Byla 2-5511-251/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovės Daugiabučio namo Žemaitės g. 41 savininkų bendrijos atstovei bendrijos pirmininkei V. R., ieškovės atstovui advokatui Gintarui Žičkui, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių šalna“ atstovei direktorei N. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Daugiabučio namo Žemaitės g. 41 savininkų bendrijos (toliau - DNSB Žemaitės g. 41) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių šalna“ (toliau – UAB „Šiaulių šalna“), dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė DNSB Žemaitės g. 41 kreipėsi į teismą prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių šalna“: 1599,74 Lt skolą, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1-2 b. l.).

42014-04-24 preliminariu sprendimu teismas nusprendė ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių šalna“ ieškovei DNSB Žemaitės g. 41: 1599,74 Lt skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1599,74 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti iš atsakovės valstybei 29,00 Lt žyminį mokestį (45-46 b. l.).

5Atsakovė UAB „Šiaulių šalna“ 2014-05-22 pateikė teismui prieštaravimus dėl 2014-04-24 preliminaraus sprendimo, kuriuo iš esmės prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, kad pirmiausia savo pareigas turi atlikti ieškovė, pateikdama reikiamus ir aiškius, teisingus dokumentus atsakovei, o po to atsakovė atliks savo pareigą apmokėti. Nurodė, kad bendrijos pirmininkė V. R. elgiasi piktybiškai, nes atsakovė nevykdydama neteisėtų prievolių nepažeidė prievolių vykdymo principų. Paaiškino, kad skolų nebūdavo, kol būdavo pateikiami apmokėjimui teisingi dokumentai. Atsakovė pareiškė esanti suinteresuota, kad namas būtų tinkamai prižiūrimas, laiku remontuojamas, kad būtų vedama sąžininga buhalterija, nebūtų bereikalingo lėšų švaistymo, tačiau bendrijos pirmininke tapusi V. R. ėmė elgtis nesąžiningai (49-53 b. l.).

6Ieškovė DNSB Žemaitės g. 41 atsiliepime su atsakovės prieštaravimais nesutiko ir prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės veiksmai siekiant prisiteisti atsakovės nemokamas skolas yra teisėti. Bendrija įsteigta siekiant įgyvendinti daugiabučio namo savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, teikti namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Paaiškino, kad mokesčiai atsakovei, kaip ir kitiems bendraturčiams, paskaičiuoti remiantis visuotinio savininkų susirinkimo nutarimais, proporcingai valdomam patalpų plotui. Atsakovė visada turėjo teisę apskųsti tokius nutarimus, tačiau šia teise niekada nesinaudojo (75 b. l.).

7Posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Gintaras Žičkus palaikė ieškinį ir prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad skolos likutis 2013-12-31 dienai yra 1599,74 Lt, iš skolos detalizacijos matyti, kad skola viso yra 1865,92 Lt, tačiau yra atsiradusi 266,18 Lt permoka dėl ankstesnėse bylose priteistų sumų, taigi skolos likutis - 1599,74 Lt. Atsakovė nėra bendrijos narė, bet privalo mokėti įmokas bendriems daugiabučio namo reikalams, kaip tai numato įstatymas. Ieškovė atsakovei periodiškai pateikia sąskaitas, kurios nėra apmokamos. Ieškovės atstovės bendravimas su atsakovės atstove praktiškai neįmanomas, nevyksta konstruktyvaus dialogo, vien kaltinimai vagystėmis. Kaip matyti iš atsakovės pozicijos, ginčo dėl skolos sumos nėra, kaip ir nėra ginčo dėl prievolės vykdyti mokėjimus, tačiau atsakovė piktybiškai savo prievolių bendrovei vengia.

8Ieškovės atstovė bendrijos pirmininkė V. R. teismo posėdyje palaikė ieškinį ir prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad bendrija susirinkimuose priima sprendimus, kuriuos protokoluoja, yra nustatyti tam tikri mokesčiai ir kaupimai bendrai nuosavybei valdyti. Atsakovė privalo mokėti mokesčius kaip ir kiti savininkai, tačiau jų nemoka nuo 2009 metų. Skola buvusi nuo 2009 metų išieškota per antstolius, dabar bendrija siekia išieškoti skolą už kitą, paskesnį laikotarpį - nuo 2012 metų rugsėjo. Su atsakove bendrauti sudėtinga, nes atsakovė ją, bendrijos pirmininkę, nuolat kaltina vagystėmis.

9Atsakovės UAB „Šiaulių šalna“ atstovė direktorė N. B. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, nes jokių teisės aktų nepažeidė, ieškinys, jos nuomone, yra reketas valstybės vardu. Ginčas su bendrija prasidėjo pradėjus bendrijos pirmininke dirbti V. R... Įmonė iki 2009 metų mokėjo visus mokesčius. Namui 2009 metais reikėjo remonto, pirmininkė neprotingai pirko naujus klozetus ir pan. Anot atsakovės atstovės, įmonė suvokia pareigą prisidėti prie namo tvarkymo, remonto, tačiau nemoka, nes negauna iš bendrijos reikalingų teisingų dokumentų, yra nekviečiama į susirinkimus, pirmininkė neduoda reikalaujamų duomenų. Paaiškino, kad pinigus atsakovė kaupia savo sąskaitoje ir nesiruošia mokėti nieko bendrijai į pirmininkės išgalvotas sąskaitas.

10Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

11Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą bei įsitikinęs, jog yra pagrindas ieškovo pateiktų įrodymų pagrindu tenkinti ieškovo reikalavimus, priėmė preliminarų sprendimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 262 str.).

12Byloje pateikti dokumentai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovė yra gyvenamajame name, adresu Žemaitės g. 41, Šiauliuose, esančių administracinių patalpų savininkė (33-34 b. l.). 2008-11-19 įsteigta DNSB Žemaitės g. 41, bendrijos pirmininkė – V. R. (32, 42 b. l.). Atsakovė UAB „Šiaulių šalna“ nėra bendrijos narė (38-41, 42-43 b. l.).

13Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.75 straipsnio 1 dalis). Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. Taigi daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (LR CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (LR CK 4.82 straipsnio 3 dalis).

14Pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas) (toliau –DNSBĮ) 2 straipsnio 15 dalis. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (LR CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009). Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Pagal LR CK 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. DNSBĮ 21 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, DNSBĮ ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Be to, teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Teismas pažymi, kad atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, nes šis reikalavimas kyla jai iš įstatymų suteiktų pareigų.

16Teismas daro išvadą, kad atsakovė turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas (LR CK 4.82 str. 1 d., 3 d.). Iš pateiktų dokumentų – skolos detalizavimo - matyti, kad atsakovė prievolės apmokėti jos daliai tenkančių išlaidų nevykdė.

17Teismo posėdžio metu atsakovė iš esmės neginčijo įsiskolinimo, pripažino, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms reikalinga priežiūra, remontas, tačiau nurodė prieštaraujanti bendrijos pirmininkės administravimui, mananti, kad pirmininkė yra nesąžininga, ne visada atrašo į užklausimus, pateikinėja atsakovei netinkamas neteisingas sutartis. Tokie atsakovės teiginiai niekaip nesisiję su nagrinėjamu ginču dėl skolos bendrijai.

18Kaip minėta, bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

19Konstatuotina, kad bendrų namo objektų ir tinklų išlaikymas yra pagrįstas ne jų faktiniu naudojimu, o bendrąja nuosavybe ir visų bendrasavininkių prievole išlaikyti bendrąja nuosavybę. Taigi, atsakovė privalo savo lėšomis prisidėti prie viso daugiabučio bendrosios nuosavybės administravimo, nes tai atitinka viso namo bendrasavininkių interesus ir padeda išsaugoti bendrąją nuosavybę.

20Ieškovė, veikdama kaip pastato administratorė, atsakovei pagal jos nuosavybės teise turimą patalpų plotą, kas mėnesį skaičiavo mokestį. Atsakovė per laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2012-12-31 bei nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 nemokėjo įmokų už administravimą, bendrą namo elektrą, santechnikos darbus ir į technikos priežiūros fondą, todėl susidarė 1599,74 Lt skola.

21Teismo nuomone, ieškovė pagrįstai reikalauja, kad atsakovė mokėtų mokesčius proporcingai visam jai priklausančių patalpų plotui, nėra pagrindo keisti preliminarų teismo sprendimą, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2014-04-24 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

22Ieškinį tenkinant pilnai, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos 1400,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidos (88-93 b. l.; LR CPK 93 str. 1 d.).

23Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

24Vadovaudamasis LR CPK 260, 263, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

25Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2014-04-24 preliminarų sprendimą nepakeistą.

26Priteisti ieškovei DNSB Žemaitės g. 41, į. k. 302249213, iš atsakovės UAB „Šiaulių šalna“, į. k. 144726060: 1400,00 Lt (vieno tūkstančio keturių šimtų litų) advokato teisinės pagalbos išlaidas.

27Galutinį sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė DNSB Žemaitės g. 41 kreipėsi į teismą prašydama dokumentinio... 4. 2014-04-24 preliminariu sprendimu teismas nusprendė ieškinį tenkinti ir... 5. Atsakovė UAB „Šiaulių šalna“ 2014-05-22 pateikė teismui... 6. Ieškovė DNSB Žemaitės g. 41 atsiliepime su atsakovės prieštaravimais... 7. Posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Gintaras Žičkus palaikė... 8. Ieškovės atstovė bendrijos pirmininkė V. R. teismo posėdyje palaikė... 9. Atsakovės UAB „Šiaulių šalna“ atstovė direktorė N. B. teismo... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 11. Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, atliko formalų... 12. Byloje pateikti dokumentai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovė... 13. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 14. Pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų... 16. Teismas daro išvadą, kad atsakovė turi pareigą proporcingai savo daliai... 17. Teismo posėdžio metu atsakovė iš esmės neginčijo įsiskolinimo,... 18. Kaip minėta, bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų... 19. Konstatuotina, kad bendrų namo objektų ir tinklų išlaikymas yra pagrįstas... 20. Ieškovė, veikdama kaip pastato administratorė, atsakovei pagal jos... 21. Teismo nuomone, ieškovė pagrįstai reikalauja, kad atsakovė mokėtų... 22. Ieškinį tenkinant pilnai, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos... 23. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 24. Vadovaudamasis LR CPK 260, 263, 430 straipsniais, teismas... 25. Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2014-04-24 preliminarų sprendimą... 26. Priteisti ieškovei DNSB Žemaitės g. 41, į. k. 302249213, iš atsakovės UAB... 27. Galutinį sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti...