Byla 2-1103-820/2016
Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remškevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Margaritai Šalkauskienei, atsakovo UAB „Barduva“ atstovui advokatui Povilui Eigminui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Barduva“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Unigida“, dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 988,91 EUR žalos atlyginimui, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2012 m. liepos 09 d. ( - ), Vilnius, atsakovas rankiniu – mechaniniu krautuvu iškrovė krovinį iš trečiajam asmeniui UAB „Unigida“ priklausančio automobilio FIAT DUCATO 30, valstybinis numeris ( - ) ir sugadino transporto priemonės kėbulo dugną. Transporto priemonė buvo apdrausta ieškovo. Ieškovas išmokėjo draudimo išmoką, todėl įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį – atsakovą.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovas nevykdo veiklos adresu ( - ), todėl jis nekrovė krovinio ir nėra tinkamas atsakovas. Ieškovo pateiktame važtaraštyje nėra nurodytas tretysis asmuo, todėl jo transporto priemonė negalėjo patirti žalos. Žalos atlyginimo sąmata yra netinkama, joje trūksta duomenų, todėl neaišku už ką ieškovas sumokėjo pinigus. Byloje nėra duomenų apie eksperto, atlikusio skaičiavimus, kvalifikaciją. Atsakovas nėra krovimo darbų profesionalas. Iškraunat krovinį FIAT vairuotojas pasielgė neatsargiai, nes neužkirto kelio netinkamam iškrovimui, leido iškrauti krovinį mechaniniu keltuvu, todėl ir yra laikytinas atsakingu už žalą.

5Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog UAB „Unigida“ atliko pervežimo paslaugas AB „Guartis“ užsakymu, o krovinio gavėjas buvo atsakovas, kuris faktiškai ir gavo krovinį. Krovinį iškrovė atsakovas, kuris pasirinko iškrovimo būdą, todėl ir atsakingas už atsiradusią žalą.

6Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog pateikta sąskaita yra be datos, neatitinka atstumas tarp Vilniaus ir Panevėžio. Pateiktas papildomas UAB „Sadiras“ paaiškinimas neatitinka dokumentui keliamų reikalavimų, todėl nevertintinas. Vairuotojas trečiojo asmens neatsargūs veiksmai leidžiant krauti netinkamu būdu sąlygojo žalos atsiradimą, todėl jis ir atsakingas už padarytą žalą. Byloje nėra duomenų, kad sužalojimai padaryti atsakovo teritorijoje ir jo darbuotojų.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

9Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

10Atsakovas atsikirtinėja, jog byloje nėra duomenų apie transporto priemonės savininką, todėl ieškovas galėjo nepagrįstai išmokėti draudiminę išmoką ne tam asmeniui. Šie teiginiai nepagrįsti. Iš Transporto priemonių draudimo liudijimo (b. l. 9-10) matyti, kad draudėjas UAB „Unigida“, kuris yra ir naudos gavėjas, apdraudė transporto priemonę FIAT DUCATO 30, valstybinis Nr. ( - ) Ieškovas draudėjui trečiajam asmeniui UAB „Unigida“ išmokėjo 3 414,50 LTL draudimo išmoką (b. l. 25, 27). Kadangi pagal draudimo liudijimą draudėjas ir naudos gavėjas yra UAB „Unigida“, todėl draudikas išmokėjęs draudimo išmoką draudimo polise nurodytam naudos gavėjui, laikytinas tinkamai įvykdęs savo, kaip draudiko, pareigą ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį.

11Atsakovas atsikirtinėja, jog ne jam buvo vežtas krovinys ir galėjo būti sugadintas kitur. Šie teiginiai nepagrįsti. Iš 2012 m. liepos 09 d. važtaraščio Nr. 1140/661 matyti, kad automobiliu FIAT, kurio valstybinis Nr. ( - ) buvo vežamas siuntėjo AB „Guartis“ krovinys gavėjui UAB „Barduva“, adresu – ( - ), Vilnius (b. l. 7). Tretysis asmuo yra vežimo paslaugas teikiantis juridinis asmuo, kuris suteikė vežimo paslaugą UAB „Guartis“, pervežant UAB „Guartis“ krovinį atsakovui. Krovinį iškrovė atsakovo darbuotojai. Krovinio gavimą patvirtino atsakovo darbuotojas S. V.. Už suteiktas paslaugas UAB „Guartis“ tretysis asmuo UAB „Unigida“ išrašė sąskaitą, iš kurios matyti, kad buvo atliekamas pervežimas pagal važtaraštį Nr. 1140/1018 (b. l. 47-48). Taigi tretysis asmuo suteikė vežimo paslaugą ir krovinį priėmė atsakovo darbuotojai.

12Iš 2012 m. liepos 11 d. Transporto priemonės apžiūros akto matyti, kad buvo rastas sugadinimas – krovinio dalies grindų plokštė (b. l. 12-19). Tą patvirtina ir prie akto esančios foto nuotraukos, iš kurių matyti sulūžusi priekabos grindų dugno plokštė. Atsakovas 2013 m. spalio 30 d. rašte Nr. 117 (b. l. 6) nurodė, jog krovinį turėjo reguliuoti vairuotojas. Automobilio kėbulo apatinė plokštė yra prastos kokybės, todėl ir įlūžo. Šis atsakovo raštas leidžia teigti, jog atsakovas kalba krovinį, kurį iškėlinėjo jo darbuotojai ir įvykis yra įvykęs pas atsakovą, jam iškraunant krovinį. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog UAB „Unigida“ transporto priemonės kėbulo plokštė buvo sugadinta 2012 m. liepos 09 d. UAB „Barduva“ darbuotojams iškraunant krovinį.

13Atsakovas nurodo, jog atsakingas trečiojo asmens vairuotojas, nes neuždraudė krauti krovinio atsakovo darbuotojams jų pasirinktu būdu. Pagal tarp šalių susiklosčiusią praktiką, krovinį turėjo iškrauti ir iškrovė atsakovo darbuotojai. Iškrovimo būdą mechaniniu keltuvu taip pat pasirinko atsakovo darbuotojai. Trečiojo asmens vairuotojas neturėjo jokio teisinio pagrindo duoti kokius nors valinius nurodymus atsakovo darbuotojams. Todėl trečiojo asmens vairuotojas nėra atsakingas už atsakovo darbuotojų veiksmus. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog būtent atsakovas yra atsakingas dėl trečiojo asmens transporto priemonės sugadinimo, nes iškrovimo būdą pasirinko ir tiesiogiai atliko veiksmus dėl kurių buvo padaryta žala.

14Iš UAB „Sadiras“ sąmatos matyti, jog bagažinės dangos kaina yra 3 112 LTL, darbų kaina 302,50 LTL arba iš viso 988,91 EUR (b. l. 24). UAB „Sadiras“ pateikė ir paaiškinimus dėl atliktų darbų kainos ir detalių kainos (b. l. 50-52). Iš paaiškinimų ir jo priedų matyti, jog šiuo metu detalės kaina yra žymiai didesnė (5 935,21 EUR), nei buvo remontuojant trečiojo asmens FIAT DUCATO, t. y. remontas atliktas ekonomiškai naudingiausiu būdu.

15Pagal CK 6.280 straipsnį, atlyginęs atsakovės padarytą žalą, ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į už žalos atsiradimą atsakingą asmenį – atsakovą UAB „Barduva“. CK 6.263 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal bendras civilinės atsakomybės sąlygas, civilinei atsakomybei atsirasti būtina: žalos padarymas, priešingas teisei teisės pažeidėjo elgesys, priežastinis ryšys tarp priešingų teisei teisės pažeidėjo veiksmų ir atsiradusios žalos, kaltė (CK 6.246 str. – 6.249 str.). Ieškovas (draudikas), išmokėjęs žalą patyrusiam asmeniui už sugadintą turtą 988,91 EUR draudimo išmoką, perėmė iš draudėjo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš asmens, dėl kurio kaltės padaryta žala (CK 6.1015 str.).

16Kaip minėta, atsakovo darbuotojai nepasirinko tinkamo krovinio iškrovimo būdo, todėl buvo apgadintas trečiojo asmens turtas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Draudikas išmokėjo draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui, todėl ieškovui atsirado atgręžtinio reikalavimo teisė į atsakovą dėl išmokėtos draudimo išmokos nukentėjusiajam. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra visos būtinos sąlygos atsakovės deliktinei atsakomybei atsirasti (CK 6.263, 6.266 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas įvykdė savo prievoles ieškovui (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteisiama 988,91 EUR žalos atlyginimo (subrogacija; CK 6.1015 straipsnio 1 dalis).

17Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

18Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 EUR žyminio mokesčio. Patenkinus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 30 EUR (b. l. 4) priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

19Tretysis asmuo nurodė, jog patyrė išlaidų, susijusių su procesu -73,27 EUR. Iš pateiktų įrodymų matyti, jog tretysis asmuo pateikė duomenis dėl išlaidų patiriamų už visą darbo dieną. Atsižvelgiant į tai, jog teismo procesas užtruko beveik 2 valandas, įvertinus atvykimo laiką, trečiajam asmeniui iš atsakovo priteistinos išlaidos mažintinos per pusę ir atlygintinos transporto išlaidos, iš viso 47,01 EUR, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str., 93 str.).

20Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos 7,04 EUR išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

21Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274, 284 straipsniais,

Nutarė

23patenkinti ieškinį.

24Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas “ (į. k. 110051834) iš atsakovo UAB „Barduva“ (į. k. 123493788) 988,91 EUR (devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni euro ir 91 euro centas) žalos atlyginimui, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 988,91 EUR (devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni euro ir 91 euro centas) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2015 m. liepos 02 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30 EUR (trisdešimt euro) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Unigida“ (į. k. 168950469) iš atsakovo UAB „Barduva“ (į. k. 123493788) 47,01 EUR (keturiasdešimt septyni euro ir 01 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Barduva“ (į. k. 123493788) 7,04 EUR (septynis euro ir 04 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

27Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 988,91 EUR... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog... 5. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog UAB „Unigida“ atliko... 6. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog pateikta sąskaita yra be... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 9. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 10. Atsakovas atsikirtinėja, jog byloje nėra duomenų apie transporto priemonės... 11. Atsakovas atsikirtinėja, jog ne jam buvo vežtas krovinys ir galėjo būti... 12. Iš 2012 m. liepos 11 d. Transporto priemonės apžiūros akto matyti, kad buvo... 13. Atsakovas nurodo, jog atsakingas trečiojo asmens vairuotojas, nes neuždraudė... 14. Iš UAB „Sadiras“ sąmatos matyti, jog bagažinės dangos kaina yra 3 112... 15. Pagal CK 6.280 straipsnį, atlyginęs atsakovės padarytą žalą, ieškovas... 16. Kaip minėta, atsakovo darbuotojai nepasirinko tinkamo krovinio iškrovimo... 17. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 18. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 EUR žyminio mokesčio. Patenkinus... 19. Tretysis asmuo nurodė, jog patyrė išlaidų, susijusių su procesu -73,27... 20. Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos 7,04 EUR išlaidos, susijusios... 21. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274, 284 straipsniais,... 23. patenkinti ieškinį.... 24. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas “ (į. k. 110051834) iš... 25. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Unigida“ (į. k. 168950469) iš atsakovo... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Barduva“ (į. k. 123493788) 7,04 EUR (septynis... 27. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...