Byla e2-1320-642/2019
Dėl sutarties modifikavimo, išnagrinėjo ieškinio priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sanex invest“ ieškinį atsakovui S. V. dėl sutarties modifikavimo, išnagrinėjo ieškinio priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

31.

42019 m. rugpjūčio 26 d. ieškovė ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, kuriuo prašė teismo „modifikuoti ieškovės ir atsakovo 2018 m. gegužės 15 d. Susitarimą pakeisti sutartį sąlygą, pakeičiant jo 1.4 punktą, kuriame buvo nurodyta, kad Sutarties Šalys taip pat susitaria Susitarimu papildytą 9.7. punktą laikyti 9.7.1. punktu ir papildyti Sutartį 9.7.2.

5,,9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka nesumokės Pardavėjui visos likusios pardavimo Kainos iki šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose bei susitarimuose sutartos datos, tai 2018 m. kovo 7 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjo įsigytas ir jo nuosavybėn atitekęs nekilnojamas turtas lieka Pardavėjo nuosavybėje kaip bauda už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus “

6pakeisti į:

7Sutarties Šalys taip pat susitaria Susitarimu papildytą 9.7. punktą laikyti 9.7.1. punktu ir papildyti

8Sutartį 9.7.2.

9„9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka nesumokės Pardavėjui visos likusios pardavimo Kainos iki šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose bei susitarimuose sutartos datos, tai 2018 m. kovo 7 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjo įsigytas ir jo nuosavybėn atitekęs nekilnojamas turtas lieka Pardavėjo nuosavybėje kaip bauda už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. Sutarties Šalys susitaria, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti visą gautą 480 000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų įmoką ir sumokėti tokio paties 480 000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) dydžio netesybas (baudą) už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus“.

102.

112019 m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos apygardos teismas nustatė ieškovei UAB „Sanex invest“ septynių dienų terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus.

123.

132019 m. rugsėjo 3 d. ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė teismo „modifikuoti ieškovės ir atsakovo 2018 m. kovo 7 d. Susitarimą pakeisti sutartį, papildant susitarimo 1.4. punkte nurodytą 9.7.2. punktą dalimi: Sutarties šalys susitaria, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėti visą gautą 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų įmoką ir sumokėti tokio paties 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų dydžio netesybas (baudą) už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus,

14Ir suformuluoti jį taip:

15„9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka nesumokės Pardavėjui visos likusios pardavimo Kainos iki šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose bei susitarimuose sutartos datos, tai 2018 m. kovo 7 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjo įsigytas ir jo nuosavybėn atitekęs nekilnojamas turtas lieka Pardavėjo nuosavybėje kaip bauda už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. Sutarties Šalys susitaria, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti visą gautą 480 000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų įmoką ir sumokėti tokio paties 480 000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) dydžio netesybas (baudą) už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus“. Teismas

konstatuoja:

16Ieškinys atsisakytinas priimti.

174.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu: 1) kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. CK 6. 223 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinį dėl sutarties pakeitimo galima pareikšti tik po to, kai kita šalis atsisako pakeisti sutartį ar per trisdešimt dienų iš jos negautas atsakymas į pasiūlymą pakeisti sutartį, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitokios sutarties pakeitimo tvarkos.

195.

20Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.223 straipsnio 3 dalyje nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarka. Suinteresuota pakeisti sutartį šalis pirmiausia su siūlymu keisti sutartį turi kreiptis į kitą šalį. Tik šiai atsisakius keisti sutartį ar neatsakius į tokį siūlymą, suinteresuota šalis įgyja teisę kreiptis į teismą ir pateikti ieškinį dėl sutarties pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-18/2011).

216.

22Nustačius, kad kitai šaliai nebuvo pateiktas pasiūlymas keisti sutartį, būtų galima konstatuoti formalų CK 6.223 straipsnio 3 dalies nuostatų nesilaikymą, tačiau sprendžiant šį klausimą aplinkybes būtina vertinti ne formaliai, bet iš esmės, atsižvelgiant į šalių santykių turinį

237.

24Ieškovės prie ieškinio pateikė 2019 m. birželio 17 d. „Prašymą dėl sutarties pakeitimo“, kuriuo prašo atsakovo pakeisti sutartį ir įtraukti anksčiau nurodytą punktą. „1. Sutarties šalys susitaria, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėti visą gautą 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų įmoką ir sumokėti tokio paties 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų dydžio netesybas (baudą) už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus“.

258.

26Iš ieškovės pateiktų duomenų, teismas negali nustatyti, ar ieškovė teikė atsakovui minėtą prašymą, jei teikė, kokiu adresu, kokiu būdų (el. paštu, registruota pašto siunta ar kitais būdais). Iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas į visus ieškovės teikiamus raštus atsakydavo raštu, išskyrus į minėtą prašymą. Ieškovė nepateikė įrodymų, ar atsakovas gavo 2019 m. birželio 17 d. „Prašymą dėl sutarties pakeitimo“, jei gavo, ar reagavo.

279.

28Minėta, 2019 m. birželio 17 d. „Prašyme dėl sutarties pakeitimo“ ieškovė prašo atsakovo pakeisti sutartį ir įtraukti anksčiau nurodytą punktą. „1. Sutarties šalys susitaria, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėti visą gautą 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų įmoką ir sumokėti tokio paties 480000 (keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų dydžio netesybas (baudą) už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus“.

2910.

30Tačiau ieškinyje ieškovė prašo pakeisti 2018 m. kovo 7 d. Susitarimą pakeisti sutartį ir nurodo kitas nei 2019 m. birželio 17 d. „Prašyme dėl sutarties pakeitimo“ sąlygas. Ieškovė ieškiniu siekia pakeisti ne tik 2018 m. kovo 7 d. Susitarimą pakeisti sutartį sąlygas, bet ir kitos sutarties, t.y. 2018 m. kovo 7 d. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, konkrečiai imant, dėl daiktinių teisių momento, sutarties nutraukimą.

3111.

32Iš 2019 m. birželio 17 d. „Prašymo dėl sutarties pakeitimo“ bei ieškinio dalyko matyti, kad ieškovė nepateikė atsakovui naujo pasiūlymo dėl 2018 m. kovo 7 d. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų keitimo, todėl nėra aiški atsakovo pozicija dėl šios sutarties keitimo.

3312.

34Tuo pačiu pažymėtina, kad ir 2019 m. birželio 17 d. „Prašymo dėl sutarties pakeitimo“ turinys nėra aiškus. Iš šio prašymo neaišku, kokia nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis šiame prašyme yra minima, nes ieškovė ir atsakovas jų sudarė dvi: 2016 m. rugsėjo 15 d. ir 2017 m. kovo 7 d.

3513.

36Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus bei vadovaujantis nurodytais teisės aktais bei remiantis teismų suformuota praktika, darytina išvada, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog: 1) ieškovė pateikė atsakovei prašymą dėl sutarties (sutarčių, susitarimų pakeisti sutartį); 2) atsakovas gavo prašymą dėl sutarčių keitimo; 3) prašymo dėl sutarčių keitimo turinys atitinka ieškinio dalyko turinį.

3714.

38Konstatuotina, kad ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 290, 291, straipsniais, teismas

Nutarė

40atsisakyti priimti ieškovės UAB „Sanex invest“ ieškinį atsakovui S. V. dėl sutarties modifikavimo.

41Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas... 3. 1.... 4. 2019 m. rugpjūčio 26 d. ieškovė ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 5. ,,9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje... 6. pakeisti į:... 7. Sutarties Šalys taip pat susitaria Susitarimu papildytą 9.7. punktą laikyti... 8. Sutartį 9.7.2.... 9. „9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje... 10. 2.... 11. 2019 m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos apygardos teismas nustatė ieškovei UAB... 12. 3.... 13. 2019 m. rugsėjo 3 d. ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo... 14. Ir suformuluoti jį taip:... 15. „9.7.2. Sutarties Šalys taip pat susitaria, kad jeigu Pirkėjas šioje... 16. Ieškinys atsisakytinas priimti.... 17. 4.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.223 straipsnio 2... 19. 5.... 20. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.223 straipsnio 3 dalyje... 21. 6.... 22. Nustačius, kad kitai šaliai nebuvo pateiktas pasiūlymas keisti sutartį,... 23. 7.... 24. Ieškovės prie ieškinio pateikė 2019 m. birželio 17 d. „Prašymą dėl... 25. 8.... 26. Iš ieškovės pateiktų duomenų, teismas negali nustatyti, ar ieškovė... 27. 9.... 28. Minėta, 2019 m. birželio 17 d. „Prašyme dėl sutarties pakeitimo“... 29. 10.... 30. Tačiau ieškinyje ieškovė prašo pakeisti 2018 m. kovo 7 d. Susitarimą... 31. 11.... 32. Iš 2019 m. birželio 17 d. „Prašymo dėl sutarties pakeitimo“ bei... 33. 12.... 34. Tuo pačiu pažymėtina, kad ir 2019 m. birželio 17 d. „Prašymo dėl... 35. 13.... 36. Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus bei vadovaujantis nurodytais teisės... 37. 14.... 38. Konstatuotina, kad ieškovė nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinės... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137, 290, 291,... 40. atsisakyti priimti ieškovės UAB „Sanex invest“ ieškinį atsakovui S. V.... 41. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...