Byla 2A-1508-826/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Dobrovolskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kristinos Domarkienės, Alonos Romanovienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Rikneda“ ir S. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – IGNSB) „Trakėnai“ ieškinį atsakovams UAB „Rikneda“ ir S. V. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 2 765,52 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad nuo 2014 m. balandžio 7 d. IGNSB „Trakėnai“ atlieka visus veiksmus, būtinus žemės sklypų ir individualių gyvenamųjų namų, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), savininkų bendrojo naudojimo objektams sukurti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, ir sprendžia visus klausimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų priežiūra bei atsiskaitymu už atliktus darbus. IGNSB „Trakėnai“ nuosavybės teise įregistruoti trys žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. ( - ), ( - )ir ( - ), esantys Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Atsakovui S. V. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), o atsakovei UAB „Rikneda“ – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis minėtame žemės sklype. Įsigydami mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdžio sklypą ir priklausinį – nebaigtą statyti gyvenamąjį namą, atsakovai žinojo apie būtinumą kartu su kitais individualių gyvenamųjų namų statytojais arba jų sukurta bendrija parengti bendrų inžinerinių įrenginių ir tinklų techninius projektus, pagal kuriuos bus įrengti: vandens tiekimo iš vietinio gręžinio, nuotekų valymo ir jų nuleidimo, elektros energijos tiekimo ir kiti bendri inžineriniai tinklai ir įrenginiai iki gyvenamųjų namų perdavimo naudotis.
 3. Visuotiname bendrijos narių susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 24 d., buvo nutarta: 2.1 p. – išrinkti UAB „Būsto plėtros investicijų centras“ IGNSB „Trakėnai“ administratore, mokant išrinktai administratorei 5,79 Eur (20,00 Lt) su PVM administravimo mokestį per mėnesį; 4.1 p. – įgalioti bendrijos pirmininką parinkti ir sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančia apsaugos veikla užsiimančia bendrove, kuri teiks bendrijos teritorijoje esančių vandens valymo įrenginių apsaugos paslaugas; 5.1 p. – įpareigoti bendrijos pirmininką sudaryti bendrijos teritorijoje esančių vandens valymo įrenginių priežiūros sutartį su UAB „Ekologiniai projektai“, mokant vandens valymo priežiūros įrenginių mėnesinį mokestį, kurį sudaro 82,54 Eur (285,00 Lt) su PVM; 6.1 p. – įgalioti bendrijos valdybą pasirašyti bendrijos teritorijoje esančios inžinerinės infrastruktūros įrenginių – vandens valymo įrenginių ir gręžinių priėmimo naudotis bendrijai aktą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su inžinerinės įrangos savininkais M. S. ir V. K.; 7.1 p. – įgalioti bendrijos pirmininką sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį dėl vandens valymo įrenginių ir gręžinių, esančių bendrijos teritorijoje su AB „Lesto“; 8.1 p. – nustatyti bendrijos nariams mėnesinę 5,79 Eur (20,00 Lt) kaupiamąją įmoką, kuri bus skiriama bendrijos teritorijoje esantiems infrastruktūros objektams atnaujinti ir jų priežiūrai pagal privalomuosius naudojimo ir priežiūros reikalavimus ar naujiems infrastruktūros objektams sukurti.
 4. IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. liepos 30 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo nutarta įrengti kietą kelio dangą ir gatvės apšvietimą gyventojų lėšomis, pinigus renkant pagal išankstinę planinę darbų sąmatą. Taip pat patvirtintas IGNSB „Trakėnai“ bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų aprašas, kuriame išvardyti objektai: geriamojo vandens gręžiniai Nr. 1 ir Nr. 2, nuotekų šalinimo valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai nuo AB „Lesto“ apskaitos prietaiso, keliai, vandentiekio, lietaus, nuotekų tinklai.
 5. IGNSB „Trakėnai“ susirinkimų sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros, atnaujinimo yra privalomi visiems žemės sklypų / individualių gyvenamųjų namų, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), savininkams, neatsižvelgiant į tai, ar pastatų savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Už gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus UAB „Tobula instaliacija“ buvo sumokėta 8 397,46 Eur. Už asfaltbetonio dangos įrengimą UAB „Inkomsta & Co“ buvo sumokėta 84 449,99 Eur. Atsakovams už gatvės apšvietimo tinklų ir asfaltbetonio dangos įrengimo su privažiavimu iki sklypo atliktus darbus buvo apskaičiuota mokėti 2 579,10 Eur. Atsakovai privalo solidariai mokėti 2014 m. balandžio 24 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo nustatytas 5,79 Eur kaupiamąsias įmokas, apmokėti išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir tvarkymu (5,79 Eur administravimo mokestį, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą), sumokėti 2 579,10 Eur už kelio tiesimo ir apšvietimo darbus, apmokėti faktines išlaidas už bendrą gatvės apšvietimą ir nekilnojamojo turto registraciją.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismo motyvai:
  1. Ieškovės reikalavimai priteisti už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,50 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 5,79 Eur kaupiamųjų įmokų, 3,00 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą yra pagrįsti, nes dėl šių ieškinio reikalavimų pagrįstumo buvo pasisakyta jau išnagrinėtoje Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-358-991/2016 (Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą). Byloje nėra pateikta duomenų, kad ieškovė neteisingai apskaičiavo nurodytas mokėtinas sumas už suteiktas paslaugas.
  2. Byloje nenustatyta, kad IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. balandžio 24 d. ir 2014 m. liepos 30 d. susirinkimų metu priimti sprendimai buvo nuginčyti, todėl jie yra teisėti, galioja ir turi būti vykdomi. Bendrija, remdamasi priimtais sprendimais, organizavo kelio bei apšvietimo darbus, pasirašė sutartis su atitinkamomis bendrovėmis dėl darbų atlikimo bei paslaugų teikimo, bylos duomenys patvirtina, kad visi darbai yra atlikti, todėl, vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo principais, atsakovai solidariai privalo sumokėti už kelio ir apšvietimo įrengimą ir už nekilnojamo turto registraciją, t. y. 2 602,25 Eur.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Atsakovai UAB „Rikneda“ ir S. V. pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo, prašė jį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškinio. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialines teisės normas. Pareiga mokėti ar prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo atsiranda tik tada, kai esi bendraturtis, o šiuo atveju jie bendraturčiai nėra, todėl neturi pareigos prisidėti prie išlaikymo.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad jie turi pareigą mokėti 5,79 Eur kaupiamąsias įmokas, nes nustatant mėnesinę kaupiamąją įmoką nebuvo vadovaujamasi 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390, t. y. įmokos už šiuos darbus turėjo būti apskaičiuotos pagal naudingąjį plotą ir ilgalaikį darbų planą. Šiuo atveju nustatyta mokėtina įmoka ir jos nustatymas yra neteisėti.
  3. Teismas nepagrįstai priteisė 2 579,10 Eur už kelio tiesimo ir apšvietimo darbus. Pagal 2014 m. liepos 30 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimą visa finansinė našta yra perkeliama gyventojams, o planavimo organizatorius M. S. nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų. Dar 2009 metais planavimo organizatorius ir statytojas privalėjo šiuos darbus pabaigti lėšomis, gautomis už žemės sklypų pardavimą gyvenamųjų namų statyboms, nes jau tuo metu daug gyvenamųjų namų buvo apgyvendinti. Be to, sumos turėjo būti apskaičiuotos proporcingai pagal naudingąjį plotą, kaip tai numatyta Vyriausybės nustatytoje tvarkoje.
  4. Teismas nepagrįstai priteisė 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymą. Ieškovė, nebūdama licencijuota vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja, neteisėtai vykdo šią veiklą ir renka įmokas, taip pat ir iš ne bendrijos narių. Tai patvirtina VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2016 m. birželio 8 d. raštas. Iš statybos leidimo Nr. NS 05-66, išduoto 2005 m. gegužės 27 d., aišku, kad vandentiekio, fekalinės kanalizacijos tinklų, vidaus kelio, elektros tinklų individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalui statytojai yra V. K. ir M. S.. Atsakovų nuomone, už statytojų lėšas sukurtas turtas yra tik jų nuosavybė, o ne bendrijos, todėl ir išlaikyti turi savininkai – V. K. ir M. S.. Taip pat bendrija už vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo galimybę prašo priteisti 10,14 Eur per mėnesį (be sunaudoto vandens kainos), o už analogišką paslaugą viešo vandens tiekėja AB „Klaipėdos vandenys“ ima 1,09 Eur mokestį.
  5. Atsakovai nesutinka su ieškovės sprendimu rinkti iš ( - ) gyventojų faktines išlaidas už bendrą gatvės apšvietimą, nes bendru gatvės apšvietimu turėtų rūpintis Klaipėdos rajono savivaldybė.
  6. Faktines išlaidas už nekilnojamojo turto registraciją turi padengti savininkas (ar bendraturčiai), nes tik jis ateityje galės disponuoti šiuo turtu ir pajamomis, atsiradusiomis iš šio turto naudojimo ar pardavimo. Atsakovai nėra turto bendraturčiai, todėl neturi pareigos padengti šias išlaidas.
 2. Ieškovė IGNSB „Trakėnai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantai nepagrįstai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialiąją teisės normą, reglamentuojančią bendraturčių teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant. Gyvenamųjų namų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise gali priklausyti gyvenamųjų namų savininkų lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai, esantys bendro naudojimo teritorijoje, susiję su visos teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu. VĮ Registrų centro duomenimis, IGNSB „Trakėnai“ nuosavybės teise įregistruoti trys žemės sklypai, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Todėl akivaizdu, jog ginčijamus bendrojo naudojimo objektus buvo privalu ne tik sukurti, bet ir juos saugoti bei prižiūrėti, įskaitant ir bendrojo naudojimo objektų administravimą, valymo įrenginių apsaugą bei priežiūrą. Tuo tikslu įstatymų nustatyta tvarka ir terminais 2014 m. balandžio 7 d. Juridinių asmenų registre ir buvo įregistruota IGNSB „Trakėnai“ bei jos įstatai. IGNSB „Trakėnai“ bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų 2014 m. balandžio 26 d. apraše nurodyti bendrojo naudojimo objektai – gręžiniai, nuotekų valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai, keliai, vandentiekio, lietaus nuotekų tinklai, yra aktualūs ir naudingi individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ nariams, taip pat užtikrina ir atsakovų turimos nuosavybės naudojimą. Pažymėtina, kad atsakovei UAB „Rikneda“ nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra prijungtas prie ginčijamų įrengtų bendro naudojimo inžinerinių tinklų – šią aplinkybę patvirtina VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015 m. liepos 17 d. išrašo 2.2 punkte padaryti įrašai: vietinis vandentiekis ir vietinis nuotekų šalinimas. Atsakovas yra prisijungęs prie jau įrengtų įrenginių, todėl bet kada gali pradėti jais naudotis.
  2. Apeliantai skunde nurodė, kad prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtį lemia bendraturčio bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo turto dalis. Pažymėjo, jog Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ) esantys bendro naudojimo gręžiniai, nuotekų valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai, keliai, vandentiekio, lietaus, nuotekų tinklai sieja visus ( - ) esančius individualius gyvenamuosius namus. Įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-358- 991/2016, kurį Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1381- 459/2016) paliko nepakeistą, nustatyta, kad geriamojo vandens ir nuotekų tinklai yra perduoti IGNSB „Trakėnai“ neatlygintinai ir neterminuotai naudotis 2014 m. balandžio 26 d. priėmimo–perdavimo aktu. Nuo perdavimo IGNSB „Trakėnai“ atsirado pareiga techniškai šiuos tinklus prižiūrėti. Inžinerinių tinklų ir jų dalių perdavimo naudotis juridinio fakto neįregistravimas nepaneigia aplinkybių, kad šie objektai realiai egzistuoja, jie yra bendrijos teritorijoje ir įtraukti į bendro naudojimo inžinerinių tinklų aprašą, dėl objektų techninės priežiūros ir administravimo sudarytos sutartys su trečiaisiais asmenimis, mokami nustatyto dydžio mokesčiai, dalį šių išlaidų atsakovai turi atlyginti kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai, todėl šios aplinkybės yra prejudicinės ir nekvestionuojamos.
  3. Nepagrįstas apeliantų argumentas dėl mokėtinų įmokų apskaičiavimo nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 390. Visuotiniame bendrijos narių susirinkime sprendimai 2014 m. balandžio 24 d. ir 2014 m. liepos 30 d. priimti dar negaliojant šiam teisės aktui. Šie sprendimai nenuginčyti, atspindi visų individualių gyvenamųjų namų, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), Trakėnų g., savininkų valią, todėl yra privalomi ir apeliantams.
  4. Apeliantai nepagrįstai nurodė, kad planavimo organizatorius M. S. turi padengti išlaidas, susijusias su infrastruktūros kūrimu ( - ) gyvenvietėje. Atsakovas S. V. žemės sklypą ( - ) gyvenvietėje įsigijo ne iš planavimo organizatoriaus pagal tuo metu buvusią žemės sklypo vertę ir matė, kokios būklės žemės sklypą perka ir kokią infrastruktūrą privalu sukurti. Patys atsakovai pateikė teismui Teritorijos raidos programą, kurioje nurodyti planavimo organizatorių įsipareigojimai: 1 punkte – organizuoti planuojamos teritorijos inžinerinės infrastruktūros įrengimą, teritorijų tvarkymą pagal detaliojo plano sprendinius; 2 punkte – planuojamos teritorijos užstatymo, tvarkymo, bendrosios nuosavybės objektų (inžinerinių tinklų, įrenginių, gatvių) statybos, eksploatavimo ir išpirktų bendro naudojimo teritorijų priežiūros valdymui įsteigti žemės sklypų savininkų bendriją arba tai atlikti pagal jungtinės veiklos sutartį, 4 punkte – iki planuojamos teritorijos užstatymo pradžios įrengti žvyruotus privažiuojamuosius kelius, yra įvykdyti. Planavimo organizatorius M. S. ir V. K. Įsipareigojimu dėl žemės sklypo detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo nebuvo įsipareigoję įrengti asfaltuotą kelio dangą ir (ar) gatvės apšvietimą, juo labiau planavimo organizatoriaus lėšomis. Buvo įkurta bendrija ir visi darbai atlikti.
  5. Apeliantai nepagrįstai statybos leidime statytojais nurodytus asmenis laiko sukurto turto, t. y. vandentiekio, fekalinės kanalizacijos tinklų, vidaus kelio, elektros tinklų, savininkais ir mano, kad jie, o ne bendrija turi išlaikyti turtą. Statybos leidimas išduotas tam, kad būtų pastatyti jame nurodyti objektai individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalui, o ne statytojams asmeniškai. Statybos leidime nenurodyta, kas turi atlikti statybos darbus ir kas už juos turi mokėti. Asmenys, įgiję nuosavybės teisę į nebaigtą statyti ar pastatytą statinį, statybą teisėtai tęsti ir užbaigti (atlikti užbaigimo procedūras) gali nesirūpindami statybą leidžiančio dokumento perrašymu savo vardu. Bet kuriuo atveju statinys turi atitikti projekto, kuriam įgyvendinti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovų argumentai dėl statybos darbų ir statybos leidime statytojais nurodytų asmenų yra teisiškai nereikšmingi, o argumentai, kad už statytojų lėšas sukurtas turtas yra tik jų nuosavybė, o ne bendrijos, todėl ir išlaikyti jį turi savininkai – V. K. ir M. S., yra nepagrįsti ir prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams.
  6. Apeliantai nepagrįstai nurodė apie galimybę gauti paslaugas iš viešo vandens tiekėjos AB „Klaipėdos vandenys“ ir su šios viešo vandens tiekėjos įkainiais. Pažymėtina, jog AB „Klaipėdos vandenys“ nėra atvedę nė vieno vandens tiekimo ir (ar) nuotekų šalinimo vamzdžio, todėl nebuvo ir nėra galimybės gauti paslaugas iš šio viešo vandens tiekėjo. Jeigu vandens tiekimo ir (ar) nuotekų šalinimo vamzdžius atveda centralizuotas tiekėjas, tuomet privaloma prie jų jungtis, tačiau šiuo atveju taip nėra.
  7. Atsakovai nepagrįstai nesutinka su visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu apmokėti faktines išlaidas už bendrą gatvės apšvietimą. IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. liepos 30 d. visuotinio narių susirinkimo protokolas yra nenuginčytas ir galiojantis, todėl turi būti vykdomas. Dėl elektros energijos tiekimo sudaryta sutartis su AB „Lesto“, pagal kurią privalo būti mokami nustatyto dydžio mokesčiai.
  8. Klaipėdos rajono savivaldybės administruojamas, valdomas turtas baigiasi ties įvažiavimo į kvartalą riba, todėl atmestini apeliantų argumentai, kad gatvės apšvietimu turėtų rūpintis Klaipėdos rajono savivaldybė.
  9. Apeliantai nepagrįstai nesutinka padengti faktines išlaidas už nekilnojamojo turto registraciją motyvuodami tuo, kad jie nėra šio turto bendraturčiai. Atsakovų teisės ir pareigos yra lygios tiek naudojantis nekilnojamuoju turtu pagal funkcinę paskirtį, tiek jį išlaikant, įskaitant ir privalomų mokesčių mokėjimą už jo registraciją.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesinius dokumentuose bei paaiškinimuose teismui nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

13Faktinės bylos aplinkybės

 1. IGNSB „Trakėnai“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. balandžio 7 d., ji atlieka visus veiksmus, būtinus žemės sklypų ir individualių gyvenamųjų namų, esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), savininkų bendrojo naudojimo objektams sukurti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti ir sprendžia visus klausimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų priežiūra bei atsiskaitymu už atliktus darbus. IGNSB „Trakėnai“ nuosavybės teise įregistruoti trys žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), esantys Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Atsakovui S. V. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), ( - ), o atsakovei UAB „Rikneda“ – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis minėtame žemės sklype.
 2. Byloje kilo ginčas dėl bendraturčių teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės ieškinį visiškai, t. y. priteisė solidariai iš atsakovų 2 765,52 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, argumentuodamas tuo, jog atsakovai yra bendraturčiai ir turi pareigą prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo ir sukūrimo. Apeliantai su tokiu teismo sprendimu nesutiko nurodydami, jog teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, todėl padarė neteisingas išvadas.
 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytus nesutikimo su skundžiamu sprendimu argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialines ir proceso teisės normų, ištyrė ir nustatė visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes.
 5. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DGNIKPPSBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Pažymėtina, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 21 straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.
 6. Apeliantai nurodė, kad jie ne tik nėra IGNSB „Trakėnai“ nariai, bet ir jie neturi bendrosios nuosavybės teisės objekto dalies (-ių) bendrojoje dalinėje nuosavybėje, todėl jiems nekyla pareiga mokėti tų objektų sukūrimo ir išlaikymo išlaidų. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.
 7. Pagal DGNIKPPSBĮ 2 straipsnio 6 dalį buto ir kitų patalpų savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam butas ar kitos patalpos priklauso nuosavybės teise ir kuris turi bendrosios nuosavybės teisės objekto dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 15 dalį pastato bendrojo naudojimo objektai: bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos); bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); pastato bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, bendrojo naudojimo balkonai, lodžijos, terasos, jeigu jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams; vietiniai inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme; bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas.
 8. Byloje nustatyta, kad atsakovui S. V. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., ( - ), o atsakovei UAB „Rikneda“ – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis minėtame žemės sklype. IGNSB „Trakėnai“ nuosavybės teise įregistruoti trys žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), esantys Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. ( - ), kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 2014 m. balandžio 26 d. buvo pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tinklų perdavimo, kuriame nurodyta, kad M. S. ir V. K. perduoda techniškai tvarkingus gręžinių ir nuotekų valymo įrenginius, geriamojo vandens ir nuotekų tinklus IGNSB „Trakėnai“ neatlygintinai ir neterminuotam laikotarpiui. Nuo akto pasirašymo dienos gręžinių ir nuotekų valymo įrenginius, geriamojo vandens ir nuotekų tinklus techniškai prižiūri ir eksploataciją vykdo ieškovė. 2014 m. balandžio 26 d. sudarytas IGNSB „Trakėnai“ bendro naudojimo inžinerinių tinklų aprašas, jame nurodyti šie objektai: geriamojo vandens gręžiniai Nr. 1 ir Nr. 2, nuotekų šalinimo valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai nuo AB „Lesto“ apskaitos skydo, keliai, vandentiekio, lietaus, nuotekų tinklai. M. S. ir V. K. eksploatuojama vandenvietė įtraukta į Geriamojo vandens tiekimo subjektų registrą, jai suteiktas numeris 666. Gręžiniai, esantys bendrijos teritorijoje ir įtraukti į bendrijos bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų aprašą, yra įregistruoti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registre. Pagal VĮ Registrų centro duomenis, ieškovei nuosavybės teise priklauso trys žemės sklypai, esantys ( - ), Sendvario sen., Klaipėdos r., kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tai, kad inžineriniai tinklai nėra įregistruoti kaip nuosavybės teisės objektai, neturi teisinės reikšmės, nes geriamojo vandens ir nuotekų tinklai yra perduoti ieškovei neatlygintinai ir neterminuotai naudotis. Pagal CK 4.73 straipsnio 3 dalį, jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. Remiantis šiomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniu reglamentavimu, apeliantų argumentas, kad jie neturi pareigos prisidėti prie geriamojo vandens ir nuotekų tinklų išlaikymo, atmestinas kaip nepagrįstas.
 9. Apeliantai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš jų solidariai 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,50 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 5,79 Eur kaupiamųjų įmokų, 3,00 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. neatsižvelgė į tai, jog šios sumos apskaičiuotos ne pagal teisės aktus. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais skundo argumentais.
 10. Iš skundžiamo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, kad tenkinant šiuos ieškovės ieškinio reikalavimus buvo atsižvelgta į prejudicinius faktus, t. y. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-358-991/2016 pagal ieškovės IGNSB „Trakėnai“ ieškinį atsakovams UAB „Rikneda“ ir S. V. dėl 5,79 Eur kaupiamųjų įmokų, išlaidų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir tvarkymu, tai yra 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą, faktinių išlaidų už žolės pjovimą pagal įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus privalomus naudojimo ir priežiūros reikalavimus priteisimo. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai), įrodinėti nereikia.
 11. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentą, kad apskaičiuojant šias įmokas buvo nesivadovauta 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390, kaip nepagrįstą. Priimant visuotiniame narių susirinkime sprendimus dėl šių įmokų dydžio nustatymo atsakovų nurodytas norminis aktas negaliojo, todėl nebuvo pagrindo juo vadovautis.
 12. Apeliantai nurodė, kad ieškovė, nebūdama licencijuota vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja, neteisėtai vykdo šią veikla ir renka įmokas, taip pat ir iš ne bendrijos narių. Tai patvirtina VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2016 m. birželio 8 d. raštas. Iš statybos leidimo Nr. NS 05-66, išduoto 2005 m. gegužės 27 d., aišku, kad vandentiekio, fekalinės kanalizacijos tinklų, vidaus kelio, elektros tinklų individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalui statytojai yra V. K. ir M. S.. Atsakovų nuomone, už statytojų lėšas sukurtas turtas yra tik jų nuosavybė, o ne bendrijos, todėl ir išlaikyti turi savininkai – V. K. ir M. S.. Taip pat bendrija už vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo galimybę prašo priteisti 10,14 Eur per mėnesį (be sunaudoto vandens kainos), o už analogišką paslaugą viešo vandens tiekėja AB „Klaipėdos vandenys“ ima 1,09 Eur mokestį. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliacinio skundo argumentais.
 13. Byloje nustatyta, kad atsakovai susirinkimo metu priimtų sprendimų neginčijo, taigi jie yra teisėti, galioja ir turi būti vykdomi. Tarp UAB „Ekologiniai projektai“ ir IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. gegužės 2 d. sudaryta valymo įrenginio eksploatacijos paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „Ekologiniai projektai“ įsipareigojo teikti buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginio, esančio ( - ), Sendvario sen., Klaipėdos r., eksploatacijos paslaugas, aptarnavimo ir nuotekų kontrolės darbus, o bendrija įsipareigojo mokėti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyto dydžio mokestį. Tarp saugos tarnybos UAB „Argus“ ir individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ 2014 m. birželio 2 d. sudaryta stebėjimo ir reagavimo paslaugų sutartis, pagal kurią saugos tarnyba įsipareigojo teikti bendrijai sutartyje nurodyto objekto, tai yra valymo įrenginių, esančių ( - ), Sendvario sen., Klaipėdos r., stebėjimo ir reagavimo paslaugas, o bendrija įsipareigojo už suteiktas paslaugas mokėti sutartyje nustatyto dydžio sumą. Iš ieškovės pateiktos mokesčių apskaičiavimo pažymos matyti, kad už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. ieškovė apskaičiavo atsakovams 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymą. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, duomenų, kad ši suma ieškovei būtų sumokėta, byloje nėra (CPK 12, 178 straipsniai). Kitų duomenų, kurie pagrįstų neteisingai ar neteisėtai apskaičiuotas įmokas, nepateikta (CPK 12, 178 straipsniai).
 14. Remdamasis šiomis faktinėmis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad yra pagrindas tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus dėl 5,79 Eur administravimo mokesčio, 4,50 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 5,79 Eur kaupiamųjų įmokų, 3,00 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą už laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. priteisimo.
 15. Pirmosios instancijos teismas solidariai priteisė iš atsakovų 2 579,10 Eur už kelio tiesimo ir apšvietimo darbus. Apeliantai su tokiu teismo sprendimu nesutiko nurodydami, kad ši suma apskaičiuota neteisėtai, pažeidžiant teisinį reglamentavimą, ir už šių darbų įvykdymą buvo atsakingas planavimo organizatorius M. S.. Nesutiktina su tokiais apeliacinio skundo argumentais.
 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. liepos 30 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo nutarta įrengti kietą kelio dangą ir gatvės apšvietimą gyventojų lėšomis, pinigus renkant pagal išankstinę planinę darbų sąmatą; paskelbti spaudoje konkursą dėl minėtų darbų rangovo parinkimo; parinkti rangovą, pasiūliusį mažiausią darbų atlikimo kainą. Taip pat patvirtintas IGNSB „Trakėnai“ bendro naudojimo inžinerinių tinklų aprašas, kuriame išvardyti objektai: geriamojo vandens gręžiniai Nr. 1 ir Nr. 2, nuotekų šalinimo ir valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai nuo AB „Lesto“ apskaitos skydo, keliai, vandentiekio, lietaus, nuotekų tinklai. Nuo 2015 m. balandžio 27 d. iki 2015 m. gegužės 10 d. buvo vykdomas žemės sklypų / individualių gyvenamųjų namų ( - ), Klaipėdos r., savininkų balsavimas raštu dėl asfaltbetonio dangos įrengimo su privažiavimais iki sklypų ir gatvės apšvietimo, nurodant orientacinę visų darbų kainą – 93 526,44 Eur ir kad vienam gyvenamojo namo ir (ar) sklypo savininkui tektų mokėti 2 598,00 Eur. IGNSB „Trakėnai“ 2015 m. gegužės 14 d. balsavimo raštu protokolu nustatyta, jog iš 37 ( - ), Klaipėdos r., esančių individualių gyvenamųjų namų ir (ar) žemės sklypų savininkų balsavimo biuletenius grąžino 23, iš kurių 22 savininkai pritarė siūlytam sprendimui, todėl balsavimas raštu įvyko. 2015 m. liepos 30 d. su UAB „Tobula instaliacija“ buvo pasirašyta Elektros instaliacijos įrengimo darbų sutartis Nr. 2015/07/30 dėl gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbų ( - ), Klaipėdos r. sav., atlikimo už 8 397,46 Eur. Atlikus darbus, pasirašytas atliktų darbų aktas ir pateikta PVM sąskaita faktūra dėl 8 397,46 Eur apmokėjimo. 2015 m. rugsėjo 8 d. su UAB „Inkomsta & Co“ buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. 15/09-08-001 dėl asfaltbetonio dangos įrengimo ( - ), Klaipėdos r., už 84 450,00 Eur. Atlikus darbus, pasirašyti atliktų darbų aktai ir pažymos apie atliktų darbų vertę – 57 000,00 Eur ir 27 449,99 Eur sumos, pateiktos PVM sąskaitos faktūros dėl 57 000,00 Eur ir 27 449,99 Eur sumokėjimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovams už gatvės apšvietimo tinklų ir asfaltbetonio dangos įrengimo su privažiavimo iki sklypo atliktus darbus buvo apskaičiuota mokėti 2 579,10 Eur suma.
 17. Apeliantai nurodė, kad mokėtina suma už kelio tiesimo ir apšvietimo darbus apskaičiuota blogai, t. y. turėjo būti apskaičiuota proporcingai pagal jiems tenkančią naujos sukurtos bendrosios dalinės nuosavybės objekto dalį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. liepos 30 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimas yra teisėtas ir vykdytinas, tuo metu nustatytas skaičiavimas kiekvienam savininkui vienodai atitiko teisinį reglamentavimą. Kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog už atliktus darbus blogai apskaičiuota kiekvienam bendraturčiui, nepateikta, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovų priteisė 2 579,10 Eur už atliktus gatvės apšvietimo tinklų ir asfaltbetonio dangos įrengimo su privažiavimu iki sklypo darbus (CPK 12, 178 straipsniai).
 18. Apeliantai nurodė, kad pagal 2014 m. liepos 30 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimą visa finansinė našta yra perkeliama gyventojams, o planavimo organizatorius M. S. nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimu. Dar 2009 metais planavimo organizatorius ir statytojas privalėjo šiuos darbus pabaigti lėšomis, gautomis už žemės sklypų pardavimą gyvenamųjų namų statyboms, nes jau tuo metu daug gyvenamųjų namų buvo apgyvendinti. Nesutiktina su tokiais skundo argumentais.
 19. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog VĮ Registrų centro 2015 m. liepos 17 d. duomenų išraše dėl atsakovui S. V. priklausančio žemės sklypo nurodyta pastaba – planavimo organizatorius M. S. kartu su individualių gyvenamųjų namų statytojais arba jų sukurta bendrija, akcine bendrove, kooperatyvu, privačia įmone, atlikus detaliojo plano procedūrą, įsipareigoja parengti bendrų inžinerinių įrenginių ir tinklų techninius projektus, pagal kuriuos bus įrengta: vandens tiekimo iš vietinio gręžinio, nuotekų valymo ir jų nuleidimo, elektros energijos tiekimo, gaisrų gesinimo, privažiavimo, inžineriniai tinklai. Iš pateiktų duomenų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad įpareigojimas buvo įvykdytas, t. y. buvo įkurta bendrija ir atlikti darbai. Statybos leidimas yra dokumentas, leidžiantis atlikti tam tikrus statybos darbus nenukrypstant nuo suderinto projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, tačiau nedraudžia statytojui samdyti rangovą ar kitus asmenis, kad būtų atliekami darbai, statybos leidimas taip pat nereglamentuoja, kas turi sumokėti už atliktus statybos darbus. Patys IGNSB „Trakėnai“ visuotiniame bendrijos narių susirinkime nutarė šias išlaidas padengti gyventojų lėšomis.
 20. Atsakovai nesutinka su ieškovės sprendimu rinkti iš ( - ) gyventojų faktines išlaidas už bendrą gatvės apšvietimą, nes bendru gatvės apšvietimu turėtų rūpintis Klaipėdos rajono savivaldybė. Nesutiktina su tokiais atsakovų apeliacinio skundo argumentais. IGNSB „Trakėnai“ 2014 m. liepos 30 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo nutarta įrengti gatvės apšvietimą gyventojų lėšomis. Apeliantai šio sprendimo neginčijo, jis yra galiojantis ir juo vadovaujamasi.
 21. Dėl kitų apeliantų argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi, pagal kasacinio teismo praktiką, įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

14Dėl bylos procesinės baigties

 1. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes ir jų pagrindu padarytas išvadas pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką bei suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, konstatuoja, kad teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovės reikalavimas pagrįstas. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines, materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl to atsakovų apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Atmetus apeliacinį skundą apeliantų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 2. Ieškovė pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro 300,00 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą suruošimą.
 3. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, realiai patirtos, todėl ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 150,00 Eur jos turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Trakėnai“ lygiomis dalimis iš UAB „Rikneda“ ir S. V. po 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt Eur 00 ct) jos turėtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai