Byla e2-2746-653/2019
Dėl suteikiančiųjų institucijų sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ (toliau - UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“) ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl suteikiančiųjų institucijų sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama:

51) panaikinti atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Departamentas) sprendimus, kuriais nuspręsta atmesti ieškovės Preliminarų pasiūlymą ir paraišką dalyvauti konkurse, nekviesti ieškovės dalyvauti tolesnėse Konkurso „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ (toliau ir – Konkursas) procedūrose, įformintus 2019-01-24 ir 2019-01-25 komisijos posėdžio protokolais bei 2019-01-25 raštu Nr. S-81 „Dėl pasiūlymo atmetimo“;

62) įpareigoti atsakovus Administraciją ir Departamentą pripažinti, kad ieškovė atitinka visus projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ (toliau ir – Projektas) koncesijos suteikimo konkurso Sąlygų 4 priede nustatytus išankstinės atrankos kriterijų reikalavimus;

73) įpareigoti atsakovus vertinti ieškovės Preliminarų pasiūlymą pagal projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ koncesijos suteikimo konkurso Sąlygų 9 priedą;

82.

9Ieškinyje nurodo, kad atsakovai 2016-09-07 paskelbė konkursą koncesijai suteikti, kuriuo siekiama Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – ir Koncesijų įstatymas) nustatyta tvarka atrinkti subjektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės Projektui įgyvendinti. Iš visų, pareiškusių suinteresuotumą dalyvauti konkurse, nustatytus išankstinės kriterijus atitiko tik du dalyviai – ieškovė ir UAB „Axis industries“, kurie buvo pakviesti dalyvauti sekančiame konkurso etape ir pateikti preliminarius pasiūlymus.

103.

11Suteikiančiųjų institucijų (atsakovų) sudaryta Projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ koncesijos suteikimo organizavimo ir koncesijos suteikimo procedūrų atlikimo komisija (toliau – ir Komisija) 2018-01-15 (buvo patikslinti 2018-01-18) pripažino ieškovės pateiktą Preliminarų pasiūlymą neatitinkančiu koncesijos suteikimo konkurso sąlygų ir nepratęsė termino preliminariam pasiūlymui pateikti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-468-469/2018 grąžino ieškovę į Konkurso procedūras. Atsakovai priėmė ieškovės Preliminarų pasiūlymą, kurį turėjo vertinti pagal Konkurso sąlygų 88 p.

124.

13Komisija 2018-10-29 raštu nurodė ieškovei, kad paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, dėl kurių Komisijai kilo abejonių, ar ieškovė atitinka išankstinės atrankos kriterijus, todėl prašė patvirtinti, kad ieškovės kvalifikacija nepasikeitė, arba pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog ieškovė ir toliau atitinka išankstinės atrankos reikalavimus.

145.

15Ieškovė 2018-11-05 patvirtino, kad atitinka visus Konkurso sąlygų reikalavimus ir pateikė paaiškinimus. Tačiau Komisija 2018-11-06 paprašė patikslinti tam tikrus Preliminaraus pasiūlymo duomenis bei pakvietė pristatyti savo Preliminarų pasiūlymą. Nuo 2018-11-07 Komisija prašė vis naujų dokumentų. Ieškovės Preliminarus pasiūlymas 2018-11-19 buvo pristatytas, kurio metu sulaukė pagyrimų dėl gero projekto ir puikaus pristatymo, bei žodžiu buvo informuota, kad sekančią savaitę gaus kvietimą pateikti išsamų pasiūlymą, kurį turės pateiki iki 2018-12-28. Tuo pačiu buvo informuota, kad visi susitarimai su AB „Axis industrines“ bus atšaukti, ji bus grąžinta į tą pačią konkurso stadiją kaip ir ieškovė, abiem dalyviams bus atsiųstos atnaujintos konkurso sąlygos, sutartis, specifikacijos ir pan.

166.

172018-12-04 susitikimo metu, kuomet buvo pristatytas tolesnis planas, ieškovei tapo aišku, kad ją bus siekiama pašalinti iš konkurso. Pažymėjo, kad Komisijos 2017-05-24 rašte buvo aiškiai konstatuota, jog ieškovės 2017-03-01 paraiška atitiko išankstinės atrankos kriterijus, dėl to pareiškėja kviečiama pateikti preliminarųjį pasiūlymą. Nors ieškovė ir pateikė visus prašomus dokumentus, gavo Komisijos 2019-01-25 sprendimą, kad ieškovės Preliminarus pasiūlymas ir paraiška dalyvauti Konkurse atmetami ir ieškovė nekviečiama dalyvauti tolimesnėse Konkurso procedūrose.

187.

19Ieškovė pateikė 2019-02-05 Pretenziją, prašydama panaikinti Komisijos 2019-01-25 sprendimą. Pažymėjo, kad suteikiančios institucijos, neteikdamos reikšmingos informacijos, kliudė ieškovei apskųsti Komisijos sprendimą, o ieškovės prašoma informacija, nors ir ne visa, buvo pateikta tik 2019-02-12 kartu su Komisijos sprendimu atmesti ieškovės pretenziją. Iš kartu su sprendimu pateiktos informacijos matyti, kad buvo priimti sprendimai, jog ieškovė atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau ją vis tiek buvo nuspręsta pašalinti iš konkurso. Tokios išvados padarytos nesigilinant į situaciją ir į ieškovės paaiškinimus.

20Be to, Komisija provokavo ieškovę patvirtinti tikrovės neatitinkančius Komisijos teiginius. 2019-02-13 neeiliniame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti klausimai, susiję su stadiono koncesijos sutarties projektu.

218.

22Pažymėjo, kad atsakovai nėra įvykdę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutartyje nurodyto įpareigojimo įvertinti ieškovės preliminaraus pasiūlymo atitiktį koncesijos konkurso sąlygoms. Ieškovės pasiūlymas nebuvo vertinamas Konkurso sąlygų 9 priede nustatyta tvarka.

239.

24Paaiškino, jog teikdamas 2017-03-01 paraišką vadovavosi subtiekėju Budimex SA pajėgumais, kuris atitinka Konkurso sąlygų 4 priedo 1.9, 2.1 ir 3.1 p. nustatytus išankstinės atrankos reikalavimus. Komisijai buvo pateikta su Budimex SA sudaryta 2017-02-21 įsipareigojimo sutartis. Šiuo atveju Komisijos nurodyta aplinkybė, kad Budimex SA mėgina išvengti prisiimtų įsipareigojimų ir yra pagrindas patiems atsakovams reikalauti, kad ji sutartį vykdytų. Ieškovė neneigia, kad Budimex SA siekia išvengti Įsipareigojimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Įsipareigojimų sutartis šalims turi įstatymo galią, todėl ieškovė neturi pagrindo Budimex SA pašalinti iš subtiekėjų sąrašo. Budimex SA nėra vienintelis ieškovės subtiekėjas, ieškovė nepateikė jokios melagingos informacijos apie subtiekėją. Budimex SA nuo Komisijos nuslėpė esminį faktą, t. y. ieškovės teiktus atsakymus bei prieštaravimus dėl Budimex SA aplinkybių.

2510.

26Ieškovė visą laiką laikė, jog Įsipareigojimų sutartis yra galiojanti, todėl melagingos informacijos atsakovui neteikė.

2711.

28Nurodo, kad kartu su 2019-02-12 Pretenzijos atmetimo raštu gavo papildomus UAB BaltCap susijusius dokumentus, apie kurių turinį nežinojo. Pažymėjo, kad 2018-11-14 susitikimo metu nebuvo gautas joks aiškus ir galutinis sprendimas dėl UAB Baltcap pozicijos turinio, todėl ieškovė neturėjo jokio pagrindo manyti, kad 2017-03-27 raštas negalioja.. UAB BaltCap tik 2019-01-14 išreiškė savo valią dėl projekto finansavimo bei prašymą dėl 2017-02-27 rašto negaliojimo. Jokie UAB BaltCap žodiniai pasvarstymai negali atšaukti 2017-02-27 rašto.

29Be to, ieškovė turi ir kitų potencialių finansuotojų.

3012.

31Jei Komisijos nuomone Budimex ir BaltCap dokumentai nesudaro pagrindo pripažinti ieškovę kaip atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus, ieškovės kvalifikacija turėjo būti vertinama pagal kitus pateiktus dokumentus. Teigia, jog skundžiamame sprendime nurodomi „nepateikti“ dokumentai 2019-01-24 Komisijos posėdyje net nebuvo aptarti.

3213.

33Dėl obligacijų išplatinimo realumo paaiškino, kad 2019-01-10 rašte išdėstė, jog šioje stadijoje negali pateikti subjektų įsipareigojimų išpirkti ieškovės ketinamas išleisti obligacijas, kadangi šiame konkurso etape jokie subjektai objektyviai negali būti prisiėmę tokių įsipareigojimų. Pažymėjo, kad Komisijos posėdyje buvo nutarta, kad ieškovės pateikti dokumentai dėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. yra tinkami, todėl klausimas dėl alternatyvaus finansavimo šaltinio nėra aktualus kvalifikacijos vertinimo etape.

3414.

35Dėl CMEC pasitelkimo rangovu nurodė, kad šioje konkurso stadijoje CMEC kvalifikacija nesivadovaujama. CMEC finansavimui turimų resursų realumą patvirtina Komisijai pateikti dokumentai.

3615.

37Klausimas dėl to, kaip subtiekėjai realiai ieškovei suteiks savo pajėgumus, nebuvo svarstomas 2019-01-24 posėdyje. Komisijai buvo paaiškinta, kad visi subtiekėjai yra atestuoti ir turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, nurodytus Sąlygų 4 priedo 1.9 p. Komisijos reikalavimas pateikti DnB banko ir UAB BaltCap įsipareigojimus suteikti ieškovei finansavimą Projekto įgyvendinimui, yra ne tik perteklinis, tačiau taip pat ir neetiškas bei realiai neįgyvendinamas. Komisija turėjo vertinti ieškovės atitikimą Sąlygų reikalavimams pagal tuos dokumentus, kurie buvo pateikti.

3816.

39Teigia, jog ieškovei nebuvo žinoma apie 2019-01-16 banko sprendimą nebesvarstyti

402017-02-23 banko išduotame rašte nurodyto projekto finansavimo. Tokiu būdu, iki minėtos datos, ieškovės 2017-03-01 su paraiška pateiktas informacinio pobūdžio 2017-02-23 banko raštas atšauktas nebuvo. Kadangi jis jau buvo pateiktas Komisijai 2017-03-01, todėl neturėjo pagrindo nurodyti, kad juo nebesiremia.

4117.

42Atsakovė Administracija atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4318.

44Atsiliepime nurodė, kad prašoma informacija buvo būtina, siekiant suprasti ieškovės dalyvavimo Konkurse struktūrą, kieno ir kokiais pajėgumais ji remiasi, ar tokie pajėgumai bus realiai jai prieinami, bei, ar toks dalyvis yra patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti siekiamą sudaryti Koncesijos sutartį.

4519.

46Ieškovė pateikė melagingą informaciją apie savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, kuri atitinka abu informacijos kvalifikavimo melaginga elementus – tiek objektyvųjį, tiek subjektyvųjį: ieškovė pripažįsta, jog ji žinojo apie Budimex atsisakymą būti jos subtiekėju, tačiau apie tai atsakovų neinformavo. Priešingai, tiek Preliminariame pasiūlyme, tiek Komisijai teiktuose paaiškinimuose ieškovė toliau teigė, jog Budimex yra jos subtiekėjas. Ieškovė pripažįsta, jog po Konkurso komisijos prašymo pateikti BaltCap patvirtinimą dėl suinteresuotumo Projektu, 2018-11-14 vyko susitikimas tarp ieškovės ir BaltCap.

47Šio susitikimo metu pati ieškovė pripažįsta, jog BaltCap išreiškė dideles abejones dėl projekto finansavimo galimumo, tačiau ieškovė sąmoningai nusprendė neprašyti patvirtinimo, aiškiai suprasdama, kad jo negaus. Vietoj to, atsakovams teiktuose paaiškinimuose ieškovė toliau teigė, jog BaltCap finansavimas išlieka, manipuliuodama aplinkybe, jog pirminiame BaltCap rašte nebuvo nurodytas jo galiojimo terminas.

4820.

49Ieškovė ieškinyje pripažįsta, jog ji nepateikė atsakovų prašytų dokumentų ir informacijos bei ieškovė siekia jai sudaryti išskirtines sąlygas ir pakeisti Konkurso sąlygų 4 priede nustatytus išankstinius kvalifikacijos reikalavimus.

5021.

51Dalis ieškinio reikalavimų, t. y. reikalavimas įpareigoti atsakovus pripažinti ieškovės kvalifikaciją tinkama ir reikalavimas vertinti ieškovės Preliminarų pasiūlymą, yra teisiškai ydingi ir atmestini.

5222.

53Atsakovas Departamentas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5423.

55Atsiliepime nurodė, jog pritaria Administracijos atsiliepime išdėstytai pozicijai. Teigia, jog ieškovė pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitiktį ir neatitinka Sąlygų 4 priedo 1.8 papunkčio nustatyto išankstinės atrankos reikalavimo. Ieškovė savo atitiktį visą laiką grindė Budimex SA pajėgumais, tuo tarpu 2018-12-04 rašte Budimex SA patvirtino, kad ji nėra ieškovės subtiekėjas ir nedalyvauja Konkurse. Budimex SA 2019-01-10 informavo Komisiją, jog nėra sutartiniuose santykiuose su ieškove. Ieškovė nesikreipė į teismą dėl tokių Budimex SA veiksmų atlikimo. Ieškovei dar prieš preliminaraus pasiūlymo pateikimą buvo žinoma, kad ji negali naudotis Budimex SA pajėgumais siekiamos sudaryti sutarties vykdymui ir, atitinkamai, savo atitikimo nustatytiems išankstinės atrankos kriterijams pagrindimui.

5624.

57Ieškovė melagingai grindžia savo atitiktį Sąlygų 4 priedo 2.3 papunktyje nustatytam išankstinės atrankos kriterijui tariamai UAB BaltCap numatomu finansavimu. Ieškovė pripažįsta, jog 2018-11-14 vyko susitikimas tarp ieškovės ir UAB BaltCap, kurio metu

58UAB BaltCap išreiškė dideles abejones dėl projekto finansavimo. Tačiau apie tai Komisijos ieškovė neinformavo, su raštu dėl projekto finansavimo į UAB BaltCap nesikreipė. Priešingai, atsakovė toliau teigė, jog finansavimas išlieka. UAB BaltCap 2018-11-09 rašte nurodoma, kad Projekto finansavimas yra sustabdytas, 2019-01-14 raštu paaiškino, kad neketina dalyvauti Projekte. Be to, UAB BaltCap Komisijos atstovams el. laišku patvirtino, kad tarp

59UAB BaltCap ir ieškovės nuo 2017-02-27 iki 2018-11-14 bendravimo nebuvo.

6025.

61Ieškovė iki šiol nesugebėjo paaiškinti konkrečios savo dalyvavimo Konkurse struktūros ir pateikti Komisijos prašytų dokumentų, paaiškinančių ieškovės atitiktį išankstinės atrankos reikalavimams ir preliminarų pasiūlymą; ieškovė taip pat iki šiol nesugebėjo konkrečiai nurodyti ir pateikti reikalaujamus dokumentus, nurodančius, kas konkrečiai, kokiomis lėšomis, kokiais būdais ir kokiomis proporcijomis finansuos Projekto įgyvendinimą, vietoj to Komisijai buvo primesta prievolė pačiai vertinti ir spėlioti, kokia forma ieškovė dalyvauja konkurse, kuo įrodinėja atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, vertinti įvairias alternatyvas, kurios tarpusavyje prieštarauja ir yra visiškai neaiškios.

6226.

63Ieškovė dublike į atsakovų atsiliepimus į ieškinį su atsiliepimais nesutiko ir prašė ieškinį tenkinti.

6427.

65Dublike nurodė, kad atsakovų pozicija, jog Komisija privalėjo iš naujo tikrinti atitikimą išankstiniams kvalifikacijos reikalavimams tėra deklaratyvi bei neatitinkanti nei Konkurso sąlygų, nei įstatymo. Atsakovai nepagrindė, kuo akcininkų pasikeitimas yra susijęs su dalyvio patikimumu, jo subtiekėjų turima kvalifikacija, ir pan. Po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-19 nutarties priėmimo bei 2018-10-24 Preliminaraus pasiūlymo priėmimo, ieškovė buvo Konkurso dalyvė, esantis Konkurso Preliminarių pasiūlymų vertinimo stadijoje, o ne išankstinės atrankos stadijoje. Apie tai, kad ieškovė atitinka išankstinės atrankos kriterijus, nurodoma 2017-05-24 rašte. Taigi, ieškovės atžvilgiu vietoj Preliminaraus pasiūlymo vertinimo buvo vykdomas visiškai kitas Konkurso etapas: išankstinė atranka, kuris jau buvo baigtas.

6628.

67Atsakovai, prašydami ieškovės atitinkamų dokumentų, kėlė vis naujus reikalavimus ir dokumentus.

6829.

69Pažymėjo, kad Konkurso sąlygos nedraudžia nurodyti kelis alternatyvius subtiekėjus ar finansavimo šaltinius, keisti subtiekėjus ar finansavimo šaltinį, taip pat neįpareigoja nurodyti konkrečios dalyvavimo konkurse struktūros, nurodyti kuris konkrečiai subtiekėjas kurią dalį darbų atliks ir pan. Kvalifikacijos vertinimo etape atsakovai turi vertinti, ar ieškovė atitinka kvalifikacijos reikalavimus, o ne dėlioti „ieškovės dalyvavimo konkurse struktūrą“ ir pan. Ieškovė Komisijai patvirtino, kad atliks tik tuos darbus, kuriuos turi teisę atlikti.

7030.

71Ieškovė neturėjo pagrindo kreiptis į teismą dėl Budimex nutrauktos sutarties, kadangi

722017-02-21 Įsipareigojimų sutartis negalėjo būti vienašališkai nutraukta. Ši sutartis šalims turi įstatymo galią, todėl ieškovė neturi pagrindo pašalinti Budimex SA iš subtiekėjų sąrašo. Atsakovai po Koncesijos sutarties pasirašymo gali pareikalauti Budimex įsipareigojimų vykdymo.

7331.

74Ieškovė neginčija, kad UAB BaltCap pateiktas 2017-02-27 raštas yra informacinio pobūdžio. Tai, jog po 2018-11-14 susitikimo ieškovė nekėlė finansavimo klausimo, nesudaro pagrindo išvadai, kad 2017-02-27 raštas nebegalioja. Šis raštas buvo atšauktas tik 2019-01-14 raštu, kurį ieškovė gavo 2019-02-12.

7532.

76Ieškovė, tikslindama kvalifikacijos duomenis, pateikė papildomus paaiškinimus bei dokumentus, tai atsakovai neturėjo teisės paraišką atmesti „nepateiktos informacijos“ pagrindu. Atsakovams pakako duomenų spręsti dėl ieškovės kvalifikacijos ir ji turėjo būti vertinama pagal ieškovės pateiktą informaciją bei dokumentus.

7733.

78Pasisakydama dėl ieškinio dalyko, nurodė, kad ieškinyje keliami reikalavimai atitinka Pretenzijoje keltus reikalavimus. Be to, tokio pobūdžio bylose teismas turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus.

7934.

80Atsakovė Administracija triplike į ieškovės dubliką su dubliku nesutiko ir prašė ieškovės ieškinį atmesti.

8135.

82Triplike nurodė, kad ieškovė neginčija, kad ji neturi finansinės, techninės ir profesinės patirties įgyvendinti Projektą, nepateikė aiškios dalyvavimo Konkurse struktūros, kaip ir visų prašytų dokumentų ir informacijos. Ieškovė yra neteisi, teigdama, jog ji gali pateikti įvairias alternatyvas ir tik vėliau, laimėjusi konkursą, pasirinkti, kas ir kaip realiai vykdys Koncesijos sutartį. Tokie ieškovės teiginiai ir reikalavimai akivaizdžiai neatitinka Koncesijų įstatymo ir Konkurso sąlygų nuostatų bei prieštarauja pačiai koncesijų suteikimo reguliavimo esmei.

8336.

84Ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą ginčyti Komisijos sprendimą iš naujo patikrinti ieškovės kvalifikaciją iš esmės pasikeitus ieškovės situacijai. Ieškovė ieškinį dėl Komisijos 2018-11-07 rašto turėjo pateikti iki 2018-11-22, tačiau šia teise nepasinaudojo. todėl visi ieškovės argumentai dėl tariamai neteisėto pakartotinio ieškovės kvalifikacijos vertinimo paliktini nenagrinėtini.

8537.

86Atsakovai nuosekliai prašė ieškovės tos pačios informacijos ir nekėlė jokių naujų reikalavimų,

8738.

88Budimex atsisakė būti ieškovės subtiekėju dar prieš Preliminaraus pasiūlymo pateikimą. Ieškovė ne tik neginčija šio fakto, bet ir neginčija aplinkybės, kad apie tokį atsisakymą ji Komisijos neinformavo. Pareiga įrodyti kvalifikaciją ir informuoti apie iš esmės pasikeitusias aplinkybes tenka ne Komisijai, o dalyviui. Ieškovė dublike taip pat neginčija fakto, kad BaltCap projekto nefinansuos, nors tiek Preliminariame pasiūlyme, tiek ir visuose teiktuose paaiškinimuose Komisijai teigė priešingai.

8939.

90Ieškovė, po Komisijos 2018-11-07 prašymo patvirtinti, ar jos kvalifikacija išliko nepakitusi, nesielgė sąžiningai, rūpestingai ir apdairiai, ir nesikreipė į visus jo paraiškoje nurodytus asmenis, siekdama užsitikrinti, kad jų susitarimai galioja. 2018-11-14 ieškovė susitiko su BaltCap atstovais, tačiau apie šį susitikimą nuslėpė nuo Komisijos. Todėl ieškovės teiginys, jog apie atsisakymą sužinojo iš Komisijos, yra nepagrįsta.

9140.

92Ieškovė nepateikė visų dokumentų ir informacijos, pagrindžiančių ieškovės atitikimą visiems išankstinės atrankos kriterijams. Priešingai, nei teigia ieškovė, Konkurso sąlygos neleido teikti alternatyvų; Konkurso sąlygos įpareigojo nurodyti konkrečią dalyvavimo konkurse struktūrą, kurių konkrečiai subtiekėju pajėgumais dalyvis įrodinėją atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė šių reikalavimų, kaip ir kvalifikacijos reikalavimų, neskundė. Preliminariame pasiūlyme ir vėliau teiktuose paaiškinimuose ieškovė visas alternatyvas sudėjo į vieną, nors jos viena kitai prieštaravo, todėl būtent iš to Kilo komisijos reikalavimas aiškiai nurodyti dalyvavimo struktūrą.

9341.

94Atsakovas Departamentas triplike į ieškovės dubliką su dubliku nesutiko ir prašė ieškovės ieškinį atmesti. Triplike nurodė, kad pritaria atsakovės tripliko argumentams.

9542.

96Ieškovė nesilaikė aiškiai suformuluotų Konkurso sąlygų pateikti Komisijai tuos dokumentus ir tokios formos, kurie reikalaujami Konkurso sąlygose arba kitus dokumentus, kurie būtų priimtini Komisijai ir įrodytų ieškovės atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, nors savo dalyvavimu Konkurse parodė, kad sutinka su Konkurso sąlygų turiniu ir keliamais reikalavimais. Ieškovė Budimex SA įsipareigojimų nutraukimo neginčijo, tačiau toliau savo atsakymuose į Komisijos paklausimus nuosekliai teigė, kad Budimex SA vis dar yra ieškovės partneris, net ir žinodama, kad Komisija jau yra gavusi kitokią informaciją.

9743.

98Komisija, siekdama užtikrinti lygiateisiškumo principą, buvo kreipusi ir į Axis Industries“ dėl patvirtinimo ar atrankos etape jos teikti duomenys yra nepakitę.

9944.

100Akivaizdu, kad melagingumo faktui nustatyti yra svarbu ne tai kada Komisija ir ieškovė gavo raštą, o tai, kad ieškovė su BaltCap įvykusio 2018-11-14 susitikimo sužinojo, jog BaltCap jai finansavimo suteikti nebeketina, ir, kreipusis į BaltCap, ji būtų gavusi neigiamą raštišką atsakymą dėl finansavimo, tačiau po susitikimo ir toliau naudojo seną BaltCap raštą kaip įrodymą.

10145.

102Išvadą teikianti institucija valstybės biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų teisinių santykių panašumo bei viešųjų pirkimų principo taikymo koncesijų teisiniuose santykiuose. Siekiant išspręsti ginčą ir nustatyti, ar ieškovė, grįsdama savo atitikimą Konkurso kvalifikaciniams reikalavimas, pateikė Suteikiančioms institucijoms melagingą informaciją, yra fakto klausimas.

103Teismas

konstatuoja:

104Ieškinys atmestinas.

10546.

106Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad atsakovai 2016-09-07 paskelbė konkursą koncesijai suteikti, kuriuo siekiama Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau –Koncesijų įstatymas) nustatyta tvarka atrinkti subjektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės Projektui įgyvendinti. Iš visų, pareiškusių suinteresuotumą dalyvauti konkurse, nustatytus išankstinės kriterijus atitiko tik du dalyviai – ieškovė ir UAB „Axis industries“, kurie buvo pakviesti dalyvauti kitame konkurso etape bei pateikti preliminarius pasiūlymus. Suteikiančiųjų institucijų (atsakovų) sudaryta Projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ koncesijos suteikimo organizavimo ir koncesijos suteikimo procedūrų“ atlikimo komisija 2018-01-15 (buvo patikslinti 2018-01-18) pripažino ieškovės pateiktą Preliminarų pasiūlymą neatitinkančiu koncesijos suteikimo konkurso sąlygų ir nepratęsė termino preliminariam pasiūlymui pateikti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-468-469/2018 grąžino ieškovę į Konkurso procedūras.

10747.

108LITEKO duomenimis 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje (e2-561-381/2019), kuria palikta galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 8 d. nutartis, konstatavo, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutarties dalis įpareigoti atsakovus priimti UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ į CVP IS 2017 m. gruodžio 8 d. įkeltą preliminarų pasiūlymą, įvertinti jo atitiktį koncesijos suteikimo konkurso sąlygoms bei spręsti dėl tolesnio ieškovės dalyvavimo koncesijos suteikimo konkurse ir šio konkurso rezultatų, yra įvykdyta. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas įvertinus UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ pateiktus dokumentus dėl atitikties nustatytiems kvalifikacijos (išankstinės atrankos) reikalavimams, preliminarų pasiūlymą, kitus dokumentus bei informaciją ir nustačius, kad pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 4 priede nustatytų išankstinės atrankos kriterijų bei kad yra konkurso sąlygų 5 priede ir Koncesijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatytas paraiškos ir pasiūlymo atmetimo pagrindas. Aplinkybė, kad ieškovės netenkina jos atitikties konkurso sąlygoms įvertinimo rezultatas, jos pasiūlymo atmetimas ir sprendimas nekviesti ieškovės dalyvauti tolesnėse konkurso procedūrose, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Vadovaujantis šia nutartimi bei CPK 182 str. 1 d. 2 p., atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai dėl minėtos Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarties neįvykdymo bei dėl negalimumo vertinti ieškovo pateiktą preliminarų pasiūlymą ir parašką. Be to, nors, kaip teisingai nurodė ieškovas, Koncesijų įstatyme yra reglamentuotas konkursų procedūrų eiliškumas, šis įstatymas nedraudžia atsakovams grįžti į ankstesnę konkurso stadiją, siekiant tinkamai nustatyti konkurso laimėtoją, tuo labiau, kaip pripažįstama ir teismų praktikoje, Perkančioji organizacija (šiuo atveju – Suteikiančioji organizacija) turi teisę pati peržiūrėti savo priimtus sprendimus. Be to, nei Konkurso sąlygose, nei įstatyme nėra apribotos atsakovo teisės reikalauti atitikimą išankstinės atrankos kriterijų reikalavimams patvirtinančių dokumentų pasiūlymo vertinimo stadijoje. Pažymėtina, kad ieškovas, sutikdamas dalyvauti konkurse, tokį atitikimą deklaravo ir jau paraiškos pateikimo metu turėjo būti pasiruošęs jo deklaruojamas savybes pagrįsti. Kaip matyti iš atsakovo Departamento tripliko, atsakovai kreipėsi ir į kitą konkurso dalyvį dėl patvirtinimo, ar jo teikti išankstinės atrankos stadijoje duomenys nėra pakitę, siekiant užtikrinti lygiateisiškumo principą. Svarbu ir tai, kad atsakovas sprendimą dėl ieškovo kvalifikacijos patikrinimo ir dokumentų, patvirtinančių atitikimą išankstinės atrankos reikalavimams, pareikalavimo priėmė 2018-10-29. Dėl šio sprendimo ieškovas teikė pretenziją, kuri buvo atmesta

1092017-11-07 sprendimu. Taigi, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 20-2 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 3 d., 94 str. 1 d., CPK 423-2 str., 423-3 str., ieškovas, nesutikdamas su minėtu atsakovo sprendimu, turėjo teisę pateikti ieškinį iki 2018-11-22 (t.y. per 15 dienų nuo

1102018-11-07). Kadangi ieškinys teismui pateiktas 2019-02-21, darytina išvada, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti atsakovo sprendimą dėl pakartotinio kvalifikacijos vertinimo. Atkreiptinas dėmesys ir į ieškovo pozicijos nenuoseklumą – nors ieškovas grindžia ieškinį aplinkybėmis dėl nepagrįsto pakartotinio jo kvalifikacijos vertinimo, tačiau reikalavimo dėl atitinkamo atsakovo sprendimo panaikinimo nereiškia. Taigi, ieškovo nurodytos aplinkybės dėl atsakovo sprendimų pakartotinai įvertinti kvalifikaciją nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

11148.

112Kaip buvo konstatuota, atsakovų sprendimas dėl pakartotinio ieškovo kvalifikacijos vertinimo, neturi įtakos ieškovo šioje byloje ginčijamų sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui, tačiau, atsižvelgus į bylos pobūdį, tikslinga pažymėti, jog sprendimų peržiūrėjimas nebuvo savitikslis. Šiuo atveju atsakovo argumentai pagrindžia faktą, jog ieškovo kvalifikacijos vertinimas iš naujo buvo sąlygotas objektyviomis aplinkybėmis, kurios sudarė pagrįstas prielaidas abejoti ieškovo kvalifikacijos atitikimui konkurso reikalavimams, t. y. ilgas laikotarpis nuo paraiškos priėmimo (2017 m. kovo mėn.) iki 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo, kuris galėjo sąlygoti faktinės situacijos pasikeitimą; ieškovo subtiekėjo pasikeitimas preliminariame pasiūlyme (ieškovas pašalino Kauno dujotiekio statybą ir įtraukė subtiekėją KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. (toliau - KAYI). Šios aplinkybės sudarė pagrindą ieškovui pasinaudoti diskrecijos teise iš naujo patikrinti ieškovo kvalifikaciją, reikalauti su tuo susijusių papildomų įrodymų, siekiant tinkamai nustatyti konkurso laimėtoją ir užtikrinti sąžiningas dalyvių konkurencijos sąlygas.

11349.

114Byloje ginčas kilęs dėl atsakovų 2019-04-24, 2019-01-25 sprendimų atmesti ieškovo preliminarų pasiūlymą, tuo pagrindu, kad ieškovas pateikė melagingą informaciją (Konkurso sąlygų 4 priedo 1.8 p., Koncesijų įstatymo 10 str. 4 d. 7 p.– redakcija, galiojusi Konkurso paskelbimo metu, aktualios įstatymo redakcijos 26 str. 4 d. 4 p.). Taip pat atsakovas nurodė, jog ieškovas nepateikė dalies reikalaujamų pateikti dokumentų ir informacijos, pagrindžiančių atitikimą išankstinės atrankos kriterijams, dėl to pasiūlymas pagal Konkurso sąlygų 9 priedą taip pat atmestinas.

11550.

116Ieškovas teigia, kad po 2018-11-19 vykusio pasiūlymų pristatymo, atsakovų atstovai žodžiu įvertino ieškovo pasiūlymus teigiamai. Šis ieškovo teiginys nėra teisiškai reikšmingas, nes atsakovas sprendimus priima raštu Komisijos reglamento nustatyta tvarka Komisijos daugumos narių balsavimu, Komisijos procedūros yra vykdomos raštu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (Konkurso sąlygų 53 p.). Ieškovas neginčija, kad dėl jo pasiūlymo atmetimo buvo priimti atsakovų sprendimai, kuriuos šioje byloje jis prašo panaikinti, todėl jo prašymas apklausti liudytojus asmenis, kurie neva išreiškė teigiamą nuomonę dėl ieškovo preliminaraus pasiūlymo, atmestinas (CPK 180 str.). Taip pat dėl aukščiau nurodytų motyvų bei pateiktų įrodymų byloje pakankamumo atmestinas atsakovo dublike išreikštas prašymas dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo.

11751.

118Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą dėl ieškovo melagingai pateiktos informacijos apie galimybę remtis Budimex pajėgumais ir apie BaltCap finansavimą. Pažymėtina, kad ieškovas, 2017-03-01 teikdamas Dalyvio deklaraciją, patvirtino, jog nėra pateikęs melagingos informacijos ir supranta, jog priešingu atveju, jeigu pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta paraiška ar pasiūlymas bus atmesti.

11952.

120Kartu su paraiška ieškovas, grįsdamas atitikimą atrankos kriterijams, numatytiems Sąlygų 4 priedo 1.9 ir 2.1 p., subtiekėjo pajėgumais, pateikė ieškovo ir Budimex SA 2017-02-21 Įsipareigojimo sutartį. Iš ieškinio matyti, kad ieškovas, atsakydamas į 2018-10-29 atsakovo prašymą patvirtinti kvalifikaciją, žinojo, jog Budimex SA neketina vykdyti minėta sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, taip pat buvo gavęs 2017-10-30 Budimex raštą, kuriame Budimex nurodė, jog nutraukia 2017-02-21 Įsipareigojimų susitarimą su ieškovu ir atšaukia savo leidimą ieškovui naudoti Budimex ir jos nurodytų ekspertų atitikimą Konkurso reikalavimams pagrindžiančią informaciją ir dokumentus bei reikalavo jų grąžinimo. 2017-11-14 raštu, adresuotu ieškovui, Budimex pakartojo, kad bendradarbiavimas yra negalimas. Apie šį susirašinėjimą atsakovas sužinojo ne iš ieškovo, bet gavęs atsakovui adresuotą 2019 m. sausio mėn. Budimex analogiško turinio raštą. Nežiūrint į tokią Budimex poziciją bei vienašališką sutarties nutraukimo faktą, ieškovas 2017-12-08 preliminariame pasiūlyme vienareikšmiai nurodė, jog remiasi subtiekėjo Budimex SA pajėgumais, taip pat 2018-12-28 ir 2019-01-10 paaiškinimuose dėl atitikties išankstinės atrankos kriterijams teigė, jog jo atitiktį patvirtina Budimex suteikiami pajėgumai. Teismo vertinimu, tokia ieškovo pozicija, nežiūrint į paties ieškovo subjektyvią nuomonę dėl Budimex veiksmų ir sutarties nutraukimo teisėtumo, nepripažintina sąžininga: ieškovas, žinodamas, jog jo pasirinktas subtiekėjas nevykdys įsipareigojimų, neatskleidė atsakovui realios situacijos apie jo santykius su Budimex arba savo nuomonės dėl tokios situacijos vertinimo, tačiau nemotyvuotai teigė, jog remiasi Budimex pajėgumais, t.y. teikė ieškovui melagingą informaciją. Įvykus sutarties nutraukimo faktui, ieškovas, ketindamas sąžiningai dalyvauti konkurse, turėjo nedelsiant apie tai pranešti atsakovui. Atmestinas ieškovo argumentas, kad atsakovas turėjo galimybę reikalauti iš Budimex sutarties vykdymo, nes atsakovas nėra Įsipareigojimų susitarimo sutarties šalis ir, kaip buvo minėta, sutartis yra nutraukta, o ieškovas, kaip sutarties šalis, sutarties nutraukimo teisėtumo įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Sąlygų 4 priede numatyta Atsakovo teisė reikalauti vykdyti prievoles siejama tik su galiojančios, o ne vienašališkai nutrauktos, sutarties vykdymu. Akivaizdu ir tai, kad, vykdydamas koncesijos suteikimo procedūras, atsakovas siekia, kad projektas būtų įvykdytas laiku ir tinkamai, ir ieškovas aiškiai žinojo, kad informacija apie santykius su Budimex buvo atsakovui reikšminga, todėl šios informacijos sąmoningas nuslėpimas, taip pat tikrovės neatitinkančios informacijos nurodymas, vertinamas kaip melagingos informacijos pateikimas.

12153.

1222018-12-28, 2019-01-10 paaiškinimuose ieškovas nurodė, kad atitikimą Sąlygų 4 priedo

1232.3 p. nustatytam kriterijui jis grindžia BaltCap raštu apie numatomą Projekto finansavimą, kuris buvo pateiktas kartu su paraiška ir kuris neturi galiojimo termino ir nėra atšauktas.

12454.

125Atmestinas ieškovo teiginys, kad tik iš 2019-02-12 atsakovo atsakymo atmesti pretenziją jis sužinojo apie tai, kad BaltCap nusprendė nefinansuoti projekto, taip pat, kad nebuvo žinoma apie banko 2019-01-16 rašte išdėstytą poziciją nebesvarstyti projekto finansavimo. Ieškovas pripažįsta, kad 2018-11-14 vyko jo susitikimas su BaltCap, kuriuo metu buvo išreikštos BaltCap abejonės dėl projekto įgyvendinimo galimybės. Esant tokiai ieškovo nurodytai pasikeitusiai neaiškiai situacijai ypač svarbiu konkurso rezultatams klausimu - dėl projekto finansavimo – akivaizdu, kad ieškovas, siekdamas sąžiningo dalyvavimo koncesijos suteikimo procedūrose, bei atsakovui 2018-10-29 pareikalavus papildomų duomenų apie pasiūlymo atitikimą atrankos reikalavimams, turėjo savo iniciatyva kreiptis į jo nurodytą subtiekėją dėl projekto finansavimo patvirtinimo arba atsisakymo finansuoti. Tuo tarpu ieškovo paaiškinimai, jog 2017-02-27 raštas formaliai nėra atšauktas, žinant realią situaciją apie kilusias abejones dėl finansavimo galimybės ir šios situacijos neatskleidžiant atsakovui bei pačiam nesiimant veiksmų išsiaiškinti ar 2017-02-27 rašte nurodyti įsipareigojimai bus vykdomi, darytina išvada, jog atsakovui 2018-12-28, 2019-01-10 pateikta informacija buvo siekiama atsakovą suklaidinti dėl atitikimo atrankos kriterijams. To tarpu 2018-11-07 atsakovo prašymu 2018-11-09 ir 2019-01-14 BaltCap pateikti raštai, kuriuose aiškiai nurodyta, jog BaltCap neketina dalyvauti Projekte ir jo finansuoti, leidžia daryti išvadą, kad, jei ieškovui ir nebuvo aiški jo pasiūlyme nurodyto subtiekėjo pozicija dėl dalyvavimo projekte, tokiu atveju ieškovas turėjo galimybę šį klausimą išsiaiškinti kreipiantis raštu į BaltCap bei banką.

12655.

127Esant nustatytoms aplinkybėms ir byloje esančių įrodymų visumai, darytina išvada, kad ieškovas teikė atsakovui tikrovės neatitinkančią informaciją, turint tikslą suklaidinti atsakovą dėl pasiūlymo atitikimo išankstinės atrankos kriterijams, t. y. teikė melaginą informaciją, todėl atsakovas turėjo pareigą tokio dalyvio pasiūlymą ir paraišką atmesti.

12856.

129Pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 2.3 p. dalyviui kyla pareiga pateikti finansinės institucijos raštą apie numatomą finansavimą ar (ir) Dalyvio, bendrovės akcininkų, ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimus skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų realumo įrodymus; jeigu dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų, galima pateikti kitus Komisijai priimtinus dokumentus ar informaciją, patvirtinančius Dalyvio atitikimą nustatytiems atrankos kriterijams. Taigi, atsakovai nereikalavo informacijos apie finansinės veiklos modelį, kaip numato Konkurso sąlygų 93.4 p., dėl to atmestini ieškovo argumentai, jog šioje konkurso stadijoje ieškovas neturėjo pareigos teikti įrodymų, susijusių su numatoma galimybe finansuoti projektą ir pagrįsti kitus jo deklaruotus atrankos kriterijus.

13057.

131Dėl 56 p. išdėstytų motyvų atsakovas, siekdamas išsiaiškinti ar išleistos obligacijos galėtų būti įsigyjamos minėto Konkurso sąlygų 4 priedo 2.3 p. pagrindu, turėjo teisę reikalauti papildomų duomenų. Taip pat dėl tų pačių motyvų atsakovas turėjo teisę reikalauti Luminor patvirtinimo dėl suinteresuotumo finansuoti projektą.

13258.

133Ieškovas pasiūlyme rėmėsi CMEC pajėgumais dėl projekto finansavimo, todėl atsakovas pagrįstai Konkurso sąlygų 4 priedo 2.3 p. pagrindu reikalavo pagrįsti finansavimo realumą.

13459.

135Konkurso sąlygos nenumatė galimybės teikti alternatyvių pasiūlymų ar paraiškų (Konkurso sąlygų 64 p., 77 p., 94 p.) bei įpareigojo konkurso dalyvius nurodyti konkrečią dalyvavimo konkurse struktūrą, kurių konkrečiai subtiekėjų pajėgumais dalyvis įrodinėja atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (Konkurso sąlygų 66 p.). Dėl to atmestinas ieškovo argumentas apie kitus alternatyvius subtiekėjus, investuotojus. Kita vertus, visus asmenis, kurio pajėgumais rėmėsi ieškovas, jis nurodė bendroje lentelėje pagal Konkurso sąlygų 6 priedą, todėl atsakovas pagrįstai reikalavo aiškiai nurodyti šių asmenų dalyvavimo struktūrą (jų vaidmenį projekte) tam, kad būtų aišku, pagal kuriuos kvalifikacinius reikalavimus jie turi būti vertinami. Ieškovas neginčija, kad tokios informacijos atsakovui nepateikė.

13660.

137Ieškovas neginčija fakto, kad atsakovo procesiniuose dokumentuose bei ginčijamame sprendime nurodytų dokumentų nepateikė. Dėl aukščiu išdėstytų motyvų teismas konstatuoja, jog atsakovas turėjo teisę reikalauti papildomų dokumentų, pagrindžiančių ieškovo deklaruotą atitikti atrankos kriterijams, tuo labiau, kaip buvo minėta, iš pateikto pasiūlymo nebuvo aiški nurodytų subtiekėjų dalyvavimo projekte struktūra, todėl nebuvo aišku, kokius kvalifikacijos reikalavimus ieškovas grindžia pasitelkdamas nurodytus asmenis.

13861.

139Ieškovui nepateikus reikalaujamų dokumentų, nurodytų sprendime atmesti ieškovo paraišką ir pasiūlymą, kurių atsakovas prašė 2018-10-29, 2018-11-07, 2019-01-02, 2019-01-16, atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo paraišką ir pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 5 ir 9 priedus.

14062.

141Kiti ieškovo nurodyti argumentai nėra esminiai ginčo išsprendimui.

14263.

143Įvertindamas įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

14464.

145Atsakovas Departamentas 2019-03-27 pateikė teismui papildomus dokumentus apie susirašinėjimą su AB „Axis Industries“, kuriuos prašo pripažinti nevieša bylos medžiaga. Atsižvelgus į visų byloje dalyvaujančių šalių nuomonę, ir nenustačius, jog šios bylos išsprendimas turės įtakos AB „Axis Industries“ materialinėms teisėms ir pareigoms, nurodytas asmuo nebuvo įtrauktas dalyvaujančiu byloje asmeniu. Be to, duomenys apie AB „Axis Industries“ atitikimą atrankos kriterijams nėra susiję su šioje byloje skundžiamais atsakovo sprendimais. Dėl to, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, Departamento pateikti papildomi dokumentai grąžinami šiam atsakovui (CPK 180 str.), todėl prašymas dėl šios medžiagos pripažinimo nevieša yra neaktualus. Tačiau, atsižvelgus į Departamento 2019-03-27 prašyme išdėstytus motyvus, šie dokumentai iki jų grąžinimo atsakovui, neteikiami susipažinti bei kopijuoti ieškovui bei tretiesiems asmenims (CPK 10 str. 4 d.).

14665.

147Atsižvelgiant į atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytiniuose paaiškinimuose pateiktus argumentus dėl atitinkamų dokumentų pripažinimo neviešais ir įvertinus tai, kad rašytinių paaiškinimų prieduose Nr. 11, 12 ir 13 yra pateikiama informacija, susijusi su Projekto įgyvendinimu, kurios atskleidimas ieškovei ar kitiems tretiesiems asmenims gali daryti neigiamą įtaką Projekto įgyvendinimui, t. y. informacija yra susijusi su komercine paslaptimi, Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 11 („Sporto įstaigų raštai dėl Daugiafunkcio komplekso infrastruktūros poreikio jų veiklai“), Nr. 12 („Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ investicinio projekto 1.3, 1.4, 2.1 ir 5.6 skyrių išrašas“) ir Nr. 13 („Savivaldybės parengtas Projekto įgyvendinimo grafikas, jeigu būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau Ieškovo ieškinys būtų netenkintas“) pripažinti nevieša bylos medžiaga (CPK 10 str. 2 d.).

14866.

149Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 str., 98 str. taisykles.

15067.

151Pažymėtina, kad atsakovė 2019-04-15 pateikė lentelę, kurioje detalizuojamos patirtos bylinėjimosi išlaidos 18 314,26 Eur sumai (su PVM). Lentelėje nurodoma, kad atsakovė patyrė 2 955,75 Eur išlaidų (be PVM) (su PVM – 3 576,45 Eur) už tripliko parengimą. Maksimali suma, galinti būti priteista už tripliko parengimą pagal Rekomendacijų 8.3 p., yra 1 455,45 Eur (1,5 x 970,3 Eur). Taigi, prašoma priteisti suma už tripliko parengimą viršija Rekomendacijų 8.3 p. nustatytą sumą. Atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių rengimą, atskirojo skundo dėl nuostolių užtikrinimo netaikymo rengimą, nuomonių pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan., tačiau atskirasis skundas apeliacinės instancijos teisme dar nėra išnagrinėtas, todėl, nesant išnagrinėjimo rezultato, nėra galimybės paskirstyti šių bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašo priteisti 3 396,75 Eur (be PVM) (su PVM – 4 110,06 Eur) bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo parengimą. Maksimali suma, galinti būti priteista už atsiliepimo parengimą pagal Rekomendacijų 8.2 p., yra 2 425,75 Eur (2,5 x 970,3 Eur). Taigi, prašoma priteisti suma už atsiliepimo parengimą viršija Rekomendacijų 8.2 p. nustatytą sumą. Atsižvelgus į tai, kad byla yra sudėtinga ir didelės apimties, į visas kitas lentelėje nurodytas bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis CK 1.5 str. numatytais principais bei CPK 98 str., ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 8000 Eur

152Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

153ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ ieškinį atmesti.

154Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai 8000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

155Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinių paaiškinimų priedo Nr. 11 („Sporto įstaigų raštai dėl Daugiafunkcio komplekso infrastruktūros poreikio jų veiklai“), Nr. 12 („Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ investicinio projekto 1.3, 1.4, 2.1 ir 5.6 skyrių išrašas“) ir Nr. 13 („Savivaldybės parengtas Projekto įgyvendinimo grafikas, jeigu būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau Ieškovo ieškinys būtų netenkintas“) pripažinti nevieša bylos medžiaga.

156Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-03-27 kartu su raštu Nr. S-327 pateiktus papildomus dokumentus; iki dokumentų grąžinimo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti ieškovui bei tretiesiems asmenims.

157Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ kreipėsi į teismą,... 5. 1) panaikinti atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau... 6. 2) įpareigoti atsakovus Administraciją ir Departamentą pripažinti, kad... 7. 3) įpareigoti atsakovus vertinti ieškovės Preliminarų pasiūlymą pagal... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodo, kad atsakovai 2016-09-07 paskelbė konkursą koncesijai... 10. 3.... 11. Suteikiančiųjų institucijų (atsakovų) sudaryta Projekto „Daugiafunkcis... 12. 4.... 13. Komisija 2018-10-29 raštu nurodė ieškovei, kad paaiškėjo naujų faktinių... 14. 5.... 15. Ieškovė 2018-11-05 patvirtino, kad atitinka visus Konkurso sąlygų... 16. 6.... 17. 2018-12-04 susitikimo metu, kuomet buvo pristatytas tolesnis planas, ieškovei... 18. 7.... 19. Ieškovė pateikė 2019-02-05 Pretenziją, prašydama panaikinti Komisijos... 20. Be to, Komisija provokavo ieškovę patvirtinti tikrovės neatitinkančius... 21. 8.... 22. Pažymėjo, kad atsakovai nėra įvykdę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 23. 9.... 24. Paaiškino, jog teikdamas 2017-03-01 paraišką vadovavosi subtiekėju Budimex... 25. 10.... 26. Ieškovė visą laiką laikė, jog Įsipareigojimų sutartis yra galiojanti,... 27. 11.... 28. Nurodo, kad kartu su 2019-02-12 Pretenzijos atmetimo raštu gavo papildomus UAB... 29. Be to, ieškovė turi ir kitų potencialių finansuotojų.... 30. 12.... 31. Jei Komisijos nuomone Budimex ir BaltCap dokumentai nesudaro pagrindo... 32. 13.... 33. Dėl obligacijų išplatinimo realumo paaiškino, kad 2019-01-10 rašte... 34. 14.... 35. Dėl CMEC pasitelkimo rangovu nurodė, kad šioje konkurso stadijoje CMEC... 36. 15.... 37. Klausimas dėl to, kaip subtiekėjai realiai ieškovei suteiks savo pajėgumus,... 38. 16.... 39. Teigia, jog ieškovei nebuvo žinoma apie 2019-01-16 banko sprendimą... 40. 2017-02-23 banko išduotame rašte nurodyto projekto finansavimo. Tokiu būdu,... 41. 17.... 42. Atsakovė Administracija atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 43. 18.... 44. Atsiliepime nurodė, kad prašoma informacija buvo būtina, siekiant suprasti... 45. 19.... 46. Ieškovė pateikė melagingą informaciją apie savo atitikimą kvalifikacijos... 47. Šio susitikimo metu pati ieškovė pripažįsta, jog BaltCap išreiškė... 48. 20.... 49. Ieškovė ieškinyje pripažįsta, jog ji nepateikė atsakovų prašytų... 50. 21.... 51. Dalis ieškinio reikalavimų, t. y. reikalavimas įpareigoti atsakovus... 52. 22.... 53. Atsakovas Departamentas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 54. 23.... 55. Atsiliepime nurodė, jog pritaria Administracijos atsiliepime išdėstytai... 56. 24.... 57. Ieškovė melagingai grindžia savo atitiktį Sąlygų 4 priedo 2.3 papunktyje... 58. UAB BaltCap išreiškė dideles abejones dėl projekto finansavimo. Tačiau... 59. UAB BaltCap ir ieškovės nuo 2017-02-27 iki 2018-11-14 bendravimo nebuvo.... 60. 25.... 61. Ieškovė iki šiol nesugebėjo paaiškinti konkrečios savo dalyvavimo... 62. 26.... 63. Ieškovė dublike į atsakovų atsiliepimus į ieškinį su atsiliepimais... 64. 27.... 65. Dublike nurodė, kad atsakovų pozicija, jog Komisija privalėjo iš naujo... 66. 28.... 67. Atsakovai, prašydami ieškovės atitinkamų dokumentų, kėlė vis naujus... 68. 29.... 69. Pažymėjo, kad Konkurso sąlygos nedraudžia nurodyti kelis alternatyvius... 70. 30.... 71. Ieškovė neturėjo pagrindo kreiptis į teismą dėl Budimex nutrauktos... 72. 2017-02-21 Įsipareigojimų sutartis negalėjo būti vienašališkai nutraukta.... 73. 31.... 74. Ieškovė neginčija, kad UAB BaltCap pateiktas 2017-02-27 raštas yra... 75. 32.... 76. Ieškovė, tikslindama kvalifikacijos duomenis, pateikė papildomus... 77. 33.... 78. Pasisakydama dėl ieškinio dalyko, nurodė, kad ieškinyje keliami... 79. 34.... 80. Atsakovė Administracija triplike į ieškovės dubliką su dubliku nesutiko ir... 81. 35.... 82. Triplike nurodė, kad ieškovė neginčija, kad ji neturi finansinės,... 83. 36.... 84. Ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą ginčyti Komisijos... 85. 37.... 86. Atsakovai nuosekliai prašė ieškovės tos pačios informacijos ir nekėlė... 87. 38.... 88. Budimex atsisakė būti ieškovės subtiekėju dar prieš Preliminaraus... 89. 39.... 90. Ieškovė, po Komisijos 2018-11-07 prašymo patvirtinti, ar jos kvalifikacija... 91. 40.... 92. Ieškovė nepateikė visų dokumentų ir informacijos, pagrindžiančių... 93. 41.... 94. Atsakovas Departamentas triplike į ieškovės dubliką su dubliku nesutiko ir... 95. 42.... 96. Ieškovė nesilaikė aiškiai suformuluotų Konkurso sąlygų pateikti... 97. 43.... 98. Komisija, siekdama užtikrinti lygiateisiškumo principą, buvo kreipusi ir į... 99. 44.... 100. Akivaizdu, kad melagingumo faktui nustatyti yra svarbu ne tai kada Komisija ir... 101. 45.... 102. Išvadą teikianti institucija valstybės biudžetinė įstaiga Viešųjų... 103. Teismas... 104. Ieškinys atmestinas. ... 105. 46.... 106. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad atsakovai 2016-09-07... 107. 47.... 108. LITEKO duomenimis 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje... 109. 2017-11-07 sprendimu. Taigi, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 20-2 str.,... 110. 2018-11-07). Kadangi ieškinys teismui pateiktas 2019-02-21, darytina išvada,... 111. 48.... 112. Kaip buvo konstatuota, atsakovų sprendimas dėl pakartotinio ieškovo... 113. 49.... 114. Byloje ginčas kilęs dėl atsakovų 2019-04-24, 2019-01-25 sprendimų atmesti... 115. 50.... 116. Ieškovas teigia, kad po 2018-11-19 vykusio pasiūlymų pristatymo, atsakovų... 117. 51.... 118. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą dėl ieškovo melagingai pateiktos... 119. 52.... 120. Kartu su paraiška ieškovas, grįsdamas atitikimą atrankos kriterijams,... 121. 53.... 122. 2018-12-28, 2019-01-10 paaiškinimuose ieškovas nurodė, kad atitikimą... 123. 2.3 p. nustatytam kriterijui jis grindžia BaltCap raštu apie numatomą... 124. 54.... 125. Atmestinas ieškovo teiginys, kad tik iš 2019-02-12 atsakovo atsakymo atmesti... 126. 55.... 127. Esant nustatytoms aplinkybėms ir byloje esančių įrodymų visumai, darytina... 128. 56.... 129. Pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 2.3 p. dalyviui kyla pareiga pateikti... 130. 57.... 131. Dėl 56 p. išdėstytų motyvų atsakovas, siekdamas išsiaiškinti ar... 132. 58.... 133. Ieškovas pasiūlyme rėmėsi CMEC pajėgumais dėl projekto finansavimo,... 134. 59.... 135. Konkurso sąlygos nenumatė galimybės teikti alternatyvių pasiūlymų ar... 136. 60.... 137. Ieškovas neginčija fakto, kad atsakovo procesiniuose dokumentuose bei... 138. 61.... 139. Ieškovui nepateikus reikalaujamų dokumentų, nurodytų sprendime atmesti... 140. 62.... 141. Kiti ieškovo nurodyti argumentai nėra esminiai ginčo išsprendimui.... 142. 63.... 143. Įvertindamas įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad ieškinys... 144. 64.... 145. Atsakovas Departamentas 2019-03-27 pateikė teismui papildomus dokumentus apie... 146. 65.... 147. Atsižvelgiant į atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 148. 66.... 149. Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 str., 98... 150. 67.... 151. Pažymėtina, kad atsakovė 2019-04-15 pateikė lentelę, kurioje... 152. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260,... 153. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nacionalinis... 154. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus... 155. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rašytinių... 156. Įsiteisėjus teismo sprendimui, grąžinti atsakovui Kūno kultūros ir sporto... 157. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...