Byla e2A-880-943/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-4025-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti viešojo pirkimo pasiūlymų eilę ta apimtimi, kiek į šią eilę įtrauktas UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas; panaikinti atsakovės sprendimą pripažinti viešojo pirkimo laimėtoja UAB „Estravel Vilnius“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ginčas byloje kilo dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams ir neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto taikymo. Ieškovė teigė, kad pirmųjų vietų nugalėtojų kainos yra perpus mažesnės, kas objektyviai sunkiai paaiškinama tokio pobūdžio konkursuose (kelionių organizavimo paslaugų pirkimas), nes iš esmės yra siūlomos trečiųjų asmenų paslaugos, jų kainas grindžiant dokumentais ir ribojant tiekėjo galimybę taikyti nuolaidą siūlomoms paslaugoms. Konkurso sąlygos iš esmės sukūrė prielaidas tiekėjams savo pasiūlymuose nurodyti tuos pačius aviabilietus, tas pačias kainas, kurios pasiūlymuose galėjo būti koreguojamos labai ribotai. Ieškovės nuomone, dideli pasiūlymų kainų skirtumai galėjo atsirasti dėl konkurso sąlygų pažeidimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvų bilietų rezervavimo sistemos išrašais.
 3. Teismas pažymėjo, kad nepasitvirtino ieškinyje nurodomos aplinkybės, kuriomis ginčijamas trečiojo asmens pasiūlymas: trečiojo asmens pasiūlymas nesirėmė ieškovės nurodoma iki 2015 m. gruodžio 2 d. galiojusia tarifų YIF+WR5PRM kombinacija; trečiasis asmuo nenurodė konkurso sąlygų neatitinkančio skrydžio iš Berlyno, nes trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė ištisinį skrydį iš Berlyno į Vilnių; trečiojo asmens pasiūlymas buvo pagrįstas 2015 m. gruodžio 4 d. galiojusiomis skrydžio Palanga – Briuselis – Palanga ir Palanga – Helsinkis – Palanga kainomis.
 4. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovė, atsakydama į ieškovės pretenziją, neatsakė į pretenzijoje keliamus klausimus. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija atliko visus įstatymu jai pavestus veiksmus – pretenziją išnagrinėjo, priėmė motyvuotą sprendimą ir apie jį informavo ieškovę. Teismas išaiškino, kad įstatymas neįpareigoja perkančiosios organizacijos atsakyti į visus pretenzijoje nurodomus klausimus.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Vienas pagrindinių ieškovės argumentų, pagrindžiančių, kaip trečiasis asmuo galėjo neteisėtai sumažinti savo pasiūlymo kainą, buvo tai, kad trečiasis asmuo galimai nesilaikė konkurso sąlygų techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktų, nustačiusių bilietų grąžinimo ir keitimo maksimalius nuostolius. Tačiau teismo sprendime nepasisakyta, ar trečiojo asmens pateiktame pasiūlyme pateikti įrodymai, patvirtinantys trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį šioms konkurso sąlygoms.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, susijusių su galimu neteisėtu maršrutų Vilnius – Briuselis – Vilnius ir Vilnius – Viena – Vilnius panaudojimu.
  3. Tai, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė tiesioginį Vilnius – Berlynas – Vilnius skrydį, nereiškia, jog aviabilietas atitiko konkurso sąlygų 3.2.2. punktą, nes, keičiant kelionės datas abiem kryptimis, vežėjas gali taikyti didesnę kaip 85 Eur baudą.
  4. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad trečiojo asmens pasiūlyme galėjo būti nurodytos 2015 m. gruodžio 4 d. negaliojusios skrydžių Palanga – Briuselis – Palanga ir Palanga – Helsinkis – Palanga kainos. Vadinasi, trečiojo asmens ir ieškovės pasiūlymų kainos minėtais maršrutais yra tapačios, t. y. 546,45 Eur skrydžiui į Briuselį ir 298,31 Eur skrydžiui į Helsinkį. Jei kainos nėra tapačios, vienas iš šių tiekėjų pasiūlymų turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis kainos galiojimo sąlygai, nes 2015 m. gruodžio 14-15 d. tik aviakompanija „Scandinavian Airlines“ vykdė šiuos skrydžius.
  5. Ieškovės argumentas dėl neįprastai mažos kainos buvo šalutinis, tačiau teismas jam skyrė daugiausiai dėmesio. Ginčo esmę sudaro ne klausimas, ar trečiasis asmuo pajėgs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, o tai, ar trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, laikėsi visų konkurso sąlygų. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė proceso teisės normų pažeidimus ir netinkamai vertino byloje esančius įrodymus.
  6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga. Ginčo pirkime tiekėjai galėjo siūlyti tik oficialias aviabilietų kainas, kurios kelionių agentūroms yra viešos. Lėktuvų bilietų kainos yra bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys, o pagal konkurso sąlygų 34 punktą konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, taip pat kita informacija, kuri viešai prieinama visuomenei. Atsižvelgdama į tai, apeliantė apeliacinės instancijos teismo prašo leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje nurodyta, kokias aviabilietų kainas trečiasis asmuo siūlė atsakovei devyniais maršrutais, taip pat šių aviabilietų atitikimo pirkimo dokumentams pagrindimo medžiaga.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos lėktuvų bilietų kainos yra grindžiamos objektyviais, patikrinamais duomenimis – lėktuvų rezervavimo sistemos išrašais. Trečiojo asmens pasiūlymas atitiko visus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje.
  2. Nors apeliantė teigia, kad visi tiekėjai, kurie pasiūlymų eilėje yra aukščiau nei apeliantė, pateikė neįprastai mažos kainos pasiūlymus, tačiau apeliantė ginčija tik pirmoje vietoje esančio UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, nors tarp 1-oje ir 2-oje vietoje esančių konkurso laimėtojų pasiūlymo kainų yra tik 2 Eur skirtumas. Tikėtina, kad tikrasis apeliantės tikslas yra neteisėtas trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialios informacijos gavimas, o ne konkurse priimtų sprendimų ginčijimas.
  3. Trečiojo asmens su pasiūlymu pateikta informacija, apimanti kainos detalizaciją, yra komercinė paslaptis, todėl ieškovei negali būti leidžiama su ja susipažinti (CPK 10 str. 2 ir 4 d., Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str.).
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo pasiūlė realią kainą ir įrodė perkančiajai organizacijai, kad pajėgs vykdyti pirkimo sutartį.
  2. Apeliantės teiginiai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo 3.2.1. ir 3.2.2. punktams yra hipotetiniai. Pažymėtina, kad konkurso sąlygų 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose, kuriuos papildomai buvo išaiškinusi perkančioji organizacija, yra aiškiai nurodyta, jog paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvų bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra negrąžinami ir / ar nekeičiami, jei tokio bilieto grąžinimo ir / ar keitimo atveju perkančioji organizacija patirs ne didesnį nei 100 Eur (grąžinimo) ir / ar 85 Eur (keitimo) nuostolį. Vadinasi, konkurso sąlygos leido tiekėjams siūlyti ne tik keičiamus ir grąžinamus, tačiau taip pat ir nekeičiamus bei negrąžinamus bilietus.
  3. Apeliantė su ieškiniu nepateikė jokių ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Kitaip tariant apeliantė visiškai neįrodinėja savo reikalavimų pagrįstumo jokiais objektyviais duomenimis, o remiasi tik savo subjektyvia nuomone ir savo pasiūlymo kainą pagrindžiančiais dokumentais.
  4. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas. Apeliantė nenurodo nei kokie įrodymai buvo netinkamai vertinami, nei kaip pasireiškė netinkamas įrodymų vertinimas.
  5. Apeliantė tendencingai siekia susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu. Visgi, toks apeliantės prašymas negali būti tenkinamas. Trečiasis asmuo viso pirkimo metu nuosekliai siekė apsaugoti savo pasiūlymo konfidencialią informaciją. Kainos detalizacija, konkreti informacija apie siūlomus skrydžius, pasiūlytą kainą pagrindžiantys paaiškinimai, būtent ir suteikia trečiajam asmeniui konkurencinį pranašumą, dėl kurio jis turėjo galimybę pasiūlyti mažiausią kainą ir laimėti pirkimą.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

12Bylos faktinės aplinkybės

 1. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra 2015 m. lapkričio 16 d. Centrinės viešųjų pirkimo informacinės sistemos priemonėmis paskelbė Kelionių organizavimo paslaugų viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 169255), kuris vykdytas supaprastinto atviro konkurso būdu. Kartu su šiuo skelbimu buvo paskelbtos Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos (toliau – Konkurso sąlygos) (t. 1, b. l. 19-52). 2015 m. lapkričio 20 d. ir 2015 m. gruodžio 1 d. perkančioji organizacija visus pirkimo dalyvius informavo apie Viešųjų pirkimų komisijos atsakymus į pateiktus klausimus (t. 1, b. l. 92-106). Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose numatė, kad preliminarios sutartys bus sudarytos su ne daugiau kaip 4 (keturiais) dalyviais (t. 1, b. l. 23). 2016 m. sausio 14 d. perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę (t. 1, b. l. 106). Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais, pateikė pretenziją, kuri atsakovės buvo atmesta (t. 1, b. l. 69-76, 81-83).

13Dėl informacijos konfidencialumo

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė taip pat prašo leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kurioje nurodyta, kokias aviabilietų kainas trečiasis asmuo siūlė atsakovei devyniais maršrutais, taip pat šių aviabilietų atitikimo pirkimo dokumentams pagrindimo medžiaga.
 2. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra ir trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ su tokiu apeliantės prašymu nesutinka, prašo jo netenkinti.
 3. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi įpareigojo atsakovę Aplinkos apsaugos agentūrą pateikti trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pateikto pasiūlymo ir kainos pagrindimo dokumentus ir šią informaciją pripažino UAB „Estravel Vilnius“ komercine paslaptimi, neleidžiant ieškovei su šia informacija susipažinti (CPK 10 str. 4 d.).
 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pastebėjęs, kad skaidrumo principo įgyvendinimas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Rūdupis“ v. Varėnos rajono savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-495/2013 ir joje nurodytą praktiką). Jei su informacija, kurią teikėjai laiko konfidencialia, perkančiosios organizacijos ir / ar už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakingos institucijos elgtųsi neapdairiai, tai gali ilguoju laikotarpiu lemti tiekėjų vengimą dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.
 5. Konfidencialios informacijos sąvoka, kuri yra taikoma ir viešųjų pirkimų teisiniams santykiams, yra įtvirtinta CK 1.116 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.
 6. Šioje byloje keliamas klausimas, ar tiekėjui, ginčijant kito tiekėjo paslaugų kainas, gali būti leidžiama susipažinti su sudedamosiomis pasiūlymo kainomis ir jų pagrįstumo įrodymais. Šiuo atveju negalima sutikti su apeliantės teigimu, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina neatitinka konfidencialumo kriterijų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama informacija, kas ir suteikė trečiajam asmeniui pranašumą dalyvaujant pirkimo procedūrose. Be kita ko, VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje expressis verbis nustatyta, kad sudedamosios pasiūlymo kainos dalys gali būti laikomos konfidencialia informacija. Dėl to, vadovaujantis VPĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 31 straipsnio 7 dalimi, kuriose nustatyta pareiga viešai atskleisti galutinę kainą, neturėtų būti prilyginama pareigai atskleisti ir tos galutinės kainos sudedamąsias dalis, kurios yra dviejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir sudaro galimybę tiekėjams konkuruoti rinkoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Estravel Vilnius“ v. VšĮ MRU, bylos Nr. 3K-3-122-690/2015).

14Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams

 1. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nėra atsakyta į esminį ieškinyje keliamą klausimą, t. y. ar trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 Kelionių organizavimo paslaugų techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 3.2.1. ir 3.2.2. punktus. Techninės specifikacijos 3.2.1. punktas nustato, kad „Perkančioji organizacija, nusprendusi grąžinti lėktuvo bilietą bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip iki registracijos į pirmąjį kelionės skrydį pabaigos, Paslaugų teikėjui mokės ne daugiau kaip 100 Eur. Grąžinimas suprantamas kaip užsakyto lėktuvo bilieto atsisakymas, kai Perkančiosios organizacijos keleivis nevyksta į kelionę numatytu laiku ir bilietas nėra keičiamas šios Techninės specifikacijos 3.2.2. punkte nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija pažymi, kad Paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra negrąžinami, jei tokio bilieto grąžinimo atveju Perkančioji organizacija patirs ne didesnį nei 100 eurų nuostolį“. Techninės specifikacijos 3.2.2. punktas nustato, kad „Perkančioji organizacija, nusprendusi pakeisti lėktuvo bilietą kitu, Paslaugų teikėjui mokės ne daugiau kaip 85 eurus. Keitimas suprantamas kaip užsakyto lėktuvo bilieto skrydžio datos ar laiko pakeitimas dėl pasikeitusios kelionės laiko, kai bilieto keitimas yra galimas pagal vežėjo nustatytas lėktuvo bilieto keitimo taisykles bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip iki registracijos į pirmąjį kelionės skrydį pabaigos. 85 eurų keitimo mokestis (toje pačioje rezervavimo klasėje) turi būti taikomas visam maršrutui, t. y. bilietui pirmyn ir atgal. Perkančioji organizacija pažymi, kad Paslaugų teikėjai gali siūlyti ir tokius lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo taisyklę yra nekeičiami, jei tokio bilieto keitimo atveju Perkančioji organizacija patirs ne didesnį nei 85 eurų nuostolį“. Akivaizdžiai matyti, kad šiomis nuostatomis atsakovė siekė optimizuoti galimus nuostolius, keičiant ar grąžinant lėktuvų bilietus. Tai, kad tiekėjai gali siūlyti negrąžinimus bilietus taip pat pabrėžė Viešojo pirkimo komisija 2015 m. gruodžio 1 d. atsakyme į dalyvių klausimus (t. 1, b. l. 92).
 2. Techninės specifikacijos 4.3. punkte nustatyta, kad „Visos pasiūlyme nurodytos oficialios lėktuvo bilietų kainos turi būti pagrįstos rezervavimo sistemos pažymomis ir rezervavimo sistemų kainų išrašais. <...> Pateikti dokumentai turi pagrįsti pasiūlyme nurodytos kainos atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams apie bilieto rezervavimą, buvimo laiką kelionės paskirties mieste, grąžinimą ir keitimą“. Taigi, nagrinėjamu atveju nagrinėtina, ar trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas atitiko Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose apibrėžtus reikalavimus ir ar šis atitikimas yra pagrįstas Techninės specifikacijos 4.3. punkte nurodytais dokumentais.
 3. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje vertinant viešųjų pirkimų teisėtumą pripažįstama, jog perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlymą ar jo neatmesti dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos turi įtakos ir kitų tiekėjų teisėms ir pareigoms, kurių pasiūlymai, atmetus laimėjusį pasiūlymą, galėtų būti pripažinti nugalėjusiais, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ekskomisarų biuras“ v. UAB „Panevėžio autobusų parkas“, kt., bylos Nr. 2A-1795/2012).
 4. Siekiant nustatyti apeliantės argumentų pagrįstumą, analizuotini prie UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo pridėti išrašai iš rezervavimo sistemos (2015 m. gruodžio 4 d.). Iš šio priedo matyti, kad išrašai pateikti apie visus skrydžius, kurie buvo numatyti Konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Pasiūlymas dėl kelionių organizavimo paslaugų pirkimo“. Informacija apie bilieto grąžinimo kainą ir bilieto keitimo mokestį nurodyta prie visų aviabilietų pagrindimo, pabrėžiant Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodytą leidimą teikti negrąžintinus ir nekeičiamus bilietus. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 4.3. punkte įtvirtintus reikalavimus pasiūlyme nurodomų duomenų pagrindimui, dalyvis, tiek teikdamas pasiūlymą, kuriame siūlomi negrąžinami ir nekeičiami bilietai, tiek teikdamas pasiūlymą, kuriame siūlomi grąžinami ir keičiami bilietai, rezervavimo sistemos išrašais turi pagrįsti, kad perkančioji organizacija nepatirs didesnių nuostolių nei jie numatyti Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose.
 5. Šiuo klausimu atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje ne kartą pasisakyta, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB TEO LT v. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, bylos Nr. 3K-3-458/2011).
 6. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors šiame tiriamame dokumente nurodytos bilietų grąžinimo ir keitimo kainos dėl kiekvieno aviabilieto neviršija Techninėje specifikacijoje nustatytų maksimalių dydžių, tačiau šios kainos nėra pagrįstos Techninės specifikacijos 4.3. punkte įvardintais dokumentais, kuriais šios aplinkybės turėjo būti įrodytos. Kadangi Konkurso sąlygose expressis verbis įvardintos pasiūlymo sudėtinės dalys ir konkrečiai nurodoma kokių įrodymų perkančioji organizacija reikalauja šių dalių pagrindimui, todėl nėra pagrindo spręsti, kad trečiasis asmuo tik deklaratyviai nurodydamas galimų nuostolių dydį pagrindė savo pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktams.
 7. Apeliantė teigia, kad itin mažą trečiojo asmens pasiūlymo kainą galėjo lemti negaliojančių aviabilietų kainų nurodymas ar neteisėti maršrutų Vilnius – Briuselis – Vilnius ir Vilnius – Viena – Vilnius panaudojimai. Teisėjų kolegija, susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymu, pažymi, kad trečiojo asmens pasiūlymas nėra grindžiamas apeliantės nurodytu Vilnius – Briuselis – Vilnius maršrutu.
 8. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodomas aviabilietas maršrutu Vilnius – Viena – Vilnius yra tas pats, kurį apeliantė nurodė kaip neteisėtą, nes jis galimai neatitinka Techninės specifikacijos 3.2.2. punkte įtvirtintų reikalavimų – keičiant tiek skrydžio pirmyn, tiek skrydžio atgal datas, perkančiosios organizacijos patiriami nuostoliai sudarytų 100 Eur (50 Eur x 2). Atsikirsdamas į šiuos argumentus trečiasis asmuo nurodo, kad Konkurso sąlygos leido siūlyti ir nekeičiamus bilietus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog netenkinami Techninės specifikacijos 3.2.2. reikalavimai. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atsikirtimais, kad Techninės specifikacijos 3.2.2. punktas leido dalyviams siūlyti ir lėktuvo bilietus, kurie pagal vežėjo tarifo taisyklę yra nekeičiami, tačiau tokio bilieto keitimo atveju perkančiosios organizacijos nuostoliai neturi viršyti 85 Eur. Kaip minėta, trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad perkančiosios organizacijos nuostoliai neviršys nustatytų nuostolių dydžio. Taigi, trečiojo asmens pasiūlyme maršrutu Vilnius - Viena – Vilnius panaudotas lėktuvo bilietas, kurio keitimo atveju būtų patiriami 100 Eur dydžio nuostoliai (maksimaliai leistini 85 Eur), o aplinkybė, kad bilieto negrąžinimo atveju perkančioji organizacija patirs mažesnius nei nustatytus nuostolius, nenustatyta, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad tai taip pat sudaro pagrindą spręsti, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos 3.2.2. punkto.
 9. Teisėjų kolegija, susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymu, taip pat atkreipia dėmesį į trečiojo asmens bilietų rezervavimo sistemos išrašų neatitikimus. Teisėjų kolegija, vertindama šiuos išrašus, atsižvelgia į AMADEUS rezervavimo sistemos naudojimo vadove pateiktus išrašų paaiškinimus (internetinė prieiga http://www.amadeus.com/lt/documents/amadeus_basic_manual_lt.pdf). Išrašuose apie aviabilietus maršrutais Vilnius – Briuselis – Vilnius, Vilnius – Viena – Vilnius, Vilnius – Berlynas – Vilnius, Vilnius – Liuksemburgas – Vilnius skrydžių datos nurodytos gruodžio 14 – 15 dienomis, tačiau šių bilietų galiojimas nurodytas kitomis datomis – šie bilietai galioja nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 8 d. (negalioja iki (angl. NVB – not valid before); negalioja nuo (angl. NVA – not valid after). Vadinasi, trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti aviabilietai nurodytais maršrutais buvo negaliojantys gruodžio 14 – 15 dienomis, todėl negali būti laikomi atitinkančiais Konkurso sąlygų reikalavimus.
 10. Apibendrindama sprendimo 18 – 25 punktuose išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad vykdant ginčo pirkimą buvo padaryti esminiai pažeidimai vertinant trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, kas lėmė nepagrįstų ir neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimą. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai nustatė ginčo išsprendimui reikšmingas faktines aplinkybes, todėl neteisėtai ir nepagrįstai sprendė, jog perkančiosios organizacijos sprendimai įtraukti į pasiūlymų eilę trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą ir pripažinti šį viešojo pirkimo dalyvį laimėjusiu viešąjį pirkimą yra pagrįsti. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas.
 11. Kadangi nustatyti esminiai trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo trūkumai, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantės argumentų dėl trečiojo asmens pasiūlymo neįprastai mažos kainos. Kaip teisingai nurodė apeliantė, labiausiai tikėtina, kad UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo neįprastai mažą kainą lėmė pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentams.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkinant, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikinamas ir ieškovės ieškinys yra tenkinamas, darytina išvada, kad ieškovė turi teisę į pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė už pateiktą ieškinį 2016 m. vasario 17 d. sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio, už pateiktą apeliacinį skundą 2016 m. gegužės 30 d. sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 434 Eur sumokėto žyminio mokesčio.
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdama klausimą dėl ieškovės prašomų priteisti atstovavimo išlaidų, ji atsižvelgia į bylos sudėtingumą, keltų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių gausą, šalių pateiktų procesinių dokumentų skaičių, šalių prašomas atlyginti atstovavimo išlaidas, vadovaujantis Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų rekomendacijų nustatytus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius.
 5. Ieškovė, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, patyrė 3 630 Eur atstovavimo išlaidų (t. 2, b. l. 47-48, 62), tačiau pagal suteiktas teisines paslaugas rekomenduojama priteisti suma sudaro 3 572,08 Eur (735,10 Eur x 0,3 + 735,10 Eur x 2,5 + 756,90 Eur x 1,5 + 756,90 Eur x 0,1 + 756,90 Eur x 0,4). Teisėjų kolegija, nesant aplinkybių, sudarančių pagrindą šį dydį viršyti ir priteisti ieškovės prašomą atlyginimo sumą, sprendžia, kad ieškovės prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant jai 3 572,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
 6. . Įrodymų, patvirtinančių kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant pirmosios ir / ar apeliacinės instancijos teisme, pateikta nebuvo.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ ieškinį atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai tenkinti.

18Pripažinti neteisėtais atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 14 d. rašte „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojų nustatymo“ nurodytus sprendimus dalyje dėl trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ įtraukimo į pasiūlymų eilę ir pripažinimo pirkimo laimėtoju.

19Iš atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros (j. a. k. 188784898) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Zip Travel“ (j. a. k. 135474614) priteisti 434 (keturis šimtus trisdešimt keturis) Eur žyminio mokesčio ir 3 572,08 (tris tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt du eurus ir aštuonis euro centus) Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai