Byla e2-2517-715/2019
Dėl kompensacijos už komandiruotėje patirtas išlaidas priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva Plungienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant ieškovui M. Z., atsakovo V. K. atstovui advokatui Gintarui Griciui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Z. ieškinį atsakovams Voverio IĮ ir V. K. dėl kompensacijos už komandiruotėje patirtas išlaidas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas M. Z. kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti subsidiariai iš atsakovų Voverio IĮ ir V. K. 5100 Eur komandiruotėje patirtų išlaidų. Nurodė, jog nuo 2017-08-29 dirbo Voverio IĮ, buvo komandiruotas dirbti į Vokietiją. Nuo 2018-01-01 darbdavio suteiktame bute susidarė nepakeliamos sąlygos gyventi oriai ir patogiai, nes 35 kv. m. vieno kambario bute gyveno keturi vyrai, virtuvė buvo 4 kv. m. ploto, todėl jis nuo 2018 m. kovo mėnesio išsinuomojo atskirą būstą, už kurio nuomą kas mėnesį mokėdavo 600 Eur. Su darbdaviu Voverio IĮ ir jo atstovu T. P. buvo sutaręs, kad darbdavys padengs nuomos išlaidas, todėl prašo priteisti šias komandiruotėje patirtas išlaidas: 4200 Eur nuompinigių už buto nuomą 2018 m. kovo – rugsėjo mėnesiais ir 900 Eur prarasto užstato už butą. Kadangi Voverio IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, prašo skolą subsidiariai priteisti iš šios įmonės direktoriaus V. K. pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 2.50 straipsnio 4 dalį.

4Atsakovas V. K. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog Voverio IĮ darbuotojams buvo sudarytos geros sąlygos gyvenimui – butas buvo pirmame aukšte, su terasa, lauko kiemu, puikiai įrengta virtuvė, vonios kambarys. Darbuotojai gyveno bute trise, ieškovas gyveno drauge su šeimos nariais – su būsimu uošviu R. K. ir sužadėtinės broliu. Praėjus kuriam laikui, pas ieškovą atvyko gyventi jo sužadėtinė, o pas R. K. – jo žmona, tad jie nusprendė išsinuomoti didelį šeimos būstą ir išsikėlė gyventi kitur. Jokio susitarimo dėl apgyvendinimo išlaidų nebuvo sudaryta; komandiruotėms priklausančias išmokas ieškovas gavo, gyvenamas plotas jam buvo suteiktas, dėl atlyginimo ieškovas pretenzijų nekėlė. Ieškovas prašo sumokėti jo patirtas būsto nuomos išlaidas už 2018 m. rugpjūčio mėnesį, nors nuo 2018-07-30 iki 2018-08-31 nedirbo. Prašo taikyti ieškinio senatį.

5Ieškovas teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad darbdavio suteiktas butas buvo daugiabučiame name, jokios terasos ir lauko kiemelio nebuvo. Virtuvė buvo visiškai tuščia, reikėjo susipirkti baldus. Atkreipė dėmesį, kad nuo 2017-05-09 iki 2019-03-22 V. P. el. paštas rodomas kaip darbdavio įmonės elektroninis paštas, tad ji buvo faktinė vadovė. Jis pasitikėjo ja, žodiniu susitarimu derindavo atostogų laiką, komandiruočių įsakymai taip pat būdavo žodiniai. Su juo gyvenę žmonės nebuvo šeimos nariai, nes jis neturi sužadėtinės. Anksčiau kreiptis į darbo ginčų komisiją neturėjo galimybės, nes dirbo užsienyje. Vadovas V. K. turėtų būti atsakingas subsidiariai, nes jis buvo individualios įmonės savininkas.

6Atsakovo V. K. atstovas advokatas Gintaras Gricius teismo posėdyje nurodė, jog Voverio IĮ jau yra išregistruota. Ieškovas pavėlavo kreiptis tiek į darbo ginčų komisiją, tiek į teismą, tad prašo taikyti ieškinio senatį. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie prastas gyvenimo sąlygas, o susitarimas dėl nuomos išlaidų atlyginimo turėjo būti raštiškas. Ieškovas pripažino, kad pas jį atvyko gyventi draugė, tad akivaizdu, kad ieškovas pats savanoriškai pasirinko gyventi kitame būste.

7Ieškinys atmestinas.

8Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 231 straipsnio 3 dalį, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. Todėl nagrinėjamu atveju teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, nesprendžia dėl darbo ginčų komisijos sprendimo galiojimo, o nagrinėja darbo ginčą iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje, ir nustato materialines šalių teises ir pareigas.

9Dėl ieškinio senaties termino

10DK 231 straipsnio 1, 2 dalys numato, jog darbo ginčo šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu, taip pat darbo ginčų komisijai priėmus sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą terminą kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, darbo ginčo šalis per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis; praleistas ieškinio pareiškimo terminas gali būti atnaujintas teismo, jeigu nurodytas termino praleidimo priežastis teismas pripažįsta svarbiomis.

112019-03-05 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija (toliau – darbo ginčų komisija) priėmė sprendimą darbo byloje Nr. ( - )2335/2019, kuriuo atsisakė nagrinėti ieškovo M. Z. prašymą dėl komandiruotėje patirtų išlaidų išieškojimo, nes praleistas kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas. Iš darbo bylos medžiagos matyti, jos 2019-03-05 priimtas sprendimas buvo išsiųstas M. Z. elektroniniu paštu tik 2019-03-18, nurodyta, jog originalas išsiųstas registruotu laišku. Ieškinys teisme turėjo būti pareikštas iki 2019-04-03, ieškovas ieškinį teismui pateikė 2019-04-08. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nežymiai praleido ieškinio pateikimo terminą ir įvertinus tai, jog ieškovas dirbo užsienyje, o sprendimo kopija ieškovui buvo išsiųsta praėjus beveik dviem savaitėms nuo sprendimo priėmimo, šios pavėluoto ieškinio pateikimo priežastys laikytinos svarbiomis, todėl laikytina, kad nėra pagrindo šioje byloje taikyti ieškinio senaties termino.

12Dėl gyvenamojo ploto nuomos išlaidų atlyginimo

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, darbo bylų Nr. APS-3-21097/2018 ir ( - )2335/2019 medžiagos, nustatyta, jog ieškovas dirbo statybos darbininku pas atsakovę Voverio IĮ laikotarpiais nuo 2017-08-30 iki 2018-05-10, nuo 2018-06-19 iki 2018-08-01, nuo 2018-09-03 iki 2018-09-10, darbo pareigų atlikimui buvo komandiruotas dirbti į Vokietiją. 2018-03-01 ieškovas savo vardu sudarė gyvenamojo būsto nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo nuomotojui mokėti 450 Eur nuomą ir 150 Eur papildomų išlaidų, iš viso 600 Eur per mėnesį, bei sumokėjo 900 Eur užstatą.

14Byloje kilo ginčas dėl darbuotojo M. Z. patirtų 5100 Eur išlaidų, susijusių su gyvenamojo ploto nuoma, atlyginimo. Ieškinys yra reiškiamas atsakovei Voverio IĮ, bei subsidiariam atsakovui – įmonės vadovui V. K.. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog Voverio IĮ nuo 2019-03-19 buvo likviduojama, o 2019-06-07 buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Įmonės likvidatorius buvo V. K.. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktas numato, jog likvidatorius privalo baigti vykdyti individualios įmonės prievoles, atsiskaityti su likviduojamos individualios įmonės kreditoriais. Todėl nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, ar Voverio IĮ turėjo prievolę atsiskaityti su darbuotoju M. Z. už komandiruotėje patirtą gyvenamojo ploto nuomą.

15Darbuotojo siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo (ar jo įgalioto asmens) įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu). Įsakyme turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, komandiruotės vieta, komandiruotės trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į kelias užsienio valstybes – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė), numatomų apmokėti išlaidų rūšys. Darbuotojas M. Z. buvo siųstas dirbti į Vokietiją darbdavio Voverio IĮ direktoriaus V. K. 2017-08-29, 2017-09-01, 2017-10-23, 2017-10-01, 2017-11-01, 2017-12-01, 2018-01-08, 2018-02-01, 2018-03-01, 2018-03-09, 2018-03-28, 2018-04-02, 2018-05-01, 2018-06-27, 2018-07-01, 2018-09-03 įsakymais, juose nurodyta, jog komandiruotės dienpinigius ir kitas su komandiruote susijusias išlaidas darbuotojui mokėti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16Dienpinigių mokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas, tačiau jame atskirai nereglamentuojamas darbuotojo apgyvendinimo ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų atlyginimo klausimas. DK 107 straipsnio 1 dalis numato, jog darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje; 2 dalis numato, jog jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti. Tačiau ši nuostata negali būti aiškinama kaip besąlyginis darbdavio įsipareigojimas atlyginti bet kokias darbuotojo nurodytas išlaidas, nes civilinio proceso metu šalys turi pareigą įrodyti jų pateiktas aplinkybes (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau CPK, 178 straipsnis).

17Esant individualiems darbo santykiams šalys turi teisę darbo sutartyje susitarti dėl įvairių darbo sąlygų, įskaitant ir dėl apgyvendinimo apmokėjimo išlaidų atlyginimo. Darbo sutartis ? darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį (DK 32 straipsnio 1 dalis). Darbo sutartis ir jos pakeitimai turi būti sudaromi raštu (43 straipsnio 1, 2 dalys), tad DK imperatyviai nustato rašytinę tokių sandorių formą.

18Darbo sutartis tarp ieškovo M. Z. ir atsakovės Voverio IĮ buvo sudaryta 2017-08-29, darbo sutarties 5 ir 6 punktais šalys turėjo teisę susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, kitų darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimų, tačiau, kaip matyti, raštu šalys nesudarė jokių papildomų susitarimų dėl darbuotojo apgyvendinimo išlaidų apmokėjimo. Ieškovas įrodinėja, jog toks susitarimas buvo sudarytas žodžiu. Šią aplinkybę jis įrodinėja teigdamas, jog susitarimą dėl kito būsto nuomos išlaidų atlyginimo buvo sudaręs su faktine Voverio IĮ vadove - direktoriaus V. K. dukra V. P., kuri drauge su vyru T. P. skirstydavo darbus, atleisdavo darbuotojus bei kitaip kuruodavo įmonės darbą. Kad V. P. buvo faktinė vadovė, ieškovas įrodinėja tuo, jog nuo 2017-05-09 iki 2019-03-22 kaip Voverio IĮ elektroninis paštas buvo nurodytas jos asmeninis elektroninis paštas.

19Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007).

20Įvertinus ieškovo pateiktą aplinkybę apie žodinio susitarimo sudarymą dėl nuomos išlaidų padengimo, vis tik darytina išvada, jog ieškovas neįrodė šios aplinkybės. Juridinių asmenų registre Voverio IĮ vadovu nurodytas V. K., tiek darbo sutartis, tiek įsakymai dėl komandiruotės pasirašyti V. K.. Byloje nėra duomenų, jog V. P. būtų dirbusi įmonėje vadovaujančio pobūdžio darbus. Tikėtina, jog V. P. su vyru T. P. galėjo kuruoti įmonės darbą, tačiau ieškovas, būdamas protingas ir rūpestingas žmogus, turėjo suvokti, jog V. P. nėra įmonės vadovė ir negali įmonės vardu prisiimti įsipareigojimų.

21DK 25 straipsnio 1 dalis numato, jog darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ieškovas apsigyveno kitame būste 2018 m. kovo mėn., kas mėnesį mokėdavo po 600 Eur, tačiau pretenzijas darbdaviui dėl šių išlaidų pareiškė tik 2019-01-23, kuomet pateikė prašymą darbo ginčų komisijai. Byloje nustatyta, jog 2019 m. kovo 19 d. buvo priimtas sprendimas likviduoti Voverio IĮ, tuo tarpu ieškovo ieškinys teisme gautas tik 2019-04-08. Jei ieškovas turėjo lūkesčių apie nuomos išlaidų susigrąžinimą iš darbdavio, jis privalėjo bendradarbiauti su darbdaviu, pranešti darbdaviui apie patirtas nuomos išlaidas iš karto, kai jas patyrė, t. y. kas mėnesį nuo 2018 m. kovo mėn., privalėjo iš karto reikšti prašymus dėl tokių išlaidų atlyginimo, tad toks pavėluotas pretenzijų reiškimas darbdaviui pažeidžia darbo šalių bendradarbiavimo principą, teisingo informavimo pareigą.

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ II dalies 2 punkte nurodyta, jog su darbuotojo komandiruote į užsienį yra susijusios dienpinigių išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, kelionės į/iš užsienio valstybę išlaidos, dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos ir kt. Šias išlaidas leidžiama įmonei atskaityti iš pajamų kaip komandiruočių sąnaudas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Iš darbo bylos Nr. APS-3-21097/2018 medžiagos nustatyta, jog 2018-09-10 pasibaigė ieškovo ir atsakovės Voverio IĮ darbo santykiai, o 2018-10-19 ieškovas pateikė prašymą darbo ginčų komisijai dėl komandiruotpinigių, darbo užmokesčio priteisimo, tačiau apie patirtas apgyvendinimo išlaidas prašyme nebuvo užsiminta. Darbo ginčų komisija analizavo komandiruotės išlaidų atlyginimo klausimą, tad būtent šioje byloje turėjo būti reiškiamos ieškovo pretenzijos dėl nuomos išlaidų, nes jos tiesiogiai susijusios su komandiruotės išlaidomis.

23Ieškovas taip pat nurodė, jog buvo priverstas išsinuomoti atskirą butą, nes darbdavio suteiktame bute susidarė nepakeliamos sąlygos gyventi oriai ir patogiai, nes 35 kv. m. vieno kambario bute gyveno keturi vyrai. Tuo tarpu atsakovė nurodė, jog bute gyveno trys darbuotojai, butas buvo aprūpintas baldais, technika. Šalys turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėti galima rašytiniais dokumentais, liudytojų parodymais. Atsakovė pateikė darbuotojams išnuomoto buto nuotraukas, iš kurių matyti, jog bute įrengtos miegamos vietos, yra virtuvė su reikiama įranga, vonios patalpa; taip pat atsakovė aiškiai įvardijo du asmenis, su kuriais gyveno ieškovas. Tuo tarpu ieškovas jokių rašytinių įrodymų apie blogas gyvenimo sąlygas nepateikė, neįvardijo asmenų, su kuriais gyveno, neprašė iškviesti liudytojų, kurie paliudytų blogų gyvenimo sąlygų faktą, nepateikė liudytojų rašytinių paaiškinimų, todėl laikytina, jog ieškovas neįrodė aplinkybės, jog buvo priverstas išsinuomoti kitą būstą dėl to, jog darbdavys nesuteikė patogių gyvenimo sąlygų. Pažymėtina, jog iš ieškovo pateiktos 2018-03-01 nuomos sutarties matyti, jog ieškovas išsinuomojo didelį, t. y. 70 kv. m. ploto, būstą, tad atsakovės pateikta aplinkybė apie tai, jog ieškovas išsinuomojo atskirą butą todėl, kad norėjo gyventi su sužadėtine, atrodo tikėtina.

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, darytina išvada, jog byloje nėra įrodyta, kad tarp šalių buvo rašytinis ar žodinis susitarimas dėl ieškovo išsinuomoto buto nuomos išlaidų atlyginimo, taip pat nėra įrodyta, jog ieškovas buvo priverstas išsinuomoti kitą būstą dėl to, jog darbdavys nesuteikė tinkamų gyvenimo sąlygų. Įvertinus tai, jog ieškovas darbo santykių metu nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl būsto nuomos išlaidų atlyginimo, jog pasibaigus darbo santykiams, kreipdamasis į darbo ginčų komisiją dėl komandiruotės išlaidų atlyginimo, neminėjo patirtų nuomos išlaidų ir neprašė jų atlyginti, teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinys yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

25Nustačius, jog individuali įmonė Voverio IĮ neturėjo pareigos padengti ieškovui jo patirtų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų, netenkintinas ir ieškovo ieškinys atsakovui V. K. dėl subsidiarios atsakomybės taikymo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

27Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

28Atsakovas V. K. pateikė rašytinius įrodymus, jog patyrė 1000,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti – 600 Eur už procesinių dokumentų parengimą, 400 Eur už atstovavimą teismo posėdžių metu. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos).

29Atsakovo atstovas advokatas G. Gricius dalyvavo 2019-11-05 ir 2019-11-11 teismo posėdžiuose, kurių trukmė buvo iki vienos valandos. Pagal Rekomendacijų 7, 8.19 punktus maksimalus priteistinas įkainis už šiuos teismo posėdžius yra 128,90 Eur už vieną atstovavimo teisme valandą.

30Atsižvelgiant į tai, kad byla nėra didelės apimties, įvertinus tai, jog atsakovo nurodytos bylinėjimosi išlaidos viršija maksimalius priteistinus įkainius, remiantis teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendžia, jog pagrįstomis atsakovo atstovavimo išlaidomis pripažintina 700 Eur suma, kuri priteistina iš ieškovo atsakovui V. K..

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo M. Z., a. k. ( - ) atsakovui V. K., a. k. ( - ) 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai atlyginti.

34Teismo sprendimui įsiteisėjus, grąžinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai darbo bylą Nr. ( - )2335/2019.

35Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva... 2. Teismas... 3. ieškovas M. Z. kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas... 4. Atsakovas V. K. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog Voverio IĮ... 5. Ieškovas teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad darbdavio suteiktas butas... 6. Atsakovo V. K. atstovas advokatas Gintaras Gricius teismo posėdyje nurodė,... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 231 straipsnio 3... 9. Dėl ieškinio senaties termino... 10. DK 231 straipsnio 1, 2 dalys numato, jog darbo ginčo šaliai nesutinkant su... 11. 2019-03-05 Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 12. Dėl gyvenamojo ploto nuomos išlaidų atlyginimo... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, darbo bylų Nr. APS-3-21097/2018 ir... 14. Byloje kilo ginčas dėl darbuotojo M. Z. patirtų 5100 Eur išlaidų,... 15. Darbuotojo siuntimas į komandiruotę įforminamas įmonės vadovo (ar jo... 16. Dienpinigių mokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 17. Esant individualiems darbo santykiams šalys turi teisę darbo sutartyje... 18. Darbo sutartis tarp ieškovo M. Z. ir atsakovės Voverio IĮ buvo sudaryta... 19. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 20. Įvertinus ieškovo pateiktą aplinkybę apie žodinio susitarimo sudarymą... 21. DK 25 straipsnio 1 dalis numato, jog darbo sutarties šalys privalo viena kitai... 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl komandiruočių sąnaudų... 23. Ieškovas taip pat nurodė, jog buvo priverstas išsinuomoti atskirą butą,... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, darytina... 25. Nustačius, jog individuali įmonė Voverio IĮ neturėjo pareigos padengti... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 27. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 28. Atsakovas V. K. pateikė rašytinius įrodymus, jog patyrė 1000,00 Eur... 29. Atsakovo atstovas advokatas G. Gricius dalyvavo 2019-11-05 ir 2019-11-11 teismo... 30. Atsižvelgiant į tai, kad byla nėra didelės apimties, įvertinus tai, jog... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260,... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo M. Z., a. k. ( - ) atsakovui V. K., a. k. ( - ) 700 Eur... 34. Teismo sprendimui įsiteisėjus, grąžinti Lietuvos Respublikos Valstybinės... 35. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...