Byla 2A-15-538/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, teisėjų Erikos Misiūnienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, dalyvaujant ieškovui A. P., ieškovo atstovui advokatui J. A. S., atsakovui V. Š., apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. P. apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui V. Š., trečiajam asmeniui J. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 15 633 Lt skolos, žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė šioje byloje netaikyti ieškinio senaties termino skolos išieškojimui, kadangi galutinis ginčas dėl ikiteisminio tyrimo buvo baigtas 2013-05-28 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi byloje Nr. IS-633-107/2013. Nurodė, kad pagal žodinį susitarimą jis atsakovui sumokėjo 15 633 Lt už nekilnojamąjį turtą 7,10 ha žemės sklypą ir 3,83 ha mišką, esančius ( - ) pagal atsakovo tėvo gautą Telšių apskrities žemėtvarkos skyriaus išvadą, tačiau atsakovas susitarimo nevykdė, pinigų negrąžino, o žemę perleido tretiesiems asmenims.

3Šilalės rajono apylinkė teismas 2014-06-02 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš A. P. 300 Lt bylinėjimosi išlaidų V. Š.. Priteisė iš A. P., valstybės naudai 25,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas jam skolingas 15 633 Lt. Taip pat nurodė, kad ieškinys atmestinas taikant ieškinio senatį, nes tarp ieškovo ir atsakovo sandoris įvyko 2001-12-19, o ieškinys teisme pareikštas 2014-01-29, tai yra praleidus ieškinio senaties terminą.

4Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šilalės rajono apylinkė teismo 2014-06-02 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti teismui iš naujo kita sudėtimi. Nurodo, kad teismas neprijungė baudžiamosios bylos dėl trečiojo asmens sukčiavimo, ieškinys išnagrinėtas šališkai, neatskleista bylos esmė. Teismas neįvertino, kad jis pagal žodinį susitarimą sumokėjo atsakovui ne už išvadą, o už išvadoje nurodytą žemės sklypo vertę. Teismas buvo atsakovo suklaidintas, jog trečiojo asmens atsakovas nepažįsta, teismas nesiaiškino, iš kur atsakovas galėjo žinoti ir įrašyti jo duomenis, asmens kodą ir tikslų adresą, kas mokėjo notaro išlaidas, kada atsakovas atsiėmė įgaliojimą, kokie asmenys dalyvavo notarei išduodant antrąjį įgaliojimą J. J. su pardavimo teise. Teismas nesiaiškino, ar nebuvo pažeistas CK 2.145 straipsnis perįgaliojant atsakovo tėvo J. Š. įgaliojimą, neaišku, ar buvo pranešta apie perįgaliojimą pagrindiniam įgaliotojui J. Š., ar jis sutiko, ar išlaikyti senaties terminai. Teismas neįvertino, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas prasitarė, kad jis pažįsta J. J., kaip buvusį įtakingą teisėsaugos pareigūną, tačiau nesiaiškino, kokiu būdu ir kam buvo parduota atkurtoji V. Š. tėvo žemė. Be to, pagal CPK 65 straipsnio 1 dalies 1, 6 punkto nuostatas, teisėja turėjo nusišalinti, nes ji kaip tyrėja dalyvavo priimant sprendimą atsakovų baudžiamoje byloje. Mano, kad teismas neteisingai aiškino ieškinio senaties termino pradžią.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Ikiteisminį tyrimą atliko ne bylą nagrinėjusi teisėja, o kiti pareigūnai. Nesuprantamas apelianto noras įtikinti teismą, kad atsakovas pažinojo trečiąjį asmenį. Teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

8Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys dėl skolos priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Nustatyta, kad pagal 1999 m. spalio 6 d. Telšių apskrities išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Nr. 2351, J. Š. valdė nuosavybės teisėmis 43,71 ha žemės. Pagal susitarimą V. Š. turi teisę atkurti nuosavybės teisę į 7,10 ha žemės, 3,83 ha miško. Grąžintinos žemės vertė 11167 Lt, grąžintino miško vertė 4466 Lt, bendra vertė 15633 Lt. 2001-12-19 atsakovas žodine sutartimi pardavė ieškovui Telšių apskrities žemėtvarkos skyriaus 1999-10-06 išvadą Nr. 2351. Atsakovas pripažįsta už parduotą išvadą gavęs 11000 Lt, tai yra sumą, kurią pasiūlė ieškovas.

10Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo ieškinio motyvuodamas tuo, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas jam skolingas 15633 Lt, be to, ieškinys teisme pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą. Apeliantas motyvuoja, kad teismas neteisingai skaičiavo ieškinio senaties terminą. Su šiuo argumentu teisėjų kolegija sutinka.

11Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintas. Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), ieškinio reikalavimus teismas nagrinėja iš esmės tik nustatęs, ar šis terminas nepraleistas arba, jei praleistas, ar nėra pagrindo jį atnaujinti. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas 10 metų bendrasis senaties terminas.

12Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo 2009 metais, tai yra, tada, kai išsiaiškino, jog 2003-10-03 atsakovas išdavė naują įgaliojimą, suteikiantį J. J. teisę parduoti 7,10 ha žemės sklypą ir 3,83 ha miško bet kuriam kitam LR piliečiui už aptartą kainą. Taigi darytina išvada, kad ieškovas apie teisės pažeidimą sužinojo 2009 metais, ieškinį pateikė 2014-01-29, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido (CK 1.125 straipsnio 1 dalis).

13Apeliantas argumentuoja, kad pagal CPK 65 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktu teisėja turėjo nusišalinti, nes ji kaip tyrėja dalyvavo priimant sprendimą atsakovų baudžiamoje byloje.

14CPK 65 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo arba jam gali būti pareikštas nušalinimas, jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą byloje žemesniosios ar aukštesniosios instancijos teisme arba šioje byloje dalyvavo kaip liudytojas, ekspertas, prokuroras, valstybės ar savivaldybės institucijos atstovas.

15Nors ieškovas ir teigia, kad bylą nagrinėjusi teisėja dalyvavo kaip tyrėja atsakovų baudžiamoje byloje, tačiau nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismui išsireikalavus baudžiamąją bylą Nr. 30-9-00094-12, kurioje J. J. buvo įtariamasis pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, tokių aplinkybių iš minėtos baudžiamosios bylos medžiagos nenustatė, be to, jeigu teisėja ir būtų dalyvavusi kaip tyrėja atsakovų baudžiamoje byloje, ši aplinkybė nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant teisėjos šališkumo klausimą įtakos neturi (CPK 65 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

16Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino, kad jis pagal žodinį susitarimą sumokėjo atsakovui ne už išvadą, o už išvadoje nurodytą žemės sklypo vertę, teismas buvo atsakovo suklaidintas, jog trečiojo asmens atsakovas nepažįsta, teismas nesiaiškino iš kur atsakovas galėjo žinoti ir įrašyti jo duomenis. Šiuos argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus.

17Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R. , bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. J. Š. , bylos Nr. 3K-3-269/2012; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010).

18Įvertinusi tiek civilinės, tiek prijungtos baudžiamosios bylos medžiagą, teisėjų kolegija daro pagrįstą išvadą, kad ne atsakovas, kaip teigia, ieškovas, surado trečiąjį asmenį, o būtent ieškovas palaikė santykius su trečiuoju asmeniu. Baudžiamosios bylos duomenys patvirtina šias aplinkybes: 2013-02-12 liudytojo papildomos apklausos protokole A. P. nurodo, kad su J. J. pažįstamas 15-20 metų, jį pažinojo prieš perkant žemės išvadą iš V. Š.. Tai pat nurodo, kad J. J. jam buvo pažįstamas, jis J. J. pasitikėjo, todėl ir paprašė, kad jis jam sutvarkytų žemės dokumentus, pasirašius pirmąjį įgaliojimą jis dar kurį laiką iki 2005 metų bendravo su J. J., po to jų santykiai nutrūko (baudž. b. l. 41). J. J. liudytojo apklausos protokole nurodė, kad 2001 m. rugsėjo - spalio mėn. pas jį atvažiavo A. P. ir nurodė jam, kad laikraštyje rado skelbimą, kad yra parduodama žemės išvada (b. l. l. 96). Taip pat byloje yra pakvitavimas, kuriame nurodyta, kad A. P. paėmė 12 000 Lt už išvadą bei pasiskolina iš J. J. 8000 Lt. Šiame pakvitavime yra nurodytas ieškovo asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (baudž. b. l. 101), šį pakvitavimą pateikė trečiasis asmuo J. J.. Tai patvirtina, kad trečiasis asmuo J. J. gerai pažinojo ieškovą. Taip pat kitame pakvitavime nurodyta, kad A. P. 2002-03-25 pasiskolino iš J. J. 8000 Lt, o 2002-05-21 pasiskolino iš J. J. 12 000 Lt tikslu žemės susigrąžinimo natūra išvadai pirkti (baudž. b. l. 103). Atsakovas nurodė, kad gavus 11 000 Lt, jis išvadą perdavė A. P. kartu su 2001-12-19 įgaliojimu, išduotu J. J. vardu. Taigi šios nurodytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovas suprato ir žinojo, kad pinigus atsakovui sumokėjo ne už žemės sklypą, o už žemės išvadą, ieškovas gerai pažinojo trečiajį asmenį ir šį asmenį surado ne atsakovas, o būtent ieškovas. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų pažinojęs trečiąjį asmenį. Taigi ta aplinkybė, kad žemę įsigijo ne ieškovas, o kitas asmuo, susijusi ne su ieškovo ir atsakovo susitarimu, o su ieškovo ir trečiojo asmens santykiais. Nurodytų aplinkybių ir įrodymų visuma, taip pat sąžiningumo ir protingumo kriterijai (CK 1.5 straipsnis) neleidžia daryti pagrįstos išvados, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 15 633 Lt.

19Jeigu ieškovas mano, kad jam padaryta žala, jis Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę pareikšti ieškinį žalą padariusiam asmeniui.

20Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

21Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Šilalės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 15 633 Lt... 3. Šilalės rajono apylinkė teismas 2014-06-02 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šilalės rajono apylinkė teismo... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Nurodo,... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 9. Nustatyta, kad pagal 1999 m. spalio 6 d. Telšių apskrities išvadą dėl... 10. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo ieškinio motyvuodamas tuo,... 11. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą, ieškinio senaties termino... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas apie savo teisės pažeidimą... 13. Apeliantas argumentuoja, kad pagal CPK 65 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktu... 14. CPK 65 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad teisėjas privalo... 15. Nors ieškovas ir teigia, kad bylą nagrinėjusi teisėja dalyvavo kaip tyrėja... 16. Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino, kad jis pagal žodinį susitarimą... 17. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 18. Įvertinusi tiek civilinės, tiek prijungtos baudžiamosios bylos medžiagą,... 19. Jeigu ieškovas mano, kad jam padaryta žala, jis Civilinio proceso kodekso... 20. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 23. Šilalės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 2 d. sprendimą palikti...