Byla 2-788/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria A. B. ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui bei atmestas pareiškimas atnaujinti terminus atskiriesiems skundams paduoti civilinėje byloje Nr. 2-365-198/2008 pagal A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities centriniam paštui dėl dokumentų klastojimo fakto pripažinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities centriniam paštui, prašydamas pripažinti, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų ir kaltės, klastojant rašytinius įrodymus ir faktus bei juos panaudojant, buvo pažeista ieškovo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą, veiksmingą teisminę gynybą ir teisė į diskriminacijos uždraudimą civilinėje byloje Nr. 2-688-56/2008, priteisti iš atsakovų 200 584,33 Lt žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 19 d. nutartimi A. B. ieškinį perdavė nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė A. B. terminą iki 2008 m. rugpjūčio 4 d. pašalinti ieškinio trūkumus, nurodytus nutarties motyvuojamoje dalyje: tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką, nurodyti faktinį ieškinio pagrindą ir įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes, bei sumokėti už ieškinį žyminį mokestį pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 ir 2 p., 84 str. taisykles.

6Nepasibaigus teismo nustatytam terminui pašalinti ieškinio trūkumus, 2008 m. liepos 15 d. Panevėžio apygardos teisme gautas A. B. pareiškimas (b.l. 28) dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti ir atskirajam skundui nutarties dalyje dėl žyminio mokesčio paduoti pratęsimo iki 2008 m. lapkričio 1 d. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 21 d. nutartimi nustatė A. B. terminą iki 2008 m. rugpjūčio 4 d. pateikti atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008m. liepos 4 d. nutarties žyminio mokesčio dalyje, kitą prašymo dalį atmetė.

7Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. gavo A. B. prašymą atnaujinti terminą atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių paduoti. Prašyme nurodė, kad jam, sunkiai vaikštančiam invalidui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, kurio metu jam neleidžiama turėti dokumentų, susijusių su civiline byla, todėl jis negali tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis ir tokiu būdu trukdoma jam įgyvendinti teisę į teisminę gynybą.

8Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi A. B. ieškinį laikė nepaduotu, grąžino jį padavusiam asmeniui, o prašymą dėl termino atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių paduoti atnaujinimo atmetė. Teismas nurodė, kad atskirieji skundai dėl 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių žyminio mokesčio dalyse nepateiktas iki teismo nustatyto 2008 m. rugpjūčio 4 d. termino. A. B. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2008m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių kartu su pareiškimu atnaujinti terminą skundams paduoti pateikė 2008 m. rugpjūčio 5 d., praleidęs teismo nustatytą terminą. Tai, teismo nuomone, taip pat įrodo, jog A. B., kuriam, jo teigimu, paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, turi galimybę šalinti ieškinio trūkumus, pateikti pareiškimą, atskiruosius skundus, t.y. įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos. A. B. argumentai, kad jam, kaip suimtam asmeniui, neleidžiama tinkamai realizuoti teisės į tinkamą bylos nagrinėjimą, teismo nuomone, nepagrįsti. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Teismo nuomone, kardomoji priemonė – suėmimas netrukdo ir nevaržo dalyvaujančio byloje asmens teisių, numatytų civilinio proceso kodekse, tame tarpe reikšti prašymus, gauti byloje esančių dokumentų nuorašus ir kt.

9Atskiruoju skundu A. B. prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartį panaikinti, duoti eigą atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių, nustatyti naują terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė CPK 78 straipsnio 4 dalį. Pareiškėjui A. B. taikyta kardomoji priemonė – suėmimas, atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2008m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių kartu su pareiškimu atnaujinti terminą skundams paduoti pareiškėjas pateikė Kauno tardymo izoliatoriaus administracijos darbuotojui 2008 m. rugpjūčio 4 d., todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas praleido terminą skundams paduoti. Dėl suėmimo pareiškėjas negali turėti dokumentų, susijusių su nagrinėjama civiline byla, bei įvykdyti teismo įpareigojimą pašalinti ieškinio trūkumus.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Nagrinėjamoje byloje apeliantas skundžia Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartį, kuria pareiškėjo A. B. ieškinys laikytas nepaduotas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, o prašymas atnaujinti terminus atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių paduoti atmestas. Skunde apeliantas nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų teismo paskirtu terminu pašalinti ir atskiruosius skundus dėl minėtų pirmosios instancijos teismo nutarčių laiku paduoti jis negalėjo, kadangi ieškinio priėmimo stadijos metu jam buvo taikoma kardomoji priemonė – suėmimas ir dėl to buvo suvaržyta jo teisė disponuoti civilinės bylos medžiaga ir procesinėmis teisėmis.

13Dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti

14Teismui pateikiamas ieškinys, kaip specialusis šalies procesinis dokumentas, turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, išvardintus CPK 111, 113 ir 114 straipsniuose, o taip pat CPK 135 straipsnyje numatytus specialiuosius ieškinio reikalavimus. Nustatęs, kad ieškinys neatitinka formalių reikalavimų, susijusių su tinkamu teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu ir vadovaudamasis CPK 115 straipsniu, teismas priima nutartį skirti ieškovui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. CPK 115 straipsnis nenumato tokios nutarties apskundimo galimybės, išskyrus CPK 100 straipsnyje nurodytą atvejį, kai terminas trūkumams šalinti skiriamas tam, kad būtų sumokėtas žyminis mokestis. CPK 115 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu procesinį dokumentą pateikęs dalyvaujantis byloje asmuo pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

15Proceso įstatymas nenumato konkretaus termino, per kurį turi būti ištaisyti teismo konstatuoti procesinio dokumento trūkumai, todėl pakankamą ir ne trumpesnį kaip septynios dienos terminą paskiria teismas (CPK 115 str. 2 d.). Teismo paskirti terminai, kurie dar nėra pasibaigę, gali būti pratęsti, o pasibaigę ir praleisti dėl svarbių priežasčių, gali būti atnaujinti (CPK 77 str. 1 d., 78 str. 1 d.).

16Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi paskyrė A. B. terminą iki 2008 m. rugpjūčio 4 d. pašalinti ieškinio trūkumus: tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką, nurodyti faktinį ieškinio pagrindą ir įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes, bei sumokėti už ieškinį įstatymo nustatytą žyminį mokestį. Įstatymas numato, kad ši nutartis žyminio mokesčio dalyje gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 100 str. 1 d., 335 str.). Nepasibaigus teismo paskirtam terminui ieškinio trūkumams pašalinti, 2008 m. liepos 15 d. teismui pateiktame pareiškime A. B. nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartį gavo 2008 m. liepos 5 d., tačiau baudžiamojoje byloje teismui skyrus jam kardomąją priemonę – suėmimą, 2008 m. liepos 10 d. jis buvo suimtas trijų mėnesių laikotarpiui, todėl negalės teismo nustatytu terminu pašalinti ieškinio trūkumus bei paduoti atskirąjį skundą dėl teismo įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį. Ieškovas prašė pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti bei atskirajam skundui paduoti. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo atmetė. Teismas nurodė, kad teismo paskirtas vieno mėnesio terminas ieškinio trūkumams pašalinti yra pakankamas, ieškovo suėmimo aplinkybė neatima jam galimybės per teismo nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir negali būti pripažintina svarbia priežastimi, sąlygojančia procesinio termino pratęsimą. Nutartis, kuria atsisakyta pratęsti terminą, pagal proceso įstatymą neskundžiama ir tokia nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (77 str., 334 str. 1 d. 2 p.), nes proceso dalyviui išlieka teisė įvykdyti teismo nurodymą per likusią nepraėjusią paskirto termino dalį.

17Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi konstatavęs, kad nustatytu terminu A. B. ieškinio trūkumų nepašalino, ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovui buvo nustatytas pakankamas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Tačiau, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes, kuriomis remdamasis ieškovas prašė terminą pratęsti, ir todėl neteisingai išsprendė šį prašymą. LR kardomojo kalinimo įstatymo 1 priedėlyje nurodytas kalinamiesiems draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų sąrašas, kurio 15 punkte nurodytas draudimas turėti dokumentus (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų, skelbiamų „Valstybės žiniose“, tekstus, teismų nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus, Europos žmogaus teisių teismo bei kitų kompetentingų tarptautinių institucijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei visuomeninių organizacijų atsakymus, adresuotus kalinamiesiems, atiduotų saugoti pinigų, vertingų daiktų kvitus). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad per visą teismo paskirtą terminą ieškinio trūkumams šalinti ieškovas buvo įkalintas ir neturėjo galimybės pilnai disponuoti ieškinio trūkumams šalinti ir procesinėms pareigoms tinkamai įvykdyti reikalingais dokumentais, neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas neturi atstovo. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškinio priėmimo stadijoje ieškovui buvo apribota galimybė pašalinti ieškinio trūkumus, ieškovo padėtis (suėmimas) nesikeitė, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dalis, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, naikintina ir nustatytinas naujas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, nes teismo paskirtu terminu teismo nurodymų ieškovas neįvykdė dėl svarbių priežasčių, o šio termino ieškovo prašymu pirmosios instancijos teismas nepratęsė nepagrįstai (CPK 115 str. 2 d.).

18Dėl termino atskiriesiems skundams paduoti

19Civilinio proceso įstatymas numato, kad atskirąjį skundą galima paduoti per 7 dienas nuo ginčijamos teismo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka (t.y. nekviečiant byloje dalyvaujančių asmenų), atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo apeliantui dienos (CPK 335 str.). Pasibaigus įstatymo nustatytam terminui asmens teisė atlikti procesinį veiksmą pasibaigia, tačiau tai nereiškia, kad asmuo apskritai prarado galimybę tą procesinį veiksmą atlikti. Tokiu atveju asmuo turi teisę kreiptis į teismą su motyvuotu pareiškimu atnaujinti praleistą terminą, nurodydamas termino praleidimo priežastis ir pateikdamas jas pagrindžiančius įrodymus. Paduodant pareiškimą atnaujinti terminą, kartu turi būti atliekamas ir atitinkamas procesinis veiksmas, kuriam atlikti praleistas terminas (CPK 78 str. 1, 3, 4 d.).

20Minėtu 2008 m. liepos 15 d. teisme gautu pareiškimu A. B. prašė pratęsti terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties žyminio mokesčio dalyje paduoti. Šis ieškovo prašymas paduotas nepraleidus Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties apskundimo termino, nes šią rašytinio proceso tvarka priimtą nutartį ieškovas teigia gavęs liepos 5 d., todėl pagal CPK 74 straipsnio 5 dalį ir 335 straipsnį paskutinė termino atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos 4 d nutarties paduoti diena yra 2008 m. liepos 14 d. ir tą dieną ieškovo pareiškimas iš Kauno tardymo izoliatoriaus išsiųstas teismui (b.l. 29). Ieškovo pareiškimą pratęsti įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti teismas laikė prašymu atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir 2008 m. liepos 21 d. nutartimi, vadovaudamasis 78 straipsnio 3 dalimi ir 115 straipsnio 2 dalimi, nustatė apeliantui terminą iki 2008 m. rugpjūčio 4 d. pašalinti pareiškimo trūkumą - atlikti patį procesinį veiksmą, t.y. pateikti atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties. Ši Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 21 d. nutarties dalis priimta dėl termino procesinio dokumento (prašymo atnaujinti terminą) trūkumams pašalinti nustatymo, skirta ir siunčiama tik pareiškėjui, ja dar nėra galutinai nuspręsta dėl procesinio dokumento priėmimo. Kaip minėta, tokio pobūdžio nutartis pagal procesinės teisės normas neskundžiama ir ji neužkerta kelio tolesnei bylos eigai.

21Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. gavo A. B. prašymą atnaujinti terminą atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių paduoti. Prašyme nurodyta, kad ieškovui, sunkiai vaikštančiam invalidui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, kurio metu jam neleidžiama turėti dokumentų, susijusių su civiline byla, todėl jis negali tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis.

22Skundžiamoje 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 6 d. pareiškimas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo pateiktas praleidus nustatytą terminą ir todėl atmestinas. Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog, būdamas tardymo izoliatoriuje, pareiškėjas teikė teismui prašymus ir atskiruosius skundus, įrodo, kad kardomoji priemonė – suėmimas nevaržo dalyvaujančio byloje asmens teisių, tame tarpe reikšti prašymus, gauti byloje esančių dokumentų nuorašus ir kt. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas ne tik nesumokėjo žyminio mokesčio už ieškinį, bet nepašalino ir kitų teismo nustatytų ieškinio turinio trūkumų.

23LR kardomojo kalinimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis bei 2001 m. rugsėjo 7 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 178 patvirtintų Kardomojo kalinimo vietų vidaus tvarkos taisyklių 276 punktas numato, kad bylą tiriančiam pareigūnui, teismui, kurio žinioje yra byla, Seimo kontrolieriui, prokurorui, valstybės ir savivaldybių institucijoms, teisingumo ministrui ir Europos žmogaus teisių teismui bei kitoms kompetentingoms tarptautinėms institucijoms adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir skundai necenzūruojami ir išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo gavimo momento. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad prašymą atnaujinti terminus atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. ir 2008 m. liepos 21 d. nutarčių paduoti kartu su atskiraisiais skundais Kauno tardymo izoliatoriaus administracijos atstovui įteikė 2008 m. rugpjūčio 4 d. po pietų (b.l. 43), šis prašymas iš izoliatoriaus išsiųstas 2008 m. rugpjūčio 5 d. (b.l. 36), teisme gautas 2008 m. rugpjūčio 6 d. (b.l.33). Objektyvių duomenų, patvirtinančių minėto prašymo izoliatoriaus darbuotojams įteikimo laiką, byloje nėra. Tačiau įvertinus šių procesinių dokumentų išsiuntimo iš tardymo izoliatoriaus ir jų gavimo teisme datas, tikėtina, kad išsiuntimui jie buvo įteikti apelianto nurodytu laiku, t.y. paskutinę teismo paskirto termino dieną. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, kad 2008 m. liepos 21 d. nutartimi nustatyto termino iki 2008 m. rugpjūčio 4 d. pateikti atskirąjį skundą dėl 2008 m. liepos 4 d. nutarties ieškovas nepraleido.

24Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą, įvertinus procesinių dokumentų pateikimo faktines aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas apelianto prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos 4 d. nutarties paduoti, netinkamai taikė procesinius terminus reglamentuojančias teisės normas ir šio skundo priėmimo klausimą išsprendė neteisingai, todėl skundžiama nutartis šioje dalyje naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, praleistas procesinis terminas atnaujintinas, atskirasis skundas dėl 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalies priimtinas ir bylą su šiuo atskiruoju skundu perduotina Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antrojoje dalyje numatytiems veiksmams atlikti (CPK 315 str. 1 d., 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant, ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, būtina atsižvelgti ir į tai, kiek terminas yra praleistas. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimų (nutarčių) apeliacinio apskundimo terminus, siekia užtikrinti teismo sprendimų, o tuo pačiu ir civilinių teisinių santykių, stabilumą, todėl, jei terminas yra praleistas nežymiai, turi būti svarstomas klausimas dėl jo atnaujinimo. Priešingu atveju, teismo sprendimas neatnaujinti nežymiai praleisto termino prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Kaip jau minėta, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą ir atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos 21 d. nutarties paduoti. 2008 m. liepos 21 d. nutartyje teismas nenurodė jos apskundimo tvarkos ir termino, tuo tarpu skundžiama 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ex officio nesvarstė kitų su skundo priėmimu susijusių CPK 315 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, nenustatė ir neanalizavo visų su termino šiam atskirajam skundui paduoti atnaujinimo klausimu susijusių aplinkybių, todėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dalis, kuria atmestas A. B. pareiškimas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos 21 d. nutarties paduoti, naikintina ir šio skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

26Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skundžiamoje nutartyje konstatuodamas, jog žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo klausimo svarstymas netenka prasmės tuomet, kai kiti ieškinio trūkumai yra nepašalinti, pirmosios instancijos teismas suvaržė ieškovo teisę į apeliaciją žyminio mokesčio klausimu. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo teigia, kad neatnaujinus terminų ankstesniems atskiriesiems skundams paduoti, juose išdėstyti reikalavimai bus išspręsti nagrinėjant apeliacine tvarka ieškovo skundą dėl nutarties, kuria netenkintas terminų atnaujinimo prašymas. Nagrinėjant pastarąjį skundą apeliacine tvarka yra sprendžiami klausimai, susiję su ankstesnių skundų nepriėmimo teisėtumu ir pagrįstumu, tačiau neanalizuojami pirmosios instancijos teismo nepriimtų skundų argumentai ir nesprendžiami juose pareikšti reikalavimai.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2, 3 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

28Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartį panaikinti.

29Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2008 m. lapkričio 14 d. pašalinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

30Ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties žyminio mokesčio dalyje priimti ir civilinę bylą su ieškovo A. B. atskiruoju skundu dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalies perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiksmams atlikti.

31Ieškovo A. B. pareiškimą dėl termino atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos 21 d. nutarties paduoti atnaujinimo perduoti Panevėžio apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. birželio 19 d. nutartimi A. B. ieškinį... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė A. B.... 6. Nepasibaigus teismo nustatytam terminui pašalinti ieškinio trūkumus, 2008 m.... 7. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. gavo A. B. prašymą... 8. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi A. B.... 9. Atskiruoju skundu A. B. prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Nagrinėjamoje byloje apeliantas skundžia Panevėžio apygardos teismo 2008 m.... 13. Dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti... 14. Teismui pateikiamas ieškinys, kaip specialusis šalies procesinis dokumentas,... 15. Proceso įstatymas nenumato konkretaus termino, per kurį turi būti ištaisyti... 16. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi paskyrė A. B.... 17. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 18. Dėl termino atskiriesiems skundams paduoti... 19. Civilinio proceso įstatymas numato, kad atskirąjį skundą galima paduoti per... 20. Minėtu 2008 m. liepos 15 d. teisme gautu pareiškimu A. B. prašė pratęsti... 21. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. gavo A. B. prašymą... 22. Skundžiamoje 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas... 23. LR kardomojo kalinimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis bei 2001 m. rugsėjo 7 d.... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą, įvertinus procesinių... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant, ar termino praleidimo priežastis... 26. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad skundžiamoje nutartyje... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 12 d. nutartį panaikinti.... 29. Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2008 m. lapkričio 14 d.... 30. Ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m.... 31. Ieškovo A. B. pareiškimą dėl termino atskirajam skundui dėl 2008 m. liepos...