Byla e2-65-793/2016
Dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Simbado Oazė“ atstovei advokatei Aušrinei Zaburienei, atsakovo UAB „ALJR Baltic“ atstovui advokato padėjėjui Gintarui Degimui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinė bylą pagal ieškovo UAB „Simbado Oazė“ ieškinį atsakovui UAB „ALJR Baltic“, tretieji asmenys R. S., M. P. dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Simbado oazė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „ALJR Baltic“ 14306,70 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2014-05-27 sudarė tarpininkavimo sutartį Nr. 2014/01, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas – statybos darbų priežiūrą ir konsultacijas statybų metu, statybos objekte, adresu ( - ). Šalys susitarė, kad atsakovas už tarpininkavimo paslaugas ieškovui sumokės tada, kai iš kliento R. S. gaus avansinį mokėjimą bei antrąjį mokėjimą pagal sutartį. Statybos darbų eigoje atsakovui žodžiu paprašius ir garantavus atsiskaitymą, ieškovas du kartus užsakė ir už atsakovą sumokėjo statybinių medžiagų nuvežimo į statybos objektą paslaugas (2014-08-27 sumokėjo 3100,00 Eur (10703,68 Lt), o 2014-09-22 – 1070,00 Eur (3694,50 Lt)). Taip pat ieškovui sužinojus, jog atsakovas nemoka UAB „Sumeda“ pagal plastiko gaminių užsakymo-gamybos sutartį Nr. 0404-02PKM-KG dėl ko sustojo statybos darbų vykdymas, ieškovas būdamas suinteresuotas statybos darbų objekte užbaigimu, kreipėsi į UAB „Sumeda“, prašydamas leisti sumokėti dalį sumos už pagamintas plastiko statybines konstrukcijas. Atsižvelgiant į tai, ieškovas 2014-09-26 UAB „Sumeda“ sumokėjo 10136,70 Eur (35000,00 Lt). Teigia, jog ieškovas įvykdęs prievoles ne kartą žodžiu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atsiskaityti, tačiau atsakovas gera valia nesutinka atlyginti ieškovo patirtų išlaidų, dėl ko ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 14306,70 Eur skolos.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad visas aplinkybes išdėstys paskirto teismo posėdžio metu.

4Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Simbado Oazė“ atstovė advokatė Aušrinė Zaburienė prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad aplinkybės, jog ieškovas yra sumokėjęs už atsakovą tretiesiems asmenims neneigia ir pats atsakovas, be to, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Teigia, jog ieškinio teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.50 ir 6.51 straipsniai, pagal kuriuos šalis sumokėjusi už kitą šalį turi teisę reikalauti, kad už kitą asmenį sumokėtos sumos būtų priteistos iš to asmens, už kurį yra sumokėta. Paaiškino, jog 39500,00 Eur R. S. pervedė į ieškovo sąskaitą tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties pagrindu, todėl nesutinka su atsakovo argumentais, kad šie pinigai ieškovui pervesti pagal mokėjimo perkėlimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo, atsakovo ir trečiųjų asmenų.

5Atsakovo UAB „ALJR Baltic“ atstovas advokato padėjėjas Gintaras Degimas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Teigia, jog trečiojo asmens R. S. ieškovui atliktas 39500,00 Eur mokėjimas yra įvykdytas pagal 2014-08-26 trišalę sutartį dėl mokėjimo perkėlimo. Nurodo, kad trečiasis asmuo R. S. ieškovui 2014-10-07 sumokėjo 39500,00 Eur, t. y. tokią sumą, kuri buvo numatyta mokėjimo perkėlimo sutartyje ir šią sumą trečiasis asmuo buvo skolingas atsakovui. Mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog mokama už namo dalis ir segmentus.

6Tretieji asmenys R. S., M. P. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-05-27 sudarė tarpininkavimo sutartį Nr. 2014/01, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas – statybos darbų priežiūrą ir konsultacijas statybų metu, statybos objekte, adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo apmokėti tarpininkavimo paslaugų teikėjui – ieškovui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (Sutarties 1, 2.2. punktai). Ieškovo teigimu, jis už atsakovą sumokėjo už statybinių medžiagų nuvežimo į statybos objektą paslaugas. 2014-08-27 UAB „Autogida“ sumokėjo 3100,00 Eur (10703,68 Lt), o 2014-09-22 UAB „Ekomira“ sumokėjo 1070,00 Eur (3694,50 Lt). Taip pat ieškovas už atsakovą 2014-09-26 UAB „Sumeda“ sumokėjo 10136,70 Eur (35000,00 Lt) už langus ir duris. Atsižvelgiant į tai, UAB „Simbado Oazė“ prašo priteisti iš UAB „ALJR Baltic“ 14306,70 Eur skolos.

9Rašytiniais bylos duomenimis, taip pat nustatyta, kad 2014-09-25 tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų R. S. bei M. P. buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią UAB „Simbado Oazė“ įsipareigojo teikti tretiesiems asmenims aprūpinimo kvalifikuotais statybos darbininkais, įgyvendinančiais projektą pagal trečiųjų asmenų užsakymą – užsakyti skirtingus statybos darbininkus, renovuoti, statyti, restauruoti statybos objektus ( - ) ir kt. (Sutarties 1.1. punktas). R. S. ir M. P. įsipareigojo atsiskaityti su statybos įmone už jos paslaugas per vieną savaitę po sąskaitos faktūros gavimo dienos (Sutarties 5.4. punktas). Bylos duomenys patvirtina, kad R. S. pagal pateiktą 2014-10-01 sąskaitą faktūrą ieškovui 2014-10-07 pervedė 39500,00 Eur 2014-09-25 pasirašytos sutarties pagrindu. Šią aplinkybę patvirtina ne tik ieškovo AB SEB banko sąskaitos išrašai, 2014-10-01 sąskaita faktūra, bet ir trečiojo asmens R. S. 2015-03-06 raštas dėl mokėjimo paskirties. Iš 2014-08-26 Sutarties dėl mokėjimo perkėlimo Nr. 2014-08-26, sudarytos tarp ieškovo, atsakovo ir trečiųjų asmenų, matyti, kad tretieji asmenys buvo skolingi UAB „ALJR Baltic“ 39500,00 Eur ir sutartimi susitarė, kad M. P. ir R. S. atlieka bankinį pervedimą į UAB „Simbado Oazė“ sąskaitą pagal atskirą skolų suderinimo aktą tarp UAB „Simbado Oazė“ ir UAB „ALJR Baltic“ ne didesnei nei 39500,00 Eur sumai.

10Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo, kuri susidarė ieškovui sumokėjus už atsakovą tretiesiems asmenims UAB „Autogida“, UAB „Ekomira“, UAB „Sumeda“ už statybinių medžiagų nuvežimo į statybos objektą paslaugas bei už pagamintus langus ir duris. Atsakovas neginčija aplinkybės, kad ieškovas už atsakovą 2014-08-27 UAB „Autogida“ sumokėjo 3100,00 Eur (10703,68 Lt), 2014-09-22 UAB „Ekomira“ sumokėjo 1070,00 Eur (3694,50 Lt), 2014-09-26 UAB „Sumeda“ sumokėjo 10136,70 Eur (35000,00 Lt), pripažįsta, kad ieškovas už jį įvykdė prievolę tretiesiems asmenims, tačiau su ieškiniu nesutinka argumentuodamas, jog trečiasis asmuo R. S. pagal 2014-08-26 trišalę sutartį dėl mokėjimo perkėlimo ieškovui sumokėjo 39500,00 Eur, t. y. už atsakovą trečiasis asmuo tame tarpe sumokėjo ieškovui jo prašomą priteisti 14306,70 Eur sumą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.50 straipsnio 1-3 dalis nustato jog prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Kreditorius negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui, išskyrus šio kodekso 6.51 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį. Trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. CK 6.50 straipsnio 1, 3 dalyse nustatyta trečiojo asmens teisė įvykdyti prievolę už skolininką ir tokie teisės padariniai, reiškiantys, kad trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Tai reiškia, kad kai trečiasis asmuo įvykdo prievolę už skolininką, pirminė prievolė, siejusi kreditorių ir skolininką, pasibaigia, o jos pagrindu atsiranda nauja, regresinė prievolė, t. y. skolininko prievolė sumokėti asmeniui tai, ką jis už skolininką sumokėjo pradiniam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010). Pagal CK 6.51 straipsnį, jeigu kreditorius nukreipė ieškojimą į skolininko turtą, tai tretieji asmenys, kurie dėl tokio išieškojimo gali netekti tam tikrų teisių į tą turtą, gali patenkinti kreditoriaus reikalavimą. Tokia pat teisė priklauso valdančiam turtą asmeniui, jeigu šis dėl išieškojimo gali prarasti turto valdymo teisę. Trečiasis asmuo, įvykdęs už skolininką prievolę, įgyja regreso teisę reikalauti iš skolininko. Kreditoriaus reikalavimas taip pat gali būti patenkintas įmokant pinigus į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą arba įskaitant priešpriešinius reikalavimus.

12Rašytine bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2014-08-26 Sutartimi dėl mokėjimo perkėlimo Nr. 2014-08-26, sudarytos tarp ieškovo, atsakovo ir trečiųjų asmenų, kadangi tretieji asmenys buvo skolingi UAB „ALJR Baltic“ 39500,00 Eur, šia sutartimi susitarė, kad M. P. ir R. S. atliks bankinį pervedimą į UAB „Simbado Oazė“ sąskaitą pagal atskirą skolų suderinimo aktą tarp UAB „Simbado Oazė“ ir UAB „ALJR Baltic“ ne didesnei nei 39500,00 Eur sumai. Teismas sutinka su atsakovo atstovo argumentais, kad 2014-08-26 sutartis dėl mokėjimo perkėlimo buvo pasirašyta, galiojanti ir turi šalims įstatymo galią, taip pat, kad šalys minėta sutartimi susitarė dėl skolos perkėlimo ir tai patvirtino parašais niekieno neverčiamos, tačiau laikytinas nepagrįstu ir atmestinas atsakovo argumentas, kad vien ta aplinkybė, jog 2014-10-07 R. S. pervedė ieškovei 39500,00 Eur, t. y. tokią sumą, kokią šalys buvo nurodžiusios 2014-08-26 sutartyje dėl mokėjimo perkėlimo, patvirtina faktinę aplimkybę, jog R. S. sumokėjo už UAB ALJR Baltic ieškovei skolingą sumą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Simbado Oazė“ buvo sudariusi sutartį 2014-09-25 bendradarbiavimo sutartį su R. S., kuria šalys susitarė, kad ieškovė atliks gipso plokščių ir OSB plokščių prisukimo ir grindų pažeidimų pašalinimo darbus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog R. S. atliko bankinį pervedimą į UAB „Simbado Oazė“ sąskaitą ne už darbus, atliktus pagal minėtą bendradarbiavimo sutartį, o pagal 2014-08-26 sutartį dėl mokėjimo perkėlimo. Pažymėtina, kad šia sutartimi šalys susitarė, kad M. P. ir R. S. atliks bankinį pervedimą į UAB „Simbado Oazė“ sąskaitą pagal atskirą skolų suderinimo aktą tarp UAB „Simbado Oazė“ ir UAB „ALJR Baltic“, tačiau atskiras skolų suderinimo aktas nebuvo pasirašytas, tos aplinkybės neginčija ir atsakovas, todėl darytina pagrįsta išvada, kad R. S. mokėjimo pagal 2014-08-26 sutartį dėl mokėjimo perkėlimo, nesant skolų suderinimo akto, ieškovei už- atsakovą neatliko. Atsakovo atstovo pateikta analizė dėl ieškovės darbuotojų dirbtų darbo valandų kiekio už laikotarpį nuo UAB „Simbado Oazė“ ir R. S. bendradarbiavimo sutarties sudarymo dienos - 2014-09-25 iki sąskaitos išrašymo dienos - 2014-10-07, nepatvirtina aplinkybės, kad 2014-10-07 R. S. pervesdamas ieškovei 39500,00 Eur, negalėjo apmokėti ieškovei už darbus, atliktus pagal minėtą bendradarbiavimo sutartį.

13Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Atsakovas turi teisę gintis nuo jam pareikšto ieškinio. Atsakovui pateikus atsikirtimus į ieškinį, taip įgyvendinami esminiai civilinio proceso principai – rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 12, 17 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymu pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktu faktiniu duomenų (įrodymu) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryši, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005, ir kt.).

14Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui dėl kitų atsakovo išsakytų įrodymų ir argumentų išsamiau nepasisakytina.

15Ištyrus ir įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų, liudytojų parodymus, esant nustatytam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys įrodytas, todėl tenkintinas iš atsakovo ieškovui priteistina 14306,70 Eur skolos.

16Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą 14306,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-11-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

18Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

19Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas 2015-02-04 mokėjimo pavedimu Nr. 533 už advokatės paslaugas sumokėjo 657,08 Eur, 2015-03-04 mokėjimo pavedimu Nr. 560, advokatei sumokėjo 289,12 Eur, 2015-04-01 mokėjimo nurodymu Nr. 597 sumokėjo 157,71 Eur, o 2015-09-21 mokėjimo nurodymu Nr. 711 Eur už advokatės paslaugas sumokėjo 140,18 Eur. Iš pateiktų duomenų taip pat matyti, jog ieškovė sumokėjo 322,06 Eur (1112,00 Eur) žyminio mokesčio, taip pat 2015-03-18 mokėjimo nurodymu Nr. 576 ieškovas patyrė 65,04 Eur išlaidų už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovo prašymas tenkintinas, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 1631,19 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 87 str.).

202014-10-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 268, 270 straipsniais teismas,

Nutarė

22ieškovo UAB „Simbado Oazė”, į. k. 300051948, ieškinį atsakovui UAB „ALJR Baltic“, į. k. 302414711, tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo UAB „ALJR Baltic“, į. k. 302414711, ieškovui UAB „Simbado Oazė”, į. k. 300051948, 14306,70 Eur (keturiolika tūkstančių tris šimtus šešis Eur 70 ct) skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 14306,70 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2014-11-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo UAB „ALJR Baltic“, į. k. 302414711, ieškovui UAB „Simbado Oazė”, į. k. 300051948, 1631,19 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt vieną Eur 19 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

26Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „Simbado oazė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Simbado Oazė“ atstovė advokatė... 5. Atsakovo UAB „ALJR Baltic“ atstovas advokato padėjėjas Gintaras Degimas... 6. Tretieji asmenys R. S., M. P. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-05-27 sudarė... 9. Rašytiniais bylos duomenimis, taip pat nustatyta, kad 2014-09-25 tarp ieškovo... 10. Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo, kuri susidarė ieškovui sumokėjus... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.50 straipsnio 1-3 dalis nustato jog... 12. Rašytine bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad... 13. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, šalys turi įrodyti... 14. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti... 15. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 16. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 18. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš... 20. 2014-10-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo atžvilgiu... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 268,... 22. ieškovo UAB „Simbado Oazė”, į. k. 300051948, ieškinį atsakovui UAB... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „ALJR Baltic“, į. k. 302414711, ieškovui UAB... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „ALJR Baltic“, į. k. 302414711, ieškovui UAB... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-22 nutartimi atsakovui pritaikytas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...