Byla e2S-1035-910/2018
Dėl akcininko teisių gynimo ir įpareigojimo sušaukti akcininkų susirinkimą, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „AV Systems“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal E. B. ieškinį atsakovui V. R. dėl akcininko teisių gynimo ir įpareigojimo sušaukti akcininkų susirinkimą, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „AV Systems“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas E. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti bendrovės vadovą V. R. įstatymų nustatyta tvarka sušaukti akcininkų susirinkimą, kuriame turėtų būti patvirtintas 2014 metų UAB „AV Systems“ metinis pranešimas kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir priimtas sprendimas dėl UAB „AV Systems“ 2014 m. pelno paskirstymo.

42. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį bei pasirengimo bylos nagrinėjimui metu nurodė, kad 2015 m. balandžio 30 d. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nutarta patvirtinti ataskaitą apie įmonės veiklą 2014 metais, patvirtinti 2014 metų finansinės atskaitomybės dokumentai ir nuspręsta dėl įmonės pelno paskirstymo; visuotinis akcininkų susirinkimo protokolas pasirašytas abiejų akcininkų. Iki šios bylos iškėlimo ieškovas jokių pretenzijų nėra kėlęs.

53. Ieškovas ir jo atstovė posėdžio metu paaiškino, jog ieškovas savo materialiąsias teises gali apginti tik įrodydamas, kad jo parašas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkimo protokole yra suklastotas, ir šiems savo teiginiams pagrįsti prašo paskirti byloje rašysenos ekspertizę.

64. Atsakovo atstovė su prašymu nesutiko, nurodydama, kad nagrinėjamoje byloje nėra pareikšta reikalavimų dėl 2015 m. balandžio 30 d. UAB „AV Systems“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, todėl protokolo tyrimas nėra aktualus nagrinėjamai bylai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

85. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 30 d. nutartimi byloje paskyrė rašysenos ekspertizę; ekspertizę pavedė atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui; civilinę bylą sustabdė, iki bus atlikta ekspertizė ir gautas ekspertizės aktas.

96. Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl to, ar 2015 m. balandžio 30 d. UAB „AV Systems“ visuotinis akcininkų susirinkimas realiai įvyko, ar tokio veiksmo nebuvo ir rašytiniai dokumentai – susirinkimo protokolas bei sprendimai – suklastoti. Ieškovas teigia, kad jis nepasirašė UAB „AV Systems“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, o prie jo vardo ir pavardės esantis parašas yra ne jo. Dėl galimo parašo suklastojimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau dėl jo baigties galutinis sprendimas dar nepriimtas. Teismas, remdamasis CPK 212 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad bylai tinkamai išnagrinėti ir ieškovo nurodomoms aplinkybėms ištirti reikalingos specialios žinios, siekdamas kuo greitesnio bylos išnagrinėjimo (CPK 7 straipsnis), prašymą dėl rašysenos ekspertizės byloje skyrimo patenkino.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

117. Atsakovas V. R. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties, prašydamas šią nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą skirti ekspertizę bei stabdyti bylos nagrinėjimą atmesti kaip nepagrįstą. Atskirajame skunde nurodyta, kad:

127.1. Byloje yra ikiteisminio tyrimo metu atlikta Specialisto išvada, kurioje aiškiai nurodyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokole esantis parašas yra paties ieškovo. Vien tai, kad ieškovo netenkina Specialisto išvada, negali būti pagrindas vėl tirti tuos pačius dokumentus, nurodant papildomus klausimus ar parenkant kitą ekspertizės atlikimo įstaigą ar ekspertus.

137.2. Šiuo atveju, siekiant dar vienos rašysenos ekspertizės, nenurodant, kodėl nesivadovaujama Specialisto išvada, dėl kurios atlikimo jau buvo sustabdytas bylos nagrinėjimas, procesas tik vilkinimas, tai pažeidžia teisinio apibrėžtumo ir proporcingumo principus, atsakovo teisėtus lūkesčius į greitą ir objektyvų bylos išnagrinėjimą.

147.3. Priimant skundžiamą nutartį buvo pažeistos CPK nuostatos, reglamentuojančios teismo ekspertizės paskyrimą, nes atsakovui nebuvo suteiktas terminas nei savo ekspertų kandidatūroms pasiūlyti, nei ekspertams užduotiniems klausimams suformuluoti. Nors atsakovas nesutiko su ekspertizės byloje skyrimu, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas netenka teisės pasiūlyti savo ekspertus ar suformuluoti klausimus ekspertams, jeigu teismas nusprendžia tenkinti prašymą ir skirti byloje ekspertizę.

158. Ieškovas E. B. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir 2017 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodyta, kad:

168.1. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas savo materialiąsias teises gali apginti tik įrodydamas kad jo parašas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkimo protokole yra suklastotas.

178.2. Ieškovas dar 2017 m. liepos 24 d. pateikė į bylą prašymą, prie kurio pridėjo Specialisto išvadą, atliktą ikiteisminio tyrimo metu, ir išdėstė abejones dėl atliktos Specialisto išvados teisėtumo bei pagrįstumo.

188.3. Atsižvelgiant į tai, kad Specialisto išvada ieškovui kelia pagrįstų abejonių dėl jos pagrįstumo ir teisėtumo, tai, kad Specialisto išvada yra rašytinis įrodymas, kurio galutinį vertinimą atlieka teismas, tai, kad Specialisto išvada nepriskiriama aplinkybėms, kurių nereikia įrodinėti, ieškovas neturi kitų galimybių įrodyti savo reikalavimus, o savo teises gali apginti tik įrodydamas kad jo parašas suklastotas, darytina išvada, jog teismas pagrįstai skyrė rašysenos ekspertizę.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

209. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (taip pat atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

2110. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta. Atskiruoju skundu keliami klausimai nesusiję su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

2211. Apeliantas (atsakovas), prašydamas panaikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį, remiasi tuo, kad teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias ekspertizės skyrimą, taip pat civilinės bylos sustabdymą.

23Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, nutrauktinas.

2412. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi apeliacinio apskundimo objektu gali būti ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys.

2513. Apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą (nutartį) (CPK 315 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 straipsnis). Jeigu pirmosios instancijos teismas, gavęs apeliacinį (atskirąjį) skundą, nenustatė kliūčių apeliaciniam procesui pradėti ir skundą priėmė bei su byla išsiuntė nagrinėti apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs bent vieną iš sąlygų, dėl kurių negali vykti apeliacija, turi apeliacinį procesą nutraukti (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

2614. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 30 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą paskirti byloje rašysenos ekspertizę. CPK nenumato šalies teisės apskųsti nutartį paskirti ekspertizę, taip pat ir nutartį paskirti ekspertą ar ekspertinę įstaigą, išskyrus nutartį, įpareigojančią šalį sumokėti avansą (užstatą) už ekspertizės atlikimą (CPK 90 straipsnio 3 dalis, 102 straipsnio 3 ir 4 dalys). Nutartis skirti byloje teismo ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl to teismo nutartis dėl ekspertizės skyrimo ir eksperto paskyrimo negali būti apeliacijos objektas. Atskiruoju skundu gali būti skundžiama tik nutarties dalis dėl bylos sustabdymo tol, kol bus gauta ekspertizės išvada. Tokia pozicija nuosekliai pabrėžiama teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010; 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-816/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-433/2012).

2715. Nors 2017 m. spalio 30 d. teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau, minėta, nutarties dalis, kuria byloje paskirta ekspertizė ir parinkta ekspertizės įstaiga, neskundžiama, kaip neužkertanti kelio tolesnei proceso eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl to apeliacinis procesas dėl nurodytos nutarties dalies nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

2816. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Specialisto išvada baudžiamajame procese ir teismo ekspertizės išvada civiliniame procese – skirtingos įrodinėjimo priemonės. Nagrinėjamu atveju civilinę bylą nagrinėjantis teismas neturėjo pagrindo riboti ieškovo teisę bylai reikšmingas aplinkybes įrodinėti jo pasirinkta įrodinėjimo priemone – rašysenos ekspertize. Ekspertizės išvada – tik vienas iš įrodymų, neturintis didesnės įrodomosios galios (CPK 218 straipsnis). Taigi teismas, spręsdamas šalių ginčą, tirs įrodymų visumą (CPK 185 straipsnis).

2917. Atsakovas teisingai nurodo, kad jis turi teisę pasiūlyti klausimus ekspertui ir eksperto kandidatūrą (CPK 212 straipsnio 1 dalis, 213 straipsnis). Tačiau šiuo konkrečiu atveju atkreiptinas dėmesys į byloje paskirtos ekspertizės pobūdį. Tai – rašysenos ekspertizė, kuriai formuluojami klausimai yra aiškūs, o ekspertizę pavesta atlikti, ekspertizės įstaigai, kurios ekspertų kvalifikacija nėra pagrindo abejoti, – Lietuvos teismo ekspertizės centrui. Kita vertus, atsakovas, teikdamas atskirąjį skundą, nenurodė, kokių dar klausimų būtų suformulavęs, kodėl teismo parinkta ekspertizės įstaiga yra netinkama, kokią ekspertizės įstaigą ar ekspertą būtų siūlęs atsakovas (žr., inter alia, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2013).

30Atskirasis skundas dėl nutarties dalies, kuria sustabdyta civilinė byla, atmestinas.

3118. CPK 165 straipsnyje nustatyta, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą gali būti paduotas atskirasis skundas. CPK 164 straipsnyje numatyti fakultatyvūs bylos sustabdymo pagrindai. Esminis skirtumas tarp privalomojo (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnis ne įpareigoja, bet suteikia teismui teisę sustabdyti bylą.

3219. Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad, paskyrus byloje teismo ekspertizę ir sustabdžius bylą, vilkinamas bylos nagrinėjimas, pažeidžiami atsakovo teisėti lūkesčiai į greitą ir objektyvų bylos išnagrinėjimą, šiuo atveju atmestini kaip nepagrįsti.

3320. Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, nes, tik ekspertizės metu išsiaiškinus nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes, kurioms nustatyti reikia specialių rašysenos srities žinių, galės bus tęsiamas bylos nagrinėjimas, išsamiai, visapusiškai, objektyviai analizuojant ir vertinant visų byloje surinktų įrodymų visumą (CPK 185 straipsnis). Tol, kol teisme nėra gauta ekspertizės išvada, bylos įrodymų visumos tyrimas negalimas. Šiuo atveju prioritetas teiktinas ne proceso operatyvumui, bet kooperacijos principui, kurio esmė – teismas, bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais asmenimis, imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta.

3421. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad apeliacijos objektu esanti pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (CPK 320 straipsnis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

36Apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, nutraukti.

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalį, kuria nutarta sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas E. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti... 4. 2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį bei pasirengimo... 5. 3. Ieškovas ir jo atstovė posėdžio metu paaiškino, jog ieškovas savo... 6. 4. Atsakovo atstovė su prašymu nesutiko, nurodydama, kad nagrinėjamoje... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 30 d. nutartimi byloje... 9. 6. Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl to, ar 2015 m. balandžio... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 7. Atsakovas V. R. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 12. 7.1. Byloje yra ikiteisminio tyrimo metu atlikta Specialisto išvada, kurioje... 13. 7.2. Šiuo atveju, siekiant dar vienos rašysenos ekspertizės, nenurodant,... 14. 7.3. Priimant skundžiamą nutartį buvo pažeistos CPK nuostatos,... 15. 8. Ieškovas E. B. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo... 16. 8.1. Šiuo konkrečiu atveju ieškovas savo materialiąsias teises gali apginti... 17. 8.2. Ieškovas dar 2017 m. liepos 24 d. pateikė į bylą prašymą, prie kurio... 18. 8.3. Atsižvelgiant į tai, kad Specialisto išvada ieškovui kelia pagrįstų... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (taip... 21. 10. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. 11. Apeliantas (atsakovas), prašydamas panaikinti apskųstą pirmosios... 23. Apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė,... 24. 12. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo... 25. 13. Apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios... 26. 14. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 30 d.... 27. 15. Nors 2017 m. spalio 30 d. teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta,... 28. 16. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Specialisto išvada baudžiamajame... 29. 17. Atsakovas teisingai nurodo, kad jis turi teisę pasiūlyti klausimus... 30. Atskirasis skundas dėl nutarties dalies, kuria sustabdyta civilinė byla,... 31. 18. CPK 165 straipsnyje nustatyta, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą... 32. 19. Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad, paskyrus byloje teismo... 33. 20. Teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą... 34. 21. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad apeliacijos objektu... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-336... 36. Apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalį, kuria...