.
  3. Nepagrįstas skundžiamos nutarties motyvas, kad labdara ir parama yra neatlygintiniai sandoriai, todėl leidus atsakovui teikti paramą ir labdarą atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas prioritetas, būtų pažeisti ieškovo interesai. Atsakovo prašymas yra sąlygotas ne atsakovo diskrecijos, noro ar subjektyvių ketinimų, o išimtinai Loterijų įstatymo 7 straipsnio imperatyvių reikalavimų. Teismo leidimas atsakovui vykdyti įstatyme numatytas pareigas negali būti laikomas kokiu nors prioriteto atsakovui suteikimu.

12Atsiliepimu į atsakovo UAB „Žalgirio loto“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Lotto Baltica“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartį ir pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų atsakovui UAB „Žalgirio loto" mastą, leidžiant atsakovui iš jam priklausančių areštuotų piniginių lėšų išmokėti Loterijų įstatymu privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Nurodo, kad loterijos organizatorius neturi teisės nevykdyti pareigos mokėti privalomus mokėjimus labdarai arba paramai. Teismas negali drausti vykdyti tokių pareigų, nes loterijų organizatoriui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiami teisės aktai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Skundžiama nutartimi teismas netenkino atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymo iš areštuotų lėšų leisti išmokėti Loterijų įstatyme numatytą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

16Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, turi įvertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantui leidžiant iš areštuotų lėšų atlikti mokėjimus, numatytus Loterijų įstatyme būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra. Apeliantas nepateikė duomenų, kad nepakeitus apelianto turtui taikytų ribojimų masto leidžiant išmokėti įstatyme numatytą paramą ar labdarą, būtų neadekvačiai pažeidžiamos apelianto teisės. Vien apelianto nurodyta aplinkybė, kad neišmokant Loterijų įstatyme numatytos paramos ar labdaros Lošimų priežiūros komisija apeliantui taikys pinigines sankcijas, nesudaro pagrindo keisti pritaikyto turto arešto masto. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos nepateikė jokių duomenų, kad Lošimų priežiūros komisija apeliantui būtų taikiusi jo nurodytas sankcijas dėl Loterijų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintos pareigos nevykdymo.

17Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. kovo 1 d. ir 2012 m. kovo 20 d. nutartimis pagal apelianto prašymus buvo sumažintas apelianto atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, leidžiant apeliantui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su nutartyse nurodytais trečiaisiais asmenimis. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, nuolat teikdamas prašymus dėl turto arešto masto pakeitimo. Juo labiau, kad nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dienos apeliantas turėjo žinoti apie pareigą mokėti Loterijų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintą paramą ar labdarą.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Šiuo atveju, teisėjų kolegija sprendžia, kad įvertinus šalių interesų pusiausvyrą, nustačius, kad taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas neadekvačiai nepažeis atsakovo interesų, nėra pagrindo iš areštuojamų lėšų apeliantui leisti išmokėti Loterijų įstatyme numatytą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai