Byla 2-1385/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą kreditoriaus pagal „Swedbank“, akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties, kuria pripažinta negaliojančia bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JUSTLUKA“ 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalis dėl antro, trečio ir ketvirto komentarų, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-570-124/2013 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „SOFA PLANET“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia. Suinteresuoti asmenys: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija, „Swedbank“, akcinė bendrovė, Ą. P., valstybės įmonė Turto bankas.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (kreditorius) UAB „SOFA PLANET“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „JUSTLUKA“ 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimo dalį dėl antro, trečio ir ketvirto komentarų. Nurodė, kad 2012 m. gruodžio 13 d. įvyko BUAB „JUSTLUKA“ kreditorių susirinkimas, kuriame pirmuoju klausimu buvo svarstoma dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. Šiuo klausimu kreditorių susirinkimas priėmė „Swedbank“, AB pasiūlytą nutarimą patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. su šiais komentarais: a) nuo 2013 m. sausio 1 d. padidinti: nekilnojamojo turto, esančio Gumbinės g. 33C, Šiauliuose, nuomos kainą iki 5 Lt/l kv. m/mėn.+ PVM, nekilnojamojo turto, esančio Aukštelkės k., Šiauliuose, nuomos kainą – iki 1 Lt/l kv. m/mėn.+ PVM; b) nuo 2013 m. kovo 31 d. padidinti nekilnojamojo turto, esančio Aukštelkės k., Šiauliuose, nuomos kainą iki 2 Lt/l kv. m/mėn. + PVM; c) Susidariusi nuomos mokesčio skola už minėtą nekilnojamąjį turtą turi būti sumokėta iki 2012 m. gruodžio 31 d.; d) Nepersirašius nuomos sutarties ir neapmokėjus esamos skolos, nutraukti nuomos sutartis ir paskelbti informaciją apie nuomojamus objektus.

5Kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo už nutarimo su komentarais projektą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 91,13 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, todėl „Swedbank“, AB pasiūlytas nutarimas su komentarais buvo priimtas balsų dauguma. „Swedbank“, AB yra įgijusi absoliučią diskrecijos teisę priiminėti nepagrįstus, nemotyvuotus sprendimus ir tokiu būdu pažeisti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek mažumoje likusių kreditorių teises ir teisėtus interesus. Be to, tokia situacija, kai didžiausią reikalavimą turintis kreditorius pats siūlo nutarimų projektus ir pats juos priiminėja, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5 str.). 2011 m. birželio 1 d. ir 2012 m. kovo 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyse yra numatyti tam tikri atvejai, tai yra pažeidimai, kada nuomotojas gali vienašališkai nutraukti nuomos sutartis prieš pasibaigiant nuomos sutarties terminui. Be to, šiose nuomos sutartyse yra numatytas 90 dienų terminas tiems pažeidimams pašalinti ir tik nuomininkui minėtų pažeidimų nepašalinus, galima nutraukti nuomos sutartis. Nuomos sutartyse sulygta, jog pakeitimai daromi abipusiu šalių rašytiniu susitarimu. Akivaizdu, jog skundžiama nutarimo dalis pažeidžia nuomos sutartis ? nuomos kaina didinama vienašališkai, o ne šalių sutarimu; numatomas terminas padidinti nekilnojamojo turto nuomos kainą yra neprotingas; įspėjimo terminas apie nuomos sutarčių nutraukimą taip pat yra neprotingas ir neatitinka nuomos sutarčių sąlygų. Nuomininkas UAB „SOFA PLANET“ moka ne tik nuomos mokestį, bet padengia visas turto išlaikymo išlaidas, todėl nuomos sutarčių nutraukimas pažeistų BUAB „JUSTLUKA“ kreditorių interesus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi UAB „SOFA PLANET“ skundą tenkino, tai yra pripažino negaliojančiu BUAB „JUSTLUKA“ 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimo dalį dėl antro-ketvirto komentarų („patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012-09-20 iki 2012-12-04 su komentarais“). Teismas nurodė, kad BUAB „JUSTLUKA“ kreditoriai apie numatomą 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimą buvo informuoti pranešimu, kuriame nurodyta darbotvarkė ir nutarimo projektai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo pateiktas nutarimo projektas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., o kreditorių susirinkime šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas su komentarais. Teismas sprendė, jog balsavimo raštu biuletenyje suformuluoto nutarimo projektas neatitiko tų klausimų, dėl kurių buvo nuspręsta 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Teismas sutiko su kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos argumentais, kad jiems nebuvo pateiktas kreditoriaus „Swedbank“, AB pasiūlytas nutarimo projektas, kuris kardinaliai skyrėsi nuo bankroto administratoriaus pateikto nutarimo projekto. Nežinodami apie kreditoriaus „Swedbank“, AB pasiūlymą, minėti kreditoriai negalėjo įvertinti dalyvavimo kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudami jame – pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Teismas sutiko su kreditorių atsiliepimuose į skundą išsakyta pozicija, jog kreditoriai būtų nepritarę „Swedbank“, AB pasiūlytam nutarimo projektui, nes nepateikus jokių kitų turto nuomos alternatyvų, sutarčių nutraukimas būtų žalingas ne tik įmonei, bet ir jos kreditoriams. Teismas nurodė, jog tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, tiek kitų susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, nes nedalyvavę susirinkime kreditoriai negalėjo numanyti, kad vietoje darbotvarkėje numatyto klausimo – bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo bus svarstoma ir sprendžiama dėl bankroto administratoriaus ataskaitos su pakeitimais patvirtinimo. Laikytina, kad išsprendus darbotvarkėje nenumatytą klausimą, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti, buvo pažeistos šių kreditorių teisės, o toks kreditoriaus teisių pažeidimas lemia priimto nutarimo neteisėtumo faktą. Teismo vertinimu, 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarime nustatytos BUAB „JUSTLUKA“ nekilnojamojo turto nuomos sutarčių nutraukimo sąlygos neužtikrina, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų. Teismas nustatė, kad nuomos sutartys su UAB „SOFA PLANET“ buvo sudarytos dar iki bankroto bylos iškėlimo, o iškėlus bankroto bylą administratorius nusprendė jas pratęsti, kad bankroto administratorius ir UAB „SOFA PLANET“ pakeitė nuomos sutarčių 3.1 punktą, nurodydami, kad patalpos išnuomojamos iki kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti sutartį arba BUAB „JUSTLUKA“ priklausančio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo dienos, todėl laikė nepagrįstu UAB „SOFA PLANET“ skundo argumentą, jog nuomos sutartys gali būti nutrauktos tik po 90 dienų, nuomininkui nepašalinus sutartyje nurodytų pažeidimų. 2012 m. rugpjūčio 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime bankroto administratorius nesiūlė keisti nuomos sutarčių sąlygų, tai yra nesiūlė padidinti nuomojamų patalpų kainų, todėl teismas laikė, kad administratorius įvertino sutarčių sąlygas, įskaitant ir nuomos kainas, kaip palankias kreditoriams ir atitinkančias jų interesus. 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu svarstė pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo klausimą ir nutarė bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą pardavinėti varžytynėse kaip vieną turtinį kompleksą. Iš to matyti, kad BUAB „JUSTLUKA“ priklausantis turtas netrukus bus pardavinėjamas varžytynėse ir bet kuriuo metu jis gali būti parduotas, todėl teismas sutiko su skundo argumentu, kad rasti naujų nuomininkų, kurie prisiimtų riziką sudaryti nuomos sutartį galimam neapibrėžtam ir labai trumpam terminui būtų itin sudėtinga. Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „SOFA PLANET“ visiškai apmoka elektros energijos, šalto vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo išlaidas, sumoka su nekilnojamuoju turtu susijusius mokesčius ir rinkliavas, kurie per mėnesį sudaro beveik 56 000 Lt. Akivaizdu, kad nutraukus nuomos sutartis, minėtus mokesčius turėtų mokėti bankrutavusi UAB „JUSTLUKA“, o tokios išlaidos BUAB „JUSTLUKA“ kreditoriams būtų didžiulė našta ir atitinkamai sumažintų galimybes patenkinti kreditorinius reikalavimus. Be to, patalpos liktų be priežiūros, būtų netvarkomos ir nesaugomos, o tai lemtų jų vertės sumažėjimą. Dėl šios priežasties, teismo nuomone, trumpalaikis nuomos kainų pakėlimas neduotų laukiamos naudos ir būtų nenaudingas nei pačiai įmonei, nei BUAB „JUSTLUKA“ kreditoriams. Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesas yra maksimaliai pelningai panaudoti turimą turtą, todėl nutraukti nuomos sutartis, neturint kito palankesnio pasiūlymo dėl turto nuomos ar jo įsigijimo, būtų nenaudinga.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Apeliantas (kreditorius) „Swedbank“, AB atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės ? UAB „SOFA PLANET“ skundą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad priimant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, nes kiti kreditorių susirinkime raštu balsavę kreditoriai nebuvo supažindinti su banko pateiktame balsavimo raštu biuletenyje pasiūlytu nutarimo projektu. Nei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau ? ĮBĮ), nei BUAB „JUSTLUKA“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka nenumato, kad kreditoriai kreditorių susirinkime gali priimti tik tokius nutarimus, su kuriais buvo iš anksto supažindinti visi kiti kreditoriai. Susirinkimo dalyviams pateikiant susirinkimo darbotvarkę turi būti nurodyti numatomi svarstyti susirinkimo klausimai, tačiau kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinoma iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos.
  2. Skundžiamas nutarimas yra ekonominio pobūdžio. Iš į bylą pateiktų nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų akivaizdu, kad nutarimu siekiama už bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą gauti nuomos kainą, kuri būtų didesnė už esamą, tačiau neviršytų nepriklausomo turto vertintojo numatytos rinkos kainos. Pagal teismų praktiką skundžiamas nutarimo projektas galėtų būti teismo pripažintas negaliojančiu tik tokiu atveju, jeigu jis turėtų reikšmingą įtaką bankroto procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams. Šiuo atveju teismas neturėjo pagrindo konstatuoti reikšmingo kreditorių interesų pažeidimo. Teismo nutartis, naikinanti ekonominio pobūdžio kreditorių susirinkimo nutarimą, negali būti grindžiama vien tik prielaidomis, kad išnuomotas turtas gali būti greitai parduotas, kad naujo nuomininko rasti nepavyks. Be to, skundžiama nutartis grindžiama pagrindine prielaida, kad esamas nuomininkas nuomos sutarties pakeisti nesutiks. Teismo argumentas, jog esamas nuomininkas apmoka turto eksploatavimo išlaidas, kurios sudaro beveik 56 000 Lt, yra akivaizdžiai įžeidžiantis, nes iš tokių išlaidų kiekio matyti, kad pusvelčiui nuomojamose patalpose nuomininkas vykdo intensyvią veiklą. Išsikėlus nuomininkui ir nutraukus veiklą nuomojamų patalpų išlaikymo išlaidos būtų minimalios.
  3. Nutraukus ar pakeitus nuomos sutartis, BUAB „JUSTLUKA“ bankroto procese atsirastų daugiau skaidrumo, nes šiai dienai pareiškėjas UAB „SOFA PLANET“, kaip trečios eilės kreditorius, kuris yra iš esmės ta pati bankrutuojanti įmonė, tik perkelta į kitą juridinį asmenį, pusvelčiui nuomojasi bankrutuojančios įmonės turtą ir iš to gauna naudą, pažeidžiant kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą. Skundą padavęs pareiškėjas apsimestinai reiškia rūpestį įmonės kreditoriais, siekdamas tik savo interesų.
  4. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu kreditoriai siekė ne pakenkti bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesams, o įtvirtino siekį gauti labiau rinkos sąlygas atitinkantį nuomos mokestį iš bankrutuojančios įmonės turto, kurį šiuo metu pusvelčiui nuomojasi su bankrutavusia įmone glaudžiai susijusi įmonė.

8Pareiškėjas (kreditorius) UAB „SOFA PLANET“ atsiliepimu į „Swedbank“, AB atskirąjį skundą prašo šį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad iš 2012 m. gruodžio 7 d. balsavimo biuletenio matyti, jog „Swedbank“, AB pirmuoju darbotvarkės klausimu ne išsakė savo nuomonę ar pasiūlė nutarimo projektą, bet iš karto įsakmiai nurodė, kad BUAB „JUSTLUKA“ bankroto administratoriaus ataskaita yra tvirtinama su komentarais, neišklausius kitų kreditorių nuomonės, jų pastebėjimų, neatsižvelgus į visų kreditorių interesus. Priimti nutarimai neužtikrina likusių mažesnių kreditorių teisių bei interesų, jiems siekiant patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, taip pat neapsaugo ir bankrutuojančios įmonės interesų gauti pajamas iš bankroto procedūros netrikdančios ūkinės-komercinės veiklos. Skundžiama nutarimo dalis priimta neturint potencialių patalpų pirkėjų ar naujų nuomininkų, todėl toks kreditoriaus elgesys neatitinka protingumo principo, yra rizikingas ir galimai nuostolingas.

9BUAB „JUSTLUKA“ atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreditorių susirinkime nebuvo iš esmės svarstomas klausimas darbotvarkėje nenumatytu klausimu, tačiau buvo priimtas nutarimas su komentarais, su kuriais dėl objektyvių priežasčių nebuvo supažindinti visi kreditoriai. Taigi, priimant skundžiamą nutarimą procedūrinių pažeidimų neišvengta, tačiau ar šis pažeidimas laikytinas esminiu, yra vertinamasis dalykas. Visgi skundžiamas nutarimas pažeidžia patį bankroto proceso tikslą, bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, imperatyvias įstatymo normas bei prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, o tai yra pagrindas pripažinti skundžiamą nutarimą neteisėtu.

10Suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad BUAB „JUSTLUKA“ bankroto administratorius balsavimui raštu pateikė nutarimo projektą, kuriame nebuvo nurodyta nutraukti nuomos sutartis, jeigu bus nepasirašytas nuomos sutarties pakeitimas dėl nuomos kainos padidinimo. Kreditorius nepritaria nuomos sutarčių nutraukimui, jeigu bus nepasirašytas nuomos sutarties pakeitimas dėl nuomos kainos padidinimo. Už nutarimo projektą, kuriame „Swedbank“, AB pateikė pasiūlymą didinti nuomos kainas, o nuomininkui nesutikus, sutartis nutraukti, kreditorius būtų pasisakęs „prieš“. Nuomojamos patalpos yra prižiūrėtos, tvarkomos, saugomos, nuomininkas moka nuomos mokestį, taip pat padengia visas turto išlaikymo išlaidas. Naujo nuomininko paieškos gali užtrukti, kadangi bankrutavusios įmonės statusą turinčiai įmonei gali būti sudėtinga rasti naujų nuomininkų, kurie prisiimtų riziką sudaryti nuomos sutartis neapibrėžtam laikui, kadangi bankroto administratorius sudaro terminuotas įmonės turto nuomos sutartis, kuriose nuomos sutarties pabaigos diena turi būti šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo diena (ĮBĮ 11 str. 3 d. 7 p.).

11Suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad bendrovės bankroto administratorius balsavimui raštu pateikė nutarimo projektą, kuriame nebuvo nurodyta sąlyga nutraukti nuomos sutartis, jeigu bus nepasirašytas nuomos sutarties pakeitimas dėl nuomos kainos padidinimo. Kreditorius negalėjo pareikšti savo nuomonės dėl „Swedbank“, AB pasiūlyto nutarimo, nes banko siūlomas nutarimo variantas nebuvo žinomas. Siekis nutraukti nuomos sutartis, jeigu nuomininkas nesutiks didinti nuomos kainas, pažeidžia likusių mažesnių kreditorių ir BUAB „JUSTLUKA“ interesus. Bankrutuojanti įmonė turi siekti mažinti savo skolas, o nepateikus jokių kitų turto nuomos alternatyvų, sutarčių nutraukimas būtų nuostolingas įmonei.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pripažinta negaliojančia 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalis dėl antro, trečio ir ketvirto komentarų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Iš 2012 m. gruodžio 13 d. bankrutavusios UAB „JUSTLUKA“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad šiame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami tokie klausimai: dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo, dėl pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo. Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo siūloma patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. Šiuo darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. su komentarais, tai yra balsuojant dėl „Swedbank“, AB pasiūlyto nutarimo projekto. Nagrinėjamu atveju ginčas vyko dėl pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalies ? antro, trečio ir ketvirto komentarų. Šiuose komentaruose nurodyta (antrasis komentaras) nuo 2013 m sausio 1 d. padidinti nekilnojamojo turto, esančio Gumbinės g. 33C, Šiauliuos, nuomos kainą iki 5 Lt/mėn./1 kv. m + PVM (viso 18 380 Lt/mėn. + PVM). Susidariusi nuomos mokesčio skola turi būti apmokėta iki 2012 m. gruodžio 31 d. Sekančiai nuomos mokestis mokamas 1 mėnesio avansu. Nepersirašius nuomos sutarties ir neapmokėjus esamos skolos, nuo 2013 m. sausio 1 d. nutraukti nuomos sutartį ir ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 10 d. paskelbti spaudoje (dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadieniniame numeryje ir www.aruodas.lt) informaciją apie nuomojamą objektą. Nuomos kaina 18 380 Lt/mėn. + PVM. Trečiasis komentaras yra analogiškas antrajam, tik jame nurodomas nekilnojamojo turto objektas, esantis Aukštelkės k., Šiauliuose (šio nekilnojamojo turto objekto kainą siūloma padidinti iki 1 Lt/1 kv. m + PVM (viso 10 990 Lt/mėn. + PVM). Ketvirtajame komentare to paties, kaip ir trečiajame komentare, nekilnojamojo turto objekto kainą siūloma nuo 2013 m. kovo 31 d. padidinti iki 2 Lt/1 kv. m + PVM (viso 21 980 Lt/mėn. + PVM), o nepersirašius nuomos sutarties, nuo 2013 m. kovo 31 d. nutraukti nuomos sutartį ir ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 10 d. paskelbti spaudoje (dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadieniniame numeryje ir www.aruodas.lt) informaciją apie nuomojamą objektą. Nuomos kaina 21 980 Lt/mėn. + PVM.

14ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Iš ginčijamos kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalies (antro, trečio ir ketvirto komentarų) matyti, kad ši nutarimo dalis yra nesusijusi su administratoriaus veikla laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d., tai yra su praėjusiu laikotarpiu, už kurį tvirtinama ataskaita. Analizuojami nutarimo komentarai iš esmės yra atskiri (savarankiški) klausimai, kurie turėjo būti pateikti svarstyti kreditorių susirinkimo dalyviams pateikiant išankstinę susirinkimo darbotvarkę.

15Iš 2012 m. gruodžio 13 kreditorių susirinkimo nutarimų ir byloje esančių 2012 m. gegužės 15 d. susitarimų dėl 2011 m. birželio 1 d. ir 2012 m. kovo 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sąlygų pakeitimo matyti, kad dar 2012 m. kovo 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių 3.1 punktai, numatantys patalpų nuomos terminą, buvo atitinkamai pakeisti. Po sutarčių pakeitimų patalpos buvo išnuomotos iki kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti sutartį arba BUAB „JUSTLUKA“ priklausančio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Kitos minėtų Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sąlygos, įskaitant nuomos mokestį, liko nepakeistos. Administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki 2012 m. rugsėjo 19 d. (tuo laikotarpiu buvo pasirašyti minėti susitarimai dėl Nekilnojamųjų patalpų nuomos sutarčių 3.1 punktų pakeitimo) buvo patvirtinta 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkime. Duomenų, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo metu administratoriui būtų buvę duoti įpareigojimai, susiję su išnuomotu nekilnojamuoju turtu, minėtų sutarčių tolesniu vykdymu, nėra. Šios aplinkybės papildomai patvirtina išvadą, kad analizuojamas 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimas jo komentarų dalyje nėra tiesiogiai susijęs su administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. Taigi kreditoriams pateiktoje susirinkimo darbotvarkėje nenurodžius, jog 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkime bus svarstomas klausimas dėl UAB „JUSTLUKA“ išnuomoto nekilnojamojo turto nuomos mokesčio padidinimo, o nuomininkui nesutikus su tokiu nuomos dydžio padidinimu – nuomos sutarties nutraukimo, kreditoriai nežinojo ir negalėjo žinoti, kad toks klausimas bus nagrinėjamas kreditorių susirinkime. Kadangi susirinkime buvo priimtas aktualus nutarimas su antru, trečiu ir ketvirtu komentarais, kurie galėjo ir turėjo būti pateikti tik kaip atskiri (savarankiški) susirinkimo darbotvarkės klausimai, darytina išvada, jog susirinkime nedalyvavę kreditoriai negalėjo išreikšti savo valios ir susirinkimas negalėjo priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais. Nors kreditoriai dėl šaukiamo 2012 m. gruodžio 13 d. kreditorių susirinkimo buvo informuoti pranešimu, kuriame buvo nurodyta kreditorių susirinkimo darbotvarkė, tačiau joje buvo nurodyta, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu bus sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo, tačiau nebuvo numatyta, jog bus sprendžiama ir dėl bankrutuojančios įmonės išnuomoto nekilnojamojo turto nuomos mokesčio ateityje padidinimo, o nuomininkui nesutikus su nuomos mokesčio padidinimu – dėl nuomos sutarčių nutraukimo. Šiuo atveju tiek kreditoriaus UAB „SOFA PLANET“, tiek kitų susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas. Laikytina, kad išsprendus darbotvarkėje nenumatytą klausimą, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti, buvo pažeistos kreditorių teisės. Toks kreditoriaus teisių pažeidimas lemia priimto nutarimo (kreditoriaus UAB „SOFA PLANET“ apskųstoje jo dalyje) neteisėtumo faktą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiek iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tiek iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus atsiliepimuose į skundą išreikštos pozicijos matyti, jog balsuojant dėl nutarimo projekto, kuriuo „Swedbank“, AB pateikė pasiūlymą didinti turto nuomos kainas, o nuomininkui nesutikus – nutraukti nuomos sutartis, šie kreditoriai būtų pasisakę „prieš“.

16Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, todėl kreditoriaus „Swedbank“, AB atskirasis skundas atmetamas.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai