Byla e2A-94-881/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti prekių ženklą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Chanel SARL apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1040-585/2019 pagal ieškovo Chanel SARL ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti prekių ženklą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas Chanel SARL ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus (toliau – ir VPB Apeliacinis skyrius) 2016 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. 2Ap-1780, bei įpareigoti atsakovą įregistruoti ieškovo prekių ženklą (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A) 3 klasės pagal Nicos klasifikaciją prekėms.

72.

8Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė susiaurinti ginčo prekių ženklo registraciją prekių sąrašui pagal 3 klasę iki parfumerijos gaminių.

93.

10Nurodė, kad 2014 m. sausio 22 d. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO) pateikė prašymą dėl tarptautinio figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą (tarptautinės paraiškos Nr. 459 944 A), vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo į Lietuvos Respubliką. Minėtas prekių ženklas, kurio pradinės registracijos data yra 1980 m. sausio 29 d., yra registruotas 3 klasės prekėms „parfumerijos, gaminiai, kosmetikos gaminiai, muilas, grimas, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų priežiūros gaminiai, dantų pastos, milteliai“.

114.

12PINO informavo atsakovą apie ieškovo kreipimąsi. Atsakovas atliko ieškovo ženklo ekspertizę ir atsisakė registruoti ženklą tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – ir PŽĮ) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindais.

135.

14Ieškovas pateikė apeliaciją atsakovo Apeliaciniam skyriui, tačiau pastarasis 2016 m. spalio 4 d. sprendimu apeliaciją atmetė.

156.

16Ieškovas nurodė, kad pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių ženklas yra erdvinio Chanel buteliuko, išsiskiriančio savo kvadratu pjaustytu stiklo flakonu su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu, turinčio plačius pečius ir siaurą apvalų kaklą bei aštuonkampį kamštį, vaizdas. Pažymėjo, kad prekių ženklų registravimo taisyklėse nėra reikalaujama papildomų individualizuojančių žymenį grafinių elementų kaip būtinų ženklo skiriamojo požymio turėjimui. Pareikštas registruoti žymuo ir pats turi skiriamąjį požymį registruojamų prekių atžvilgiu. Remiantis PŽĮ 5 straipsnio 4 punktu, prekių ženklas gali būti sudarytas iš erdvinių formų, tarp jų iš gaminių pakuotės ar talpyklos. Tai patvirtina ir atsakovas skundžiamame sprendime, cituodamas minimą PŽĮ 5 straipsnį bei pabrėždamas, jog „ženklai, kuriems taikoma šio įstatymo nustatyta teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš <...> erdvinių formų (gaminio išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos)“. Ieškovo teikiamas registruoti žymuo – originalios formos Chanel klasikinis buteliukas. Registracijai buvo pateiktas 3-čios klasės prekių pakuotės trimatis vaizdas, o ne pačių prekių formos vaizdas.

177.

18Nurodė, kad erdvinis prekių ženklas, kuriame yra naudojamas buteliuko vaizdas, negali būti laikomas neturinčiu skiriamojo požymio, kadangi išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip: 1) kvadratu pjaustytu stiklo flakonas su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu; 2) turintis plačius pečius ir siaurą kaklą; 3) turintis aštuonkampį kamštį. Kaip visuma, šis flakonas bei originalus kamštis sukuria labai elegantišką įvaizdį, kuriuo būtent Chanel klasikinis buteliukas ir gali lengvai išsiskirti iš kitų. Todėl, ieškovo teigimu, akivaizdu, kad tai nėra standartinė ar įprasta 3-čios klasės prekių pakuotės forma.

198.

20Siekiamame įregistruoti tarptautiniame prekių ženkle, turinčiame buteliuko vaizdą, vaizduojamas buteliukas nėra prekė, kuriai žymėti yra registruojamas prekių ženklas, kadangi minimas prekių ženklas siekiamas įregistruoti 3 klasės prekėms – „parfumerijos gaminiai, kosmetikos gaminiai, muilas, grimas, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų priežiūros gaminiai, dantų pastos ir milteliai“, tai yra paprastai skystos konsistencijos, beformės prekės. Ši nuostata galėtų būti taikoma tuo atveju, kai apsaugos būtų siekiama konkrečią formą turinčiai prekei, pavyzdžiui, kėdės vaizdas baldams 20 klasėje.

219.

22Be to, ieškovas atkreipė dėmesį, kad erdviniams ženklams, kaip ir kitiems prekių ženklams, taikomi tokie patys reikalavimai. Pirmos instancijos teismas yra pasisakęs, kad 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – ir Reglamentas Nr. 40/94) 7 straipsnio 1 dalies b punktas nedaro jokių skirtumų (išlygų) skirtingoms prekių ženklų kategorijoms, todėl negali būti taikomi griežtesni registrabilumo reikalavimai nagrinėjant erdvinius prekių ženklus (byla T-305/02, paragrafas 35, byla T-88/00, paragrafas 32). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vertinant prekių ženklo registrabilumą nėra pateisinamas mechaniškas atsisakymas įregistruoti ženklą, bet turi būti įvertintos ir apsvarstytos visos aplinkybės (2001 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-969/2001).

2310.

24Ieškovas nurodė Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-393/02, kuriame būtent buvo analizuojamas erdvinio prekių ženklo skiriamasis požymis. Šioje byloje teismas konstatavo, kad „prekių ženklas, kuris stipriai nukrypsta nuo normos ar ūkio šakos papročių, ir todėl atlieka pagrindinę kilmės nuorodos funkciją, turi skiriamųjų požymių. <...> Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas neskiria skirtingų prekių ženklų kategorijų. Todėl, vertinant iš pačių prekių formos arba iš šių produktų pakuotės formos sudaryto erdvinio prekių ženklo skiriamuosius požymius, neturi būti taikomi griežtesni kriterijai nei kitų prekių ženklų kategorijų atveju“.

2511.

26Pagal susiformavusią teismų praktiką pakanka, kad registruojamas žymuo turėtų tik minimalų skiriamąjį požymį, t. y. Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte, o taip pat PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad neregistruotini žymenys „neturintys jokio skiriamojo požymio“, ir iš nusistovėjusios teismų praktikos išplaukia, jog vien konstatavimo, kad pateiktame žymenyje nėra jokio neįprasto ar įsimenančio aspekto, nepakanka, kad būtų galima nuspręsti, jog nėra skinamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (byla T-441/05, 49 paragrafas). Skiriamojo požymio nebuvimas negali būti grindžiamas vaizduotės ar papildomo originalumo požymio nebuvimu (T-135/99 (30–31 paragrafai), T- 87/00 (39 paragrafas). Tiek nacionalinėje, tiek ir tarptautinėje teismų praktikoje visuotinai pripažįstamas principas, kad vertinant žymens, pareikšto registruoti prekių ženklu, atitikimą įstatyme numatytiems absoliutiems reikalavimams, būtina įvertinti ne tik jį sudarančius elementus, bet ir konkretaus žymens santykį su prekėmis ir (arba) paslaugomis, kurioms žymėti jis yra registruotas.

2712.

28Ieškovas nesutiko su atsakovo skundžiamame sprendime nurodomais argumentais, kad „<...> būtent pareiškėjas turėtų pateikti konkrečius įrodymus, pagrindžiančius jo teiginius dėl pareikšto registruoti žymens esminių skirtumų nuo paprastų ar įprastų elementų derinio“. Nurodė, kad, atvirkščiai, atsakovas nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, kuriais remiasi teigdamas, kad ieškovo siekiamas įregistruoti ženklas ir jame atvaizduojamas klasikinio ir originalaus Chanel buteliuko atvaizdas nėra „laikytinas iš esmės besiskiriantis nuo rinkoje įprastų buteliukų“.

2913.

30Kadangi daugelis 3 klasės prekių gamintojų naudoja skirtingo dizaino ir kompozicijų butelius / talpyklas, siekdami individualizuoti savo gaminių pakuotes bei talpyklas, kad pagal juos vartotojai atskirtų skirtingų gamintojų prekes, tai originalaus dizaino butelis atlieka ne dekoratyvinę, o priešingai, identifikacinę funkciją, kadangi leidžia vartotojams išskirti konkrečių prekių gamintoją. Priešingu atveju turėtų būti atsisakoma registruoti bet kokius vaizdinius prekių ženklus, nes jie visi gali būti laikomi dekoratyviniais, jeigu juose nėra žodinių elementų.

3114.

32Atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė savo argumentus, išdėstytus ginčijamame sprendime.

33II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3415.

35Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

3616.

37Teismas pritarė ieškovo argumentams, kad prašomas registruoti kvepalų buteliuko formos žymuo yra gerai pasaulyje žinomas modernaus meno kūrinys, unikalus savo forma.

3817.

39Teismas nurodė, kad pagal teismų praktiką kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsisakymo registruoti pagrindų turi būti aiškinamas atsižvelgiant į jį grindžiantį bendrąjį interesą (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo byloje Lego Juris prieš VRDT, C‑48/09 P, 39 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

4018.

41Teisingumo teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsisakymo registruoti pagrindų turi būti aiškinamas atsižvelgiant į jį grindžiantį visuomenės interesą (žr. Sprendimo Henkel prieš VRDT 45 punktą bei 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo Deutsche SiSi‑Werke prieš VRDT, C‑173/04 P, 59 punktą). Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį grindžiantis interesas yra vengti, kad dėl prekių ženklo apsaugos jo savininkui būtų suteiktas monopolis prekės techniniams sprendimams ar jos funkcinėms savybėms (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. birželio 18 d. sprendimo Philips, C‑299/99, 78 punktą ir 2003 m. balandžio 8 d. sprendimo Linde ir kt., C‑53/01–C‑55/01, 72 punktą).

4219.

43Kaip savo išvados, pateiktos priimant minėtą sprendimą byloje Philips, susijusį su Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punktu, kuris iš esmės atitinka Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą, 30 ir 31 punktuose nurodė generalinis advokatas D. Ruiz‑Jarabo Colomer, draudimu įregistruoti tik funkcines ar esminę vertę prekei suteikiančias formas pirmiausia siekiama išvengti, kad išimtinė ir nuolatinė prekių ženklu suteikiama teisė galėtų lemti kitų teisių, kurioms teisės aktų leidėjas norėjo nustatyti „ribotą galiojimo laikotarpį“, nuolatinį galiojimą.

4420.

45Todėl, atsisakymo registruoti pagrindu, kurio tikslas – uždrausti, kad būtų registruojami tik iš formos, suteikiančios prekėms esminę vertę, sudaryti žymenys, siekiama išvengti, kad tokioms formoms būtų suteiktas monopolis.

4621.

47Taikant 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau – ir Reglamentas Nr. 2017/1001) 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį ir PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies c punktą, vartotojui renkantis nagrinėjamos prekės dizainas bus labai svarbus veiksnys, net jeigu vartotojas atsižvelgia ir į kitas aptariamos prekės savybes (žr. EBBT 2011 m. spalio 6 d. sprendimas Bang & Olufsen A/S, T-508/08, 73 punktas).

4822.

49Ieškovo žymenį sudaro vien tik forma.

5023.

51Pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktį, nereikalaujama, kad žymuo būtų sudarytas iš „prekių formos“, kaip nurodoma PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktyje. Taikant PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktį (kaip ir Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį) reikšminga yra paties žymens forma.

5224.

53Ginčo žymuo išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip: kvadratu pjaustytas stiklo flakonas su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu; turintis plačius pečius ir siaurą kaklą; turintis aštuonkampį kamštį, imituojantį šlifuotą deimantą. Tokiomis savybėmis pasižyminti forma, skirta kvepalams ir kosmetikos prekėms, ieškovo teigimu, yra esminis elementas prekybai skatinti.

5425.

55Taigi, prašomo registruoti žymens forma yra ypatingo dizaino, o dizainas yra pagrindinis ieškovo žymens elementas, kuris padidina prekės patrauklumą, t. y. jos komercinę vertę. Todėl, nepaisant kitų prekės savybių, galinčių taip pat suteikti prekei didelę vertę, forma suteikia prekei esminę vertę.

5626.

57Tokių aplinkybių visumos nustatymo pakako teismui pripažinti, kad turi būti taikomas PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis (atitinkantis Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį) ir ženklą būtų atsisakyta registruoti, netiriant, ar ženklas turi ir ar dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 7 straipsnio 2 dalį (žr. pvz., EBBT 2011 m. spalio 6 d. sprendimas Bang & Olufsen A/S, T-508/08, 74–79 punktai).

58III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5927.

60Apeliaciniu skundu ieškovas Chanel SARL prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6127.1.

62Atsakovas ginčijamame sprendime iš esmės nepasisakė dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punkte (redakcija, galiojusi iki 2019 m. sausio 1 d.) nustatyto teisinio pagrindo taikymo, atsakovo sprendimas šioje dalyje buvo nemotyvuotas ir nepagrįstas jokiais argumentais, netgi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas dėl ieškinio šiuo teisiniu pagrindu iš esmės nepasisakė, taigi vertintina, kad su juo sutiko, todėl teismas atmesdamas ieškinį nurodytu teisiniu pagrindu, grubiai pažeidė civilinio proceso teises, ypač – įrodinėjimo pareigos paskirstymo principą. Kita vertus, teismas, atmesdamas ieškinį šiuo pagrindu, neteisingai aiškino ir taikė PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą (nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis).

6327.2.

64Kaip ir nustatė teismas, ginčo žymuo išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip: kvadratu pjaustytas stiklo flakonas su nuožulniais kraštais, kuris yra charakterizuojamas savo dailiomis linijomis ir modernistiniu paprastumu; turintis plačius pečius ir siaurą kaklą; turintis aštuonkampį kamštį, imituojantį šlifuotą deimantą. Kaip visuma šis flakonas bei originalus kamštis sukuria labai elegantišką įvaizdį, kuriuo būtent Chanel klasikinis buteliukas ir lengvai išsiskiria iš kitų. Todėl tai nėra standartinė ar įprasta 3 klasės prekių pakuotės forma – siekiamas įregistruoti prekių ženklas yra išsiskiriantis iš atitinkamo sektoriaus normų ir įpročių ir yra pakankamai originalus siekiamų įregistruoti prekių atžvilgiu, dėl to gali visiškai atlikti prekių ženklo funkcijas.

6527.3.

66Registruojamas grafinis žymuo – klasikinis Chanel buteliukas, nėra savo forma tapatus ar panašus į prekes, kurioms yra skirtas žymėti, t. y. į 3 klasės prekes „parfumerijos gaminiai“, nes parfumerijos gaminiai yra skysčiai – tarp pateiktų registracijai prekių nėra talpyklų ar kitos taros. Todėl konstatuotina, kad tarptautinis figūrinis prekių ženklas, turintis buteliuko vaizdą, savo forma nėra tapatus ar panašus į registruojamas prekes.

6727.4.

68Registruojamo grafinio žymens – klasikinio Chanel buteliuko – vaizdas yra tik estetinės-vizualinės paskirties ir nėra skirtas jokiam techniniam rezultatui išgauti, tai yra – būtent konkreti forma neturi įtakos jame laikomų medžiagų ar priemonių kokybei ar kitoms charakteristikoms, nėra skirta šių priemonių naudojimo palengvinimui. Todėl teismo sprendimo 39 ir 40 pastraipose cituojama teismų praktika netaikytina šioje byloje, nes teismas nenustatė, kad pareikštas registruoti žymuo yra vien tik prekės forma, skirta techniniam rezultatui gauti.

6927.5.

70Pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių ženklas, turintis buteliuko vaizdą, dėl savo originalių požymių, kurie turi būti vertinami kaip visuma, įgalins suinteresuotą visuomenę atskirti juo žymimas prekes nuo kitų gamintojų panašių prekių. Tai, jog išskirtiniai žymens elementai yra grynai estetinės paskirties, neužkerta kelio jo registracijai prekių ženklu.

7127.6.

72Vertinant, ar ieškovo pateiktas registruoti žymuo yra tik forma, suteikianti prekėms esminę vertę, reikėtų remtis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gairėmis (toliau – ir ESINT Gairės), kuriose yra atkreiptas dėmesys į tai, kad „nors ta pati forma ar kita charakteristika iš esmės gali būti saugoma ir kaip dizainas, ir kaip prekių ženklas, reikėtų pažymėti, kad pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį prekių ženklo apsauga nesuteikiama formoms tik konkrečiais ypatingais atvejais, t. y. kai žymenį sudaro vien forma ar kita charakteristika, suteikianti produktui esminę vertę“. (ESINT Gairės B dalis: Nagrinėjimas, 4 skirsnis: Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, 6 skyrius, 8 puslapis). Be to, ESINT gairėse yra pažymėta, kad „svarbu nustatyti, ar pati estetinė formos vertė gali pati dideliu mastu nulemti produkto komercinę vertę ir vartotojo pasirinkimą“ (ESINT Gairės B dalis: Nagrinėjimas, 4 skirsnis: Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, 6 skyrius, 10 puslapis). Taigi, vadovaujantis ESINT pateiktu išaiškinimu, darytina išvada, kad tam, jog pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių ženklas, turintis buteliuko vaizdą, būtų pripažintas vien tik kaip forma, suteikianti prekėms estetinę vertę, jis visų pirma turi turėti pakankamai įtakos, kad galėtų nulemti ne tik vartotojų pasirinkimą, bet ir pačių prekių komercinę vertę. Akivaizdu, kad buteliuko vaizdas nėra estetinė forma, suteikianti 3 klasės prekėms estetinę vertę, ir neturi jokios įtakos vartotojų pasirinkimui, kadangi minimos 3 klasės prekės, o šiuo konkrečiu atveju – „parfumerijos gaminiai“, yra įsigyjami dėl jų turimų savybių, kurios atsiskleidžia šias prekes naudojant (šiuo atveju – dėl patinkančio kvapo), o ne dėl estetinės vertės, t. y. pakuotės estetinė vertė nėra 3 klasės prekių vertės esmė.

7327.7.

74ESINT gairėse pateikiamas ir sąvokos „vertė“ išaiškinimas – „Sąvoka „vertė“ turėtų būti aiškinama ne tik kaip komercinė (ekonominė), bet ir atsižvelgiant į „patrauklumą“, t. y. tikimybę, kad prekės bus nusipirktos pirmiausia dėl konkrečios jų formos ar kitos konkrečios charakteristikos“ (ESINT Gairės B dalis: Nagrinėjimas, 4 skirsnis: Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, 6 skyrius, 8 puslapis). Teismas, vertindamas siekiamo įregistruoti žymens galimybę suteikti prekėms esminę vertę, ne tik netinkamai taikė vertės sąvoką, bet ir netinkamai pritaikė patį vertės nustatymo modelį. Akivaizdu, kad būtent parfumerijos gaminių kvapas, o ne įpakavimas, sukuria prekės esminę vertę.

7527.8.

76Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) taip pat palaiko tokią poziciją ir yra pažymėjęs, kad „aplinkybės, kad forma gali būti maloni ar patraukli, nepakanka jos neregistravimui pagrįsti. Jeigu taip būtų, būtų beveik neįmanoma įsivaizduoti jokio formos prekių ženklo, kadangi šiuolaikiniame versle nėra nė vieno pramonei naudingo produkto, kuris prieš pateikiamas į rinką nebūtų ištirtas, pagrįstas moksliniais ir pramoninio dizaino tyrimais“ (R 395/1999-3, 22–36 paragrafai). Chanel klasikinio buteliuko forma nėra tas elementas, kuris 3 klasės prekėms suteiktų estetinę vertę, kadangi šios klasės prekės yra įsigyjamos dėl jų savybių (kvapo), o ne dėl estetinio pobūdžio. Šiuo atveju nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad būtent siekiamo įregistruoti žymens estetinė forma nulems prekės komercinę vertę ir vartotojo pasirinkimą, kadangi būtent kvapiosios parfumerijos gaminių savybės turės didžiausią įtaką vartotojų pasirinkimui bei komercinei prekių vertei ir sėkmei. Šioms prekėms siekiamo įregistruoti žymens formos dizainas turės mažiausiai įtakos vartotojams, kadangi į jį bus atsižvelgiama mažiausiai, o pasirinkimą lems kitos pačių prekių charakteristikos (pvz., kvapas, sudedamosios dalys ir pan.). Be to, jei forma ar kita savybė yra patraukli dėl to, kad ją sukūrė žymūs dizaineriai ir (arba) taip yra dėl rinkodaros pastangų, o ne dėl pačios formos ar kitos savybės estetinės vertės, Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis netaikomas (14/12/2010, R 486/2010-2, SHAPE OF A CHAIR (3D), 20–21 paragrafai), taigi prekės dizainas ne visada reiškia, kad toks žymuo suteikia prekei esminę vertę, tuo labiau kad šiuo atveju prekė yra ne buteliukas, o parfumerijos gaminys – skystis. Todėl vien dėl šios priežasties šiuo atveju netinkamas pavyzdys yra teismo nurodytas ESTT sprendimas byloje T-508/08.

7727.1.

78ESINT gairėse pateikiamas pavyzdys žymens, kurį sudaro vien tik „kitos charakteristikos“, suteikiančios prekėms esminę vertę – juo gali būti garsinis prekių ženklas – konkretus motociklo garsas, kuris gali sudominti reikšmingą atitinkamos visuomenės dalį tiek, kad jis iš tikrųjų gali turėti įtakos vartotojo sprendimui pirkti. Ta pati praktika turėtų būti taikoma ir šiuo atveju, kadangi įtaką vartotojo sprendimui įsigyti / nusipirkti ieškovo tarptautiniu figūriniu prekių ženklu, turinčiu buteliuko vaizdą, pažymėtas prekes turės būtent šių prekių kvapas.

7927.2.

80Atsakovas savo sprendimą neregistruoti ieškovo tarptautinio figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą, grindė ESTT sprendimu, priimtu byloje Louis Vuitton Mallatier prieš ESINT, T-359/12, nustatančiu, kad „vartotojas tokį žymenį veikiau suvoks kaip vaizduojantį labai įdomią arba patrauklią nagrinėjamos prekės dalį“. Nors ieškovas ir neginčija minimos ESTT praktikos, tačiau pažymi, kad abiejų bylų faktinės aplinkybės skiriasi, kadangi minimame sprendime yra nagrinėjamas klausimas dėl vaizdinio, o ne erdvinio prekių ženklo, sudaryto iš juo žymimos prekės dalies (t. y. audinio, be kurio nebūtų pačios prekės). Šiuo gi atveju siekiamas įregistruoti prekių ženklas nėra šiuo ženklu žymimų prekių atvaizdas ar tokių prekių formos dalies atvaizdas, nes tai yra atskiras objektas.

8127.3.

82Kadangi nėra pagrindo teigti, kad ieškovo tarptautinis figūrinis prekių ženklas, sudarytas iš buteliuko vaizdo, yra neregistruotinas PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, teismas turėjo toliau tirti bylos aplinkybes ir spręsti dėl prekių ženklo atitikties PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei PŽĮ 6 straipsnio 2 daliai.

8327.4.

84Teisinė apsauga tarptautiniam figūriniam prekių ženklui, turinčiam buteliuko vaizdą (tarptautinės paraiškos Nr. 450 944 A), minėtoms 3 klasės prekėms buvo suteikta ir Azerbaidžane, Egipte, Gruzijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Latvijoje, Maroke, Lenkijoje, Rusijoje, Tadžikistane, Tunise bei Ukrainoje. Kiti ieškovui priklausantys itin panašūs prekių ženklai yra registruoti ir kitose pasaulio valstybėse. Taip pat ESINT yra įregistravusi daug erdvinių prekių ženklų be papildomų žodinių elementų 3 klasės prekėms žymėti, ir tokių ženklų yra žymiai daugiau nei tokių, kuriuos yra atsisakyta registruoti. Taigi, jeigu nurodytai tarptautinei figūrinio prekių ženklo, turinčio buteliuko vaizdą, registracijai buvo suteikta apsauga išvardytose valstybėse bei kiti ieškovui priklausantys itin panašūs prekių ženklai buvo pripažinti tinkamais registruoti, tai siekiamas įregistruoti figūrinis prekių ženklas, turintis buteliuko vaizdą, taip pat turi būti registruojamas prekių ženklu 3 klasės prekėms, tuo labiau kad ir ESINT registruoja tokius skirtingiems ūkio subjektams priklausančius prekių ženklus. Todėl remiantis Konstitucijoje įtvirtintu asmenų lygiateisiškumo principu, ekspertai, atlikdami ekspertizę, visiems pareiškėjams turėtų taikyti tapačius reikalavimus, atskiriems pareiškėjams nesuteikdami privilegijuotos padėties kitų pareiškėjų atžvilgiu.

8528.

86Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

8728.1.

88Teismas skundžiamame sprendime nevertino VPK Apeliacinio skyriaus sprendimo kaip nepagrįsto ar neteisėto. Kaip pažymėta teismo sprendimo 21 punkte, šis teismo sprendimas grindžiamas argumentais ir motyvais, kurie nebuvo nurodyti 2016 m. spalio 4 d. VPK Apeliacinio skyriaus sprendime. Todėl atsakovas negalėtų pateikti skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo vertinimo pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą – kad žymuo yra vien forma, suteikianti prekėms esminę vertę, t. y. tuo pagrindu, kuriuo nebuvo pagrįstas 2016 m. spalio 4 d. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas. Atsakovas tik norėtų atkreipti dėmesį, kad ESINT bei Europos Sąjungos teismų praktika nurodytu pagrindu nėra gausi ir išsami. Kaip vieną iš pavyzdžių galima būtų pateikti ESINT Apeliacinės tarybos 2013 m. sausio 16 d. sprendimą byloje R 2520/2011-5, kuriuo buvo atsisakyta registruoti erdvinį žymenį, sudarytą iš gitaros korpuso vaizdo, muzikos instrumentams. Atsižvelgiant į apelianto argumentus dėl ginčo žymens pripažinimo „modernaus meno kūriniu, unikaliu savo forma“, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis pats pripažįsta, jog pareikštą žymenį sudarantis buteliukas, turintis istorinę ir meninę reikšmę, galėtų būti laikomas suteikiančiu prekėms vertę. ESTT praktikoje pripažįstama, kad „dėl to, kad forma suteikia prekei esminę vertę, negalima atmesti galimybės, kad kitos prekės savybės taip pat gali suteikti jai reikšmingą vertę“ (ESTT 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Hauck GmbH & Co. kg prieš Stokke A/S, C-205/13).

8928.2.

90Teismas skundžiamame sprendime nenustatė ir nepripažino VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Atsakovas palaiko visus skundžiamo sprendimo motyvus bei argumentus, išdėstytus atsakovo atsiliepime bei triplike pirmosios instancijos teismui.

9128.3.

92Teismas skundžiamame sprendime nenustatė, kad VPB Apeliacinio skyriaus atliktas įrodymų vertinimas pagal PŽĮ 6 straipsnio 2 dalį būtų neteisingas ar neteisėtas. Atsakovas palaiko visus VPB Apeliacinio skyriaus sprendime bei atsiliepime į ieškinį ir triplike išdėstytus argumentus.

9328.4.

94Apelianto nurodyti duomenys dėl apsaugos tarptautinės registracijos ženklui suteikimo kitose valstybėse automatiškai nėra pagrindas suteikti apsaugą ginčo žymeniui Lietuvoje, kadangi kiekvienu atveju konkretaus žymens vertinimas yra individualus, priklausantis nuo kiekvienos bylos faktinių aplinkybių.

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9729.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalys). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9930.

100Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo registruoti Lietuvoje tarptautinį prekių ženklą (erdvinį buteliuko vaizdą) Nr. 450 944 A.

10131.

102Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, remiantis 2018 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1981 2 straipsnio 3 dalimi, prekių ženklų paraiškoms, kurios paduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos (t. y. iki 2019 m. sausio 1 d.), taip pat tarptautinėms ženklo registracijoms, kuriose nurodyta Lietuvos Respublika, atliktoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nagrinėti ir prekių ženklams registruoti, įskaitant prekių ženklų registracijos užprotestavimo procedūrą, taikomos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nuostatos, galiojusios iki šio įstatymo įsigaliojimo.

10332.

104Ieškovas prašymą dėl tarptautinio figūrinio prekių ženklo Nr. 459 944 A vėlesnio teritorinio apsaugos išplėtimo Lietuvos Respublikoje Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO) pateikė 2014 m. sausio 22 d., ginčijamas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimas priimtas 2016 m. spalio 4 d., todėl, remiantis minėta Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo norma, nagrinėjamu atveju taikytina iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusi Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio redakcija ir atitinkami jo punktai. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime vadovavosi (taikė) nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo redakcija ir jo 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunkčiu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad turinio prasme pastaroji norma iš esmės analogiška byloje taikytinos įstatymo redakcijos 6 straipsnio 1 dalies 7 punktui (atitinkamai jo daliai), apeliacinės instancijos teismas pritaria atsakovės nuomonei, kad netinkamos įstatymo redakcijos nurodymas nagrinėjamu atveju neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

10533.

106Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo žymuo negali būti registruojamas prekių ženklu, nes jis yra sudarytas vien iš formos, suteikiančios prekėms esminę vertę (PŽĮ 6 straipsnio, reglamentuojančio absoliučius atsisakymo registruoti ženklą arba jo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindus, 1 dalies 7 punktas).

10734.

108Apeliantas teigia, kad teismas atmesdamas ieškinį nurodytu teisiniu pagrindu esmingai pažeidė civilinio proceso teises, nes atsakovas ginčijamame sprendime iš esmės nepasisakė dėl PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyto teisinio pagrindo taikymo, atsakovo sprendimas šioje dalyje buvo nemotyvuotas, netgi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas dėl ieškinio šiuo teisiniu pagrindu iš esmės nepasisakė, todėl, anot ieškovo, su juo sutiko. Nors atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas taip pat nurodo, kad VPK Apeliacinis skyrius savo sprendimą grindė PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktu tik tuo aspektu, kad žymuo yra vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis, o ne vien forma, suteikianti prekėms esminę vertę (pagrindas, kurį taikė pirmosios instancijos teismas), vis dėlto apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto pozicija, kad atmesdamas ieškinį nurodytu teisiniu pagrindu pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apelianto atstovė pasisakė dėl aptariamo absoliutaus atsisakymo registruoti ženklą pagrindo, t. y. argumentavo, kad žymuo nėra vien forma, kuri suteikia prekėms esminę vertę (2019 m. sausio 15 d. teismo posėdžio garso įrašas), todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad priimtas teismo sprendimas apeliantui nebuvo siurprizinis.

10935.

110Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad minėtą atsisakymo registruoti žymenį prekių ženklu pagrindą pirmosios instancijos teismas taikė netinkamai.

11136.

112Kaip minėta, pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą (aktualią jo dalį), žymuo negali būti registruojamas prekių ženklu, jeigu jis yra vien forma, suteikianti prekėms esminę vertę.

11337.

114Pirmosios instancijos teismas, pritaręs apelianto argumentams, kad prašomas registruoti žymuo yra gerai pasaulyje žinomas modernaus meno kūrinys, unikalus savo forma, padarė išvadą, kad šio žymens forma yra ypatingo dizaino ir dizainas yra pagrindinis apelianto žymens elementas, kuris padidina prekės patrauklumą, t. y. jos komercinę vertę. Todėl, nepaisant kitų prekės savybių, galinčių taip pat suteikti prekei didelę vertę, forma, anot pirmosios instancijos teismo, suteikia prekei esminę vertę.

11538.

116Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino (taikė) „vertės“ sąvoką, taip pat netinkamai pritaikė patį vertės nustatymo modelį, nes, pasak apelianto, būtent parfumerijos gaminių kvapas, o ne įpakavimas sukuria prekės esminę vertę.

11739.

118Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu (redakcija, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.) įgyvendinta 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija). ESTT, aiškindamas nurodytos Direktyvos (ir iki jos priėmimo galiojusios Direktyvos Nr. 89/104/EEB) nuostatas, be kita ko, remiasi jurisprudencija, kuria aiškinamos 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (ir iki jo įsigaliojimo galiojusio Reglamento Nr. 40/94) nuostatos. Kaip yra nurodęs ESTT, ir nacionalinės prekių ženklų sistemos, ir Europos Bendrijos prekių ženklo sistema yra sukurtos harmonizuotų teisės aktų pagrindu, todėl jos turi tuos pačius tikslus ir, nors veikia skirtingais geografiniais lygmenimis, sudaro vieną integruotą visumą (ESTT 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Koninklijke KPN Nederland NV, C- 363/99; kt.). Dėl šios priežasties, aiškindamas minėtą PŽĮ nustatytą atsisakymo registruoti žymenį prekių ženklu pagrindą, apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, atsižvelgia ir į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gaires.

11940.

120ESINT Gairėse nurodoma, kad sąvoka „vertė“ turėtų būti aiškinama ne tik kaip komercinė (ekonominė), bet ir atsižvelgiant į „patrauklumą“, t. y. tikimybę, kad prekės bus nusipirktos pirmiausia dėl konkrečios jų formos <...> (ESINT Europos Sąjungos prekių ženklų nagrinėjimo gairių B dalis, 4 skirsnis: Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai, 6 skyrius). Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pritaria apelianto pozicijai, kad spręsti, jog parfumerijos gaminius vartotojai rinksis pirmiausia dėl jų talpyklos (buteliuko formos), o ne dėl kitų prekės savybių, tokių kaip kvapas, ar kitų priežasčių, nėra pakankamo pagrindo.

12141.

122ESINT praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, jog aplinkybės, kad forma gali būti maloni ar patraukli, nepakanka jos neregistravimui pagrįsti. Jeigu taip būtų, būtų beveik neįmanoma įsivaizduoti jokio formos prekių ženklo, kadangi šiuolaikiniame versle nėra nė vieno pramonei naudingo produkto, kuris prieš pateikiamas į rinką nebūtų ištirtas, pagrįstas moksliniais ir pramoninio dizaino tyrimais (R 395/1999-3, SINGLE SQUARE CLASP, 22–36 paragrafai). Be to, jei forma ar kita savybė yra patraukli dėl to, kad ją sukūrė žymūs dizaineriai ir (arba) taip yra dėl rinkodaros pastangų, o ne dėl pačios formos ar kitos savybės estetinės vertės, Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis netaikomas (R 486/2010-2, SHAPE OF A CHAIR (3D), 20–21 paragrafai).

12342.

124Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog prašomas registruoti žymuo yra sudarytas vien iš formos, kuri prekei suteikia esminę vertę, nėra pakankamai pagrįsta, todėl ir aptariamas absoliutus žymens neregistravimo pagrindas konstatuotas nesant pakankamo pagrindo. Kaip nurodoma minėtose ESINT Gairėse, daugeliu atveju tinkamas žymens įvertinimas bus galimas tik turint įrodymų, kad estetinė formos ar kitos savybės vertė savaime gali nulemti produkto komercinę vertę ir vartotojo pasirinkimą. Nagrinėjamu atveju tokių įrodymų, t. y. kad parfumerijos gaminiai bus perkami pirmiausia dėl buteliuko formos, byloje nepateikta.

12543.

126Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog egzistuoja pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012).

12744.

128Konstatavęs, kad ginčo žymuo neregistruotinas prekių ženklu pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą, pirmosios instancijos teismas nevertino, ar ženklas turi ar dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 2 dalis). Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje dalyje bylos esmė nebuvo atskleista ir, atsižvelgiant į tirtinų aplinkybių bei įrodymų apimtį ir pobūdį, apeliacinės instancijos teisme, nepažeidžiant byloje dalyvaujančių asmenų teisės į apeliaciją, taip pat negali būti atskleista. Dėl šios priežasties skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

129Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

130Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas Chanel SARL ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 7. 2.... 8. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė susiaurinti ginčo prekių ženklo... 9. 3.... 10. Nurodė, kad 2014 m. sausio 22 d. Pasaulio intelektinės nuosavybės... 11. 4.... 12. PINO informavo atsakovą apie ieškovo kreipimąsi. Atsakovas atliko ieškovo... 13. 5.... 14. Ieškovas pateikė apeliaciją atsakovo Apeliaciniam skyriui, tačiau... 15. 6.... 16. Ieškovas nurodė, kad pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių... 17. 7.... 18. Nurodė, kad erdvinis prekių ženklas, kuriame yra naudojamas buteliuko... 19. 8.... 20. Siekiamame įregistruoti tarptautiniame prekių ženkle, turinčiame buteliuko... 21. 9.... 22. Be to, ieškovas atkreipė dėmesį, kad erdviniams ženklams, kaip ir kitiems... 23. 10.... 24. Ieškovas nurodė Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-393/02,... 25. 11.... 26. Pagal susiformavusią teismų praktiką pakanka, kad registruojamas žymuo... 27. 12.... 28. Ieškovas nesutiko su atsakovo skundžiamame sprendime nurodomais argumentais,... 29. 13.... 30. Kadangi daugelis 3 klasės prekių gamintojų naudoja skirtingo dizaino ir... 31. 14.... 32. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, palaikė savo argumentus, išdėstytus... 33. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 15.... 35. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 36. 16.... 37. Teismas pritarė ieškovo argumentams, kad prašomas registruoti kvepalų... 38. 17.... 39. Teismas nurodė, kad pagal teismų praktiką kiekvienas iš Reglamento Nr.... 40. 18.... 41. Teisingumo teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7... 42. 19.... 43. Kaip savo išvados, pateiktos priimant minėtą sprendimą byloje Philips,... 44. 20.... 45. Todėl, atsisakymo registruoti pagrindu, kurio tikslas – uždrausti, kad... 46. 21.... 47. Taikant 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)... 48. 22.... 49. Ieškovo žymenį sudaro vien tik forma.... 50. 23.... 51. Pagal PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktį, nereikalaujama, kad... 52. 24.... 53. Ginčo žymuo išsiskiria savo originaliomis savybėmis, tokiomis kaip:... 54. 25.... 55. Taigi, prašomo registruoti žymens forma yra ypatingo dizaino, o dizainas yra... 56. 26.... 57. Tokių aplinkybių visumos nustatymo pakako teismui pripažinti, kad turi būti... 58. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 59. 27.... 60. Apeliaciniu skundu ieškovas Chanel SARL prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 61. 27.1.... 62. Atsakovas ginčijamame sprendime iš esmės nepasisakė dėl PŽĮ 6 straipsnio... 63. 27.2.... 64. Kaip ir nustatė teismas, ginčo žymuo išsiskiria savo originaliomis... 65. 27.3.... 66. Registruojamas grafinis žymuo – klasikinis Chanel buteliukas, nėra savo... 67. 27.4.... 68. Registruojamo grafinio žymens – klasikinio Chanel buteliuko – vaizdas yra... 69. 27.5.... 70. Pareikštas registruoti tarptautinis figūrinis prekių ženklas, turintis... 71. 27.6.... 72. Vertinant, ar ieškovo pateiktas registruoti žymuo yra tik forma, suteikianti... 73. 27.7.... 74. ESINT gairėse pateikiamas ir sąvokos „vertė“ išaiškinimas –... 75. 27.8.... 76. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) taip pat palaiko... 77. 27.1.... 78. ESINT gairėse pateikiamas pavyzdys žymens, kurį sudaro vien tik „kitos... 79. 27.2.... 80. Atsakovas savo sprendimą neregistruoti ieškovo tarptautinio figūrinio... 81. 27.3.... 82. Kadangi nėra pagrindo teigti, kad ieškovo tarptautinis figūrinis prekių... 83. 27.4.... 84. Teisinė apsauga tarptautiniam figūriniam prekių ženklui, turinčiam... 85. 28.... 86. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras atsiliepimu į... 87. 28.1.... 88. Teismas skundžiamame sprendime nevertino VPK Apeliacinio skyriaus sprendimo... 89. 28.2.... 90. Teismas skundžiamame sprendime nenustatė ir nepripažino VPB Apeliacinio... 91. 28.3.... 92. Teismas skundžiamame sprendime nenustatė, kad VPB Apeliacinio skyriaus... 93. 28.4.... 94. Apelianto nurodyti duomenys dėl apsaugos tarptautinės registracijos ženklui... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 29.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 99. 30.... 100. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsisakymo... 101. 31.... 102. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, remiantis... 103. 32.... 104. Ieškovas prašymą dėl tarptautinio figūrinio prekių ženklo Nr. 459 944 A... 105. 33.... 106. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ginčo žymuo negali būti... 107. 34.... 108. Apeliantas teigia, kad teismas atmesdamas ieškinį nurodytu teisiniu pagrindu... 109. 35.... 110. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais,... 111. 36.... 112. Kaip minėta, pagal PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 7 punktą (aktualią jo dalį),... 113. 37.... 114. Pirmosios instancijos teismas, pritaręs apelianto argumentams, kad prašomas... 115. 38.... 116. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino (taikė)... 117. 39.... 118. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu (redakcija,... 119. 40.... 120. ESINT Gairėse nurodoma, kad sąvoka „vertė“ turėtų būti aiškinama ne... 121. 41.... 122. ESINT praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, jog aplinkybės, kad forma gali... 123. 42.... 124. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 125. 43.... 126. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 127. 44.... 128. Konstatavęs, kad ginčo žymuo neregistruotinas prekių ženklu pagal PŽĮ 6... 129. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 130. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir bylą...