Byla 2-358-991/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant Dovilei Radžienei, dalyvaujant ieškovės Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, atsakovės UAB „Rikneda“ atstovui S. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ ieškinį atsakovams UAB „Rikneda“ ir S. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai iš atsakovų priteisti 232,89 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-04-07 buvo įsteigta Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Trakėnai“. Bendrija įsteigta įgyvendinti individualių gyvenamųjų namų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos veiklos sritys – bendrojo naudojimo objektų sukūrimas, naudojimas, valdymas ir priežiūra, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui. Atsakovai yra žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), ir pastato – nebaigto statyti gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ), bendrasavininkiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnį, 6.6 straipsnio 3 dalį, atsakovai privalo solidariai mokėti 2014-04-24 visuotinio bendrijos narių susirinkimo nustatytas 5,79 Eur kaupiamąsias įmokas, apmokėti išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir tvarkymu, tai yra 5,79 Eur administravimo mokestį, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą, faktines išlaidas už žolės pjovimą, pagal įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus privalomus naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovai nevykdo įstatymo numatytos pareigos tinkamai ir laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Pagal ieškovės paskaičiavimą už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės mėn. iki 2015 m. birželio mėn. susidarė 232,89 Eur skola.

3Ieškovės atstovė advokatė Ona Kapliauskaitė teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė juos tenkinti.

4Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovai įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius adresu ( - ), tačiau pastatas yra negyvenamas, nėra sudarytos sutartys su AB LESTO ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru, taip pat nėra sudarytos jokios sutartys su ieškove dėl geriamo vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo, atsakovai iš ieškovės negauna jokių paslaugų, taip pat nėra gavę pranešimų dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas. Atsakovai pažymėjo, kad jie nebuvo kviesti į 2013-10-15 įvykusį steigiamąjį bendrijos susirinkimą, todėl jame nedalyvavo, nėra bendrijos nariai, todėl neturėjo galimybės išreikšti savo nuomonės dėl 2014-04-24 įvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo patvirtintų mokesčių. Atsakovų teigimu, mokesčiai yra priimti nesivadovaujant ekonominiais paskaičiavimais, yra nesąžiningi ir diskriminuoja vartotojus, kurie iš bendrijos negauna jokių paslaugų. Be to, ieškovė nepateikė išrašo iš VĮ „Registrų centras“, iš kurio būtų galima nustatyti, nuo kada ir kokius bendrosios nuosavybės objektus valdo bendrija, kas yra šių objektų bendrasavininkiai, kokios šių objektų nuosavybės dalys priklauso atsakovui.

5Teismo posėdyje atsakovės UAB „Rikneda“ atstovas S. V. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovas S. V. ir jo atstovas advokatas A. J. į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų nagrinėti bylą nedalyvaujant negauta, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašą, 2014-04-07 įregistruota Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Trakėnai“, nurodyti veiklos tikslai: įgyvendinti individualių gyvenamųjų namų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra, nurodytos veiklos sritys: bendrojo naudojimo objektų sukūrimas, naudojimas, valdymas ir priežiūra, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui. Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Trakėnai“ veikia pagal 2013-10-15 visuotiniame susirinkime patvirtintus įstatus, įregistruotus 2014-04-07 Juridinių asmenų registre. 2014-04-24 įvyko visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kurio metu nutarta išrinkti bendrijos pirmininku M. S., nutarta išrinkti UAB „Būsto plėtros investicijos“ individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ administratoriumi, mokant administratoriui 20 Lt su PVM administravimo mokestį, nutarta nustatyti vandens ir nuotekų 1 kubinio metro kainą 2,50 Lt su PVM, 1 kubinio metro vandens, skirto laistymui, kainą 1,00 Lt su PVM, nutarta įgalioti bendrijos pirmininką parinkti ir sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančia apsaugos veikla užsiimančia bendrove, kuri teiks bendrijos teritorijoje esančių vandens įrenginių apsaugos paslaugas, nutarta įpareigoti bendrijos pirmininką sudaryti bendrijos teritorijoje esančių vandens valymo įrenginių priežiūros sutartį su UAB „Ekologiniai projektai“, mokant vandens valymo priežiūros įrenginių mėnesinį mokestį, kurį sudaro 285,56 Lt su PVM, nutarta įgalioti bendrijos pirmininką pasirašyti bendrijos teritorijoje esančios inžinerinės infrastruktūros įrenginių – vandens valymo įrenginių ir gręžinio priėmimo naudotis bendrijai aktą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su inžinerinės įrangos savininkais M. S. ir V. K., nutarta įgalioti bendrijos pirmininką sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį vandens valymo įrenginiams ir gręžiniams, esantiems bendrijos teritorijoje su AB Lesto, nutarta nustatyti bendrijos nariams mėnesinę 20 Lt kaupiamąją įmoką, kuri bus skiriama bendrijos teritorijoje esančių infrastruktūros objektų atnaujinimui ar priežiūrai pagal privalomuosius naudojimo ir priežiūros reikalavimus ar naujų infrastruktūros objektų sukūrimui.

9Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašą, atsakovui S. V. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), o atsakovei UAB „Rikneda“ nuosavybės teise priklauso pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), esantys ( - ).

10Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovai turi pareigą mokėti ieškovei Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Trakėnai“ už teikiamas paslaugas. Ieškovė prašo priteisti 232,89 Eur sumą už suteiktas paslaugas, nurodo, kad atsakovai yra žemės sklypo ir pastato – nebaigto statyti gyvenamojo namo, esančių ( - ), bendrasavininkiai, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnį, 6.6 straipsnio 3 dalį, atsakovai privalo solidariai mokėti 2014-04-24 visuotinio bendrijos narių susirinkimo nustatytas 5,79 Eur kaupiamąsias įmokas, apmokėti išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir tvarkymu, tai yra 5,79 Eur administravimo mokestį, 4,05 Eur už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur už vandens valymo įrenginių apsaugą, faktines išlaidas už žolės pjovimą, pagal įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus privalomus naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Atsakovai su ieškovės reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

11Įvertinus tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, darytina išvada, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos bei Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos. Pažymėtina, kad nors ir iki 2012-04-12 galiojusioje šio įstatymo redakcijoje buvo nustatyta, jog jis reglamentuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą, dėl gyvenamųjų namų statybos bendrijos veiklos panašumo į daugiabučių namų savininkų bendriją šio įstatymo nuostatos mutatis mutandis buvo taikomos ir apibrėžiant gyvenamųjų namų statybos bendrijos veikloje atsirandančius teisinius santykius, tai pripažįstama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. B. v. UAB ,,Trušelių sodybos”, bylos Nr. 3K-3-530/2012). Tuo tarpu nuo 2012-04-12 įsigaliojusioje šio įstatymo redakcijoje aiškiai nustatyta, kad šis įstatymas nustato ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą, steigiant bendriją. Ieškovės Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ įstatų 6 punkte taip pat nustatyta, kad bendrijos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai.

12Ieškovės, kaip individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, tikslas apibrėžtas jos įstatuose, kurių 7 punkte nustatyta, kad bendrijos steigimo tikslas yra įgyvendinti individualių gyvenamųjų namų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 21 straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Civilinio kodekso 4.76 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-04-24 įvyko visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kurio metu nutarta išrinkti bendrijos pirmininku M. S., nutarta išrinkti UAB „Būsto plėtros investicijos“ individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ administratoriumi, mokant administratoriui 20 Lt su PVM administravimo mokestį, nutarta nustatyti vandens ir nuotekų 1 kubinio metro kainą 2,50 Lt su PVM, 1 kubinio metro vandens, skirto laistymui, kainą 1,00 Lt su PVM, nutarta įgalioti bendrijos pirmininką parinkti ir sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančia apsaugos veikla užsiimančia bendrove, kuri teiks bendrijos teritorijoje esančių vandens įrenginių apsaugos paslaugas, nutarta įpareigoti bendrijos pirmininką sudaryti bendrijos teritorijoje esančių vandens valymo įrenginių priežiūros sutartį su UAB „Ekologiniai projektai“, mokant vandens valymo priežiūros įrenginių mėnesinį mokestį, kurį sudaro 285,56 Lt su PVM, nutarta įgalioti bendrijos pirmininką pasirašyti bendrijos teritorijoje esančios inžinerinės infrastruktūros įrenginių – vandens valymo įrenginių ir gręžinio priėmimo naudotis bendrijai aktą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su inžinerinės įrangos savininkais M. S. ir V. K., nutarta įgalioti bendrijos pirmininką sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį vandens valymo įrenginiams ir gręžiniams, esantiems bendrijos teritorijoje su AB Lesto, nutarta nustatyti bendrijos nariams mėnesinę 20 Lt kaupiamąją įmoką, kuri bus skiriama bendrijos teritorijoje esančių infrastruktūros objektų atnaujinimui ar priežiūrai pagal privalomuosius naudojimo ir priežiūros reikalavimus ar naujų infrastruktūros objektų sukūrimui. Tarp UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ ir Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ 2014-05-01 sudaryta administravimo ir techninės priežiūros sutartis, pagal kurią UAB „Būsto ir plėtros investicijų centras“ įsipareigojo teikti bendrijai administravimo paslaugas pagal sutartyje numatytus reikalavimus, o bendrija įsipareigojo atsiskaityti su administratoriumi pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Tarp UAB „Ekologiniai projektai“ ir Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ 2014-05-02 sudaryta valymo įrenginio eksploatacijos paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „Ekologiniai projektai“ įsipareigojo teikti buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginio, esančio ( - ), eksploatacijos paslaugas, aptarnavimo ir nuotekų kontrolės darbus, o bendrija įsipareigojo mokėti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyto dydžio mokestį. Tarp UAB saugos tarnybos „Argus“ ir Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ 2014-06-02 sudaryta stebėjimo ir reagavimo paslaugų sutartis, pagal kurią saugos tarnyba įsipareigojo teikti bendrijai sutartyje nurodytame objekte, tai yra valymo įrenginių, esančių ( - ), stebėjimo ir reagavimo paslaugas, o bendrija įsipareigojo už suteiktas paslaugas mokėti sutartyje nustatyto dydžio sumą. Iš ieškovės pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės mėn. iki 2015 m. birželio mėn. atsakovams priskaičiuota sumokėti 232,89 Eur suma. Pagal minėtą pažymą, 232,89 Eur sumą sudaro minėtu laikotarpiu atsakovams priskaičiuotas mokėti administravimo mokestis, mokestis UAB „Ekologiniai projektai“, įmoka į kaupiamąjį fondą, valymo įrengimų apsauga ir žolės pjovimas. Duomenų, kad ši suma ieškovei sumokėta, byloje nepateikta.

13Atsakovai teigia, kad jie nebuvo kviesti į 2013-10-15 įvykusį steigiamąjį bendrijos susirinkimą, todėl jame nedalyvavo, nėra bendrijos nariai, todėl neturėjo galimybės išreikšti savo nuomonės dėl 2014-04-24 įvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo patvirtintų mokesčių. Atsakovų nuomone, mokesčiai yra priimti nesivadovaujant ekonominiais paskaičiavimais, yra nesąžiningi ir diskriminuoja vartotojus, kurie iš bendrijos negauna jokių paslaugų. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad apie 2013-10-15 įvyksiantį Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ steigiamąjį susirinkimą pranešimas buvo pakabintas viešai, bendrijos teritorijoje esančioje skelbimų lentoje. Apie 2014-04-24 visuotinį bendrijos narių susirinkimą buvo paskelbta viešai dienraštyje „Klaipėda“ ir, kaip paaiškino ieškovės atstovė, taip pat buvo pakabintas pranešimas bendrijos teritorijoje esančioje skelbimų lentoje. Taigi atsakovai buvo informuoti apie ketinimą steigti bendriją. Be to, atsakovas bet kada vėliau turėjo teisę tapti bendrijos nariu, dalyvauti visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose, teikti savo pasiūlymus dėl bendrijos veiklos, balsuoti už susirinkimų metu svarstomus klausimus. Pažymėtina, kad tiek 2013-10-15 steigiamojo susirinkimo nutarimai, tiek 2014-04-24 visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimai yra galiojantys, nėra ginčijami ar nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl turi būti vykdomi. Be to, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai, kurie nėra bendrijos nariai, privalo vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo priežiūros ir atnaujinimo. Taip formuojama ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2010).

14Atsakovai nesutikdami su ieškiniu taip pat nurodo, kad ieškovė nepateikė išrašo iš VĮ „Registrų centras“, iš kurio būtų galima nustatyti, nuo kada ir kokius bendrosios nuosavybės objektus valdo bendrija, kas yra šių objektų bendrasavininkiai, kokios šių objektų nuosavybės dalys priklauso atsakovui. Kaip jau minėta, 2014-04-24 visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu nutarta įgalioti bendrijos pirmininką pasirašyti bendrijos teritorijoje esančios inžinerinės infrastruktūros įrenginių – vandens valymo įrenginių ir gręžinio priėmimo naudotis bendrijai aktą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su inžinerinės įrangos savininkais M. S. ir V. K.. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-04-26 buvo pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tinklų perdavimo, kuriame nurodyta, kad M. S. ir V. K. perduoda techniškai tvarkingus gręžinių ir nuotekų valymo įrenginius, geriamojo vandens ir nuotekų tinklus Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Trakėnai“ neatlygintinai ir neterminuotam laikotarpiui, nuo šio akto pasirašymo dienos gręžinių ir nuotekų valymo įrenginius, geriamojo vandens ir nuotekų tinklus techniškai prižiūri ir eksploataciją vykdo Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Trakėnai“. 2014-04-26 sudarytas Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Trakėnai“ bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų aprašas, kuriame išvardinti objektai: geriamojo vandens gręžiniai Nr. 1 ir Nr. 2, nuotekų šalinimo valymo įrenginys, elektros požeminiai kabeliai nuo AB Lesto apskaitos, keliai, vandentiekio, lietaus, nuotekų tinklai. Šis aprašas patvirtintas 2014-07-30 visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu priimtu nutarimu. Pagal 2011-09-22 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštą, M. S. ir V. K. eksploatuojama vandenvietė, adresu ( - ), įtraukta į Geriamojo vandens tiekimo subjektų registrą, jai suteiktas numeris ( - ). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad gręžiniai, esantys bendrijos teritorijoje ir įtraukti į bendrijos bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų aprašą, yra įregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje Žemės gelmių registre. Be to, visi inžineriniai tinklai yra užfiksuoti bendrijos teritorijos topografinėse nuotraukose. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašą, ieškovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, unikalus numeris ( - ), ( - ), ( - ), esantys ( - ), žemės sklypų naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Duomenų išraše taip pat nurodyta pastaba – planavimo organizatorius M. S. kartu su individualių gyvenamųjų namų statytojais, arba jų sukurta bendrija, akcine bendrove, kooperatyvu, privačia įmone, atlikus detaliojo plano procedūrą, įsipareigoja parengti bendrų inžinerinių įrenginių ir tinklų techninius projektus, pagal kuriuos bus įrengta: vandens teikimo iš vietinio gręžinio, nuotekų valymo ir jų nuvedimo, elektros energijos teikimo, gaisrų gesinimo, privažiavimo. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nepateikta duomenų, iki kokio konkretaus termino turi būti atlikti minėti darbai. Tai, kad inžineriniai tinklai nėra įregistruoti kaip ieškovei nuosavybės teise priklausantys objektai, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, nes byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog geriamojo vandens ir nuotekų tinklai yra perduoti ieškovei neatlygintinai ir neterminuotai naudotis 2014-04-26 priėmimo – perdavimo aktu, taip pat kad nuo šio perdavimo ieškovei atsirado pareiga techniškai šiuos tinklus prižiūrėti. Būtina įvertinti ir tai, kad inžinerinių tinklų ir jų dalių neįregistravimas VĮ „Registrų centras“ kaip nekilnojamojo turto objektų nepaneigia aplinkybių, kad šie objektai realiai egzistuoja, jie yra bendrijos teritorijoje ir įtraukti į bendrijos bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų aprašą, šių objektų techninei priežiūrai, apsaugai ir administravimui yra sudarytos sutartys su trečiaisiais asmenimis, pagal šias sutartis yra mokami nustatyto dydžio mokesčiai.

15Teismo posėdyje atsakovės UAB „Rikneda“ atstovas S. V. papildomai pažymėjo, kad, ieškovei tinkamai neįregistravus inžinerinių tinklų viešajame registre, turi būti taikoma Civilinio kodekso 1.75 straipsnio 2 dalies nuostata, numatanti, jog neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Dėl to atsakovė neturi pareigos mokėti ieškovės priskaičiuotų mokesčių. Civilinio kodekso 1.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tokios registracijos tikslas – išviešinti sandorio sudarymo faktą tretiesiems asmenims. Nesilaikius įstatymo nustatyto reikalavimo įregistruoti sandorį, šalims sandoris galioja, tačiau neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš juos remdamosi kitais įrodymais (CPK 1.75 straipsnio 2 dalis), pvz., liudytojų parodymais ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Airidvika“ v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-495/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Airidvika“ v. L. N., bylos Nr. 3K-3-54/2011). Pastebėtina, kad ši Civilinio kodekso nuostata reglamentuoja sandorių sudarymo ir sandorių registravimo privalomumą įstatyme numatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju ieškovė nėra sudariusi jokio sandorio, susijusio su į ieškovės apskaitą įtrauktu turtu, kuriam numatyta privaloma teisinė registracija, todėl minėta Civilinio kodekso nuostata netaikoma.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad ieškovės prašomą priteisti sumą sudaro kasmėnesinės 5,79 Eur kaupiamosios išlaidos, kasmėnesinis 5,79 Eur administravimo mokestis, 4,05 Eur kasmėnesinis mokestis už vandens valymo įrenginių priežiūrą, 0,30 Eur kasmėnesinis mokestis už vandens valymo įrenginių apsaugą bei faktinės išlaidos už žolės pjovimą, ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovų tenkintinas, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 232,89 Eur skola (CK 4.76 straipsnis).

17Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių atstovų paaiškinimus, teismas pripažįsta, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 232,89 Eur skolos ir 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 300,00 Eur atstovavimo išlaidos, iš viso 320,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra iš kiekvieno iš atsakovų priteistina po 160,00 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rikneda“ ir S. V. 232,89 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 232,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-08-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 120,00 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti ieškovei Individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai „Trakėnai“.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai iš... 3. Ieškovės atstovė advokatė Ona Kapliauskaitė teismo posėdyje ieškinio... 4. Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 5. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Rikneda“ atstovas S. V. su ieškiniu... 6. Atsakovas S. V. ir jo atstovas advokatas A. J. į teismo posėdį neatvyko,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal VĮ „Registrų centras“ duomenų... 9. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašą, atsakovui S. V.... 10. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovai turi pareigą mokėti ieškovei... 11. Įvertinus tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, darytina išvada,... 12. Ieškovės, kaip individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, tikslas... 13. Atsakovai teigia, kad jie nebuvo kviesti į 2013-10-15 įvykusį steigiamąjį... 14. Atsakovai nesutikdami su ieškiniu taip pat nurodo, kad ieškovė nepateikė... 15. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Rikneda“ atstovas S. V. papildomai... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad ieškovės prašomą... 17. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas... 18. Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rikneda“ ir S. V. 232,89 Eur... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...