Byla e2-1787-964/2018
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Loreta Šiškienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovui E. S. K. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Legal Balance“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo E. S. K. priteisti 118,73 Eur negrąžinto kredito, 2,28 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 118,68 Eur mokėjimo palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po sutarties termino pasibaigimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio ir 48,40 Eur patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą.

5Nurodė, kad vartojimo kredito davėja UAB „Finansų administravimas“ ir atsakovas E. S. K. 2013-10-29 sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria suteikė atsakovui 118,73 Eur vartojimo kreditą 1 mėnesio terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 13,61 Eur bendrą vartojimo kredito kainą sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. Atsakovui buvo suteikta 6,81 Eur nuolaida bendro vartojimo kredito kainai, todėl bendra vartojimo kredito kaina pagal sutartį yra 6.80 Eur. 2017-06-29 tarp pradinės kreditorės ir ieškovės UAB „Legal Balance“ buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria, pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į pradinei kreditorei skolingus asmenis, t. y. ieškovė įgijo reikalavimo teisę į su atsakovu E. S. K. sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsiradusią skolą. 2017-07-03 elektroniniu paštu ieškovė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai ir laiku nevykdė, paskolos negrąžino, todėl susidarė įsiskolinimas ieškovei. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašė priimti sprendimą už akių.

6Atsakovas E. S. K. įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai jį priimti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pradinė kreditorė UAB „4finance“, valdanti sistemą smscredit.lt, ir atsakovas E. S. K. 2013-10-29 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. (-), pagal kurią atsakovui buvo suteikta 144,81 Eur (500 Lt) kredito suma. Taip pat atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 2013-10-29 vartojimo kredito sutartyje nurodytą 13,61 Eur (47 Lt) bendrą vartojimo kredito kainą. Atsakovui buvo suteikta 6,81 Eur nuolaida bendro vartojimo kredito kainai, todėl bendra vartojimo kredito kaina pagal sutartį buvo 6,80 Eur. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2013-11-28.

10UAB „4finance“ 2015-12-21 išvestinio kredito sandoriu (kredito rizikos apsikeitimo sandoriu) perleido International Risk Management OY, o International Risk Management OY 2016-03-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido UAB „Finansų administravimas“ reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą. UAB „Finansų administravimas“ 2017-06-29 Paskolų portfelio pardavimo sutartimi perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Ieškovė 2017-07-04 elektroniniu paštu informavo atsakovą apie naująjį kreditorių.

11Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 118,73 Eur negrąžintos paskolos suma ir 2,28 Eur nesumokėta bendra vartojimo kredito kaina.

12Ieškovė prašo priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios sudaro 118,68 Eur už 319 dienų.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). Toks aiškinimas atitinka mokėjimo palūkanų paskirtį – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimasis tęsiasi (Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2317-260/2017).

14Atsakovas kreditą ir jo kainą turėjo sumokėti per 1 mėnesį, tačiau to nepadarė. Vartojimo kredito sutarties 6.5 punktas numato, kad iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir/ar palūkanų, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimų ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Sutarties 7.1 punktas nustato, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį, LR Vartojimo kredito įstatyme bei šioje sutartyje nustatytas taisykles.

15Atsižvelgiant į sutarties nuostatas, teismų praktiką ir atsakovo neveikimą, ieškovei priteistina 118,68 Eur mokėjimo palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu 319 dienų po sutarties termino pasibaigimo.

16CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo yra priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo 239,69 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 48,40 Eur už advokato pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 63,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (1,09 Eur) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20UAB „Legal Balance“ ieškinį tenkinti.

21Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679, iš atsakovo E. S. K., asmens kodas ( - ) 118,73 Eur (vieną šimtą aštuoniolika eurų 73 ct) negrąžinto kredito, 2,28 Eur (du eurus 28 ct) bendros vartojimo kredito kainos, 118,68 Eur (vieną šimtą aštuoniolika eurų 68 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 239,69 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 63,40 Eur (šešiasdešimt tris eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Loreta Šiškienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Legal Balance“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo... 5. Nurodė, kad vartojimo kredito davėja UAB „Finansų administravimas“ ir... 6. Atsakovas E. S. K. įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje esančių... 9. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pradinė kreditorė UAB... 10. UAB „4finance“ 2015-12-21 išvestinio kredito sandoriu (kredito rizikos... 11. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 12. Ieškovė prašo priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad paskolos gavėjas negali... 14. Atsakovas kreditą ir jo kainą turėjo sumokėti per 1 mėnesį, tačiau to... 15. Atsižvelgiant į sutarties nuostatas, teismų praktiką ir atsakovo... 16. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti... 17. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,... 20. UAB „Legal Balance“ ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679, iš... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos...