Byla 2A-656-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant A.Drevnickaitei dalyvaujant atsakovo atstovui A.G.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Diksonija ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Verslo Media“ ieškinį atsakovui UAB „Diksonija ir Ko“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Verslo Media“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Diksonija ir Ko“ 767 Lt įsiskolinimą, 27,92 Lt. delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško atsikaitymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Teigia, kad vykdydamas su atsakovu 2007 m. gegužės 25 d. sudarytą Užsakymą-sutartį informaciniuose kataloguose išspausdino atsakovo užsakytą reklamą ir pateikė atsakovui sąskaitą-faktūrą dėl 767 Lt. apmokėjimo. Kadangi atsakovas už suteiktą paslaugą neapmokėjo, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo minėtą įsiskolinimą.

7II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškovo ieškinį patenkino. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Diksonija ir Ko“ ieškovui už suteiktas paslaugas 794,92 Lt skolos ir 27,92 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (794,92 Lt.) nuo bylos įšėlimo teisme dienos (2009-09-18) iki visiško atsiskaitymo, 66 Lt. žyminio mokesčio bei 200 Lt. išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

9Teismas nustatė, kad tarp šalių pasirašyta sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti reklamos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje numatytą sumą pagal ieškovės pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.. Teismas pažymėjo, jog nors atsakovą – bendrovę atstovaujantis direktorius teigia, kad apie sudarytą Sutartį nieko nežinojęs, (sutartyje yra direktoriaus parašas ir įmonės spaudas) ji nebuvo vykdoma, tačiau faktiškai atsakovo reklaminė informacija buvo išspausdinta kataloge „Visa Lietuva 2008, i kompaktiniame diske, kurių originalai buvo pateikti teismo posėdžio metu apžiūrai. Tad Sutartis buvo vykdoma - ieškovas prisiimtą įsipareigojimą įvykdė. Be to, Užsakymo-sutarties 2.4p. numato užsakovo (atsakovo) teisę nutraukti sutartį, raštu apie tai pranešus vykdytojui. Tokių įrodymų atsakovas teismui nepateikė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo atstovo – direktoriaus prieštaravimas tik formalus, faktiškai reikiama nematerialaus pobūdžio paslauga atsakovui buvo suteikta ir šią paslaugą atsakovas apmokėti privalo.

10III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB “Diksonija ir Ko” prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-05-12 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovas teismui pateikė tik šios sutarties Nr. VL14-179410 kopiją, kurioje dalis teksto yra neįskaitoma. Sutarties kopijoje matosi, kad sutartyje nurodyta paslaugų kaina yra taisyta. Kitas dokumentas, kuriuo rėmėsi ieškovas yra užsakymo sutartis. Ant šio dokumento nėra užsakovo parašo. Teigia, kad šiuo atveju teismas privalėjo įsitikinti ieškovo pateiktų dokumentų tikrumu ir pareikalauti pateikti dokumentų originalus. Kadangi originalai pateikti nebuvo, teismas negalėjo vadovautis ieškovo pateiktais dokumentais. Atsakovas nurodo, jog kontaktai su ieškovu dėl sutarties sudarymo buvo, tačiau derybų metu dėl sutarties sudarymo buvo tariamasi dėl mažesnės paslaugos kainos. Atsakovas pasitikėjo ieškovo geranoriškumu ir tikėjosi gauti tinkamai parengtą sutarties originalą, todėl kai po mėnesio atsakovas gavo sąskaitą su didesne kaina, atsisakė šią sąskaitą apmokėti. Taigi ieškovo veiksmai sudarant sutartį buvo nesąžiningi, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad su atsakovu buvo sutarta dėl ieškinyje nurodytos kainos, teismas privalėjo ieškinį atmesti.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Verslo Media“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-05-12 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Teigia, kad pagrindinės sutarties nuostatos yra įskaitomos, taip pat identifikuojami apelianto rekvizitai, antspaudas ir apelianto atstovo parašas sutartyje. Pažymi, jog atsakovas taip pat galėjo teismui pateikti jo turimą sutarties egzempliorių, tačiau jo nepatiekė.

15Nurodo, jog apeliantas reklamos paslaugas užsisakė pasirašydamas sutartį, o 2007-05-25 Sutartis – užsakymas yra tik priedas prie šios sutarties, neįpareigojantis šalių. Be to, ieškovas pateikė teismui tokį sutarties variantą, kurį gavo faksu iš apelianto patvirtintą jo antspaudu ir parašu. Jokių įrodymų, kad sutartyje buvo nurodyta kita kaina ar įrodymų, kad buvo tartasi dėl kitos kainos atsakovas teismui nepateikė. Sutartyje nurodyta paslaugų kaina buvo priimta abiejų šalių. Tai įrodo abiejų šalių parašų buvimas ant sutarties. Taigi apeliantas įsipareigojo atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas, tačiau savo pareigos neatliko.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

19Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

20Ieškovas savo reikalavimams pagrįsti pateikė teismui sutarties Nr. VL14-179410 kopiją (b.l. 6), dėl kurios, kaip įrodinėjimo priemonės, tinkamumo tiek formos, tiek turinio prasme apeliaciniame skunde reiškiami atsakovo prieštaravimai. Atsakovo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu neginčijo ieškovo nurodomos faktinės aplinkybės, kad sutartis su ieškovu buvo pasirašyta, taip pat kad jos egzempliorius, pasirašytas atsakovo, faksu buvo išsiųstas ieškovui. Civilinio kodekso 1.76 str. 2 d. nustatyta, kad tuo atveju, jeigu sandoris buvo sudarytas panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tai visais atvejais privalo būti pakankami duomenų sandorio šalims nustatyti. Nagrinėjamoje sutartyje yra pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti: šalys (ieškovas ir atsakovas) nurodyti tiek sutarties 1.1 punkte, tiek sutarties pabaigoje, kur be šalių pavadinimų, aiškiai matomi ir atstovų, pasirašiusių sutartį, vardai, pavardės, pareigos, taip pat yra įmonių spaudai. Kadangi pasirašytą sutarties egzempliorių atsakovas ieškovui išsiuntė faksu, reiškia, jog sutarties egzemplioriaus su originaliu atsakovo atstovo parašu ieškovas negali turėti, todėl tokio egzemplioriaus jis ir negalėjo pateikti teismui. Tačiau šis sutarties egzempliorius (su originaliu būtent atsakovo atstovo parašu bei originaliu UAB ,,Diksonija“ spaudu), išsiuntus sutartį ieškovui faksu, liko pas patį atsakovą, todėl būtent jis ir turėjo galimybę pateikti teismui sutarties originalų egzempliorių, pasirašytą savo atstovo. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto argumentai, esą ieškovo pateikta sutarties kopija neatitinka Civilinio proceso kodekso 114 str. bei Civilinio kodekso 6.192 str. 2 d. nuostatų, yra nepagrįsti, nes iš ieškovo pateiktos sutarties kopijos yra galimybė identifikuoti siuntusios šalies (atsakovo) parašą, o siekdamas įrodyti, jog pasirašė ir ieškovui išsiuntė kitokio turinio sutartį, būtent atsakovas privalėjo pateikti tą sutarties egzempliorių, kurį, savo atstovo pasirašytą, jis faksu išsiuntė ieškovui (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Taip pat pažymėtina, jog remiantis Civilinio proceso kodekso 114 str., teismui pateikiamą kopiją gali patvirtinti ir ją gavęs asmuo; ieškovas pateikė teismui savo darbuotojos parašu bei UAB ,,Verslo media“ spaudu patvirtintą kopiją.

21Teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovo atstovas niekaip nepagrindė, dėl kokių priežasčių jis nepateikė ar negalėjo pateikti savo turimo sutarties egzemplioriaus, nors akivaizdu, jog jį pateikęs, galėtų pagrįsti savo argumentus dėl derybų pasėkoje sulygtos mažesnės paslaugų kainos. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas, neneigdamas tiek aplinkybės, kad tarp šalių vyko derybos, tiek fakto, kad atsakovas buvo reklamuojamas kataloge ,,Visa Lietuva 2008“, prašo ieškinį atmesti visiškai, nors netgi apeliaciniame skunde neneigia, kad iš esmės buvo susitarta dėl paslaugos atlikimo ir dėl jos kainos. Tokia atsakovo pozicija pripažįstama nesąžininga, nes kitokios, negu nurodė ieškovas, paslaugos kainos atsakovas net neįrodinėjo.

22Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

23Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašo) išlaidos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.), kurios pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą sudarė 7,05 Lt. (b.l. 56).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Diksonija ir Ko“ į valstybės biudžetą 7,05 Lt (septynis litus ir 5 centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Verslo Media“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Teigia, kad vykdydamas su atsakovu 2007 m. gegužės 25 d. sudarytą... 7. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškovo ieškinį patenkino. Teismas... 9. Teismas nustatė, kad tarp šalių pasirašyta sutartimi ieškovas... 10. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB “Diksonija ir Ko” prašo Vilniaus miesto 1... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovas teismui pateikė tik šios... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Verslo Media“ prašo... 14. Teigia, kad pagrindinės sutarties nuostatos yra įskaitomos, taip pat... 15. Nurodo, jog apeliantas reklamos paslaugas užsisakė pasirašydamas sutartį, o... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 20. Ieškovas savo reikalavimams pagrįsti pateikė teismui sutarties Nr.... 21. Teisėjų kolegija pastebi, kad atsakovo atstovas niekaip nepagrindė, dėl... 22. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 23. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo į valstybės biudžetą... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Diksonija ir Ko“ į valstybės biudžetą 7,05...