Byla 2A-1284/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pareikštą apeliacinėje byloje Nr. 2A-1284/2013 pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Lotto Baltica“, dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Open Agency“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Lotto Baltica“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 929 806 Lt skolą su delspinigiais ir 6 procentų procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą – areštavo atsakovo UAB „Žalgirio loto“ neįkeistą ir kitaip neapsunkintą nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bendrai ne didesnei nei 1 213 480,82 Lt sumai. Nesant ar nepakankant atsakovo turto, areštavo atsakovo turtines teises bei pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leisdamas iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su ieškovu.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi pakeitė 2012 m. vasario 9 d. nutartį ir papildomai areštavo atsakovo UAB „Lotto Baltica“ turtą.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė 2012 m. vasario 23 d. nutartį ir leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovų darbuotojais bei ieškovu, taip pat leido atsakovui UAB „Žalgirio loto“ atsiskaityti su atsakovo UAB „Žalgirio loto“ pagal licencijas organizuojamų loterijų laimėtojais bei bilietų platintojais.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir papildomai areštavo atsakovui UAB „Žalgirio loto“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis. Teismas taip pat tenkino atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą, leisdamas atsakovui UAB „Žalgirio loto“ iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su UAB „Grafija“ pagal sąskaitas – faktūras už UAB „Žalgirio loto“ organizuojamų loterijų loterijos bilietų gamybą. Atsakovui UAB „Lotto Baltica“ leido UAB „Lotto Baltica“ atsiskaityti su UAB „EPS LT“, UAB „BALTIJOS TV“ bei UAB „Starworks LT“ pagal UAB „EPS LT“, UAB „BALTIJOS TV“ bei UAB „Starworks LT“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir pagal sutarčių su minėtomis įmonėmis mokėjimo grafikus. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1228/2012 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą leisti skirti Loterijų įstatymu privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Teismas nurodė, kad tokio prašymo tenkinimas pažeistų ginčo šalių interesų pusiausvyrą, suteiktų atsakovui nepagrįstą prioritetą, tuo pažeidžiant ieškovo, kaip kreditoriaus, teises. Paramos ir labdaros sandoriai yra neatlygintini, todėl labdaros ir paramos gavėjų interesai gauti pinigines lėšas negali būti laikomi svarbesniais už ieškovo interesą patenkinti jo kreditorinį reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog loterijų priežiūrą vykdančios institucijos būtų inicijavę atsakovo nurodytus veiksmus.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1230/2012 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 3 d. nutartį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantui leidžiant iš areštuotų lėšų atlikti mokėjimus, numatytus Loterijų įstatyme, būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra. Vien tai, kad neišmokant Loterijų įstatyme numatytos paramos ar labdaros Lošimų priežiūros komisija apeliantui taikys pinigines sankcijas, nesudaro pagrindo keisti pritaikyto turto arešto masto. Apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, kad Lošimų priežiūros komisija apeliantui būtų taikiusi jo nurodytas sankcijas dėl Loterijų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintos pareigos nevykdymo. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Teisėjų kolegija sprendė, kad įvertinus šalių interesų pusiausvyrą, nustačius, kad taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas neadekvačiai nepažeis atsakovo interesų, nėra pagrindo iš areštuojamų lėšų apeliantui leisti išmokėti Loterijų įstatyme numatytą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą leisti atsakovui atsiskaityti už teisines paslaugas šioje civilinėje byloje. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymu laikinųjų apsaugos priemonių mastas sumažintas iki 929 806 Lt sumos. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą leisti atsakovui atsiskaityti už teisines paslaugas šioje civilinėje byloje.

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš atsakovų solidariai ieškovo naudai 929 806 Lt skolos ir delspinigių, procesines 6 procentų palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo ir atsakovas UAB „Lotto Baltica“. Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su teismo sprendimu – prašo jį panaikinti, o ieškovo ieškinį atmesti.

13Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų UAB „Žalgirio loto“ mastą, leidžiant skirti Loterijų įstatymu privalomą 8 % nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės, t.y. viso 304 225,49 Lt paramą arba labdarą labdaros ir paramos fondui „Žalgirio loterija“. Prašyme nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trikdo atsakovo ūkinę komercinę veiklą bei gali sukelti itin neigiamas pasekmes, tokias kaip licencijos sustabdymas ar panaikinimas ir netgi visos veiklos sustabdymas bei bankrotas, kadangi licenciją turtintis atsakovas UAB „Žalgirio loto“ negali užsiimti jokia kita veikla, išskyrus loterijų organizavimą. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ 2013 m. sausio 30 d. gavo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. ( - ) Dėl UAB „Žalgirio loto“ lėšų skyrimo labdarai arba paramai, kuriuo Lošimų priežiūros tarnyba konstatavo, jog UAB „Žalgirio loto“ pažeidė Loterijų įstatymo 7 str. 1 d. (Loterijų organizatoriai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos Įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjam), įspėjo UAB „Žalgirio loto“ už šio Įsakymo nurodytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus apie galimą licencijos Nr. ( - ) galiojimo sustabdymą bei nustatė terminą iki 2013 m. kovo 8 d. pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Atsakovas pabrėžė, kad jo veikla yra licenzijuojama ir visa kita ūkinė veikla yra uždrausta, todėl panaikinus ar sustabdžius licenciją, atsakovas negalėtų vykdyti pagrindinės ir vienintelės savo veiklos – loterijų organizavimo, prarastų savo pajamas, negalėtų patenkinti jokių, tarp jų ir ieškovo, reikalavimų, negalėtų patenkinti loterijų laimėtojų reikalavimų išmokėti laimėjimus, penkerius metus negalėtų kreiptis su prašymu išduoti naują licenciją, negalėdamas patenkinti kreditorių reikalavimų, turėtų bankrutuoti bei atleisti visus darbuotojus.

14Ieškovas UAB „Open Agency“ prieštaravimų dėl prašymo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nepateikė.

15Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinamas.

16Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Apie gautą prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita teismas privalo pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims ar kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie dėl tokio prašymo turi teisę pareikšti prieštaravimus.

17Atsakovas savo reikalavimą pakeisti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti jam skirti Loterijų įstatymu privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės paramą arba labdarą, grindė būtinybe įvykdyti Loterijų įstatymo reikalavimus, nes priešingu atveju iš atsakovo gali būti atimta licencija ir tokiu būdu apribota galimybė įvykdyti finansinius reikalavimus.

18Teisėjų kolegija, spręsdama dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pastebi, kad Loterijų įstatymo 7 straipsnyje yra numatyta, jog loterijų organizatoriai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Kaip matyti iš Lošimų priežiūros tarnybos 2012 m. sausio 29 d. įsakymo dėl UAB „Žalgirio loto“ lėšų skyrimo labdarai arba paramai, atsakovas šių lėšų labdaros arba paramos gavėjams nepervedė, todėl buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą bei jam nustatytas terminas iki 2013 m. kovo 8 d. pašalinti minėtus pažeidimus.

19Šioje byloje yra nagrinėjamas ginčas dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ savo pajamas gauna iš vykdomos licencijuojamos veiklos. Tuo atveju, jeigu atsakovui būtų sustabdytas licencijos galiojimas, jis negautų pajamų, todėl sumažėtų jo galimybės įvykdyti finansines prievoles, tarp jų ir prievoles ieškovui, jeigu galutinai išsprendus ginčą būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kaip jau buvo minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra užtikrinti pareikšto reikalavimo, jeigu jis bus patenkintas, įvykdymą. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių, kurios gali sustabdyti įmonės ūkinės-komercinės veiklos vykdymą ar net, apribojus įmonės galimybės verstis licencijuojama veikla, prisidėti prie įmonės pabaigos, neatitinka šio instituto paskirties, pažeidžia įmonės kreditorių tarp jų ir ieškovo interesus.

20Atsižvelgdama į tai, kad pagal Loterijų įstatymo 7 straipsnio nuostatas atsakovas privalo 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės skirti labdarai arba paramai, jis šios įstatyme numatytos pareigos negali įvykdyti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovui turi būti leidžiama sumokėti 304 225,49 Lt už 2012 m. priskaičiuotos paramos labdaros ir paramos fondui „Žalgirio loterija“.

21Be to, atsakovas prašo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo leisti vykdyti skubiai. Pažymėtina, kad CPK 152 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita vykdoma jai įsiteisėjus. Teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neskundžiamos kasacine tvarka (CPK 151 straipsnio 2 dalis), todėl Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento ir ji gali būti vykdoma.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (j. a. k. 121744779) prašymą tenkinti, pakeisti atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti išmokėti Loterijų įstatymo privalomą 8 procentų nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės, t. y. 304 225,49 Lt paramą arba labdarą Labdaros ir paramos fondui „Žalgirio loterija“ (j. a. k. 124465592, buveinė ( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi tenkino ieškovo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi pakeitė 2012 m.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė 2012 m. vasario... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi tenkino ieškovo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 3 d. nutartimi atmetė atsakovo... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi atmetė atsakovo... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 12. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ dėl šio sprendimo padavė apeliacinį... 13. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui... 14. Ieškovas UAB „Open Agency“ prieštaravimų dėl prašymo pakeisti... 15. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinamas.... 16. Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar... 17. Atsakovas savo reikalavimą pakeisti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos... 18. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Šioje byloje yra nagrinėjamas ginčas dėl skolos ir delspinigių priteisimo.... 20. Atsižvelgdama į tai, kad pagal Loterijų įstatymo 7 straipsnio nuostatas... 21. Be to, atsakovas prašo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (j. a. k....