Byla 2-2200-217/2019
Dėl 2012-02-08 akcijų pirkimo pardavimo (perleidimo) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant Audronei Palaimienei, dalyvaujant ieškovui P. J. ir jo atstovei advokatei Eglei Dargvainei, atsakovo A. K. atstovui advokato padėjėjui Edvardui Bandariavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. J. ieškinį atsakovui A. K. dėl 2012-02-08 akcijų pirkimo pardavimo (perleidimo) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas P. J. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė pripažinti 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento CK 1.81 str. nuostatų pagrindu prieštaraujančia viešajai tvarkai ir gerai moralei, pripažinus 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį negaliojančia, taikyti restituciją - akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalis grąžinti į status quo (CK 1.80 str. 2 d.), iš atsakovo ieškovo naudai priteisti visas ieškovo patirtas išlaidas.

5Posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas A. K. (buvusi pavardė ( - )) yra jo brolis. Nuo 2010-08-10 iki 2015-08-04 ieškovas P. J. buvo vieninteliu UAB „Miškų verslas“ akcininku. Atsakovas A. K. 2015-07-23 kreipėsi į LR Juridinių asmenų registrą su prašymu dėl akcininko keitimo registravimo, kur formoje „JAR-AF“ nurodė, jog UAB „Miškų verslas“ akcijas įgijo 2012-02-08. Šios faktinės aplinkybės patvirtintos 2015-07-23 prašymo registruoti juridinių asmenų registre formų „JAR-1“ ir „JAR-AF“ kopijomis pridedamomis ieškinio prieduose. Atsakovo prašymas viešajame registre buvo įregistruotas 2015-08-04. Faktinės aplinkybės apie tai, kad P. J. jau nebe UAB „Miškų verslas“ akcininkas tapo žinomos tik 2016 metų pradžioje, kai apie tai ieškovui P. J. pasakė įmonės buhalterė ir paprašius pateikė 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties kopiją su paties P. J. parašu. Kiek vėliau paaiškėjo, kad atsakovas minėtą akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį sukūrė ir atspausdino P. J. apie tai nieko nežinant ant tuščio lapo su paties P. J. parašu, kurį buvo jam palikęs dar 2014 metų pavasarį dėl tuometinio akcininkų sprendimo protokolo sudarymo. Atsakovas konfliktinės situacijos išspręsti ir akcijų sugrąžinti gera valia nesutiko, todėl dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir pažeistų teisių atstatymo kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrą dėl 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties suklastojimo. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr.01-1-44038-16, kurį 2017-06-16 nutarimu nutarė nutraukti, nes nesurinko pakankami objektyvių ir neginčijamų duomenų, kurie leistų neabejotinai teigti, kad atsakovas padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 straipsnio l dalyje (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu). Šios faktinės aplinkybės įrodomos Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 5-ojo skyrius 2017-06-16 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą. Kadangi atsakovas, savavališkai ir be ieškovo P. J. sutikimo ir nieko apie tai nežinant, bei P. J. nedalyvaujant, atgaline data surašė 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį ir ją atspausdino ant tuščio lapo su P. J. parašu, o vėliau šią sutartį įregistravo Juridinių asmenų registre, tokiu būdu Juridinių asmenų registrui pateikiant neteisingus duomenis apie sandorio sudarymo datą, todėl pažeidė LR CK 1.81 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ši sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nes šia sutartimi atsakovas prieš ieškovo P. J. valią apgaulės būdu ne tik, kad neteisėtai užvaldė priklausančias 1560 vnt. nominalios vertės 100,00 Lt akcijas, kurias neteisėtai ir nepagrįstai nuvertino iki 0,1 Lt vertės už vieną akciją, bet ir visą UAB „Miškų verslas“ turtą, bei taip nepagrįstai tapo vienvaldžiu UAB „Miškų verslas“ savininku ir vadovu. Ieškovas P. J. jokių pinigų už neva parduotas akcijas iš atsakovo A. K. negavo. Išskirtina aplinkybė ta, kuria grindžiamas ieškinys, kad atsakovas akcijų įgijimo sandorį viešajame registre įregistravo tik 2015-07-23, nors sutartyje nurodyta, kad sutartis sudaryta dar 2012-02-08. Taigi nuo nurodomos sutarties sudarymo momento ieškovas daugiau nei trejus metus buvo visiškai įsitikinęs ir tikras, jog yra vienintelis įmonės akcininkas, kaip akcininkas pasirašydavęs protokolus ir priimdavęs reikiamus sprendimus. Taip pat reikia pažymėti ir tai, kad po 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties sudarymo nebuvo sudarytas UAB „Miškų verslas“ materialinių vertybių perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį atsakovui būtų perleidęs bendrovės vertybes. Vien jau šis faktas parodo, jog jokio sandorio dėl akcijų pardavimo tarp P. J. ir A. K. nebuvo ir būti negalėjo. Tai patvirtinta ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-44038-16 medžiaga , kur 2016-12-14 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-2428 (16.) nurodyta, kad 2012-02-08 UAB ,,Miškų verslas“ akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte, eilutėje, kuri prasideda žodžiu ,,Perdavė“ ir baigiasi ,,P. J.“, pasirašė P. J.. 2012-02-08 UAB ,,Miškų verslas“ akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte, eilutėje, kuri prasideda žodžiu ,,Priėmė“ ir baigiasi ,,A. J.“, pasirašė A. J.. 2016-03-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-329 (17) nurodyta, jog tikėtina, kad tirti pateiktoje 2012-02-08 Akcijų pirkimo- pardavimo (perleidimo) sutartyje ir UAB ,,Miškų verslas“ 2012-02-08 akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte pirmiau buvo atlikti parašai P. J. vardu, po to išspausdintas spausdintinis dokumento tekstas ir atlikti parašai A. J. vardu. Nustatyti, kada surašyti dokumentai, t. y. išspausdintas dokumentų spausdintinis tekstas ir pasirašyti parašai A. J. ir P. J. vardu, negalima, nes metodikos rašto medžiagomis parašytų įrašų (parašų) ir toneriu išspausdintų ženklų absoliučiam amžiui nustatyti nėra. Tai patvirtina ieškovo P. J. nurodytas aplinkybes, kad apie akcijų perleidimo sutarties surašymą nežinojo, ji buvo surašyta ieškovui nežinant, ir įregistruota ieškovui P. J. nežinant. P. J. parašas ant tuščio popieriaus lapo išgautas apgaule. Surašytas 2012-02-08 akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akto sutarties originalas iš ikiteisminio tyrimo medžiagos grąžintas atsakovui A. K., vykstant teismui paprašius pateikti sutarties originalą, atsakovas A. K. pareiškė, jog šis dokumentas dingo, įsipareigojęs pateikti teismui įrodymus, tai patvirtinančių įrodymų nepateikė.

6Atsakovas A. K. teismo posėdyje ir atsiliepimu ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis - siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kartu šiuo institutu siekiama užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumas ir jų gerbimas. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo prieštarautų stabilumo tikslui neatitiktų sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, taip pat teisingumo ir protingumo principų (CK 1.2, 1.5 straipsniai). Sandorių negaliojimo instituto normos skirtos ne tik apsaugoti viešąjį interesą (eliminuojant iš civilinės apyvartos tokius susitarimus, kuriais būtų pažeidžiama viešoji tvarka, imperatyviosios įstatymo- nuostatos, atspindinčios įstatymo leidėjo siekiamą civilinių santykių reglamentavimo rezultatą taip pat visuomenėje nustatyti sąžiningo elgesio principai bei sąžiningų sutartinių santykių šalių interesus nuo jų pažeidimo nesąžiningos šalies veiksmais, bet ir užtikrinti civilinės apyvartos stabilumą, užkertant kelią siekiams piktnaudžiauti sandorių negaliojimo institutu, pasinaudoti jo normomis nesąžiningais tikslais. Atsikirto, kad CK 1.81 straipsnyje nustatyta, jog viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Įstatyme neatskleistas formuluotės „viešoji tvarka ar gera moralė“ turinys, tai yra teisės doktrinos ir teismų praktikos užduotis. Šios formuluotės turinys yra įvairialypis, šių teisinių vertybių kategorijų turinys gali kisti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad „viešoji tvarka“ apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, o principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose. Sąvoka „gera moralė“ taip pat yra vertinamoji; kilus geros moralės taikymo klausimui, teismui privalu taikyti bylos nagrinėjimo metu pripažįstamus moralės standartus vadovaujantis objektyviuoju protingumo kriterijumi. Pažymėtina, kad visuomenės pagrindą sudaro teisingumas. Juo turi būti grindžiami ir civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmai, taigi ir sudaromi sandoriai. Teisingumo kriterijus yra moralės normos, kurių tikslas - užtikrinti visų visuomenės narių interesų derinimą, apsaugoti ekonomiškai ir fiziškai silpnesnių visuomenės narių interesus, užkirsti kelią piktnaudžiauti teise, todėl, vertinant sudarytus sandorius, reikia vadovautis ne tik teisės, bet ir geros moralės, kurios kriterijus yra gėrio, blogio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas, normomis . Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškovas praėjus 6 metams po sandorio sudarymo ginčydamas jo sudarytą sandorį dėl sandorio prieštaravimo gerai moralei pagal CK 1.81 str. 1 d., nepateikė įrodymų, kad pagrindinis sutarties šalių ketinimas buvo skirtas tikslui, priešingam viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekti. Sudaryto pirkimo-pardavimo sandorio ketinimas nebuvo nukreiptas į tikslo, prieštaraujančio viešajai tvarkai ar gerai moralei, pasiekimą. Ginčijamos sutarties prieštaravimas gerai moralei nepagrįstas įrodymais. Aukščiau išsakytos pastabos analogiškai taikytinos kalbant ir apie įrodymų pateikimą, kad sandoris prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms. Ieškovas reikalauja šalis grąžinti į „status quo“. CPK 11 str. nurodoma, kad teismo procesas vyksta valstybine kalba, terminas nesuprantamas. Vertinant pareikštą reikalavimą dėl restitucijos taikymo pasakytina, kad jis taip pat nėra konkretus, nes galimi įvairūs pačios restitucijos variantai. Be to manytina, kad negalima restitucijos (CK 1.80 str. 2 d.) taikyti neįrodžius (nepateikus įrodymų), kad sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.). Visame ieškinyje bei su juo pateiktuose dokumentuose nėra pateikta jokių duomenų leidžiančių numanyti kokioms įstatymo normoms ieškovo ir mano sudarytas sandoris prieštaravo. Neaišku kas draudžia sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį. Teigti, kad pirkimo-pardavimo sandoris yra vienašalis sandoris, negalima. Atsakovas nenurodo, kad sudarydamas sandorį būtų pažeidęs kokias nors įstatymo normas. Pažeidimų ikiteisminio tyrimo metu prokuratūra taip pat nenustatė. Su ieškiniu pateiktas nutarimas įsiteisėjęs dokumentas, jis niekada nebuvo apskųstas, jame nustatytos aplinkybės nebuvo paneigtos. Nesitiki, kad ieškovas kaip kita sandorio šalis, sudaręs 2012-02-08 pirkimo-pardavimo sandorį, po daugiau kaip 6 metų, įrodytų aplinkybę, kad jis pažeidė įstatymus sudarinėdamas šį sandorį. Prašydamas teismo taikyti restituciją ieškovas turėjo nurodyti kaip konkrečiai ją įsivaizduoja, jos įvykdymo būdą. Įstatymas CK 1.80 straipsnio 2 dalis nurodo, kad šalis turi grąžinti viena kitai visą ką yra gavusios. Ieškovas teismui palieka nuspręsti ką konkrečiai viena šalis kitai turi grąžinti. Tokiu būdu reikalauja iš teismo būti ieškovo atstovu, formuluoti už jį reikalavimus ir atlikti kitus procesinius veiksmus, tokiais veiksmais pažeidžiant atsakovo, interesus bei jo lūkesčius į nešališką teismą (CPK 21 straipsnis). Atsakovas negali suformuluoti atsiliepimą nežinodamas reikalavimo, tačiau turi pareikšti, kad ieškovas byloje turėtų pateikti įrodymus, kad jis pirko akcijas ar kažkokiu kitokiu būdu formavo įmonės kapitalą. Baudžiamojoje byloje ieškovas buvo pareiškęs, kad jokių lėšų ar turto iš vis nėra nei įnešęs nei kam nors mokėjęs. Prašo teismo įpareigoti ieškovą pateikti įrodymus, kad jo lėšomis būtų formuojamas įstatinis kapitalas. Ieškovo pateiktame 2017-06-16 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą-ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-44038-16 byloje 2017-02-03 apklausos metu P. J. paaiškino ... piniginių lėšų kaip įstatinio kapitalo, neįnešinėjo. Savo asmeninių lėšų, kaip įstatinio kapitalo jis neįnešinėjo. Prieš įsteigiant UAB „Miškų verslas“ A. J. (paaiškinimas - šioje byloje atsakovas) buvo įsigijęs mišką. Šis miškas buvo įvertintas 117 000 Lt suma, jis buvo įneštas kaip nekilnojamas turtas įstatiniam kapitalui“. Tikėtina, kad ieškovas siekia teismų pagalba užvaldyti svetimą turtą. Jo veiksmuose įžvelgiamas siekis sukčiauti, o tokia veika baudžiamojoje teisėje numatyta BK 182 straipsnyje. Įmonė buvo įkurta atsakovo lėšomis ką patvirtino ieškovas, negalėdamas grąžinti skolą jis surašė įmonės pirkimo-pardavimo sutartį ir tokiu būdu jis A. K. tapo įmonės vieninteliu akcininku, o ieškovas nustojo būti jo skolininku. Sandorius įvykdė abi šalys ir nei vienas iš jų įstatymo ar moralės normų nepažeidinėjo. Dėl šio tiek teismui, tiek ir atsakovui svarbu sužinoti ko ieškovas teismo konkrečiai prašo prašydamas taikyti restituciją ir iki kokio lygioji turi būti taikoma. Sąžiningumas - tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Vertina ieškovo elgesį kaip nesąžiningą, ieškovas nutyli aplinkybę, kad akcinis kapitalas buvo suformuotas iš atsakovo lėšų, o ieškovas akcijų pirkimo pardavimo metu buvo skolingas atsakovui dideles pinigines sumas, kurias nebuvo atidavęs ir kurios buvo užskaitytos perleidžiant akcijas. Dėl sandorio sudarymo aplinkybių nurodė, kad nežino, kas surašė 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį, kas spausdino tekstą, surašytą sutartį rado darbo vietoje ant stalo, ją pasirašė; patvirtinančio dokumento, pakvitavimo, kad už 2012-02-08 akcijų pirkimo- pardavimo (perleidimo) sutartį sumokėti pinigai 156 Lt buvo paimti P. J., pateikti negali. 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį iš ikiteisminio tyrimo medžiagos pasiėmė pats A. K., tačiau ji buvo pavogta ir teismui originalo sutarties pateikti negali; posėdžio metu įsipareigojo pateikti įrodymus iš Policijos Komisariato, kad dėl vagystės kreipėsi, tačiau vykstant teismo posėdžiui įsipareigojimo nevykdė, ir įrodymų dėl 2012-02-08 akcijų pirkimo- pardavimo (perleidimo) sutarties teismui nepateikė, taip pat nepateikė sutarties kopijos iš Juridinių asmenų registro ir kitų prašomų įrodymų. A. K. kaltė negali būti grindžiama ikiteisminio tyrimo medžiaga, kadangi priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-44038-16, nesurinkus pakankamai objektyvių ir neginčytinų duomenų, pagrindžiančių įtariamojo A. J. kaltę, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Liudytojas J. J. teisme parodė, kad P. J., S. J. ir A. K. yra jo sūnūs. Taip supranta, kad sūnus A. K. suklastojo akcijų pirkimo sutartį. Įmonė buvo įkurta bendru brolių darbu ir lėšomis. UAB ,,Miško verslas“ buvo įkurta P. J. vardu. Broliai dirbo kartu, A. K. (ankstesnė pavardė ( - )) daugiau dirbo su dokumentais, o kiti broliai - juodus darbus. 2017 m. sužinojo, kad A. K. pasisavino įmonę.

9Liudytojas S. J. teismo posėdyje parodė, kad UAB ,,Miško verslas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sužinojo 2016 metais vasario mėnesį. P. J. buvo atvažiavęs į darbą ir buhalterė G. P. pasakė, kad P. J. jau nebe UAB ,,Miško verslas“ savininkas. Tada pamatė ir pirmą kartą sužinojo, kad tokie dalykai, žino, kad brolis P. J. tokios UAB ,,Miško verslas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nesudarinėjo. UAB ,,Miško verslas“ įkurta UAB ,,Girukas“ šeimyninės įmonės kapitalo pagrindu. UAB ,,Miško verslas“ įkūrimu rūpinosi A. J., o P. J. įformintas akcininku.

10Liudytojas V. J. teismo posėdyje parodė, kad sužinojo apie akcijų perleidimo sutartį iš buhalterės G. P. gal 2015 m., žino kad A. K. sutartį įregistravo, tapo akcininku. Verslą kūrė visi broliai.

11Ikiteisminio tyrimo Nr.01-1-44038-16 metu 2016-09-12 P. J. paaiškino, kad 2010-08-10 jo šeima, t. y. keturi broliai, bendru kapitalu įkūrė UAB ,,Miškų verslas“. Jis buvo bendrovės savininku. Jis buvo ,,vienintelis“ akcininkas, jam priklausė 100 procentų įmonės akcijų. Nuo 2010-08-10 iki 2010-11-12 jis buvo bendrovės direktoriumi. Nuo 2010-11-12 iki 2012-02-06 laikinai direktoriumi buvo V. Ž., o nuo 2012-02-06 iki šiol bendrovei vadovauja jo brolis A. J.. 2016 metų pradžioje iš bendrovės buhalterės jis sužinojo, kad jis nebėra UAB ,,Miškų verslas“ akcininku, nuo 2015-08-04 vieninteliu akcininku yra A. J.. Ji pasakė, kad yra akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Jis paprašė buhalterės pateikti jam šios sutarties kopiją ir kitus, su tuo susijusius dokumentus. Buhalterė G. P. jam pateikė tik 2012-02-08 sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Susipažinęs su šia sutartimi, jis pamatė, kad joje yra jo parašas, tačiau jis tokio dokumento niekada nepasirašinėjo. 2014 m. pavasarį-vasarą, tikslios datos neprisimena, Arūnas jo prašė pasirašyti ant tuščių lapų ir minėjo, kad jis surašys akcininkų sprendimo protokolą. Tuo metu jis turėjo asmeninių rūpesčių, skubėjo, todėl pasitikėdamas broliu pasirašė ant tuščių popieriaus lapų. Jo manymu, Arūnas ant šių lapų ir surašė minėtą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurią užregistravo juridinių asmenų registre. 2015 m. birželio mėnesį iš brolio V. J. jis sužinojo, kad brolis A. J. ,,Regitroje“ išregistravo du automobilius, iš kurių vieną perrašė savo vardu, iš bendrovės nusipirkęs jį kaip fizinis asmuo už 1 eurą. Apie tai sužinojęs, jis, kaip vienintelis akcininkas, 2015-08-13 nusprendė įmonės direktoriumi paskirti brolį V. J.. Šį sprendimą pateikė įmonės administracijai, tačiau jokio atsakymo negavo. Taip pat, kaip vienintelis akcininkas, jis 2015-04-10 buvo priėmęs sprendimą Nr. 4, kuriuo patvirtino įmonės finansinę atskaitomybę už 2014 metas. Priimdamas šiuos sprendimus jis nežinojo, kad nėra UAB ,,Miškų verslas“ akcininku, apie tai jam niekas iš įmonės administracijos nepranešė, nesakė ir brolis Arūnas. Jo manymu, 2015 m. birželio mėnesį Arūnas pradėjo be akcininkų sprendimo švaistyti bendrovės turtą. 2015-07-20 A. J. priėmė įsakymą, kuriuo A. V. paskyrė laikinai eiti direktoriaus pareigas A. J. nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu.

122017-02-03 P. J. paaiškino, kad 2010 metais, kai buvo kuriama įmonė ,,Miškų verslas“, jis kreipėsi į ,,Swedbank“ dėl įmonės sąskaitos atidarymo. Neatsimena, ar į banką vyko su A. J.. Jis (P. J.) tik atidarė sąskaitą piniginių lėšų, kaip įstatinio kapitalo, neįnešinėjo. Savo asmeninių lėšų, kaip įstatinio kapitalo, jis neįnešinėjo, gal ir įnešė kokią minimalią sumą iki 200 litų, tačiau tiksliai nurodyti negali, neprisimena. Prieš įsteigiant UAB „Miškų verslas", A. J. buvo įsigijęs mišką, kurį buvo užrašęs jo (P. J.) vardu. Šis miškas buvo įvertintas 117 000 litų suma, jis buvo įneštas kaip nekilnojamas turtas įstatiniam kapitalui.

13Apklaustas kaip specialusis liudytojas A. J. paaiškino, kad 2010-08-10 jo kapitalo pagrindu buvo į kurta UAB ,,Miškų verslas“. Nuo įmonės įkūrimo dienos jo brolis P. J. apie tris mėnesius buvo šios įmonės direktoriumi. Paskui įmonei vadovavo V. Ž., o nuo 2012-02-06 įmonei vadovauja jis pats. 2001-08-02 jis kartu su broliu V. J. įkūrė UAB ,,Girukas“, šios bendrovės direktoriumi nuo jos įkūrimo dienos buvos jis (A. J.). Norėdamas laimėti viešuosiuose pirkimuose ir turėti didesnę tikimybę laimint konkursą jis tūrėjo įsteigti- naują įmonę. Negalėdamas abejose įmonėse būti akcininku, paprašė brolio P. J., kad jis laikinai pabūtų UAB ,,Miškų verslas“ akcininku. Pauliaus paprašė, nes būtent jis ilgą laiką gyveno kartu su juo. Dar prieš įmonės įkūrimą, UAB ,,Miškų verslas“ akcininku jis prašė tapti K. M., tačiau jis nesutiko. Jis gali paliudyti, kad įmonė buvo įkurta tik jo (A. J.) kapitalo pagrindu. 2012 metais jis paprašė P. J. oficialiai perrašyti akcijas jam. Paulius sutiko ir 2012-02-08 buvo surašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis ir akcijų priėmimo perdavimo aktas. Šiuos dokumentus pasirašė Paulius ir jis pats. Sutarties tuo metu tvirtinti pas notarą nereikėjo, ji buvo laikoma įmonės administracijoje. Sutarties juridinių asmenų registre jis nebuvo užregistravęs, nes po jos surašymo kurį laiką gydėsi, po to pamiršo ją registruoti. Sutartis dėl akcininko keitimo buvo užregistruota lik 2015-07-23. Visus sprendimus, įsakymus surašydavo jis arba administratorė, kuriai jis padiktuodavo tekstą ir pasirašinėdavo. Paulius niekada nepasirašinėdavo ant tuščių lapų. Mano, kad broliai V. J. ir S. J. apie akcijų perrašymą žinojo. Nuo 2015 m. vidurio broliai pradėjo reikalauti, kad jis perrašytų UAB ,,Miškų verslas“ akcijas broliams lygiomis dalimis. Jis broliams paaiškino, kad UAB ,,Miškų verslas“ Swedbanke paėmė paskolą ir jis yra vienintelis laiduotojas visu savo turtu.

14Ikiteisminio tyrimo metu 2017-02-01 papildomos apklausos metu A. J. paaiškino, kad 2010-08-04 jis kartu su P. J. vyko į AB ,,Swedbank“ Jonavos m. dėl UAB ,,Miškų verslas“ sąskaitos atidarymo. Kadangi P. J. buvo vienintelis įmonės akcininkas, reikėjo jo parašų atidarant sąskaitą. Prieš vykstant į banką, 2010-08-04 jis iš savo sąskaitos į Pauliaus sąskaitą pervedė 37 100 litų, kuriuos Paulius turėjo įnešti į UAB ,,Miškų verslas“ sąskaitą kaip įstatinį kapitalą. Kadangi į sąskaitą reikėjo įnešti 39 000 litų įstatinį kapitalą jis davė P. 2 000 litų grynais pinigais. P. 37 100 litų pervedė iš savo sąskaitos į bendrovės sąskaitą ir įnešė 1 900 litų grynais pinigais, likusius pinigus P. naudojo kitoms įmonės steigimo išlaidoms. Visos lėšos, kurias įnešė P. kaip įstatinį kapitalą priklausė jam (A. J.). Dėl UAB ,,Miškų verslas“ steigimo jis kreipėsi į notarę Vilmą Pakaušienę, o gavus jos patvirtinimą kreipėsi į Registrų centrą dėl įmonės registravimo. Į tyrėjos užduotą klausimą ar P. J. buvo sumokėta už akcijas pagal 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, A. J. atsakė, kad jis sumokėjo P. už visas akcijas 156 litus, pagal minėtą sutartį, kaip užskaitą už skolą. Grynųjų pinigų jam nemokėjo. Prieš steigiant įmonę, jis nupirko mišką už 85 000 litų P. vardu, kurį įvertino ir įnešė kaip nekilnojamąjį turtą įstatiniam kapitalui, kuris buvo įvertintas 117 000 litų. Perrašant akcijas buvo įrašyta akcijų simbolinė vertė, kadangi įstatinis kapitalas buvo jo. P. minėtos piniginės lėšos ir nekilnojamasis turtas buvo perduoti laikinam valdymui.

15Apklaustas kaip įtariamasis A. J. kaltas nepripažino ir parodė, kad akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties, nei akcijų pirkimo-pardavimo akto neklastojo. UAB ,,Miškų verslas“ buvo įsteigta jo asmeninio kapitalo pagrindu. P. paprašė būti įmonės akcininku, tačiau dar prieš įsteigiant įmonę su juo susitarė, kad vėliau jis perrašys akcijas jo vardu. P. J. buvo vienintelis akcininkas, nes įmonei dalyvaujant konkursuose, įmonės direktorius negali būti ir įmonės akcininku. Prieš surašant minėtus dokumentus jis su P. susitarė, kad jis jam perrašys UAB ,,Miškų verslas“ visas akcijas, kurios ir taip faktiškai priklausė jam (A. J.). Kas surašė minėtų dokumentų tekstus, neprisimena, tačiau jis pats asmeniškai jų nerašė. Kur buvo atspausdinti šie dokumentai, nežino. Tuo metu įmonės administracija buvo nuomojamame pastate Vaivadiškių kaime, Bukonių sen., Jonavos r. Minėtus dokumentus P. pasirašė jam nedalyvaujant. Atėjęs į darbą jis pamatė jau pasirašytas dokumentus. Kokiomis aplinkybėmis P. pasirašė minėtas dokumentus, nežino, neprisimena jų pokalbio dėl dokumentų pasirašymo. Jau P. pasirašytus akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir aktą pasirašė ir jis pats. Šie dokumentai buvo laikomi įmonės administracijoje, tačiau nebuvo saugomi seife. Šie dokumentai buvo surašyti ir pasirašyti 2012 m. vasario mėnesį. 2015 m. liepos mėnesį jis kreipėsi į VĮ ,,Registrų centras“ Juridinių asmenų registrą Kauno mieste. Ten jam nereikėjo pateikti nei akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties, nei akcijų pirkimo-pardavimo akto. Jis tik surašė prašymą pagal pateiktą formą dėl akcininko keitimo įregistravimo. P. J. niekada nepasirašinėjo ant tuščių lapų. Pasirašinėjo tik priimtus, atspausdintas akcininko sprendimus, kitus dokumentus. Nuo 2012-09-04 jis yra vienintelis UAB ,,Miškų verslas“ laiduotojas visu savo tartu. Jei 2012 metais nebūtų turėjęs akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties, negalėtų būti įmonės laiduotoju, nes būdamas samdomu įmonės direktoriumi, už svetimą turtą nelaiduotų. Jo broliai P. J., S. J. ir V. J. niekada įmonės laiduotojais nebuvo. Broliai, įsteigiant UAB ,,Miškų verslas“, pinigų neįnešė.

16Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. J. paaiškino, kad UAB ,,Miškų verslas“ jis dirba vadybininku. Ši įmonė buvo įkurta keturių brolių kapitalo pagrindu.

17Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta kaip liudytoja ir buhalterė G. P., paaiškino, kad nuo 2010 m., UAB ,,Miškų verslas“ įkūrimo dienos, ji dirbo šioje įmonėje buhaltere. Įmonėje ji dirbo iki 2016-03-01. Iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio (nes tik tada sužinojo, kad yra akcijų pirkimo-pardavimo sutartis) vieninteliu akcininku buvo P. J.. Kurį laiką įmonei vadovavo V. Ž., tačiau nuo 2012 m. įmonei vadovavo direktorius A. J.. Ji dirbo namuose, todėl visi dokumentai jai buvo pristatinėjami į namus. Nuo 2010 metų, kiekvienais metais ji turėjo surašyti metinę finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, pelno-nuostolio ataskaita, aiškinamasis raštas, ir kuriuos pasirašo direktorius, t. y. A. J. ir akcininko sprendimas, kuriame nurodoma, kur ir kaip skirstomas pelnas, jį pasirašo akcininkas, t. y. P. J.. Nuo 2010 m. akcininko sprendimus už 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 metus pasirašinėjo P. J.. Ji asmeniškai matė jo pasirašytus dokumentas. Išėjusi iš darbo visus dokumentus ji perdavė buhalterei I. B., dalyvaujant A. V.. 2015 m. rugpjūčio mėnesį A. J. jai atnešė UAB ,,Miškų verslas“ akcijų priėmimo-perdavimo sutarties kopiją, surašytą 2012 metais, pagal kurią P. J. parduoda visas įmonės akcijas A. J.. Gavusi šį dokumentą, ji ant jo užrašė gavimo datą. Ji A. J. paklausė, kodėl jis, žinodamas, kad yra vienintelis akcininkas, dar 2012 metais jai apie tai nepranešė. Jis atsakė, kad tik dabar šią sutartį užregistravo nekilnojamojo turto registre. Kodėl P. J., žinodamas, kad yra pardavęs akcijas, toliau, t. y. 2013 ir 2014 metais pasirašinėjo akcininko sprendimus dėl metinės finansinės atskaitomybės, ji nežino. Ji žino, kad nuo 2015 metų tarp brolių, t. y. V. J., S. J. ir A. J. vyksta konfliktai. V. ir S. J. kaltina A. J., kad jis yra vagis, tačiau kodėl, ji nežino. Žino, kad įmonė Swedbanke yra paėmusi paskolą, ar A. J. yra laiduotoju, ji nežino. Trūkstant apyvartinių lėšų, į įmonės kasą pinigus įnešdavo direktorius A. J.. 2015 m. rugpjūčio mėnesį, įmonei priklausantis automobilis ( - ) buvo parduotas A. J.. Visus sprendimus įmonėje priimdavo A. J., tik akcininko sprendimus pasirašydavo P. J.. 2016 m. prieš išeidama iš darbo ji buvo nuvykusi į įmonės administraciją perduoti dokumentus naujai buhalterei ir ten susitiko P. J., kurio paklausė, ar jis žino dėl akcijų pirkimo sutarties, bet jis jai nieko neatsakė. Ji P. J. padarė šios sutarties kopiją. Kiek prisimena, jis nebuvo nustebęs. Tuo metu administracijoje buvę broliai V. ir S., kaip suprato, susipažinę su šios sutarties kopija, šaukė, kad A. yra vagis. Ar A. J. norėjo parduoti pastatus, esančius ( - ), ji nežino.

18Ikiteisminio tyrimo metu apklausta ir liudytoja buhalterė I. B. paaiškino, kad nuo 2016 m. vasario mėnesio ji dirba UAB ,,Miškų verslas“ buhaltere. Pradėjusi dirbti ji bendravo su buvusia įmonės buhaltere G. P., jos aptarinėjo darbo reikalus. Tą dieną į įmonę atėjo P. J.. G. P. davė jam dokumentą, kaip vėliau suprato, akcijų pirkimo- pardavimo sutartį. P. J. paėmęs sutartį nenustebo. Jis pasakė: ,,tegul viską turi“. Tuo metu įmonėje buvo V. J., kuris taip pat nebuvo nustebęs dėl šio dokumento. Kai ji pradėjo dirbti, įmonei vadovavo A. J., ji suprato, kad jis buvo vienintelis įmonės akcininkas. Kiek žino, tarp brolių vyksta kažkokie nesutarimai, tačiau dėl ko, ji nežino. Paskutiniu metu įmonėje vyksta ginčas dėl to, kad įmonė ,,Girlenta“, priklausanti S. J. ir kuri nuomojasi iš UAB ,,Miškų verslas“. UAB "Miškų verslas ,,Swedbanke“ yra paėmusi paskolą, vieninteliu laiduotoju savo asmeniniu turtu yra A. J.. Ji žino, kad A. J. norėjo parduoti dalį pastatų, esančių adresu Miško g. 1, Jonavoje, kad grąžintų paskolą bankui, tačiau Stasys ir V. J. tokiam sprendimui prieštarauja, nes būtent tuos pastatus įmonė ,,Girlenta“ nuomojasi iš UAB ,,Miškų verslas“.

192016-12-14 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-2428 (16.) nurodyta, kad 2012-02-08 akcijų pirkimo- pardavimo (perleidimo) sutartyje, eilutėje, kuri prasideda, žodžiu ,,PARDAVĖJAS“ ir baigiasi ,,P. J.“, pasirašė P. J.. 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartyje, eilutėje, kuri prasideda, žodžiu ,,PIRKĖJAS“ ir baigiasi ,,A. J.“, pasirašė A. J.. 2012-02-08 UAB ,,Miškų verslas“ akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte, eilutėje, kuri prasideda žodžiu ,,Perdavė“ ir baigiasi ,,P. J.“, pasirašė P. J.. 2012-02-08 UAB ,,Miškų verslas“ akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte, eilutėje, kuri prasideda žodžiu ,,Priėmė“ ir baigiasi ,,A. J.“, pasirašė A. J..

202016-03-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-329 (17) nurodyta, jog tikėtina, kad tirti pateiktoje 2012-02-08 Akcijų pirkimo- pardavimo (perleidimo) sutartyje ir UAB ,,Miškų verslas“ 2012-02-08 akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) akte pirmiau buvo atlikti parašai P. J. vardu, po to išspausdintas spausdintinis dokumento tekstas ir atlikti parašai A. J. vardu. Nustatyti, kada surašyti dokumentai, t. y. išspausdintas dokumentų spausdintinis tekstas ir pasirašyti parašai A. J. ir P. J. vardu, negalima, nes metodikos rašto medžiagomis parašytų įrašų (parašų) ir toneriu išspausdintų ženklų absoliučiam amžiui nustatyti nėra ( ikiteisminio tyrimo medžiaga, 2017-03-20 specialisto išvada Nr.11-329(17), b. l. 98-100).

21Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikta 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartis (kopija palikta prie ikiteisminio tyrimo medžiagos), originalas grąžintas A. J., pateiktas 2012-02-08 akcijų priėmimo perdavimo (perleidimo) aktas, kuriuo nurodyta, kad akcijų kaina 156,00 Lt, tačiau P. J. teismo posėdyje paaiškino, kad 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutarties nepildė, teksto nerašė, ir tokių dokumentų nepasirašinėjo, už akcijų perleidimą nurodytų pinigų 156,00 Lt nėra gavęs, be to nurodyta kaina nėra reali, neatitinka tikros akcijų vertės. Broliui A. K. (J.) palikęs tuščius popieriaus lapus su savo parašais, vėliau sužinojo, 2016 m., kad surašyta akcijų perleidimo sutartis 2012-02-08 data ir įregistruota juridinių asmenų registre. Tai patvirtinta ir juridinio asmenų registro išrašu, kur nurodyta, kad UAB ,,Miško verslas“ akcininkas A. K. nuo 2015-08-04 iki 2018-06-15, P. J. akcininkas buvo nuo 2010-08-10 iki 2015-08-04.

22Prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateiktas 2010-08-10 LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas iš Registrų centro, 2010-08-02 UAB ,,Miškų verslas“ įstatai, 2010-07-09 UAB ,,Miškų verslas“ steigimo aktas, 2010-01-18 duomenys iš www.sodra.lt .

232014-04-16 UAB „Miškų verslas“ P. J. sprendimo Nr. 4, 2013 m. balanso su pelno ataskaita ir aiškinamuoju raštu, penkių laidavimo sutarčių, paprastų vekselių kopijos patvirtina, kad P. J. vykdė jam priskirtas funkcijas tuo laikotarpiu.

24Akcinių bendrovių įstatymas (2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835) reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis (2 str.). Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų (4 str.). Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, įstatymais bei teisės aktais. Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas( 4 str.). Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas AB straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datas, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo, teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šio Įstatymo 411 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Teikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šiuos duomenis, kartu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka pateikiamas prašymas šiuos duomenis įregistruoti juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojas šiuos duomenis perduoda juridinių asmenų registro tvarkytojui per vieną darbo dieną nuo duomenų ir dokumentų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui dienos (12 str.).

25Asmuo, įgijęs visas akcinės bendrovės akcijas arba įgijęs dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, taip pat asmuo, įgijęs uždarosios akcinės bendrovės akcijų, apie akcijų įgijimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akcijų įgijimo dienos turi raštu pranešti atitinkamai akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje. Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data (14 str.).

26LR CK 6.246 straipsnio 1 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, LR CK 1.138 str. numato teisių gynimo būdus, civilines teises įstatymų numatytais atvejais gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos-

271) pripažindamas tas teises;

282) atkurdamas buvusią iki teisės pažeidimo padėtį;

293) užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys);

304) priteisdamas įvykdyti pareigą natūra;

315) nutraukdamas arba pakeisdamas teisinį santykį;

326) išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar neturtinę žalą (nuostolius), o įstatymų arba sutarties numatytais atvejais – netesybas (baudą, delspinigius);

337) pripažindamas negaliojančiais valstybės ar savivaldybių institucijų arba pareigūnų aktus, prieštaraujančius įstatymams civilinio kodekso 1.3 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais;

348) kitais įstatymų numatytais būdais.

35Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

36Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

37Esminis kiekvieno sandorio elementas yra fizinio ar juridinio asmens valia, būtent valia turi būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnis). Asmens valia gali būti numanoma atsižvelgiant į konkrečias sandorio sudarymo aplinkybes (CK 1.64 straipsnio 2 dalis).

38Vertinant ieškinio pagrįstumą bei šalių paaiškinimus bei šalių pateiktus įrodymus, ieškovo P. J. paaiškinimu, pateiktais įrodymais nustatyta, kad nebuvo P. J. valios perleisti UAB ,,Miškų verslas“ akcijas A. K., P. J. paaiškino, jog 156 Lt kompensacijos ir jokios kompensacijos už UAB ,,Miškų verslas“ akcijas negavo, kadangi akcijų neperleido (nepardavė) ; P. J., A. K. paaiškinimais teismas laiko nustatytomis bylos aplinkybes, kad akcijų perleidimo sutarties su pilnu sutarties tekstu P. J. nepasirašė, A. K. negalėjo nurodyti teisme, kur buvo užpildytas ir kas užpildė akcijų perleidimo sutarties tekstą, surinktais įrodymais teismas laiko nustatytomis bylos aplinkybes, kad P. J. parašas išgautas apgaule, P. J. paaiškinimu jo parašas išgautas 2014 metais, dėl tuometinio akcininkų sprendimo protokolo sudarymo, o ne dėl akcijų perleidimo sutarties, A. K. prašymui pasirašęs tuščiame popieriaus lape.

39Tuščias popieriaus lapas su P. J. parašu lapo apačioje, spausdinimo būdu užpildžius sutarties tekstą pateiktas įregistruoti juridinių asmenų registre nežinant P. J., užpildė sutarties egzempliorių pasirašęs A. K. už pirkėją, laikoma, kad sutartis surašyta nežinant P. J., neatitinka tikros P. J. valios, P. J. teisingo atlygio už jo vardu registruotas akcijas, nurodytas sutartyje negavo, taikytina įstatymo analogija CK 1.19 straipsnis, kaip sudarius sandorį nesant ieškovo valios ir jį apgavus, ką patvirtina ekspertizės išvada, sandoris naikintinas ir tuo aspektu, kaip neatitinkantis viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 straipsnis), 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartis pripažintina niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento taikant restituciją. Pripažinus 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį negaliojančia, taikytina restitucija - akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalys grąžintinos į faktinę arba teisinę padėtį, buvusią 2012-02-08, kuomet P. J. buvo UAB ,,Miškų verslas“ vienvaldis akcininkas, nepriteisiant sutartyje nurodytos akcijų kainos 156,00 Lt (45,18 Eur), kadangi pinigai faktiškai nebuvo sumokėti P. J., nepateiktas tai patvirtinantis pakvitavimas (CK 1.80 straipsnio 2 dalis); taikytina restitucija, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo buvusią padėtį(CK1.138 str.1d. 2 p.).

40Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas turėtų priteisti iš antrosios šalies. Ieškovas už teisinę pagalbą, atstovavimą teisme sumokėjo 1 060 Eur (2 t., b. l. 2-5), žyminį mokestį - 200 Eur už ieškinį (1 t., b. l. 5) bei 50 Eur už reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (1 t., b. l. 72); viso ieškovas patyrė 1 310 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios, patenkinus ieškinį visiškai, priteistinos ieškovui iš atsakovo.

41Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistina 6,83 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis.).

42Teismo 2018-11-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Miškų verslas“ akcijų areštas, draudimas atsakovui A. K. priimti sprendimus susijusius su UAB „Miškų verslas“ valdymu bei sandorių sudarymu ar įmonei žalingais įsipareigojimais, sprendimui įsiteisėjus panaikintinos.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais,

Nutarė

44Ieškinį tenkinti visiškai.

45Pripažinti UAB „Miškų verslas“ juridinio asmens kodas: 302535702, akcijų pirkimo-pardavimo (perleidimo) sutartį, sudarytą 2012-02-08 tarp A. J. (šiuo metu – K.) ir P. J. niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

46Taikyti restituciją - akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalis grąžinti į pradinę teisinę padėtį, buvusią 2012-02-08, ir konstatuoti, kad UAB ,,Miškų verslas“, juridinio asmens kodas: 302535702, vienintelis akcininkas nuo 2010-08-10 yra P. J., a. k. ( - ) akcijų skaičius - 1560 vnt., nominali akcijos vertė - 100 Lt (28,96 Eur).

47Iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) priteisti ieškovui P. J., a. k. ( - ) 1 310,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

48Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) valstybei 6,83 Eur (šešis eurus 83 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas: 188659752, sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas: 5660).

49Sprendimui įsiteisėjus, 2018-11-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - UAB „Miškų verslas“ akcijų areštą, draudimą atsakovui A. K. priimti sprendimus susijusius su UAB „Miškų verslas“ valdymu bei sandorių sudarymu ar įmonei žalingais įsipareigojimais, panaikinti.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

51Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją per tris dienas išsiųsti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui (Vilnius, Vinco Kudirkos g.18-3).

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas P. J. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė pripažinti... 5. Posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas A. K. (buvusi pavardė ( - )) yra jo... 6. Atsakovas A. K. teismo posėdyje ir atsiliepimu ieškinį prašė atmesti.... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Liudytojas J. J. teisme parodė, kad P. J., S. J. ir A. K. yra jo sūnūs. Taip... 9. Liudytojas S. J. teismo posėdyje parodė, kad UAB ,,Miško verslas“ akcijų... 10. Liudytojas V. J. teismo posėdyje parodė, kad sužinojo apie akcijų... 11. Ikiteisminio tyrimo Nr.01-1-44038-16 metu 2016-09-12 P. J. paaiškino, kad... 12. 2017-02-03 P. J. paaiškino, kad 2010 metais, kai buvo kuriama įmonė... 13. Apklaustas kaip specialusis liudytojas A. J. paaiškino, kad 2010-08-10 jo... 14. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-02-01 papildomos apklausos metu A. J. paaiškino,... 15. Apklaustas kaip įtariamasis A. J. kaltas nepripažino ir parodė, kad akcijų... 16. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. J. paaiškino, kad UAB ,,Miškų... 17. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta kaip liudytoja ir buhalterė G. P.,... 18. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta ir liudytoja buhalterė I. B. paaiškino,... 19. 2016-12-14 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 20. 2016-03-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-329... 21. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikta 2012-02-08 akcijų pirkimo-pardavimo... 22. Prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateiktas 2010-08-10 LR juridinių asmenų... 23. 2014-04-16 UAB „Miškų verslas“ P. J. sprendimo Nr. 4, 2013 m. balanso su... 24. Akcinių bendrovių įstatymas (2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835)... 25. Asmuo, įgijęs visas akcinės bendrovės akcijas arba įgijęs dalį akcinės... 26. LR CK 6.246 straipsnio 1 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 27. 1) pripažindamas tas teises;... 28. 2) atkurdamas buvusią iki teisės pažeidimo padėtį;... 29. 3) užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas... 30. 4) priteisdamas įvykdyti pareigą natūra;... 31. 5) nutraukdamas arba pakeisdamas teisinį santykį;... 32. 6) išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar... 33. 7) pripažindamas negaliojančiais valstybės ar savivaldybių institucijų... 34. 8) kitais įstatymų numatytais būdais.... 35. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 36. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 37. Esminis kiekvieno sandorio elementas yra fizinio ar juridinio asmens valia,... 38. Vertinant ieškinio pagrįstumą bei šalių paaiškinimus bei šalių... 39. Tuščias popieriaus lapas su P. J. parašu lapo apačioje, spausdinimo būdu... 40. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistina 6,83 Eur išlaidų,... 42. Teismo 2018-11-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260,... 44. Ieškinį tenkinti visiškai.... 45. Pripažinti UAB „Miškų verslas“ juridinio asmens kodas: 302535702,... 46. Taikyti restituciją - akcijų pirkimo-pardavimo sutarties šalis grąžinti į... 47. Iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) priteisti ieškovui P. J., a. k. ( - ) 1 310,00... 48. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) valstybei 6,83 Eur (šešis eurus 83... 49. Sprendimui įsiteisėjus, 2018-11-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno... 51. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją per tris dienas išsiųsti Lietuvos...