Byla e2-774-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1579-658/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transrevis“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Transrevis“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai, vykdančiai viešąjį pirkimą „Keleivių pervežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimas“, prašydama: 1) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2018 m. vasario 2 d. sprendimą dėl pretenzijos Nr. 5876483; 2) pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimą siūlyti tik tuos autobusus, kurių žemagrindės zonos išdėstymas yra tarp ašių neteisėtu, o sprendimą, kuriame autobuso žemagrindės zonos išdėstymas yra už galinės ašies – lygiaverčiu; 3) pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimą dėl paslaugų teikimo pradžios termino (60–160 kalendorinių dienų) neteisėtu, o sprendimą nustatyti paslaugų teikimo pradžios terminą 9 mėnesius – pagrįstu.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos konkurso (pirkimo Nr. 361944) pirkimo procedūras iki UAB „Transrevis“ ieškinys bus išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra grindžiamas tuo, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, nes perkančioji organizacija nepagrindė nustatytų pernelyg aukštų arba specifinių reikalavimų, kurie neužtikrina tiekėjų konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus. Taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų padaryta ar kiltų reali grėsmė perkančiajai organizacijai žalai atsirasti. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina teisėtam tikslui (pirkimo procedūrų teisėtumui) pasiekti. Priešingai, nesustabdžius pirkimo procedūrų ir neužkirtus galimybės sudaryti tikėtina neteisėtą pirkimo sutartį, nebūtų galima tiekėjui efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus, siekiant dalyvauti pirkime. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių tiekėjui būtų palikta tik galimybė reikalauti žalos atlyginimo, kas yra nesuderinama su viešuoju interesu (valstybė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų patirtų nuostolių, kurių būtų galima išvengti teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino – sustabdė atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos vykdomojo viešojo pirkimo „Keleivių pervežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimas“ procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos byloje.
 2. Teismas nustatė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstais bei jo forma ir turinys atitinka CPK nustatytus reikalavimus.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad pirkimas nėra finansuojamas Europos Sąjungos ar kitų institucijų lėšomis, ir/ar jų nepanaudojimas lemtų finansavimo praradimą, taip pat į tai, jog pirkimo dokumentuose numatyta sutarties trukmė septyneri metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o darbų atlikimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgiau kaip trejiems metams (Konkurso sąlygų 17, 24.1 punktai), teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatytas konkretus terminas, t. y. konkreti kalendorinė data, kada paslaugos ir darbai turi būti pradėti teikti ir/ar iki kada konkrečiai (nurodant kalendorinę datą) turi būti pabaigti.
 4. Iš atsakovės pateiktų keturių Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių, teismas nustatė, kad jų galiojimo terminas baigėsi 2017 m. gruodžio 31 d. (Sutarčių 28 punktas). Vis dėlto, remiantis sutarčių 29 punktu ir 2017 m. gruodžio 18 d. susitarimais visų keturių sutarčių terminas buvo pratęstas iki tol, kol vežėjas, parinktas konkurso būdu, pradės teikti keleivių vežimo paslaugas, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams (Susitarimų 2 punktas). Šie susitarimai įsigaliojo kitą dieną, po to kai suėjo sutarčių pasibaigimo terminai (Susitarimų 3 punktas). Teismas sprendė, kad pirkimo objektą sudarančios paslaugos šiuo metu yra užtikrinamos, dėl to teismas laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, kad užsitęsus pirkimui savivaldybė neturės galimybių užtikrinti viešojo susisiekimo paslaugų teikimą Alytaus mieste.
 5. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju nėra siekiama įsigyti tokias gyvybiškai svarbias paslaugas/darbus, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar jos ženklios dalies teisės ir teisėti interesai, ar ir dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.). Konkuruojant dviem vertybėms: visuomenės interesui pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, nenustačius, kad pirkimo objektas yra susijęs su poreikiu neatidėliotinai užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą ir pan. – prioritetas teismas teikė viešajam interesui – viešojo pirkimo teisėtumui užtikrinti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartį ir ieškovės UAB „Transrevis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti kaip nepagrįstą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatuodamas aplinkybę dėl atsakovės su keturiais vežėjais pratęstų reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių, neatsižvelgė į tai, kad vežėjams, kurie teikia paslaugas šiuo metu, licencijos teikti šias paslaugas galioja tik pusę metų. Taip pat, kad sutartys, kurių pagrindu šiuo metu laikinai yra teikiamos keleivių pervežimo paslaugos, buvo sudarytos 2012 metais ir šiuo metu teikiamos paslaugos neatitinka Alytaus miesto gyventojų poreikių ir yra nekokybiškos: neužtikrinamas maršrutų kiekis, nekokybiškai teikiamos paslaugos, neužtikrinama galimybė negalią turintiems asmenims naudotis viešosiomis paslaugomis.
 2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu pratęstos keleivių pervežimo sutartys neužtikrina atsakovės interesų, nes visos pajamos gaunamos už keleivių pervežimą atitenka vežėjui ir tokiu būdu atsakovės galimybės papildomai investuoti į keleivių pervežimo infrastruktūrą mažėja. Būtent naujai paskelbtas pirkimas užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą ir padidintų jų prieinamumą Alytaus miesto gyventojams ir svečiams, o taip pat leistų Alytaus miesto savivaldybės administracijai surinkti daugiau lėšų į biudžetą, kas skatintų didesnes investicijas į keleivių pervežimo infrastruktūrą.
 3. Savivaldybės nustatyti reikalavimai, kurioje vietoje turi būti įėjimas, pritaikytas neįgaliesiems, buvo derinami su neįgaliųjų visuomeninėmis organizacijomis, kad maksimaliai apsaugoti neįgalių žmonių interesus, todėl pirkimo stabdymas dėl ieškovės reikalavimo, kuris akivaizdžiai nepagrįstas yra nepateisinamas ir prieštarauja viešajam interesui.
 4. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo teisės aktų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimas, užtikrinantis, kad visi asmenys turėtų vienodas teises naudotis viešuoju transportu nusikels neapibrėžtam terminui ir pažeis viešąjį interesą, kurio apsauga susijusi su kuo skubesniu pirkimo objekto įsigijimo užtikrinimu. Savivaldybės vertinimu panaikinus laikinąsias apsaugos priemones net ir nustačius, kad pirkimo sąlygos pažeidžia teisės aktų reikalavimus būtų galimybė užtikrinti interesų pusiausvyrą kitomis VPĮ numatytomis priemonėmis. Esant pritaikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms Alytaus miesto gyventojai negali tikėtis artimiausiu metu gauti kokybiškais paslaugas ir dėl šios priežasties laikotarpiu kol vyks ginčas negalės to padaryti. Ši situacija negalės būti ištaisyta ir pakoreguota teismams išsprendus ginčą dėl pirkimo sąlygų.
 5. Atsakovės vertinimu tik panaikinus jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir pratęsus pirkimą būtų sudarytos galimybės užtikrinti tinkamą neįgaliųjų gyventojų bei mažamečių vaikų tėvų, besinaudojančių keleivių pervežimo paslaugomis Alytaus mieste, interesų apsaugą. Atsakovė privalo nedelsdama imtis priemonių užtikrinti tinkamą keleivių nepertraukiamą pervežimą Alytaus mieste ir didinti jo prieinamumą, o tam pirkimas yra ypač svarbus.
 1. Ieškovė UAB „Transrevis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.
 2. Atsiliepimą į atskirąjį skundą iš esmės grindžia ieškinyje išdėstytais argumentais ir pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis bei papildomai nurodo:
 1. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija įsigytų prastesnės kokybės paslaugas už didesnę kaina, kas neabejotinai pažeistų viešąjį interesą. Todėl atsakovės teiginys, kad „esamoje situacijoje būtina užtikrinti operatyvų kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Alytaus mieste“ yra pats sau prieštaraujantis bei nepagrįstas, o pirkimo procedūrų pratęsimas savaime suponuoja, kad nebus įsigyta kokybiškų paslaugų už geriausią kainą.
 2. Pati atsakovė 2012 metais sudarė sutartis neatsižvelgdama į visuomenės ir gyventojų poreikius. Todėl ieškinio ir laikinųjų apsaugos priemonių tikslas ir yra maksimaliai tenkinti gyventojų poreikius ir atsižvelgiant į tai, kad paslaugos bus teikiamos iki dešimties metų, užtikrinti, kad po kelių metų jos netaptų nekokybiškos ir neatitinkančios visuomenės poreikių.
 3. Atsakovė skunde nuolatos spekuliuoja teiginiu, kad nutartis pažeis viešąjį interesą, kurio apsauga susijusi su kuo skubesniu pirkimo objekto įsigijimo užtikrinimu, tačiau nesiekia, kad būtų įsigytos kokybiškos paslaugos, optimaliu terminu ir už geriausią kainą, o tai ir yra viešųjų pirkimų esmė. Kuo skubiau įsigyti paslaugas – tik vienas ir ne svarbiausias pirkimų tikslas.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 17 str.,CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.).
 4. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Keleivių pervežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir viešojo transporto informacinės sistemos nuomos paslaugų Alytaus mieste pirkimas“. Ieškovė ginčija viešojo pirkimo sąlygas, teigdama, kad pirkimo sąlygų 13 punkto reikalavimas, kad siūlomi autobusai būtinai turėtų žemagrindę zoną tarp ašių ir pirkimo sąlygų 12.7 punkte nustatyti terminai naujiems autobusams pateikti, diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją pirkime. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei.
 5. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pirkimo objektą sudarančios paslaugos šiuo metu yra užtikrinamos, ar kad nėra aplinkybių dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, kurių pagrindu būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.), skundžiamą sprendimą motyvavo viešuoju interesu užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą. Taigi teismas prioritetą šiuo konkrečiu atveju skyrė vertybei, susijusiai su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu bei racionaliu lėšų panaudojimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.
 6. Kvestionuodama teismo išvadą, apeliantė akcentavo aplinkybę, kad nors šiuo metu keturių Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių galiojimo terminas, remiantis 2017 m. gruodžio 18 d. susitarimais, buvo pratęstas, tačiau vežėjams, kurie teikia paslaugas šiuo metu, licencijos teikti šias paslaugas galioja tik pusę metų. Tačiau šio savo teiginio atsakovė nepagrindė. Priešingai, iš byloje esančių 2017 m. gruodžio 18 d. susitarimų matyti, jog nepaisant apeliantės nurodomos aplinkybės dėl trumpo licencijų galiojimo termino, atsakovė 2012 metais sudarytų Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių terminą pratęsė iki tol, kol vežėjas, parinktas konkurso būdu, pradės teikti keleivių vežimo paslaugas, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams (Susitarimų 2 punktas). Be to, 2018 m. vasario 15 d. atsiliepime į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė teigė, kad, vežėjai, šiuo metu teikiantys paslaugas, turi pratęstas licencijas vežimo vykdymui tik artimiausius metus. Taigi, apeliantė ne tik pateikia prieštaringus faktus, tačiau jos veiksmai pratęsiant 2012 metų sutartis iš esmės neapibrėžtam terminui paneigia jos nurodomas aplinkybes.
 7. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad paminėtų Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių galiojimo terminas baigėsi 2017 m. gruodžio 31 d. (Sutarčių 28 punktas). Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo bus pažeistas viešasis interesas, kurio apsauga susijusi su kuo skubesniu pirkimo objekto įsigijimo užtikrinimu, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad nors apeliantė akcentuoja skubų poreikį vykdyti viešąjį pirkimą, tačiau skelbimą dėl vykdomo pirkimo CVP IS pateikė tik 2018 m. sausio 19 d., t. y. po Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų sutarčių galiojimo termino pasibaigimo praėjus daugiau nei dviem savaitėms. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nurodytos aplinkybės iš esmės paneigia apeliantės poreikį skubiai vykdyti viešąjį pirkimą. CPK nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, jei pirkimas (jo sąlygos) bus pripažintas teisėtu, jo neužvilkins. Be to, atsakovė, kvestionuodama pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, iš esmės nepaneigė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui.
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės argumentai, kad minėtos 2012 metais sudarytos ir šiuo metu pratęstos keleivių pervežimo sutartys neužtikrina maršrutų kiekio, jų pagrindu nekokybiškai teikiamos paslaugos, jomis neužtikrinami apeliantės interesai bei galimybė negalią turintiems asmenims naudotis viešosiomis paslaugomis, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas dėl šių argumentų plačiau nepasisako. Kita vertus, nurodyti argumentai tik pagrindžia, kad skubotas naujos transporto paslaugų teikimo sutarties sudarymas gali sąlygoti netinkamų bei nekokybiškų paslaugų gavimą. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos bus teikiamos iki dešimties metų, būtina užtikrinti, kad po kelių metų jos netaptų nekokybiškos ir neatitinkančios visuomenės poreikių bei tokių paslaugų įsigijimui skirtos lėšos būtų panaudotos tinkamai.
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti (CPK 144 str. 1 d.). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pasiūlymas, pretenzija, ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 10. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai