Byla e2-982-324/2015
Dėl apmokėjimo už atliktus darbus

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Povilui Juzikiui, atsakovės atstovei V. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „COWI Lietuva“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl apmokėjimo už atliktus darbus ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė ieškinį, kurio prašo priteisti iš atsakovės 87656,66 Eur (302 660,93 Lt) už atliktus darbus pagal 2008-08-21 paslaugų teikimo sutartį Nr. 201-2-1677 dėl žemės sklypų formavimo prie Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros objektų (gatvių sankryžų), esančių Dainavos, Petrašiūnų, Šančių, Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijose, detaliųjų planų rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugų ir paslaugų teikimo sutartį Nr. 201-2-1678 dėl žemės sklypų formavimo prie Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros objektų (gatvių sankryžų), esančių Aleksoto, Centro, Gričiupio, Panemunės, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijų teritorijose, detaliųjų planų rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugų. Jos atstovas paaiškino, jog sutartyse yra nurodyta, kad ieškovė įsipareigoja parengti planuojamų teritorijų topografinius ir detaliuosius planus bei atlikti formuojamų žemės sklypų kadastrinius matavimus (sutarčių 9.2.1-9.2.2 p.). Šiuo metu ieškovė pagal pateiktus užsakymus yra atlikusi pirmo ir antro etapo darbus, t.y. parengė formuojamų žemės sklypų topografinius planus ir detaliųjų planų brėžinius, bei esminę dalį trečio etapo darbų – parengė detaliuosius planus, kurie buvo įstatymų nustatyta tvarka apsvarstyti, suderinti ir patvirtinti paties atsakovo. Iš trečiojo etapo darbų liko neatlikti tik pagal ieškovės parengtų ir atsakovės patvirtintų detaliųjų planų sprendinius formuojamų žemės sklypų kadastriniai matavimai (neparengti žemės sklypų planai), kurie tiek laiko atžvilgiu, tiek visos užsakytos darbų kainos atžvilgiu sudaro neesminę neįvykdyto darbo dalį (kadastrinius matavimus matininkas gali atlikti per kelias dienas, o tokių darbų kaina kiekvienam sklypui yra apie kelis šimtus litų). Atlikti (užsakyti) kadastrinius matavimus ieškovė neturi galimybės, kadangi tarp sutartyse numatytų detaliojo planavimo ir kadastrinių matavimų darbų įsiterpia privačių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, kurią turi inicijuoti pati atsakovė. Ieškovė kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, prašydama atsiskaityti už tinkamai atliktus ir perduotus atsakovei bei pastarosios priimtus atliktus darbus, tačiau atsakovė sumokėti už detaliųjų planų parengimą atsisakė. Sutartyse numatytas paskutinis mokėjimas, sudarantis 40 proc. bendro paslaugos mokesčio, yra skirtas atsiskaityti už parengtą detalųjį planą ir kadastrinius matavimus. Šią mokėjimo dalį sudaro atsiskaitymas ne tik už kadastrinius matavimus, kurių dėl atsakovės veiksmų negalima atlikti, bet ir už darbus, kurie sekė po detaliojo plano viešojo svarstymo procedūrų iki detaliojo plano patvirtinimo Kauno miesto savivaldybės taryboje, t.y. detaliojo plano derinimas, patikrinimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje, detaliojo plano dokumentų pateikimas tvirtinti Kauno miesto savivaldybės taryboje, kas sudaro esminę dalį paskutinio etapo darbų apimčių. Sutarčių prieduose nurodyti detaliųjų planų rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugų teikimo įkainiai kartu. Kadangi kadastriniai matavimai nebuvo atlikti, UAB „Cowi Lietuva“ kreipėsi į įmones, atliekančias geodezinius/kadastrinius matavimus, nurodydama konkrečius detaliaisiais planais suplanuotus sklypus ir prašydama pateikti pasiūlymus, nurodančius, už kokias kainas būtų parengti šių sklypų kadastriniai matavimai. Buvo išsiųsti 6 paklausimai, gauti 4 kainos pasiūlymai, kurių suvestinė atsakovei buvo pateikta kartu su 2014-01-08 raštu Nr. S-64. Kauno miesto savivaldybės įsiskolinimas yra apskaičiuojamas įvertinus kadastrinių matavimų kainą pagal gautus komercinius pasiūlymus iš įmonių, dalyvavusių apklausoje. Skaičiavimuose naudojama didžiausia pasiūlymuose nurodyta kaina. Atliktų darbų, už kuriuos UAB „COWI Lietuva“ prašo atsiskaityti pagal bylos proceso metu parengtas PVM sąskaitas–faktūras, kainos yra tokios: 2009-04-14 užsakymas Nr. 60-2-541 “Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (tarp Armoniškių g. ir Kalvarijos g. – Briuselio gatvės dalies)"– likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 6500 Lt, atlikti darbai kainuoja 115087-6500=108587 Lt plius PVM, apmokėta dalis 70804 Lt, liko mokėti už iki šios dienos atliktus darbus 37783 Lt plius PVM; 2009-04-14 užsakymas Nr. 60-2-542 “Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (tarp Europos pr. Ir Armoniškių g. – Briuselio gatvės dalies)" – likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 6500 Lt, atlikti darbai kainuoja 115087-6500=108587 Lt plius PVM, apmokėta dalis 70804 Lt, liko mokėti už iki šios dienos atliktus darbus 37783 Lt plius PVM; 2009-06-10 užsakymas Nr. 65-2-11 "Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (apie 95000 kv. m. teritorijos J. Semaškos gatvė)"– likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 11000 Lt, atlikti darbai kainuoja 160354 -11000=149354 Lt plius PVM, apmokėta dalis 97621 Lt, liko mokėti už iki šios dienos atliktus darbus 51732 Lt plius PVM; 2010-12-03 užsakymas Nr. 65-2-600 "Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (Tilto gatvė, Kaune)“ – likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 4200 Lt, atlikti darbai kainuoja 75649-4200=71449 Lt plius PVM, apmokėta dalis 45390 Lt, liko mokėti už iki šios dienos atliktus darbus 26059 Lt plius PVM; 2009-09-29 užsakymas Nr. 65-2-177 "Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (Kėdainių tilto dešiniojo prietilčio transporto mazgo, Kaune)" – likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 5000 Lt, atlikti darbai kainuoja 93834-5000=88834 Lt plius PVM, apmokėta dalis 56932 Lt, liko mokėti už iki šios dienos atliktus darbus 31901 Lt plius PVM; 2010-12-28 užsakymas Nr. 65- 2- 649 "Dėl užsakymo pateikimo rengti detaliuosius planus ir atlikti kadastrinius matavimus (Vijūkų g., Kaune) – vyksta detaliojo planavimo procedūros (detalusis planas suderintas, patikrintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje), bylos padaugintos ir parengtos tvirtinimui Kauno miesto savivaldybėje, tačiau pagal detaliojo plano sprendinius taip pat turės būti ruošiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, todėl akivaizdu, kad UAB "COWI Lietuva" negalės pilna apimtimi įvykdyti projekto (atlikti kadastrinių matavimų), likusi darbų apimtis sudaro ne daugiau, kaip 20000 Lt, atlikti darbai kainuos 212185- 20000=192185 Lt plius PVM, apmokėta dalis 1273121 Lt, po detaliojo plano patvirtinimo reikės sumokėti 64873 Lt plius PVM.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Jos atstovė paaiškino, kad ieškovė, dalyvaudama viešųjų pirkimų konkurse Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros objektų detaliųjų planų rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugoms pirkti, privalėjo atsižvelgti į tuo metu galiojusio Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir įvertinti riziką dėl galimai įsiterpsiančių ir užtruksiančių žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų. Atsakovė su paslaugų teikėja yra atsiskaičiusi už 2 etapus, kaip tai numato paslaugų teikimo sutarčių sąlygos. Ji neturi jokios galimybės apmokėti už nepilnai įvykdytą trečiąjį užsakymų etapą, kaip to pageidauja ieškovė, nes kitoks nei sulygta sutartyse apmokėjimas turėtų būti atliekamas pažeidžiant sutarčių nuostatas. Ieškovė, dalyvaudama viešajame pirkime ir pasirašydama nurodytas sutartis, sutiko su jose nustatytomis sąlygomis, šių sutarčių 6-8 punktais, aiškiai įtvirtinusiais, kad 40 proc. bendro nustatyto paslaugos mokesčio apmokama už suteiktas paslaugas – parengtą detalųjį planą su kadastriniais matavimais. Tačiau ieškovė nėra pateikusi įrodymų apie pilną, kaip numatyta sutartyse, paslaugų atlikimą, todėl, vadovaujantis sutarčių 7 p. nuostatomis, net neturi pagrindo išrašyti atsakovei sąskaitų–faktūrų ir atitinkamai reikšti tokį reikalavimą. Kauno miesto savivaldybėje 2011-12-28 vykusio pasitarimo dėl sutarties Nr. 201-2-1677 ir sutarties Nr. 201-2-1678 vykdymo metu, dalyvaujant ieškovės atstovams, buvo nutarta pritarti UAB „COWI Lietuva" iniciatyvai kadastrinius matavimus atlikti įvykdžius privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, o paslaugų teikėjui suteikus paslaugas, su juo atsiskaityti pagal sutarčių 6 punkto nuostatas. Taigi, pačios ieškovės iniciatyva ir jai pačiai sutikus kadastrinius matavimus atlikti tik po žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų įvykdymo (į paslaugų teikimo terminą neįskaitant žemės paėmimo visuomenės poreikiams laikotarpio) ir žinant sutarčių sąlygas ir jose nustatytą mokėjimo tvarką, ji negalėjo ir negali tikėtis, jog už atliktus darbus bus atsiskaitoma kitais nei sulygta sutartyse būdais.Ieškinyje remiamasi LR CK 6.658 str. 4 d., kuri numato, jog „jei yra svarbių priežasčių, užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas rangovui atlyginimą už atlikta darbo dalį ir atlygindamas nuotolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant į nuostolius tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo". Atsakovė mano, jog ginčo atveju minėta nuostata negalėtų būti taikoma, nes nėra sprendžiamas klausimas dėl sutarčių atsisakymo. Šalys yra susitarę kadastrinių matavimų pradžios terminą susieti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžia. Administracija nėra išreiškusi tokios pozicijos, jog atsisako ar atsisakys sumokėti už pilnai įvykdytus sutartyse numatytus trečiojo etapo darbus. Priešingai, atlikti mokėjimai už jau įvykdytus kadastrinius matavimus patvirtina, jog atsakovė tinkamai ir sąžiningai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė nenorėtų tęsti pradėtų darbų ir atsisakytų vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Savo 2013-04-18 rašte Nr. K10-139 UAB „COWI Lietuva" pateikia įvykdytų darbų sąrašus ir nurodo, kad „kadastriniai matavimai bus atliekami po to, kai bus baigtos žemės paėmimo visuomenės reikmėms procedūros". Darytina išvada, jog ieškovė pageidauja ir toliau vykdyti pagal sutartis pradėtus darbus. Nesutinka, jog atsakovė iki šiol nesiėmė jokių veiksmų dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, kurios nebuvo numatytos sutartyse su tokiais ieškinyje išdėstytais teiginiais. 2011 m. lapkričio mėn. buvo paskelbtas Kauno miesto teritorijų, kuriose numatoma susisiekimo komunikacijų tiesyba, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų atviras konkursas, tačiau konkursui paraiškas pateikusių dalyvių pasiūlytos paslaugų kainos ženkliai viršijo numatytą žemės paėmimo visuomenės poreikiams sumą (žr. Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus 2011-12-08 raštą Nr. 32-5-389, Detaliojo planavimo organizavimo skyriaus 2011-12-13 raštą Nr. 65-3-911). 2014-02-12 pasirašyta Žemės sklypo dalies, patenkančios į formuojamą žemės sklypą, skirtą susisiekimo komunikacijai įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams projektų (planų) rengimo ir įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią paslaugos turi būti suteiktos per 20 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Taip pat, Kauno miesto savivaldybės tarybai 2013-12-05 sprendimu Nr. T-684 pritarus, 2014-01-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pateikti dokumentai dėl Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės plotų schemos tikslinimo. Kauno miesto savivaldybės taryba 2010-2013 m. priėmė sprendimus, susijusius su žemės paėmimu visuomenės poreikiams (2010-09-16 sprendimas Nr. T-537, 2012-12-06 sprendimas Nr. T-654, 2013-03-21 sprendimas Nr. T-194). Ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą.

4Ieškinys netenkintinas.

5Bylos nagrinėjimui metu nustatyta, kad atsakovė, vadovaudamasi Kauno m. savivaldybės Viešojo pirkimo komisijos 2008-08-06 posėdžio protokolu Nr.32-16-41, sudarė su UAB „COWI Lietuva“ paslaugų teikimo sutartį Nr. 201-2-1677 dėl žemės sklypų formavimo prie Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros objektų (gatvių sankryžų), esančių Dainavos, Petrašiūnų, Šančių, Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijose, detaliųjų planų rengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų. Sutarčių 9.2.1-9.2.2 punktais ieškovė įsipareigojo parengti planuojamų teritorijų topografinius ir detaliuosius planus bei atlikti formuojamų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Nėra ginčo dėl to, jog ieškovė pagal pateiktus užsakymus yra atlikusi pirmo ir antro etapo darbus, t.y. parengusi formuojamų žemės sklypų topografinius planus ir detaliųjų planų brėžinius, taip pat atlikusi esminę dalį trečio etapo darbų – parengusi detaliuosius planus, kurie buvo įstatymų nustatyta tvarka apsvarstyti, suderinti ir atsakovės patvirtinti. Iš trečiojo etapo darbų liko neatlikti pagal ieškovės parengtų ir atsakovės patvirtintų detaliųjų planų sprendinius formuojamų žemės sklypų kadastriniai matavimai (neparengti žemės sklypų planai). Atlikti (užsakyti) kadastrinius matavimus ieškovė neturi galimybės dėl nepriklausančių nuo jos priežasčių, t.y. dėl atsakovės atliekamų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų. Atsakovė nurodė, jog 2015 m. sausio mėnesio duomenimis šių procedūrų eiga yra tokia – dėl Briuselio gatvės žemės sklypo suformavimui reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams: Briuselio gatvės dalies tarp Armoniškių g. ir Kalvarijos g. detalusis planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. A-91; tarp Europos pr. ir Armoniškių g. – 2010-04-23 įsakymu Nr. A-1459, savivaldybės taryba 2010-09-16 sprendimu Nr. T-537 įgaliojo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste- NŽT prie ŽŪM) vadovui prašymus dėl minėtų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams, šių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros šiuo metu nėra tęsiamos, nes Kauno miesto savivaldybės biudžete nebuvo numatytos lėšos šio sprendimo įgyvendinimui; dėl Semaškos gatvės žemės sklypo suformavimui reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams: J. Semaškos gatvės detalusis planas patvirtintas savivaldybės tarybos 2010-11-04 sprendimu Nr. T-658, savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, nes biudžete nebuvo skirta lėšų pradėti šioms procedūroms J. Semaškos g.; dėl Tilto gatvės žemės sklypo suformavimui reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams: Tilto gatvės žemės sklypo detalusis planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-03 įsakymu Nr. A-460, savivaldybės tarybos 2012-12-06 sprendimu Nr. T-654 savivaldybės administracijos direktoriui pavesta organizuoti paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, procedūra pradėta NŽT prie ŽŪM direktoriaus 2013-08-09 įsakymu Nr. 1P-(1.3)-242, procedūras planuojama pabaigti 2015 metais; dėl Kėdainių tilto dešiniojo prietilčio žemės sklypo suformavimui reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams: Kėdainių tilto dešiniojo prietilčio žemės sklypo detalusis planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-27 įsakymu Nr. A-2546, savivaldybės tarybos 2013-03-21 sprendimu Nr. T-194 savivaldybės administracijos direktoriui pavesta organizuoti paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, procedūra pradėta NŽT prie ŽŪM direktoriaus 2013-09-27 įsakymu Nr. 1P-(1.3)-276, šiuo metu nėra galimybės įvertinti, kada procedūros bus užbaigtos dėl užtrukusių derybų su statinių, kurie patenka į formuojamą žemės sklypą, savininku; dėl Vijūkų gatvės žemės sklypo suformavimui reikalingų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams: Vijūkų gatvės žemės sklypo detalusis planas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymu Nr. A-2998, šiuo metu žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros nėra pradėtos.

6Nesutiktina su ieškove, kad už atliktus detaliojo planavimo darbus, išskyrus kadastrinių matavimų kainą, atsakovė privalo su ja atsiskaityti, vadovaujantis sutarties 6 punktu.

7Šalių tarpusavio teises ir pareigas nustatantis paslaugų teikimo sandoris yra rangos sutartis (CK 6.644-6.645 straipsniai, 6.716 straipsnio 3 dalis).

8Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Pasisakydamas dėl sutarčių laisvės principo taikymo rangos santykiams, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutarties laisvės principas valstybės yra pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis). Esant šalių sutartiniams santykiams turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos. Pagal konkrečios bylos aplinkybes sprendžiama, kaip sutartyje ar atskirose jos sąlygose atitinkamus klausimus reglamentuoja teisės normos – imperatyviai ar dispozityviai, t. y. kai šalys gali susitarti kitaip negu nustatyta įstatymo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. UAB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010).

9Mokėjimo už atliktus darbus tvarką šalys nustatė ieškinio pagrindu nurodomos sutarties III skyriuje. 6 sutarties punkte įtvirtinta, kad klientas sumoka paslaugų teikėjui už konkretaus žemės sklypo topografinį planą –30 proc., detaliojo plano brėžinį (po viešojo svarstymo procedūrų) 30 proc. ir parengtą detalųjį planą su kadastriniais matavimais – 40 proc. bendro nustatyto paslaugos mokesčio po tinkamai suteiktų paslaugų ir sąskaitų–faktūrų išrašymo šioje sutartyje nustatyta tvarka. Per 9.3 punkte nustatytą terminą neparengęs detaliojo plano ir neatlikęs kadastrinių matavimų paslaugų teikėjas moka po 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo užsakyme nurodyto objekto kainos pagal sutarties 1 priede nurodytus arba pasikeitusius įkainius, kaip numatyta 4 sutarties punkte. Paslaugų teikėjas už kiekvieną atliktą paslaugą (kiekvieno žemės sklypo parengtą topografinį planą, detaliojo plano brėžinį (po viešojo svarstymo procedūrų) ir detalųjį planą su kadastriniais matavimais) išrašo ir pateikia atskiras sąsskaitas–faltūras. Sąskaitos–faktūros išrašomos abiems šalims pasirašius konkretaus sklypo tinkamai suteiktų paslaugų ir pateiktų dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus. Klientas sumoka paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą–faktūrą per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos–faktūros gavimo dienos (7,8 punktai).

10Nurodytos nuostatos įtvirtina aiškų šalių susitarimą galutinį atsiskaitymą įvykdyti tada, kai paslaugų teikėja parengs detalųjį planą su kadastriniais matavimais (CK 6.193 straipsnio 1,5 dalys). Pažymėtina, kad iki bylos iškėlimo ieškovė nebuvo pateikusi atsakovei atitinkamų sąskaitų–faktūrų. Sąskaitose–faktūrose, išrašytose bylos nagrinėjimo metu, kadastrinių matavimų darbai nurodyti apytiksliai tokia kaina, kokia jie atliekami analogiškas paslaugas teikiančiose įmonėse (ieškovė tų darbų pagal sutartį nėra atlikusi), tačiau dėl tokios atsiskaitymo tvarkos šalys nebuvo susitarę. Ieškovė nenurodė įstatyminio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima nesivadovauti mokėjimo tvarką nustatančiu šalių susitarimu. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovės reikalavimas priteisti 87656,66 Eur už detaliojo planavimo darbus be kadastrinių matavimų pripažintinas nepagrįstu.

11Sutarties 13 punkte nurodyta, jog ji galioja 36 mėnesius nuo jos pasirašymo dienos (t.y. iki 2011 m. rugpjūčio 21 d.), tačiau sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti ja prisiimtus įsipareigojimus (14 p.). Nėra ginčo dėl to, kad ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai ir juos visus įvykdytų, jei tam nekliudytų nuo ieškovės nepriklausančios nebaigtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, tačiau pažymėtina, kad ieškovės įsipareigojimų vykdymo sąsajos su pastarosiomis procedūromis jai buvo žinomos dar iki sutarties sudarymo. Kauno miesto savivaldybės teritorijų, kuriose numatoma susisiekimo komunikacijų tiesyba, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso dokumentuose, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, atviro konkurso pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos (13.2 punktas), pažymėta, jog pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Minimu tikslu ieškovė į atsakovę nesikreipė. Nėra pagrindo spręsti, jog sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms.

12Teismų praktikoje pripažįstama, kad „tam tikrais atvejais besąlygiškas reikalavimas vykdyti šalių teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygas gali būti nepateisinamas kaip neatitinkantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1. 5 straipsnis). Dėl to teisinis reglamentavimas nustato sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principo išlygas. Kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas, jos sutartyje numatytais ar įstatymų nustatytais atvejais gali būti pakeistos teismo sprendimu (CK 6.223 straipsnio 2 ir 3 dalys)“. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartis Nr.3K-3-30-219/2015 civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Valbis“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno audinių projektas“ dėl nuomos sutarties sąlygos pakeitimo, nuomos mokesčio permokos priteisimo, uždraudimo nutraukti nuomos sutartį, pranešimo apie sutarties nutraukimą pripažinimo neteisėtu ir atsakovo UAB „Kauno audinių projektas“ priešieškinį ieškovui UAB ,,Valbis“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Mediashop“). Pagal ieškinio pagrindu esančios sutarties 15 punktą sutarties sąlygos negali būti keičiamos jos galiojimo laikotarpiu, pagal 16 punktą sutartis vykdoma ir nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo arba netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkamų ieškinio reikalavimų ieškovė nepareiškė, teismas neturi procesinio pagrindo priimti materialinį teisinį sprendimą dėl sutarties sąlygų modifikavimo ar kt., tuo pagrindu nusprendžiant dėl atsakovės pareigos atsiskaityti už atliktus darbus (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 265 straipsnio 2 dalis). Viešąjį interesą byloje atstovauja atsakovė, todėl peržengti byloje pareikštus reikalavimus nėra CPK 265 straipsnio 2 dalyje numatyto pagrindo.

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai