Byla 2VP-689-292/2017
Dėl baudos skyrimo už antstolio patvarkymo nevykdymą

1

2Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant A. Č.,

3teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio G. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. G. (skolininkui), UAB ,,A. ir K.“ (skolininko darbdaviui), A. D. (skolininko darbdavio vadovui) dėl baudos skyrimo už antstolio patvarkymo nevykdymą.

4Teismas

Nustatė

5antstolis prašo UAB ,,A. ir K.“ vadovui A. D. skirti baudą už antstolio patvarkymo išieškoti įsiskolinimą nevykdymą.

6Pareiškime antstolis nurodė, kad jo kontoroje vykdomas Prienų rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 1-37-939/2015 dėl 92,64 Eur išieškojimo iš skolininko D. G. trečios eilės išieškotojos valstybės naudai. Tuo pagrindu užvesta vykdomoji byla Nr. 0182/16/00073. Antstolis išsiuntė į skolininko darbovietę UAB ,,A. ir K.“ 2016-11-29 patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio. Patvarkymu įmonė įpareigota daryti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio kiekvieną mėnesį. Patvarkymas buvo išsiųstas įmonės adresu ( - ), tačiau įteikti procesinių dokumentų nepavyko. Tai pat nurodė, kad antstolis 2016-12-22 dar kartą pakartotinai išsiųstė minėtą patvarkymą tuo pačiu įmonės buveinės adresu, tačiau patvarkymo įteikti taip pat nepavyko. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 4 dalimi, 2016-11-12 patvarkymas laikomas įteiktu tinkamai 2017-01-02. Išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio nevykdomas, taip pat nėra pateikta informacija, dėl kokių priežasčių nėra vykdomas antstolio patvarkymas.

7Sodros duomenimis, skolininkas dirba UAB ,,A. ir K.“. A. D., būdamas UAB ,,A. ir K.“ vadovu ir nevykdydamas antstolio patvarkymo, savo veiksmais apsunkina vykdomojo dokumento įvykdymą.

8Antstolis G. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai (b. l. 37), byloje pateiktas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 1). Byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 593 str. 3 d.).

9Suinteresuotas asmuo D. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai (b. l. 38), byloje prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 593 str. 3 d.).

10Suinteresuoti asmenys UAB ,,A. ir K.“ atstovas ir bendrovės vadovas A. D. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą informuoti viešo paskelbimo būdu (b. l. 32), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (CPK 593 str. 3 d.).

112

12Pareiškimas tenkintinas.

13Nustatyta, kad antstolis G. S. priverstine tvarka vykdo Prienų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-37-939/2015, išduotą 2015-07-21, dėl 92,64 Eur išieškojimo iš skolininko D. G. trečios eilės išieškotojos valstybės naudai (vykdomoji byla Nr. 0182/16/00073), pagal kurį iš skolininkų K. Z. ir D. G. solidariai turi būti išieškoma 92,64 Eur.

14Į skolininko D. G. darbo vietą – UAB ,,A. ir K.“ (b. l. 4, 33) buvo išsiųstas antstolio 2016-11-29 patvarkymas dėl įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko D. G. darbo užmokesčio du kartus, t. y. 2016-12-01 ir 2016-12-23 (b. l. 6, 7). Patvarkyme nurodyta, kad reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti ir pervesti nustatytas periodines išmokas.

15Patvarkymas, 2016-12-01 ir 2016-12-23 siųstas įmonės buveinės adresu –( - ) (b. l. 6, 7, 8-9), buvo neįteiktas. Antstolis nurodė, kad jis vadovaudamasis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, laikė patvarkymą įteiktu tinkamai praėjus 10 dienų nuo pakartotinio patvarkymo pakartotinio išsiuntimo, t. y. 2017-01-02. Kaip matyti iš bylos medžiagos, patvarkymo išieškoti skolą iš skolininko darbo užmokesčio, skolininko darbdavys nevykdo.

16UAB ,,A. ir K.“ direktorius A. D. nuo 2014-07-21 (paskyrimo-išrinkimo data 2013-09-03) (b. l. 8-9).

17Antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 str.).

18Procesinių dokumentų įteikimą proceso metu reglamentuoja ne antstolio nurodytos CPK 123 straipsnio 4 dalies norma, o CPK 604 straipsnio normos.

19Pagal CPK 604 straipsnio nuostatas, procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus.

20Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad UAB ,,A. ir K.“ vadovas be svarbių priežasčių nevykdydamas antstolio patvarkymo, apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tuo pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl antstolio patvarkymas yra pagrįstas ir siekiant užtikrinti antstolio teisėtų reikalavimų privalomumą yra pagrindas skirti baudą (CPK 585 str. 3 d., 733 str.).

21Nustatant baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad teisme esančios informacinės sistemos Liteko duomenimis, UAB ,,A. ir K.“ vadovas A. D. nėra baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą.

22Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 585 str. 1 d.).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnyje nurodyta, kad prie išlaidų susijusių su bylos nagrinėjimu priskiriamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas - „pralaimėjęs moka“.

25A. D. valstybei priteistinos 22,26 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106 straipsniu, 290-291 straipsniais, 616 straipsniu,

Nutarė

27skirti UAB ,,Audrinta ir Ko“, įmonės kodas 303132914, vadovui A. D., a. k. ( - ) 3,00 Eur (trijų eurų) Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti

3

29nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G. S. 2016-11-29 patvarkymo įvykdymo.

30Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 6800.

31Priteisti iš A. D., a. k. ( - ) 22,26 Eur už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

32Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 3. teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio G. S.... 4. Teismas... 5. antstolis prašo UAB ,,A. ir K.“ vadovui A. D. skirti... 6. Pareiškime antstolis nurodė, kad jo kontoroje vykdomas Prienų rajono... 7. Sodros duomenimis, skolininkas dirba UAB ,,A. ir K.“. A.... 8. Antstolis G. S. į teismo posėdį neatvyko, apie... 9. Suinteresuotas asmuo D. G. į teismo posėdį neatvyko,... 10. Suinteresuoti asmenys UAB ,,A. ir K.“ atstovas ir bendrovės vadovas 11. 2... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Nustatyta, kad antstolis G. S. priverstine tvarka vykdo... 14. Į skolininko D. G. darbo vietą – UAB ,,A. ir K.“ (b.... 15. Patvarkymas, 2016-12-01 ir 2016-12-23 siųstas įmonės buveinės adresu –( -... 16. UAB ,,A. ir K.“ direktorius A. D. nuo 2014-07-21... 17. Antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per... 18. Procesinių dokumentų įteikimą proceso metu reglamentuoja ne antstolio... 19. Pagal CPK 604 straipsnio nuostatas, procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo... 20. Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad UAB ,,A. ir K.“... 21. Nustatant baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad teisme esančios... 22. Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 24. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pagal... 25.A. D. valstybei priteistinos 22,26 Eur išlaidos,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106... 27. skirti UAB ,,Audrinta ir Ko“, įmonės kodas 303132914, vadovui 29. nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G.... 30. Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 31. Priteisti iš A. D., a. k. ( - ) 22,26... 32. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno...