Byla 2-88-750/2012
Dėl nuosavybės teisės gynimo, dalinės bendrosios nuosavybės teise valdomo turto valdymo tvarkos nustatymo ir sklypo ribų nustatymo, bei pagal atsakovų R. N. ir A. N. priešieškinį dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3dalyvaujant ieškovei A. M., ieškovų atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui, atsakovui A. N., R. N. atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovui Andrej Pavlovskij, institucijos, teikiančios išvadą atstovei Ingai Pilibaitytei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. M. ir R. M. ieškinį atsakovams R. N., A. N. ir Nacionalinei žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui, tretiesiems asmenims Valstybės įmonei (toliau – VĮ) Šilutės miškų urėdijai ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, institucijai, teikiančiai išvadą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl nuosavybės teisės gynimo, dalinės bendrosios nuosavybės teise valdomo turto valdymo tvarkos nustatymo ir sklypo ribų nustatymo, bei pagal atsakovų R. N. ir A. N. priešieškinį dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo,

Nustatė

5ieškovai ieškiniu prašo pripažinti, kad atsakovės R. N. veiksmai, siekiant užvaldyti ieškovams priklausantį turtą - dalį žemės sklypo, esančio ( - ), yra neteisėti, įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės rajono žemėtvarkos skyrių suformuoti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 8827-0003-0349, žemės sklypo dydis 0,3996 ha ribas taip, kad 300 kv. m. žemės sklypo būtų sumažinta nuo link Ventės k. esančio miško pusės ir perkelta į link Kintų k. esančio miško pusę. Ieškinyje bei teismo posėdžio metu ieškovė A. M. nurodė, kad 2004-09-07 bendrosios jungtinės nuosavybės teise ( - ), ieškovai įsigijo 767/1534 dalis žemės sklypo, kurio viso bendras plotas 0,1534 ha, su jame esančiais 72/100 dalimis gyvenamojo namo, tvartu, malkine, daržine, kiemo statinių (šulinio). 2008-08-14 Valstybės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi ieškovai papildomai nusipirko 0,1773 ha žemės sklypo dalį, todėl po sutarties sudarymo žemės sklypas sudarė 0,3996 ha, įregistravus visą žemės sklypą VĮ Registrų centre, buvo nustatyta, kad ieškovams priklauso 1773/3996 šio sklypo dalys, o atsakovams - 689/3996 šio sklypo dalys. Iki nusiperkant papildomą žemės sklypą 2003-07-05 E. M. geodezinių darbų įmonė buvo nustačiusi sklypo naudojimosi ribas, būtent tokios žemės sklypo ribos buvo tuomet, kai ieškovai įsigijo namą su žeme, vėliau nusipirkus papildomą žemės sklypą, jiems sklypas galėjo būti matuojamas tik į Ventės pusę nuo jau esančio ir primatuoto žemės sklypo, o atsakovei R. N. iš valstybės nusipirkus papildomai žemės, jos žemės sklypas galėjo būti praplečiamas tik į Kintų pusę, tokiu būdu nebūtų pažeistas naudojimosi kiemu balansas. Nežino kaip buvo matuojama ir skaičiuojama, tačiau 2011-06-01 iš atsakovės R. N. gavo prašymą dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo. Buvo siūlomos ieškovams nepriimtinos sąlygos, t. y. ieškovų dabar valdomą kiemą perkelti Ventės km. link, o atsakovams užleisti visą nuo pat įsigijimo valdytą žemės sklypą, net užstatytą statiniais. Nacionalinio parko teritorijoje jokios statybos yra negalimos, todėl siūlydama patraukti ieškovų žemės sklypą link Ventės, atsakovai siekia užvaldyti pastatus, o jiems vėliau jokių statybų vykdyti nebebūtų leista. Atsakovė R. N. paskaičiavo, kad bendrame kieme ieškovams priklauso 2430 m2, o jai - 1413 m2. Ji teigia, kad naudojasi 300 m2 mažesniu žemės sklypu, tačiau tai nėra ieškovų kaltė, ji žemės privalo reikalauti iš valstybės. Ieškovai kreipėsi į Šilutės urėdiją, kad atsakovams trūkstama žemė būtų pamatuota link Kintų, nuo ieškovų turimo sklypo pusės, taip paimant dalį jų nenaudojamos žemės ir perkeliant ją į atsakovės pusę ir taip išsprendžiant ginčą, tačiau atsakovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Ieškovė paaiškino, kad ji norėtų naudotis žemės sklypo dalimi UAB „Aidila“ 2010- 05-31 plane( b.l. 146) pažymėta tarp taškų 32, 31, 30. Kadangi šiuo žemės plotu naudodavosi ji, šioje vietoje yra žolynas. Todėl prašo ieškovų pirktą žemę 300 kv. m. perkelti į Kintų pusę , ten yra valstybinė žemė, Šilutės miškų urėdija su tuo sutinka.

6Ieškovė nesutinka su atsakovų priešieškiniu dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, kadangi pagal pateiktą atsakovų UAB „Aidila“ 2010-05-31 sudarytą žemės sklypo planą plotu tarp šiame plane pažymėtų taškų Nr. 32, 31,30 naudotųsi atsakovai ten saulėta vieta, ieškovė toje vietoje nori turėti sodą, tuo būtų pažeistos ieškovų teisės.

7Ieškovų atstovas advokatas V. Janušauskas ieškinį palaiko, priešieškinį prašo atmesti. ir paaiškino, kad šalių žemės sklypo ribos netinkamai suformuotos. Turi būti žemės sklypas sumažintas 300 m2 plotu nuo Ventės k. pusės ir ši dalis perkelta į Kintų k. pusę. Tokiam pasiūlymui Šilutės miškų urėdija neprieštarauja, tačiau nepagrįstai prieštarauja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos skyrius. Jei bus patenkintas atsakovų priešieškinis, tokia naudojimosi tvarka nebus teisinga.

8Atsakovai R. ir A. N. su ieškiniu nesutinka ir pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti ginčo žemės sklypui naudojimosi tvarką pagal jų pateiktą žemės sklypo planą, paruoštą 2010-05-31 UAB „Aidila“, kuriuo ieškovai naudotųsi 2430 m2 žemės sklypo dalimi, pažymėta raide C, atsakovai N. naudotųsi 1413 m2 žemės sklypo dalimi, pažymėta raide B, o 153 m2 žemės sklypo dalimi, pažymėta raide A, šalys naudotųsi bendrai. Atsakovai priešieškinyje bei teismo posėdžio metu nurodė, kad toks naudojimosi ribų nustatymas užtikrintų tiek ieškovų, tiek atsakovų interesus. Nurodė, kad 2004-07-29 buvę ginčo žemės sklypo savininkai Stanislava I. R., S. R., I. E. ir V. E. sudarė tarpusavio sutartį dėl bendrai valdomo žemės sklypo naudojimo tvarkos. Šiuo susitarimu buvo patvirtintas ir VĮ Registrų centre įregistruotas žemės sklypo planas, kurį sudarė E. M. geodezinių darbų įmonė. Pagal šį planą 0,1534 ha žemės sklypas faktiškai buvo padalintas po lygiai kiekvienam bendrasavininkui pagal jo turimas dalines nuosavybes teisės į žemės sklypą, t.y. R. ir E. buvo išskirtas po 0,0767 ha žemės sklypo plotas. 2004-09-07 ieškovai nusipirko E. žemės sklypo dalį su jiems priklausiusiais pastatais. 2007-02-12 atsakovė R. N. gavo dovanų iš savo tėvų R. jiems priklausiusią žemės sklypo dalį ir pastatus. 2008-06-12 Klaipėdos apskrities viršininkas įsakymo Nr. 4-4178-(l.3) „Valstybinio žemės kadastro ir registro duomenų patikslinimo ir žemės sklypo dalies, esančios ( - ), pardavimo“ pagrindu pardavė atsakovams N. papildomus 0,0689 ha, o ieškovams - papildomus 0,1773 ha. Šiuo pagrindu buvo suformuotas 0,3996 ha žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise bendrasavininkams priklausantis tokiomis dalims: ieškovams – 0,2540 ha (šį plotą sudaro 0,0767 ha nupirktas iš E. ir 0,1773 ha nupirktas iš valstybės), atsakovei R. N. - 0,0767 ha, kuriuos gavo dovanų iš tėvų bei atsakovų R. ir A. N. - 0,0689 ha, kurie buvo įsigyti iš valstybės. Papildomai nusipirkus šalims žemės UAB „Aidila“ 2007-08-08 planu nustatė sklypo ribas, kurias šalys pasirašė. Ieškovai kreipėsi į atsakovus su pasiūlymu suderinti naudojimosi žemės sklypu tvarką, tačiau ieškovai atsisakė.

9Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovas A. Pavlovskij su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, o priešieškinį spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad neaišku kokio įstatymo pagrindu ieškovai prašo perkelti žemės sklypo dalį į kitą vietą, toks reikalavimas teisiškai nepagrįstas. Prieš žemės savininkams nusiperkant papildomai žemės sklypo dalis 2007 m. UAB „Aidila“ buvo sudariusi žemės planą, kuriame buvo nustatytos šalių naujos žemės sklypo ribos, šalys su šiuo planu sutiko, jį pasirašė. Šis planas atitiko teisės aktus. Už žemės sklypo ribų yra valstybinis miškas, kurio perduoti ginčo šalims teisiškai negalima. Žemės sklypas sudarytas nepažeidžiant jokių teisės aktų reikalavimų, parengtas planas buvo patvirtintas nesant jokių prieštaravimų.

10Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyrius atsiliepime su ieškiniu nesutinka (b.l.69-71). Nurodo, kad neturi teisės ar pareigos nustatinėti naujas privataus žemės sklypo ribas. 2007-2008 m. UAB „Aidila“ atliko ginčo sklypo kadastrinius matavimus, kurie 2008-07-08 įregistruoti VĮ Registrų centre, su šiais matavimais ginčo šalys sutiko ir patvirtino savo parašais. Ginčo žemės sklypo matavimai atlikti teisėtai, yra nenuginčyti ir nėra pagrindo juos naikinti. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ yra patvirtinta Šilutės r. savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, iš kurios matyti, kad ginčo sklypas yra įsiterpęs tarp valstybinio miško, ir nėra laisvos valstybinės žemės, kad būtų galima keisti sklypo ribas.

11Tretieji asmenys Nemuno deltos regioninio parko direkcija, VĮ Šilutės miškų urėdija atsiliepimuose (b.l. 68, 79) ieškiniui neprieštarauja ir palieka spręsti teismo nuožiūra. Šių institucijų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, jiems apie posėdį pranešta tinkamai, yra prašymai nagrinėti civilinę bylą jiems nedalyvaujant.

12Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.

13Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, kitos bylos medžiagos, bendrasavininkai sutuoktiniai Stanislava I. R. ir S. R. bei sutuoktiniai I. E. ir V. E. 2004-07-29 notarės patvirtinta Sutartimi (reg. Nr. 8920) susitarė nustatyti sekantį 1534 m2 žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 8827-0003-0349, esančio ( - ), valdymą ir naudojimą: S. I. ir S. R. - naudotis 767/1534 dalimi, sudarančia 590 m2 žemės sklypo, plane pažymėta indeksu „2“, I. ir V. E. – naudotis likusia 767/1534 dalimi, sudarančia 590 m2 žemės sklypo, plane pažymėta indeksu „1“, o bendrai bendraturčiams R. ir E. naudotis 177 m2 žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu „1,2“. Šiuo susitarimu buvo patvirtintas ir VĮ Registrų centre 2004-07-20 suderintas žemės sklypo planas, kurį sudarė E. M. geodezinių darbų įmonė (b. l. 54, 55).

14Po to, ieškovai R. ir A. M. įsigijo sekančius nekilnojamuosius daiktus: 2004-09-07 Pirkimo – pardavimo sutartimi, reg. Nr. 2SD-6873, iš I. ir V. E. įsigijo jiems priklausiusius 767/1534 dalis 0,1534 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 8827-0003-0349, po 72/100 dalis gyvenamojo namo ir kiemo statinių (šulinio), tvartą, malkinę, daržinę, esančius ( - ) (b. l. 33-35), be to, ieškovai 2008-08-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 8194 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise papildomai įsigijo 0,1773 ha kitos paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 8827-0003-0349 dalį , visas žemės sklypo plotas sudaro 0,3996 ha ( 36-39).

15Atsakovai R. ir A. N. įsigijo sekančius nekilnojamuosius daiktus: A. N. 2007-02-12 Dovanojimo sutartimi (reg. Nr. 1282) gavo 767/3996 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 8827-0003-0349, po 28/100 dalį gyvenamojo namo ir kitų kiemo statinių (šulinio), esančius ( - ) (b. l. 25-28). Be to, šie atsakovai 2008-10-23 Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 9902 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo dar 0,0689 ha kitos paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 8827-0003-0349 dalį , turinčio viso žemės sklypo 0,3996 ha (b. l. 64-65).

16UAB „Aidila“ atliko minėto šalių 0,3996 ha žemės sklypo kadastrinius matavimus ir 2007-08-08 parengė žemės sklypo planą, kuriame nustatė žemės sklypo ribas. Ieškovai A. ir R. M. bei atsakovė R. N. šiame sklype savo parašais patvirtino, kad jie su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2007-08-02 žemės sklypo paženklinimo – parodymo akte ir nustatytu plotu sutiko (b. l. 72).

17Atsakovė R. N. 2011-06-01 pateikė ieškovei A. M. pasiūlymą suderinti šių šalių bendrai valdomo žemės sklypo planą (b. l. 42), tačiau ieškovė 2011-06-21 atsakymu su šiuo atsakovės pasiūlymu nesutiko (b. l. 43).

18Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos suformuoti šio 0,3996 ha žemės sklypo ribas taip, kad 300 m2 žemės sklypo būtų sumažinta nuo link Ventės k. pusės (plane pažymėtos tarp taškų 8-7-6-5, ir tokio ploto žemės sklypo dalis būtų perkelta į Kintų k. pusę (už plane pažymėtų taškų 3-4) (b.l. 178). Atsakovai R. ir A. N. su tokiais ieškovų reikalavimais nesutinka ir priešieškiniu prašo nustatyti ginčo žemės sklypui naudojimosi tvarką pagal jų pateiktą 2010-05-31 žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Aidila“(b.l. 146)

19CK 4.75 str. 1 d. nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Ginčas dėl naudojimosi bendrais nekilnojamaisiais daiktais sprendžiamas remiantis CK 4.81 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Šiuo atveju tik nustatoma tvarka, pagal kurią bus naudojamasi nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, tam tikros nekilnojamojo daikto dalys gali būti bendraturčių naudojamos bendrai, nesuformuojami atskiri nuosavybės teisės objektai ir nenutraukiama bendroji dalinė nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2006).

20Bendroji taisyklė yra ta, kad, nustatant naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarką, atsižvelgiama į kiekvieno bendraturčio dalį bendrojoje nuosavybėje, taip pat į galimybę skirti kiekvienam bendraturčiui izoliuotas nekilnojamojo daikto dalis (CK 4.81 str. 1 d.). Lietuvos teismų praktikoje yra pripažinta, kad, nustatant naudojimosi gyvenamojo namo ir jo priklausiniais bei žemės sklypu naudojimosi tvarką, turi būti vadovaujamasi tokiais kriterijais, kaip racionalumas, patogumas ir faktinis naudojimas. Teismui teikiamas tvirtinti naudojimosi tvarkos variantas turi atitikti CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes būtina įvertinti aplinkybes apie bendraturčių esminį interesą naudotis tam tikra gyvenamojo namo dalimi, tarp bendraturčių susiklosčiusius faktinius naudojimo santykius, ar siūloma tvarka nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų jiems tenkančios naudotis dalies vertingumo požiūriu, įskaitant tai, ar dalys lygiavertės pagal funkcinę paskirtį.

21Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp žemės sklypo bendrasavininkų kilo ginčas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos, todėl, siekiant kaip įmanoma labiau išvengti naudojimosi turtu nepatogumų ir konfliktinių situacijų, būtina atsižvelgti į tai, kaip šalys realiai galės naudotis joms paskirtomis žemės sklypo dalimis. Taikant socialinės taikos ir proporcingumo kriterijus, konstatuotina, kad atsakovų R. ir A. N. siūloma naudojimosi žemės sklypu tvarka pagal UAB „Aidila“ 2010-05-31 parengtą žemės sklypo planą (b. l. 146) yra priimtina ir atitinka šalių, kaip bendraturčių, teises ir teisėtus interesus jiems tenkančios naudotis dalies vertingumo ir lygiavertiškumo pagal funkcinę paskirtį požiūriu. Atsakovų R. ir A. N. pasiūlymas ieškovams yra palankus abiejų bendraturčių naudai pagal šalių turimas nuosavybės teise idealiąsias dalis (proporcijas), šalims tenka vientisos, neperskirtos bendrojo naudojimo žemės sklypo dalys, paliekant patogumui bendrai naudotis 153 m2 žemės sklypo dalimi, pažymėta raide A. Pagal atsakovų pasiūlytą naudojimosi žemės sklypu variantą lieka pakankamai maža bendrojo naudojimo žemės dalis. Šalys turės realią galimybę atskirai naudotis savo žemės sklypo dalimis ir kitais nekilnojamaisiais daiktais, nevaržydami vienas kito (bendraturčio) teisių.

22Ieškovų reikalavimai pripažinti atsakovės R. N. veiksmus neteisėtais bei įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės rajono žemėtvarkos skyrių suformuoti šio 0,3996 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 8827-0003-0349 ribas taip, kad 300 m2 žemės sklypo būtų sumažinta nuo link Ventės k. esančio miško pusės ir perkelta į link Kintų k. esančio miško pusę atmestini kaip nepagrįsti. Nustatyta, kad ieškovams papildomai perkant žemės sklypo dalį ( - ) buvo sudaryta 2008-08-14 žemės pirkimo –pardavimo sutartis, pagal prie sutarties pridedamą planą, kuris yra neatskiriama minėtos sutarties dalis (b.l 36-39). Šią sutartį ieškovai pasirašė laisva valia. Sklypas su jo ribomis buvo įregistruotas VĮ Registrų centre (b.l 72). Ieškovai pretenzijų dėl parduoto objekto, jo dydžio, lokacijos sutarties sudarymo metu pretenzijų nepareiškė. Ieškovai nenurodė pagrįstų aplinkybių ir pagrindų dėl ko sudaryta sutartis turėtų būti keičiama, o vien pasikeitę ieškovų norai dėl sklypo vietos nėra pagrindas keisti teisėtai sudarytą sutartį. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ( CK 6.189 str. 1d.) CPK 178 str. nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovai neįrodė, kad atsakovė R. N. atliko neteisėtus veiksmus bei tuo siekė užvaldyti ieškovams priklausantį turtą-dalį žemės sklypo. Esant tokioms aplinkybėms ieškinys atmestinas.

23Teisminio nagrinėjimo metu atsisakyta ieškinio reikalavimo, įpareigoti atsakovę R. N. pašalinti be leidimo pastatytus pastatus- priestatą prie namo , priestatus prie tvarto ir malkinės bei iš kiemo vidurio pašalinti gyvenamąjį vagonėlį (b.l. 160). Atsisakymo pasekmės ieškovams žinomos, todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str. 1d.4p.)

24Iš ieškovų A. M. ir R. M. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. po 69,50 Lt žyminio mokesčio atsakovei R. N. ir po 24,26 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str, 260 str., 270 str.,

Nutarė

26Ieškovų A. M. ir R. M. ieškinį atmesti.

27Atsakovų R. N. ir A. N. priešieškinį tenkinti.

28Nustatyti ieškovams A. M., asmens kodas ( - ) R. M., asmens kodas ( - ) ir atsakovams R. N., asmens kodas ( - ) A. N., asmens kodas ( - ) naudojimosi tvarką bendrosios nuosavybės teise valdomame 0,3996 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. 8827-0003-0349, esančiame ( - ), remiantis UAB „Aidila“ 2010-05-31 parengtu Žemės sklypo planu taip:

29- ieškovams A. M. ir R. M. nustatyti naudotis 2430 m2 žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide C,

30- atsakovams R. N. ir A. N. naudotis 1413 m2 žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide B,

31- ieškovams A. M., R. M. ir atsakovams R. N., A. N. nustatyti bendrai naudotis 153 m2 žemės sklypo dalimi, plane pažymėta raide A.

32Atsisakius ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę R. N. pašalinti be leidimo pastatytus priestatus prie namo, tvarto, ir malkinės bei iš kiemo vidurio pašalinti gyvenamąjį vagonėlį bylą šioje dalyje nutraukti.

33Priteisti iš ieškovų A. M. ir R. M. bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno po 69,50 Lt atsakovei R. N..

34Priteisti iš ieškovų A. M. ir R. M. po 24,26 Lt pašto išlaidų valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. M., ieškovų atstovui advokatui Vaclovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. ieškovai ieškiniu prašo pripažinti, kad atsakovės R. N. veiksmai, siekiant... 6. Ieškovė nesutinka su atsakovų priešieškiniu dėl žemės sklypo... 7. Ieškovų atstovas advokatas V. Janušauskas ieškinį palaiko, priešieškinį... 8. Atsakovai R. ir A. N. su ieškiniu nesutinka ir pateikė priešieškinį,... 9. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės... 11. Tretieji asmenys Nemuno deltos regioninio parko direkcija, VĮ Šilutės... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.... 13. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, kitos bylos medžiagos, bendrasavininkai... 14. Po to, ieškovai R. ir A. M. įsigijo sekančius nekilnojamuosius daiktus:... 15. Atsakovai R. ir A. N. įsigijo sekančius nekilnojamuosius daiktus: A. N.... 16. UAB „Aidila“ atliko minėto šalių 0,3996 ha žemės sklypo kadastrinius... 17. Atsakovė R. N. 2011-06-01 pateikė ieškovei A. M. pasiūlymą suderinti šių... 18. Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie... 19. CK 4.75 str. 1 d. nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise objektas... 20. Bendroji taisyklė yra ta, kad, nustatant naudojimosi nekilnojamuoju daiktu... 21. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp žemės sklypo bendrasavininkų kilo... 22. Ieškovų reikalavimai pripažinti atsakovės R. N. veiksmus neteisėtais bei... 23. Teisminio nagrinėjimo metu atsisakyta ieškinio reikalavimo, įpareigoti... 24. Iš ieškovų A. M. ir R. M. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. po... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str, 260 str., 270 str.,... 26. Ieškovų A. M. ir R. M. ieškinį atmesti.... 27. Atsakovų R. N. ir A. N. priešieškinį tenkinti.... 28. Nustatyti ieškovams A. M., asmens kodas ( - ) R. M., asmens kodas ( - ) ir... 29. - ieškovams A. M. ir R. M. nustatyti naudotis 2430 m2 žemės sklypo dalimi,... 30. - atsakovams R. N. ir A. N. naudotis 1413 m2 žemės sklypo dalimi, plane... 31. - ieškovams A. M., R. M. ir atsakovams R. N., A. N. nustatyti bendrai naudotis... 32. Atsisakius ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę R. N. pašalinti be... 33. Priteisti iš ieškovų A. M. ir R. M. bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno po... 34. Priteisti iš ieškovų A. M. ir R. M. po 24,26 Lt pašto išlaidų valstybei.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...