Byla 2A-585-259/2014
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, darbo užmokesčio priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Galinos Blaževič, Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Rento“ ir K. D. apeliacinus skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2524-920/2013 pagal ieškovo UAB „Rento ieškinį atsakovui K. D. dėl žalos atlyginimo ir atsakovo K. D. priešieškinį ieškovui UAB „Rento“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, darbo užmokesčio priteisimo

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB Rento 2012-05-21 Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovui K. D., prašydamas teismo ieškovo naudai priteisti 12135 Lt turtinės žalos atlyginimą, priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. UAB Rento ieškinyje nurodo, kad atsakovas K. D. nuo 2011-12-01 d. pagal neterminuotą darbo sutartį Nr. 9 su UAB „Rento" dirba vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose. Atsakovo komandiruotės metu, 2012-02-11 d. apie 17.45 val., atsakovas telefonu pranešė, jog sunkvežimiui stovint degalinėje įvyko vagystė. Ieškovas nedelsiant ėmėsi priemonių pranešti kuro kortelių operatoriams, kad prarastos kuro kortelės būtų blokuojamos, tačiau iki užblokuojant, jomis spėta pasinaudoti: ( - ) užblokuota 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo. Kortelė pakartotinai užblokuota, kai 2012-02-13 d. 17.07 val. buvo bandoma ja pasinaudoti. ( - ) užblokuota 2012-02-11 d. 17.31 val. internetu klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais. 2011-12-02 d. su atsakovu pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kuria remiantis atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už darbdavio jam patikėtą turtą, t.y. priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe bei gautą vykdant darbo pareigas (2.1 p.). Remiantis su atsakovu sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartimi, esant materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygoms, darbuotojui taikytina visiška materialinė atsakomybė - ieškovui padarytą žalą atsakovas privalo atlyginti visiškai. 2012-03-20 d. atsakovui grįžus iš komandiruotės, buvo pastebėta pažeista komandiruotėje patikėto automobilio MAN TGX {v/n ( - ) durų rankena bei rakinimo mechanizmas, veidrodžio gaubtas. Surašytas žalos padarymo aktas, 2012-03-22 d. pristačius automobilį techninei apžiūrai, atlikti rankenos remonto darbai, dėl ko ieškovas patyrė 989,31 Lt dydžio nuostolius, sugadinus automobilio veidrodžio gaubtą - 220 Lt. Dėl atsakovo netinkamo darbo pareigų vykdymo 2012-04-25 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. 1-4 padaryti nuostoliai, neviršijanti vieno vidutinio darbo užmokesčio, išskaityti iš atsakovo atlyginimo. Dėl netinkamo darbo pareigų atlikimo netinkamai saugant komandiruotėje patikėtą turtą - apgadinus perduoto krovininio automobilio MAN TGX (v/n ( - ) įrangos dalis bei praradus kuro korteles, atsakovui 2012-04-12 d. registruotu paštu išsiųsti reikalavimai pasiaiškinti. Atsakovui jie įteikti, tačiau jokių paaiškinimų nesulaukta. Atsakovo komandiruotės metu netinkamai atlikus darbo pareigas, ieškovui padaryta žala - dėl neteisėto kuro kortelių naudojimo ir kuro trūkumo ieškovas patyrė 12 135 Lt nuostolius. Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, atsakovas yra įsitikinęs, jog savo darbo pareigas jis atliko tinkamai ir rūpestingai, todėl materialinė atsakomybė jam negali kilti.

5Atsakovas 2012-09-17 priimtu priešieškiniu prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl drausminių nuobaudų bei išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo, panaikinti 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 K. D. paskirtą drausminę nuobaudą, panaikinti 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 ir 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl išskaitų iš darbo užmokesčio atlikimo, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 10 796, 16 Lt darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 2400 Lt kompensaciją, priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas nurodo, kad 2011-12-01 tarp atsakovo K. D. ir ieškovo UAB „Rento" buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 9, pagal kurią atsakovas buvo priimtas dirbti vairuotojo ekspeditoriaus pareigose, jam nustatytas 1041 Lt/mėn. atlyginimas. 2012-02-10 UAB „Rento" direktoriaus įsakymu Nr. K-2 atsakovui buvo paskirta 40 dienų komandiruotė iki 2012-03-20. 2012-02-11 atsakovui būnant komandiruotėje, Prancūzijoje esančioje degalinėje, nenustatyti asmenys įsilaužė į atsakovo komandiruotės metu vairuojamą automobilį MAN TGX, valst. Nr. ( - ) jį apgadino bei pasisavino automobilyje esančias kuro korteles. UAB „Rento" po šio įvykio 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skyrė atsakovui K. D. drausminę nuobaudą - papeikimą, dėl to, kad 2012-02-11 d. jis pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto - paliko automobilyje kuro korteles, ko pasėkoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas ir sugadintas automobilis, apie ką darbuotojas (atsakovas) nepranešė teisėsaugos institucijoms, t.y. tokiu būdu darbuotojas pažeidė savo pareiginių nuostatų 15.6, 15.9,15.15 punktus. Atsižvelgiant į paskirtą drausmine nuobaudą bei patirtą žalą, UAB „Rento" 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-3 ir 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-4 nusprendė išskaityti iš darbuotojo K. D. darbo užmokesčio patirtą žalą dėl automobilio apgadinimo, viso - 1209,31 Lt. 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-3 buvo nuspręsta išskaityti 220 Lt už automobilio sugadintą ar prarastą veidrodžio gaubtą, o 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-4 - 989,31 Lt už automobiliui sulaužytą durų užraktą bei rankeną. Su paskirta drausmine nuobauda atsakovas nesutinka, kadangi ji paskirta neteisėtai ir nepagrįstai. Atsakovo skaičiavimu, laikotarpiu 2012-02-11 iki 2012-03-21 darbdavys liko skolingas atsakovui 8283 Lt dienpinigių. Ieškovas taipogi nėra išmokėjęs atsakovui jam priklausančio darbo užmokesčio už 2012 m. vasario — balandžio mėnesius, viso — 2290,20 Lt. Apie laiku nemokamą atlyginimą bei priklausančius dienpinigius ieškovas buvo informuotas ne kartą, tačiau ir toliau nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti darbuotojui darbo sutartimi sulygtą atlyginimą bei priklausančius dienpinigius. K. D. neišmokėta bendra darbo užmokesčio, dienpinigių ir delspinigių suma sudaro 10 796, 16 Lt. 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" išmokėti jam priklausantį atlyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso kartu su delspinigiais - 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27. Ieškovui neįvykdžius šio reikalavimo ir neišmokėjus atsakovui priklausančio atlyginimo bei komandiruotpinigių, atsakovas darbo sutarties vykdymą sustabdė. Iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio galiojanti minimali mėnesinė alga siekė 800 Lt., todėl už 3 mėnesius mokėtina atsakovui kompensacija sudaro 2400 Lt. 2012-05-29 atsakovas, nepraleisdamas drausminių nuobaudų apskundimo terminų, kreipėsi į UAB „Rento" su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų, išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo. Atsakovas ilgai laukė kada bus sudaryta darbo ginčų komisija ir kada bus išnagrinėtas jo skundas. Su ieškiniu į teismą laiku nesikreipė ir jį paduoti delsė, kadangi manė, jog iškilusį ginčą darbdavys UAB „Rento" bus linkęs išspręsti taikiai ir geranoriškai. Atsakovas didelę laiko dalį po 2012-05-29 raštiško kreipimosi praleido komandiruotėse užsienyje, kas taipogi neleido objektyviai įvertinti darbdavio veiksmų ir laiku imtis kitų ginčo išsprendimo priemonių. Ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl drausminių nuobaudų bei išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, turėtų būti atnaujintas, kadangi jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nurodo, kad prašymą dėl darbo komisijos sudarymo ieškovas gavo 2012-05-29 d., o atsakovas į teismą kreipėsi tik 2012-09-07 d., taigi yra akivaizdu, jog atsakovas praleido kreipimosi į teismą terminą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo K. D. ieškovo UAB Rento, naudai 5 789,48 lt. turtinės žalos atlyginimo, priteisė iš ieškovo UAB Rento, atsakovo K. D. naudai 2 920,81 lt. , 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2920,81 Lt.) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš atsakovo K. D. ieškovo UAB Rento naudai 2 650,71 Lt. patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 173,66 lt. (šimtą septyniasdešimt tris litus 66 ct.) žyminio mokesčio, paskirstė šalims valstybės turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas..

8Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl materialinės atsakomybės sąlygų, atsižvelgiant į darbuotojo supažindinimo su jo pareiginiais nuostatais faktą. Remiantis byloje esančia medžiaga, vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais (t. I, b. l. 10-16) ir tą aplinkybę, kad įmonės darbuotojų parašai yra skirtinguose lapuose (t. I, b. l. 17), tas aplinkybes, jog ieškovo ir atsakovo, o taip pat ir liudytojų parodymai dėl supažindinimo su šiais nuostatais fakto, nesutampa (t. I, b.l. 3, 52, t. II, b.l. 45-48, 139, 182), teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog tinkamai įvykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.4 p. nurodytą reikalavimą supažindinti darbuotoją su įmonėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais turto naudojimą, apsaugą (t. I, b. l. 9). Teismas taip pat pažymėjo, kad remiantis LR DK 35 str. 1 d. nuostatomis, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Tai reiškia, kad tam tikras vairuotojo – ekspeditoriaus elgesys gali būti pripažįstamas ir laikomas protingu ir apdairiu net ir neįrodžius supažindinimo su pareiginiais nuostatais fakto. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką atskirų lokalių bendro pobūdžio aktų pas darbdavį nebuvimas nėra susijęs priežastiniu ryšiu su padaryta žala bei negali būti traktuojamas kaip netinkamas darbdavio pareigų atlikimas arba netinkamas prisiimtų įsipareigojimų užtikrinti sąlygas, kad žala neatsirastų, vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012). Teismas nurodė, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad su materialinėmis vertybėmis dirbančių asmenų pareigų specifika lemia ir jų atsakomybės ypatumus – jiems taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-138-368/2013). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovo elgesys, kuomet jis net nepatikrino, ar jam yra perduotos kuro kortelės (t. I, b. l. 49-50, t. II, b. l. 138-139), neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų, paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų (pvz. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-605-345/2011), nes tuo atveju, jei kuro kortelės nebūtų perduotos, atsakovui nepatikrinus šio fakto, jis nebūtų galėjęs tinkamai vykdyti darbo pareigų ir taip atsirastų reali žalos padarymo darbdaviui galimybė. Taip pat teismas konstatavo, kad neapdairūs atsakovo veiksmai, nesistengiant kuro korteles saugoti ir nelaikyti visiems žinomoje, specialiai daiktų laikymui gamintojo sukurtoje vietoje, remiantis teismų praktika, gali būti laikomi sudarančiais sąlygas tretiesiems asmenims įvykdyti tų daiktų vagystę (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1100-275/2013).

9Teismas nurodė, jog tarp šalių nekilo ginčo, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie įsilaužimą į automobilį MAN TGX (v/n ( - ) ir iš automobilio įvykdytą kuro kortelių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) vagystę (t. I, b. l. 1, 29, 50). 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė AS24-Eurotrafic Nr. 1000 užblokuota 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo. Kortelė ( - ) pakartotinai užblokuota, kai 2012-02-13 d. 17.07 val. buvo bandoma ja pasinaudoti (t. I, b. l. 24). Vertindamas šalių pateiktus įrodymus, teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie kuro kortelės ( - ) vagystę (t. I, b. l. 1, 49-52). Išklotinės duomenimis, kuro kortele ( - ) buvo pasinaudota 2012-02-11 d. 16.47 val. įsipilant kuro už 374,18 eurų, 16.55 val. įsipilant kuro už 475,57 eurų, 17.13 val. įsipilant kuro už 827,00 eurų (t. I, b.l. 38-39). 17.14 val. ( - ) užblokuota dėl paros limito viršijimo (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, vėliau kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). Vertindamas šiuos duomenis, teismas atsižvelgė į tai, kad dėl itin trumpo laiko tarpo (apie 30 min.) ieškovas negalėjo iš karto po pranešimo apie vagystę gavimo užblokuoti kortelės ( - ) ir taip užkirsti kelią jos naudojimui, nors gavęs informaciją apie vagystę iš karto išvyko į darbo vietą (t. I, b.l. 29). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas neturėjo objektyvių galimybių užblokuoti kortelės ( - ) iki 2012-02-11 d. 17.14 val., todėl atsakovas dėl savo, kaip nepakankamai atidaus ir rūpestingo darbuotojo neteisėtų veiksmų yra atsakingas už per šį laikotarpį ieškovo patirtus nuostolius, iš viso 1676,75 eurų (5789,48 litų) sumą, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

10Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad kuro kortele ( - ) buvo naudotasi ir po jos pirmojo užblokavimo 2012-02-11 d. 17.14 val. dėl paros limito viršijimo, įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). Todėl teismas konstatavo, kad atsakovo argumentai, jog dėl trečiųjų asmenų galimai netinkamai atliktų veiksmų, vykdant kortelės ( - ) užblokavimą, atsakovas negali būti atsakingas, yra iš dalies pagrįsti, nes laiko tarpas nuo pranešimo apie vagystę iki jos panaudojimo laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val. yra pakankamas kortelės užblokavimui (pvz. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013). Taip pat teismas konstatavo, kad neužblokuodamas kuro kortelės ( - ) ieškovas netinkamai vykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išsaugoti materialines vertybes (t. I, b.l. 9), todėl ieškinys dalyje dėl 1354,59 eurų (4677,13 litų) žalos priteisimo iš atsakovo teismo vertinimu yra atmestinas.

11Teismas nustatė, jog 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė ( - ) buvo užblokuota 2012-02-11, 17:31 val. internetu, klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais (t. I, b.l. 24). Išklotinės duomenimis, kuro kortele ( - ) buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 01.59 val. iki 2012-02-16 d. 10.42 val., užfiksuotas nedidelių sumų, nuo 2,80 Eurų iki 70,90 Eurų mokestis (t. II b.l. 35-36). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, teismas konstatavo, kad kortelė buvo naudojama ilgą laiko tarpą po pranešimo apie vagystę 2012-02-11 apie 16.45 val., todėl ieškovo nuostolių atsiradimas negali būti laikomas pakankamu atsakovo materialinės atsakomybės pagrindu. Taip pat teismas konstatavo, kad neužblokuodamas kuro kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 ieškovas netinkamai vykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išsaugoti materialines vertybes (t. I, b.l. 9). Vertindamas šiuos įrodymus, teismas taip pat konstatavo, kad yra pagrįsti atsakovo argumentai, jog kuro kortelėje ( - ) galimai atsispindi ne kuro užpylimas, o nuskaičiuoti kelių mokesčiai, nes automobilyje yra įmontuota speciali sistema, kuri automatiškai suveikia pravažiavus mokamus kelius bei automatiškai nuskaičiuojamas atitinkamas mokamų kelių mokestis (t. I, b.l. 50-51). Atsižvelgiant į tai, kad kelių mokesčių išlaidos privalo padengti darbdavys, šiuo atveju ieškovas UAB „Rento", teismas konstatavo, kad išklotinėje nurodyta 483,31 Eurų (1 668,77 Lt) suma yra susijusi su komandiruotės būtinosiomis išlaidomis, todėl negali būti laikoma ieškovo patirta žala dėl atsakovų netinkamų veiksmų vykdant savo darbines pareigas, todėl ši suma nepriteistina, ieškinys šioje dalyje atmestinas.

12Teismas, spręsdamas priešieškinio reikalavimų pagrįstumą, vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skirtos drausminės nuobaudos – papeikimo dėl pareiginių nuostatų 15.6, 15.9, 15.15 punktų pažeidimo pagrįstumo, atsižvelgė į jau konstatuotas šiame sprendime aplinkybes, kad tam tikras vairuotojo – ekspeditoriaus elgesys gali būti pripažįstamas ir laikomas protingu ir apdairiu net ir neįrodžius supažindinimo su pareiginiais nuostatais fakto, taip pat į tai, kad atsakovo elgesys, kuomet jis net nepatikrino, ar jam yra perduotos kuro kortelės (t. I, b.l. 49-50), neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2011-12-02 buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurios 2.1 p. atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už bet kokio pobūdžio turtą, kurį jam patikėjo darbdavys, apimant priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat už turtą, kurį darbuotojas gavo iš trečiųjų asmenų vykdydamas savo darbo pareigas. Teismas nurodė, kad pagal 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.2.8.1 p., 2.2.8.3 p., 2.2.8.6 p. atsakovas įsipareigojo visiškai atlyginti darbdaviui materialinę žalą dėl turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo, išlaidas, susidariusias dėl sugadintų daiktų, kitų darbo pareigų pažeidimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas pagrįstai nustatė atsakovo neteisėtus veiksmus dėl to, kad jis 2012-02-11 pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto – paliko automobilyje MAN TGX (v/n ( - ) kuro korteles ( - ); ( - ); ( - ); ( - ) ir ( - ), ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas (t. I, b. l. 99).

13Vertindamas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirtos drausminės nuobaudos paskyrimo pagrįstumą už tai, kad buvo sugadintas automobilis, apie ką darbuotojas nepranešė policijai, teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė savo teiginius apie pranešimą policijai patvirtinančių įrodymų, be to, nesiėmė pakankamai veiksmų, kad įvykdytų byloje neginčijamą darbdavio nurodymą kreiptis į policiją, taip pat neinformavo darbdavio apie galimai iškilusias problemas dėl kreipimosi į policiją (t. I, b.l. 51, t. II, b.l. 137-138). Vertindamas nustatytų faktų visumą, teismas konstatavo, kad drausminė nuobauda – papeikimas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirta pagrįstai, todėl priešieškinio reikalavimas dėl drausminės nuobaudos panaikinimo yra atmestinas.

14Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 (t. I b.l. 97-98), teismas atsižvelgė į jau nustatytas šiame sprendime aplinkybes, kad drausminė nuobauda – papeikimas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirta pagrįstai. Taip pat teismas vadovavosi teismų praktika, pagal kurią konstatuojama, kad tais atvejais, kai darbuotojas praranda turtą, priimtą savo žinion pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį, preziumuojama, kad jis yra kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013), šią nuostatą taikant ir automobilio sugadinimo atveju bei vertinant, kad atlikdamas jam pavestas darbines pareigas, nagrinėjamu atveju atsakovas nesielgė atidžiai ir rūpestingai (pvz. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-910-259/2013). Taip pat teismas vadovavosi DK 257 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta galimybe darbo ginčą nagrinėjančiam organui sumažinti iš darbuotojo išieškotinos darbdaviui atlygintinos žalos dydį, atsižvelgiant į aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Teismas atsižvelgė į faktą, kad bylos aplinkybės nesudaro prielaidų teigti, kad žala padaryta tyčiniais darbuotojo veiksmais, todėl remiantis kasacinio teismo formuojama praktika (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012), išieškotiną iš atsakovo ieškovo patirtos žalos teismas dydį mažina 50 proc., t.y. iki 604, 66 Lt.

15Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl prastovos teisėtumo, teismas vadovavosi LR DK 123.1 str. 1 d., kurioje numatyta, jog darbuotojas turi teisę laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" išmokėti jam priklausantį atlyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso su delspinigiais 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27 (t. II, b. l. 86). 2012-07-10 atsakovas pakartotinai informavo ieškovą apie neatvykimo į darbą priežastis (t. II, b. l. 85). Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas 2012-03-02 d. atsakovui sumokėjo 2000 lt., 2012-03-31 d. – 1610,81 lt. (t. I, b. l. 118-119). Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas ir byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas per du mėnesius iki 2012-04-27 d., su kuria K. D. tikėtinai sieja prastovos pradžią (t. II., b. l. 83, 86), mokėjo atsakovui atlyginimą, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo vadovautis LR DK 123.1 str. 1 d. nuostata, pagal kurią prastovą galima skelbti, jei darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Teismas, vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis, atsakovo reikalavimą už 3 mėnesius sumokėti 2400 Lt. kompensaciją atmetė kaip nepagrįstą.

16Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių priteisimo, teismas vadovavosi LR DK 220 str. 1 d., kurioje numatyta, jog Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. nustatyta, jog Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396). Tame pačiame punkte įtvirtinta, jog ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. K-5 laikotarpiu nuo 2012-02-10 iki 2012-03-20 buvo siunčiamas į komandiruotę (t. I, b. l. 18). Pagal 2011-12-01 d. darbo sutarties 4 p. reikalavimą, sulygtas 1041,00 lt. darbo užmokestis atsakovui turėjo būti mokamas kiekvieno mėnesio 8-10 ir 20-22 dienomis (t. I, b. l. 6). Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b. l. 118-119), ieškovas šio reikalavimo nevykdė, nes piniginė išmoka nustatytu terminu atlikta tik vieną kartą – 2012-01-10, be to, išmokos dydis – 3000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio. Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b. l. 118-119) nustatyta, kad ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. reikalavimo ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui išmokėti avansą — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos, nes mokėjimai atsakovui atlikti 2011-12-02, t.y. išvykimo į komandiruotę dieną, be to, išmokos dydis – 2000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio, taip pat mokėjimas atsakovui atliktas 2012-02-17, t.y. atsakovui jau esant komandiruotėje nuo 2012-02-10 d. Pabrėžtina, kad visos darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos išmokos, o taip pat darbo grafikuose (t. II, b.l. 106-113) esanti informacija neleidžia nustatyti išmokų pobūdžio ir priskirtinumo darbo užmokesčiui, dienpinigiams ar komandiruotpinigiams, todėl neatitinka LR DK 202 str. suformuluotų reikalavimų visiems darbuotojams darbdavys įteikti atsiskaitymo lapelius ir į atsiskaitymo lapelius įrašyti informaciją apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę. Taip pat pabrėžtina, kad ieškovo pateiktoje 2013-03-22 darbo užmokesčio ir dienpinigių pažymoje nurodyta, kad atsakovui 2012-02 mėn. priklausė išmokėti 3930 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, 2012-03 mėn. priklausė išmokėti 2918,75 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, iš viso už šiuos mėnesius – 8557,61 lt. (t. II, b. l. 59-60). Tuo tarpu pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis, atsakovas ieškovui išmokėjo 8143,81 lt. (t. I, b. l. 118-119), t.y. neišmokėjo atsakovui darbo užmokesčio už 413,80 lt. Atsakovo pateiktais duomenis, laikotarpiu nuo laikotarpiu nuo 2012-02-11 iki 2012-03-21 darbdavys liko skolingas atsakovui 8283 Lt dienpinigių, darbo užmokesčio už 2012 m. vasario — balandžio mėnesius — 2290,20 Lt, viso - 10 796, 16 Lt. (t. I, b. l. 91). Taip pat atsakovas nurodo, kad jis patyrė su komandiruote susijusias išlaidas – iš viso 7901,76 lt. (t. II, b. l. 115-123). Atsižvelgdamas į šalių pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, kad ieškovas netinkamai vykdė teisės aktuose ir darbo sutartyje numatytą pareigą nustatytais terminais mokėti nustatyto dydžio su darbo santykiais susijusias išmokas bei apie tai informuoti darbuotoją.

17Tačiau teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas, pateikdamas duomenis apie jam neišmokėtą atlyginimą, visiškai neatsižvelgė į ieškovo pateiktus įrodymus apie tai, kad atsakovo nurodytu skolos susidarymo laikotarpiu ieškovas atsakovui išmokėjo 8143,81 lt. (t. I, b. l. 118-119) bei nepagrindė 260 lt. dienpinigių susidarymo fakto 2012-03-21-22 d., nepaisant to, kad atsakovo komandiruotė baigėsi 2012-03-20 d. (t. I, b. l. 18) ir tai pripažįsta pats atsakovas (t. II, b. l. 81). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė 222,96 Lt. delspinigių susidarymo pagal jo pateiktą skaičiavimą fakto bei 260 lt. dienpinigių susidarymo fakto 2012-03-21-22 d. (t. I, b. l. 91). Taip pat teismas konstatavo, kad atsakovo pateikti paskaičiavimai apie su komandiruote susijusias išlaidas – iš viso 7901,76 lt. (t. II, b. l. 115-123), didžiąja dalimi yra nesusiję su atsakovo reikalaujamos skolos susidarymo laikotarpiu, išskyrus tris mokėjimus 2012-0210, 2012-02-19 ir 2012-02-21, iš viso 140,55 lt. sumai (t. II, b .l. 116).

18Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovui iš ieškovo yra priteistina į bylą pateiktais įrodymais pagrįsta neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių suma, gauta iš ieškovo reikalaujamos 10 796, 16 Lt. sumos atėmus ieškovo atsakovui išmokėtą 8143,81 lt. sumą, 222,96 Lt. delspinigių, 260 lt. dienpinigių už 2012-03-21-22 d. bei pridėjus ieškovo išskaita išieškotos iš atsakovo patirtos žalos 50 proc., t.y. 604, 65 Lt bei 140,55 lt. komandiruotės išlaidų, kurias teismas vertino, kaip pakankamai pagrįstas. Teismas sprendė, kad atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio, dienpinigių bei kompensacijos priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš ieškovo atsakovo naudai 2914,59 lt.

19Teismas nurodė, kad iš dalies patenkinus ieškinį ir priešieškinį, tarpusavio įsipareigojimų įskaitymas teismo sprendimu neatliekamas, nes šalių prievolės nėra vienarūšės.

20Spręsdamas šalių ginčą dėl atsakovo praleisto senaties termino ir prašymo jį atnaujinti, teismas pažymėjo, jog iki 2013-01-01 galiojusio LR DK LR DK 293 str. 1 d. redakcija numatė, kad tais atvejais, kai darbo ginčas darbo ginčų komisijoje nebuvo išspręstas per šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje numatytus terminus, darbuotojas per vieną mėnesį gali kreiptis su ieškiniu į teismą. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas 2012-05-29 kreipėsi į UAB „Rento" su prašymu sudaryti darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų, išskaitų iš darbo užmokesčio panaikinimo bei darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo (t. I, b. l. 94-95). Komisija nebuvo sudaryta, teisme atsakovo ieškinys gautas 2012-09-14 d. (t. I, b.l. 84). Atsižvelgiant į bylos medžiaga nustatytas aplinkybes, atsakovo darbo pobūdį, teismas konstatavo, kad kreipimosi į teismą terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atsakovo prašymas yra tenkintinas, terminas yra atnaujintinas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Ieškovas UAB „Rento" apeliaciniu skundu (3 t. b. l. 5–10) prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11d. sprendimo civilinėje byloje dalį, kuria atmestas ieškovo UAB „Rento" reikalavimas dėl 6345,90 Lt žalos priteisimo iš atsakovo K. D. ir ginčijamoje dalyje priimti naują sprendimą - visiškai patenkinti ieškinį iš atsakovo žalą priteisiant pilna ieškinyje nurodyta apimtimi. Iš A. K. D. ieškovo naudai priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

24Dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

25Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindinis šios atsakomybės uždavinys - garantuoti darbdaviui padarytų visų ar dalies nuostolių atlyginimą (DK 245 straipsnis, 253-255 straipsniai). Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla.

26Viena iš būtinųjų materialinės atsakomybės taikymo darbuotojui sąlygų yra priežastinio ryšio tarp darbuotojo veiksmų ir atsiradusios žalos nustatymas. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog materialinės atsakomybės prievolė darbuotojui atsiranda kaip jo neteisėtos veikos padarinys [pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013]. Šiuo atveju Ieškovas pažymi, kad vertinant Atsakovo atliktų neteisėtų veiksmų įtaką realiai kilusiai žalai Teismas neatsižvelgė į pagrindinę Ieškovui atsiradusios žalos kilimo sąlygą - būtent Atsakovo neteisėtus veiksmus.

27Pirma. Teismas konstatavo, jog ,Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes Atsakovo elgesys kuro kortelių saugojimo kontekste, neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų, paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų". Taipogi Teismo visiškai teisingai buvo konstatuota, kad bet kuri kaltės forma ir rūšis yra pakankamas pagrindas materialinei atsakomybei atsirasti. Atsakovas pažeidė darbuotojo pareigą dirbti dorai ir sąžiningai, tausoti ir saugoti bendrovės jam perduotas materialines vertybes ir imtis priemonių neleidžiančių žalai atsirasti. Pažymėtina, kad su materialinėmis vertybėmis dirbančių asmenų pareigų specifika lemia ir jų atsakomybės ypatumus - jiems taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai. Atsakovo šioje byloje nustatyti akivaizdžiai aplaidus veiksmai nesaugant kuro kortelių yra nepateisinami ir savo esme atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką netgi gali būti prilyginami tyčiai [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012], todėl Atsakovo neteisėti veiksmai ir turėjo būti įvertinti kaip vienintelė tiesioginė priežastis, lėmusi žalos Ieškovui atsiradimą. Teismo klaidinga išvada dėl Ieškovo 6345,90 Lt žalos priteisimo reikalavimo atmetimo pasireiškė:

28Teismas priežastinį ryšį dėl Ieškovui kilusios žalos siejo ne su tiesioginiais paties Atsakovo veiksmais, kurių pasekmėje atsirado žala, o su kuro kortelių blokavimo galimybėmis. Tokiu būdu visiškai nepagrįstai buvo paneigta būtinoji padarinių kilimo sąlyga, nes yra akivaizdu, jog nesant Atsakovo aplaidumo Ieškovui apskritai nebūtų atsiradusi jokia žala, nepriklausomai nuo kuro kortelių blokavimo ar neblokavimo galimybių (blokavimo apskritai būtų nereikėję atlikti). Šiuo atveju žala atsirado ne dėl to, kad tam tikrą laiką po vagystės buvo galima naudotis kuro kortelėmis, o dėl to, jog galimybė jomis naudotis buvo sudaryta dėl Atsakovo kaltės.

29Teismas visiškai atmetė ieškinio dalį dėl 6345,90 litų žalos priteisimo, nes konstatavo, kad kuro kortele ( - ) buvo naudotasi ir po jos pirmojo užblokavimo 2012- 02-11 d. 17.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų). Kuro kortelė ( - ) buvo užblokuota 2012-02-11 17:31 val. internetu, Ieškovui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais, tačiau faktiškai kuro kortele ( - ) buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 01.59 val. iki 2012-02-16 d. 10.42 val. įsipilant kuro už 1668,77 Lt. Taigi Teismo padaryta išvada, kad dėl kuro pasinaudojimo apskritai yra trečiųjų asmenų (kuro kortelių operatorių) kaltė, neva leidžianti tam tikroje reikalavimo apimtyje visiškai netaikyti materialinės atsakomybės Atsakovui.

30Pasisakydamas aukščiau įvardytu aspektu Ieškovas pažymi, kad vienintele ir pagrindine priežastimi žalai atsirasti laiko neteisėtus Atsakovo veiksmus. Jeigu atsakovas būtų laikęsis bent minimalių atidumo ir rūpestingumo reikalavimų, akivaizdu, jog būtų pasiėmęs su savimi nedaug vietos užimančias korteles, kaip praktikoje tą daro kiti vairuotojai (liudytojo V. K. parodymai -1. II, b.l. 183), ko pasekmėje žala Ieškovui nebūtų atsiradusi. Pažymėtina, kad tokie veiksmai kaip kuro kortelių kuo didesnė apsauga kelionės metu privalo būti savaime suprantami kiekvienam protingam asmeniui. Taigi konstatavus tiesioginį priežastinį ryšį tarp Atsakovo neatidaus ir nerūpestingo elgesio bei Ieškovui kilusios žalos nėra jokio pagrindo spręsti apie tai, kad dėl žalos atsiradimo yra trečiųjų asmenų kaltė ir dėl to neegzistuoja Atsakovo materialinei atsakomybei taikyti būtinos sąlygos. Priešingu atveju dažnas neteisėtai pasielgęs ir savo veiksmais (neveikimu) žalą sukėlęs asmuo galėtų remdamasis vien šalutiniais veiksniais žalos atsiradimo procese išvengti prievolės atlyginti žalą, kas prieštarautų materialinės atsakomybės taikymo prasmei bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

31Atmesdamas Ieškovo reikalavimus dėl 6345,90 litų žalos priteisimo Teismas netinkamai vertino paties Ieškovo veiksmus sužinojus apie kuro kortelių vagystę. Teismo byloje nustatyta ir ginčo tarp šalių nėra dėl to, kad 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku Atsakovas telefonu informavo Ieškovą apie įsilaužimą į automobilį MAN TGX ir iš automobilio įvykdytą kuro kortelių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) vagystę (t. I, b.l. 1, 29, 50). Teismas sprendime nurodė, kad „Teismas konstatuoja, kad neužblokuodamas kuro kortelės ( - ) ieškovas netinkamai vykdė 2011-12- 02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išaugoti materialines vertybes <...> Taip pat teismas konstatuoja, kad neužblokuodamas kuro kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 ieškovas netinkamai vykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.3 p. reikalavimą laiku imtis priemonių siekiant pašalinti priežastis, trukdančias darbuotojui išaugoti materialines vertybes". Šiuo atveju Ieškovas privalo atkreipti dėmesį į akivaizdžią Teismo sprendime padarytą faktinių aplinkybių vertinimo klaidą, t. y. nors Teismas konstatavo neva esant Ieškovo kaltę laiku nesiimant veiksmų užblokuoti kuro korteles, tačiau kartu sprendime konstatavo, jog „Išklotinės duomenimis, vėliau kortele AS24-Eurotrafic Nr. 1000 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų) (t. I, b.l. 38-39). Vertindamas šiuos duomenis, teismas atsižvelgia į tai, kad dėl itin trumpo laiko tarpo (apie 30 min.) ieškovas negalėjo iš karto po pranešimo apie vagystę gavimo užblokuoti kortelės AS24-Eurotrafic Nr. 1000 ir taip užkirsti kelią jos naudojimui, nors gavęs informacija apie vagystę iš karto išvyko i darbo vieta (t. I. b.l. 291". Dar daugiau, Teismas sprendime konstatavo, jog „2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl informacijos pateikimo nurodyta, jog kuro kortelė ( - ) buvo užblokuota 2012-02-11 17:31 val. internetu, klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais [t. I, b.l. 24)". Tokie byloje esantys duomenys neabejotinai rodo, kad nedelsiant po to, kai sužinojo apie kuro kortelių vagystę, Ieškovas sąžiningai ir rūpestingai ėmėsi veiksmų užkirsti kelią didesnei žalai kilti. Šiuo atveju jokie Ieškovo veiksmai ar neveikimas neįtakojo žalos padidėjimo. Atvirkščiai, tiek žalos atsiradimo, tiek jos dydžio pagrindine priežastimi buvo neteisėtai aplaidus Atsakovo neveikimas. Kaip ir nurodyta aukščiau šiame apeliaciniame skunde net ir tuo atveju, jeigu laikyti, kad dėl trečiųjų asmenų veiksmų egzistavo techninis kortelių blokavimo negalimumas, Ieškovas jokiu būdu už jį nėra atsakingas, o bet kokios techninės kliūtys nėra esminė žalos atsiradimo priežastis, nes tokia priežastimi yra tik neteisėti Atsakovo veiksmai.

32Taigi atmetant Ieškovo reikalavimus dėl 6345,90 litų žalos priteisimo buvo neapgintos sąžiningo Ieškovo teisės, bet atvirkščiai, paneigta aplaidaus ir savo pareigų tinkamai neatlikusio asmens prievolė atsakyti už savo veiksmais tiesiogiai sukeltą žalą.

33Teismas grįsdamas sprendimo motyvą dėl Ieškovo reikalavimo priteisti 6345,90 Lt žalos atmetimo rėmėsi išaiškinimais, numatytais Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A- 785-115/2013. Ieškovas pažymi, kad nurodomos bylos ir tarp šalių kilusio ginčo ratio decidendi dalyje dėl ieškinio reikalavimo priteisti žalą atmetimo nesutampa, nes:

343

35Civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013 analizuotas DK 257 straipsnio 5 d. pagrindu taikytinas atlygintinos žalos dydžio sumažinimo institutas atsižvelgiant j svarbias su atsiradusia žala ir darbuotojo turtine padėtimi susijusias aplinkybes, o ne materialinės atsakomybės netaikymo klausimas atmetant patį ieškinio reikalavimą kaip yra šios ginčo bylos atveju;

36Civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013 nustatyta, kad pats darbdavys jokių veiksmų iki darbuotojo grįžimo iš komandiruotės tikslu išsiaiškinti, kodėl kortele negalima atsiskaityti, nesiėmė. Šios ginčo bylos atveju Ieškovas buvo sąžiningas, apdairus ir rūpestingas bei kaip nurodyta aukščiau šiame skunde nedelsdamas po to, kai sužinojo apie kuro kortelių vagystes, ėmėsi veiksmų jas užblokuoti. Verta pažymėti, kad priešingai elgėsi pats Atsakovas ir net neiškvietė policijos tam, kad informuoti apie darbdavio turto vagystę.

37Taigi Teismas vertindamas faktines bylos aplinkybes teisinio situacijos kvalifikavimo kontekste rėmėsi netinkamais argumentais, darančiais neteisėtu pati procesinį sprendimą.

38Antra. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad Teismo sprendimas nepriteisti iš Atsakovo 6345,90 litų dydžio žalos negali būti grindžiamas kaip priteistino žalos dydžio mažinimo institutas DK 257 str. 5 d. prasme, nes prašymo mažinti žalos dydį Atsakovas nėra pateikęs, o Teismas spręsdamas atmesti ieškinį dalyje dėl 6345,90 litų dydžio žalos priteisimo nenurodė, jog remtųsi DK 257 str. 5 d. Be to, Ieškovas pažymi, kad byloje nėra ir negali būti nustatyta aplinkybių, kurios būtų priklausiusios nuo darbdavio ir lėmusios žalos atsiradimą [Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1100- 275/2013]. Kaip ir buvo minėta, įrodymų dėl, be kita ko, prastos finansinės padėties ir pan. Atsakovas byloje nėra pateikęs.

39Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Teismas nepakankamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir padarė prieštaringas išvadas, kurios lėmė neteisingą priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos nustatymą.

40Dėl žalos, susijusios su kelių mokesčiu pripažinimo ieškovo patirta žala.

41Teismas spręsdamas Ieškovo naudai iš Atsakovo nepriteisti 1668,77 Lt sumos nurodė, kad „Kuro kortelėje AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 galimai atsispindi ne kuro užpylimas, o nuskaičiuoti kelių mokesčiai, nes automobilyje yra įmontuota speciali sistema, kuri automatiškai aktyvinasi pravažiavus mokamus kelius bei automatiškai nuskaičiuojamas atitinkamas mokamų kelių mokestis (t. I, b.l. 50-51). Atsižvelgiant į tai, kad kelių mokesčių išlaidos privalo padengti darbdavys, šiuo atveju ieškovas UAB „Rento", teismas konstatuoja, kad išklotinėje nurodyta 483,31 Eurų (1 668,77 Lt) suma yra susijusi su komandiruotės būtinosiomis išlaidomis, todėl negali būti laikoma ieškovo patirta žala dėl atsakovų netinkamų veiksmų vykdant savo darbines pareigas". Šiuo atveju Ieškovas pažymi, kad Teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, jog iš esmės 1668,77 Lt suma negali būti laikoma Ieškovo žala, priteistina iš Atsakovo.

42Materialinės atsakomybės sąlyga - žala reiškia tiesioginę žalą ir negautas pajamas, kurias nukentėjusi šalis būtų gavusi, jei pažeidėjas būtų tinkamai įvykdęs savo darbo pareigas. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad dėl akivaizdžiai aplaidaus Atsakovo pareigų atlikimo ir neteisėto kuro kortelių nesaugojimo Ieškovas prarado kuro korteles. Apie kuro kortelių vagystę Ieškovui pranešta 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku. Tai reiškia, kad nuo šio momento kuro kortelėmis dėl Atsakovo kaltės naudojosi jau ne Ieškovas, o nusikalstamus veiksmus atlikę asmenys. Taigi Teismo išvada, kad kelių mokesčiai, nuskaičiuoti nuo kuro kortelės ja neteisėtai naudojantis tretiesiems asmenims, laikytini Atsakovo komandiruotės būtinosiomis išlaidomis, yra visiškai nesuprantama ir neteisėta. Ieškovas jokiu būdu negali būti atsakingas ar kontroliuoti dėl Atsakovo neteisėtų veiksmų netektos kortelės judėjimo ją pasisavinus tretiesiems asmenims, todėl kelių mokesčiai, kurie buvo apmokėti nusikalstamus veiksmus atlikusiems asmenims keliaujant, neabejotinai laikytini Ieškovo patirta žala.

43Šiuo atveju Teismo sprendimo dalis, kuria atsisakyta iš Atsakovo dėl jo neteisėtų veiksmų praradus kuro korteles priteisti Ieškovui kilusią 1668,77 Lt žalą, laikytina neteisėta ir nepagrįsta byloje esančiais duomenimis.

44A. K. D. apeliaciniu skundu (3 t. b. l. 16–19) prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą dalyje dėl 5 789,48 Lt žalos ieškovui iš atsakovo priteisimo ir šioje dalyje ieškovo reikalavimą atmesti; panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atsakovo prašymas panaikinti 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 ir 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl išskaitų iš darbo užmokesčio atlikimo buvo atmestas ir šioje dalyje atsakovo prašymą tenkinti; pakeisti teismo sprendimo dalį, kuria iš ieškovo atsakovo naudai priteista 2 920,81 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių ir šią reikalavimo dalį tenkinti pilnai, t. y. iš ieškovo UAB „Rento“ atsakovo K. D. naudai priteisti 10 796, 16 Lt darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių.

45Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

46Dėl 5 789,48 Lt žalos priteisimo ieškovui UAB „Rento“.

47Su Kauno apylinkės teismo sprendime nurodytais argumentais dėl ieškovo prašomos žalos 1 676,75 Eurų (6 345,90 Lt) sumoje nepagrįstumo sutinka, tačiau nesutinka su ieškovui iš atsakovo priteistu 1 676,75 Eurų (5 789,48 Lt) žalos atlyginimu.

48Byloje nustatytos aplinkybės, jog 2012-02-11 apie 16:45 val. Prancūzijos laiku atsakovas informavo telefonu ieškovą apie įsilaužimą į automobilį MAN TGX, v.n. ( - ) ir iš automobilio įvykdytą kuro kortelių vagystę. Laikotarpiu nuo 16:47 iki 17:13, kortele AS24- Eurotrafic Nr. 1000-0 buvo pasinaudota įsipilant kuro už 5 789,48 Lt, ši kortelė 17:14 val. užblokuota dėl paros limito viršijimo. Kauno apylinkės teismas konstatavo, jog dėl itin trumpo laiko tarpo (apie 30 min.) ieškovas negalėjo iš karto po pranešimo apie vagystę gavimo užblokuoti kortelės ( - ) ir taip užkirsti kelią jos naudojimui. Teismas konstatavo, kad atsakovas dėl savo, kaip nepakankamai atidaus ir rūpestingo darbuotojo neteisėtų veiksmų yra atsakingas už per šį laikotarpį ieškovo patirtus nuostolius 5 789,48 Lt.

49Mano, jog teismas netinkamai taikė materialinės atsakomybės sąlygas (DK 246 str.), taip pat nepagrįstai konstatavo atsakovo neteisėtų veiksmų buvimą, ko pasėkoje neteisėtai ir nepagrįstai iš ieškovo priteisė nurodytą sumą. Teismas konstatavo, jog atsakovo elgesys, kuomet jis nepatikrino, ar jam perduotos kuro kortelės, neatitinka apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų, paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų; jog neapdairūs atsakovo veiksmai, nesistengiant kuro korteles saugoti ir nelaikyti visiems žinomoje, specialiai daiktų laikymui gamintojo sukurtoje vietoje, remiantis teismų praktika, gali būti laikomi sudarančiais sąlygas tretiesiems asmenims įvykdyti tų daiktų vagystę.

50Tokie argumentai prieštarauja bylos aplinkybėms. Teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas neįrodė, jog tinkamai įvykdė 2011-12-02 visiškos materialinės atsakomybės sutarties 2.4.4. p. nurodytą reikalavimą supažindinti darbuotoją su įmonėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais turto naudojimą, apsaugą, taigi akivaizdu, jog atsakovas neturėjo informacijos, kur kortelės turi būti laikomos ir kur yra jų laikymui numatyta speciali vieta. Kaip žinia, 2012-02-11 atsakovas informavo ieškovą apie įvykdytą vagystę telefonu, tačiau kuro kortelė ( - ) nebuvo užblokuota ne dėl atsakovo veiksmų. Įvykus vagystei iš automobilio atsakovas K. D. turėjo pareigą pranešti apie įvykdytą vagystę darbdaviui - ieškovui, o ieškovas turėjo pareigą kuro korteles tinkamai užblokuoti. Atsakovas būdamas komandiruotėje neturėjo nei galimybių, nei priemonių kuro korteles užblokuoti, be to, tokia teisė ir pareiga atsakovui nebuvo numatyta, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog atsakovas savo pareigas vykdė netinkamai.

51Materialinės žalos atlyginimas atsiranda tik kartu esant visoms DK 246 str. nurodytoms sąlygoms. Šiuo atveju atsakovo kaltės, neteisėtos veikos bei priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo nebuvo. Akivaizdu, jog dėl trečiųjų asmenų atliktų veiksmų pasinaudojant kuro kortelėmis, bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų, vykdant kortelės užblokavimus, atsakovas negali būti atsakingas, todėl negali būti laikomas atsakingas ir už žalą atsiradusią laikotarpiu iki kuro kortelės užblokavimo viso 5 789,48 Lt sumoje.

52Dėl išskaitų pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 panaikinimo

53Kauno apylinkės teismas skundžiamu sprendimu išieškotiną iš atsakovo darbo užmokesčio ieškovo patirtos žalos dydį sumažino 50 %, t.y. iki 604,66 Lt. Su tokiu teismo sprendimu atsakovas nesutinka, kadangi mano, jog išskaitos iš jo darbo užmokesčio apskritai negalėjo būti daromos.

54Pažymėtina, jog vagystę iš ieškovo vairuojamo automobilio padarė nenustatyti tretieji asmenys, įsilauždami ir apgadindami automobilį, t.y. veidrodžio gaubtą, durų užraktą bei rankeną. Ieškovo įsakymuose dėl išskaitų iš darbo užmokesčio nurodytas žalos dydis 1209,31 Lt yra apskaičiuotas už sugadintą ar prarastą veidrodžio gaubtą automobiliui MAB TGX, v.n. ( - ) viso 220 Lt (2012-04-25 įsakymas Nr. 1-3) ir už sulaužytą durų užraktą bei rankeną automobiliui MAB TGX, v.n. ( - ) viso 989,31 Lt (2012-04-25 įsakymas Nr. 1-4).

55Teismas skundžiamame sprendime lakoniškai nurodė, jog atlikdamas jam pavestas darbines pareigas atsakovas nesielgė atidžiai ir rūpestingai, tačiau visiškai nepasisakė dėl išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindų. Pirma, DK 224 str. 2 d. 1 p. numatyta, jog išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio gali būti daromos administracijos nurodymu tik tuo atveju, jeigu reikia atlyginti įmonei padarytą žalą, kurią darbuotojas padarė dėl savo kaltės. Teismas neatsižvelgė į tai, jog apsaugoti ieškovo patikėtą turtą nuo bet kokių pašalinių net ir menkiausių, nuo darbuotojo valios nepriklausančių veiksnių, ypatingai nuo trečiųjų asmenų įvykdytos vagystės nebuvo galimybės. Atsakovas mano, jog vagystės atvejais padarytos žalos nuostolius, kurie yra padaromi trečiųjų asmenų, turėtų prisiimti darbdavys. Atsakovas negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų asmenų padarytą turtinę žalą ieškovui. Antra, DK 224 str. 2 d. nustatyti išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio gali būti daromos administracijos nurodymu tik tuo atveju, jeigu darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio. Teismas neatsižvelgė į tai, jog 2011-12-09 darbo sutartimi Nr. 9 atsakovo UAB „Rento“ ir ieškovo K. D. sulygtas darbo užmokestis - 1041,00 Lt (darbo sutarties 3 p.) yra mažesnis nei UAB „Rento“ priskaičiuota ir 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-3 bei 2012-04-25 įsakymu Nr. 1-4 nurodyta išskaityti iš K. D. priklausančio darbo užmokesčio suma - 1209,31 Lt, todėl vadovaujantis DK 224 str. 2 d. tokios išskaitos darbdavio nurodymu negalėjo būti daromos.

56Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsakovas mano, jog ieškovo 2012-04-25 įsakymai Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 turi būti panaikinti ir žala iš atsakovo darbo užmokesčio neturi būti išieškoma.

57Dėl priklausančio darbo užmokesčio bei dienpinigių už kelionėse išbūtą laiką priteisimo

58Kauno apylinkės teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. reikalavimo ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui išmokėti avansą - ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos; jog visos darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodytos išmokos, o taip pat darbo grafikuose esanti informacija neleidžia nustatyti išmokų pobūdžio ir priskirtinumo darbo užmokesčiui, dienpinigiams ar komandiruotpinigiams, todėl neatitinka DK 202 str. suformuluotų reikalavimų visiems darbuotojams įteikti atsiskaitymo lapelius ir į atsiskaitymo lapelius įrašyti informaciją apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandžių trukmę. Kaip matyti, ieškovas aplaidžiai vedė buhalterinę apskaitą dėl ko nebuvo galima tiksliai nustatyti, ar atsakovui jo nurodomu komandiruotės metu 2012 m. vasario - kovo mėnesiais buvo išmokėti jam priklausantys dienpinigiai ir komandiruotpinigiai ir kokia apimtimi.

59Atsakovas prašė teismo priteisti iš ieškovo 8283 Lt dienpinigių komandiruotės metu vasario- kovo mėnesiais ir su tuo susijusius 205,84 Lt delspinigius. Atsakovas pažymi, jog ieškovo daryti mokėjimai atsakovui būnant komandiruotės metu buvo daromi siekiant padengti atsakovo patirtas komandiruotės išlaidas. Ieškovas visą tą laiką buhalterinę apskaitą vedė aplaidžiai, nenurodydamas ir nepervesdamas atsakovui priklausančių ir mokėtinų sumų prieš vykstant į komandiruotes.

60DK 220 str. 1 d. numatyta, jog darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

61Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. numatyta, jog ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas - ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje turėtas faktines išlaidas, o jeigu išmokėtas avansas, grąžina nepanaudotą avanso likutį.

62Šiuo atsakovas pažymi, jog ieškovui buvo pateikti visi dokumentai pagrindžiantys atsakovo komandiruotėje turėtas išlaidas, tačiau ieškovui pateiktų dokumentų kopijų atsakovas nėra išsaugojęs, kadangi jos buvo pateiktos darbdaviui. Atsakovas į bylą buvo pateikęs įrodymus apie ankstesnes turėtas išlaidas komandiruotės metu, kurios siekė 7 901,76 Lt, kas tik įrodo, jog išlaidos vykdant darbines pareigas komandiruočių metu, kurias privalo kompensuoti darbdavys, yra didelės.

63Ieškovas yra išmokėjęs atsakovui 6 848,75 Lt už vasario - kovo mėnesius. Atsakovas pažymi, jog ieškovo atsakovui pervedamos dalimis piniginės sumos, būnant jam komandiruotėje, buvo skirtos jo komandiruočių išlaidoms padengti, todėl turi būti laikoma, jog atsakovui išmokėta 6848, 75 Lt suma buvo susijusi su atsakovo patirtomis išlaidomis komandiruotės metu, o ne su dienpinigiais, kaip tą sau palankiai įvardino ieškovas. Atsakovas pažymi, jog ieškovas nėra išmokėjęs atsakovui priklausančių dienpinigių, todėl reikalavimas priteisti 8 283 Lt dienpinigių bei su tuo susijusius delspinigius (DK 207 str. 1 d.) turėjo būti tenkintas.

64Teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 2 920,81 Lt (413,80 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir 2 507,01 Lt dienpinigių) netinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančias komandiruotpinigių ir dienpinigių mokėjimą, netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir visiškai nepagrįstai sumažino priteisiamus dienpinigius. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes atsakovas mano, jog teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą sprendimą akivaizdžiai pažeidžiantį atsakovo teisėtus interesus bei teises; todėl šis skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas.

65Atsiliepimu į apeliacinį skundą (3 t. b. L. 22–23) atsakovas K. D. prašo ieškovo UAB “Rento” apeliacinio skundo netenkinti.

66Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Rento” (3 t. b. l. 25-30) prašo atsakovo K. D., apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, tenkinti ieškovo UAB „Rento" apeliacinį skundą, priteisti iš atsakovo K. D. ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

67Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

68Byloje tarp šalių sprendžiamas darbdavio ir darbuotojo ginčas dėl darbuotojo drausminės ir materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygų ir jos ribų nustatymo, darbo užmokesčio ir išmokų, susijusių su darbo užmokesčiu mokėjimo, išskaitų iš darbo užmokesčio pagrįstumo ir teisėtumo.

69Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė tas faktines aplinkybes, jog atsakovas K. D. nuo 2011-12-01 d. pagal neterminuotą darbo sutartį Nr. 9 su UAB „Rento" dirba vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose (t. I, b. l. 6-7). 2011-12-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (t. 1, b. l. 8-9). 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. K-5 atsakovas nuo 2012-02-10 d. iki 2012-03-20 d. buvo komandiruotas 40 dienų laikotarpiui. Atsakovui perduotas bendrovės automobilis MAN TGX (v/n ( - ) su priskirta komplektuojančia įranga bei priedais, automobiliui priskirtos kuro kortelės ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Atsakovas su įsakymu supažindintas pasirašytinai (t. I, b.l. 18). Byloje šalys neginčija aplinkybės, jog atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie trečiųjų nenustatytų asmenų įsilaužimo faktą į automobilį MAN TGX (v/n ( - ) ir iš automobilio MAN kabinos įvykdytą kuro kortelių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) vagystę. Ieškovo vadovas tuoj pat ėmėsi priemonių užblokuoti pavogtų kuro kortelių panaudojimo galimybę, tačiau kuro kortele ( - ) buvo pasinaudota tuoj pat po pranešimo apie vagystę 2012-02-11 d. 16.47 val. įsipilant kuro už 374,18 eurų, 16.55 val. įsipilant kuro už 475,57 eurų, 17.13 val. įsipilant kuro už 827,00 eurų (t. I, b.l. 38-39). 17.14 val. kortelė ( - ) užblokuota dėl paros limito viršijimo (t. I, b.l. 24, 38-39). Vėliau pavogta kortele ( - ) buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 22.14 val. iki 2012-02-12 d. 18.10 val., įsipilant kuro iš viso už 1354,59 eurų (4677,13 litų), (t. I, b.l. 38-39). Kuro kortelė ( - ) buvo užblokuota 2012-02-11, 17:31 val. internetu, klientui suteiktais prisijungimo slaptažodžiais (t. I, b.l. 24). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog kuro kortele AS24-Eurotrafic Nr. 4000-0 buvo naudotasi laikotarpiu nuo 2012-02-11 d. 01.59 val. iki 2012-02-16 d. 10.42 val., užfiksuotas sumų nuo 2,80 Eurų iki 70,90 Eurų mokestis (t. II b.l. 35-36).

70Ieškovas vertino, jog atsakovas 2012-02-11 nusižengė darbo tvarkai, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto – paliko automobilyje MAN TGX (v/n ( - ) kuro korteles ( - ); ( - ); ( - ); ( - ) ir ( - ), ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo pasisavintas bendrovės turtas ir apgadintas bendrovės automobilis, taip pat darbuotojas (atsakovas) nepranešė teisėsaugos institucijoms apie vagystės faktą, t.y. tokiu būdu darbuotojas pažeidė savo pareiginių nuostatų 15.6, 15.9,15.15 punktus (t. I, b. l. 99). 2012-04-20 ieškovo administracijos vadovo įsakymu Nr. DN-1 atsakovui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas. Ieškovo administracijos vadovas 2012-04-25 įsakymais Nr. 1-3 ir Nr. 1-4, atsižvelgęs į 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skirtą atsakovui drausminę nuobaudą ir paaiškėjusias automobilio remonto sąnaudas, nusprendė padaryti dvi - 220 lt ir 989,31 lt išskaitas iš atsakovo darbo užmokesčio už sugadintą automobilio MAN TGX durų rankeną bei rakinimo mechanizmą ir automobilio veidrodžio gaubtą. (t. I b. l. 27, 97-98, 134-135).

71Ieškovas nagrinėjamoje byloje prašė priteisti iš ieškovo 12135 lt patirtą žalą dėl atsakovo neteisėtu aplaidžiu neveikimu sudarytą galimybę tretiesiems asmenims pasinaudoti kuro kortelėmis, kad pasisavinti kurą ir atlikti kitus mokėjimus bendrovės sąskaita.

72Atsakovas nagrinėjamoje byloje su ieškiniu nesutiko, siūlė jį atmesti, pareiškė priešieškinį, kuriame ginčijo 2012-04-20 įsakymą Nr. DN-1 dėl drausminės nuobaudos paskyrimo ir 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 dėl išskaitų, reiškė savarankišką reikalavimą priteisti iš ieškovo 10 796, 16 Lt darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių, priteisti 2400 Lt kompensaciją, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog Kauno apylinkės teismas nagrinėjamoje byloje nustatė visas reikšmingas faktines bylos aplinkybes, tinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo naštos paskirstymą ir įrodymų vertinimą (LR CPK 178 str., 185 str.), materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbuotojo drausminės atsakomybės atsiradimo pagrindus ir sąlygas, materialinės žalos atsiradimo prielaidas ir jos atlyginimo tvarką (LR DK XVI, XVII skyriai), todėl didžia dalimi bylą išnagrinėjo teisingai- yra pagrįstos ir teisingos skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo išvados jog sprendžiant šį ginčą atsakovui taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai, jog nagrinėjamu atveju atsakovo veiksmai neatitiko apdairaus ir protingo darbuotojo elgesio standartų, paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų, jog atsakovo atlikti veiksmai, nesistengiant kuro korteles saugoti ir nelaikyti visiems žinomoje, specialiai daiktų laikymui gamintojo sukurtoje vietoje, teismo laikomi sudariusiais sąlygas ir prielaidas tretiesiems asmenims įvykdyti tų daiktų vagystę, jog atsakovo tam tikrų veiksmų neatlikimas sudaro pagrindą jam taikyti drausminę atsakomybę. Apylinkės teismas dėl to pagrįstai sprendė, jog atsakovo netinkami veiksmai sukėlė ieškovui žalą, teismas pagrįstai tenkino dalį ieškovo reikalavimo priteisti atsiradusią turtinę žalą, teisingai sprendė, jog ieškovas pagrįstai paskyrė atsakovui drausminę nuobaudą už netinkami atliktas darbines pareigas, teisingai išsprendė šalių ginčą dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio bei dienpinigių už kelionėse išbūtą laiką priteisimo. Dėl to šioje dalyje skundžiamas teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o apeliaciniai skundai šioje ginčo dalyje yra atmestini (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

74Tačiau teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje taip pat nustatė, kad apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindus ir tvarką, taip pat įstatymo leidėjo nustatytus apribojimus darant išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio (LR DK 224 str. 2 d. 1p.). Dėl to atsakovo apeliacinio skundo motyvai šioje ginčo dalyje yra pagrįsti, teismo sprendimas dalyje, kurioje yra atmestas atsakovo reikalavimas panaikinti ieškovo direktoriaus 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3; 1-4 dėl išskaitų iš darbo užmokesčio atlikimo naikintinas, šioje ginčo dalyje atsakovo priešieškininis pareiškimas tenkintinas, ieškovo direktoriaus 2012-04-25 įsakymai Nr. 1-3 ir 1-4 dėl išskaitų iš atsakovo darbo užmokesčio atlikimo panaikintini (LR CPK 178 str., 326 str. 1 d. 2 p.).

75Atsakovas byloje įrodinėjo, jog ieškovas jo tinkamai nesupažindino su vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais (t. I, b. l. 10-16), todėl ši aplinkybė šalina jo materialinę atsakomybę. Teisėjų kolegija nustatė, kad Kauno apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai vertino, kad ieškovas pasirašytinai nesupažindino su vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais, tačiau pagrįstai sprendė, jog atsakovo elgesys gali būti pripažįstamas ir laikomas protingu ir apdairiu net ir neįrodžius supažindinimo su pareiginiais nuostatais fakto. Teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai pažymėjo, jog suformuotoje teismų praktikoje pripažįstama, kad su materialinėmis vertybėmis dirbančių asmenų pareigų specifika lemia ir jų atsakomybės ypatumus – jiems taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl atsakovo atliktus veiksmus 2012-02-11 pagrįstai įvertino kaip sudarančius sąlygas tretiesiems asmenims įvykdyti kuro kortelių vagystę. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis, jog atsakovo neteisėti, netinkami, aplaidūs veiksmai sudarė pagrindą kilti darbuotojo civilinei teisinei atsakomybei ieškovo patirtiems nuostoliams dėl kuro pasisavinimo atlyginti.

76Byloje nustatyta, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku telefonu informavo ieškovą apie trečiųjų nenustatytų asmenų įsilaužimo faktą į automobilį MAN TGX (v/n ( - ) ir iš automobilio MAN kabinos įvykdytą kuro kortelių ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) vagystę. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad kuro kortele ( - ) pirmą kartą buvo pasinaudota 2012-02-11 d. 16.47 val. įsipilant kuro už 374,18 eurų, 16.55 val. įsipilant kuro už 475,57 eurų, 17.13 val. įsipilant kuro už 827,00 eurų (t. I, b. l. 25). 17.14 val. kortelė ( - ) užblokuota dėl paros limito viršijimo (t. I, b.l. 24). Kauno apylinkės teismas vertino, kad dėl šių ieškovo patirtų nuostolių atsakingas atsakovas, kadangi ieškovo administracija neturėjo jokių galimybių per tokį trumpą laikotarpį (26 minutes) užblokuoti korteles ir taip sutrukdyti tretiesiems asmenims pasinaudoti pagrobtomis kuro kortelėmis. Teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka ir vertina, kad teismas pagrįstai šioje dalyje ieškinį tenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo 5 789,48 Lt sumą žalai atlyginti. Teisėjų kolegija šiais sprendime nurodytais motyvais atmeta atsakovo apeliacinio skundo motyvus šioje ginčo dalyje, jog teismas netinkamai taikė materialinės atsakomybės sąlygas (DK 246 str.), taip pat nepagrįstai konstatavo atsakovo neteisėtų veiksmų buvimą, todėl nepagrįstai priteisė iš atsakovo 5 789,48 Lt sumą žalai atlyginti.

77Teisėjų kolegijos vertinimu, Kauno apylinkės teismas pagrįstai atmetė ieškovo ieškinį kitoje dalyje dėl patirtos žalos atlyginimo, kilusios dėl kuro kortelių vagystės ir pasinaudojimo jomis fakto, kadangi byloje nustatyta, jog abejomis kuro kortelėmis buvo pasinaudota praėjus ilgam laiko tarpui po jų vagystės, pats K. D. neturėjo jokių galimybių užblokuoti kuro kortelių ar kitaip sutrukdyti galimybei jomis pasinaudoti tretiesiems asmenims. Teisėjų kolegija atmeta ieškovo apeliacinio skundo motyvus, jog Kauno apylinkės teismas nepagrįstai priežastinį ryšį dėl ieškovui kilusios žalos siejo ne su tiesioginiais paties atsakovo veiksmais, kurių pasekmėje atsirado žala, o su kuro kortelių blokavimo galimybėmis ir kad teismas netinkamai vertino paties ieškovo veiksmus, sužinojus apie kuro kortelių vagystę.

78Teisėjų kolegija nustatė, jog apylinkės teismas, atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 skirtos drausminės nuobaudos papeikimo panaikinimo, pažymėjo, jog atsakovas pažeidė pareiginių nuostatų 15.6, 15.9, 15.15 punktus, konstatavo, kad ieškovas pagrįstai nustatė atsakovo neteisėtus veiksmus dėl to, kad jis 2012-02-11 pažeidė darbo drausmę, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, neišsaugojo jam patikėto brangaus įmonės turto – paliko automobilyje MAN TGX (v/n ( - ) kuro korteles ( - ); ( - ); ( - ); ( - ) ir ( - ), ko pasekoje įsilaužus į automobilį buvo neteisėtai pasisavintas turtas, po to nesiėmė pakankamų veiksmų ir nedėjo pastangų, kad įvykdytų darbdavio nurodymą kreiptis į policiją, taip pat neinformavo darbdavio apie galimai iškilusias problemas dėl kreipimosi į policiją. Vertindamas nustatytų faktų visumą, teismas konstatavo, kad drausminė nuobauda – papeikimas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirta pagrįstai, todėl priešieškinio reikalavimą dėl drausminės nuobaudos panaikinimo teismas atmetė. Teisėjų kolegija su šiomis Kauno apylinkės teismo sprendimo išvadomis sutinka, nekartodama apylinkės teismo sprendimo motyvų, laiko, kad ieškovo administracija teisingai ir pagrįstai skyrė atsakovui drausminę nuobaudą už nusižengimus nustatytai darbo tvarkai. Paskirtoji nuobauda teisėjų kolegijos vertinimu atitinka padaryto nusižengimo sunkumą.

79Teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai išsprendė šalių ginčą dėl atsakovo pareikšto reikalavimo priteisti jam iš ieškovo 2400 Lt kompensaciją LR DK 1231 str. 1, 3 d. pagrindu. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog darbuotojas turi teisę laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nustatė, kad 2012-04-20 raštu K. D. pareikalavo UAB „Rento" išmokėti jam priklausantį atlyginimą už išdirbtą laiką ne Lietuvos Respublikoje, viso su delspinigiais 10 796, 16 Lt iki 2012-04-27 (t. II, b. l. 86). 2012-07-10 atsakovas pakartotinai informavo ieškovą apie neatvykimo į darbą priežastis (t. II, b. l. 85). Bylos medžiaga taip pat nustatyta, kad ieškovas 2012-03-02 d. atsakovui sumokėjo 2000 lt, 2012-03-31 d. – 1610,81 lt sumas (t. I, b. l. 118-119). Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai teismo sprendime konstatavo, kad ieškovas per du mėnesius iki 2012-04-27 d., su kuria K. D. tikėtinai sieja prastovos pradžią (t. II., b. l. 83, 86), mokėjo atsakovui atlyginimą, todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo vadovautis LR DK 1231 str. 3 d. nuostata, reikalaudamas priteisti 2400 litų sumą. Todėl atsakovo apeliacinio skundo motyvai šioje ginčo dalyje atmetami kaip nepagrįsti (LR CPK 178 str.).

80Kauno apylinkės teismas spręsdamas šalių ginčą dėl ieškovo administracijos vadovo 2012-04-25 įsakymų Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 pagrįstumo ir teisėtumo (t. I b. l. 97-98), sprendė, kad ieškovas pagrįstai pasinaudojo įstatymo nustatyta galimybe išieškoti ir darbuotojo bendrovei atsiradusią žalą sugadinus tretiesiems asmenims automobilio detales, vertino, jog atlikdamas jam pavestas darbines pareigas, nagrinėjamu atveju atsakovas nesielgė atidžiai ir rūpestingai, vadovaudamasis DK 257 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta galimybe darbo ginčą nagrinėjančiam organui sumažinti iš darbuotojo išieškotinos darbdaviui atlygintinos žalos dydį, sumažino išieškotinos žalos dydį ½ dalimi, iki 604, 66 Lt, tačiau skundžiamų ieškovo direktoriaus įsakymų nepakeitė. Teismas, priimdamas sprendimą vadovavosi ir teismų suformuota praktika tokio pobūdžio bylose, nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-910-259/2013.

81Teisėjų kolegija su šiomis teismo išvadomis nesutinka. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad krovininio automobilio MAN durų užraktą, durų rankeną ir veidrodžio gaubtą sugadino tretieji nenustatyti asmenys, įsilauždami 2012 02 11 į ieškovui priklausančio automobilio MAN kabiną, siekdami padaryti vagystę. Darbuotojo materialinė atsakomybė darbo teisėje suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus darbuotojui nustatytas pareigas (LR DK 245 str.). Tačiau tam, kad konkrečiam asmeniui būtų galima taikyti materialinę atsakomybę, turi būti nustatytos visos LR DK 246 straipsnyje nurodytos sąlygos: 1) reali žala; 2) ji padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) neteisėtos veikos ir žalos priežastinis ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. Nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija savo kaltę, bylos nagrinėjimo metu ir apeliaciniame skunde teigia, kad jis neturėjo realios galimybės apsaugoti ieškovo patikėtą turtą nuo pašalinių asmenų neteisėtos veikos, todėl atsakovas negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų asmenų padarytą turtinę žalą ieškovui. Su šiais atsakovo argumentais teisėjų kolegija sutinka. Nenustatytiems asmenims įsilaužiant į krovininio automobilio kabiną, sugadinant veidrodžio gaubtą, durelių užraktą ir durų rankeną, ieškovui buvo padaryta turtinė žala. Šiuo atveju teisėjų kolegija vertina, kad atsakovui trumpam palikus automobilį 2012 02 11 apie 16 valandą tam pritaikytoje stovėjimo aikštelėje, nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas elgėsi neteisėtai ar aplaidžiai. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad žala atsirado dėl neteisėtų, aplaidžių ar nerūpestingų atsakovo veiksmų, toėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas yra kaltas dėl atsiradusios žalos. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad nėra nustatytas atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Todėl nagrinėjamu atveju nėra visų būtinųjų LR DK 246 straipsnyje numatytų sąlygų atsakovo materialinei atsakomybei atsirasti, todėl atsakovo reikalavimas panaikinti ieškovo administracijos vadovo 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 yra tenkinamas šiuo teisiniu pagrindu.

82Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo motyvais, jog ieškovas, priimdamas skundžiamus įsakymus, nesilaikė LR DK 224 str. 2 dalyje įtvirtinto reikalavimo riboti išskaitą iš darbo užmokesčio vieno mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, o pirmosios instancijos teismas šios nustatytos aplinkybės nevertino. Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovo įsakymuose dėl išskaitų iš atsakovo darbo užmokesčio nurodytas žalos dydis 1209,31 Lt. Pagal byloje esančius įrodymus matyti, jog K. D. darbo užmokestis - 1041,00 Lt (darbo sutarties 3 p.), t. y. yra mažesnis nei UAB „Rento“ direktoriaus įsakymais Nr. 1-3 bei Nr. 1-4 padarytomis išskaitomis. Teisėjų kolegija vertina, kad ieškovo administracijos vadovas dirbtinai ir nepagrįstai suskaidė taikomą išskaitą dviem vienos dienos įsakymais, tačiau teismui konstatavus, kad žala buvo padaryta vienu atveju ir nustatyta tuo pat metu, laikytina, kad pritaikyta išskaita pažeidžia imperatyvius įstatymo reikalavimus. Tai sudaro atskirą teisinį pagrindą panaikinti skundžiamus įsakymus (LR DK 224 str. 2 d.).

83Teisėjų kolegija laiko, jog apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą šioje ginčo dalyje be pagrindo vadovavosi nurodytomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2013 ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-910-259/2013, kadangi nagrinėjamos civilinės bylos ir minimų civilinių bylų faktinės aplinkybės nesutampa, kadangi apylinkės teismo nurodomose aukštesnių teismų procesiniuose sprendimuose nėra konstatuota trečiųjų asmenų kaltė dėl atsiradusios žalos, minimuose buvo konstatuota tik materialiai atsakingų darbuotojų kaltė.

84Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodomas aplinkybes, išdėstytų motyvų pagrindu panaikina Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalį, kuria atmestas K. D. reikalavimas panaikinti UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 dėl 220 lt išskaitos iš atsakovo darbo užmokesčio ir UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl 989, 31 lt išskaitos iš K. D. darbo užmokesčio, šioje dalyje priima naują sprendimą, atsakovo priešieškinį tenkina dalinai, panaikina UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 dėl 220 lt išskaitos iš atsakovo darbo užmokesčio ir UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl 989, 31 lt išskaitos iš K. D. darbo užmokesčio (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

85Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, jog per visą komandiruotės laikotarpį paliekama darbo vieta ir darbo užmokestis, be to jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos (LR DK 220 str. 1 d.). Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. nustatyta, jog Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396). Tame pačiame punkte įtvirtinta, jog ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

86Ieškovas pateiktame priešieškinyje prašė teismo priteisti iš ieškovo UAB „Rento" atsakovo K. D. naudai 10 796, 16 Lt darbo užmokesčio ir priklausančių dienpinigių. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atsakovas 2012-02-10 d. ieškovo direktoriaus įsakymu Nr. K-5 laikotarpiu nuo 2012-02-10 iki 2012-03-20 buvo siunčiamas į komandiruotę (t. I, b. l. 18). Pagal 2011-12-01 d. darbo sutarties 4 p. reikalavimą, sulygtas 1041,00 lt. darbo užmokestis atsakovui turėjo būti mokamas kiekvieno mėnesio 8-10 ir 20-22 dienomis (t. I, b. l. 6). Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b. l. 118-119), ieškovas šio reikalavimo nevykdė, nes piniginė išmoka nustatytu terminu atlikta tik vieną kartą – 2012-01-10, be to, išmokos dydis – 3000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio. Pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis (t. I, b. l. 118-119) teismas nustatė, kad ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" 5 p. reikalavimo ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui išmokėti avansą — ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos, nes mokėjimai atsakovui atlikti 2011-12-02, t.y. išvykimo į komandiruotę dieną, be to, išmokos dydis – 2000 lt. neleidžia nustatyti šios išmokos pobūdžio, taip pat mokėjimas atsakovui atliktas 2012-02-17, t.y. atsakovui jau esant komandiruotėje nuo 2012-02-10 d. Teismas nustatė, kad ieškovo pateiktoje 2013-03-22 darbo užmokesčio ir dienpinigių pažymoje nurodyta, kad atsakovui 2012-02 mėn. priklausė išmokėti 3930 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, 2012-03 mėn. priklausė išmokėti 2918,75 lt. dienpinigių ir 854,43 darbo užmokesčio, iš viso už šiuos mėnesius – 8557,61 lt. (t. II, b. l. 59-60). Teismas pagal darbo užmokesčio žiniaraščio duomenis nustatė, atsakovas ieškovui išmokėjo 8143,81 lt. (t. I, b. l. 118-119), todėl sprendė, kad ieškovas neišmokėjo atsakovui 413,80 lt darbo užmokesčio sumos. Teismas vertino, kad atsakovas nepagrindė 260 lt. dienpinigių susidarymo fakto ir 222,96 Lt. delspinigių susidarymo pagal jo pateiktą skaičiavimą fakto, sprendė, jog atsakovo pateikti paskaičiavimai apie su komandiruote susijusias išlaidas – iš viso 7901,76 lt. (t. II, b. l. 115-123), didžiąja dalimi yra nesusiję su atsakovo reikalaujamos skolos susidarymo laikotarpiu, išskyrus tris mokėjimus 2012-0210, 2012-02-19 ir 2012-02-21, iš viso 140,55 lt. sumai (t. II, b .l. 116), todėl sprendė, kad atsakovui iš ieškovo yra priteistina į bylą pateiktais įrodymais pagrįsta neišmokėto darbo užmokesčio ir dienpinigių suma, gauta iš ieškovo reikalaujamos 10 796, 16 Lt. sumos atėmus ieškovo atsakovui išmokėtą 8143,81 lt sumą, neįrodytas atsakovo 222,96 Lt delspinigių sumą ir 260 lt dienpinigių sumą, bei pridėjus ieškovo išskaitą išieškotos iš atsakovo patirtos žalos 50 proc., t.y. 604, 65 Lt sumą, bei 140,55 lt pagrįstą komandiruotės išlaidų sumą, priteisė atsakovui iš ieškovo 2914,59 lt sumą šioje ginčo dalyje.

87Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš esmės šioje dalyje pirmosios instancijos teismas ginčą išsprendė teisingai, teismo išvadas pagrindžia byloje esantys šalių pateikti rašytiniai įrodymai ir šių įrodymų pagrindu nustatytos faktinės aplinkybės. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, jų nekartoja. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tą aplinkybę, kad šiuo Kauno apygardos teisėjų kolegijos priimamu sprendimu yra naikinama Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalis dėl 604, 65 litų išskaitos ieškovo administracijos vadovo 2012-04-25 įsakymais Nr. 1-3 ir 1-4 , todėl Kauno apylinkės teismo sprendimo dalis šioje ginčo dalyje keistinas, sumažinant priteistiną atsakovui sumą iki 2309, 94 lt, sumažinant ją be jokio faktinio pagrindo apylinkės teismo nepagrįstai pridėta 604, 65 Lt išskaitos suma. Kitoje dalyje šalių apeliaciniai skundai šioje ginčo dalyje atmestini.

88Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis, kad atsakovas senaties terminą kreiptis su tokio pobūdžio ieškiniu praleido dėl svarbios priežasties ir jog nagrinėjamu atveju terminas atnaujintas pagrįstai.

89Teisėjų kolegija vertina, kad šalims jų turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme neperskirstytinos, kadangi apeliacinės instancijos teismo sprendimu iš esmės Kauno apylinkės teismo sprendimas nėra pakeistas, panaikinta tik jo dalis dėl 604 litų išskaitos ieškovo įsakymais atsakovo naudai ir pakeista teismo sprendimo dalis dėl 604 litų išskaitos įskaitymo į priteistiną darbo užmokesčio sumą ieškovo naudai. Todėl teisėjų kolegija vertina, kad tiek ieškovo tiek atsakovo patenkintų ir atmestų reikalavimų apimtis po apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos priimto sprendimo nepasikeitė (LR CPK 93 str.).

90Teisėjų kolegija šiais motyvais netenkina ieškovo prašymo priteisti apeliacinės instancijos teisme jo turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti.

91Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

92UAB „Rento“ apeliacinį skundą patenkinti dalinai.

93K. D. apeliacinį skundą patenkinti dalinai.

94P. K. apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalį, kuria atmestas K. D. reikalavimas panaikinti UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 dėl 220 lt išskaitos iš atsakovo darbo užmokesčio ir UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl 989, 31 lt išskaitos iš K. D. darbo užmokesčio.

95Šioje dalyje priimti naują sprendimą.

96Panaikinti UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 dėl 220 lt išskaitos iš K. D. darbo užmokesčio ir UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-4 dėl 989, 31 lt išskaitos iš K. D. darbo užmokesčio.

97Pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalį, kuria K. D. naudai iš UAB „Rento“ priteista 2 920,81 lt. suma darbo užmokesčio, dienpinigių bei kompensacijos priteisimo , 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2920,81 Lt.) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumažinant priteistą sumą iki 2309, 94 lt sumos ir skaičiuojant priteistas 5 % dydžio metinės palūkanos nuo 2309, 94 lt priteistos sumos.

98Kitoje dalyje Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB Rento 2012-05-21 Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė... 5. Atsakovas 2012-09-17 priimtu priešieškiniu prašė atnaujinti ieškinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl materialinės... 9. Teismas nurodė, jog tarp šalių nekilo ginčo, kad atsakovas 2012-02-11 apie... 10. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad kuro kortele ( - ) buvo naudotasi ir... 11. Teismas nustatė, jog 2012.04.25 UAB AS24 LIETUVA atsakyme į prašymą dėl... 12. Teismas, spręsdamas priešieškinio reikalavimų pagrįstumą, vertindamas... 13. Vertindamas 2012-04-20 įsakymu Nr. DN-1 atsakovui skirtos drausminės... 14. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl išskaitų iš darbo užmokesčio... 15. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl prastovos teisėtumo, teismas... 16. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl atsakovui priklausančio darbo... 17. Tačiau teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas, pateikdamas duomenis apie... 18. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovui iš... 19. Teismas nurodė, kad iš dalies patenkinus ieškinį ir priešieškinį,... 20. Spręsdamas šalių ginčą dėl atsakovo praleisto senaties termino ir... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. Ieškovas UAB „Rento" apeliaciniu skundu (3 t. b. l. 5–10) prašo Kauno... 23. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 24. Dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.... 25. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės normų,... 26. Viena iš būtinųjų materialinės atsakomybės taikymo darbuotojui sąlygų... 27. Pirma. Teismas konstatavo, jog ,Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes... 28. Teismas priežastinį ryšį dėl Ieškovui kilusios žalos siejo ne su... 29. Teismas visiškai atmetė ieškinio dalį dėl 6345,90 litų žalos priteisimo,... 30. Pasisakydamas aukščiau įvardytu aspektu Ieškovas pažymi, kad vienintele ir... 31. Atmesdamas Ieškovo reikalavimus dėl 6345,90 litų žalos priteisimo Teismas... 32. Taigi atmetant Ieškovo reikalavimus dėl 6345,90 litų žalos priteisimo buvo... 33. Teismas grįsdamas sprendimo motyvą dėl Ieškovo reikalavimo priteisti... 34. 3... 35. Civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013 analizuotas DK 257 straipsnio 5 d.... 36. Civilinėje byloje Nr. 2A-785-115/2013 nustatyta, kad pats darbdavys jokių... 37. Taigi Teismas vertindamas faktines bylos aplinkybes teisinio situacijos... 38. Antra. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad Teismo sprendimas nepriteisti iš... 39. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Teismas... 40. Dėl žalos, susijusios su kelių mokesčiu pripažinimo ieškovo patirta... 41. Teismas spręsdamas Ieškovo naudai iš Atsakovo nepriteisti 1668,77 Lt sumos... 42. Materialinės atsakomybės sąlyga - žala reiškia tiesioginę žalą ir... 43. Šiuo atveju Teismo sprendimo dalis, kuria atsisakyta iš Atsakovo dėl jo... 44. A. K. D. apeliaciniu skundu (3 t. b. l. 16–19) prašo pakeisti Kauno... 45. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 46. Dėl 5 789,48 Lt žalos priteisimo ieškovui UAB „Rento“.... 47. Su Kauno apylinkės teismo sprendime nurodytais argumentais dėl ieškovo... 48. Byloje nustatytos aplinkybės, jog 2012-02-11 apie 16:45 val. Prancūzijos... 49. Mano, jog teismas netinkamai taikė materialinės atsakomybės sąlygas (DK 246... 50. Tokie argumentai prieštarauja bylos aplinkybėms. Teismas skundžiamame... 51. Materialinės žalos atlyginimas atsiranda tik kartu esant visoms DK 246 str.... 52. Dėl išskaitų pagal 2012-04-25 įsakymus Nr. 1-3 ir Nr. 1-4 panaikinimo... 53. Kauno apylinkės teismas skundžiamu sprendimu išieškotiną iš atsakovo... 54. Pažymėtina, jog vagystę iš ieškovo vairuojamo automobilio padarė... 55. Teismas skundžiamame sprendime lakoniškai nurodė, jog atlikdamas jam... 56. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsakovas mano, jog... 57. Dėl priklausančio darbo užmokesčio bei dienpinigių už kelionėse... 58. Kauno apylinkės teismas skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas... 59. Atsakovas prašė teismo priteisti iš ieškovo 8283 Lt dienpinigių... 60. DK 220 str. 1 d. numatyta, jog darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines... 61. Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų,... 62. Šiuo atsakovas pažymi, jog ieškovui buvo pateikti visi dokumentai... 63. Ieškovas yra išmokėjęs atsakovui 6 848,75 Lt už vasario - kovo mėnesius.... 64. Teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo 2 920,81 Lt (413,80 Lt nesumokėto... 65. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (3 t. b. L. 22–23) atsakovas K. D. prašo... 66. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Rento” (3 t. b. l. 25-30)... 67. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 68. Byloje tarp šalių sprendžiamas darbdavio ir darbuotojo ginčas dėl... 69. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka nustatė tas... 70. Ieškovas vertino, jog atsakovas 2012-02-11 nusižengė darbo tvarkai, elgėsi... 71. Ieškovas nagrinėjamoje byloje prašė priteisti iš ieškovo 12135 lt... 72. Atsakovas nagrinėjamoje byloje su ieškiniu nesutiko, siūlė jį atmesti,... 73. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, konstatuoja, jog... 74. Tačiau teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje taip pat nustatė, kad... 75. Atsakovas byloje įrodinėjo, jog ieškovas jo tinkamai nesupažindino su... 76. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2012-02-11 apie 16.45 val. Prancūzijos laiku... 77. Teisėjų kolegijos vertinimu, Kauno apylinkės teismas pagrįstai atmetė... 78. Teisėjų kolegija nustatė, jog apylinkės teismas, atmesdamas atsakovo... 79. Teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno apylinkės teismas skundžiamame... 80. Kauno apylinkės teismas spręsdamas šalių ginčą dėl ieškovo... 81. Teisėjų kolegija su šiomis teismo išvadomis nesutinka. Iš bylos faktinių... 82. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atsakovo apeliacinio skundo motyvais,... 83. Teisėjų kolegija laiko, jog apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą... 84. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodomas aplinkybes, išdėstytų... 85. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog darbuotojams, pasiųstiems... 86. Ieškovas pateiktame priešieškinyje prašė teismo priteisti iš ieškovo UAB... 87. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš esmės šioje dalyje pirmosios... 88. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 89. Teisėjų kolegija vertina, kad šalims jų turėtos bylinėjimosi išlaidos... 90. Teisėjų kolegija šiais motyvais netenkina ieškovo prašymo priteisti... 91. Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 92. UAB „Rento“ apeliacinį skundą patenkinti dalinai.... 93. K. D. apeliacinį skundą patenkinti dalinai.... 94. P. K. apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalį, kuria atmestas K. D.... 95. Šioje dalyje priimti naują sprendimą.... 96. Panaikinti UAB „Rento“ direktoriaus 2012-04-25 įsakymą Nr. 1-3 dėl 220... 97. Pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimo dalį, kuria K. D. naudai... 98. Kitoje dalyje Kauno apylinkės teismo 2013 11 11 sprendimą palikti...