Byla 2-585-641/2013
Dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovui S. G., ieškovo atstovei advokatei Virginijai Kazlauskienei, išvadą duodančios institucijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus - atstovei Jolantai Šiuparienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. G. ieškinį atsakovei E. R., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovės E. R. priteisti nepilnamečiams sūnums G., gim. ( - ), L., gim. ( - ), ir R., gim. ( - ), išlaikymą, mokamą po 200 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį, nuo 2012-09-18 iki vaikų pilnametystės, ieškovą paskiriant vaikų išlaikymui skirtų lėšų uzufruktoriumi bei nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su tėvu

3S. G.. Paaiškino, kad atsakovė E. R. yra nepilnamečių G., gim. ( - ), L., gim. ( - ), ir R., gim. ( - ), motina. Jis su atsakove susituokęs nebuvo, tačiau 5 metus gyveno faktinėje šeimoje iki 2010 m., kuomet dėl nesutarimų išsikraustė ir gyveno atskirai. Tik 2012 m. vasarą sužinojo, jog atsakovė sūnus prižiūrėjo netinkamai ir, jog Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-05 įsakymu visiems trims jo sūnums buvo nustatyta laikinoji globa. Siekdamas pakeisti susiklosčiusią situaciją, jis kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir 2012-09-18 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-05 įsakymas dėl laikinosios vaikų globos nustatymo buvo pripažintas netekusiu galios. Sūnus pasiėmė gyventi pas save. Gyvena nuosavame name, kuris priklauso jo motinai, kur vaikams yra suteiktos tinkamos gyvenimo sąlygos, jie turi atskirą kambarį. Pats yra bedarbis, pragyvena iš 933 Lt socialinės pašalpos, kitokio turto neturi. Jo žiniomis atsakovė, nors ir norėtų auginti sūnus, tačiau tam neturi tinkamų gyvenimo sąlygų, be to, laukiasi vaiko nuo kito vyro, todėl neturėtų galimybės auginti vaikus. Kadangi atsakovė visiškai neprisideda prie sūnų išlaikymo ir neturi sąlygų pati auginti vaikus, teismo prašo ieškinį tenkinti visiškai.

4Atsakovė E. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, atsakovė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė prašo tenkinti ieškovo reikalavimus bei priteisti iš atsakovės E. R. nepilnamečių sūnų išlaikymui kiekvienam po 200 Lt, mokamų kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, nes prašoma priteisti išlaikymo suma yra minimali. Taip pat, prašo vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu

6S. G., nes tėvas turi tinkamas gyvenimo ir vystimosi sąlygas vaikams bei jais tinkamai rūpinasi.

7Ieškinys tenkintinas visiškai (CK 3.174 str., 3.190 str., 3.192 str., 3.194 str., 3.200 str.).

8Be ieškovo išsakytų argumentų, byloje yra tokie reikšmingi bylai išspręsti dokumentai: vaikų gimimo liudijimų kopijos (4-6 b.l.) iš kurių matyti, kad G. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), L. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), R. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), tėvai yra ieškovas S. G. ir atsakovė E. R.; vaikų poreikių paskaičiavimai, iš kurių matyti, jog nepilnamečių G., L. ir R. išlaikymui mėnesio išlaidos sudaro kiekvienam po 400 Lt (7-9 b.l.); Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymas, iš kurio matyti, jog remiantis S. G. prašymu 2012-09-18 pripažintas netekusiu galios 2011-01-05 įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo R., G., L. G. (11 b.l.); 2012-09-19 pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, iš kurio matyti, jog ieškovui buvo išmokėtas 481,59 Lt darbo užmokestis (12 b.l.); darbo ieškančio asmens atmintinės kopija, iš kurios matyti, jog nuo 2012-10-08 S. G. registruotas darbo biržoje ir yra bedarbis (13 b.l.); Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, iš kurios matyti, jog ieškovas su sūnumis gyvena jo motinai priklausančiam individualiame name su daliniais patogumais, name švaru ir tvarkinga bei vaikams yra skirtas atskiras kambarys bei tinkamos sąlygos, tėvas rūpinasi vaikais, sudaro tinkamas sąlygas vaikų poilsiui, vystimuisi, higienai, motina nei karto vaikų neaplankė, siūloma nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su tėvu bei iš atsakovės vaikų išlaikymui priteisti kiekvienam po 200 Lt iki jų pilnametystės (25 b.l.); buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto kopija (26-27 b.l.), iš kurios matyti, jog ieškovas su nepilnamečiais sūnumis gyvena gyvenamajame name su daliniais patogumais, kuris priklauso ieškovo motinai T. G., būstas pakankamai tvarkingas, į namą atvestas vanduo bei skirtas atskiras kambarys vaikams, yra tinkamos gyvenimo sąlygos, vaikai lanko Kurtuvėnų mokyklą, paruošiamąją grupę, kur juos nuveža tėvas, motina vaikų nei karto neaplankė; 2013-02-15 pažyma apie pajamas ( 46 b.l.), iš kurios matyti, jog S. G. gauna 933,50 Lt pajamas, kurias sudaro 777,50 Lt socialinė pašalpa ir 156,00 Lt išmoka vaikams; nekilnojamojo turto registro duomenys (45 b.l.), iš kurių matyti, jog S. G. vardu nekilnojamojo turto nėra registruota; VSDFV pažyma, iš kurios matyti, jog atsakovė E. R. yra nedirbanti ( 32 b.l.).

9Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

10Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo to, ar vaikas gimė susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, ar vaiko tėvai gyvena kartu (santuokoje, partnerystėje ir pan.) ar atskirai, vaikas atskirtas nuo tėvų ar apribota jų valdžia (išskyrus vaiko įvaikinimą), tėvai (kiekvienas jų) turi teikti išlaikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 12 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2011). CK 3.192 str. 2 d. nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) tėvų turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-15 nutartis Nr. 3K-3-185/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad CK 3.192 str. įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Pagal susiformavusią teismų praktiką, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, taikant teisės analogiją, atsižvelgiama į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA), kuri šiuo metu yra 1000 Lt per mėnesį. Tačiau siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 09 13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006, 2006 11 22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2006).

11Kaip nurodo ieškovas, atsakovė nesirūpina vaikais ir neteikia jokio išlaikymo savo sūnums. Iš vaikų poreikių paskaičiavimų matyti, jog nepilnamečių vaikų Gabrieliaus, Luko ir Romo mėnesiniams poreikiams yra reikalinga ne mažesnė kaip 400 Lt suma kiekvienam vaikui (7-9 b.l.). Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis vaikai lanko Kurtuvėnų mokyklos mišrią ikimokyklinę grupę, turi kalbos sutrikimų, todėl vaikams teikiamos logopedo paslaugos (25 b.l.). Ieškovas yra bedarbis, pragyvenantis iš 933 Lt lėšų, kurias sudaro socialinė pašalpa ir išmokos vaikams, kitų išlaikytinių neturi, savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi (13, 45, 46 b.l.). Teismas, išskyrus VSDFV duomenis, jog atsakovė yra nedirbanti (32 b.l.), kitų duomenų apie atsakovės sveikatos būklę, kitus išlaikytinius ir apie jos faktinę turtinę padėtį neturi, todėl atsižvelgdamas į atsakovės jauną amžių bei tai, jog atsakovė, žinodama apie teisme nagrinėjamą bylą, nepateikė prieštaravimų dėl ieškiniu prašomo priteisti išlaikymo dydžio, daro išvadą, jog atsakovė

12E. R. yra sveika ir darbinga, galinti uždirbti lėšų tiek savo pragyvenimui, tiek vaikų išlaikymui ir konstatuoja, jog atsakovė yra pajėgi užtikrinti ne tik vaikų būtinuosius poreikius, tačiau bent minimaliai privalo prisidėti ir prie kitų poreikių tenkinimo. Atsižvelgdamas į ieškovo sunkią materialinę padėtį, vaikų amžių bei poreikius, tai, jog atsakovė yra nedirbanti, tačiau iš atsakovės prašoma priteisti žymiai mažesnę nei teismų praktikoje nustatyta minimaliems vaiko poreikiams tenkinti būtina suma (pusė MMA – 500 Lt), teismas nagrinėjamu atveju laiko, jog 200 Lt dydžio išlaikymas kiekvienam vaikui iš motinos (atsakovės) yra proporcingas šalių turtinei padėčiai bei sprendimo priėmimo dienai yra pakankamas vaikų vystimosi sąlygų užtikrinimui, todėl iš atsakovės priteistinas po 200 Lt išlaikymas kiekvienam nepilnamečiam sūnui iki jų pilnametystės. Atsižvelgiant į tai, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.) bei tai, jog atsakovė vaikams išlaikymo neteikė ir vaikai su tėvų pradėjo gyventi nuo 2012-09-18, kai buvo panaikinta vaikų laikinoji globa, iš atsakovės priteistinas išlaikymas nuo to momento kai vaikai pradėjo gyventi su tėvu, t. y. 2012-09-18 iki jų pilnametystės.

13Išlaikymo lėšomis uzufrukto teise pavestina disponuoti nepilnamečių vaikų tėvui

14S. G. (CK 3.185 str. 1 d.). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik vaiko interesams tenkinti (CK 3.203 str. 1 d.). Pasikeitus šalių turtinei padėčiai, kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 str.).

15Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

16Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu, o jeigu kyla ginčas – teismo sprendimu (CK 3.169 str. 1 d., 2 d.). Teismas ginčą išsprendžia, atsižvelgdamas į vaiko norą, vadovaudamasis vaiko interesais (CK 3.174 str. 2 d.) bei principu, kad abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėjant vaikus yra lygios, o vaikų gyvenamoji vieta nustatoma įvertinus, su kuriuo iš tėvų gyvendamas vaikas bus geriau prižiūrimas ir auklėjamas, kurio pakankamai geros materialinės sąlygos, kad jis kito iš tėvų atitinkamai remiamas galėtų deramai augti ir tobulėti; lemiamą reikšmę turi tėvų asmeniniai bruožai, santykiai su vaikais, požiūris į vaikus, vaikų auklėjimo prioritetai ir kt. (Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 12 str.). Kaip paaiškino ieškovas, atsakovė tinkamai vaikais nesirūpino ir jų neišlaikė. Minėtą aplinkybę pagrindžia tai, jog nuo 2011-01-05 šalių sūnums buvo nustatyta laikinoji globa (10 b.l.). Ieškovas nurodo, jog atsakovė ir po laikinosios globos panaikinimo bei jų apsigyvenimo su tėvu nei karto jų neaplankė, nesidomėjo jų ugdymu, sveikata, jų neišlaiko. Tai patvirtina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (25 b.l.), buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas (26-27 b.l.). Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teisme nurodė, kad ieškovas tinkamai rūpinasi sūnumis, juos auklėja, išlaiko, sudaro tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas visapusiškam sūnų vystimuisi, o duomenų apie atsakovę neturi ir siūlo nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu. Ieškovas su sūnumis gyvena ieškovo motinai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name su daliniais patogumais, kur berniukams skirtas atskiras kambarys bei suteikiamos tinkamos gyvenimo, poilsio ir mokymosi sąlygos. Įvertinęs išdėstytus įrodymus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir vadovaudamasis vaikų interesais, teismas mano, kad geriausiai nepilnamečių vaikų teisės į gyvenimo sąlygas, būtinas jos fiziniam, dvasiniam ir doroviniam vystimuisi, bus užtikrintos vaikams gyvenant su savo tėvu S. G., todėl nepilnamečių vaikų G., L. ir R. G. gyvenamoji vieta nustatytina jų tėvo

17S. G. gyvenamojoje vietoje.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: valstybės naudai – 359,00 Lt žyminis mokestis (143,00 Lt – už reikalavimą dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir 216,00 Lt – už reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo), 14,25 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos bei 529,76 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas sumokant į Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – Swedbank AB, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoką už suteiktą antrinę teisinę pagalbą) (CPK 88 str., 93 str., 96 str., 99 str. 2 d.).

20Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str., 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.168 str., 3.169 str. 2 d., 3.174 str. 2 d., 3.178 str., 3.190 str., 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.198 str., 3.200 str., 3.203 str., teismas,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečiams vaikams G. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) L. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), R. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymą kiekvienam vaikui po 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-09-18 iki vaikų pilnametystės.

24Nepilnamečių vaikų G. G., L. G., R. G. išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise ieškovui S. G., asmens kodas ( - )

25Nustatyti nepilnamečių vaikų G. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), L. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), R. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą su tėvu S. G..

26Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas: 359,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt devynis litus 00 ct) žyminio mokesčio, 14,25 Lt (keturiolikos litų 25 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas bei 529,76 Lt(penkių šimtų dvidešimt devynių litų 76 ct) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas sumokant į Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – Swedbank AB, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoką už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

27Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai... 2. ieškovas prašo iš atsakovės E. R. priteisti nepilnamečiams sūnums G.,... 3. S. G.. Paaiškino, kad atsakovė E. R. yra nepilnamečių G., gim. ( - ), L.,... 4. Atsakovė E. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. S. G., nes tėvas turi tinkamas gyvenimo ir vystimosi sąlygas vaikams bei jais... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai (CK 3.174 str., 3.190 str., 3.192 str., 3.194... 8. Be ieškovo išsakytų argumentų, byloje yra tokie reikšmingi bylai... 9. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo... 10. Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo... 11. Kaip nurodo ieškovas, atsakovė nesirūpina vaikais ir neteikia jokio... 12. E. R. yra sveika ir darbinga, galinti uždirbti lėšų tiek savo pragyvenimui,... 13. Išlaikymo lėšomis uzufrukto teise pavestina disponuoti nepilnamečių vaikų... 14. S. G. (CK 3.185 str. 1 d.). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas... 15. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 16. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 17. S. G. gyvenamojoje vietoje.... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės priteistinos... 20. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečiams... 24. Nepilnamečių vaikų G. G., L. G., R. G. išlaikymui mokamas pinigines lėšas... 25. Nustatyti nepilnamečių vaikų G. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), L. G.,... 26. Priteisti iš atsakovės E. R., asmens kodas ( - ) valstybės naudai,... 27. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...