Byla eB2-1721-460/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo I. A

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei I. A. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo I. A..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2016-10-21 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei I. A. individualiai įmonei iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Biudžeto taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų, jos skola 2016-10-04 sudarė 2 921,79 EUR. Teigia, kad atsakovė yra nemoki.

5Atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu ir įteikti tinkamai (CPK 122 straipsnio 2 dalis, CPK 123 straipsnio 4 dalis).

6Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kai pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę.

9Bylos duomenimis nustatyta, jog I. A. individualios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-10-04 sudarė 2921,79 Eur, iš jų 1838,40 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų, 995,03 Eur savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 50,68 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą, 37,68 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų pervedimą.

10Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ Regitros ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-08-24 duomenimis, I. A. individualios įmonės vardu registruoto turto nėra. I. A. individuali įmonė Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

11Pareiškėjos duomenimis, nuo 2014-01-08 į turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nebuvo įvykdyti. Nuo 2015-10-08 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pati atsakovė paskutinį kartą 2013-10-31 sumokėjo 90,00 Lt (26,07 Eur). Atsakovė nėra sumokėjusi 995,03 Eur savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų, už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2016-09-30; 1838,40 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2016-09-30; 37,68 Eur delspinigių, suskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2016-03-31; 50,68 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2015-02-02 iki 2016-03-31. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2016-10-04 duomenimis, I. A. individualioje įmonėje apdraustųjų nėra nuo 2013-08-01.

12Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas konstatuoja, kad atsakovė I. A. individuali įmonė yra nemoki, veiklos nevykdo, todėl I. A. individualiai įmonei iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 10 straipsnis).

13Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

14Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto administratore skirtina UAB „Gribžiniai“ (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

15Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

16Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotinas atsakovei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės turto vykdymo procese (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 5, 6 punktais ir Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

181. Iškelti bankroto bylą atsakovei I. A. individualiai įmonei, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas Klaipėdos m. sav. teritorija, dėl nemokumo.

192. Paskirti bankrutuojančios I. A. individualios įmonės bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Gribžiniai“, įmonės kodas 304059458, buveinės adresas Žemaičių g. 9, Gribžinių k., Klaipėdos r. sav., sąrašo Nr. B-JA241.

203. Areštuoti atsakovei I. A. individualiai įmonei, įmonės kodas 300045016, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. teritorija, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš atsakovės I. A. individualios įmonės turto vykdymo procese.

21Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės I. A. individualios įmonės kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

234. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registrui.

245. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajai administratorei, kartu sudarant galimybę administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

256. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

267. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

278. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei susipažinti.

28Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2016-10-21 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašo atsakovei... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti Juridinių asmenų registre... 6. Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai numato, kad... 8. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti,... 9. Bylos duomenimis nustatyta, jog I. A. individualios įmonės įsiskolinimas... 10. Remiantis VĮ Registrų centro, VĮ Regitros ir Traktorių, savaeigių ir... 11. Pareiškėjos duomenimis, nuo 2014-01-08 į turimas sąskaitas kredito... 12. Esant anksčiau išdėstytų įrodymų bei aplinkybių visetui, teismas... 13. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 14. Naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa bankroto... 15. Teismas pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 16. Atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo reglamentavimą, atsakovei... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 9... 18. 1. Iškelti bankroto bylą atsakovei I. A. individualiai įmonei, įmonės... 19. 2. Paskirti bankrutuojančios I. A. individualios įmonės bankroto... 20. 3. Areštuoti atsakovei I. A. individualiai įmonei, įmonės kodas 300045016,... 21. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų atsakovės I. A. individualios... 22. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys,... 23. 4. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti Juridinių asmenų... 24. 5. Kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies... 25. 6. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 40 dienų nuo teismo... 26. 7. Nustatyti, kad bankrutuojančios įmonės valdymo organai (administracijos... 27. 8. Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei... 28. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...