Byla 2-2136-514/2011
Dėl lėšų pagal sutartį priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovui S. D. dėl lėšų pagal sutartį priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1260,63 Lt išlaidų, tiesiogiai susijusių su atsakovo profesiniu parengimu, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, reikalavimą grindžia rašytiniais įrodymais, prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2010-10-15 tarnavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione (toliau – LK KOP OGB), 2010-10-14 atleistas iš karinių pajėgų į atsargą. LK KOP OGB su atsakovu 2010-10-06 pasirašė išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį Nr. GI-2 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais grąžinti LK KOP OGB kario parengimo išlaidas. Vadovaujantis sutarties 2.3 p., atsakovas nurodytais terminais iki 2011-09-30 privalėjo grąžinti visas išlaidas, susijusias su jo profesiniu parengimu. 2010-10-14 atsakovas atleistas iš LK KOP OGB Apžvalgų radarų baterijos ginkluotės karininko pareigų ir 2010-10-15 išleistas į atsargą pagal LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 37 str. 1 d. Pagal šio įstatymo 44 str. 2 d., Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles bei LR Karšto apsaugos ministro 2010-10-05 įsakymą Nr. P-1356 „Dėl vyr. ltn. S. D. atleidimo iš pareigų ir išleidimo į atsargą“ (toliau – LR Krašto apsaugos ministro 2010-10-05 įsakymas) atsakovas privalėjo iki 2011-09-30 grąžinti išlaidas, tiesiogiai susijusias su jo profesiniu parengimu. Atsakovas nepervedė nė vienos įmokos, todėl ieškovo 2011-03-30 raštu Nr. IS-245 buvo informuotas apie pareigą tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau prievolės neįvykdė.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2010-10-15 tarnavo Lietuvos kariuomenėje kaip profesinės karo tarnybos karys. Tarnybos metu atsakovui buvo taikomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos socialinės garantijos, t. y. atsakovui buvo teikiamos su jo profesiniu parengimu susijusios mokymosi paslaugos. LR Krašto apsaugos ministro 2010-10-05 įsakymu atsakovas 2010-10-14 atleistas iš pareigų, 2010-10-15 nutraukta su juo sudaryta profesinės karo tarnybos sutartis ir jis išleistas į atsargą. 2010-10-06 LK KOP OGB ir atsakovo pasirašytos sutarties pagrindu atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis grąžinti krašto apsaugos sistemos institucijai kvalifikacijos kėlimo išlaidas, apskaičiuotas išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažymoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis parengimo išlaidas – 1260,63 Lt studijų kainą, taip pat įsipareigojo sutarties 2.3 p. nustatyta tvarka iki 2011-09-30 periodinėmis įmokomis sumokėti visas kvalifikacijos kėlimo išlaidas (sutarties 1, 2.3 p.). Apie pareigą atlyginti mokymosi išlaidas atsakovas informuotas LK KOP OGB 2011-03-30 raštu Nr. IS-215(3.3), tačiau prievolės neįvykdė. Vadovaujantis LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklėmis, LR Krašto apsaugos ministro 2010-10-05 įsakymu bei sutartimi atsakovas privalo ieškovui atlyginti 1260,63 Lt išlaidas, tiesiogiai susijusias su jo profesiniu parengimu.

5Išdėstytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: LR Krašto apsaugos ministro 2010-10-05 įsakymo Nr. P-1356 „Dėl vyr. ltn. S. D. atleidimo iš pareigų ir išleidimo į atsargą“ kopija, 2010-10-06 Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutarties Nr. GI-2 kopija, LK KOP OGB 2011-03-30 rašto Nr. IS-215(3.3) „Dėl kvalifikavimo kėlimo išlaidų grąžinimo“ kopija.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (LR CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu pagal Sutartį, byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1260,63 Lt prievolei įvykdyti (LR CK 6.2 str., 6.63 str. 1 d. 3,4 p., 6.237 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 str. 2 d.).

7Kadangi atsakovas vengia įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 1 ir 2 d., 6.261 str., 6.210 str. 1 d.).

8Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 28 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 79 str. 1 d., 80 str. 1 d. 7 p., 96 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 1 d., 427 str., 428 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš S. D. 1260,63 Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt litų 63 ct) prievolei įvykdyti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos kariuomenei.

12Priteisti iš S. D. 28 Lt (dvidešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

13Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Plungės rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai