Byla 1-37-939/2015

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorui G. K., nukentėjusiems E. M., T. M., atstovams advokatei R. M., G. M., vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei I. B., viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2K. Z., a.k. ( - ) gim. ( - ), Prienų rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs; gyvenantis, ( - ), turintis pagrindinį išsilavinimą; nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, teistas

32014-03-07 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 284 str. 1 d. –viešaisiais darbais 6 mėnesiams, išdirbant kas mėnesį po 20 valandų; 2014-08-18 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi viešieji darbai pakeisti į 16,66 MGL baudą

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8p.

5D. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), Prienuose, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs; gyvenantis, ( - ), turintis pagrindinį išsilavinimą; dirba UAB ,,Baltic Pallets“ teistas:

62013-12-05 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 1 d., 178 str. 4 d., 180 str. 1 d. – 1 m. 7 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m., paskiriant auklėjimo poveikio priemonę – elgesio apribojimą;

72014-06-03 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 215 str. 1. –2 m. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 92 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėtas 2 m.6 mėn., paskiriant auklėjimo poveikio priemonę – elgesio apribojimą;

8kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 str. 1 d.,

9Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

102014 m. kovo 29 d. apie 20 val. 00 min., K. Z., viešoje vietoje - prie ,,Ąžuolo” progimnazijos pastato, esančio Prienuose, Kęstučio g. 45, įžūliais veiksmais, iš chuliganiškų paskatų, dėl mažareikšmės priežasties, matant ir suprantant aplinkiniams asmenims, E. M. ir T. M. atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą - K. Z. vieną kartą kirto kumščiu E. M. į veidą, po to sudavė du smūgius T. M. į veidą, toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir veikdamas bendrai su D. G., K. Z. sudavė ne mažiau tris smūgius rankomis ir kojomis E. M. į galvą, o D. G. sudavė nemažiau keturis spyrė E. M. į nugarą ir vieną kartą ranka į galvą, tokiais savo bendrais veiksmais, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei padarė nukentėjusiajam E. M. nežymų sveikatos sutrikdymą dėl kraujosruvas odoje ir poodyje kairės akies vokų – nosies kairės pusės – kairio skruosto srityje ir krūtinės ląstos kairėje pusėje. O K. Z. padarė nukentėjusiajam T. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą, dėl apatinio žandikaulio lūžimo dešinės pusės I-II dantų srityje ir šakos srityje kairėje, dėl ko jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kai 10 dienų laikotarpiui.

11Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

12n u s t a t ė:

13Kaltinamasis K. Z. kaltu neprisipažino ir parodė, kad žaisdamas krepšinį prie Ąžuolo gimnazijos pastebėjo gulintį žmogų, o prie jo priėjęs suprato, kad tai jo patėvis A. R.. Pastarasis buvo sumuštas ir jam pasakė, kad jį sumušė ,,pacanai“. Todėl jis nuėjo prie jaunuolių, kurie prie Žiburio gimnazijos ant laiptų žaidė kortom, aiškintis. Jam priėjus jį du jaunuoliai užsipuolė, jį laikė ir kitas vaikinas jį stumdė. Todėl jis besigindamas kumščiu sudavė du smūgius nukentėjusiajam T. į veido sritį. Nuo smūgių nukentėjusysis suklupo. Iš kažkur pribėgo G. ir juos išskyrė. Jis žaidė krepšinį su keliais vaikinais, tačiau prie nukentėjusiųjų kiti nepriėjo. Jo patėvis neįvardijo kas jį sumušė ir dėl patirtų sužalojimų nesiskundė. D. G. veiksmų nematė, ir nematė, kad jis būtų sudavęs kam nors smūgius. Po įvykio jis rašė nukentėjusiajam žinutes dėl muštynių. Jam sužalojimai padaryti nebuvo. Su civiliniais ieškiniais nesutinka, nebent sutiktų atlyginti turtinę žalą.

14Kaltinamasis D. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo su draugais išgirdo triukšmą ir pamatė grumtynes maždaug 100 metrų atstumu. Jis vienas priėjo prie jaunuolių. Priėjęs paklausė kas čia vyksta, niekas neatsakė. Konkrečių smūgių pasakyti negali. Prie jo K. Z. smūgių niekam nesudavė. Nematė, kad K. Z. veidas būtų sužalotas. Jam priėjus K. Z. niekas nemušė. Nekreipė dėmesio ar buvo sužaloti kiti jaunuoliai. Jis niekam smūgių nesudavė. Jis priėjęs juos išskyrė, nuo K. Z. nustūmė vieną vaikiną ir paėmęs K. Z. už parankės ir nuvedė. K. Z. ir nukentėjusiuosius pažįsta iš matymo. A. neskambino ir apie muštynes nieko nesakė.

15Nukentėjusysis E. M. parodė, kad jis su pažįstamais T. M., M. L., R. R. bei broliu N. M. prie ,,Žiburio“ gimnazijos žaidė kortomis. Kai prie jų priėjo neblaivus vyriškis kažką kalbėdamas, jie pasitraukė ir nuėjo prie ,,Ąžuolo“ gimnazijos. Prie jų priėjo pažįstami K. Z. ir D. G., o kiti apie 10 asmenų stovėjo toliau ir nesikišo. K. Z. šaukė kas sumušė patėvį, daugiau jokios kalbos nebuvo. Jie tik pasakė, kad nepažįsta jo patėvio. Jis tupėjo ant laiptų ir netikėtai K. Z. jam sudavė smūgį kumščiu į veidą, smūgis buvo stiprus, nuo smūgio parvirto, susiėmė už nosies ir matė kaip K. Z. sudavė smūgius T., kuris nuo jo stovėjo apie 3 metrų atstumu. Po to K. Z. vėl priėjo prie jo ir jam gulinčiam sudavė tris smūgius į veidą, o G. spyrį koja iš nugaros pusės į šonkaulius 4-5 smūgius. Nematė, kad D. G. suduotų smūgius T. M.. Iki šio įvykio jis ir T. nebuvo sužaloti. Nei jis nei kiti asmenys nelaikė K. Z. už rankų, jam nebuvo nuo ko gintis. Po įvykio skambino D. G. liepė atsiimti pareiškimą.

16Nukentėjusysis T. M. parodė, kad jis su pažįstamais M. L., R. R. bei broliais T. ir N. M. prie ,,Žiburio“ gimnazijos žaidė kortomis. Prie jų priėjo neblaivus vyriškis ir prie vieno iš jų pradėjo kabinėtis. Todėl jie pasitraukė ir nuėjo prie ,,Ąžuolo“ gimnazijos. Vėliau prie jų priėjo pažįstami K. Z. ir D. G., o kiti asmenys liko stovėti toliau ir nesikišo. K. Z. šaukė kas sumušė patėvį, jie pasakė, kad niekas nemušė. Kai jis pasakė, kad nemušė K. Z. sudavė jam stovinčiam du smūgius į veidą, o po to jis pabėgo. Prie jo buvo tik K. Z.. Jie nesuprato už ką buvo sumušti. Matė kaip D. G. sudavė du smūgius ranka Mačiulaičiui. Pirmas smūgius kirto D. G. Edvinui, o po kiek laiko K. Z. jam. Nei jis, nei E. M. K. Z. nelaikė, pastarajam smūgių nesudavė. Po įvykio K. Z. jam rašė žinutes klausė kiek jis nori už sužalojimą. Dėl patirtų sužalojimų gydėsi du mėnesius, ligoninėje buvo 14 dienų, buvo uždėtas įtvaras, iki dabar jaučia pasekmes, sunku valgyti, tirpsta lūpos.

17Liudytojas N. M. parodė, kad jam su broliu E. ir pažįstamais būnant prie ,,Ąžuolo“ gimnazijos priėjo kaltinamieji, o K. Z. rėkė, sakydamas, kas sumušė patėvį. K. Z. kirto kumščiu į galvą sėdinčiam jo broliui Edvinui, kuris nuo smūgio nugriuvo ant laiptų. Po to K. Z. nuėjo prie nukentėjusiojo T. M.. K. Z. kirto du kartus T. M. į galvą, pastarasis pabėgo. D. G. pasakė M. L. dingti per tris sekundes. Po suduoto smūgio jo brolis E. laikėsi susiėmęs už galvos. K. Z. niekas nelaikė, smūgių nesudavė. K. Z. nebuvo nuo ko gintis. K. Z. sudavė tris smūgius jo broliui, o iš nugaros jo brolį mušė D. G. spirdamas ir smūgiuodamas rankomis į šonkaulius. Tuomet priėjo K. Z. ir vėl sudavė broliui smūgį į galvą. Nematė, kad D. G. suduotų smūgius T. M.. Jis buvo išsigandęs.

18Liudytojas M. L. parodė, kad žaidžiant kortomis prie mokyklos prie jų buvo priėjęs neblaivus vyriškis, o po kurio laiko prie jų priėjo kaltinamieji. Vienas iš kaltinamųjų jam liepė dingti per tris sekundes. Jis bėgo nes išsigando, kad gali būti sumuštas. Kas vyko toliau nematė. Iki kol jis nubėgo matė kaip vienas iš kaltinamųjų trenkė Edvinui ranka į veidą. Tomui suduotų smūgių nematė.

19Liudytojas R. R. parodė, kad kai jis su draugais žaidė kortomis prie jų buvo priėjęs neblaivus vyriškis kažką sakė M. L., kuris nuo to vyriškio pabėgo, tuomet ir jie nuėjo prie kitų laiptų. Prie jų priėjo kaltinamieji, kalbėjo apie patėvį. Jie sakė, kad nieko nedarė. Matė kaip sėdinčiam ant laiptų E.pirmiausia aukštesnis iš kaltinamųjų (K. Z.) sudavė smūgį ranka į žandikaulį, nuo smūgio E. nugriuvo. Matė kaip aukštesnis iš kaltinamųjų (K. Z.) sudavė smūgius stovinčiam T. į veidą, po suduotų smūgių T. pabėgo. Nematė ar žemesnio ūgio kaltinamasis (D. G.) sudavė smūgius, tačiau prie nukentėjusiųjų buvo priėjęs, ne tuomet jis pats kalbėjo telefonu, buvo toliau ir ne viską matė, buvo tamsu. Iki įvykio abu nukentėjusieji buvo nesužaloti.

20Liudytojas E. A. parodė, kad apie įvykį nieko paaiškinti negali, nes nežino, tačiau jis buvo apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir patvirtino tyrimo metu duotus parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.l.31) parodė, kad jam telefonu paskambino D. G. ir sakė, kad kviečia į policiją turbūt dėl to, kad sumušė vaikiną.

21Byloje esančių dokumentų duomenimis, kurie pripažintini įrodymais, nustatyta:

22E. M. protokolu-pareiškimu (t.1,b.l.3,5) pranešė, kad 2014-03-29, apie 20.00 val., jam su draugais, būnant prie ,,Ąžuolo“ progimnazijos, du iš matymo pažįstami jaunuoliai, matant aplinkiniams sudavė rankomis apie 5 smūgius į galvos sritį ir koja spyrė į kairį šoną.

23T. M. protokolu-pareiškimu (t.1,b.l.4) pranešė, kad 2014-03-29, apie 20.00 val., jam su draugais būnant prie "Ąžuolo" progimnazijos, priėję du iš matymo pažįstami jaunuoliai, iš kurių vienas matant aplinkiniams sudavė rankomis smūgius į galvos sritį.

242014-04-01 apžiūros protokolu (t.1, b.l.6) užfiksuota įvykio vieta yra Prienuose, Kęstučio gatvėje Nr. 45 prie „Ąžuolo“ progimnazijos pastato.

25Specialisto išvadoje (t.1, b.l.17,18) E. M. konstatuota padaryta kraujosruvos odoje ir poodyje kairės akie vokų – nosies kairės pusės – kairio skruosto srityje ir krūtinės ląstos kairėje pusėje. Sužalojimai padaryti veikiant galvą ir krūtinės ląstos kairę pusę kietais bukais žalojančiais daiktais. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviejų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuotina kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimų padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką žalojantį paviršių, mažai tikėtina.

26Specialisto išvadoje (t.1, b.l.23-25) T. M. konstatuota sužalojimas apatinio žandikaulio dešinės pusės I-II dantų srityje ir šakos srityje kairėje. Sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis. Sužalojimo padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kietus bukus žalojančius paviršius, mažai tikėtina.

27Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t.1, b.l.32) užfiksuota, kad nukentėjusysis T. M. pateikė savo mobilaus ryšio telefoną „Samsung Galaxy S4“.

28Apžiūros protokolu (t.1,b.l.33-37) apžiūrėta telefone „Samsung Galaxy S4“ 2014-03-31 gauti du SMS pranešimai iš telefono Nr. ( - ) su tekstu „Zdarova reik susimatyt“ ir „Kur sumušiau“. Taip pat apžiūrėtas SMS pranešimas parašytas 2014-04-01 iš telefono Nr. ( - ) su tekstu „ Nu sveikas sakyk kiek pinigų nr ir derinam?“

29Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolu (t.1,b.l.39,40) užfiksuota, kad liudytojas N. M. iš pateiktų atpažinti iš šešių fotonuotraukų atpažino D. G. kaip asmenį, kuris buvo kartu su K. Z. ir sudavė smūgius broliui E. M..

30Aptartais įrodymais įrodyta, kad kaltinamieji K. Z. ir D. G. pažeidė viešąją tvarką ir sutrikdė visuomenės rimtį, o K. Z. padarė nukentėjusiajam T. M. ir nesunkų sveikatos sutrikdymą.

31Kaltinamųjų K. Z. ir D. G. parodymai, kad nukentėjusiųjų nesužalojo yra atmestini, kaip paneigti bylos įrodymais, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais.

32Kaltinamasis K. Z. kaltę neigia, tačiau neneigia fakto, kad nukentėjusiajam sudavė du smūgius į veido sritį, nurodydamas, jog gynėsi, o atėjęs D. G. juos išskyrė. Kaltinamasis D. G. patvirtino, kad jis išskyrė jaunuolius, vieną iš jų nustūmęs ir paimdamas K. Z. už parankės, tačiau neigia sudavęs smūgius. Tačiau kiti byloje surinkti įrodymai patvirtina kaltinamųjų kaltę. Nukentėjusysis E. M. paaiškino, kad abu kaltinamieji priėjo, tuomet K. Z. pradėjo šaukti ,,kas sumušė jo patėvį“, o pasakius, kad niekas nemušė sudavė jam vieną smūgį kumščiu į veidą. Tokius parodymus patvirtina liudytojas N. M. bei liudytojai M. L. ir R. R.. Liudytojas M. L. patvirtino, kad iki nubėgant iš įvykio vietos matė, kad E. M. buvo suduotas pirmas smūgis į veidą. Liudytojas R. R. matė kaip ant laiptų E. M. smogė į veidą. Kad po to kaltinamasis K. Z. sudavė smūgius nukentėjusiajam T. M. nurodo abu nukentėjusieji bei neneigia pats K. Z., tačiau pastarasis tvirtina, kad T. M. smūgius į veidą sudavė gindamasis. Sudavęs smūgius T. M. kaltinamasis K. Z. vėl sudavė smūgius E. M. į veido sritį, o D. G. tuomet spyrė nukentėjusiajam E. M. į šonus. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiųjų parodymais, nes jų parodymus patvirtina liudytojų parodymai. Nukentėjusiojo E. M. sužalojimo faktą patvirtina specialisto išvadoje jam nustatytas sužalojimas - kairio skruosto srityje ir krūtinės ląstos kairėje pusėje. Teismo medicinos eksperto išvadoje konstatuota, kad nukentėjusiajam padaryti sužalojimai galėjo būti padaryti veikiant galvą ir krūtinės ląstos kairę pusę kietais bukais žalojančiais daiktais ir įvertinus visus bylos įrodymus, darytina išvada, kad sužalojimai padaryti nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimų padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką žalojantį paviršių, mažai tikėtina.

33Nukentėjusiojo T. M. sužalojimo faktą patvirtina specialisto išvadoje jam nustatytas sužalojimas - apatinio žandikaulio lūžimas dešinės pusės I-II dantų srityje ir šakos srityje kairėje. Teismo medicinos eksperto išvadoje konstatuota, kad nukentėjusiajam sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje ir įvertinus visus bylos įrodymus, darytina išvada, kad sužalojimas padarytas nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimo padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kietus bukus žalojančius paviršius, mažai tikėtina.

34Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis K. Z. priėjęs prie nukentėjusiųjų ir liudytojų, kurie prie mokyklos žaidė kortom paklausė kas sumušė jo patėvį, o minėtiems asmenims pasakius, kad niekas nemušė, K. Z. pradėjo smurtauti. K. Z. priėjo ne vienas, o su D. G., o kiti su jais buvę asmenys į konfliktą nesikišo, stovėjo atokiau. Nėra jokių duomenų, kad nukentėjusieji ar su jais buvę liudytojai būtų sumušę K. Z. nurodytą asmenį, dėl kurio buvo atėjęs aiškintis, ir sužaloję kaltinamuosius. Nors K. Z. parodė, kad jis buvo laikomas už rankų bei stumdomas, neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių, nes nei K. Z. nei D. G. jokie sveikatos sužalojimai nenustatyti. Tai, kad K. Z. pirmas sudavė smūgius nukentėjusiesiems rodo, kad jis buvo nusiteikęs agresyviai, vadovavosi agresyviais puolamaisiais interesais, smurtą naudojo ne gynybos, o puolimo tikslais. Tuo tarpu būtinoji gintis galima tik nuo pavojingo kėsinimosi, kai viena pusė nesiruošia naudoti smurto, o smurtas panaudojamas netikėtai esant užpultam. Nagrinėjamojoje situacijoje kaltinamųjų pusė buvo puolančioji, neaišku ką gynė. Taigi nebuvo pirmos ir būtinos būtinosios ginties sąlygos – pavojingo kėsinimosi. Nesant pavojingo kėsinimosi, nekyla ir teisė į būtinąją gintį. Šiuo atveju kaltinamųjų veiksmai smūgių sudavimas nukentėjusiesiems, vertinami ne kaip būtinoji gintis, o kaip neadekvati reakcija susiklosčiusioje situacijoje.

35Teismo posėdžio metu kaltinamasis K. Z. parodė, kad po įvykio jis telefonu rašė nukentėjusiajam T. M. žinutes, iš kurių turinio matyti, kad jis norėjo susitikti su nukentėjusiuoju dėl sumušimo ir dėl žalos atlyginimo, tačiau teisme nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu jam buvo daromas pareigūnų spaudimas, kad jis rašytų sms nukentėjusiajam. Tačiau duomenų apie kaltinamajam daromą pareigūnų spaudimą ikiteisminio tyrimo metu nėra, o kaltinamasis nurodytas aplinkybes aiškina kaip sau naudingas, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Kaltinamasis D. G. neigia sudavęs smūgius, tačiau tai, kad jis sudavė smūgius E. M., nurodo nukentėjusysis E. M. bei patvirtina nukentėjusysis T. M. ir liudytojas N. M.. Ikiteisminio tyrimo metu N. M. atpažino D. G. kaip asmenį sudavusį smūgius E. M.. Be to, nukentėjusiųjų bei liudytojo parodymus patvirtina objektyvūs įrodymai t.y. specialisto išvadoje nukentėjusiajam konstatuoti sužalojimai. Todėl kaltinamojo D. G. teiginiai, kad jis tik atėjęs išskyrė jaunuolius, laikytini nepagrįstas, nes tokių aplinkybių nebuvo nustatyta, o jo parodymai vertintini kaip mėginimas išvengti baudžiamosios atsakomybės ir su tuo susijusių teisinių pasekmių.

36Kaltinamasis K. Z. nurodo, kad prie nukentėjusiųjų priėjo dėl to, kad norėjo išsiaiškinti, kas sumušė jo patėvį. Tokias aplinkybes patvirtina nukentėjusieji ir kartu buvę su jais liudytojai. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltinamojo elgesys yra atviras iššūkis visuomeniniai tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Veiką kvalifikuojant pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. svarbu yra specifinis nusikalstamo elgesio motyvas - chuliganiškos paskatos. Teismų praktikoje chuliganiškos paskatos nenustatomos, kai kaltininko smurtinę veiką pirmiausia nulemia pyktis ar kitos paskatos, kilusios dėl kaltininko ir nukentėjusiojo asmeninių ir panašaus pobūdžio santykių. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp kaltinamojo K. Z. ir nukentėjusiojo T. M. nebuvo asmeninių ar panašaus pobūdžio santykių. Nors kaltinamasis ketino pasiaiškinti su prie mokyklos buvusiais asmenims, dėl neva sužaloto savo patėvio, tačiau kaip matyti iš nustatytų aplinkybių jis atėjo ne vienas, ir pirmas sudavė smūgį nukentėjusiajam E. M., po to T. M. ir vėl E. M., pats kaltinamasis E. Z. sužalotas nebuvo. Todėl teismas įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad kaltinamojo E. Z. smurtinė veika buvo padaryta be rimtos priežasties, kad ketinimą pasiaiškinti su jaunuoliais dėl patėvio sužalojimo nugalėjo noras smurtauti, o tai laikytina nepriimtinu aiškinimosi būdu, prieštaraujančiu elementariomis moralės ir elgesio normomis.

37Nusikalstamą veiką K. Z. ir D. G. įvykdė viešoje vietoje t.y. Prienų mieste, prie ,,Ąžuolo“ gimnazijos. Teismų praktikoje yra nuosekliai aiškinama, kad BK 284 str. 1 d. prasme viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika, laikoma padaryta viešoje vietoje, nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Kitais įvykio vietoje galinčiais atsirasti asmenims laikomi tiesiogiai įvykyje nedalyvaujantys asmenys, t.y. bet kokie asmenys, išskyrus kaltinamuosius ir nukentėjusįjį. Byloje nustatyta, kad įvykis, kurio metu kaltinamieji smurtavo prieš nukentėjusiuosius buvo atvira vietovė, kurioje bet kuriuo metu galėjo patekti pašaliniai asmenys, tai nagrinėjamoje byloje ir įvyko, nes įvykį matė kartu su nukentėjusiaisiais buvę liudytojai, kurie buvo nepilnamečiai ir dėl to neabejotinai patyrė išgąstį bei buvo šokiruoti. Kaltinamųjų K. Z. ir D. G. veiksmai buvo įžūlūs išreiškiantys aiškią nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, agresyvūs, moraliu požiūriu nepriimtini. Įžūlumas pasireiškė fizinio smurto panaudojimu nukentėjusiųjų atžvilgiu. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra tai, kad minėtais įžūliais veiksmais kaltinamieji demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir dėl to buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka. Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymas paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojama fizinis smurtas, aplinkiniai dėl to pasijunta šiurkščiais pažeminti ar šokiruoti. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečiams liudytojams buvo sukeltos neigiamos emocijos ir išgąstis. Nusikaltimas padarytas esant tiesioginei tyčiai, kaltinamieji suvokė, kad savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir taip elgtis norėjo. Nusikaltimas padarytas esant tiesioginei tyčiai, kaltinamieji veikė kryptingai, turėdami tyčią sužaloti nukentėjusiuosius. Smūgių sudavimas žmogui į veidą, galvą, šonus gyvybiškai svarbius organus patvirtina kaltinamųjų siekį sužaloti nukentėjusiuosius, jų atliktų veiksmų pavojingumo suvokimą, abejingumą galimų padarinių atsiradimui. Kaltinamieji suvokė kad savo veiksmais ne tik sužalojo nukentėjusiuosius bet ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir taip elgtis norėjo.

38Iš bylos duomenų nustatyta, kad kaltinamieji viešoje vietoje padarė smurtinę veiką, kuria pirmiausią nulėmė mažareikšmė dingstis, dėl neva kaltinamojo K. Z. patėvio sužalojimo, ir tokiu būdu kaltinamieji veikdami bendrai t.y. smūgiuodami nukentėjusiajam E. M. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą. Be to, kaltinamasis K. Z. savo veiksmais dėl žandikaulio lūžimo nukentėjusiajam T. M. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kadangi pagal teismų praktiką viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 str.) apima tik nežymų sveikatos sutrikdymą, todėl kaltinamojo K. Z. nusikalstama veika kvalifikuotina kaip nusikaltimų numatytų BK 138 str. 2 d. 8p. ir BK 284 str. 1 d. sutaptis, o kaltinamojo D. G. nusikalstami veiksmai kvalifikuotinai pagal BK 284 str. 1 d.

39Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam K. Z., atsižvelgtina į tai, kad jis pagal pavojingumo visuomenei laipsnį padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį, tyčinius nusikaltimus. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti pripažintina, kad veiką padarė bendrininkų grupėje. Kaltinamasis ankščiau teismo teistas vieną kartą, naujas veikas padarė neatlikęs paskirtos bausmės, nusikalto neišnykus teistumui, jis laikytinas recidyvistu. Yra baustas administracinėmis nuobaudomis pagal ATPK 178 straipsnį (t.1, b.l.73, t.2, b.l.52,53), nedirba, socialinio tyrimo išvadoje nustatyta žemas (28 balai pagal OASys) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas (t.2, b.l.36,37). Įvertinus visas šias aplinkybes, siekiant kaltinamąjį ne tik nubausti bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų, kaltinamajam parinktina sankcijose numatytos bausmės rūšis – laisvės atėmimas ir bausmės vykdymas atidėtinas, nes yra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo.

40Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam D. G., atsižvelgtina į tai, kad jis pagal pavojingumo visuomenei laipsnį padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti pripažintina, kad veiką padarė bendrininkų grupėje. Kaltinamasis ankščiau teismo teistas du kartus, nusikalto neišnykus teistumui. Yra baustas administracine tvarka, dirba, socialinio tyrimo išvadoje nustatyta žemas (39 balai pagal OASys) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas (t.2, b.l.38,39). Įvertinus visas šias aplinkybes, siekiant kaltinamąjį ne tik nubausti bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų, kaltinamajam parinktina sankcijose numatytos bausmės rūšis – laisvės atėmimas ir bausmės vykdymas atidėtinas, nes yra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo.

41Civiliniai ieškiniai.

42Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. M. pareiškė civilinį ieškinį dėl 382,80 eurų turtinės žalos ir 2896,00 eurų neturtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l.3-13). Nurodo, kad dėl padaryto sužalojimo negalėjo ilgą laiką kramtyti maisto, todėl maitinosi specifiniu maistu apie du mėnesius naudoji jogurtą ,,Actimell“ dėl to išleido 70,90 eurų. Sultinį – 32.84, tyrelę ,,Milupa“ – 74,55 eurai, bulvių košę su vištiena – 21,63 eurai. Vitaminams ,,Gritamin“ išleido 11,38 eurus. Važinėjo į Kauną dėl to turėjo 40,54 eurus išlaidų. Viso patyrė 251,85 eurų turtinę žalą dėl aukščiau paminėtų išlaidų bei 130,95 eurų turtinę žalą dėl prarastų lėšų turint nedarbingumo pažymėjimą. Viso turtinė žala sudaro 382,80 eurų. Nors nukentėjusysis nurodo, kad patyrė turtinę žalą, tačiau nepagrindė išlaidų buvimo ir jų dydžio dėl to turtinė žala dalyje dėl 251,85 eurų atmestina kaip nepagrįsta. Nukentėjusysis savo ieškinį dėl turtinės žalos 130,95 eurų grindžia dėl nedarbingumo negautomis darbo pajamos. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir tai, kad T. M. 130,95 eurų žala padaryta dėl padaryto sužalojimo, turtinės žalos dydis pagrįstas ir todėl tenkintinas. Žala ieškovui kilo dėl tyčinių nusikalstamų kaltinamojo K. Z. veiksmų, todėl jis privalo atlyginti 130,95 eurų turtinę žalą.

43Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas E. M. pareiškė civilinį (t.2, b.l.14,15) ieškinį dėl 1450,00 eurų neturtinės žalos atlyginimo.

44Sprendžiant nukentėjusiojo reikalavimus dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti asmens patirtą fizinį ir dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt. Neturtinę žalą įvertinti pinigais paprastai neįmanoma, todėl teismas, priteisdamas šią žalą, siekia nustatyti kuo teisingesnę kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parinkdamas tokią piniginę kompensaciją, kuri kiek galima visapusiškiau kompensuotų nukentėjusiajam padarytą žalą.

45Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos atlyginimas - tai ne nubaudimo funkcija, o kompensacija dėl patirtų nepatogumų bei dvasinių išgyvenimų. Jos dydis turi atitikti ekonomines gyvenimo realijas ir neturi būti per didelis.

46Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis T. M. savo ieškinį dėl neturtinės žalos dydžio iš esmės grindžia patirtu skausmu dėl padarytų sužalojimų, dvasiniais išgyvenimais, patirtu stresu, nurodo, kad jam buvo sulaužytas žandikaulis, buvo atlikta operacija, gydomas antibiotikais, vaistai nuo skausmo bei raminamaisiais vaistais, uždėti antdantiniai įtvarai, negalėjo du mėnesius vairuoti automobilio, iki šiol negali treniruotis ir sportuoti, dėl jo sužalojimo daug nepatogumų patyrė artimieji. Teismas pripažįsta, kad nukentėjusiajam nusikaltimu buvo padaryta neturtinė žala, už kurios atlyginimą yra atsakingi nusikaltimą padarę asmenys, tačiau jo prašoma priteisti 2896 eurų dydžio neturtinė žala, akivaizdžiai prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, susiformavusiai teismų praktikai dėl nusikaltimo padarytos neturtinės žalos atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiajam vieno kaltinamojo K. Z. veiksmais buvo sukeltas fizinis skausmas, padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl nustatyto sužalojimo – sulaužytas žandikaulis. Kad nukentėjusiajam dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų būtų padarytas negrįžtamas sveikatos pakenkimas byloje duomenų nėra. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, nukentėjusiojo elgesį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, sprendžia, kad pagal pateiktus įrodymus ir nustatytas bylos aplinkybes, reali ir įrodyta yra 1200 eurų dydžio neturtinė žala.

47Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis E. M. savo ieškinį dėl neturtinės žalos dydžio iš esmės grindžia patirtu skausmu dėl padarytų sužalojimų, dvasiniais išgyvenimais, patirtu stresu, nurodo, kad jam smūgiai buvo suduoti stiprūs smūgiai į galvos sritį, kitų asmenų akivaizdoje, dėl įvykio patyrė šoką, kankino nemiga, mažiau bendrauja su draugais, vengia susibūrimo vietų. Teismas pripažįsta, kad nukentėjusiajam nusikaltimu buvo padaryta neturtinė žala, už kurios atlyginimą yra atsakingi nusikaltimą padarę asmenys, tačiau jo prašoma priteisti 1450 eurų dydžio neturtinė žala, akivaizdžiai prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, susiformavusiai teismų praktikai dėl nusikaltimo padarytos neturtinės žalos atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiajam abiejų kaltinamųjų K. Z. ir D. G. veiksmais buvo sukeltas fizinis skausmas, padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Kad nukentėjusiajam dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų būtų padarytas negrįžtamas sveikatos pakenkimas byloje duomenų nėra. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus, atsižvelgdamas į kaltinamųjų turtinę padėtį, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, nukentėjusiojo elgesį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, sprendžia, kad pagal pateiktus įrodymus ir nustatytas bylos aplinkybes, reali ir įrodyta yra 550 eurų dydžio neturtinė žala.

48Remiantis BPK 106 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. M. prašė priteisti 144,81 eurus atstovavimo išlaidų, byloje pateikė advokato G. M. orderį (t.b.l.152) ir pinigų priėmimo kvitą (t.2, b.1.2), patvirtinantį, kad advokatui sumokėjo 144,81 eurus (500 litų). Ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš kaltinamojo K. Z. nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo T. M. naudai. Nukentėjusiajam E. M. buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, todėl iš kaltinamųjų K. Z. ir D. G. priteisti valstybės naudai 92,64 eurus (t.2,b.l.41) išlaidų už nukentėjusiajam E. M. suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,

Nutarė

50K. Z. pripažinti kaltu:

51pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8p. – 1 metams laisvės atėmimo;

52pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. – 70 parų arešto;

53Vadovaujantis BK 63 str. 1,2,5 d. 1p. paskirtas bausmes subendrinti jas apimant ir nuteisti 1 metams laisvės atėmimo.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 3 dalimi nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2014-03-07 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, kuri 2014-08-18 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi pakeista į 16,66 MGL bauda, ir paskirti subendrintą bausmę terminuotą laisvės atėmimą vienus metus laisvės atėmimo ir 16,66 MGL bauda.

55Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieniems metams trim mėnesiams, įpareigojant per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje ir/ar tęsti darbą, per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nuo 22.00 val. iki 6.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu, ir per 3 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam T. M. 130,95 eurus turtinę žalą.

56Iki nuosprendžio įsiteisėjimo K. Z. palikti galioti kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

57D. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. – 70 parų arešto.

58Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 4, 9 dalimi šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2014-06-03 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, bausmes iš dalies sudedant ir paskirti galutinę bausmę 2 metus 1 mėnesį laisvės atėmimo.

59Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams 9 mėnesiams, įpareigojant pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje ir/ar tęsti darbą, per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nuo 22.00 val. iki 6.00 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu.

60Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. G. palikti galioti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą.

61Priteisti iš K. Z. 1200 eurų nukentėjusiajam T. M. neturtinei žalai atlyginti.

62Priteisti solidariai iš K. Z. ir D. G. 550 eurų nukentėjusiajam E. M. neturtinei žalai atlyginti.

63Priteisti iš K. Z. 144,81 eurus nukentėjusiajam T. M. už suteiktą teisinę pagalbą.

64Priteisti solidariai iš K. Z. ir D. G. valstybės naudai 92,64 eurus išlaidų už nukentėjusiajam E. M. suteiktą antrinę teisinę pagalbą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr.( - ), juridinio asmens kodas 188659752, AB Swedbank, įmokos kodas – 5630.

65Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Prienų rajono apylinkės teismui.

1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant... 2. K. Z., a.k. ( - ) gim. ( - ), Prienų rajone, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 2014-03-07 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 284 str. 1 d.... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284... 5. D. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), Prienuose, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. 2013-12-05 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 1 d., 178 str.... 7. 2014-06-03 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 214 str.... 8. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284... 9. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 10. 2014 m. kovo 29 d. apie 20 val. 00 min., K. Z., viešoje vietoje - prie... 11. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 12. n u s t a t ė:... 13. Kaltinamasis K. Z. kaltu neprisipažino ir parodė, kad žaisdamas krepšinį... 14. Kaltinamasis D. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo su draugais... 15. Nukentėjusysis E. M. parodė, kad jis su pažįstamais T. M., M. L., R. R. bei... 16. Nukentėjusysis T. M. parodė, kad jis su pažįstamais M. L., R. R. bei... 17. Liudytojas N. M. parodė, kad jam su broliu E. ir pažįstamais būnant prie... 18. Liudytojas M. L. parodė, kad žaidžiant kortomis prie mokyklos prie jų buvo... 19. Liudytojas R. R. parodė, kad kai jis su draugais žaidė kortomis prie jų... 20. Liudytojas E. A. parodė, kad apie įvykį nieko paaiškinti negali, nes... 21. Byloje esančių dokumentų duomenimis, kurie pripažintini įrodymais,... 22. E. M. protokolu-pareiškimu (t.1,b.l.3,5) pranešė, kad 2014-03-29, apie 20.00... 23. T. M. protokolu-pareiškimu (t.1,b.l.4) pranešė, kad 2014-03-29, apie 20.00... 24. 2014-04-01 apžiūros protokolu (t.1, b.l.6) užfiksuota įvykio vieta yra... 25. Specialisto išvadoje (t.1, b.l.17,18) E. M. konstatuota padaryta kraujosruvos... 26. Specialisto išvadoje (t.1, b.l.23-25) T. M. konstatuota sužalojimas apatinio... 27. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (t.1, b.l.32) užfiksuota, kad... 28. Apžiūros protokolu (t.1,b.l.33-37) apžiūrėta telefone „Samsung Galaxy... 29. Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas protokolu (t.1,b.l.39,40)... 30. Aptartais įrodymais įrodyta, kad kaltinamieji K. Z. ir D. G. pažeidė... 31. Kaltinamųjų K. Z. ir D. G. parodymai, kad nukentėjusiųjų nesužalojo yra... 32. Kaltinamasis K. Z. kaltę neigia, tačiau neneigia fakto, kad nukentėjusiajam... 33. Nukentėjusiojo T. M. sužalojimo faktą patvirtina specialisto išvadoje jam... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis K. Z. priėjęs prie... 35. Teismo posėdžio metu kaltinamasis K. Z. parodė, kad po įvykio jis telefonu... 36. Kaltinamasis K. Z. nurodo, kad prie nukentėjusiųjų priėjo dėl to, kad... 37. Nusikalstamą veiką K. Z. ir D. G. įvykdė viešoje vietoje t.y. Prienų... 38. Iš bylos duomenų nustatyta, kad kaltinamieji viešoje vietoje padarė... 39. Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam K. Z., atsižvelgtina į tai, kad... 40. Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam D. G., atsižvelgtina į tai, kad... 41. Civiliniai ieškiniai.... 42. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. M. pareiškė civilinį ieškinį... 43. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas E. M. pareiškė civilinį (t.2,... 44. Sprendžiant nukentėjusiojo reikalavimus dėl neturtinės žalos atlyginimo,... 45. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad... 46. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis T. M. savo ieškinį dėl... 47. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis E. M. savo ieškinį dėl... 48. Remiantis BPK 106 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas nuosprendį, turi... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 304-307 straipsniais,... 50. K. Z. pripažinti kaltu:... 51. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8p. – 1 metams... 52. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. – 70 parų... 53. Vadovaujantis BK 63 str. 1,2,5 d. 1p. paskirtas bausmes subendrinti jas apimant... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 3 dalimi nuosprendžiu... 55. Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 56. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo K. Z. palikti galioti kardomąją priemonę,... 57. D. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 58. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 4, 9 dalimi šiuo... 59. Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 60. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. G. palikti galioti kardomąją priemonę... 61. Priteisti iš K. Z. 1200 eurų nukentėjusiajam T. M. neturtinei žalai... 62. Priteisti solidariai iš K. Z. ir D. G. 550 eurų nukentėjusiajam E. M.... 63. Priteisti iš K. Z. 144,81 eurus nukentėjusiajam T. M. už suteiktą teisinę... 64. Priteisti solidariai iš K. Z. ir D. G. valstybės naudai 92,64 eurus išlaidų... 65. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...