Byla 2-2552-192/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovei E. K., atsakovo UAB „Respublikos leidiniai“ atstovui advokatui J. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB BUAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „Respublikos leidiniai“ sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo atnaujinti ieškovo praleistą ieškinio senaties terminą, pripažinti atsakovo UAB „Respublikos leidiniai“ 2010-01-06 vienašalį tarpusavio skolų įskaitymą niekiniu ir negaliojančiu; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 14 288,79 Lt skolą už suteiktas reklamos paslaugas; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 3 433,35 Lt palūkanų už laiku neįvykdytą piniginę prievolę; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2009 m. gruodžio 24 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį iškelti UAB „( - )" bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2010 m. balandžio 6 d.. 2009-10-10 Kauno apygardos teisme buvo priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )", o 2009-10-23 teismo nutartimi bankroto byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - viso įmonės turto areštas. Administratorius, tikrindamas bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos duomenis, nustatė, kad ieškovas, suteikęs atsakovui reklamos paslaugas, 2009 m. spalio 29 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. RRR099690 - 14 288.79 Lt. Nurodė, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų, o būtent 2010-01-06 akto dėl skolų suderinimo, akivaizdu, kad atsakovas atliko vienašalį tarpusavio skolų įskaitymą, kadangi ieškovas iki reklamos paslaugų suteikimo buvo skolingas atsakovui. Atsakovas, atlikęs vienašalį įskaitymą, pažeidė imperatyvias įstatymo normas: ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p. numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali savo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto byla ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo. 2009-10-23 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovui dėl keliamos bankroto bylos buvo pritaikytas viso turto, t.y. ir turtinių teisių, areštas. 2009-12-24 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį iškelti ieškovui bankroto bylą, kuria taikė įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2010-04-06. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsakovo atliktas įskaitymas yra niekinis ir negaliojantis, nes atliktas tuo metu, kai ieškovo visas turtas, įskaitant ir turtines teises, buvo areštuotas dėl bankroto bylos jam kėlimo, t.y. tiek 2009-10-23, tiek 2009-12-24 teismo nutartimis. Teismui bankroto byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, draudžiama keisti ir turtinių teisių teisinę padėtį. Taigi ginčijamo įskaitymo atlikimas traktuotinas kaip CPK 18 str. įtvirtinto imperatyvo, kad teismo procesiniai sprendimai yra visuotinai privalomi, pažeidimas. Iš atsakovo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovas neturėjo jokių pretenzijų ieškovui dėl reklamos paslaugų suteikimo, todėl vienašališkai įskaitė priešpriešinius reikalavimus 2010-01-06 pranešdamas apie tai ieškovui, tačiau pripažinus šį įskaitymą niekiniu ir negaliojančiu, vadovaujantis CK 6.716 str. atsakovas yra skolingas ieškovui už suteiktas reklamos paslaugas 14288,79 Lt sumą. Tokiu atveju atsakovo finansinis reikalavimas būtų pateiktas tvirtinti ieškovo bankroto byloje, o atsiskaitymas su atsakovu vyktų remiantis ĮBĮ nustatyta tvarka. Vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d. nuostata, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Pagal CK 6.53 str. 2 d. prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti. PVM sąskaita faktūra už suteiktas reklamos paslaugas Atsakovui buvo pateikta 2009-10-29, todėl atsakovas ieškovo paskaičiavimais turi sumokėti 3 433,35 Lt palūkanų (1461 pradelsta dienų skaičiuojant nuo 2009-11-06 iki 2013-11-06, 6 % per metus - 857.33 Lt, per 1 dieną- 2.35 Lt, 1461 d x 2.35 Lt = 3 433,35 Lt). Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 str. 3 d. 8 p., bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi administratorius sužinojo apie sudarytą sandorį tik 2010 m. spalio 4 d., t.y. tuomet kai gavo iš atsakovo dokumentus. Ieškovas pripažįsta, kad ĮBĮ nustatytas ieškinio senaties terminas praleistas, tačiau mano, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl prašo terminą atnaujinti. Pirma, įmonės „( - )", t.y. ieškovo, bankroto procedūra yra itin sudėtinga dėl didelio informacijos (dokumentų ir kt.). įmonės debitorių ir kreditorių kiekio. 2013-12-12 dienos duomenimis ieškovo bankroto byloje patvirtinti 687 kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 31 607 972,71 Lt sumai. Antra, laiku ir tinkamai įgyvendinti savo pareigas administratorius negalėjo dėl įmonės buvusio direktoriaus neveikimo (visų įmonės dokumentų neperdavimo), nebendradarbiavimo. Administratorius net ir neturėdamas visų įmonės apskaitos ir kitų dokumentų, savo pastangomis, iš kitų fizinių, juridinių asmenų bei institucijų turėjo rinkti informaciją, kurios pagrindu, gindamas įmonės kreditorių interesus, teikė ieškinius dėl skolų išieškojimo, dėl sandorių nuginčijimo ir kt. Iš viso nuo bankroto proceso pradžios, teismams pateikta 44 procesiniai dokumentai, inicijuojantys procesą teisme (ieškiniai, pareiškimai ir kt), tame tarpe Kauno miesto apylinkės prokuratūrai 2011-09-30 pateiktas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nustačius galimai nusikalstamus buvusio įmonės vadovo veiksmus. Surinkęs pakankamai informacijos administratorius pateikė pareiškimą teismui dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kauno apygardos teismo 2012-04-30 nutartimi įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu (I t., b.l.131-136).

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovo BUAB „( - )" patikslintą ieškinį šiuo pagrindu atmesti. Nurodė, kad 2009 m. spalio 23 d. Kauno apygardos teismo nutartis ir jokios imperatyvios įstatymų nuostatos nebuvo pažeistos, kadangi ieškovas, už skolą atsakovui suteikdamas pastarajam skolos sumos ribose reklamos paslaugas, ne tik vykdė savo įprastą ūkinę-komercinę veiklą, kuri nebuvo uždrausta, tačiau ir mažino savo įsiskolinimus kreditoriams, tam tikslui nepanaudodamas jokio savo turto, t.y. sumažino savo skolas kreditoriams veiksmais, kuriais nebuvo mažinama pati ieškovo turto masė. Akivaizdu, kad tokiu būdu ne tik buvo patenkinti ieškovo ir atsakovo interesai, tačiau buvo sudarytos ir geresnės sąlygos kitiems ieškovo kreditoriams gauti jų reikalavimų patenkinimą, kadangi buvo likviduojamos ieškovo skolos nemažinant pastarojo turto masės. Paaiškino, kad visų pirma, ieškovas nuslepia ir nutyli teisingam šios civilinės bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes, kad ieškovas pagal 2009 m. liepos 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-19058-375/2009 buvo neginčijamai skolingas atsakovui 14 288,81 Lt skolos, 6 procentus procesinių palūkanų nuo skolos ir 107,00 Lt žymimo mokesčio. Ieškovas geranoriškai nevykdė teismo įsakymo ir atsakovo naudai neatliko jokių mokėjimų, priteistos skolos sumos nedengė ir neketino to daryti. Tačiau Ieškovas nuolatos prašė atsakovo leisti ieškovui atlyginti skolą atsakovui pagal teismo įsakymą, suteikiant šios sumos (14 288,81 Lt) ribose atsakovui reklamos paslaugas ir tokiu būdu atlyginant atsakovo naudai priteistą skolą. Kitaip tariant, ieškovas nuolatos prašė atsakovo leisti jam pašalinti įsiskolinimą reklamos paslaugų suteikimu, o ne piniginių lėšų sumokėjimu, kadangi, anot ieškovo, jis neturėjo galimybių atsiskaityti, jo turtas ir atsargos buvo perduotos bankui. Atsakovas, būdamas rūpestingas ir geranoriškas, siekdamas patenkinti ne tik savo, bet ir ieškovo interesus, atsižvelgdamas į jo dėstomus motyvus ir prašymus dėl alternatyvaus skolos padengimo būdo taikymo, taip pat vadovaudamasis šalių bendradarbiavimo ir ekonomiškumo principų reikalavimais, sutiko su ieškovo prašymais ir leido jam prašomu būdu padengti 14 288,81 Lt dydžio egzistavusią skolą, ieškovui šios sumos ribose suteikiant atsakovui reklamos paslaugas. Ieškovui suteikus aptariamas reklamos paslaugas 14 288,81 Lt sumai ir tokiu būdu padengus tokio dydžio skolą atsakovui, Ieškovas liko nebeskolingas atsakovui. Ieškinyje nurodoma 2009 m. spalio 29 d. sąskaita faktūra Nr. RRR099690 (toliau Sąskaita) 14 288,79 Lt sumai ieškovo buvo išrašyta tam, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių įmonių buhalterinę apskaitą, reikalavimai ir ieškovas galėtų tinkamai vesti savo buhalterinę apskaitą, tačiau ne tam, kad atsakovas ją apmokėtų. Dėl nurodytų priežasčių, siekdamas pabaigti savo finansinius metus ir abipusiai patvirtinti, kad ieškovas atsiskaitė su atsakovu dėl 14 288,81 Lt skolos sumos pagal teismo įsakymą, atsakovas nusiuntė ieškovui 2010 m. sausio 6 d. raštą. Vėliau, praėjus daugiau nei trims metams, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti pinigines lėšas pagal sąskaitas. Raštu nebuvo atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų tarp ieškovo ir atsakovo įskaitymas ir toks raštas negali būti kvalifikuojamas kaip vienašalis įskaitymas. Raštą ieškovui atsakovas pateikė, siekdamas tinkamai pabaigti savo finansinius metus ir abipusiai patvirtinti, kad ieškovas atsiskaitė su atsakovu dėl 14 288,81 Lt skolos sumos pagal teismo įsakymą. Taigi, atsakovui sutikus, kad ieškovas įvykdytų savo prievolę sumokėti skolą kitu būdu, t.y. suteikiant skolos sumos ribose reklamos paslaugas, ir ieškovui atlikus šias paslaugas, ieškovo prievolė sumokėti skolą pasibaigė. Jokie nauji teisiniai santykiai ir prievolės, tame tarpe atsakovo pareiga sumokėti ieškovui už reklamos paslaugas, neatsirado ir nebuvo sukurti. visiškai nepagrįsti ieškovo ieškinio motyvai, kad toks Ieškovo skolos Atsakovui likvidavimas, t.y. suteikiant Atsakovui skolos ribose reklamos paslaugas (taip atsiskaitant su Atsakovu), kokiu nors būdu galėjo pažeisti ar pažeidė 2009 m. spalio 23 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir j a taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog reklamos paslaugos, atsiskaitant su atsakovu, buvo teikiamos po nurodytos teismo nutarties priėmimo. Be to, aptariama Kauno apygardos teismo nutartimi buvo pritaikytas ieškovo nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštas, tačiau ieškovui nebuvo uždrausta vykdyti savo ūkinę-komercinę veiklą, tame tarpe teikti asmeninis reklamos paslaugas. Nagrinėjamu atveju ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytas 6 (šešių) mėnesių terminas, per kurį bankroto administratorius gali pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, yra seniausiai suėjęs. Ieškovas prašo teismo tokį terminą atnaujinti, motyvuodamas tuo, kad Ieškovo bankroto procedūra yra sudėtinga, ieškovo bankroto administratoriaus užimtumas yra didelis, o laiku ir tinkamai įgyvendinti savo pareigas Ieškovo bankroto administratoriui tariamai sutrukdė buvęs BUAB „( - )" direktorius (dėl dokumentų neperdavimo. nebendradarbiavimo). Atsakovo nuomone, aptariamas Ieškovo prašymas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir jame nurodyti argumentai yra nepagrįsti ir atmestini. Nėra objektyvių, svarbių ir pateisinamų priežasčių, kodėl ieškovo bankroto administratorius ieškinį pareiškė praėjus daugiau nei 3 (trims) metams po 2010 m. spalio 4 d., kartu su ieškiniu nėra pateikti jokie įrodymai ir ieškinyje nėra nurodytos jokios objektyvios aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių (I t., b.l.152-158).

5Ieškinys atmestinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-16 Kauno miesto apylinkės teismas išdavė teismo įsakymą dėl 14288,81 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 108,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ kreditoriaus UAB „Respublikos leidiniai“ naudai (I t., b.l. 117). Teismo įsakymas įsiteisėjo 2009-08-13 ir buvo perduotas priverstiniam vykdymui antstolės A. A. kontorai (I t., b.l. 116). 2009-08-27 skolininkui išsiųstas siūlymas sumokėti skolą ( II t., b.l. 12). Iš teismui pateikto susirašinėjimo tarp UAB „Respublikos leidiniai“ ir UAB „( - )“ nustatyta, kad UAB „( - )“ 2009-09-14 ir 2009-10-26 raštais bendrovė dėl sunkios finansinės padėties pasiūlė atsakovui atsiskaityti kitu būdu – reklamos paslaugomis radijo stotyse Kauno fonas, Kapsai, Ventus, FM Palanga (I t., b.l.1119, 122, 123-126). Teismui pateikta UAB „( - )“ UAB „Respublikos leidiniai“ išrašyta 2009-10-29 PVM sąskaita-faktūra 14288,79 Lt sumai, bei 2009-12-31 UAB „Respublikos leidiniai“ vyr. finansininkės pasirašytas Skolų suderinimo aktas tarp UAB „( - )“ ir UAB „Respublikos leidiniai“, kuriame nurodyta, kad galutinį saldo (skirtumą tarp debito ir kredito) sudaro 0 Lt (b.l. 75, 97).

7Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį iškelti UAB „( - )" bankroto bylą (b.l. 76-79). Nutartis įsiteisėjo 2010 m. balandžio 6 d. (b.l. 80-86). 2009-10-23 Kauno apygardos teismas nutartimi iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo areštavo uždarąjai akcinei bendrovei „( - )“, įmonės kodas 133917559, esančiai Nemuno g. 14B-15, Kaune, priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. 2009-12-24 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria iškelta bankroto byla, iki nutarties įsiteisėjimo dienos įmonės nekilnojamam ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui buvo uždėtas areštas (I t., b.l.78). 2012-04-30 Kauno apygardos nutartimi UAB „( - )“ bankrotą pripažino tyčiniu (I t., b.l.136-142). 2010-10-04 BUAB „( - )“ bankroto administratorius informavo atsakovą dėl 14288,79 Lt skolos sumokėjimo (I t., b.l. 89), atsakovas 2010-10-14 raštu Nr.312 atsakė, kad UAB „Respublikos leidiniai“ nėra skolinga ieškovui (I t., b.l.92), 2013-10-14 ieškovas pakartotinai priminė atsakovui apie 14288,79 skolą (I t., b.l.90), atsakovas 2013-10-24 raštu Nr. 213 atsakė, kad nėra skolingas ieškovui (I t., b.l.91). 2013-11-06 BUAB „( - )“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos bei palūkanų priteisimo (I t., b.l. 3).

8Ieškovas nurodo, kad atsakovas neteisėtai 2010-01-06 atliko vienašalį tarpusavio skolų įskaitymą. Atsakovas, atlikęs vienašalį įskaitymą, pažeidė imperatyvias įstatymo normas, ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p., ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p., t.y. įskaitymas atliktas tuo metu, kai ieškovo visas turtas, įskaitant ir turtines teises, buvo areštuotas dėl bankroto bylos jam kėlimo, t.y. tiek 2009-10-23, tiek 2009-12-24 teismo nutartimis, tuo tarpu teismui bankroto byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, draudžiama keisti ir turtinių teisių teisinę padėtį.

9Atsakovas ir jo atstovas nesutinka su ieškinio motyvais nurodydamas, kad 2009 m. spalio 23 d. Kauno apygardos teismo nutartis ir jokios imperatyvios įstatymų nuostatos nebuvo pažeistos, kadangi ieškovas, už skolą atsakovui suteikdamas reklamos paslaugas, ne tik vykdė savo įprastą ūkinę-komercinę veiklą, kuri nebuvo uždrausta, tačiau ir mažino savo įsiskolinimus kreditoriams, tam tikslui nepanaudodamas jokio savo turto, t.y. sumažino savo skolas kreditoriams veiksmais, kuriais nebuvo mažinama pati ieškovo turto masė.

10CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos šalies pareiškimo, kas reiškia, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris. Įskaityti galima tik vienarūšį priešpriešinį reikalavimą, kurio terminas yra suėjęs arba nenurodytas, arba apibūdintas pagal pareikalavimo momentą (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

11Susipažinęs su bylos medžiaga ir išklausęs šalių atstovus, teismas daro išvadą, kad ieškovas iki bankroto bylos iškėlimo neturėjo reikalavimo teisės atsakovui, nes ieškovo suteiktos ginčo reklamos paslaugos šalių sutarimu buvo atliktos ne tikslu gauti naujų pajamų, bet siekiant pabaigti ieškovo prievolę atsakovui vietoj reikiamo įvykdymo atliekant kitos rūšies įvykdymą (LR CK 6.123 str. 1 d.), t.y. vietoj 14288,79 Lt skolos sumokėjimo pagal 2009-07-16 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą, atsakovas sutiko priimti UAB „( - )“ siūlomas reklamos paslaugas už tą pačią sumą. Tą įrodo teismui pateikti UAB „( - )“ raštai atsakovui (I t., b.l. l.1119, 122, 123-126), atsakovo paaiškinimai, taip pat tai patvirtina 2009-07-16 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymo bei 2009-10-29 PVM sąskaitos-faktūros sumų tapatumas (I t., b.l. 75, 117). Vadovaujantis teismui pateiktais rašytiniais įrodymais ir atsakovo paaiškinimais, konstatuotina, kad UAB „( - )“ prievolė atsakovui pagal 2009-07-16 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą dėl 14288,81 Lt skolos pasibaigė atsakovui UAB „Respublikos leidiniai“ priėmus UAB „( - )“ reklamos paslaugas už 14288,81 Lt sumą (LR CK 6.39 str., 6.123 str.). Pažymėtina, kad bylos medžiagoje esantis 2009-12-31 UAB „Respublikos leidiniai“ vyr. finansininkės pasirašytas Skolų suderinimo aktas tarp UAB „( - )“ ir UAB „Respublikos leidiniai“ (b.l. 75, 97), nepaneigia tarp šalių buvus susitarimą dėl prievolės įvykdymo būdo pakeitimo (LR CK 6.39 str. 2 d., 6.123 str. 1 d.).

12Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti. Ieškovas prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes jis praleistas dėl svarbių priežasčių - ieškovo bankroto procedūra yra itin sudėtinga dėl didelio informacijos ir įmonės debitorių ir kreditorių kiekio (2013-12-12 dienos duomenimis ieškovo bankroto byloje patvirtinti 687 kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 31607972,71 Lt sumai), taip pat laiku ir tinkamai įgyvendinti savo pareigas administratorius negalėjo dėl įmonės buvusio direktoriaus nebendradarbiavimo.

13Ieškinio senatis - tai laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Tai reiškia, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialinio teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Ieškinio senaties terminas nėra naikinamasis, nes teismas, pripažinęs, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties, turi teisę jį atnaujinti (CK 1.131 str. 2 d.). Ieškinio senaties institutas negali būti vertinamas kaip vienašalis, t. y. nustatytas tik vienos civilinio teisinio santykio šalies interesais. Šis terminas nustatomas tiek ieškovo, tiek ir atsakovo interesais. Viena vertus, juo yra užtikrinamas civilinių teisinių santykių stabilumas ir apibrėžtumas. Civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, jog, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotasis asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apginti pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano jog jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senatis skatina nukentėjusiąją šalį imtis priemonių operatyviai ginti savo pažeistas teises. Tais atvejais, kai egzistavo kokios nors aplinkybės, nepriklausančios nuo asmens valios ir sukliudžiusios jam laiku, nepasibaigus ieškinio senaties terminui, kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, taip pat ir tais atvejais, jeigu asmuo, veikdamas protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekė ginti savo pažeistas teises, negalima būtų pripažinti, jog tai suteiktų atsakovui teisę tikėtis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista, taip pat negalima pripažinti, jog, esant aukščiau minėtoms aplinkybėms, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo atitiktų ieškinio senaties teisinio instituto paskirtį. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2002).

14Ieškovas nurodo, kad apie sudarytą sandorį sužinojo tik 2010 m. spalio 4 d., tokiu būdu konstatuotina, kad būtent 2010-10-04 bankroto administratorius įgijo teisę pareikšti ieškinį teisme dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei skolos priteisimo. Pažymėtina, jog bankroto administratoriaus pareigos susipažinti su bankrutuojančios įmonės sandoriais terminą ir momentą nustato imperatyvi specialioji norma – ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas, nustatantis pareigą administratoriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Vadovaujantis išdėstytu ieškovas ieškinį turėjo teisę pareikšti iki 2011 m. balandžio 4 d., tačiau to nepadarė. Pažymėtina, kad ieškovas praleido ir LR CK 6.66 str. straipsnyje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą dėl kreditorių teises pažeidžiančio sandorio pripažinimo negaliojančiu.

15Teismas taiko ieškinio senatį, kai ginčo šalis to reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.). Ieškinio senaties termino eiga pasibaigia praėjus įstatyme nustatytam ieškinio senaties terminui, jeigu šio termino eiga nebuvo sustabdyta (CK 1.129 straipsnis), nutraukta (CK 1.130 straipsnis) ar įstatymų arba Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais pratęsta (CK 1.13 straipsnio 1 dalis, 1.125 straipsnio 2 ir 11 dalys, 1.127 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatuoja, jog laikytina, kad ieškovas sužinojo apie sandorį 2010-10-04, tačiau į teismą per nustatytą terminą nesikreipė ir praleido ieškinio senaties terminą (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 d., LR CK 6.66 str.). Ieškovas neįrodinėjo, kad terminas buvo sustabdytas, nutrauktas ar pratęstas.

16Teismas, susipažinęs su ieškovo nurodytomis termino praleidimo priežastimis – didelė bankroto bylos apimtis bei buvusio vadovo nebendradarbiavimas, mano, kad rūpestingo asmens požiūriu ieškovo delsimas kreiptis į teismą (praėję net trys metai) nepateisinamas, laikytina, kad administratorius apie ginčo santykius sužinojo 2010-10-04, nuo šio momento administratorius turėjo imtis visų būtinų veiksmų. Bankroto administratorius, turėdamas teisinį išsilavinimą, bankroto administratoriaus darbo patirtį ir reikiamą kvalifikaciją, turėjo elgtis pagal dar aukštesnius jo funkcijoms keliamus atsargaus, atsakingo, sąžiningo, atidaus ir protingo elgesio standartus. Atsižvelgiant į tai, kad tarp administratoriaus ir atsakovo vyko susirašinėjimas dar 2010 metais ir administratorius turėdamas visą reikiamą informaciją ilgą laiką į teismą nesikreipė, nenustačius objektyvios termino praleidimo priežasties ir atnaujinus senaties terminą, teismo nuomone, būtų paneigti teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principai, nebūtų užtikrintas teisinio reguliavimo tikrumas ir stabilumas, apsaugotos visų teisinių santykių subjektų teisės, įgytos teisės, gerbiami teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai. Vadovaujantis išdėstytu, teismas laiko, jog pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą nėra.

17Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti, todėl ieškovo ieškinys šiuo pagrindu atmestinas.

18Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 2420,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų (II t., b.l. 46, 47) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. b.l. 68-70). Teismas taip pat nustato, kad bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios su bankrutuojančios bendrovės administratoriaus Įmonių bankroto įstatyme numatytų dministratoriaus pareigų įgyvendinimu, todėl iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-700/2013).

19Valstybė šioje byloje patyrė 13,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį patenkinus šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 263 str., 265 str., 268 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 133917559, atsakovo UAB „Respublikos leidiniai“, į.k. 124251033, naudai 2420,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų 00 ct) atstovavimo išlaidų, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

23Priteisti valstybės naudai iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 133917559, 13,63 Lt (trylika litų 63 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo atnaujinti ieškovo praleistą ieškinio... 3. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. gruodžio 24 d. Kauno apygardos teismas priėmė... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškinio... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-16 Kauno... 7. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24 d. Kauno... 8. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neteisėtai 2010-01-06 atliko vienašalį... 9. Atsakovas ir jo atstovas nesutinka su ieškinio motyvais nurodydamas, kad 2009... 10. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos šalies... 11. Susipažinęs su bylos medžiaga ir išklausęs šalių atstovus, teismas daro... 12. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.... 13. Ieškinio senatis - tai laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui... 14. Ieškovas nurodo, kad apie sudarytą sandorį sužinojo tik 2010 m. spalio 4... 15. Teismas taiko ieškinio senatį, kai ginčo šalis to reikalauja (CK 1.126 str.... 16. Teismas, susipažinęs su ieškovo nurodytomis termino praleidimo priežastimis... 17. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki... 18. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos jo turėtos... 19. Valstybė šioje byloje patyrė 13,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 263 str., 265 str., 268... 21. ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 133917559, atsakovo UAB... 23. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 133917559,... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...