Byla e2-1297-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei V. K. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3

 1. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės V. K. 521,52 Eur negrąžintos paskolos, 714,92 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodo, kad 2014-01-19 atsakovė su pradine kreditore UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovei suteikė 72,41 Eur dydžio kreditą 1 mėnesio terminui. 2014-01-25 atsakovė pateikė prašymą papildomai 434,43 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, o 2014-03-23 - dar papildomai 173,77 Eur kredito sumai 24 mėnesių terminui. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovei 680,61 Eur. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-11-10 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovė sumokėjo tik dalį paskolos ir liko skolinga 521,52 Eur negražintos paskolos sumą.
 3. Ieškovė nurodė, jog taip pat paskaičiavo palūkanas, kurias sudaro: 1. fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 113,95 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-01-19 iki 2014-11-10 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 77,65 proc.); 2. palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 600,97 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014-11-11 iki 2015-12-11 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 112,20 proc.).
 4. Be to, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovės skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą.
 5. Ieškinį su priedais 2018-03-22 atsakovei įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalies nuostatas.
 6. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).
Teismas konstatuoja: ieškinys tenkinamas iš dalies.
 1. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovės V. K. 2014-01-19 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9856997002 (toliau – sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovei suteikė 72,41 Eur dydžio kreditą 1 mėnesio terminui. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p. atsakovė turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 p., 2014-01-25 atsakovė pateikė prašymą papildomai 434,43 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, o 2014-03-23 - dar papildomai 173,77 Eur kredito sumai 24 mėnesių terminui. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovei 680,61 Eur. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-11-10 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovė sumokėjo tik dalį paskolos ir liko skolinga 521,52 Eur negražintos paskolos sumą.
 2. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-16 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.
 3. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į išdėstyta, atsakovei nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovei kyla sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti jai – naujajai kreditorei iš atsakovės 521,52 Eur negrąžintą kreditą yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).
 4. Ieškovė nurodė, jog 714,92 Eur palūkanas, kurias turi sumokėti atsakovė, sudaro: 1. fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 113,95 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-01-19 iki 2014-11-10 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 77,65 proc.); 2.palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 600,97 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014-11-11 iki 2015-12-11 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 112,20 proc.)
 5. Sprendžiant dėl ieškovės reikalavimo priteisti 714,92 Eur palūkanas, kurias ieškovė laiko minimaliais nuostoliais, susidariusiais dėl to, kad ieškovė negalėjo atsakovei laiku negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų perskolinti, taikydama 112,20 proc. palūkanų normą, nustatytą vartojimo kredito sutartyje, teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatymo nuostatos yra taikomos ir sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo (Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Iš šios teisinės nuostatos teismas daro išvadą, kad Vartojimo kredito įstatymo teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko vartojimo kredito sutarties šalys negali jų pakeisti sutartimi (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių imperatyvių nuostatų įtvirtinta Vartojimo kredito sutarties įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ar mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Dėl šios priežasties teismas nepriteisia ieškovės prašomų vartojimo kredito sutartyje nustatytų 112,20 proc. palūkanų kaip minimalių nuostolių, o paskaičiuoja bei priteisia įstatymines 0,05 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamus nuo laiku negrąžintos kredito sumos 521,52 Eur už ieškovės ieškinyje nurodomą laikotarpį nuo 2014-01-19 iki 2015-12-11, kurios sudaro 180,45 Eur (521,52 Eur x 0,05 proc. x 692 dienų) sumą.
 6. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).
 7. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 701,97 Eur (521,52 Eur + 180,45 Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 8. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 56,77 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 15,90 Eur (28 Eur x 47 proc.) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
 9. Valstybei iš ieškovės ir atsakovės proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

4ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

5Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės V. K. (asmens kodas ( - ) 521,52 Eur (penkis šimtus dvidešimt vieną eurą ir 52 ct) negrąžinto kredito, 180,45 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų ir 45 ct) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą bendrą 701,97 Eur (septynių šimtų vieno euro ir 97 ct) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. vasario 27d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

6Kitą ieškinio dalį atmesti.

7Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės V. K. (asmens kodas ( - ) 15,90 Eur (penkiolika eurų ir 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

8Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti sprendimą už akių priėmusiam teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

9Ieškovė per 30 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismui per Šilutės, Tauragės arba Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai