Byla 2-660-407/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ bankroto administratorės V. Š. ir kreditorės V. S. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-330-260/2018, kuria tenkintas kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Funkcinis dizainas“, uždarosios akcinės bendrovės „Glori“ ir Ko, Kredito unijos Centro taupomoji kasa ir V. S. prašymas dėl V. Š. atstatydinimo iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ administratorės pareigų, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Magesta“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė V. Š..
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 4 d. nutartimi patvirtino BUAB „Magesta“ kreditorių finansinius reikalavimus, įskaitant ir kreditorių UAB „Funkcinis dizainas“, UAB „Glori“ ir ko, Kredito unijos Centro taupomoji kasa bei V. S. Nurodytų kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai sudaro 119 262,95 Eur (52,20 procentus) visų BUAB „Magesta“ kreditorių reikalavimų sumos – 228 431,10 Eur.
 3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. kovo 4 d. nutartimi BUAB „Magesta“ bankroto byla buvo perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
 4. BUAB „Magesta“ kreditoriai UAB „Funkcinis dizainas“, UAB „Glori“ ir Ko, Kredito unija Centro taupomoji kasa ir V. S. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą dėl BUAB „Magesta“ administratorės V. Š. atstatydinimo.
 5. Kreditoriai nurodė, kad bankroto administratorė netinkamai bei nesilaikydama įstatymo nuostatų vykdo įmonės bankroto procedūras, tuo šiurkščiai pažeisdama tiek įmonės, tiek kreditorių interesus. Administratorė yra viršijusi kreditorių susirinkimo nustatytą administravimo išlaidų sumą, nėra pareiškusi ieškinių dėl įmonės interesams prieštaraujančių sandorių pripažinimo negaliojančiais, bankroto pripažinimo tyčiniu bei neteikia įstatymo nustatytos informacijos apie visus įmonės sandorius, kuri leistų kreditoriams pareikšti ieškinius teismui. Dėl nurodytų aplinkybių administratorė yra praradusi kreditorių, turinčių balsų daugumą, pasitikėjimą, todėl turi būti atstatydinta.
 6. Bankroto administratorė V. Š. su kreditorių prašymu nesutiko ir nurodė, kad jos padaryti pažeidimai yra neesminiai, todėl nėra pagrindo tenkinti prašymo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi atstatydino V. Š. iš BUAB „Magesta“; nauja bankroto administratore paskyrė R. K.; nustatė 10 dienų terminą, per kurį buvusi bankroto administratorė privalo perduoti naujai bankroto administratorei įmonės turtą ir visus dokumentus; iš V. Š. priteisė 2 904 Eur bylinėjimosi išlaidas kreditorei V. S..
 2. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad BUAB „Magesta“ bankroto administratorė V. Š. netinkamai bei nesilaikydama įstatymo nuostatų vykdė įmonės bankroto procedūras – pirmajam kreditorių susirinkimui, vykusiam 2016 m. vasario 25 d., nepateikusi visos įstatymu nustatytos informacijos apie bankrutuojančios įmonės turtinę padėtį, sudarytus sandorius, tokios informacijos nepateikė net ir kreditoriams 2016 m. rugsėjo 26 d. pareikalavus, neteikė jos daugiau kaip du metus nuo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Magesta“ įsiteisėjimo dienos 2015 m. rugsėjo 25 d. iki pat šiol.
 3. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė be kreditorių pritarimo viršijo kreditorių susirinkimo nustatytą administravimo išlaidų sumą ir apie tai, kaip reikalauja įstatymas, neinformavo kreditorių susirinkimo, neteisėtai naudojo įmonės lėšas savo asmeninių poreikių tenkinimui – susimokėjo už dalyvavimą seminare, pirko savo profesinės veiklos draudimą, taip pat nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. neatsiskaitė kreditoriams už atliktą darbą – nepateikė administratorės ataskaitų, kurias kreditoriai būtų patvirtinę.
 4. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė ignoravo kreditorius, kadangi, kreditorių susirinkimo pirmininkui 2017 m. rugsėjo 6 d. inicijavus kreditorių susirinkimo sušaukimą ir pasiūlius administratorei jame pateikti ataskaitą, nepateikė jiems ataskaitos, be to nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės už 2016 metus tvirtinti kreditorių susirinkimui.
 5. Teismas sprendė, kad bankroto administratorės veikla ir neveikimas vykdant įmonės bankroto procedūras kelia kreditoriams itin daug pagrįstų abejonių dėl pačios procedūros skaidrumo ir šališkumo, esamos administratorės kvalifikacijos, taip pat egzistuoja itin reali tikimybė, kad dėl administratorės veiksmų įmonės kreditoriams gali būti padaryta ir turtinė žala, todėl V. Š. dėl netinkamo pareigų vykdymo ir kaip praradusi kreditorių pasitikėjimą atstatydintina iš BUAB „Magesta“ bankroto administratorės pareigų.
 6. Teismas, kompiuterine programa atlikęs naujo bankroto administratoriaus paiešką, BUAB „Magesta“ bankroto administratore paskyrė R. K..

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7

 1. Atstatydinta bankroto administratorė V. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditorių prašymą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas; atskirąjį skundą atmetus – pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria iš V. Š. priteistos 2 904 Eur bylinėjimosi išlaidos kreditorei V. S.. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Nors administratorės veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 26 d. iki 2016 m. vasario 5 d. nebuvo pateiktas ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašas, ilgalaikio turto pirkimų, pardavimų, nurašymų per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir sandorių, sudarytų per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, informacija, tačiau 2016 m. vasario 5 d. pirmasis kreditorių patvirtino administratorės veiklos ataskaitą už nurodytą laikotarpį. Šis įmonės kreditorių sprendimas yra privalomas kreditoriams, todėl kvestionuoti administratorės pirmajam įmonės kreditorių susirinkimui pateiktą ir įmonės kreditorių susirinkimo patvirtintą veiklos ataskaitą kreditoriai neturi teisės.
  2. Esminiais laikytini kreditorių susirinkimo procedūriniai pažeidimai neturėtų būti tapatinami su esminiais administratorės veiklos bankroto procese pažeidimais. Įmonės sandorių teisinės ataskaitos ir administratorės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 26 d. iki 2016 m. vasario 5 d. trūkumai iš esmės yra tapatūs, nes administratorė iki 2017 metų gruodžio mėn., kol nepateikė įmonės kreditoriams patikslintos bankroto administratorės ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 26 iki 2017 m. gegužės 22, nevykdė tapačių įstatyminių ir kreditorių įpareigojimų teikti absoliučiai visišką informaciją apie įmonės sudarytus sandorius.
  3. Jokių įrodymais grįstų faktinių aplinkybių, kad teismo nurodyti sandoriai pažeidžia kreditorių interesus nei byloje, nei ginčijama nutartimi įformintame teismo sprendime nepateikti, o minėti sandoriai nebuvo planuojami ginčyti dėl to, kad nebuvo turto pardavimo kainos ir turto rinkos vertės disproporcijos bei dėl turto perleidimo nenutrūko ir nesumažėjo veikla. Įmonei ir jos kreditoriams naudingi nenaudojamo turto perleidimo sandoriai, net ir sudaryti tarp susijusių asmenų, nelemia jokių kreditorių pažeidimų.
  4. Visos sąmatos dydį viršijančios atsakovės patirtos administravimo išlaidos yra susiję su įmonės vardu perkamų ir teismų iš įmonės priteistų advokatų teisinės pagalbos paslaugų atlyginimais. Kadangi vyksta teisminiai ginčai ir juose administratorei siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus, naudojamų administravimo išlaidų dydis auga, tai administratorė, kai patiriamų administravimo išlaidų dydis bus galutinai fiksuotas, ketino kreditorių susirinkimui teikti sąmatą viršijančių, įsipareigojimų ataskaitą.
  5. Mokėdama už sau teikiamas trečiųjų asmenų paslaugas įmonės mokėtino administratorei atlyginimo apimtyje, administratorė nepažeidė jokių įmonės ir jos kreditorių teisių.
  6. Nors 2016 metų finansinių metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita kreditoriams tvirtinti nebuvo pateikta, tačiau šis administratorės padarytas pažeidimas negali būti laikomas esminiu bankroto administratorės veiklos bankroto procese pažeidimu. Be to, kreditoriai nepateikė jokių duomenų apie balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų neatitikimą faktiniams įmonės veiklos rodikliams, todėl šis skundžiama nutartimi priimto teismo sprendimo motyvas dėl esminio bankroto proceso pažeidimo yra nepagrįstas.
  7. Įvertinus bylos medžiagą, prašymo turinį bei apimtį, taip pat bylos sudėtingumą ir kreditorės V. S. atstovo dalyvavimo byloje trukmę, darytina išvada, kad priteista bylinėjimosi išlaidų suma nėra protingo dydžio.
 2. Kreditorė V. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Magesta“ bankroto administratore nutarta paskirti R. K. ir perduoti administratoriaus paskyrimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Iš viešai skelbiamų duomenų matyti, jog R. K. eina UAB „Renavita“ direktorės pareigas, o šioje įmonėje, kuriai taip pat suteikta teisė teikti bankroto administravimo paslaugoj dirba ir skundžiama nutartimi atstatydinta buvusi įmonės administratorė V. Š., kuri kaip UAB „Renavita“ įgaliotas asmuo vykdo mažosios bendrijos Alymont bankroto procedūras.
  2. Tiek V. Š., tiek R. K., tiek UAB „Renavita“, kaip juridinis bankroto administratorius, savo veiklą vykdo tuo pačiu adresu Elektrėnų g. 8N, Kaunas, taip pat vienas kitam teikia įvairias paslaugas – UAB „Renavita“, kuriai vadovauja naujai paskirta administratorė R. K., 2015 m. spalio 13 d. finansinės atskaitomybės vedimo paslaugų sutarties pagrindu teikia UAB „Magesta“ buhalterinės apskaitos paslaugas. Be to, R. K., kaip V. Š. įgaliotas asmuo, vedė 2017 m. rugsėjo 7 d. BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimą.
  3. Nurodytos faktinės aplinkybės pagrįstai leidžia abejoti tolimesnių BUAB „Magesta“ bankroto procedūrų objektyvumu, skaidrumu bei naujos administratorės nešališkumu, kadangi matyti, kad įmonės administravimas skundžiama nutartimi iš vieno susijusio asmens yra formaliai perleidžiamas kitam toje pačioje grupėje veikiančiam ir įmonės bankroto procedūrose kaip buvusios administratorės įgaliotiniui jau dalyvavusiam ar galimai netgi faktiškai vadovavusiam asmeniui.
 3. Kreditorė V. S. pateikė atsiliepimą į atstatydintos bankroto administratorės V. Š. atskirąjį skundą, kuriuo prašo V. Š. atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas aptirtas apeliacinėje instancijoje. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Vien tai, kad įstatyme imperatyviai yra nustatyta, kokia informacija turi būti pateikiama kreditoriams pirmoje administratoriaus veiklos ataskaitoje, nekvestionuotinai patvirtina šios informacijos reikšmingumą kreditoriams, o jos nepateikimas reikšmingai riboja kreditorių teises.
  2. Nepagrįsti administratorės teiginiai, jog visa informacija apie įmonės sudarytus sandorius yra pateikta 2017 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimui teiktoje tvirtinti patikslintoje (dėl trūkumų) bankroto administratorės ataskaitoje. Iš pateiktų ataskaitų turinio matyti, kad įmonės kreditoriams pateikta papildoma informacija apie mokėjimo sandorius, vykusius per įmonės kasą, bei sandorius, kurie įforminti įmonės ir jos kontrahentų vienas kitam išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis, tačiau įmonės kreditoriams nėra pateikta jokia informacija apie atsiskaitymo sandorius vykusius per banką, per atskaitingus asmenis, nenurodyti kiti konkliudentiniais veiksmais sudaryti sandoriai, kuriuos sudarant PVM sąskaitos-faktūros nėra išrašomas.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad beveik pusantrų metų dėl eilės administratorės veiklos trūkumų kreditoriai nepriiminėjo jų pavedimu veikiančios įmonės administratorės atliekamų darbų, o administratorė nepašalino savo veiklos trūkumų, tolesnis tokios situacijos tęsimas akivaizdžiai nebuvo suderinamas nei su įmonės bankroto tikslais ir kreditorių bei pačios įmonės interesais, nei su bendraisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, todėl įvertinęs pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį atstatydinti administratorę.
  4. Administratorė nenurodo jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių ji iki pat atstatydinimo nesikreipė į kreditorius dėl administravimo išlaidų sąmatos persvarstymo. Įmonės dalyvavimas teisminiuose ginčuose bei niekuo nepagrįstas administratorės noras administravimo išlaidų klausimo svarstymą atidėti neapibrėžtam laikotarpiui (iki pasibaigs visi teisminiai ginčai) negali būti laikomi aplinkybėmis pateisinančiomis administratorės neveikimą bei šiurkštų įstatymo nuostatų pažeidinėjimą.
  5. 2016 metais administratorės sumokėtos įmonės lėšos už asmeninius administratorės seminarus bei draudimą nebuvo įskaitytos į administratorei mokėtiną atlyginimo sumą, o tai tik patvirtina teismo išvadą, jog šios lėšos buvo panaudotos neteisėtai.
  6. Iš administratorės kreditorei priteistos bylinėjimosi išlaidos yra visiškai adekvačios faktinei bylos situacijai bei kreditorės atstovo realioms darbo laiko sąnaudoms, todėl jų mažinti nėra jokio pagrindo. Sumažinus kreditorei V. S. priteistinas bylinėjimosi išlaidas susidarytų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams prieštaraujanti situacija, kai sąžiningai veikdama kreditorė, gindama tiek įmonės, tiek visų jos kreditorių teisėtus interesus, patirtų visiškai nepagrįstus nuostolius.
 4. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas

  8pateikė atsiliepimus į atstatydintos bankroto administratorės V. Š. ir kreditorės V. S. atskiruosius skundus, kuriais prašo V. Š. atskirąjį skundą atmesti, o V. S. atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Nurodyti bankroto administratorės pažeidimai yra esminiai, šiurkštūs ir tęstinio pobūdžio, todėl nekeičiant administratorės būtų pažeidžiami kreditorių interesai ir teisėti lūkesčiai. Administratorės veiksmai liudija ją nesant lojalią įmonei, galimai veikiančią buvusio UAB „Magesta“ vadovo G. M. interesais, todėl nėra jokio protingo pagrindo kreditoriams pasitikėti administratore.
  2. Kreditorės pateikiami įrodymai patvirtina aplinkybę, kad naujai paskirta administratorė R. K. ir atstatydinta administratorė V. Š. yra susiję asmenys – bankroto administratoriai, dirbantys toje pačioje R. K. vadovaujamoje UAB „Renavita“. Siekiant išvengti interesų konflikto ir galimo naujojo administratoriaus šališkumo vien ši aplinkybė R. K. turėjo būti pakankamas pagrindas atsisakyti sutikti administruoti BUAB „Magesta“.
 5. Kreditorė UAB „Funkcinis dizainas“ pateikė atsiliepimus į atstatydintos bankroto administratorės V. Š. ir kreditorės V. S. atskiruosius skundus, kuriais prašo V. Š. atskirąjį skundą atmesti, o V. S. atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Jeigu informacijos apie pačius sandorius bei jų patikrinimo rezultatų neteikimas būtų, kaip savo skunde bando teigti V. Š., formalus ir nežymus pažeidimas, teismai nebūtų naikinę 2016 m. kovo 3 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo neteisėtai patvirtinta administratorės V. Š. ataskaita dėl sandorių, kurią, kaip minėta, kreditoriai buvo įpareigoję pateikti 2016 m. rugsėjo 26 d. susirinkime septintu darbotvarkės klausimu priimdami nutarimą. Vienų iš pagrindinių, svarbiausių administratoriaus funkcijų, imperatyviai nustatytų įstatyme, nevykdymas (netinkamas vykdymas) negali būti laikomas nežymiai pažeidžiančiu kreditorių teises.
  2. Administratorės teiginiai, kad kreditoriams nepatvirtinus 2017 m. gegužės 25 d. jos veiklos ataskaitos, administratorė neprivalėjo teikti pakartotinės savo veikios ataskaitos yra neteisingi. Manydama, kad ataskaita yra nepatvirtinta nepagrįstai administratorė turėjo arba ginčyti kreditorių sprendimą jos netvirtinti, arba ją taisyti ir teikti pakartotiniam svarstymui. Būtent tokių veiksmų administratorė turėtų imtis vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punkto nuostatomis.
  3. Teisminių ginčų iniciavimas ar dalyvavimas juose negali būti laikomas itin skubia priežastimi, sudarančią pagrindą net neinformavus kreditorių viršyti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Akivaizdu, kad įstatymai suteikia tam tikrus terminus tiek kreiptis į teismą, tiek pateikti procesinius dokumentus kitų asmenų įmonės atžvilgiu pradėtose bylose, ir per šiuos terminus administratorei buvo visos galimybės pradžiai bent informuoti kreditorius, o vėliau ir sušaukti susirinkimą, kuriame būtų sprendžiama dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo.
  4. UAB „Funkcinis dizainas“ visiškai palaiko skundo argumentus, jog nauja administratorė pakliūna į ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje nustatytą asmenų ratą ir negali eiti BUAB „Magesta“ administratorės pareigų. Jau vien tai, kad suklaidindama Kauno apygardos teismą naujoji administratorė R. K. pateikė savo deklaracijoje tikrovės neatitinkančius duomenis, verčia abejoti naujai paskirtos administratorės sąžiningumu, objektyvumu bei kvalifikacija.
 6. Naujai paskirta BUAB „Magesta“ bankroto administratorė

  9pateikė atsiliepimą į kreditorės V. S. atskirąjį skundą, kuriuo prašo V. S. atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apeliantė nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų bankroto administratorės R. K. šališkumą ir suinteresuotumą minėtoje bankroto byloje. Byloje pateikta bankroto administratoriaus deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kurioje bankroto administratorės R. K. patvirtino savo nesuinteresuotumą UAB “Magesta” bankroto procedūros baigtimi. Apeliantės teiginiai dėl galimo bankroto administratorės R. K. šališkumo yra deklaratyvūs, subjektyvūs, negrindžiami jokiais objektyviais duomenimis.
  2. Vien apeliantės nurodytos aplinkybės, kad tiek V. Š., tiek R. K., tiek UAB „Renavita“, kaip juridinis bankroto administratorius, savo veiklą vykdo tuo pačiu adresu, vienas kitam teikia įvairias paslaugas, R. K. vedė 2017 m. rugsėjo 7 d. BUAB „Magesta“ kreditorių susirinkimą, nesudaro pagrindo abejoti administratorės nešališkumu.
  3. Naujai atrinktos bankroto administratorės kandidatūra atitinka visus administratoriui keliamus reikalavimus ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių ji negalėtų būti paskirta. Apeliantė į bylą nepateikė jokių duomenų, kurie leistų pagrįstai abejoti, kad naujai atrinkta bankroto administratorė netinkamai vykdys ne tik įstatyme nustatytas pareigas, bet ir kreditorių nutarimus, ar veiks priešingai kreditorių interesams, ir kad bus pažeistos kreditorių teisės ir (ar) teisėti interesai.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

13Dėl bankroto administratorės atstatydinimo

 1. Iš skundžiamos teismo nutarties motyvų matyti, kad teismas V. Š. iš BUAB „Magesta“ administratorės pareigų atstatydino nustatęs bankroto administratorės netinkamą jai ĮBĮ pavestų pareigų vykdymą, susijusį su įstatymo reikalavimų neatitinkančių veiklos ataskaitų teikimu, kreditorių įpareigojimų nevykdymu, taip pat įvertinęs kreditorių argumentus dėl bankroto administratorės veiklos skaidrumo, kreditorių išreikštą nepasitikėjimą administratore.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimuose į jį išdėstytus argumentus, nenustatė pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytų faktų nustatymo, jų vertinimo ar teisės taikymo bei aiškinimo klaidų, suponuojančių pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį, kuria dėl konstatuoto netinkamo bankroto administratorei ĮBĮ nustatytų pareigų nevykdymo V. Š. atstatydinta iš BUAB „Magesta“ bankroto administratorės pareigų.
 3. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1545/2014). Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi.
 4. Bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindai ir tvarka įtvirtinti ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje. Spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas turi įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su įstatymo keliamais reikalavimais administratoriui, įtvirtintais draudimais tam tikrą asmenį skirti konkrečios įmonės administratoriumi, bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų atlikimu, sprendimų priėmimu.
 5. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas, kuris taikomas ir bankroto procese, įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Taigi, nagrinėjamu atveju būtent bankroto administratorei kyla pareiga paneigti pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes ir jų pagrindu padarytas išvadas dėl jos netinkamo ĮBĮ įtvirtintų pareigų atlikimo, teismo vertinimu, suponavusio pagrindą atleisti bankroto administratorę iš užimamų pareigų.
 6. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bankroto administratorės V. Š.

  14pirmajam kreditorių susirinkimui, vykusiam 2016 m. vasario 25 d., pateikta ataskaita neatitiko įstatyme nustatytų reikalavimų – administratorė į ataskaitą neįtraukė informacijos apie įmonės dalyvius, įstatinį kapitalą, turto areštus; nepateikė ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašų, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; nepateikė informacijos apie ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; nepateikė informacijos apie sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį. Teismas taip pat pažymėjo, kad bankroto administratorė iki pat bylos nagrinėjimo dienos be jokių pateisinamų priežasčių nėra pašalinusi šių pažeidimų.

 7. Atskirajame skunde V. Š. neginčija aplinkybės, kad jos pirmajam kreditorių susirinkimui pateikta ataskaita neatitiko įstatyme nustatytų reikalavimų, tačiau teigia, kad šis pažeidimas yra formalus, be to pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino jos pateiktą ataskaitą. Jos teigimu, toks įmonės kreditorių sprendimas yra privalomas kreditoriams, todėl kreditoriai neturi teisės kvestionuoti administratorės pateiktą ir susirinkimo patvirtintą ataskaitą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie atskirojo skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti. Nurodyti pažeidimai yra esminis kreditorių teisių pažeidimas, kadangi tokią informaciją pateikti administratorę įpareigojo įstatymas. Pateikdama netinkamai parengtą ataskaitą bankroto administratorė ne tik suvaržė kreditorių teises gauti įstatyme nustatytą informaciją, tačiau ir imtis priemonių siekiant apginti savo teises, t. y. kreiptis į teismą dėl įmonės sandorių pripažinimo negaliojančiais, reikšti ieškinius dėl įmonės vadovo ar akcininkų padarytos žalos atlyginimo, bankroto pripažinimo tyčiniu ir kt. Vien tai, kad kreditorių susirinkimas patvirtino bankroto administratorės pateiktą reikalavimų neatitinkančią ataskaitą, nepaneigia aplinkybės, kad bankroto administratorė netinkamai atliko savo pareigas.
 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bankroto administratorė be kreditorių pritarimo viršijo kreditorių susirinkimo nustatytą administravimo išlaidų sumą ir apie tai, kaip reikalauja įstatymas, neinformavo kreditorių susirinkimo, neteisėtai naudojo įmonės lėšas savo asmeninių poreikių tenkinimui – pirko savo profesinės veiklos draudimą, mokėjo mokestį už seminarą, o nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. neatsiskaitė kreditoriams už atliktą darbą – nepateikė administratorės ataskaitų, kurias kreditoriai būtų patvirtinę.
 9. Atskirajame skunde V. Š. neneigia aplinkybės, kad buvo viršytos kreditorių susirinkimo nustatytas administravimo išlaidų dydis, tačiau nurodė, kad viršytos administravimo išlaidos yra susijusios su įmonės vardu perkamų advokatų teisinės pagalbos paslaugų atlyginimais. Kadangi vyksta teisminiai ginčai ir naudojamų administravimo išlaidų dydis auga, tai administratorė, kai patiriamų administravimo išlaidų dydis bus galutinai fiksuotas, ketino kreditorių susirinkimui teikti sąmatą viršijančių, įsipareigojimų ataskaitą.
 10. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodyti argumentai yra nepagrįsti. IBĮ 36 straipsnio 2 dalis nustato, kad administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus; apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą; jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Taigi administratorė neturėjo teisės be kreditorių susirinkimo pritarimo viršyti administravimo išlaidų sąmatą, taip nutikus privalėjo nedelsdama informuoti kreditorių susirinkimą ir pateikti sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Duomenų, kad apie administravimo išlaidų sąmatos išlaidų viršijimą administratorė būtų pranešusi kreditoriams byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo administratorės pažeidimą.
 11. Apeliantė neneigia iš BUAB „Magesta“ lėšų pirkusi savo profesinės atsakomybės draudimą ir mokėjusi už seminarą, tačiau jos manymu, tai nelaikytina pažeidimu, kadangi mokėjimai buvo atlikti vietoje jai mokėtino atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie apeliantės argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad tokiu būdu administratorė bankrutavusios įmonės lėšas naudojo ne pagal paskirtį. Pagal bankroto proceso paskirtį, bankrutavusios įmonės lėšos iš esmės gali būti naudojamos tik teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti bei kreditorių reikalavimams ĮBĮ nustatyta tvarka tenkinti. Teisės normos nenumato galimybės bankroto administratoriui bankrutavusios įmonės lėšas naudoti savo asmeninių ar profesinių poreikių tenkinimui. Neginčytina, kad bankroto administratorius turi teisę į atlyginimą, tačiau atlyginimu, priešingai nei teigia apeliantė, negali būti laikomas prekių ar paslaugų pirkimas tiesiogiai iš bankrutavusios įmonės sąskaitos.
 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytos bankroto administratorės netinkamo veikimo ir (ar) neveikimo aplinkybės, taip pat susiklosčiusi bankroto administratorės ir daugumos kreditorių tarpusavio santykių ir bendravimo specifika, trukdanti įgyvendinti esminius bankroto proceso tikslus, yra (buvo) pakankami spręsti esant pagrindui bankroto administratorę atstatydinti iš BUAB „Magesta“ bankroto administratorės pareigų.
 13. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai neturi esminės teisinės reikšmės tinkamam klausimo dėl administratoriaus atstatydinimo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

15Dėl naujai paskirtos administratorės

 1. Kreditorė V. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Magesta“ bankroto administratore nutarta paskirti R. K.. Kreditorė nurodo, kad jog R. K. eina UAB „Renavita“ direktorės pareigas, o šioje įmonėje, kuriai taip pat suteikta teisė teikti bankroto administravimo paslaugoj dirba ir skundžiama nutartimi atstatydinta įmonės administratorė V. Š..
 2. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus: įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus: darbo krūvį, darbo patirtį, galiojančias nuobaudas, sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą administruoti įmonę, kai duotas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas sutikimas.
 3. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2018 m. sausio 19 d. bankroto byloje 34 nutarties punkte nurodyta tvarka buvo atlikta administratoriaus atranka. Byloje esantis 2017 m. sausio 24 d. administratoriaus kandidatūros atrankos protokolas patvirtina, kad Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa iš 41 kandidato atrinko ir patvirtino R. K. kaip BUAB ,,Magesta” administratorės kandidatūrą.
 4. Teismo atstatydinta V. Š. buvo paskirta ir atliko BUAB „Magesta“ bankroto administratorės funkcijas kaip fizinis asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas), analogiškai ir naujai paskirta bankroto administratorė R. K.. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu aplinkybės, kad abi bankroto administratorės, be individualiai vykdomos veiklos, taip pat dirba UAB „Renavita“ ar tai, kad savo veiklą vykdo tuo pačiu adresu, ar kiti kreditorės atskirajame skunde nurodyti motyvai, nesudaro pagrindo daryti išvados, kad R. K. gali netinkamai vykdyti BUAB „Magesta“ bankroto administratorės pareigas, būti šališka. Pažymėtina, kad bankroto administratorės R. K., kaip individualiai veikiančio fizinio asmens, kandidatūra buvo atrinkta ir patvirtinta laikantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, todėl jos paskyrimas laikytinas tinkamu, o atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti klausimo dėl jos atstatydinimo būtinumo.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme

 1. V. Š. prašo atskirąjį skundą atmetus – pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria iš jos priteistos 2 904 Eur bylinėjimosi išlaidos kreditorei V. S.. Apeliantė nurodė, kad įvertinus bylos medžiagą, prašymo turinį bei apimtį, taip pat bylos sudėtingumą ir kreditorės V. S. atstovo dalyvavimo byloje trukmę, darytina išvada, kad priteista bylinėjimosi išlaidų suma nėra protingo dydžio.
 2. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorė V. S. 2018 m. sausio 17 d. už teisines paslaugas atstovui advokatui Ernestui Šapalui sumokėjo 2 904 Eur. Pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, nurodytą sumą sudaro (kainos nedetalizuotos): prašymo dėl atstatydinimo parengimas; patikslinto prašymo dėl atstatydinimo parengimas atstovavimas 2017 m. gruodžio 14 d. teismo posėdyje (26 min.); atstovavimas 2018 m. sausio 17 d. posėdyje (4 val. 9 min.); susipažinimas su byloje gautais dokumentais; pasirengimas atstovauti posėdžiuose.
 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu kreditorė V. S. įgijo teisę tik į bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro atstovo dalyvavimas teismo posėdžiuose (4 val. 35 min.) bei prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo parengimas. Susipažinimas su byloje gautais dokumentais yra sudėtinė atstovavimo teismo posėdyje ir procesinių dokumentų parengimo dalis, todėl negali būti laikoma atskira teisine paslauga, o patikslintas prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo nelaikytinas nauju procesiniu dokumentu, kadangi nagrinėjamu atveju jo turinys iš esmės yra tapatus pirminiam prašymui.
 4. Atsižvelgdamas į nurodytų teisinių paslaugų apimtį, bylos sudėtingumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašoma priteisti suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijų) 8.16, 8.19 punktuose nustatytus maksimalius dydžius, todėl iš V. Š. priteistina patirtų atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų suma V. S. mažintina iki 765,72 Eur, t. y. iki prašymo parengimo ir atstovavimo teismo posėdžio laiko maksimalių dydžių (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka kreditorė V. S. patyrė 338,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį parengimą.
 2. Atsižvelgus į bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme rezultatą ir į tai, kad nurodytos turėtos išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.16 punkte nurodyto maksimalaus dydžio, kreditorei V. S. iš V. Š. priteistinos jo patirtos 338,00 Eur išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 3. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl klausimas dėl jiems priteistinų bylinėjimosi išlaidų nespręstinas.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

20Patikslinti nutarties dalį, kuria išspręsti procesiniai klausimai, susiję su bylinėjimosi išlaidų paskirstymų, kreditorei V. S., a. k. ( - ), priteistą 2 904 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų keturių eurų) bylinėjimosi išlaidų sumą iš atstatydintos bankroto administratorės V. Š., a. k. ( - ), sumažinant iki 765,72 Eur (septynių šimtų šešiasdešimt penkių eurų 72 ct).

21Priteisti kreditorei V. S., a. k. ( - ), iš atstatydintos bankroto administratorės V. Š., a. k. ( - ), 338,00 Eur (trijų šimtų trisdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai