Byla 2A-2351-656/2015
Dėl skolos priteisimo už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, tretieji asmenys UAB „Mevitus“, R. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo (apelianto) UAB ”Intractus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m, vasario 10 d. sprendimo pagal ieškovo UAB “Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui UAB ”Intractus“ dėl skolos priteisimo už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, tretieji asmenys UAB „Mevitus“, R. S..

Nustatė

2I.Ginčo esmė ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 987,53 Eur (3 409,75 Lt) skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovas butui, esančiam daugiabučiame name ( - ) (toliau – Butas), kuris nuosavybės teise nuo 2011-09-01 priklausė atsakovui, tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas. Tarp šalių nėra sudarytos rašytinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties. Bute yra įrengtas geriamojo vandens matavimo prietaisas. Atsakovas už suteiktas paslaugas nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. balandžio mėn. yra skolingas ieškovui 3 409,75 Lt Lt. Skola susidarė atsakovui nedeklaruojant vandens skaitiklio rodmenų bei nemokant mokesčių už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. Taip pat įsiskolinimas, susidaręs dėl vandens pardavimo kainos (abonentinio mokesčio) nemokėjimo, kuris skaičiuojamas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., kuri mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio. 2013-02-26 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad šalto vandens skaitiklio rodmenys yra ties riba 1254 m3.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad tapo Buto savininku nuo 2011-08-22, tačiau galimybę įgyvendinti savo kaip buto savininko teises, patekti į Nutą ir juo naudotis galėjo tik nuo 2013-03-05, todėl ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su ieškovu objektyviai galėjo konkliudentiniais veiksmais sudaryti tik nuo minėtos datos. Buto savininku nuo 2007-02-14 iki 2011-03-08 buvo UAB „Mevitus“, nuo 2011-03-08 iki 2011-08-22 juo buvo AB DNB bankas, o nuo 2011-08-22 - atsakovas. UAB „Mevitus“, su kuriuo ieškovas nuo 2007 metų buvo sudaręs šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį, butą buvo išnuomojęs R. S.. Buto savininku pagal 2010-02-11 turto perdavimo išieškotojui aktą tapus AB DNB bankas, tarp AB DNB bankas ir R. S., byloje trečiuoju asmeniu dalyvaujant UAB „Mevitus“, prasidėjo teisminiai ginčai dėl R. S. iškeldinimo iš buto. UAB Intractus iškeldinimo byloje perėmė AB DNB bankas procesines teises ir pareigas. 2013-02-12 įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo nuspręsta R. S. iškeldinti iš atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto. Butu atsakovas faktiškai pradėjo naudotis 2013-03-05, kai jis buvo perduotas jo žinion ir atsakovas objektyviai įgijo galimybę nevaržomai įgyvendinti savininko teises. Nuo šio momento buvo išreikšta atsakovo valia sudaryti su ieškovu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį ir atsakovas įgijo pareigą atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas. 2013-02-26 antstolės protokole užfiksuoti parodymai iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties tarp ieškovo ir atsakovo sudarymo, todėl atsakovas neturi prievolės mokėti ieškovo reikalaujamos 3 409,75 Lt sumos.

4II. Teismo sprendimo esmė

5Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB Intractus ieškovui UAB „VILNIAUS VANDENYS” 987,53 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 987,53 Eur sumą nuo 2014-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,41 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad buto savininku nuo 2007-02-14 iki 2011-03-08 buvo UAB „Mevitus“, nuo 2011-03-08 iki 2011-08-22 - AB DNB bankas, o nuo 2011-08-22 - atsakovas. Minėto gyvenamojo namo geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros, todėl tarp šalių susiklostė vandens tiekimo teisiniai santykiai. UAB „Mevitus“ ir ieškovas nuo 2007 metų buvo sudarę šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį pagal UAB „Mevitus“ prašymą. Atsakovo prašymu antstolė N. L. sudarė 2013-03-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksavo šalto vandens skaitiklio rodmenis - 1254 m3. Ieškovas nurodė, kad nuo 2011-09-01 iki 2013 m. balandžio mėn. atsakovui yra susidariusi 3 409,75 Lt dydžio skola. PVM sąskaitos faktūros už skolos laikotarpį buvo išrašomos reiškiamos pretenzijos pirkėjui UAB „Mevitus“. Atsakovo nuosavybės teisė įregistruota 2011-08-22 priėmimo-perdavimo akto, 2011-08-22 Akcijų pasirašymo sutarties pagrindu. Pagal CK 4.48 str. 2 d. nuostatas perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kita. Atsakovas, kaip juridinis asmuo, turėjo ir privalėjo žinoti, kad įsigydamas butą, prisiima visas prievoles, susijusias su jo išlaikymu (taip pat ir už tiekiamą geriamą vandenį bei nuotekų tvarkymą), išskyrus įstatymo ar sutartimis numatytas išlygas. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, atleidžiančių jį nuo prievolės mokėti už tiekiamą geriamą vandenį bei nuotekų tvarkymą, t.y. įrodymų, jog įsigydamas butą neperėmė ir prievolės mokėti už patiektą ir tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą (CPK 185 str.). Elgdamasis sąžiningai ir rūpestingai atsakovas privalėjo iki buto įsigijimo domėtis esamais įsiskolinimais, duomenimis apie geriamo vandens deklaravimą, o tuo atveju, jei negalėjo patekti į butą, kaip savininkas turėjo teisę kreiptis dėl geriamojo vandens tiekimo nutraukimo (CK 1.5, 4.37, 6.38 str.). Aplinkybė, kad butu faktiškai naudojosi trečiasis asmuo neatleidžia atsakovo nuo prievolės atsiskaityti su ieškovu, tuo pačiu atsakovas, atsiskaitęs su ieškovu, turės teisę reikšti atgręžtinį reikalavimą asmeniui, kuris faktiškai naudojo geriamąjį vandenį.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

7Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmos instancijos teismas, remdamasis CK 4.48 str. 2 d., nepagrįstai konstatavo, kad elgdamasis sąžiningai ir rūpestingai apeliantas privalėjo iki buto įsigijimo domėtis esamais įsiskolinimais, duomenimis apie geriamojo vandens deklaravimą, o jeigu negalėjo patekti į butą, kaip savininkas turėjo teisę kreiptis dėl geriamojo vandens nutraukimo, todėl apeliantas neturi pareigos sumokėti ankstesnių buto savininkų ar kitų asmenų skolų. Pagal LR Vyriausybės 207-01-31 nutarimu Nr.126 patvirtintų viešųjų vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 17.7. p. vartotojas turi pilnai atsiskaityti su tiekėju už pateiktą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, perleidžiant patalpas kitam savininkui. Apmokama pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
  2. Pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus dėl ginčo buto nuosavybės teisių perėjimo aplinkybių. Vien tik savininko pasikeitimas savaime nereiškia teisių ir pareigų pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį perėmimo, nes šalių santykiai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo turi būti nustatomi remiantis sutarčių teisės taisyklėmis. Paskutinis mokėjimas ieškovui atliktas 2008 m. sausio mėn. Ieškovas turėjo pareigą įrodyti, kad jo nurodytu laikotarpiu nuo 2011-08-22 iki 2013 m. kovo mėnesio suvartoto vandens kiekis sudarė 784 m3, nes vanduo buvo tiekiamas ir nuo paskutinio deklaravimo iki buto savininku tampant apeliantui.
  3. Vien tapimas buto savininku nereiškia teisių ir pareigų pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį perėmimo. Geriamojo vandens tiekimo sutartis turi būti sudaroma raštu, tarp šalių sutartis raštu nebuvo sudaryta. Sutartis gali būti sudaroma konkliudentiniais veiksmais, kada atsakovas po 2013-03-05 įgijo galimybę netrukdomai įgyvendinti teisę naudotis butu ir deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis.
  4. Teismas nepagrįstai nesuteikė jokios reikšmės faktui, kad paskutinis mokėjimas ieškovui atliktas 2008 m. sausio mėn., kai buto savininkas buvo UAB „Mevitus“, su kuriuo ieškovas buvo sudaręs rašytinę sutartį. UAB „Mevitus“ savininku buvo iki 2011-03-08. UAB „Mevitus“ su R. S. iki 2011-03-08 buvo sudaręs buto nuomos sutartį, o po to butu neteisėtai naudojosi R. S.. Pagal apeliacinės instancijos teismų praktiką skola gali būti priteisiama iš asmenų, kurie faktiškai naudojasi butu.

8Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas privalėjo iki Buto įsigijimo domėtis esamais įsiskolinimais, duomenimis apie geriamojo vandens deklaravimą o jeigu negalėjo patekti į Butą kaip savininkas turėjo teisę kreiptis į vandens tiekėją dėl geriamojo vandens nutraukimo. Pagal tarp šalių konkliudentiniais veiksmais sudarytą sutartį Ieškovas tiekia vandenį ir tvarko nuotekas, o Apeliantas privalo kiekvieną mėnesį deklaruoti suvartojamo vandens kiekį ir visiškai atsiskaityti už suvartotą vandens kiekį. Apeliantas neabejotinai turėjo galimybę gauti iš Butą jai perleidusio AB DNB banko visą su Butu susijusią informaciją įskaitant ir informaciją apie vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir trečiojo asmens R. S. neteisėtą naudojimąsi Butu. Apeliantas Butą įgijo priėmimo - perdavimo aktu, kuriame Apeliantas turėjo galimybę pats fiksuoti vandens apskaitos prietaiso rodmenis.
  2. Apeliantas, įgijęs Butą ir žinodamas apie neteisėtą kito asmens naudojimąsi Butu, turėjo galimybę vadovaujantis Infrastruktūros taisyklių 25 p. nustatyta tvarka kreiptis i vandens tiekėją ir prašyti nutraukti geriamojo vandens tiekimą ir sudaryti sąlygas vandens tiekėjo atstovui patekti į Butą, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į tai, kad Apelianto kaip Buto savininko prašymo dėl vandens tiekimo nutraukimo į Butą nebuvo gauta, Ieškovė neturėjo juridinio pagrindo teisėtai apriboti arba nutraukti vandens tiekimą šiam Butui.
  3. Apeliantas būdamas Buto savininku, nebuvo rūpestingas ir apdairus, jo veiksmai (neveikimas) neatitiko bonus pater familias elgesio standartų, kadangi apeliantas nedėjo maksimalių pastangų ir nesiekė užkirsti kelio skolų didėjimui Butui, į kurį buvo teikiamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, t. y. nesikreipė į Ieškovę dėl vandens atjungimo, nesudarė sąlygų vandens tiekėjui užaklinti vamzdžių bei nuimti apskaitos prietaisus. Apeliantas elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai, kaip profesionalus ūkio subjektas veikiantis nekilnojamojo turto administravimo srityje savo nuožiūra prisiėmė riziką.
  4. Ieškovas Butą faktiškai neteisėtai naudojusiu asmeniu - R. S. ginčo laikotarpiu neturėjo jokiu sutartiniu ar kitokio pobūdžio teisiniu santykiu, nebuvo išviešinta informacija apie jo gyvenimą Bute, taip pat vandens tiekėjas neturėjo informacijos apie trečiojo asmens gyvenimą Bute teisėtumą/neteisėtumą, todėl ieškovas neturi ir neturėjo teisinio pagrindo reikalauti iš trečiojo asmens apmokėti už suteiktas paslaugas.

94. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Pirmos instancijos teismas teisingai įvertino proceso šalių argumentus bei byloje esančią medžiagą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą todėl Apelianto Apeliacinis skundas yra atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

12Byloje sprendžiami du teisės klausimai: 1) kas - buto savininkas ar jame faktiškai gyvenantis asmuo - turi padengti įsiskolinimą už vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas butui; 2) buto savininko prievolės apmokėti už galimai iki buto nuosavybės įgijimo suteiktas paslaugas.

13Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo prievolės mokėti ieškovui atsiradimą siejo su atsakovo nuosavybės atsiradimu. Atsižvelgiant į geriamo vandens tiekimo į patalpą (pastatą) ir nuotekų šalinimo technologinio proceso bei teisino reguliavimo esminį panašumą nagrinėjamoje byloje taikytinos teismų praktikos taisyklės, kurios reglamentuoja patalpų savininko atsakomybės už į patalpą (pastatą) tiekiamą šilumos energiją atsiradimo momentą. Teisės aktų ir teismų praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad pagal bendrąją taisyklę geriamo vandens pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra vandens tiekėjas ir pastato butų, kitų patalpų savininkas – vandens vartotojas, o tai reiškia, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiamas geriamas vanduo, vandens bei nuotekų šalinimo paslaugų pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų (buto) savininkas, nebent tiekėjas ir faktinis patalpų naudotojas sudarytų rašytinę geriamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką. Atsižvelgiant į tai, kad geriamasis vanduo yra viena iš energijos rūšių, šioje civilinėje byloje taikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl savininko atsakomybės už buvusiam savininkui patiektą energiją ir atsiskaitymą už ją. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2012, yra išaiškinęs, kad: „patalpų savininko prievolė mokėti už suteikiamas paslaugas inter alia gali kilti ir iš įstatyme įtvirtintos juridinių faktu sudėties, kai patalpų savininkas, įgydamas nuosavybės teise i jas, kartu prisiima ir prievole atlyginti už tiekiama energiją". Teismo vertinimu, apeliacinio skundo argumentai dėl privalomo rašytinės sutarties su geriamo vandens ir nuotekų šalinimo paslaugos tiekėju sudarymo nepagrįsti.

14Buto savininko pareiga visiškai atsiskaityti už butui patiekta vandenį įtvirtinta Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų (2007-01-31 LR Vyriausybės patvirtintų Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų Nr. 126) (toliau - Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos) 17.5 punkte. Teisės aktai nenumato vandens tiekėjo pareigos tikrinti ir fiksuoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis, tačiau teisės aktai numato abonento pareiga deklaruoti vandens apskaitos rodmenis. Pagal tarp šalių konkliudentiniais veiksmais sudarytą sutartį ieškovas tiekia vandenį ir tvarko nuotekas, o apeliantas privalo kiekvieną mėnesį deklaruoti suvartojamo vandens kiekį ir visiškai atsiskaityti už suvartotą vandens kiekį.

15Vadovaujantis LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 str. 2 d. 5 p. geriamojo vandens tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 21 d. yra nustatyta, kad draudžiama nutraukti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą daugiabučiams namams dėl atskirų namo butų savininkų (nuomininkų) skolų už suvartotą geriamąjį vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-629) (toliau - Infrastruktūros taisyklės) 25 p. numato, kad abonentas (vartotojas), pageidaujantis, kad jam laikinai, ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, būtų sustabdytas geriamojo vandens tiekimas ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, vandens tiekėjui prieš 10 kalendoriniu dienų pateikia rašytinį prašymą.<...>. Apeliantas turėjo galimybę vadovaujantis Infrastruktūros taisyklių 25 p. nustatyta tvarka kreiptis į vandens tiekėją ir prašyti nutraukti geriamojo vandens tiekimą ir sudaryti sąlygas vandens tiekėjo atstovui patekti į Butą, tačiau to nepadarė, todėl ieškovas neturėjo juridinio pagrindo teisėtai apriboti arba nutraukti vandens tiekimą šiam Butui.

16Apelianto elgesys vertinamas atsižvelgiant į nekilnojamojo daikto nuosavybės teisės turinį. Pagal CK 1.137 str. 2 d. ir 3 d., 4.37 str. nuostatas, nuosavybės teisė - tai teisė savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Apeliantas būdamas Buto savininkas, nebuvo rūpestingas ir apdairus, jo veiksmai (neveikimas) neatitiko bonus pater familias elgesio standartų, kadangi apeliantas nedėjo maksimalių pastangų ir nefiksavo Buto įgijimo metu galimai buvusio įsiskolinimo, nesiekė užkirsti kelio skolų didėjimui Butui, į kurį buvo teikiamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, t. y. nesikreipė į ieškovą dėl vandens atjungimo, nesudarė sąlygų vandens tiekėjui užaklinti vamzdžių bei nuimti apskaitos prietaisus. Teismo vertinimu, apeliantas elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai, kaip profesionalus ūkio subjektas, veikiantis iš AB DNB banko skolininkų perimto nekilnojamojo turto administravimo srityje, savo nuožiūra prisiėmė riziką dėl skolų susidarymo laikotarpio nefiksavimo. Netinkamai vykdydamas pareigas ir elgdamasis nerūpestingai apeliantas neturi teisės reikalauti iš vandens tiekėjo, kad vandens tiekėjas atsiskaitymo pareigą perkeltų kitam asmeniui.

17Ieškovas su Butą faktiškai neteisėtai naudojusiu asmeniu - R. S. ginčo laikotarpiu neturėjo jokių sutartiniu ar kitokio pobūdžio teisiniu santykiu, nebuvo išviešinta informacija apie jo gyvenimą Bute, taip pat vandens tiekėjas neturėjo informacijos apie trečiojo asmens gyvenimą Bute teisėtumą/neteisėtumą, todėl ieškovas neturi ir neturėjo teisinio pagrindo reikalauti iš trečiojo asmens apmokėti už suteiktas paslaugas. Įgijęs nuosavybės teises į Butą, Apeliantas žinojo apie kitų asmenų faktinį buto valdymą (perėmė ieškovo AB DNB banko procesines teises byloje dėl iškeldinimo) ir apie jam tenkančią prievolę atsiskaityti už Buto komunalines paslaugas. Norėdamas įrodyti kito asmens pareigą (pagal panaudos ar kitą sutartį) mokėti ieškovui už tai, kad šis asmuo faktiškai naudojo ieškovo tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apeliantas neįrodė jog tokią pareigą jis, kaip buto bendrasavininkas, abonentas ir vartotojas pagal konkliudentiniais veiksmais sudarytą viešąją vandens tiekimo sutarti perleido minėtam asmeniui (CPK 178 straipsnis).

18Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovo atsakomybę už skolas, kurios galėjo susidaryti iki 2013-03-05, siejo su CK 4.48 str. 2 d. nuostata, kad daikto (turto) savininkas perdavimo būdu į daiktą įgyja tiek teisių ir pareigų, kiek turėjo buvęs daikto (turto) savininkas. Cituota CK nuostata reglamentuoja tik daiktinių teisių perdavimo apimtį, todėl nurodytas motyvas šalintinas iš teismo sprendimo.

19Apelianto nurodytoje Vilniaus apygardos teismo 2013-10-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-3096-345/2013 nustatytos faktinės bylos aplinkybės nėra tapačios šios bylos aplinkybėms, todėl minėtas teismo sprendimas kaip precedentas negali būti taikomas šioje byloje. Nurodytoje byloje naujasis buto savininkas ėmėsi aktyvių veiksmų tam, kad nustatytų rodmenis, nuo kurių naujasis buto savininkas turi pradėti mokėti už suvartotą vandenį, t. y. kreipėsi į antstolį, kuris praėjus trims mėnesiams po buto įsigijimo, naujojo savininko prašymu užfiksavo vandens skaitiklio rodmenis. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje apeliantas butą įsigijo 2011-08-22, kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą dėl Buto valdytojo R. S. iškeldinimo, tačiau aktyvių veiksmų ėmėsi ir rodmenis fiksavo tik 2013-03-05, praėjus metams ir septyniems mėnesiams nuo nuosavybės teisių įgijimo į Butą. Apelianto minimoje byloje skola buvo susidariusi iki buto perleidimo naujam savininkui, todėl už skolą privalėjo atsiskaityti buvęs savininkas, o nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, kokia apimtimi AB DNB bankas ar UAB „Mevistus", Buto nuomininkas R. S. naudojosi ieškovo paslaugomis (naudojo vandenį), nes skaitiklio rodmenys nuo 2007 m. kovo mėnesio iki 2011-08-22, kai Butą nuosavybės teise įsigijo atsakovas, nefiksuoti. Ieškovo prašoma priteisti Vandens pardavimo (fiksuoto abonentinio mokesčio) skola susidarė nuo 2011-08-22, būtent tada, kai Buto savininku buvo apeliantas. Apeliantas neįrodė, kad skola už nuo 2007 m. kovo mėnesio patiektą vandens kiekį susidarė iki 2011-08-22 kai apeliantas tapo Buto savininku.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I.Ginčo esmė ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 987,53 Eur (3 409,75... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad tapo Buto savininku nuo... 4. II. Teismo sprendimo esmė... 5. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino visiškai, priteisė iš... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 7. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios... 8. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė... 9. 4. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Pirmos instancijos teismas teisingai įvertino proceso šalių argumentus bei... 12. Byloje sprendžiami du teisės klausimai: 1) kas - buto savininkas ar jame... 13. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo prievolės mokėti ieškovui... 14. Buto savininko pareiga visiškai atsiskaityti už butui patiekta vandenį... 15. Vadovaujantis LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20... 16. Apelianto elgesys vertinamas atsižvelgiant į nekilnojamojo daikto nuosavybės... 17. Ieškovas su Butą faktiškai neteisėtai naudojusiu asmeniu - R. S. ginčo... 18. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovo atsakomybę už skolas,... 19. Apelianto nurodytoje Vilniaus apygardos teismo 2013-10-28 sprendimu civilinėje... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą palikti...