Byla 2A-895-340/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Balnista” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Balnista” dėl PVM sąskaitų – faktūrų korekcijos ir be pagrindo įgytų lėšų priteisimo bei atsakovo priešieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei be pagrindo įgytų lėšų priteisimo.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo nepagrįstai jam išmokėtą pinigų sumą. Nurodė, kad 2009-01-30 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tvarkyti ieškovo buhalterinę apskaitą. Šalys sutarė, kad už teikiamas paslaugas atsakovui bus mokamas 1 000, 00 Lt ir 190, 00 Lt PVM dydžio atlyginimas. Ieškovui nežinant ir nesudarius jokių sutarties pakeitimų atsakovas nepagrįstai išrašė PVM sąskaitas - faktūras didesnėmis sumomis. Ieškovo teigimu, jokių sutartinių pakeitimų šalys nebuvo sudariusios, jokių papildomų darbų, neaptartų šalių pasirašytoje sutartyje, atsakovas neatliko, be to atsakovas nė karto nebuvo informavęs apie būtinybę atlikti papildomus darbus, todėl atsakovas nepagrįstai išrašė PVM sąskaitas - faktūras didesnėmis sumomis, jas apskaitė ieškovo buhalterinėje apskaitoje ir pats atliko sau mokestinius pavedimus. Paaiškėjus apie neteisingai išrašytas PVM sąskaitas - faktūras ieškovas išrašė debetinį dokumentą PVM sąskaitą - faktūrą ŠSC Nr. 0504, skolų suderinimo aktą, informacinį pranešimą ir išsiuntė atsakovui. Pagal minėtą dokumentą atsakovui nepagrįstai yra išmokėta 15 730, 00 Lt. Ieškovas nurodė, jog 2010-06-09 šalys sudarė papildomą susitarimą, kuriuo susitarė, kad atsakovas atliks papildomus darbus. Už papildomus darbus susitarimu ieškovas atsakovui įsipareigojo sumokėti 24 000, 00 Lt ir 5 040, 00 Lt PVM. Papildomi darbai turėjo būti pradėti vykdyti ieškovui sumokėjus avansą, kuris sudarė 25 % visos susitarime nurodytos papildomos darbų kainos. Atsakovas nesilaikydamas susitarimu nustatytos papildomų darbų kainos mokėjimo tvarkos išrašė PVM sąskaitas – faktūras, kurias atsakovas apskaitė ieškovo buhalterinėje apskaitoje ir pats sau atliko mokestinius pavedimus iš ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos, nors, jokių darbų pagal susitarimą neatliko. Ieškovas išrašė debetinį dokumentą PVM sąskaitą - faktūrą ŠSC Nr. 0505 ir kartu su minėtu 2011-07-19 informaciniu pranešimu bei skolų suderinimo aktu išsiuntė atsakovui. Pagal debetinį dokumentą PVM sąskaitą - faktūrą ŠSC Nr. 0505 atsakovui nepagrįstai yra išmokėta 17 424, 00 Lt. Teigė, jog pagal 2011-07-18 skolų suderinimo aktą Nr. 11-01 atsakovui priklausančios išmokėti sumos už laikotarpį nuo 2009-02-27 iki 2011-07-18 sudaro 27 690, 00 Lt. Atsakovui per minėtą laikotarpį iš viso išmokėta 47 630, 00 Lt, taigi atsakovui nepagrįstai išmokėta 19 940, 00 Lt. Ieškovas prašė pripažinti ieškovo 2011-07-01 išrašytą debetinį dokumentą PVM sąskaitą - faktūrą ŠSC Nr.0504 sumai 15 730, 00 Lt teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo išrašytose PVM sąskaitose –faktūrose neteisingai nurodytų paslaugų kainų, išrašytų nesilaikant sutarties nuostatų; nutraukti šalių Susitarimą Nr. 10/06/09 priedą prie Sutarties Nr. 09/01/30; pripažinti ieškovo 2011-07-01 išrašytą debetinį dokumentą PVM sąskaitą faktūrą ŠSC Nr. 0505 sumai 17 424, 00 Lt teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų nesilaikant susitarimo nuostatų; priteisti iš atsakovo 19 940, 00 Lt be pagrindo įgytų lėšų; priteisti iš atsakovo 906, 36 Lt dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2010-09-15 iki 2011-08-12; priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo pateiktas reikalavimas dėl 2011-07-01 išrašyto debetinio dokumento PVM sąskaitos faktūros ŠSC Nr.0504 15 730, 00 Lt sumai pripažinimo teisėtu yra nepagrįstas. Nurodė, jog pasirašant sutartį dar nebuvo visiškai aiškios darbo ieškovo įmonėje apimtys, todėl buvo sutarta, kad pirmaisiais sutarties galiojimo metais atsakovui už teikiamas paslaugas bus mokama 1 000, 00 Lt plius PVM. 2009 m. pabaigoje ieškovo įmonės finansinė padėtis stabilizavosi, paaiškėjo darbo ieškovo įmonėje apimtys. Be to, nuo 2010 m. keitėsi Sodrai teikiamų ataskaitų teikimo tvarka – ataskaitos apie priskaičiuotus atlyginimus pradėtos teikti ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovo teigimu, su ieškovu buvo sutarta, kad nuo 2010 m. pagal sutartį teikiamų paslaugų kaina yra didinama nuo 1 000, 00 Lt plius PVM iki 2 000, 00 Lt plius PVM. Sutikimas dėl kainos pakeitimo iš ieškovo įmonės buvo gautas faksu 2010-01-14. Nuo 2010 m. ieškovui buvo išrašomos sąskaitos su nauja paslaugų kaina. Ieškovas yra pasirašęs PVM sąskaitoje - faktūroje BLS Nr.0000722, kurioje yra įrašyta nauja paslaugų kaina. Atsakovo manymu, sutartyje nustatyta paslaugų kaina buvo su ieškovu suderinta ir ieškovas tokiam paslaugų kainos pakeitimui pritarė. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo reikalavimus nutraukti susitarimą bei pripažinti teisėtu ieškovo debetinį dokumentą PVM sąskaitą -faktūrą ŠSC Nr. 0505 17 424, 00 Lt sumai. Atsakovo teigimu, jis atliko visus susitarime numatytus darbus. Atlikus susitarime numatytus darbus ieškovui buvo pateiktos PVM sąskaitos - faktūros, kurias pasirašė ieškovo bendrovės direktorė.

8Pateiktu priešieškiniu atsakovas nurodė, kad ieškovas pretenzijas pareiškė ir debetines sąskaitas pateikė tik po to, kai atsakovas pareikalavo sumokėti skolą už suteiktas paslaugas. Atsakovo teigimu, iš viso pagal Sutartį bei Susitarimą ieškovui buvo suteikta paslaugų už 60 844, 00 Lt. Ieškovas už suteiktas paslaugas sumokėjo tik 47 480, 00 Lt, t.y. liko skolingas 13 364, 00 Lt. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 13 364, 00 Lt skolos ir 4 864, 50 Lt delspinigių.

9Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su atsakovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pats atsakovas 2011-03-30 raštu nurodė, kad sutinka nutraukti tarp šalių sudarytą Sutartį ir pageidauja gauti jam priklausančias pinigines sumas per 5 dienas nuo dokumentų perdavimo ieškovui pagal priėmimo - perdavimo aktą. Minėtas atsakovo raštas buvo pateiktas po to, kai ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, kad būtų pateikti finansiniai duomenys ir dokumentacija, kurie šalims nutraukus Sutartį nebuvo perduoti. Ieškovas prašė priešieškinį atmesti.

102011-11-24 ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo. Nurodė, kad palūkanos skaičiuotinos ne nuo 19 940, 00 Lt sumos, o tik nuo visos nepagrįstai gautos sumos, t. y. nuo 15 730, 00 Lt, ir sudaro 786, 50 Lt.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-08 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė.

13Nustatė, kad tarp šalių sudarytos sutarties 4.1 p. numatė, jog teikiamų paslaugų vertė – 1 000, 00 Lt plius PVM 190, 00 Lt. Minėtas punktas taip pat numatė, jog paslaugų vertė gali keistis didėjant darbo apimčiai, taip pat pasikeitus infliacijos lygiui bei lito ir euro santykiui. Byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos atsakovo už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki 2010-12-31 už paslaugas, teiktas pagal Sutartį buvo išrašomos 2 420, 00 Lt sumai. Taip pat nustatė, jog Sutarties 8.4 p. numatė, kad Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų šalių įgaliotiems atstovams. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju jokio šalių susitarimo, įforminto Sutarties 8.4 punkto nustatyta tvarka nebuvo, konstatavo, jog byloje esantis ieškovo faksu siųstas sutikimas dėl kainos padidinimo negali būti laikomas Sutarties pakeitimu. Nurodė, jog kaina yra viena esminių sutarties sąlygų, todėl padidėjus darbų apimčiai atsakovas privalėjo apie tai informuoti ieškovą Sutarties nustatyta tvarka bei atitinkamai inicijuoti susitarimo dėl kainos pakeitimo sudarymą. Sprendė, kad aplinkybė, jog PVM sąskaitoje - faktūroje BLS Nr. 0000722, kurioje yra įrašyta nauja paslaugų kaina bei ieškovo parašas nereiškia, kad ieškovas tokiam kainos pakeitimui pritarė, kadangi sutartis numatė, jog susitarimas dėl kainos pakeitimo turi būti tinkamai įformintas ir suderintas abiejų šalių įgaliotų atstovų. Konstatavus, kad atsakovas už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki 2010-12-31 nepagrįstai išrašydavo ieškovui PVM sąskaitas-faktūras didesne, nei buvo šalių sutarta, kaina, teismas tenkino ieškovo reikalavimą pripažinti ieškovo 2011-07-01 išrašytą debetinį dokumentą PVM sąskaitą faktūrą ŠSC Nr.0504 sumai 15 730, 00 Lt teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo PVM sąskaitose faktūrose neteisingai nurodytų paslaugų kainų, išrašytų nesilaikant Sutarties nuostatų. Taip pat priteisė 713, 80 Lt palūkanų nuo 15 730, 00 Lt. Taip pat nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2010-06-09 sudarė Susitarimą, kuriuo susitarė, kad pagal 2009-01-30 Sutarties 2.5 punktą, nustačius ankstesnių laikotarpių esmines klaidas, atsakovas atliks Susitarime numatytus papildomus darbus. Pažymėjo, jog byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo teiginius apie papildomų darbų atlikimą. Pagal 2011-07-18 skolų suderinimo akto Nr. 11-01 duomenis teismas nustatė, kad atsakovui buvo išmokėta 19 940, 00 Lt daugiau negu priklauso, iš kurių 15 730, 00 Lt yra nepagrįstai gautos lėšos, todėl teismas sprendė, kad likusi suma - 4 210, 00 Lt suma – ieškovui grąžintina, neatlikus papildomų darbų pagal Susitarimą. Teismas ieškovo naudai priteisė 19 940, 00 Lt skolos, 713, 80 Lt palūkanų; 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2 126, 00 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 17, 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Balnista” prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-08 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas, darydamas išvadą, jog susitarimas dėl kainos pakeitimo nebuvo sudarytas, vadovavosi tik tuo, jog 2010-01-30 pranešimas dėl sutarties nebuvo užregistruotas ieškovo siunčiamų dokumentų registracijos žurnale. Pažymi, jog vertindamas šį faktą, teismas neatsižvelgė į tai, jog minėtas pranešimas buvo išsiųstas būtent iš ieškovo fakso. Nurodo, jog teismui buvo pateiktas pranešimo fakso originalas ir jokių abejonių dėl šio dokumento tikrumo nebuvo pareikšta. Teigia, jog vertindamas susitarimo dėl sutartimi nustatytos kainos pakeitimo sudarymo faktą, teismas privalėjo vadovautis ir CK 1.73 str. 1 d., kuri numato, jog sandoriams tarp juridinių asmenų nėra nustatyta privaloma rašytinė forma. Tuo tarpu CK 1.93 str. 1 d. numato, jog reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, jeigu toks negaliojimas įsakmiai numatytas teisės normoje. Apelianto manymu, nors sutartis ir numatė, kad susitarimas dėl kainos pakeitimo turi būti sudarytas rašytine forma, tačiau tai neužkerta kelio suinteresuotai šaliai įrodinėti susitarimo dėl kainos pakeitimo fakto buvimą kitomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Pažymi, jog ieškovo atstovas pasirašė PVM sąskaitoje - faktūroje BLS Nr. 0000722, kurioje įrašyta nauja paslaugų kaina. Nurodo, jog teismui buvo pateiktos visos PVM sąskaitos – faktūros, patvirtinančios papildomų darbų pagal Susitarimą atlikimą. Pažymi, kad iki 2011 m. gegužės mėnesio jokių pretenzijų dėl PVM sąskaitose – faktūrose nurodytų kainų bei papildomų darbų neatlikimo nebuvo gauta. Teigia, jog pripažinus, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai tenkino ieškinį, darytina išvada, jog apelianto priešieškinys tenkintinas.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog apelianto teiginys, jog pagrindu pakeisti Sutartimi sulygtą atlygintinų paslaugų teikimo kainą yra 2010-01-30 pranešimas dėl sutarties pakeitimo, išsiųstas faksu iš ieškovo įmonės, yra nepagrįstas. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų šios aplinkybės egzistavimą, tuo tarpu liudytojos parodymai bei kiti netiesioginiai rašytiniai įrodymai, surinkti byloje, patvirtina, kad toks dokumentas ieškovo įmonėje nebuvo registruotas. Nurodo, jog visos atsakovo pateiktos sąskaitos – faktūros buvo pateiktos pasirašyti vienu metu kaip sąskaitos už papildomus darbus. Pažymi, kad ieškovas pasitikėdamas apeliantu neatkreipė dėmesio kokia ūkinė operacija buvo įforminta pateiktose sąskaitose – faktūrose. Pažymi, kad anksčiau, nei atlikus ieškovo pirminių dokumentų sutikrinimo su buhalterinės apskaitos duomenimis darbus, ieškovas negalėjo nustatyti padidėjusios atlygintinų paslaugų teikimo kainos, nes pasirašytos sąskaitos buvo atsakovo žinioje, kuris kaip buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo, saugojo visus pirminius buhalterinius dokumentus. Nurodo, jog apelianto išrašytos PVM sąskaitos – faktūros už papildomus darbus pagal Susitarimą nepatvirtina fakto, kad papildomi darbai buvo atlikti.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

18Apeliacinis skundas atmetamas.

19Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių civilinio proceso normų, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, nepažeidė teismų praktikos nuostatų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą (CPK 185, 263 str.).

20Tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo. Pagal bylos medžiagą 2009-01-30 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tvarkyti ieškovo buhalterinę apskaitą; atsakovas įrodinėjo, jog šalių sutarties 4.1 punktas dėl atliekamų darbų vertės buvo pakeistas šalių susitarimu ir ieškovu buvo sutarta, kad nuo 2010 m. pagal sutartį teikiamų paslaugų kaina yra didinama nuo 1 000, 00 Lt plius PVM iki 2 000, 00 Lt plius PVM, todėl atsakovo PVM sąskaitos-faktūros už atsakovo paslaugas buvo išrašytos pagrįstai, o ieškovo PVM sąskaitą - faktūrą ŠSC Nr. 0505 dėl 15 730, 00 Lt nepagrįstai sumokėtų lėšų grąžinimo priešingai, yra neteisėta ir nepagrįsta.

21Apelianto vertinimu, teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus apie šalių sutarties punkto dėl paslaugų apmokėjimo pakeitimą - 2010-01-14 ieškovo faksogramą (t. 1 b.l.64 ) taip pat neįvertino, kad ieškovo atstovas akceptavo PVM sąskaitas- faktūras, išrašytas atsakovo už laikotarpį nuo 2009-12-31 iki 2010-12-31 (t.1 b.l.133-139, 144-149); minėtos PVM sąskaitos –faktūros buvo išrašomos 2 420 Lt sumai, viena iš šių sąskaitų-faktūrų BLS Nr. 0000722 ieškovo direktorės pasirašyta. Apeliantas pastebėjo, jog CK 1.93 str. 1 d. numato, kad reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, jeigu toks negaliojimas įsakmiai numatytas teisės normoje, t.y. iš esmės šalių sutarties sąlygos pakeitimas buvo galimas ir kitokia, nei numatyta šalių sutarties 8.4 punkte forma. Rašytinės formos sandoriai sudaromi tiek surašant vieną dokumentą, pasirašytą šalių atstovų, tiek apsikeičiant atskirais dokumentais; rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užfiksuota teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą (CK 1.73 str. 2 d.). Teismų praktikoje tinkamu pripažįstamas tiek rašytinis, tiek faksimilinis, tiek kitos formos pranešimai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. Nr. 3K-3-479/2010). Taigi šalių sutarties sąlygų pakeitimas galėtų įvykti, apsikečiant faksogramomis, tačiau nagrinėjamų atveju ieškovas iškėlė rašytinio įrodymo - 2010-01-14 ieškovo direktorės vardu išleistos faksogramos leistinumo problemą. Faksogramą pasirašiusios direktorės L. V. parašas nematomas, jo neįmanoma identifikuoti, faktiškai asmens, pasirašiusio faksogramą parašo nėra (t.1, b.l.64). Apklausta liudytoja L. V. parodė, kad UAB „Balansita“ atstovai dėl paslaugų kainos didinimo nei su ja nei su kitais ieškovo darbuotojais nekalbėjo, tokio turinio faksogramos ji nebuvo siuntusi, ši faksograma yra be numerio ir registracijos, tuo tarpu bendrovėje vedama griežta dokumentų apskaita (t. 2 b.l.45). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas buvo pareiškęs, kad dokumentas, kuriuo rėmėsi atsakovas yra suklastotas ir prašė remtis kitais įrodymais, kurie patvirtins ar paneigs teiginius, kad šalys susitarė didinti kainas, t.y. ieškovo atstovas pareiškė apie įrodymo suklastojimą CPK 184 str. numatyta tvarka (t.2 b.l.57). Esant tokioms bylos aplinkybėms bei atsižvelgiant į šalių paslaugų sutarties nuostatą, kuria šalys buvo susitarusios keisti sutartį surašant vieną dokumentą, pasirašytą šalių atstovų, teismas turėjo pagrindą kritiškai įvertinti atsakovo pateiktą įrodymą apie šalių sutartinių santykių pasikeitimą ir juo nesivadovauti, nors teismas nebuvo pranešęs apie įrodymo suklastojimo faktą prokurorui CPK 184 str. 2 d. numatyta tvarka. Apeliacinio skundo argumentai, jog sutarties nuostata dėl paslaugų kainos pakeitimo buvo įrodyta atsakovo pateikta faksograma ir ieškovas nebuvo pareiškęs abejonių dėl šio dokumento tikrumo atmetamas, kaip nepagrįstas, nes ieškovas bylos nagrinėjimo metu buvo pareiškęs apie šio įrodymo suklastojimą, o pateikta į bylą faksimilinė dokumento kopija, patvirtinta atsakovo direktorės S. B., neturi tinkamo identifikavimui jo pasirašiusio asmens parašo, t.y. atsakovo pateiktas įrodymas neatitinka leistinumo kriterijaus. Atsakovo išrašytos PVM sąskaitos - faktūros bei PVM sąskaita -faktūra BLS Nr. 000722 taip pat neįrodo, kad sutarties šalys buvo susitarusios dėl paslaugų kainos padidėjimo nuo 1000 iki 2000 Lt. Savo procesinėse dokumentuose ieškovas nuosekliai aiškino, kad visos ieškovo pasirašytos sąskaitos faktūros buvo pateiktos vienu metu, kaip sąskaitos už papildomus darbus pagal šalių papildomą susitarimą Nr. 10/06/09.Iš tikrųjų PVM sąskaitoje faktūroje BLS Nr. 000722 nurodyta, kad ji išrašyta už paslaugas, t.y. asmuo, pasirašęs sąskaitą, be papildomo patikrinimo negalėjo identifikuoti, ar sąskaita išrašyta už paslaugas pagal sutartį.

22Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sutarties sąlyga dėl kainos už paslaugas nebuvo pakeista ir 13 atsakovo PVM sąskaitų –faktūrų su nauja paslaugų kaina buvo išrašytos be pagrindo. Pažymėtina, kad ieškovas iš dalies pasirinko netinkamą savo pažeistos teisės gynimo būdą, neatitinkantį CK 1.138 str. Ieškovo prašymas pripažinti jo 2011-07-01 išrašytą debetinį dokumentą PVM sąskaitą-faktūrą ŠSC Nr. 0504 15730 Lt sumai teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo PVM sąskaitose – faktūrose neteisingai nurodytų paslaugų kainų, išrašytų nesilaikant sutarties nuostatų, yra perteklinis. Teismui pripažinus, kad šalių sutartis pakeista nebuvo, ieškovui pripažįstama teisė reikalauti grąžinti permokėtus pinigus, t.y. ieškovo pažeistai teisei apginti pakanka reikalavimo dėl permokėtų lėšų grąžinimo patenkinimo. Ieškovas ginčijo šalių sutarties nuostatos dėl paslaugų kainos pakeitimo faktą, atsakovas įrodinėjo priešingai, t.y. šalių ginčo esmė – dėl sutarties aiškinimo ir sutarties nuostatos pakeitimo; savarankiško ginčo dėl ieškovo išrašytos 2011-07-01 PVM sąskaitos - faktūros dėl nepagrįstai išmokėtų pinigų gražinimo išrašymo teisėtumo tarp šalių nebuvo. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija, nekeisdama teismo sprendimo esmės, pašalina iš teismo sprendimo rezoliucinės dalies sprendimą pripažinti ieškovo 2011-07-01 išrašyta debetinį dokumentą PVM sąskaitą –faktūrą ŠSC Nr. 0504 15 730 Lt sumai teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo PVM sąskaitose – faktūrose neteisingai nurodytų paslaugų kainų, išrašytų nesilaikant 2009-01-30 sutarties Nr. 09/01/30 nuostatų.

23Negalima sutikti su apelianto argumentais, jog teismas nepagrįstai atmetė priešieškinio dalį dėl užmokesčio už papildomų darbų pagal sutarties priedą - susitarimą Nr. 10/06/09 atlikimą. Papildomas susitarimas buvo sudarytas 2010-06-09 pagal atsakovo pasiūlymą; susitarimo tikslas – aptiktų 2008 m. padarytų buhalterinės apskaitos klaidų pataisymas; buvo rekomenduota patikrinti ir vėlesnę apskaitą, nes 2008 m. klaidos galėjo turėti įtakos tolimesniam darbui (t.1,b.l.13). Susitarimo 1.5 punktu atsakovas įsipareigojo pateiti užsakovui (ieškovui) išvadas dėl atliktų darbų, rastų klaidų ir klaidų šalinimo galimybių (t.1, b.l. 14). Šalių santykiai pagal susitarimą buvo nutraukti nuo 2010 m. spalio mėn. Esant tokioms bylos aplinkybėms, apeliantas turėjo pareigą įrodinėti papildomų darbų atlikimo faktą sutartyje numatytomis įrodinėjimo priemonėmis (išvadomis), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas pateiktų ieškovui sutartyje numatytas išvadas dėl atliktų darbų arba ataskaitas apie atliktus pagal papildomą susitarimą darbus kokia nors kitokia forma. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad papildomų darbų atlikimą įrodo PVM sąskaitų-faktūrų išrašymas ir tas faktas, kad ieškovas iki 2011 m. gegužės mėnesio nereiškė pretenzijų dėl papildomų darbų. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad įrodymus apie papildomų darbų atlikimą turėjo pateikti ieškovas – įrodinėjimo našta šiuo atveju priklausė atsakovui.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo išvada, kad apeliantas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, yra motyvuota, atitinka faktinius bylos duomenis bei padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 178,185 str.), apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė.

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pašalinti iš teismo sprendimo rezoliucinės dalies sprendimą pripažinti ieškovo 2011-07-01 išrašyta debetinį dokumentą PVM sąskaitą –faktūrą ŠSC Nr. 0504 15 730 Lt sumai teisėtu ir pagrįstu dėl atsakovo PVM sąskaitose – faktūrose neteisingai nurodytų paslaugų kainų, išrašytų nesilaikant 2009-01-30 sutarties Nr. 09/01/30 nuostatų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei be pagrindo įgytų... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo nepagrįstai... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo pateiktas reikalavimas... 8. Pateiktu priešieškiniu atsakovas nurodė, kad ieškovas pretenzijas... 9. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su atsakovo reikalavimais nesutiko.... 10. 2011-11-24 ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-08 sprendimu ieškinį tenkino... 13. Nustatė, kad tarp šalių sudarytos sutarties... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Balnista” prašo Vilniaus miesto 1... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 18. Apeliacinis skundas atmetamas.... 19. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais... 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei be pagrindo... 21. Apelianto vertinimu, teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus... 22. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Negalima sutikti su apelianto argumentais, jog teismas nepagrįstai atmetė... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo išvada, kad apeliantas neįrodė savo... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimą palikti...