Byla e2-1190-445/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui N. U. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Julianus Inkaso“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo N. U. (toliau – Atsakovas) 2527,42 Eur skolos, 12,80 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Atsakovas 2017 m. sausio 7 d. sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. 2450308 (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė Atsakovui 1300 Eur paskolą 36 mėnesių terminui, kurią Atsakovas įsipareigojo grąžinti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas įsipareigojo grąžinti iš viso 2599,64 Eur. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutraukta. Skola pagal Sutartį yra 2527,42 Eur. Pagal Sutarties nuostatas priskaičiuota 12,80 Eur delspinigių. Taip pat nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. Ieškovės ir pirminio kreditoriaus UAB „IPF Digital Lietuva“ buvo pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kurios pagrindu pirminis kreditorius perleido reikalavimo teisę į Atsakovo skolą Ieškovei. Prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas. Nustatyta, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ su Atsakovu 2017 m. sausio 7 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 2450308, kurios pagrindu UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė Atsakovui 1300,00 Eur kreditą 36 mėnesių terminui, Atsakovas įsiapreigojo grąžinti gautą paskolą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, iš viso įsupareigojo grąžinti 2599,64 Eur. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų 2017 m. liepos 17 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo Atsakovas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nevykdymo, o 2017 m. rugpjūčio 7 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo Atsakovui pranešta, kad Sutartis nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. laikoma nutraukta. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas 2527,42 Eur skolos pagal Sutartį, taip pat vadovaujantis Sutarties nuostatomis priskaičiuota 12,80 Eur delspinigių. Taip pat nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. Ieškovė ir UAB „IPF Digital Lietuva“ pasirašė Susitarimą dėl tęstinio pretenzijų pirkimo, kurio pagrindu Ieškovė įgijo reikalavimo teisę į Atsakovo susidariusį įsiskolinimą pagal 2017 m. sausio 7 d. Vartojimo kredito sutartį Nr. 2450380. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, Atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas Ieškovei pareiškus ieškinį teisme bei prie ieškinio pateikus reikalavimo perleidimą patvirtinančius rašytinius įrodymus.

6CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, Ieškovei iš Atsakovo priteistina 2527,42 Eur skola.

7CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Pradinio kreditoriaus ir Atsakovės pasirašytos Sutarties 5.1. punkte numatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą skaičiuojami 0,05 procentų dydžio delspinigiai nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovė priskaičiavo ir prašo priteisti iš Atsakovo 12,80 Eur delspinigių, kuriuos sudaro 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos, tačiau neviršijant 180 laikotarpio. Atsižvelgiant į tai, Ieškovei iš Atsakovo priteistina 12,80 Eur delspinigių suma.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku grąžinti gautą paskolą, Ieškovei iš Atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, Ieškovei iš Atsakovo priteistina 227,84 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas 29,00 Eur žyminis mokestis bei 0,84 Eur už Gyventojų tarnybos išrašą bei 198,00 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai, 98 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639, naudai iš atsakovo N. U., asmens kodas ( - ) 2527,42 Eur (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt septynis eurus 42 euro centus) skolos, 12,80 Eur (dvylika eurų 80 euro centų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 227,84 Eur (du šimtus dvidešimt septynis eurus 84 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Varėnos rajono apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

14Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai