Byla 2A-437-372/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseja Birute Simonaitiene teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves AB „Lietuvos draudimas“ apeliacini skunda del Telšiu rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškoves AB „Lietuvos draudimas“ ieškini atsakovei UAB „Vetruna“ del žalos atlyginimo.

2Išnagrinejes byla, teismas n u s t a t e :

  1. Ginco esme

3Ieškove AB „Lietuvos draudimas“ kreipesi i teisma ir praše iš atsakoves UAB „Vetruna“ priteisti 1520 Lt turtines žalos atlyginimo ir 6 procentu dydžio metiniu palukanu nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Ieškove taip pat praše priteisti iš atsakoves bylinejimosi išlaidas. Ieškove nurode, kad 2009-10-22 ( - ) statybvieteje atsakoves kranistei krovinio iškrovimo metu kliudant treciojo asmens UAB „Baltic transline“ valdoma ir naudojama puspriekabe, buvo apgadinta UAB „DnB NORD lizingas“ priklausti puspriekabe. Del šios transporto priemones remonto buvo padaryta 1520 Lt nuostoliu, kuriuos ieškove išmokejo UAB „DnB NORD lizingas“. Ieškove igijo teise reikalauti šios sumos atgrežtinio reikalavimo teise iš atsakingo už žalos padaryma asmens UAB „Vetruna“. I ieškoves pretenzija atsakove nereagavo, žalos neatlygino. Atsakove yra statybvietes valdytoja, kuriai pavesta eksploatuoti, prižiureti ar tvarkyti objekta. UAB „Baltic transline“ valdoma ir naudojama puspriekabe buvo apgadinta statybvieteje. ( - ) statybos darbus atliko UAB „Vetruna“, kuri privalejo tinkamai užtikrinti statybvietes priežiura, laikantis darbu saugumo reikalavimu.

4Atsakove UAB „Vetruna“ ieškinio nepripažino. Ji nurode, kad ieškovei tenka pareiga irodyti konkrecios žalos padarymo fakta ir dydi, o tik paskui likusias deliktines atsakomybes salygas. Atsakoves nuomone, policijos pareiguno raštas patvirtina tik ta fakta, kad UAB „Baltic transline“ pareiškimu buvo kreipiamasi i Kauno apskrities vyriausiaji policijos komisariata ir tik šios imones pareiškime išdestyti teiginiai, kad puspriekabe buvo apgadinta statybvieteje ir tai buvo padaryta del atsakoves darbuotojo kaltes. Jokio tyrimo veiksmai nebuvo atliekami, atsakovei apie tai nebuvo žinoma. ( - ) statybos technine priežiura vykde asmenys ar vieša kontrole vykdanti statybos inspekcija nera užfiksave jokiu statybos darbu sauga reglamentuojanciu teises aktu pažeidimu 2009-10-22. Ieškove neirode žalos, už kurios padaryma butu atsakinga atsakove, fakto ir neirode žalos dydžio bei neteisetu atsakoves veiksmu, todel kitos civilines atsakomybes salygos net neirodinejamos. Ieškove nenustate ir nemane, kad puspriekabes sugadinimas yra nedraudiminis ivykis.

  1. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados

5Telšiu rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškini atmete. Iš ieškoves AB „Lietuvos draudimas“ priteise i valstybes biudžeta 98,00 Lt išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu.

6Teismas nurode, kad LR CK 6.264 str. 1 d. numatyta darbdavio atsakomybe atlyginti žala, atsiradusia del jo darbuotojo, einancio savo darbines pareigas, kaltes, taciau ieškovas byloje nepateike jokiu irodymu, kad puspriekabe sugadino atsakovo darbuotojas. Iš medžiagos, pagal kuria atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima Nr. 22.At-1333-09, teismas nustate, kad medžiagoje nera nei ivykio vietos apžiuros protokolo, nei liudytoju apklausos protokolu, fotonuotraukos darytos ne tyrima atlikusio asmens, nenustatytas galima žala padares asmuo. Neaišku, kada, kokioje vietoje, kokiu budu ir koks asmuo apgadino puspriekabe. ( - ) statybos technine priežiura vykde asmenys ar vieša statybos kontrole vykdanti statybos inspekcija 2009-10-22 nera užfiksave jokiu statybos darbu sauga reglamentuojanciu teises aktu pažeidimu. Ieškovas nuostoliu dydi nustate ir draudimo išmoka išmokejo vien remdamasis Kauno apskrities VPK Kauno miesto centro PK 2010-01-12 pažyma del ivykio, 2009-11-24 nutarimu atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, todel teismas sprende, kad ieškovas, paskaiciuodamas nuostoliu dydi, nesivadovavo Transporto priemoniu draudimo taisykliu Nr. 021 (2009-04-27 redakcija, galioja nuo 2009-05-12) 10.1. p. nuostatomis.

7Teismas, išanalizaves bylos medžiaga, sprende, kad ieškovas nepateike jokiu irodymu, leidžianciu teigti, jog atsakovas atsakingas už padaryta žala, todel ieškini atmete.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji teisiniai argumentai

8Ieškove AB „Lietuvos draudimas“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Telšiu rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendima, priimti nauja sprendima ir ieškini patenkinti, taip pat priteisti bylinejimosi išlaidas. Apeliantas nurode šiuo apeliacinio skundo motyvus:

91. Pirmosios instancijos teismas nepagristai teige, kad ieškovas neirode, jog del patirtos jam žalos atsakovas nekaltas. Byloje esancioje policijos pareiguno išduotoje 2010-01-12 pažymoje del ivykio konstatuota, kad ivykis ivyko, kai UAB „Baltic transline“ vairuotojui V. Ž. ( - ) statybvieteje iškraunant krovini atsakovo kraniste kliude ir apgadino UAB „Baltic transline“ puspriekabe ( - ). Aplinkybes, nurodytos rašytiniuose oficialiuose dokumentuose, laikomos visiškai irodytomis, kol jos bus paneigtos kitais byloje esanciais, išskyrus liudytoju parodymais, irodymais.

102. Pirmosios instancijos teismas nepagristai nepripažino atsakoves statybvietes valdytoju, atsakingu už nuostoliu atsiradima. Valdytojui pavesta eksploatuoti, prižiureti ir tvarkyti objekta. Atsakove yra rangovas, atsakantis už darbu sauga. Ši jos pareiga itvirtinta CK 6.266, 6.692 straipsniuose, Statybos istatyme, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Galimybe nemoketi žalos atsakovei gali atsirasti tik irodžius, kad žala atsirado del nenugalimos jegos arba nukentejusiojo asmens tycios ar didelio neatsargumo. Kitais atvejais konstatuojama deliktine atsakoves kalte.

11Atsiliepimu i ieškoves apeliacini skunda atsakove UAB „Vetruna“ prašo Telšiu rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendima palikti nepakeista, o apeliacini skunda atmesti. Atsakove nesutinka su ieškoves pozicija, kad Kauno apskrities VPK Kauno miesto centro policijos 2010 m. sausio 12 d. pažyma turi lemiama irodomaja reikšme sprendžiant tarp šaliu kilusi ginca, ir kad ji turi didesne irodomaja galia, nei kiti byloje esatys irodymai. Atsakoves nuomone, pažyma patvirtina tik UAB „Baltic transline“ kreipimosi i Kauno apskrities VPK fakta ir UAB „Baltic transline“ pareiškime pradeti ikiteismini tyrima išdestytus teiginius. Iš pažymoje esanciu teiginiu ir ikiteisminio tyrimo tyrejos J. B. parodymu, nera jokio faktinio ir teisinio pagrindo teigti, kad UAB „Baltic transline“ pareiškime pradeti ikiteismini tyrima nurodyti teiginiai atitinka realybe. Tiriant UAB „Baltic transline“ pareiškima nera nustatyta, kokioje konkrecioje vietoje ivyko UAB „Baltic transline“ turto sužalojimas, kokios sužalojimo aplinkybes, koks konkreciai asmuo padare sužalojimus ir kt. Atsakovas mano, kad teismas nepažeide CPK 185 str. ir vertino irodymu viseta. Ieškovo argumentas del CK 6.266 str. taikymo yra nepagristas. Vertinant ieškovo teiginius, t. y. jog žala buvo padaryta atsakovo valdomu mechanizmu – kranu, šaliu teisiniai santykiai kvalifikuotini ir jiems turetu buti taikomos bendrosios civiline atsakomybe reglamentuojancios teises normos, bei teises normos, reglamentuojancios deliktine asmens atsakomybe už žala, padaryta jo samdytu darbuotoju ir/ar kitu asmenu, kurie veikia tokio asmens vardu ir vykdo jo nurodyma (CK 6.264 str., 6.265 str.). Atsakove nesutinka ir su ieškoves teiginiais del CK 6.692 str. netinkamo aiškinimo bei taikymo, kadangi byloje nera jokiu irodymu, patvirtinanciu statybos rangos darbus reglamentuojanciu teises normu pažeidimus.

12I. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos nagrinejimo taisykliu, nustatanciu ir apeliacinio skundo nagrinejimo ribas, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesini sprendima tiek jo teisetumo, tiek jo pagristumo aspektais. Tai atliekama nagrinejant ir faktinius, ir teisinius bylos pagrindus, t. y. tiriant byloje surinktus irodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai atskleide bylos esme, nustate faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai kvalifikavo tarp bylos šaliu susiklosciusius teisinius santykius. Kartu apeliacines instancijos teismas patikrina, ar nera CPK 329 str. nurodytu absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Šioje byloje teismas nenustate absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu.

16Teismas nustate, kad 2009-10-22 ( - ) statybvieteje, kurios valdytoja buvo rangove UAB „Vetruna“, buvo apgadinta puspriekabe, priklausanti UAB „DnB NORD lizingas“, valdoma ir naudojama UAB „Baltic transline“. Ieškove AB „Lietuvos draudimas“ sumokejo 1520 Lt draudimo išmoka UAB „DnB NORD lizingas“ ir kreipesi i teisma, prašydama priteisti šia suma atgrežtinio reikalavimo pagrindu iš kaltojo asmens UAB „Vetruna“.

17Priimdamas sprendima, teismas privalo remtis pateiktais ir teismo posedyje aptartais irodymais. Ar tam tikros aplinkybes, susijusios su ginco dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybiu pusiausvyros principu. Jeigu pateikti irodymai leidžia teismui padaryti išvada, kad yra didesne tikimybe, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažista tuos faktus nustatytais.

18CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas ivertina irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Teismas, vertindamas irodymus, turi vadovautis ne tik irodinejimo taisyklemis, bet ir logikos desniais, pagal vidini isitikinima padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti irodymus, vadovaujantis vidiniu isitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti viena ar kita irodyma. Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu irodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvima padaryti irodymu pakanka, jeigu byloje esantys irodymai leidžia labiau tiketi, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra pažymejes, kad irodymu pakankamumo klausimas turi buti sprendžiamas atsižvelgiant i ginco pobudi ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Ivertindamas irodymus teismas, vadovaudamasis istatymo reikalavimais ir remdamasis logikos desniais, turi spresti apie visu byloje surinktu faktiniu duomenu (irodymu) tikruma, sasajuma, leistinuma, tarpusavio ryši, pakankamuma irodinejimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilineje Nr. 3K-3-171/2008).

19Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad rašytiniais irodymais – Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto centro policijos komisariato pažyma (22 b. l.), medžiaga, pagal kuria atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, (47 b. l.) pripažinta, kad 2009-10-22 UAB „Baltic transline“ valdoma puspriekabe, valst. Nr. duomenys neskelbtini) ( - ) statybvieteje medžiagu iškrovimo metu buvo apgadinta krano. Nutarima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima tikrino Kauno miesto apylinkes prokuraturos III nusikalstamu veiku tyrimo skyriaus prokuroras A. M., kuris pažeidimu nenustate. Taigi, rašytiniais irodymais patvirtinta, kad mineta puspriekabe buvo apgadinta statomos ( - ) teritorijoje, kurioje už vykdomus darbus yra atsakinga atsakove UAB „Vetruna“. Rašytiniai irodymai negali buti nugincijami liudytoju parodymais (CPK 197 straipsnio 2 dalis), taciau atsakovei nebuvo užkirstas kelias juos nugincyti nustatyta tvarka. Minetu rašytiniu irodymu atsakove negincijo, todel teismas juos vertina kaip oficialius, turincius didesne irodomaja galia. Šiuo atveju liudytojos J. B. parodymai negali buti laikomi visiškai patikimais, kol nenugincyti rašytiniai irodymai. Teismas taip pat sprendžia, kad šios liudytojos parodymai apie puspriekabes apgadinima neprieštarauja kitiems Medžiagoje, pagal kuria atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, nustatytiems faktams (74 b. l.).

20Teismas pripažista, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai nepripažino atsakoves statybvietes valdytoja, atsakinga už puspriekabes sugadinima ieškoves nurodytomis aplinkybemis. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala turi atlyginti statybvietes savininkas (valdytojas), atsakantis be kaltes. Statytojo kalte gali buti nugincyta tik dviem atvejams – kai irodo, kad žala atsirado del nenugalimos jegos arba nukentejusiojo asmens tycios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 straipsnio 1 dalis). Atsakove ne vienos iš šiu aplinkybiu negincijo. Kad atsakove buvo statybvietes valdytoja, patvirtina Statybvietes perdavimo aktas (23 b. l.). Statybvietes valdytojas, šiuo atveju rangove UAB „Vetruna“ , yra atsakingas už statybvietes eksploatavima, prižiurejima ir tvarkyma. CK 6.692 straipsnyje yra itvirtinta, kad rangovas atsako už istatymu ir normatyviniu statybos dokumentu nustatytu aplinkos apsaugos ir darbu saugumo reikalavimu vykdyma. Šias CK nuostatas detalizuoja Statybos istatymo 15 straipsnio 6 dalies 5 punktas, kuriame itvirtinta rangovo pareiga, be kita ko, užtikrinti saugu darba. Ivykio metu galiojo STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 41 punkto nuostata, kad rangovo imones vadovas privalo paskirti darbuotoja, kuris užtikrintu saugu darba. Teismui nebuvo pateikta irodymu, kad atsakove tai padare. Teismas pripažista, kad objekto valdytojas buvo UAB „Vetruna“, kurio prižiurimoje statybvieteje buvo apgadinta UAB „Baltic transline“ priklausanti puspriekabe. Tarp šiu esminiu salygu yra priežastinis ryšys, kadangi atsakove privalejo užtikrinti objekto sauguma, šiuo atveju – eismo sauguma. Atsakove neirode, kad egzistuoja CK 6.270 straipsnio 1 dalies nuostatos, atimancios puspriekabes savininkui galimybe reikalauti žalos atlyginimo. Ieškove 1520 Lt išmokejo draudimo išmoka UAB „DnB NORd lizingas“, kuri yra puspriekabes savininke (8, 20 b. l.). Ši transporto priemone buvo nustatyta tvarka apdrausta (9–10 b. l.). Taigi, ieškove turi pagrista teise reikalauti iš atsakoves žalos atlyginimo subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). Atsakoves teiginys, kad UAB „Baltic transline“ pareiškima policijai paraše tik tam, kad gautu kasko draudimo išmoka, neirodytas. Be to, draudimo išmoka gavo ne ši imone, o UAB „DnB NORD lizingas“.

21Teismas sprendžia, kad yra pagristas ieškoves reikalavimas priteisti 6 procentu metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos (2012-08-28) iki sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

22Tenkinant ieškini, iš atsakoves priteistinos bylinejimosi išlaidos, susijusios su sumoketu 143 Lt žyminiu mokesciu (CPK 93 straipsnio 1 dalis), pateikiant ieškini bei apeliacini skunda (4, 98 b. l.). Iš ieškoves valstybei priteisiamos bylinejimosi išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jos sudaro 98 Lt (pridedama pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu). Ieškove naudojosi teisine pagalba, kuria teike advokato padejejas (5 b. l.). Ieškove pastarajam asmeniui sumokejo 1600 Lt honorara (6–7 b. l.). Teismas pripažista, kad tokia suma negali buti priteisiama iš atsakoves. Visu pirma, ieškinio suma yra labai nedidele. Advokato padejejas dalyvavo tik viename teismo posedyje (82–84,105–106 b. l.). Tokio pobudžio bylose yra suformuota teismu praktika, todel atstovui nebuvo labai sudetinga parengti ieškini bei apeliacini skunda. Teismas ivertina ir ta aplinkybe, kad ieškinio ir apeliacinio skundo argumentacija iš esmes analogiška, apeliaciniame skunde tik labiau remiamasi kasacine teismu praktika. Teismas pripažista, kad aiškiai per dideles advokato pagalbos apmokejimo išlaidos vertintinos kaip nepagristas išlaidavimas, kuris negali buti perkeltas kaip pareiga šias išlaidas apmoketi iš atsakoves. Teismas sprendžia, kad nagrinejamu atveju iš atsakoves ieškovei priteistina 300 Lt atstovavimo išlaidu (CPK 98 straipsnis).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

24Telšiu rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendima panaikinti. Byloje priimti nauja sprendima. Priteisti iš atsakoves UAB „Vetruna“ (imones kodas 180315137, buveine Telšiu g. 2K, Rainiu k., LT-88401, Telšiu r. sav., a. s. Nr.( - ) AB DnB bankas) ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ (imones kodas 110051834, buveine J. B. g. 12, LT-03600 Vilnius, a. s. Nr.( - ) „Swedbank“, AB) 1520 Lt (viena tukstanti penkis šimtus dvylika litu) žalos atlyginimo, 6 procentu metiniu palukanu nuo priteistos 1520 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2012-08-28) iki sprendimo visiško ivykdymo ir 443 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt tris litus) bylinejimosi išlaidu.

25Priteisti iš atsakoves UAB „Vetruna“ (imones kodas 180315137, buveine Telšiu g. 2K, Rainiu k., LT-88401, Telšiu r. sav., a. s. Nr.( - ) AB DnB bankas) 98 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus) bylinejimosi išlaidu valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseja Birute... 2. Išnagrinejes byla, teismas n u s t a t e :
  1. Ginco... 3. Ieškove AB „Lietuvos draudimas“ kreipesi i teisma ir praše iš atsakoves... 4. Atsakove UAB „Vetruna“ ieškinio nepripažino. Ji nurode, kad ieškovei... 5. Telšiu rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 25 d. sprendimu ieškini... 6. Teismas nurode, kad LR CK 6.264 str. 1 d. numatyta darbdavio atsakomybe... 7. Teismas, išanalizaves bylos medžiaga, sprende, kad ieškovas nepateike jokiu... 8. Ieškove AB „Lietuvos draudimas“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagristai teige, kad ieškovas neirode, jog... 10. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagristai nepripažino atsakoves... 11. Atsiliepimu i ieškoves apeliacini skunda atsakove UAB „Vetruna“ prašo... 12. I. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos... 16. Teismas nustate, kad 2009-10-22 ( - ) statybvieteje, kurios valdytoja buvo... 17. Priimdamas sprendima, teismas privalo remtis pateiktais ir teismo posedyje... 18. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas ivertina irodymus pagal vidini savo... 19. Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad rašytiniais irodymais – Kauno apskrities... 20. Teismas pripažista, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai nepripažino... 21. Teismas sprendžia, kad yra pagristas ieškoves reikalavimas priteisti 6... 22. Tenkinant ieškini, iš atsakoves priteistinos bylinejimosi išlaidos,... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 24. Telšiu rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. sprendima panaikinti.... 25. Priteisti iš atsakoves UAB „Vetruna“ (imones kodas 180315137, buveine...