Byla 2S-1212-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Romualdos Janovičienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria įkeisti daiktai areštuoti ir perduoti kreditoriui, civilinėje byloje pagal kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo suinteresuotam asmeniui UAB „( - )“.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4UAB „Patia Domi“, užtikrindama iki 2009 m. kovo 1 d. suteiktos paskolos grąžinimą, nekilnojamojo turto įkeitimo lakštu Nr. 01220050013944, 2005 m. liepos 25 d. įregistruotu Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB Sampo bankui (teise ir pareigas perėmė Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą) skolininkei nuosavybės teise klausantį kilnojamąjį turtą: lėšas sąskaitoje - visas esamas ir būsimas lėšos, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje litais, JAV doleriais ir eurais, Nr. ( - ), esančioje Danske Bank A/S Lietuvos filiale; turtinę teisę - 0,1605 ha ploto žemės sklypo, unikalus ( - ), nuomos teisę, kylančią 1999 m. rugsėjo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/99-21495, nuosavybės teise priklausančią UAB „( - )“.

5To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti UAB "( - )", užtikrindama iki 2009 m. kovo 1 d. suteiktos paskolos grąžinimą, kilnojamojo turto įkeitimo lakštu Nr. 20070002460, 2007 m. sausio 31 d. įregistruotu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, įkeitė AB Sampo bankui (teises ir pareigas perėmė Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą) skolininkei nuosavybės teise priklausančias lėšas sąskaitoje - visas esamas ir būsimas lėšas, esančias projekto sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje Danske Bank A/S Lietuvos filiale.

62010 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriuje buvo gauti kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, įspėjimai skolininkei (įkaito davėjai) UAB "( - )", kuriuose nurodyta, kad per 20 d. nuo įspėjimų įteikimo dienos neįvykdžius įsipareigojimų pagal 2005 m. liepos 13 d. kredito sutartį Nr. K200507-0728 su esamais ir būsimais jos pakeitimais, neperdavus įkeistų daiktų kreditoriaus žinion, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeistų daiktų. Šie įspėjimai skolininkei UAB "( - )" įteikti 2010 m. kovo 22 d.

7Pareiškėjas (kreditorius) pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė, kad įkeitimu užtikrinta prievolė – 2005 m. liepos 13 d. kredito sutartis Nr. K200507-0728 su esamais ir būsimais jos pakeitimais, suėjus skolos grąžinimo terminui, nėra įvykdyta, todėl kreditorius prašo pradėti priverstinį skolos išieškojimą. Skolą sudaro: l 578 999,89 EUR negrąžinto kredito, 47 790,64 EUR nesumokėtų palūkanų, 484 01,06 EUR nesumokėtų delspinigių, iš viso: 2111 421,59 EUR, 130,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 20 Lt įspėjimų įteikimo išlaidų.

8Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyrius nutartimi areštavo ir perdavė kreditoriui teisę tvarkyti įkaito davėjos sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančias Danske Bank A/S Lietuvos filiale, kol bus užtikrintas įkeitimu užtikrintas reikalavimas; areštavo ir perdavė kreditoriaus žinion įkeistą kilnojamąjį daiktą - turtinę teisę - 0,1605 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisę, kylančiais 1999 m. rugsėjo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO 1/99-21495, nuosavybės teise priklausančią UAB „( - )".

9Skolininkas UAB „( - )“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad kreditoriui valstybinės žemės nuomos teisės buvo įkeistos 2006 m. gruodžio 28 d., pasirašius kredito sutarties Nr. 200507-0728 pakeitimą, kuriuo maksimali kredito suma buvo padidinta iki 10400000 EUR, tačiau 2008 m. balandžio 28 d. šalys pasirašė susitarimą Nr. K200507-0728-P-5, kuriuo sustabdė sutarties vykdymą ir sumažino maksimalią kredito sutarties sumą iki 1579000 Lt, nuo to laiko vyko derybos dėl naujos kredito sutarties sąlygų ir tos sutarties vykdymas buvo sustabdytas. Tam kas skolininkas galėtų panaudoti gautas kredito lėšas pagal paskirtį, buvo būtina patikslinti 1999 m. rugsėjo 20 d. nuomos sutartį nustatant žemės sklypo naudojimosi būdą kaip gyvenamąjį. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-7446-110/2010 priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją pakeisti 1999 m. rugsėjo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties 3 punktą, nustatant žemės naudojimosi būdą kaip gyvenamąjį, tačiau šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, todėl ir sutarties pakeitimo procedūros dar nevyksta. Todėl skolininkas savo įsipareigojimų galutinai neturėjo galimybes įvykdyti dėl kilusių ginčų su Vilniaus apskrities viršininko administracija bei dėl paties kreditoriaus pažadų nevykdymo.

10Kreditorius Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skolininko argumentais nesutinka ir prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

14Bylos medžiaga nustatyta, kad skolininkas, užtikrindama iki 2009 m. kovo 1 d. suteiktos paskolos grąžinimą, nekilnojamojo turto įkeitimo lakštu Nr. 01220050013944, 2005 m. liepos 25 d. įregistruotu Vilniaus m. l apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB Sampo bankui (teise ir pareigas perėmė Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą) skolininkei nuosavybės teise klausantį kilnojamąjį turtą: lėšas sąskaitoje - visas esamas ir būsimas lėšos, esančias atsiskaitomojoje sąskaitoje litais, JAV doleriais ir eurais, Nr. ( - ), esančioje Danske Bank A/S Lietuvos filiale; turtinę teisę - 0,1605 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisę, kylančiais 1999-09-20 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/99-21495. Skolininkas nevykdė kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – negrąžino paskolos nustatytu laiku. Kreditorius kreipėsi į Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010 m. balandžio 21 d. priėmė nutartį areštuoti ir perduoti kreditoriui teisę tvarkyti įkaito davėjos sąskaitas bei įkeistą nekilnojamąjį daiktą.

15Skolininkas UAB „( - )“ ginčija nutarties teisėtumą, kadangi teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog tam, kad skolininkas galėtų panaudoti gautas kredito lėšas pagal paskirtį buvo būtina patikslinti 1999 m. rugsėjo 20 d. nuomos sutartį nustatant žemės sklypo naudojimosi būdą kaip gyvenamąjį. Dėl to su Vilniaus apskrities viršininko administracija vyko ginčai ir tik 2010 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją pakeisti 1999 m. rugsėjo 20 d. valstybinės žemės nuomos sutarties 3 punktą, nustatant žemės naudojimosi būdą kaip gyvenamąjį, tačiau šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad hipoteka yra viena iš užtikrinimų bankų kreditavimo veikloje ne ginčo procedūrų visuma, laiduojanti kreditoriui hipotekos reikalavimo patenkinimą. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, todėl ginčai bet kurioje hipotekos stadijoje, taip pat ir apeliacinės instancijos teismui, nagrinėjant atskirąjį skundą dėl hipotekos teisėjo priimtos nutarties, kuria patenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas areštuoti įkeistą daiktą (CPK 558 str.), teisėtumo ir pagrįstumo, negalimi. Hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, todėl bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2009). Pirmos instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir padaręs išvadą, kad hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta bei hipotekos laške esantys duomenys yra teisingi, areštavo skolininko įkeistą turtą.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas faktines bylos aplinkybes, teisingai jas įvertino, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokios kategorijos bylose, tinkamai taikė bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimą nustatančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai su prašymu panaikinti skundžiamą teismo nutartį atmestini.

17Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto UAB „( - )“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos –5,70 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

18Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš UAB „( - )“ (į/k 1( - )) 5,70 Lt dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai