Byla 2S-717-154/2013
Dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-70-875/2013, kuria atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios G. M. įmonės „Saulėtekis“ atskirąjį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-70-875/2013, kuria atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi patvirtino tarp ieškovo bankrutavusios G. M. įmonės „Saulėtekis“ ir atsakovo P. G. sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą Nr. 2-70-875/2013 nutraukė.

5Teismo patvirtintoje taikos sutartyje šalys sutarė, kad „...iškilusį ginčą dėl materialinės žalos atlyginimo fakto ir dydžio jos traktuoja kaip darbuotojo materialinės atsakomybės prievolę darbdaviui. Šalys pareiškia, kad dėl darbdaviui kilusių neigiamų pasekmių – autovežio „M. A.“, v. n. ( - ) ir jo priekabos „( - )“, v. n. ( - ), vertės sumažėjimo yra atsakingas darbuotojas. Šalys susitaria, kad tarpusavio nesutarimai ir materialinės pretenzijos bus pašalintos darbuotojui atlyginus dalį žalos. A. P. G., vadovaudamasis tarpusavio interesų derinimo ir kompromisų principu, sutinka gera valia atlyginti ieškovui 8880,00 Lt žalos. Šie pinigai sumokami į ieškovo a/s ( - ) per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo. Atsakovui laiku nesumokėjus aukščiau aptartos sumos, ieškovas turi teisę imtis veiksmų visai 49 544,83 Lt žalai išieškoti iš karto, t. y. ieškovas gali išieškoti žalą iš karto. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės ir jos nebegalės kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu teisiniu pagrindu...“.

6Ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ 2013 m. birželio 6 d. pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, nuodydamas, kad atsakovui per 30 dienų nesumokėjus ieškovui 8800,00 Lt, ieškovas turi teisę išieškoti visą 49544,83 Lt žalą.

7Akmenės rajono apylinkės teismas 2013m. birželio 25 d. nutartimi nutarė išduoti vykdomąjį raštą, nurodydamas, kad išieškomas iš atsakovo P. G. 8800,00 Lt žalos atlyginimas.

8Ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ pateikė atskirąjį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. nutarties, nurodydamas, kad pagal teismo patvirtintą taikos sutartį ieškovas turi teisę gauti vykdomąjį raštą ne dėl 8800,00 Lt, o dėl visos 49544,83 Lt žalos atlyginimo sumos išieškojimo iš atsakovo P. G..

9Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 2 d. nutartimi pats pasinaikino skundžiamą 2013 m. birželio 25 d. nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – vykdomąjį raštą atsisakė išduoti, išaiškindamas šalims, kad jos turi teisę kreiptis dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 nutarties, kuria patvirtinta jų 2013-04-18 taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka.

10Teismas nurodė, kad šalių sudaryta taikos sutartis ta apimtimi, kiek joje numatyta ieškovo galimybė išieškoti visą 49 544,83 Lt sumą, t. y. visą ieškinio sumą, neatitinka taikos sutarties sampratos, nes panaikina ieškovo padarytą nuolaidą, dėl kurios atsakovas prisiėmė atsakomybę už ieškovui kilusius neigiamus padarinius – autovežio ir jo priekabos vertės sumažėjimą. Nesant kompromiso, atsakovo sutikimas atlyginti visą ieškovo reikalaujamą sumą galėtų būti priimtinas tik kaip ieškinio pripažinimas, tačiau atsakovas ieškinio nepripažino. Teismas pažymėjo, kad ieškovo galimybės išieškoti 49 544,83 Lt sumą numatymas tuo atveju, jeigu atsakovas laiku neįvykdo prievolės sumokėti 8 880,00 Lt sumą, vertintinas būtent kaip neprotingai didelė atsakovo civilinė atsakomybė už piniginės prievolės ieškovui pažeidimą. Konstatavo, kad atsakovui nepripažinus ieškinio visoje apimtyje, vykdomojo rašto išdavimas visai ieškinio sumai reikštų ne ieškovo reikalavimo atlyginti žalą patenkinimą, nes žalos dydis dar nėra įrodytas, o atsakovo nubaudimą už taikos sutarties pažeidimą. Pažymėjo, kad dėl nurodytų priežasčių šalių pateikta taikos sutartis apskritai neturėjo būti tvirtinama, kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai. Tai, kad teismas tokią sutartį vis dėlto patvirtino, reiškia jog šalims buvo sudaryta reali galimybė išspręsti tarpusavio ginčą taikiai ir ekonomiškai. Kadangi suteikta galimybe šalys nepasinaudojo, o vykdomojo rašto išdavimas visai ieškinio sumai, civilinio proceso nustatyta tvarka neįsitikinus ieškovo reikalavimo pagrįstumu, teismo vertinimu, pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, vykdomąjį raštą išduoti teismas atsisakė, o šalims išaiškino teisę kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka.

11Atskiruoju skundu ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - pakeisti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucinę dalį ir išdėstyti ją taip: išduoti išieškotojui bankrutavusiai G. M. įmonei „Saulėtekis“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, vykdomąjį raštą, nurodant išieškoti iš skolininko P. G. 49 544,83 Lt.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nurodo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo res judicata galią (CK 6.985 str. 1 d.) ir yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 str. 4 p.). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2013 m. liepos 2 d. nutartį, neturėjo pagrindo vertinti sąlygos dėl mokėtinų sumų dydžio pagal sutartį teisėtumo, nes tai reiškia ne taikos sutarties vykdymo tvarkos nustatymą ar pakeitimą, ko prašė ieškovas, bet išspręsto taikos sutartimi šalių ginčo pakartotinį išsprendimą iš esmės (CPK 646 str. 3 d.) ir įsiteisėjusios teismo nutarties peržiūrėjimą ir pakeitimą.

142. Šalių taikos sutartyje nurodytos sąlygos, jog atsakovui per 30 kalendorinių dienų nuo taikos sutarties pasirašymo nesumokėjus 8 800,00 Lt sumos, ieškovas įgyja teisę išieškoti visą ieškinio sumą, t. y. 49 544,83 Lt, pirmos instancijos teismas kvestionuoti ir keisti negalėjo. Pagal CPK 337 str. teisę keisti pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį gali tik apeliacinės instancijos teismas. Šiuo atveju Akmenės rajono apylinkės teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, 2013 m. liepos 2 d. nutartyje vertindamas įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos teisėtumą ir prieštaravimą viešajai tvarkai bei atsisakydamas išduoti vykdomąjį raštą tuo pagrindu, pakeitė šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas ir pakartotinai išsprendė šalių ginčą iš esmės.

153. CPK 334 str. 2 d. numatyti du atskirojo skundo nagrinėjimo būdai, kurie priklauso nuo to, ar pirmosios instancijos teismas sutinka, ar nesutinka su atskiruoju skundu. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas su paduotu atskiruoju skundu nesutinka, jis privalo nustatyta tvarka per tris darbo dienas nuo atskirųjų skundų dėl teismo nutarties ir atsiliepimų į atskiruosius skundus padavimo terminų pabaigos išsiųsti bylą su atskiruoju skundu ir atsiliepimais į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui. Šiuo atveju išieškotojas (ieškovas) atskiruoju skundu prašė teismo pakeisti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucinę dalį, o Akmenės rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, panaikino skundžiamą nutartį visa apimtimi, t. y. jis nesutiko su atskirajame skunde nurodytais argumentais ir priėmė priešingą, nei prašoma, procesinį sprendimą. Tokiais savo veiksmais Akmenės rajono apylinkės teismas pažeidė funkcinio teismingumo taisykles, nustatytas CPK 334 str. 2 d. 2 p., bei dispozityvumo civiliniame procese principą, nes atskirasis skundas, su kuriuo nesutinkama, kartu su bylos medžiaga turėjo būti persiųstas Šiaulių apygardos teismui nagrinėti apeliacine tvarka.

164. Panaikindamas Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį, pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 338 str. ir 313 str. reikalavimus, kuriais teismui, nagrinėjančiam atskirąjį skundą, draudžiama dėl apelianto priimti blogesnį, negu yra skundžiamas, sprendimą ar nutartį, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių. Atskiruoju skundu teismas turėjo teisę tik netenkinti atskirojo skundo reikalavimo pakeisti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d. nutarties rezoliucinę dalį, o ne panaikinti pačią nutartį, kuri buvo priimta ieškovo naudai, bei atsisakyti išduoti ieškovui vykdomąjį raštą pagal įsiteisėjusią Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

20Byloje nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi buvo patvirtinta tarp ieškovo bankrutavusios G. M. įmonės „Saulėtekis“ ir atsakovo P. G. sudaryta taikos sutartis, kuria šalys sutarė, kad „...iškilusį ginčą dėl materialinės žalos atlyginimo fakto ir dydžio jos traktuoja kaip darbuotojo materialinės atsakomybės prievolę darbdaviui. Šalys pareiškia, kad dėl darbdaviui kilusių neigiamų pasekmių – autovežio „M. A.“, v.n. ( - ) ir jo priekabos „( - )“, v.n. ( - ), vertės sumažėjimo yra atsakingas darbuotojas. Šalys susitaria, kad tarpusavio nesutarimai ir materialinės pretenzijos bus pašalintos darbuotojui atlyginus dalį žalos. A. P. G., vadovaudamasis tarpusavio interesų derinimo ir kompromisų principu, sutinka gera valia atlyginti ieškovui 8880,00 Lt žalos. Šie pinigai sumokami į ieškovo a/s ( - ) per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo. Atsakovui laiku nesumokėjus aukščiau aptartos sumos, ieškovas turi teisę imtis veiksmų visai 49544,83 Lt žalai išieškoti iš karto, t. y. ieškovas gali išieškoti žalą iš karto. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės ir jos nebegalės kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu teisiniu pagrindu...“.

21Taikos sutartis – tai šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (CPK 6.983 str.). Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią. Įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyta taikos sutartis CK 6.189 straipsnio prasme šalims turi įstatymo galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010).

22CPK 646 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. „Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti“. Taigi, CPK 646 straipsnis numato teismo teisę neišduoti vykdomojo rašto įsiteisėjusios nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, vykdymui ir nurodo, kad „teismas, atsisakęs išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties sąlygų vykdymo, išaiškina šalims teisę kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka“ (CPK 646 str.3 d.).

23Susipažinęs su bylos medžiaga, atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstomis ir teisėtomis pirmosios instancijos teismo išvadas, kad šalių pateikta taikos sutartis apskritai neturėjo būti tvirtinama, kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai, o dėl tokios taikos sutarties nevykdymo vykdomasis raštas negali būti išduotas.

24CPK 42 str. 2 d. nurodyta, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad teismo patvirtintoje šalių sudarytoje taikos sutartyje numatyta ieškovo galimybė išieškoti 49 544,83 Lt sumą tuo atveju, jeigu atsakovas laiku neįvykdo prievolės sumokėti 8 880,00 Lt sumą, vertintina kaip neprotingai didelė atsakovo civilinė atsakomybė už piniginės prievolės ieškovui pažeidimą, nes atsakovui nepripažinus ieškinio visoje apimtyje, vykdomojo rašto išdavimas visai ieškinio sumai reikštų ne ieškovo reikalavimo atlyginti žalą patenkinimą, nes žalos dydis dar nėra įrodytas, o sankciją atsakovui už 8 880,00 Lt nesumokėjimą. Todėl šioje byloje pagrįstai atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą ir toks atsisakymas neprieštarauja CPK 646 str. 3 d. nuostatoms. Pažymėtina, kad skundžiamojoje nutartyje bylos šalims yra išaiškinta teisė kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka.

25Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas CPK 334 str. 2 dalies 1 punkto pagrindu pats pasinaikindamas 2013 m. birželio 25 d. nutartį, nesprendė, nenagrinėjo ir nepasisakė dėl ieškovo atskirojo skundo motyvų dėl nurodytos nutarties, tačiau sprendė iš naujo ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumą, todėl tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai neprieštarauja CPK 334 str. 2 d. 1 p. nuostatoms, taip pat tai nėra pagrindas išvadai, kad apelianto atžvilgiu yra priimtas blogesnis sprendimas.

26Nagrinėjamu atveju nustačius, kad tvirtinant taikos sutartį buvo padaryta aiški teisės taikymo klaida, o patvirtinta taikos sutartis prieštarauja viešajai tvarkai, kitus atskirojo skundo argumentus apeliacinės instancijos teismas pripažįsta teisiškai nereikšmingais.

27Dėl išdėstyto, Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi... 5. Teismo patvirtintoje taikos sutartyje šalys sutarė, kad „...iškilusį... 6. Ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ 2013 m. birželio 6 d.... 7. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013m. birželio 25 d. nutartimi nutarė... 8. Ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ pateikė atskirąjį... 9. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 2 d. nutartimi pats... 10. Teismas nurodė, kad šalių sudaryta taikos sutartis ta apimtimi, kiek joje... 11. Atskiruoju skundu ieškovas bankrutavusi G. M. įmonė „Saulėtekis“ prašo... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Nurodo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio... 14. 2. Šalių taikos sutartyje nurodytos sąlygos, jog atsakovui per 30... 15. 3. CPK 334 str. 2 d. numatyti du atskirojo skundo nagrinėjimo būdai, kurie... 16. 4. Panaikindamas Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 25 d.... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 20. Byloje nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24... 21. Taikos sutartis – tai šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo... 22. CPK 646 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos... 23. Susipažinęs su bylos medžiaga, atsižvelgdamas į atskirojo skundo... 24. CPK 42 str. 2 d. nurodyta, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu tai... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas CPK 334 str. 2 dalies... 26. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad tvirtinant taikos sutartį buvo padaryta... 27. Dėl išdėstyto, Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d.... 28. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 29. Palikti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartį...