Byla 2S-508-343/2008
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Terama“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 01 23 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2334-435/2008 pagal ieškovės UAB „Rodiklis“ ieškinį atsakovei UAB „Terama“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu (b.l. 3-4) prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „Terama“ 4366 Lt skolos už suteiktas interneto svetainės sukūrimo paslaugas, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2007 08 02 preliminariu sprendimu (b.l. 22-23) ieškinį tenkino, priteisė ieškovei iš atsakovės 4366 Lt skolą, 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65,49 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei iš atsakovės priteisė 3,20 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų.

4Atsakovei pateikus prieštaravimus (civ. b. Nr. P2-15448-435/2007 l. 2-3), Kauno miesto apylinkės teismas, šiuos prieštaravimus priėmęs, 2007 11 21 sprendimu už akių (b.l. 27-29), atsakovei neatvykus į posėdį, 2007 08 02 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, priteisė valstybei iš atsakovės 9,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (civ. b. Nr. P2-15448-435/2007 l. 32-34) atsakovė prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 11 21 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2008 01 23 nutartimi (b.l. 31-32) atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nurodė, kad atsakovės argumentas dėl neįteikto šaukimo į posėdį yra nepagrįstas, kadangi atsakovei buvo įteikti du šaukimai į 2007 11 21 teismo posėdį, kuriuos priėmė atsakovės darbuotojai. Be to, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovė pateikė tuos pačius argumentus, kaip ir prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

7Atskiruoju skundu (b.l. 34-35) atsakovė prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 01 21 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsakovė nurodo, kad bendrovės atstovas neatvyko į teismo posėdį, kadangi bendrovės darbuotojai neperdavė vadovui gautų šaukimų, o pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę nepagrįstai įvertino kaip nepakankamą nedalyvavimo teismo posėdyje priežastį. Teismas neįvertino atsakovės motyvų, kad būtent ieškovė neįvykdė sutarties sąlygų, savavališkai teikdama paslaugas po to, kai, atsakovei nepatvirtinus ieškovės pateiktos projektinės dokumentacijos, sutarties galiojimas nutrūko.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 38-39) ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 01 23 nutartį palikti nepakeistą. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vilkina bylos nagrinėjimą, nepasirenka atstovo, kuriam būtų galima siųsti procesinius dokumentus, ginčija tik kai kurių dokumentų gavimo faktą, nors kitų tuo pačiu adresu gautų dokumentų įteikimo faktą pripažįsta, prieštarauja pati sau, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodydama, kad šaukimai darbuotojams nebuvo įteikti, o, teismui nustačius įteikimo faktą, atskirajame skunde nurodydama, kad darbuotojai neperdavė gautų dokumentų vadovui. Sprendimo už akių priėmimas yra adekvati sankcija už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių teisiškai reikšmingas naujas faktines bylos aplinkybes. Teismas teisingai vertino aplinkybes, kad avanso nesumokėjimas nėra naikinamoji sutarties sąlyga, kad atsakovė patvirtino projektinę dokumentaciją, kad ieškovė vykdė sutartį. Be to, atskiruoju skundu negalima prašyti sprendimo už akių panaikinimo ir bylos perdavimo nagrinėti iš naujo.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 01 23 nutartis ir 2007 11 21 sprendimas už akių naikintini, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo procesinio veiksmo - pateiktų prieštaravimų nagrinėjimo teismo posėdyje stadijos. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias dokumentinį procesą bei sprendimo už akių priėmimo tvarką ir pagrindus, todėl priėmė nepagrįstą, neteisėtą ir dėl to naikintiną procesinį dokumentą (CPK 329str. 1d.).

10Civilinio proceso teisėje įtvirtintas tiesioginio dalyvavimo principas numato pareigą teismui išklausyti visus dalyvaujančius byloje asmenis, tiesiogiai, visapusiškai ir išsamiai ištirti ir įvertinti visus byloje esančius su ginčo dalyku susijusius faktinius duomenis (CPK 14 str., 183 str., 235 str.). Šio principo įgyvendinimas sietinas ir su esminėmis CPK įtvirtintomis proceso šalių teisėmis (CPK 42 str.). Tik abiems šalims dalyvaujant teismo posėdyje tiesiogiai įgyvendinamas ir kitas, pamatinis civiliniame procese, rungimosi principas, sukuriamos pakankamos sąlygos proceso tikslams pasiekti, objektyviajai tiesai nustatyti. Iš kitos pusės, absoliutus tiesioginio dalyvavimo principo taikymas civilinį procesą padarytų nelanksčiu ir sukurtų galimybes nesąžiningiems proceso dalyviams piktnaudžiauti jiems suteiktomis teisėmis. Dėl šios priežastis, remdamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 str.), įstatymų leidėjas CPK įtvirtino supaprastinto proceso institutus, apribojančius tiesioginio dalyvavimo principo taikymą. Vienas tokių institutų - sprendimas už akių (CPK 162 str. 2 d., 285 str.), vertintinas kaip sankcija procesinėmis teisėmis piktnaudžiaujančios proceso šalies atžvilgiu, suteikia teismui teisę išspręsti ginčą atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Rašytinio proceso metu įvertinęs ieškovo pateiktų įrodymų pagrįstumą teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, įgyvendina kitą civiliniame procese įtvirtintą supaprastinto proceso būdą - dokumentinį procesą (CPK 162 str. 1 d., 428 str.), kuris sumažina laiko ir pinigines sąnaudas. Abi šias tradicinio bylos nagrinėjimo iš esmės išimtis sieja ir speciali, kitokia nei galutinio sprendimo priėmimo atveju, priimto procesinio dokumento apskundimo tvarka: asmuo, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, šį procesinį dokumentą gali ginčyti pateikdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (CPK 287 str.), tuo tarpu prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir priimto sprendimo už akių - vienintelė teismo priimto procesinio dokumento apskundimo forma dokumentiniame procese. Abiem atvejais, priėmus atsakovo pateiktus argumentus pripažįstama, kad supaprastintas procesas nepasiteisino ir grįžtama prie tiesioginio dalyvavimo principo nuo tam tikro procesinio veiksmo atliekant bendrąsias, nesupaprastinto proceso procedūras. Dokumentinio proceso atveju atsakovui pateikus prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, o ieškovui - atsiliepimą į pateiktus prieštaravimus, skiriamas teismo posėdis, kurio metu, išnagrinėjęs bylą, teismas priima galutinį sprendimą, kuris skundžiamas bendra teismo sprendimams apskųsti nustatyta tvarka (CPK 430 str.). Galutinį sprendimą teismas priima visiškai išspręsdamas ginčą, ištyręs visus įrodymus civilinio proceso normų nustatyta tvarka (CPK 260 str.). Toks dokumentinio proceso reglamentavimas aiškintinas kaip reiškiantis, kad antrą kartą vykdyti supaprastintą procesą, atlikti formalų įrodymų tyrimą yra netikslinga, ir sprendimo už akių priėmimas vertintinas kaip supaprastinto proceso dubliavimas, kuriuo nepasiekiami preliminaraus sprendimo peržiūrėjimo dokumentiniame procese tikslai. Nagrinėjamoje byloje priėmęs sprendimą už akių pirmosios instancijos teismas akivaizdžiai pažeidė aukščiau nurodytas procesines teisės normas, reglamentuojančias dokumentinį procesą ir sprendimo už akių priėmimo institutą. Kadangi įstatymas draudžia sprendimo už akių apskundimą apeliacine ir kasacine tvarka, priimdamas procesinį dokumentą, kurį priimti, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, neturėjo jokio teisinio pagrindo, teismas pažeidė esmines atsakovo procesines teises, todėl priimtas sprendimas už akių vertintinas kaip neteisėtas ir dėl to naikintinas (CPK 329 str. 1 d.). Nustačius, kad apylinkės teismas iš esmės pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias sprendimo už akių instituto ir dokumentinio proceso instituto taikymą, kolegija sprendžia, kad panaikintina ir skundžiama nutartis, kuria atmestas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo dėl esminio civilinio proceso normų pažeidimo, nes kolegija nustatė, kad apylinkės teismas nepagrįstai šioje byloje priėmė sprendimą už akių (CPK 329str. 1d.).

11Todėl kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytus civilinio proceso pažeidimus, sprendžia, kad panaikinus paminėtus procesinius dokumentus, atsižvelgus į tai, kad pažeidimų negalima ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo procesinio veiksmo – priimtų prieštaravimų nagrinėjimo teismo posėdyje stadijos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

13atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

14Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 23 d. nutartį.

15Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 21 d. sprendimą už akių.

16Perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo procesinio veiksmo - pateiktų prieštaravimų nagrinėjimo teismo posėdyje stadijos.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai