Byla 3K-3-118/2012
Dėl kelio ir kanalizacijos trasos servitutų nustatymo; trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas) ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės V. P. prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartį, priimtą civilinę bylą pagal ieškovės V. P. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. P. ieškinį atsakovui V. Z. dėl kelio ir kanalizacijos trasos servitutų nustatymo; trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties dalį, kuria panaikinta Širvintų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 19 d. sprendimo dalis, kuria nustatytas kanalizacijos trasos servitutas, ir šis klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; perdavė bylos dalį dėl kanalizacijos trasos servituto nustatymo apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo; kitą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties dalį paliko nepakeistą; grąžino kasatorei V. P. nepriimtus prie skundo pridėtus planšeto formuliaro–plano, V. Z. prašymo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymo, savo prašymo UAB „Širvintų vandenys“ ir atsakovo pateikto prašymo nuorašus.

5Teisėjų kolegija prašomoje išaiškinti nutartyje nurodė, kad kasacinis teismas pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį nagrinėja teisės klausimus ir nesprendžia kitaip dėl žemesnės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių, todėl kasacinio skundo argumentai, kuriuose nekeliama teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą, pažeidimo ar netinkamo aiškinimo bei taikymo klausimo, neduoda pagrindo abejoti skundžiamo procesinio sprendimo dalies dėl kelio servituto važiuoti prie lauko rūsio teisėtumu.

6Grąžindama bylos dalį dėl kanalizacijos trasos servituto nustatymo apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiai bylos daliai išnagrinėti nėra būtina rengti naujo servituto plano (kaip buvo nurodęs apeliacinės instancijos teismas kasacine tvarka apskųstoje nutartyje), užtenka nustatyti, kokio pločio ir ilgio žemės ruožas reikalingas vamzdynui aptarnauti, todėl apeliacinės instancijos teismas, tinkamai atlikdamas savo funkcijas, privalėjo surinkti, jo manymu, trūkstamus įrodymus ir išsiaiškinti šią faktinę aplinkybę.

7Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad kasaciniame procese draudžiama remtis naujomis aplinkybėmis ir naujais įrodymais, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teisme (CPK 347 straipsnio 2 dalis), todėl atsisakė priimti kasatorės prie skundo pridėtus dokumentus.

8Ieškovė V. P. pateikė prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartį, kuriame nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2012 m. vasario 15 d. neteisėtai nepriėmė jos rašytinių paaiškinimų; bylą nagrinėjusi kolegija nepagrįstai neprijungė prie bylos jos pateiktų dokumentų; apeliacinės instancijos ir kasacinis teismai neteisingai vertino faktines aplinkybes ir nenurodė, kokiu keliu privažiuoti prie rūsio ir kanalizacijos įrenginių; pažymi, kad atsakovui nuosavybės teisės atkurtos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Ieškovė prašo paaiškinti, kokiu būdu, nenustačius kelio servituto, privažiuoti prie pastatų, esančių vakarinėje jos sklypo pusėje ir juos aptarnauti.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį, kuri taikytina ir kasaciniame procese (CPK 340 straipsnio 5 dalis), jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Kasacinio teismo praktika dėl šios proceso teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota; joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Naujapilė“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-7-183/2006; 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės N. Šiugždaitės pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-242/2009; kt.). Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose konstatuota, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės prašyme kvestionuojamas nutarčių (atrankos ir bylą nagrinėjusios kolegijos), kurios pagal CPK 362 straipsnį yra galutinės ir neskundžiamos, turinys, jose išdėstyti argumentai, be to, keliami šioje civilinėje byloje nenagrinėti klausimai (dėl nuosavybės teisių atkūrimo atsakovui teisėtumo).

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 kovo 22 d. nutarties rezoliucinė dalis yra išdėstyta aiškiai. Kasacinis teismas grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo bylos dalį dėl kanalizacijos trasos servituto nustatymo. Apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmesti ieškinio reikalavimai dėl kelio servituto nustatymo, palikta nepakeista.

13Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės prašymo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartį (CPK 278 straipsnio 1 dalis).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

15Netenkinti ieškovės V. P. prašymo išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 22 d. nutartį.

16Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai