Byla 2-418-368/2014
Dėl daiktų priverstinio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant O. S., dalyvaujant atsakovės bankrutavusios A. J. individualios įmonės (toliau IĮ) atstovui advokatui T. K., atsakovams A. Č., R. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Jurgio baldai“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai A. J. IĮ, UAB „Tytus“, UAB „Dinalas“, V. G., A. Č., R. L. dėl daiktų priverstinio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuostolių atlyginimo ir,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme 2013-07-09 gautas ieškovės UAB „Jurgio baldai“ ieškinys atsakovams bankrutuojančiai A. J. IĮ, UAB „Tytus“, UAB „Dinalas“, A. Č., R. L. dėl turtinės žalos atlyginimo (1 tomas, 2–9 b. l.).

4Šiaulių apygardos teismo teisėjas 2014-06-25 rezoliucija priėmė ieškovės UAB „Jurgio baldai“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai A. J. IĮ, UAB „Tytus“, UAB „Dinalas“, V. G., A. Č., R. L. dėl daiktų priverstinio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuostolių atlyginimo (5 tomas, 37–47 b. l.), teismo posėdis byloje buvo paskirtas 2014 m. rugsėjo 24 d.

5Šalims ir jų atstovams buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį (5 tomas, 108–114 b. l.).

6Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei UAB „Jurgio baldai“ Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“ (civilinė byla Nr. B2-1058-479/2014), išsiuntė administratoriui paklausimą dėl teisminio proceso, inicijuoto UAB „Jurgio baldai“ vadovo A. J., tęstinumo (5 tomas, 107 b. l.).

7Šiaulių apygardos teisme 2014-09-12 gautas BUAB „Jurgio baldai“ administratoriaus UAB „Atenergo“ direktoriaus prašymas atidėti civilinės bylos nagrinėjimą iki tol, kol BUAB „Jurgio baldai“ vadovas A. J. perduos administratoriui įmonės dokumentus ir turtą (5 tomas, 115–116 b. l.).

8Šiaulių apygardos teisme 2014-09-24 gautas UAB „Jurgio baldai“ advokato L. S. prašymas, ir jame advokatas prašo tenkinti administratoriaus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (5 tomas, 117 b. l.).

9Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir šio kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

10Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 296 straipsnio 1 dalies 5 punktą teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių šio kodekso 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

11Paskirtu laiku (2014 m. rugsėjo 24 d., 10 val. 30 min.) ieškovės BUAB „Jurgio baldai“ administratorius UAB „Atenergo“ ir advokatas L. S. į teismą neatvyko.

12Atsakovės bankrutavusios A. J. IĮ atstovas advokatas T. K. prašė ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą. Atsakovai A. Č., R. L. šiam prašymui pritarė.

13Iki teismo posėdžio pradžios teismui nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovės atstovų neatvykimą į teismą. Tokioje situacijoje teismas turėjo tris procesinio sprendimo variantus: 1) atidėti bylos nagrinėjimą; 2) palikti ieškinį nenagrinėtą, kadangi nebuvo ieškovės (jo atstovų) prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant; 3) priimti sprendimą už akių.

14Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimą galima atidėti esant dviem sąlygoms, t. y. ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį nėra galimybės atvykti pradžios, ir teismas šias priežastis pripažįsta svarbiomis. Taigi, visais atvejais asmuo, pageidaujantis atidėti bylos nagrinėjimą, privalo ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias objektyviai dėtų sąžiningas, apdairus bylininkas, neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nepavyktų pašalinti.

15Iš administratoriaus prašymo turinio matyti, kad administratorius nurodė, kad neatvyko į teismo posėdį dėl to, kad bendrovės vadovas A. J. perduos administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, ir administratoriaus vertinimu, pabendravus su A. J., administratorius galės pareikšti savo nuomonę.

16Teismas neturi pagrindo vertinti administratoriaus nurodomą aplinkybę kaip objektyvią priežastį, dėl kurios administratorius neturėjo galimybės atvykti į paskirtą teismo posėdį nustatytu laiku.

17Visų pirma, iš BUAB „Jurgio baldai“ bankroto bylos matyti, kad administratorius nesikreipė į teismą, prašydamas skirti BUAB „Jurgio baldai“ vadovui A. J. piniginę baudą už teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutarties nurodymų – per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, – nevykdymą ir neprašė teismo išduoti vykdomąjį raštą. Teismui nepateikta duomenų, kokias pastangas administratorius dėjo, siekdamas perimti ieškovės turtą ir dokumentus, be to, įvertinus aplinkybes, kad prašymas atidėti bylos nagrinėjimą išsiųstas 2014-09-09, teismas sprendžia, kad administratorius turėjo pakankamai laiko susitikti su ieškovės vadovu.

18Antra, BUAB „Jurgio baldai“ administratorius jau 2014-08-08 kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti matomumą civilinėje byloje tam, kad jis galėtų susipažinti su civilinės bylos medžiaga (5 tomas, 103 b. l.). Taigi administratorius turėjo galimybę susipažinti su bylos medžiaga ir jis nenurodė, kokių papildomų dokumentų, be ieškovės ieškinio priedų, trūksta išreikšti savo nuomonę dėl ieškinio.

19Trečia, BUAB „Jurgio baldai“ administratoriaus prašymas atidėti bylos nagrinėjimą yra neapibrėžtas laiko atžvilgiu. Teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo terminą (byla inicijuota 2013-07-09), sprendžia, kad bylos nagrinėjimo atidėjimas neapibrėžtam laikui nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais.

20Pažymėtina, kad UAB „Jurgio baldai“ atstovas advokatas L. S. neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nenurodė ir jų nepagrindė. Be to, teisinės pagalbos sutartį su šiuo advokatu sudarė UAB „Jurgio baldai“ vadovas A. J. (2 tomas, 117 b. l.).

21Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 9 punktą administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. Byloje nėra duomenų, kad BUAB „Jurgio baldai“ administratorius UAB „Atenergo“ įgaliojo advokatą L. S. atstovauti BUAB „Jurgio baldai“ interesams teisme.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta spręstina, kad ieškovės atstovai neatvyko į teismo posėdį be svarbios priežasties, dėl to ieškinys paliktinas nenagrinėtas.

23Pažymėtina, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovės BUAB „Jurgio baldai“ atstovui administratoriui reikšti pakartotinį ieškinį (CPK 297 str. 2 d.), todėl administratorius nustatęs, kad reikia ginti BUAB „Jurgio baldai“ teises, galės pakartotinai kreiptis į teismą.

24Bankrutavusios A. J. IĮ atstovas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydamas priteisti iš ieškovės BUAB „Jurgio baldai“ 11 803,15 Lt bylinėjimosi išlaidas, šias išlaidas priteisiant iš BUAB „Jurgio baldai“ administravimui skirtų lėšų (5 tomas, 120–121 b. l.).

25Ieškovei pateikus ieškinį ir teikus patikslintus ieškinius, atsakovei bankrutavusiai A. J. IĮ atsirado pareiga teikti atsiliepimus į ieškinius (CPK 142 str. 1 d. ) (3 tomas, 1–8, 140–149 b. l., 5 tomas, 72–80 b. l.). Ieškovės atstovai taip pat dalyvavo 2013-12-19, 2014-02-27, 2014-09-24 teismo posėdžiuose (4 tomas, 107, 140 b. l., 5 tomas, 134 b. l.).

26Teismas, atsižvelgdamas į bankrutavusios A. J. IĮ teismui pateiktų procesinių dokumentų turinį ir skaičių, teismo posėdžių trukmę, suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą, įvertindamas rekomendacijas, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 5000 Lt.

27Teismas, įvertindamas aplinkybę, kad ieškovė ieškinį teismui pateikė iki bankroto bylos BUAB „Jurgio baldai“ iškėlimo ir administratorius UAB „Atenergo“ neinicijavo šio ginčo ir administratoriaus veiksmai nelėmė ieškinio atsiradimo, sprendžia, jog nėra pagrindo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš BUAB „Jurgio baldai“ administravimui skirtų lėšų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

29Ieškovės bankrutuojančios UAB „Jurgio baldai“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai A. J. IĮ, UAB „Tytus“, UAB „Dinalas“, V. G., A. Č., R. L. dėl daiktų priverstinio išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuostolių atlyginimo palikti nenagrinėtą.

30Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Jurgio baldai“ (įmonės kodas 301790785) atsakovei bankrutavusiai A. J. IĮ (įmonės kodas 172778865) 5000 Lt advokato pagalbos išlaidas.

31Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Šiaulių apygardos teisme 2013-07-09 gautas ieškovės UAB „Jurgio baldai“... 4. Šiaulių apygardos teismo teisėjas 2014-06-25 rezoliucija priėmė ieškovės... 5. Šalims ir jų atstovams buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį (5 tomas,... 6. Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei UAB... 7. Šiaulių apygardos teisme 2014-09-12 gautas BUAB „Jurgio baldai“... 8. Šiaulių apygardos teisme 2014-09-24 gautas UAB „Jurgio baldai“ advokato... 9. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas... 10. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 296 straipsnio 1 dalies 5 punktą... 11. Paskirtu laiku (2014 m. rugsėjo 24 d., 10 val. 30 min.) ieškovės BUAB... 12. Atsakovės bankrutavusios A. J. IĮ atstovas advokatas T. K. prašė ieškovės... 13. Iki teismo posėdžio pradžios teismui nebuvo pateikti dokumentai,... 14. Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimą galima atidėti... 15. Iš administratoriaus prašymo turinio matyti, kad administratorius nurodė,... 16. Teismas neturi pagrindo vertinti administratoriaus nurodomą aplinkybę kaip... 17. Visų pirma, iš BUAB „Jurgio baldai“ bankroto bylos matyti, kad... 18. Antra, BUAB „Jurgio baldai“ administratorius jau 2014-08-08 kreipėsi į... 19. Trečia, BUAB „Jurgio baldai“ administratoriaus prašymas atidėti bylos... 20. Pažymėtina, kad UAB „Jurgio baldai“ atstovas advokatas L. S. neatvykimo... 21. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 9... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta spręstina, kad ieškovės atstovai neatvyko į... 23. Pažymėtina, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovės... 24. Bankrutavusios A. J. IĮ atstovas pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi... 25. Ieškovei pateikus ieškinį ir teikus patikslintus ieškinius, atsakovei... 26. Teismas, atsižvelgdamas į bankrutavusios A. J. IĮ teismui pateiktų... 27. Teismas, įvertindamas aplinkybę, kad ieškovė ieškinį teismui pateikė iki... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. Ieškovės bankrutuojančios UAB „Jurgio baldai“ ieškinį atsakovams... 30. Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Jurgio baldai“ (įmonės... 31. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...