Byla eCIK-1202/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. birželio 30 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andžej Maciejevski, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio, susipažinusi su 2020 m. rugpjūčio 19 d. gautu ieškovės UAB „Enerstena“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. birželio 30 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

2Kasacinis skundas paduodamas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo. Kasacine tvarka skundžiama nutartimi paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimas, kuriuo ieškinio netenkinta. Kasacija grindžiama CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatytais pagrindais.

3Atrankos kolegija pažymi tai, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

4Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialiosios ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas toks svarbus, jog turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui. Kasaciją grindžiant CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant skundžiamame teismo procesiniame sprendime išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika. Kasacinis skundas laikomas netinkamai motyvuotu ir neatitinkančiu CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, kai jame nurodomas kasacijos pagrindas, tačiau nepateikiama jį patvirtinančių teisinių argumentų arba pateikiami atitinkami argumentai, tačiau jų nesiejama su konkrečiu kasacijos pagrindu.

5Kasaciniame skunde nurodoma, kad bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė CK 6.697 straipsnio 3 dalį, netaikė CK 6.691 straipsnyje įtvirtinto statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo teisės principo vykdymo teisinių padarinių ir šiais teisės klausimais nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos; pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų įvertinimo taisykles nustatančias CPK normas bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, taip paneigė ieškovės procesines teises įrodinėti ieškinį ir būti išklausytai, neužtikrino, kad įrodymai būtų tinkamai ištirti ir įvertinti, nepagrįstai neskyrė byloje techninės inžinerinės teismo ekspertizės; pažeidė bendruosius sutarčių vykdymo ir specialiuosius statybos rangos principus (CK 6.691, 6.200 straipsniai). Ieškovė taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teisme apskritai neįvyko tinkamo bylos nagrinėjimo, teismas buvo šališkas, neatskleidė bylos esmės, teismo sprendimas naikintinas dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas); apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo visų ieškovės apeliacinio skundo argumentų, taip nepašalino pirmosios instancijos teismo padarytų materialiosios ir proceso teisės normų pažeidimų bei neužtikrino ieškovės teisės į apeliaciją (CPK 301 straipsnis); teismai nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, tai – absoliutus teismų sprendimų negaliojimo pagrindas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), be to, pažeidė pareigą kvalifikuoti ginčo teisinius santykius.

6Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentais nepatvirtinama CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų, t. y. nepagrindžiama, jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kasaciniame skunde nenurodyta teisės problema, kuri turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui.

7Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl paduotą kasacinį skundą, kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, priimti atsisakytina.

8Atsisakant priimti kasacinį skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

Nutarė

10Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

11Grąžinti UAB „Enerstena“ (j. a. k. duomenys neskelbtini) už kasacinį skundą 2020 m. rugpjūčio 14 d. Swedbank AB sumokėtą 2607 (du tūkstančius šešis šimtus septynis) Eur žyminį mokestį.

12Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai