Byla B2-1916-527/2014
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Team Solutions“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovų A. Š. ir M. M. ieškiniu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Team Solutions“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovai 2014-04-18 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydami iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovai nurodė, kad jie yra atsakovės kreditoriai, kadangi atsakovė, nutraukusi darbo sutartis su darbuotojais (ieškovais), liko skolinga su darbo santykiais susijusias išmokas (kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti laiką). Darbo ginčų komisijos 2014-02-05 sprendimais ieškovo M. M. naudai nuspręsta išieškoti 1 149,68 Lt, o ieškovo A. Š. naudai – 1 149,68 Lt. 2013-11-14 atsakovei buvo pateiktas ieškovų pranešimas, kad atsakovei nevykdant pareigos atsiskaityti su ieškovais, jie kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Ieškovų nuomone, atsakovė yra nemoki, neturi turto ir negalės atsiskaityti su ieškovais.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo.

5Ieškovai nurodė, kad apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė laiku neįvykdys įsipareigojimo, ieškovai išdėstė 2013-11-14 priminime „Dėl neišmokėto darbo užmokesčio“. Taigi būtent šis priminimas laikytinas ieškovų pretenzija atsakovei, kuria ieškovai informuoja atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą, jei atsakovė neįvykdys įsipareigojimo per 30 dienų terminą nuo pranešimo (pretenzijos) gavimo dienos. Ieškovai pateikė AB Lietuvos pašto kvitą, patvirtinantį apie pranešimo siuntimą, su pašto siuntos numeriu RN688419459LT. Patikrinus viešoje siuntų paieškoje siuntos su pašto siuntos numeriu RN688419459LT įteikimą gavėjui (atsakovei) nustatyta, kad siunta nebuvo įteikta ir 2013-12-30 grąžinta siuntėjui. Kadangi pranešimas (pretenzija) nebuvo įteiktas registruotu laišku, ieškovai, vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, turėjo pranešimą išsiųsti pakartotinai atsakovės buveinės adresu. Tačiau ieškovai nepateikė įrodymų apie pakartotinio pranešimo išsiuntimą, apie tai ieškinyje nenurodė, todėl konstatuotina, jog ieškovai, kaip kreditoriai, apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nepranešė įstatymų nustatyta tvarka, t. y. neįvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

6Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

7Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą netikslinga, kadangi nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ikiteisminio ginčo išsprendimo tvarkos, pagal kurią atsakovei nustatomas ne trumpesnis kaip 30 dienų terminas atsiskaitymui, nebuvo laikytasi.

8Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovai nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Team Solutions“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiems asmenims.

9Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovams kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 3, 5 dalimis, 290–292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu,

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovų A. Š. ir M. M. ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Team Solutions“ iškėlimo ir ieškinį bei jo priedus grąžinti jį pateikusiems asmenims.

12Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovams.

13Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos pavirtinos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai