Byla 2A-700/2013
Dėl negautų pajamų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-850-340/2012. Teisėjų kolegija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kirtimų autoservisas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kirtimų autoservisas“ ieškinys atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inchcape Motors“ dėl negautų pajamų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-850-340/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai teismas, atmesdamas bankrutuojančios įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus ieškinį, atsakovui bylinėjimosi išlaidas priteisė, atlyginant jas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 656 386,86 Lt negautų pajamų. Ieškinį grindė atsakovo sutartinio įsipareigojimo, prisiimto šalių 2008-12-01 pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi, nevykdymu. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad bendradarbiavimo sutartis, kurios nevykdymu ieškovas grindė ieškinio reikalavimus, yra teisėtai nutraukta.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 22 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti ir priteisti atsakovui UAB „Inchcape Motors“ iš ieškovo BUAB „Kirtimų autoservisas“ 4240 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 550 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų, iš viso 4790 Lt bylinėjimosi išlaidų, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

7Teismas sprendė, kad pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei už bendradarbiavimo sutarties nuostatų pažeidimą nėra, nes sutartis pasibaigė, teisėtai vienašališkai ją nutraukus.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas sutiko su atsakovo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytais motyvais, kad bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios su bankrutuojančios bendrovės administratoriaus Įmonių bankroto įstatyme numatytų administratoriaus pareigų įgyvendinimu, todėl išlaidos turi būti atlyginamos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Kirtimų autoservisas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. sprendimą pakeisti, iš sprendimo rezoliucinės dalies eliminuojant sakinio dalį „atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų“. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš apelianto bankroto administravimo išlaidų, pažeidė kreditorių teises ir interesus. Administravimo išlaidos – tai sumos, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės, t.y. iš lėšų, iš kurių bus tenkinami kreditorių reikalavimai, todėl teismas be teisinio pagrindo suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių – atsakovui, pažeisdamas Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintą kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką. Taip pat teismas neteisėtai prisiėmė išimtinę kreditorių susirinkimo kompetenciją, nes pagal ĮBĮ 23 bei 36 straipsnius, administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia, administravimo išlaidų mokėjimų eilę nustato kreditorių susirinkimas.
  2. Teismas nesilaikė teismų praktikos šiuo klausimu, t.y. nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-252/2012.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Inchcape Motors“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad pažeidžiami kitų kreditorių interesai. Kreditoriai paskyrė apelianto administravimui lėšas, iš kurių turi būti apmokami visi administratoriaus veiksmai ir jų pasekmės. Bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš administravimo išlaidų automatiškai nepadidina paskirtos administravimui sumos, priešingai – administratorius nepretenduoja į lėšas, iš kurių tenkinami kreditorių reikalavimai.
  2. Apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-252/2012 nesivadovautina, nes, pirma, ji netaikytina esamai situacijai, kadangi apelianto nurodytoje byloje teismas sprendė dėl bylinėjimosi išlaidų, kilusių iš ginčo dėl kreditorinio reikalavimo bankroto byloje priteisimo, išlaidos kilo kreditoriui, kurio reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, tuo tarpu esamu atveju ginčo iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo, ginčą pradėjo bankroto administratorius, todėl bylinėjimosi išlaidos negali būti susietos su kreditoriniu reikalavimu, atsiradusiu iki bankroto bylos iškėlimo ir, antra, apelianto nurodyta nutartis prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011 pateiktam išaiškinimui, kad bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš administravimo išlaidų nėra kreditorių interesų pažeidimas ar išimtinės kreditorių susirinkimo kompetencijos perėmimas.
  3. Pagrįsta ir logiška, kad bankroto administratoriaus inicijuotas bylinėjimasis privalo būti dengiamas iš administravimo išlaidų, nes administratorius privalo įvertinti savo veiksmų galimas pasekmes bei turi kilusias pasekmes prisiimti. Atsakovo atžvilgiu pareiškus nepagrįstą ieškinį, jis dar labiau nukentėtų, jei būtų traukiamas į bankroto procesą, į kreditorių eilę, nes tokiu atveju,nesant hipotekiniu kreditoriumi, jo galimybėsatgauti priteistas bylinėjimosi išlaidas būtų itin nedidelės.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliaciniu skundu keliamas teismo sprendimo dalies, kuria teismas nurodė priteisti atsakovui 4 790 Lt bylinėjimosi išlaidas, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų, teisėtumo klausimas. Apeliantas neginčija priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, o kvestionuoja teismo sprendimą dalyje, kuria teismas nusprendė bylinėjimosi išlaidas priteisti iš bankroto administravimo išlaidų.

13Apeliacinis skundas grindžiamas ĮBĮ nuostatų pažeidimu, nes, apelianto manymu, teismas pažeidė įstatyme nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką, tuo pažeisdamas kitų kreditorių interesus ir prisiimdamas kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtiną administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo funkciją. Savo poziciją apeliantas grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-26 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-252/2012 pateiktu išaiškinimu dėl bylinėjimosi išlaidų nepagrįsto priteisimo iš administravimo išlaidų.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės prievolių, atsiradusių dėl bankroto proceso metu priteistų kitos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų, vykdymo klausimą detaliai yra išnagrinėjęs ir pateikęs išaiškinimus Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, kuria, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, pakoregavo ankstesnę Lietuvos apeliacinio teismo poziciją šiuo klausimu. Minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, jogįmonės, kuriai iškelta bankroto byla, piniginė prievolė, atsiradusi išsprendus procesinį bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priskirtina prie šios bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų, dėl ko kreditorių reikalavimai dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintini ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis. Tokią išvadą Lietuvos apeliacinis teismas motyvavo tuo, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 str. 2 d., 3 d.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovo BUAB „Kirtimų autoservisas“ bankroto administratorius pareiškė teisme reikalavimą atsakovui dėl negautų pajamų, ieškinį grįsdamas atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Atsakovui nesutikus su pareikštu ieškiniu, jis buvo įtrauktas į teisminį procesą ir patyrė išlaidas, susijusias su advokato pagalbos už advokato suteiktas teisines paslaugasir banko garantijos apmokėjimu, kurios, teismui pripažinus bankroto administratoriaus reikalavimą nepagrįstu ir ieškinį atmetus, iš dalies buvo priteistos iš ieškovo. Taigi, šiuo atvejuieškovo prievolė sumokėti atsakovui teismo priteistas sumas atsirado po bankroto bylos iškėlimo. Šių išlaidų paskirtis – ginčo šalies, kuri buvo įtraukta į bylos nagrinėjimą bankroto administratoriaus iniciatyva, gindamasi nuo jai pareikšto reikalavimo, bylos nagrinėjimo metu turėtų bylinėjimosi išlaidų, kurios buvo priteistos, teismui konstatavus bankroto administratoriaus pareikšto reikalavimo nepagrįstumą bei neteisėtumą, kompensavimas. Darytina išvada, jog ši ieškovo piniginė prievolė atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Pažymėtina, jog jei ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, reikšdamas ieškinį patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Todėl tuo atveju, jei išsprendus pareikštus reikalavimus, jie yra netenkinami, o ieškovui, atstovaujamam bankroto administratoriaus,teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos taip pat turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, priešingu atvejuatsakovas, kurio atžvilgiu po bankroto bylos ieškovui iškėlimo buvo pareikštas nepagrįstas reikalavimas,turėtų nepagrįstai prisiimti ieškovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką. Tokiu būdu ieškovas būtų įtrauktas į bendrą kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo eilę ir, kaip teisingai nurodo atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą, jo galimybės atgauti priteistas bylinėjimosi išlaidas būtų nedidelės, be to, jis būtų įtraukiamas į bankroto procesą, kuriame, įgyvendindamas savo kaip kreditoriaus teises, galimai patirtų dar papildomų išlaidų. Tokia situacija neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų ir bankrutuojanti įmonė atsidurtų privilegijuotoje padėtyje, o tai prieštarautų proceso šalių lygiateisiškumo principui (CPK 17 str.), nes bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais.

16Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš administravimo išlaidų, pažeidė kitų kreditorių interesus ir prisiėmė kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtiną administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo funkciją. Kreditoriai, kurių reikalavimai atsirado po bankroto bylos iškėlimo ir kurių reikalavimų atsiradimą sąlygojo bankroto administratoriaus veiksmai, nelaikytini lygiaverčiais kreditoriams, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011, aplinkybė, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina kreditorių susirinkimas, savaime nereiškia, jog iš šios sąmatos negali būti dengiamos kitos sąmatoje nenumatytos išlaidos. Jeigu tam tikros išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti, tai tokios išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos.

17Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį pirmosios instancijos teismo priteistos atsakovui bylinėjimosi išlaidos kvalifikuotinos kaip ieškovo - bankrutavusios įmonės administravimo išlaidos. Atsakovo reikalavimas dėl tokių lėšų grąžinimo tenkintinas ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kartu su kitomis administravimo išlaidomis. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

18Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo – UAB „Inchcape motors“ atstovo prašymas priteisti 2 673,15 Lt dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (b.l. 174-182). Kadangi apeliacinis skundas atmestas, laikytina, kad sprendimas priimtas atsakovo naudai, todėl jo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies, nors pastaroji būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus rekomendacinius užmokesčio dydžius, į tai, kad apeliaciniu skundu nebuvo keliami itin sudėtingi teisiniai klausimai, todėl atsiliepimas į apeliacinį skundą nereikalavo faktinių aplinkybių tyrimo ar itin detalios ir sudėtingosteisinės analizės bei vadovaudamasi ne tik CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, mažina atsakovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį iki 500 Lt. Atsižvelgiant į šioje nutartyje Lietuvos apeliacinio teismo išdėstytus motyvus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų, atsakovo išlaidos, patirtos apeliacinėje instancijoje, taip pat priteistinos iš apelianto administravimo išlaidų.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kirtimų autoservisas“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inchcape motors“ 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai teismas, atmesdamas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 656 386,86... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 22 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 7. Teismas sprendė, kad pagrindo atsakovo civilinei atsakomybei už... 8. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas sutiko su atsakovo... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Kirtimų autoservisas“ prašo Vilniaus... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Inchcape Motors“ prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas ĮBĮ nuostatų pažeidimu, nes, apelianto... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovo BUAB „Kirtimų autoservisas“ bankroto... 16. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog teismas, priteisdamas... 17. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pagal savo... 18. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo – UAB „Inchcape motors“... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 21. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės...