Byla 2-13038-615/2013
Dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Transtira“ atstovui advokatui Z. B., atsakovo UAB „Ivetra ir Ko“ atstovams direktoriui A. G. bei advokatui A. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Transtira“ ieškinį atsakovui UAB „Ivetra ir Ko“, dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą UAB „Ivetra ir Ko“ vykdyti 2006-06-12 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IV-LT-049/2006 6.1. punkte numatytą įsipareigojimą - nupirkti iš ieškovo UAB „Transtira“ penkis balninius mėlynos spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 400 300,36 Lt sumą ir 2006-08-17 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IV-LT-073/2006 6.1. punkte numatytą įsipareigojimą nupirkti iš UAB „Transtira“ tris balninius vyšninės spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 240 180,22 Lt per vieno mėnesio laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, bei priteisti iš atsakovo UAB „IVETRA IR KO" teismo ir bylos vedimo išlaidas.

3Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2006-06-12 ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IV-LT-049/2006, pagal kurią pardavėjas UAB „IVETRA IR KO“ pardavė pirkėjui UAB „Transtira“ penkis balninius mėlynos spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 1 334 334,55 Lt sumą. Sutarties 6.1. punkte pardavėjas UAB „IVETRA IR KO“ įsipareigojo parduotą turtą nupirkti iš pirkėjo po 5 (penkių) metų už sumą lygią 30 % nuo bendros sutarties vertes, t.y. už 400 300,36 Lt, jeigu: 6.1.1. turtas nesugadintas, visiškai sukomplektuotas ir jo techninė būklė atitiks šios sutarties Priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus; 6.1.2. turto rida neviršys ridos nurodytos šios sutarties Priede Nr. 2. Pirkėjas UAB „Transtira“ įsipareigojo (sutarties 7.1. punktas): 7.1.1. kad pateiktas pardavėjui turtas, po 5 metų atitiks šios sutarties 6.1. punkte nurodytus reikalavimus; 7.1.2. savo sąskaita sutvarkyti turtą, jeigu turtas neatitiks šios sutarties Priede Nr. 2 nurodytų reikalavimų. Sutarties 8.1. punkte numatyta, kad Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka. Sutarties 9 punkte numatyta, kad: 9.1. ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo; 9.2. ši sutartis negali būti vienašališkai nutraukta, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šioje sutartyje. Be to, 2006-08-17 ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IV-LT-073/2006, pagal kurią pardavėjas UAB „IVETRA IR KO“ pardavė pirkėjui UAB „Transtira“ tris balninius vyšninės spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 800 600,73 Lt sumą. Sutarties 6.1. punkte pardavėjas UAB „1VETRA IR KO“ įsipareigojo parduotą turtą nupirkti iš pirkėjo po 5 (penkių) metų už sumą lygią 30 % nuo bendros sutarties vertes, t.y. už 240180,22 Lt, jeigu: 6.1.1. turtas nesugadintas, visiškai sukomplektuotas ir jo techninė būklė atitiks šios sutarties Priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus; 6.1.2. turto rida neviršys ridos nurodytos šios sutarties Priede Nr. 2. Pirkėjas UAB „Transtira“ įsipareigojo (sutarties 7.1. punktas): 7.1.1. kad pateiktas pardavėjui turtas, po 5 metų atitiks šios sutarties 6.1. punkte nurodytus reikalavimus; 7.1.2. savo sąskaita sutvarkyti turtą, jeigu turtas neatitiks šios sutarties Priede Nr. 2 nurodytų reikalavimų. Sutarties 8.1. punkte numatyta, kad Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka. Sutarties 9 punkte numatyta, kad: 9.1. ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo; 9.2. ši sutartis negali būti vienašališkai nutraukta, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šioje sutartyje.

4Praėjus penkiems metams po sutarčių sudarymo, ieškovas pradėjo reikalauti, kad UAB „IVETRA IR KO“ vykdytų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IV-LT-049/2006 ir pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IV-LT-073/2006 6.1. punkte numatytus reikalavimus - pardavėjas UAB „IVETRA IR KO“ parduotą turtą nupirktų iš pirkėjo UAB „Transtira“ už sumą lygią 30 % nuo bendros sutarties vertės. Visus IVECO STRALIS AS 440S48 automobilius ieškovas pateikė UAB „IVETRA IR KO“ apžiūrai. UAB „IVETRA IR KO“ sudarė penkių automobilių darbų ir detalių sąmatą, su kuria UAB „Transtira“ nesutiko ir pasiūlė atlikti nešališką automobilių įvertinimą. Tačiau 2001-12-19 dieną gavo UAB „IVETRA IR KO“ 2011 m. gruodžio 15 dienos raštą, kuriame ji nurodė, kad UAB „Transtira“ nepateikė duomenų, kad transporto priemonių būklė atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. Nurodė, kad sutarties 5.3. punkte šalys susitarė, kad automobilio techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atlieka UAB „IVETRA IR KO“ ir, kad šios sąlygos ieškovas nesilaikė. Nurodė, kad nuo sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip penki metai ir nuo sutarties sudarymo jie negalėjo kontroliuoti transporto priemonių techninės būklės, kad jiems nepateikti duomenys apie transporto priemonių techninės priežiūros vykdymą, todėl negalima nustatyti, kad jos atitinka eksploatacijos reikalavimus, yra tinkamos kokybės. Nurodė, kad sutarties nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus, bei prasmę ir kadangi sutarties 5.3. punkte nustatytų reikalavimų vykdymas yra būtina sąlyga sprendžiant transporto priemonių atpirkimo klausimus, o UAB „Transtira“ pažeidė minėtus reikalavimus, todėl UAB „IVETRA IR KO“ atsisako nupirkti turtą. UAB „IVETRA ir Ko“ įsipareigojo po 5 metų vykdyti sutartį ir nupirkti sunkvežimius ir ji savo įsipareigojimą privalo vykdyti, kadangi sutarties 9.2. punktas numato, kad ši sutartis negali būti vienašališkai nutraukta, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šioje sutartyje. Sutartyje nenumatyta, kad būtina sąlyga 6.1. punkto įvykdymui - sutarties 5.3 punktas, numatantis, kad automobilių techninį aptarnavimą ir aprūpinimą detalėmis atlieka UAB „IVETRA IR KO“. Tai bendra sutarties sąlyga, kurios vykdymą galėjo kontroliuoti ir reikalauti ją vykdyti UAB „IVETRA IR KO“ visą sutarties laiką. UAB „IVETRA IR KO“ teigia netiesą, kad dėl to, kad jie neatliko techninio automobilių aptarnavimo negalima nustatyti transporto priemonių atitikimą eksploatacijos reikalavimams ir automobilių kokybės - tai paneigia paties UAB „IVETRA IR KO“ atliktas automobilių defektavimas. Vykdant įsipareigojimą parduotą turtą nupirkti iš pirkėjo po 5 (penkių) metų būtina sąlyga, kad sunkvežimių būklė atitiktų sutartyje 6.1.1. ir 6.1.2. numatytus reikalavimus. Sutarties 5.3 punkte šalys susitarė, kad automobilio techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atlieka UAB „Ivetra ir Ko“. Tačiau kadangi dalies automobilių dėl tarptautinių pervežimų verslo specifikos ilgą laiką nebūdavo Lietuvos teritorijoje, jų aptarnavimą užsienyje atlikdavo UAB „Ivetra ir Ko“ partneriai ir kiti specializuoti automobilių remonto ir aptarnavimo servisai. Taip pat su UAB „Ivetra ir Ko“ komercijos direktoriumi V. Š. buvo sutarta žodžiu, kad po pirmo aptarnavimo, atlikto atsakovo ir jo partnerių servisuose, bus galima atlikti automobilių techninį aptarnavimą ir kituose servisuose. Tai buvo padaryta dėl to, kad UAB „Ivetra ir Ko“ servisas yra tik vienas visoje Europoje (tik Lietuvoje, Kaune), todėl praktiškai neįmanoma vilkikų remontuoti Lietuvoje, nes keičiant vairuotojus, nuvežamus - parvežamus keleiviniu transportu, vilkikai dirba Europos linijose negrįždami į Lietuvą ilgą laiką (iki metų laiko), ir visi remontai ir aptarnavimai, eksploatacinių detalių ir medžiagų keitimai (ypač padangų, stabdžių antdėklų, tepalų ir filtrų keitimai pagal natūralų susidėvėjimą ir leistinas eksploatacines ridas prireikus atliekami atitinkamuose Europos servisuose, nes vilkiką grąžinti į Lietuvą pirmyn atgal nuvažiuojant apie 10 000 km. su sudilusiomis padangomis, stabdžių antdėklais ar tepalų ir filtrų pakeitimui- dėl įgaliotų kelių transporto tarnybų ir policijos vykdomos transporto priemonių techninės būklės kontrolės keliuose neįmanoma, taip pat ekonomiškai dėl krovinių trūkumo ir mažų frachtų iš/į Lietuvą nuostolinga ir negalima dėl įtemptų pervežimų Europos linijose grafikų. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nėra pateikęs atsakovui vilkikų apžiūrai ir atpirkimui. Nurodo, kad keletą vilkikų, dėl kurių yra surašyti defektiniai aktai, atsakovas rado įmonės teritorijoje 2011 metų rudenį, kad šiuo metu po sutarčių sudarymo praėjo beveik šešeri, o ne penkeri metai, kaip nustatyta sutartyse. Transporto priemonių vertė ieškovui nevykdant reikalavimų pateikti tinkamos būklės daiktą, praėjus metams krenta, todėl ir dėl šios priežasties atsakovas negali jų atpirkti už sutarčių 6 punkte nustatytą kainą. Šitaip teigdamas atsakovas visiškai nekreipia dėmesio į sutarties 6 punktą, kuris numato pardavėjo įsipareigojimus. Pagal šį sutarties punktą atsakovas neturėjo laukti pasiūlymų pirkti automobilių, tačiau pats aktyviai privalėjo imtis visų priemonių, kad įvykdytų šį įsipareigojimą. Šiuo atveju atsakovas įsipareigojęs nupirkti sunkvežimius po 5 metų, privalėjo pats vykdyti sutartį, t.y. reikalauti pateikti turtą pirkimui, apžiūrai, įvertinti techninį stovį, tačiau įrodymų, kad tai darė nepateikia. Ir šiuo atveju nesvarbu po šešių ar septynerių metų atsakovas įvykdys sutartį, svarbu, kad visos sutarties sąlygos būtų įvykdytos. Sutarties 9.1. punktas numato, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5Atsakovas UAB „Ivetra ir Ko“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. birželio 12 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. IV-LT-049/2006 pagal kurią pardavėjas UAB „IVETRA IR KO“ pardavė pirkėjui UAB „Transtira“ penkis balninius mėlynos spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 1 334 334,55 Lt sumą. Sutarties 5.3 punkte šalys susitarė, kad automobilio techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atlieka UAB „Ivetra ir Ko“. 2006-08-17 UAB „IVETRA IR KO“ ir UAB „Transtira“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IV-LT-073/2006, pagal kurią pardavėjas UAB „IVETRA IR KO" pardavė pirkėjui UAB „Transtira“ tris balninius vyšninės spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 800 600,73 Lt sumą. Sutarties 6.1 punktuose, bei 5.3 punkte buvo nustatytos iš esmės tos pačios sąlygos dėl turto atpirkimo sąlygų ir automobilio techninės priežiūros. Bendrosios sutarčių aiškinimo nuostatos įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Aiškindamas šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Šalys sutarties 5.3 punkte sulygtą sąlygą numatė kaip esminę, būtiną sąlygą norint taikyti sutarties 6.1 punkte nustatytus pardavėjo įsipareigojimus. Kadangi tik tinkamai atliekant automobilių techninį aptarnavimą, bei stebint jų būklės pakitimus galima įsitikinti transporto priemonių tinkama technine būkle, bei vykdyti įsipareigojimus dėl jų atpirkimo. Nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos praėjo šešeri metai. Ieškovai nei vieno karto nepateikė balninių vilkikų atsakovui tikslu atlikti jų techninį aptarnavimą. Atsakovui iš viso nėra žinoma, ar toks aptarnavimas vilkikams buvo atliktas. CK 6.64 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Minėtos normos 1 dalis numato, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku ar dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Nagrinėjamu atveju ieškovui pažeidus esminę sutarties sąlygą- atlikti techninį vilikių aptarnavimą pas atsakovą- atsakovas negali daryti išvados, kad transporto priemonės būklė yra tinkama, atsakovas turi būti atleidžiamas nuo sąlygos išpirkti vilkikus iš ieškovo. Sutarties nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į tikruosius šalikų ketinimus, bei prasmę, kurią šalys suteikė tam tikroms sutarties sąlygoms. Be to, transporto priemonės- vilkikai neatitinka sutarties 6.1.1 punkto reikalavimų. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo pateikti defektiniai aktai, pagal kuriuos buvo nustatyti vilkikų techniniai trūkumai ir darbų sąmatos. Nors ieškovas ieškinyje teigia, kad su minėtais defektiniai aktais ieškovas nesutiko ir pasiūlė atlikti nešališką automobilių vertinimą, šie ieškovo teiginiai yra niekuo nepagrįsti. Nei viename iš raštų, rašytų atsakovui, ieškovas neginčija atliktų defektinių aktų ir remonto darbų bei detalių sąmatų. Prie ieškinio nėra pateiktas nei vienas įrodymas, nuginčijantis sudarytus defektinius aktus ir sąmatas. Neaiški ieškovo pozicija ginčija jis ar ne atsakovo sudarytus defektinius aktus, o jei ginčija, kokiais įrodymais remiantis. Atsakovo surašyti defektiniai aktai tik patvirtina jo teiginius, kad atsakovui neturint galimybės vykdyti transporto priemonių techninę apžiūrą ir aptarnavimą, jis neturėjo galimybės kontroliuoti transporto priemonės techninę būklę, kad suėjus sutarčių 6.1 punkte nustatytam terminui, jį tenkintų atperkamų transporto priemonių kokybė ir kad jis galėtų vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas netgi nėra pateikęs atsakovui vilkikų apžiūrai ir atpirkimui. Keletą vilkikų, dėl kurių yra surašyti defektiniai aktai, atsakovas rado įmonės teritorijoje. Ieškovas, palikdamas dalį vilkikų po administracijos darbo valandų, apie tai neinformavo atsakovo atsakingų darbuotojų. Vilkikai buvo palikti atsakovo teritorijoje tik 2011 metų rudenį. Transporto priemonių vertė ieškovui nevykdant reikalavimų pateikti tinkamos būklės daiktą, praėjus metams krenta, todėl ir dėl šios priežasties atsakovas negali jų atpirkti už sutarčių 6 punkte nustatytą kainą. Defektiniai aktai surašyti tik dėl penkių vilkikų, nors sutartimis buvo parduotos aštuonios transporto priemonės. Atsakovas pažymi, kad dveji vilkikai jam nebuvo pateikti, atsakovas neturėjo galimybės jų apžiūrėti. Ieškinyje ieškovas nepagrįstai aiškina sutarties 5.3 nuostatą, kaip prieštaraujančią LR Konkurencijos 5 straipsnio normai. Minėtas susitarimas niekaip neriboja konkurencijos. Būtent atsakovas, o ne kitos įstaigos, kurios verčiasi automobilių techniniu aptarnavimu pagal sutartį yra įsipareigojęs atpirkti vilkikus. Todėl norėdamas vykdyti tokius įsipareigojimus atsakovas turi teisę reikalauti pateikti transporto priemonę jo techniniam aptarnavimui ir apžiūrai.

6Ši sąlyga negali būti pripažinta negaliojančia, nes be jos atsakovas nebūtų sudaręs sutarties su įsipareigojimu atpirkti. CK 6.226 straipsnio 1 dalis numato, kad vienos iš sutarties sąlygų negaliojimą nedaro negaliojančios visos sutarties, išskyrus atvejus, kuriais šalys be tos sąlygos nebūtų sudarę sutarties. Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepažeidė sutarties 6 punkte nustatytų įsipareigojimų, kadangi ieškovas jam nepateikė sutartyje nustatytos būklės transporto priemonės, o ieškovo padaryti sutarties 7 punkto pažeidimai atleidžia atsakovą nuo sutarties vykdymo. Atsakovas kategoriškai neigia, kad su ieškovu buvo žodiniai susitarimai dėl sutarties sąlygų modifikavimo ir galimybės atlikti techninį aptarnavimą kituose servisuose. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad paskesni techniniai aptarnavimai iš viso buvo atlikti. Ieškovas nurodo, kad dalies automobilių dėl tarptautinių pervežimų verslo specifikos ilgą laiką nebūdavo Lietuvos teritorijoje, todėl jų aptarnavimą atlikdavo užsienyje atsakovo partneriai ir kiti specializuoti servisai. Šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovas nepateikia įrodymų. Pagal gamyklos nustatytas techninio aptarnavimo sąlygas buvo būtina atlikti oficialiame IVECO servise techninius aptarnavimus, pagal ridą, arba kartą į metus, jei automobilis eksploatuojant nenuvažiuoja 150 000 km. per metus. Ieškovas ne tik nesilaikė sutartinių įsipareigojimų atlikti techninį aptarnavimą pas atsakovą, kurio metu atsakovas galėtų kontroliuoti transporto priemonių techninę būklę, bet ir iš viso pažeidė garantinio aptarnavimo sąlygas- neatliko techninio aptarnavimo M2. Neatliekant techninių aptarnavimų laiku yra galimi automobilio agregatų- variklio, greičių dėžės, galinio tilto gedimai. Vien pas atsakovą sutarties galiojimo laikotarpiu buvo remontuojami du vilkikai dėl variklio gedimų. Kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie paskesnių techninių aptarnavimų atlikimą kituose servisuose, jo dublike nurodytos aplinkybės apie susitarimus atlikti techninius aptarnavimus kitur, apie tai, kad vilkikai retai būna Lietuvoje, nebėra teisiškai reikšmingos. Tačiau siekiant paneigti ieškovo teiginius atsakovas pateikia išrašus iš serviso, patvirtinančius kaip dažnai ieškovas kreipėsi į servisą dėl remonto darbų. Šios aplinkybės įrodo, kad buvo visos galimybės atlikti ir techninį aptarnavimą UAB "Ivetra ir ko". Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, vilkikų techninė būklė neatitinka sutarties reikalavimų, dėl ko atsakovui nekyla pareiga jų atpirkti. Atsakovas nurodo, kad paaiškėjus transporto priemonių būklei, atsakovas iš karto atsisakė nupirkti vilkikus sutartyje nurodytomis sąlygomis. Tačiau visada buvo pasiryžęs bendradarbiauti su klientu ir padėti jam surasti kitus subjektus, norinčius pirkti automobilius. Teikiant tarpininkavimo paslaugas atsakovas nurodė ieškovui, kad surado jam du potencialius pirkėjus, suinteresuotus jo transporto priemonių įsigijimu. Tokie klientai buvo UAB "Geotransa" ir UAB "Fraktas". Tačiau 2011 metų rugpjūčio 4 d. rašto, rašyto ieškovui nereikėtų suprasti kaip atsakovo ketinimo išpirkti automobilius pačiam, o tik kaip tarpininkavimą surandant pirkėjus, kurie pirktų iš ieškovo vilkikus tiesiogiai ir savarankiškai tartųsi dėl parduodamo daikto kainos. Kartu su tripliku atsakovas pateikia tai patvirtinančius įrodymus- UAB "Fraktas" paaiškinamąjį raštą, kuriame aiškiai nurodoma, kad derybos dėl automobilių pirkimo vyko tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų.

7Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė pilnai, prašė jį tenkinti. Šalių sutartis turi būti vykdoma tinkamai, abiejų šalių. Sutarties šalys yra lygios. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad sutartis neatitinka reikalavimų. Ieškinys yra pagrįstas. Sutarties 5.3 punktas nėra esminė sutarties sąlyga. Pateikti įrodymai, kad automobiliai atitinka techninius reikalavimus tiek tada, tiek dabar, o pažymoje nurodyta, kad neatitinka techninių reikalavimų tik dėl to, kad nepateikti visi dokumentai. Įrodymų, patvirtinančių, kad automobiliai techniškai netvarkingi, nėra.

8Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šią savo nuostatą atsakovas grindžia ne tik įstatymo normomis, reglamentuojančiomis sandorių sudarymo, jų vykdymo bei sąžiningo elgesio komercinių partnerių universaliais UNIDROID principais, pilna apimtimi inkorporuotais į Lietuvos Respublikos CK nuostatas, reglamentuojančias sandorių negaliojimo pasekmes, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika sandorių vertinimo srityje, bet ir faktine bylos medžiaga. Būtent dėl to laiko esminiu ir neteisingu bei nepagrįstu ieškovo, t. y. UAB „Transtira“ ieškinio teiginį, jog atsakovas UAB „Ivetra ir Ko“ specialiai neatliko savo sutartinių įsipareigojimų dėl automobilių techninio aptarnavimo atsakovui priklausančiame, vien tik tam, jog nereikėtų vykdyti „atpirkimo" procedūrą, numatytą autotransporto priemonių pirkimo- pardavimo sutartyje ir jos prieduose. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ne tik kad iki bylos užvedimo teisme, bet ir vėliau nepateikė nei atsakovui, nei teismui patikimų bei neginčytinų įrodymų, kurių pagrindu jis turėjo teisę vienašališkai ignoruoti savo įsipareigojimą ignoruoti 2006-06-12 Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp šalių 6.1.1 punkto reikalavimus, nes pats ieškovas, tiek pateikdamas procesinius dokumentus, tiek reikšdamas prašymus byloje dėl netinkamos vilkikų techninės būklės bei jų vertės nustatymo pripažįsta, jog jis vienašališkai nevykdė prievolės dėl aukščiau paminėtos sutarties priedo Nr.2 6.1.1 ir 6.1.2 punktų reikalavimų ir 2008-17 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. IV-LT-073/2006 7.1.1 ir 7.1.2 punktų reikalavimų, nes iš teismui 2013-09-23 posėdyje pateiktų dokumentų turinio akivaizdu, kad ieškovui priklausančių vilkikų būklę, jų vertę bei eksploatavimo sąlygas jau po antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo atliko ūkinės-komercinės veiklos konkurentas UAB „Skuba“. Taigi ginče tarp šalių, nekyla abejonių, kad pats ieškovas UAB „Transtira“ nevykdė 2006 m. birželio 12 d. vilkikų pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o būtent sutarties 5.3 punkto susitarimo, kad automobilių techninį aptarnavimą ir aprūpinimą dalimis atlieka išimtinai atsakovas UAB „Ivetra ir Ko“, be to šalių susitarimas dėl transporto priemonių atpirkimo galėjo būti sprendžiamas ne vėliau kaip po 5 metų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir tik esant situacijai, kuomet transporto priemonės atitinka sutarties Priede Nr. 2 jų techninei būklei keliamus reikalavimus (nepriekaištinga techninė būklė, sutarties šalių iš anksto numatyta rida), kadangi pats ieškovas paneigiančių įrodymų šių dviejų sutarties esminių sąlygų buvimą nepateikė, todėl ieškinį atsakovas laiko visiškai nepagrįstu. Nežiūrint to, kad po 2012-10-22 ieškovo pretenzijos atsakovui pateikimo, atsakant į atsakovo 2012-07-10 paaiškinamojo rašto motyvus dėl ginčo transporto priemonių atpirkimo, ieškovas taip ir nepateikė teismui patikimų įrodymų dėl kokių priežasčių jis turėdamas sutartinius įsipareigojimus atsakovui UAB „Ivetra ir Ko", susijusius su privalomomis techninio aptarnavimo procedūromis, sutikdamas su šalių sutartu mokėjimo už įgytas transporto priemones grafiku, be atsakovo žinios ir sutikimo vykdė privalomas serviso aptarnavimo paslaugas tiek UAB „Tuvlita“, tiek kitų trečiųjų asmenų servisuose, už kurių paslaugų pasekmes atsakovui neabejotinai atsakomybė nekyla nei sutarties, nei įstatymo pagrindu. Kadangi būtent aukščiau nurodytos aplinkybės ir 2012-12-10 Antstolio S. U. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 101 konstatuotos aplinkybės neabejotinai patvirtina ieškinio reikalavimų nepagrįstumą, o ieškovas yra praleidęs sutartinį pretenzijų dėl ginčo objekto pirkimo- pardavimo sąlygų modifikavimo galimumo terminą. Atsakovas mano, kad terminas iki 5 metų yra naikinamasis. Ieškovas, praėjus 5 metams prašo transporto priemones atpirkti, siekdamas neteisėtai praturtėti. Prašo ieškovo pareikštą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą bei priteisti atsakovui visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Liudytojas D. B. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba įmonėje „Transtira“ bendrųjų reikalų direktoriumi. Ši įmonė įmonei UAB “Fraktas“ buvo perdavusi du vilkikus pardavimui, buvo tik preliminarios sutartys. Ginčo vilkikų techninę priežiūrą atliko ir atsakovas, ir kitos įmonės, tame tarpe ir Lietuvos, ir esančios užsienyje. Techninė priežiūra buvo pavesta ne atsakovui, o kitoms įmonėms, fiziškai nėra galimybių atiduoti vilkikų tiktai vienai įmonei, nes ieškovas yra Vilniuje, o atsakovas yra Kaune. Vilkikų techninis stovis yra tvarkingas, jie gavę atitinkamus įvertinimus. Ieškovas teigia, kad vilkikai yra techniškai tvarkingi. Turi būti sumokamas transporto priemonės naudotojo mokestis, vien tik dėl to, kad jis yra nesumokėtas, techninės apžiūros centras pateikia išvadą, kad transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų. Liudytojas dalyvavo sudarant šitas pirkimo-pardavimo, atpirkimo sutartis, pagrindiniai reikalavimai, kai ieškovas pirko vilkikus buvo, kad jie bus atpirkti po 5 metų, su sąlyga, kad turtas bus nesugadintas. Dėl Sutarties 5.3 punkto nebuvo tokio susitarimo, buvo žodinis susitarimas, kad vilkikus ieškovas gali aptarnauti jam patogiausiose vietose. Nustatytas 5 metų terminas reiškia, kad praėjus 5 metams nuo sutarties pasirašymo, bus derinamas vilkikų atidavimas UAB „Ivetra ir Ko“. Pagal norminius aktus automobilius galima aptarnauti bet kur, ne tik pas atsakovą, ir kituose servizuose. „Algos“ servise vilkikai praeidavo technikines apžiūras, „Tuvlita“ teikė techninių apžiūrų paslaugas, ko atsakovas negali teikti. Ieškovas kreipėsi ne vėliau kaip 5 metai, o anksčiau, apie atpirkimą pradėjo kalbėti pusę metų iki sutarties pasibaigimo. Priedų Nr. 1, Nr. 2 sąlygas vilkikai atitinka. Įsipareigojimų atpirkti vilkikus, jei nebus aptarnaujama pas atsakovą, tokios sąlygos nėra ir nebuvo, ir nebus.

10Liudytojas S. U. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba antstoliu, todėl kaip antstolis atsakovo prašymu atliko tam tikrus veiksmus, t.y. konstatavo faktines aplinkybes, kai buvo paimti iš UAB „Ivetra ir Ko“ vilkikai, vieną dieną 4, kitą 2, viso 6, paėmė juos UAB „Transtira“ įgaliotas asmuo. Kiek liudytojas atsimena, tai tie vilkikai neužsivedė, užpylinėjo kurą, bandė keisti akumuliatorius, buvo surašomas defektinis aktas, dalyvaujant Z. ir dviem meistrams. Pretenzijų tada dėl techninio stovio būklės niekas nereiškė. Kadangi automobiliai neužsivedė yra aišku, kad jų būklė nebuvo gera. Pradžioj vyko konfliktai dėl priėmimo-perdavimo akto, nes atstovas nebuvo įgaliotas jų pasirašyti, po to atvažiavo policija, kitą dieną jau viskas vyko sklandžiai, UAB „Transtira“ pūtė orą, vyko išstūmimas iš teritorijos, buvo atvarytas tralas automobiliams išvežti.

11Ieškinys atmestinas.

12Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad ieškovas UAB „Transtira“ ir atsakovas UAB „Ivetra ir ko“ 2006-06-12 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IV-LT-049/2006, pagal kurią pardavėjas UAB „Ivetra ir ko“ pardavė pirkėjui UAB „Transtira" penkis balninius mėlynos spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 1 334 334,55 Lt sumą. Sutarties 6.1. punkte pardavėjas įsipareigojo parduotą turtą nupirkti iš pirkėjo po 5 (penkių) metų už sumą lygią 30 % nuo bendros sutarties vertės, t.y. už 400 300,36 Lt, jeigu: 1) turtas nesugadintas, visiškai sukomplektuotas ir jo techninė būklė atitiks sutarties priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus; 2) turto rida neviršys ridos nurodytos šios sutarties priede Nr. 2. Sutarties 5.3 punktu šalys susitarė, kad parduodamų transporto priemonių techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atlieka UAB "Ivetra ir ko". 2006-08-17 UAB „Ivetra ir ko“ ir UAB „Transtira" sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IV-LT-073/2006, pagal kurią pardavėjas UAB „Ivetra ir ko“ pardavė pirkėjui UAB „Transtira" tris balninius vyšninės spalvos vilkikus IVECO STRALIS AS 440S48 už 800 600, 73 Lt sumą. Šios sutarties 5.3 ir 6.1 punktuose buvo nustatytos iš esmės tos pačios sąlygos dėl automobilių aprūpinimo atsarginėmis dalimis, automobilių techninės priežiūros ir atpirkimo sąlygų.

13Civilinės bylos nagrinėjimo metu ieškovas neginčijo, kad 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 5.3 punktais ieškovas prisiėmė įsipareigojimą užtikrinti, jog parduodamų transporto priemonių techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atliks tiktai transporto priemonių pardavėjas- atsakovas UAB "Ivetra ir ko". Ieškovas civilinės bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad ginčo sutarčių 5.3 punktais sutartų sąlygų ieškovas nesilaikė. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovas pažeidė ginčo 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 5.3 punktais su atsakovu sutartas sąlygas.

14Atsakovas nurodo, kad be 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 5.3 punktais sutartų sąlygų, atsakovas niekada nebūtų sutikęs prisiimti įsipareigojimo atpirkti vilkikus. Todėl konstatuotina, jog civilinėje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl to, ar ginčo sutarčių 5.3 punktais sutartos sąlygos yra esminės. Atsižvelgiant į ginčo sutarčių pobūdį, esmę ir tikslus, taip pat į tai, kad abi sutarties šalys yra verslo subjektai, kurie vykdo ūkinę- komercinę veiklą, laikytina, kad ginčo sutartis su priedais šalys sudarė kaip vientisas, kadangi sutartys apsprendė šalių, kaip verslu užsiimančių įmonių tolesnės veiklos perspektyvas ir būsimą finansinę padėtį. Todėl ginčo sutarčių 5.3 punktais sudaryti susitarimai, kad parduodamų transporto priemonių techninį aptarnavimą ir aprūpinimą atsarginėmis dalimis atliks tiktai atsakovas, yra šalių pasiektų susitarimų, kuriuos jos realizavo ginčo sutartimis ir jų priedais, sudėtinė ir viena iš esminių dalių. Juo labiau, kad sutarčių 5.3 punktuose numatytos sąlygos yra ir atsakovo UAB "Ivetra ir ko" vykdomo verslo sudėtinė dalis. Todėl nurodytos ginčo sutarčių sąlygos pripažintinos esminėmis, t.y. sąlygomis, dėl kurių nesutarus atsakovas nebūtų prisiėmęs įsipareigojimų atpirkti aukščiau nurodytus vilkikus. Siekdamas, kad šių sutarčių sąlygų nebūtų laikomasi, arba, jog jomis nebūtų vadovaujamasi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą ir nustatant atsakovo UAB "Ivetra ir ko" pareigas, ieškovas turėjo reikšti ieškinį dėl aukščiau nurodytų ginčo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, arba ginčo sutarčių modifikavimo. Kadangi ieškovas to nepadarė, o nagrinėdamas bylą teismas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, negali išeiti už ieškinyje ir priešieškinyje, jeigu byloje toks pareiškiamas, suformuluotų reikalavimų ribų, konstatuotina, kad pats ieškovas UAB „Transtira“ pažeidė esmines ginčo 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių sąlygas. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ieškinys, kuriuo ieškovas, pats pažeidęs esmines ginčo 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių sąlygas, prašo įpareigoti atsakovą laikytis įstatymų nustatyta tvarka nepakeistų ir nemodifikuotų tų pačių ginčo sutarčių kitų sąlygų, atmestinas kaip nepagrįstas.

15Be to, atsakovo atstovas atsikirsdamas į ieškinio reikalavimus teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas savo reikalavimui yra praleidęs ginčo sutarčių 6.1 punktuose numatytą penkių metų terminą, per kurį atsakovas, esant kitoms sutartyse nustatytoms sąlygoms, įsipareigojo atpirkti iš ieškovo vilkikus. Ieškovo atstovas su šiais atsakovo argumentais nesutiko. Nurodė, kad ginčo sutartyse numatyti terminai prasideda tik po penkių metų nuo sutarčių sudarymo ir toliau laiko atžvilgiu nėra apibrėžti. Tokiu būdu civilinėje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 6.1 punktuose aptartų sąlygų (sutartų terminų) aiškinimo.

16Bendrosios sutarčių aiškinimo nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Pasisakydamas dėl CK 6.193 straipsnyje išdėstyto sutarčių aiškinimo reglamentavimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pažymėjo, kad yra būtina sistemiškai taikyti CK 6.193 straipsnio nuostatas bei remtis CK 1.5 straipsnio 4 dalyje nustatytais kriterijais, draudžiančiais teismui formaliai taikyti teisę. Kai kyla ginčas dėl sandorio- tam tikros sutarties- rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos prasmės ar pan., teismas, spęsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai. Pirmasis- kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, taip pat vadovaujantis ir teisingumo bei protingumo principais. Antrasis principas reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų- tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Taigi teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt. (CK 6.193 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2009 ir kt.).

17Sprendime aukščiau nurodytų ginčo 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 6.1 punktuose yra nurodyta, kad „pardavėjas įsipareigojo parduotą turtą nupirkti iš pirkėjo po 5 (penkių) metų už sumą lygią 30 % nuo bendros sutarties vertės“. Sutarčių 6.1 punktuose nustatytus terminus aiškinant ne vien tik pažodžiui, bet atsižvelgiant į sutarčių pobūdį, esmę ir tikslus, akivaizdu, kad sudarant nurodytas sutartis tikrasis pardavėjo ketinimas buvo prisiimti įsipareigojimus atpirkti, esant kitoms sutartyse nustatytoms sąlygoms, iš pirkėjo vilkikus už sumą, lygią 30 % nuo bendros sutarties vertės, per penkių metų laikotarpį nuo sutarčių sudarymo, o ne per vėlesnį, visiškai jokiu galutiniu terminu neapibrėžtą laikotarpį, kaip aiškina ieškovas. Nurodytas ginčo sutarčių 6.1 punktuose nustatytas sąlygas aiškinant kitaip, reikėtų pripažinti, kad tikrasis vilkikų pardavėjo ketinimas buvo prisiimti įsipareigojimą atpirkti, esant kitoms sutartyse nustatytoms sąlygoms, iš pirkėjo vilkikus už 30 % jų vertės praėjus bet kokiam ilgesniam nei penkių metų terminui, t.y., pavyzdžiui, netgi po trisdešimties arba keturiasdešimties metų. Toks pažodinis ginčo sutarčių 6.1 punktuose nustatytų sąlygų aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų teisingumo ir protingumo principams bei reikštų esminį nesąžiningumą vienos iš sutarties šalių- pardavėjo- atžvilgiu (CK 1.5 straipsnio 4 dalis), kadangi yra visuotinai žinoma, jog bet kurių transporto priemonių, tame tarpe ir pagal ginčo sutartis parduotų vilkikų, eksploatavimas negali būti amžinu, o transporto priemonių vertė praėjus ilgam laiko tarpui ženkliai mažėja net ir tuo atveju, jei transporto priemonės eksploatuojamos ribotai ir tebėra techniškai tvarkingos. Įrodymų, kurie patvirtintų, jog pasiūlymus atpirkti vilkikus ieškovas atsakovui pateikė dar nepasibaigus penkerių metų nuo sutarčių sudarymo laikotarpiui, ieškovas nenurodė ir į bylą nepateikė. Todėl nurodytos aplinkybės yra dar vienu atskiru ir savarankišku pagrindu ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

18Ieškinį atmetus, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš ieškovo atsakovui priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato teisinę pagalbą, bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (išlaidos už VĮ Regitra paslaugas) (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Transtira“ ieškinį atsakovui UAB „Ivetra ir Ko“ atmesti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), Danske bankas, banko kodas 74000, atsakovui UAB „Ivetra ir Ko“, į.k. ( - ), adresas ( - ), 4073,00 Lt (keturis tūkstančius septyniasdešimt tris litus 00 ct) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 84,43 Lt (aštuoniasdešimt keturis litus 43 ct) kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), Danske bankas, banko kodas 74000, 26,02 Lt (dvidešimt šešis litus 02 ct) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu- valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu prašo įpareigoti... 3. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2006-06-12 ieškovas ir atsakovas sudarė... 4. Praėjus penkiems metams po sutarčių sudarymo, ieškovas pradėjo reikalauti,... 5. Atsakovas UAB „Ivetra ir Ko“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku su... 6. Ši sąlyga negali būti pripažinta negaliojančia, nes be jos atsakovas... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė pilnai, prašė jį... 8. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 9. Liudytojas D. B. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba įmonėje... 10. Liudytojas S. U. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba antstoliu, todėl... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad ieškovas UAB „Transtira“ ir... 13. Civilinės bylos nagrinėjimo metu ieškovas neginčijo, kad 2006-06-12 ir... 14. Atsakovas nurodo, kad be 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 5.3 punktais... 15. Be to, atsakovo atstovas atsikirsdamas į ieškinio reikalavimus teismo... 16. Bendrosios sutarčių aiškinimo nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193... 17. Sprendime aukščiau nurodytų ginčo 2006-06-12 ir 2006-08-17 sutarčių 6.1... 18. Ieškinį atmetus, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,... 20. Ieškovo UAB „Transtira“ ieškinį atsakovui UAB „Ivetra ir Ko“... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...