Byla eB2-284-258/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų R. P., K. K. ir J. Š. pareiškimą atsakovui UAB „Česteris“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Pareiškėjos R. P., K. K. ir J. Š. kreipėsi į teismą, prašydamos iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Česteris“. Pareiškėjos yra pas atsakovą dirbusios darbuotojos, su kuriomis atsakovas neatsiskaitė. Atsakovas pareiškėjai K. K. yra skolingas 5 780,43 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų bei 950 Eur netesybų, R. P. – 2 040,61 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų bei 380 Eur netesybų, o J. Š. – 1 640,79 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų bei 380 Eur netesybų.

3Atsakovui UAB „Česteris“ keltina bankroto byla.

4Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Pareiškėjų pateiktas atsakovo balansas už 2016 metus tvirtina, kad įmonės turtas sudaro 55 013 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 27 013 Eur sumą. Atsakovas 2016 metais patyrė 68 042 Eur nuostolio. Teismui nėra pateikta, kurie iš šių trumpalaikių įsipareigojimų yra pradelsti. Tačiau byloje yra pakankamai kitų duomenų, iš kurių galima daryti išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir nėra pajėgus atstatyti savo mokumą. Atsakovas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimų, kuriais nutarta išieškoti ieškovių naudai darbo užmokestį (K. K. - 5 780,43 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei 950 Eur netesybų, R. P. – 2 040,61 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei 380 Eur netesybų, J. Š. – 1 640,79 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei 380 Eur netesybų). Remiantis 2017 m. gruodžio 18 d. viešaisiais Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus duomenimis, valstybės biudžetui atsakovas skolingas 4648,98 Eur, įdarbintų asmenų įmonėje nėra. Pareiškėjos nurodo, kad atsakovas taip pat yra skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Sanitex“, UAB „Almatūras“ ir kt., nuo 2017 m. birželio atsakovas jokios veiklos nevykdo.

6Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tikėtis, jog tokia įmonė ateityje pajėgtų atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą.

7ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9iškelti UAB „Česteris“ (į. k. 304082706, registracijos adresas: Totorių g. 22, Vilnius) bankroto bylą.

10Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA058).

11Areštuoti visą UAB „Česteris“ (į. k. 304082706, registracijos adresas: Totorių g. 22, Vilnius), kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

141) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

152) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

163) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

17Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

18Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

20Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėjos R. P., K. K. ir 3. Atsakovui UAB „Česteris“ keltina bankroto byla.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 5. Pareiškėjų pateiktas atsakovo balansas už 2016 metus tvirtina, kad įmonės... 6. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tikėtis, jog tokia... 7. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 8. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 9. iškelti UAB „Česteris“ (į. k. 304082706, registracijos adresas: Totorių... 10. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (bankroto... 11. Areštuoti visą UAB „Česteris“ (į. k. 304082706, registracijos adresas:... 12. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 13. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 14. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 15. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 16. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 17. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 18. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 19. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 20. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...