Byla 1A-26-581/2015

1Procesinio sprendimo kategorija

2Panevėžys

31.2.14.5.3;2.4.8.

4Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jolantos Raščiuvienės, teisėjų Prano Šimkaus ir Evaldo Vanago, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant: prokurorui Evaldui Šidlauskui, vertėjai Nijolei Vanagienei, nuteistajam A. S., jo gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 241 straipsnio 2 dalį ir jam skirta laisvės atėmimo vieneriems metams šešiems mėnesiams bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose. Vadovaujantis 64 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė, visiško bausmių sudėjimo būdu, subendrinta su Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta ir neatlikta laisvės apribojimo 6 (šešiems) mėnesiams bausme, įpareigojant jį per šį laikotarpį be teismo ar bausmę prižiūrinčios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, tęsti darbą arba užsiregistruoti darbo biržoje bei gydytis nuo narkomanijos ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 27 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį paskirta bausme – areštu 30 (trisdešimt) parų. Į bausmės laiką įskaitytas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2014-02-24 – 2014-02-25 (dvi paros), nuo 2014-06-25 – 2014-06-27 (dvi paros) ir A. S. paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams devyniems mėnesiams 26 dienoms, atliekant ją pataisos namuose.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7A. S. nuteistas už tai, jog būdamas suimtas ir pavartodamas smurtą prieš policijos pareigūną pabėgo iš jo laikymo vietos, o būtent 2014 m. rugsėjo 19 d., apie 13.40 val., būdamas ir žinodamas, kad yra suimtas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) (teismo proceso Nr. duomenys neskelbtini) ir konvojuojamas iš duomenys neskelbtini) miesto apylinkės teismo, esančio duomenys neskelbtini), patalpų į duomenys neskelbtini) apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinį spec. automobilį „FORD TRANZIT“, valstybinis numeris ( - ) stovėjusį prie ( - ) miesto apylinkės teismo pastato, tyčia pavartodamas smurtą prieš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus areštinės ( - ) G. B., tai yra kairės rankos alkūne stipriai pastūmė į šoną, tokiu būdu sukeldamas jam fizinį skausmą, bei šiam neišlaikius pusiausvyros ištrūko iš jo rankos ir pabėgo nuo policijos pareigūno ( - ) gatvėje esančio miško link, kol tą pačią dieną apie 22 val. 45 min., buvo surastas policijos pareigūnų adresu ( - ) ir patalpintas į ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato areštinę.

8Apeliaciniu skundu A. S. pažymi, kad nesutinka su veikos, už kurią jis yra nuteistas teisine kvalifikacija. Mano, kad apylinkės teismas skundžiamą nuosprendį priėmė turėdamas išankstinį nusistatymą, nes jokių įrodymų, kad jis panaudojo fizinę jėgą prieš nukentėjusįjį G. B., išskyrus pastarojo pasisakymus, nėra pateikta.

9Teismo posėdyje nuteistasis A. S. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras - apeliacinį skundą atmesti.

10Nuteistojo A. S. apeliacinis skundas tenkinamas.

11Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias nuostatas, įtvirtintas BPK 320 straipsnyje, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

12Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, baudžiamąją bylą ir skundžiamą teismo nuosprendį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad priimdamas sprendimą byloje pirmosios instancijos teismas nepakankamai išsamiai ištyrė nuteistojo veiksmų subjektyviosios pusės turinį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad nuteistojo A. S. veiksmai atitinka BK 241 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius. Taigi, skundžiamame nuosprendyje neteisingai išspręsti nuteistojo A. S. veiksmų kvalifikavimo bei bausmės skyrimo klausimai, todėl nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms ir neteisingai paskirtos bausmės.

13Dėl veikos kvalifikavimo

14Skundžiamu nuosprendžiu A. S. nuteistas pagal BK 241 straipsnio 2 dalį, kuri numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas būdamas sulaikytas, suimtas ar atlikdamas arešto, laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pabėgo iš jo laikymo vietos pavartodamas smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis arba padarydamas didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai. Iš apeliacinio skundo turinio galima suprasti, kad apeliantas, nesutikdamas su jo nuteisimu pagal BK 241 straipsnio 2 dalį, savo kaltės dėl jo pabėgimo iš laikymo vietos neneigia, tačiau prašo jo veiką kvalifikuoti pagal BK 241 straipsnio 1 dalį, tvirtindamas, kad pabėgimo metu jokio fizinio kontakto, o tuo labiau smurtinių veiksmų nukentėjusiojo G. B. atžvilgiu jis neatliko.

15Asmens veiksmų neteisėtumą, realizuojant BK 241 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtį, apibūdinantis požymiai yra tai, kad už jo laikymo vietos ribų asmuo atsiduria savavališkai, t.y. neturėdamas tam teisėto pagrindo ir leidimo, o šio straipsnio antros dalies dispozicijoje įtvirtinti dar du alternatyvūs požymiai, t.y. smurto prieš sargybą ar kitus asmenis panaudojimas arba padarymas didelės turtinės žalos asmens laikymo įstaigai. Byloje neginčijamai nustatyta, kad A. S. būdamas suimtas pabėgo iš jo laikymo vietos. Apeliaciniame skunde keliamas šios nusikalstamos veikos netinkamos kvalifikacijos klausimas neigiant smurto prieš konvojavusį pareigūną aplinkybę.

16Kolegija, pažymi, kad teismų praktikoje, teisės doktrinoje pripažinta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Iš nekaltumo prezumpcijos, kuri yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 2 d. bei BPK 44 str. 6 d., kyla imperatyvas, kad visos abejonės, kurių negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pažymima, kad esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių draudžiama priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti (kasacinės nutartys Nr. 2K–177/2009, 2K–205/2012, 2K-532/2012).

17Kaip matyti, iš baudžiamosios bylos medžiagos A. S. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios laikėsi nuoseklios pozicijos, kad pabėgimo metu jį konvojavusio G. B. atžvilgiu smurtinių veiksmų nenaudojo, tvirtindamas, kad pabėgo tuo metu, kai policijos pareigūnai išvesdami jį iš Visagino miesto apylinkės teismo dėl siauro praėjimo praleido jį į priekį. Teigdamas, kad pabėgimo metu fizinio kontakto su pareigūnais nebuvo, kas atitiktų BK 241 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką. Šiuos parodymus A. S. patvirtino ir teisiamajame posėdyje.

18Pirmosios instancijos teismas A. S. kaltę, padarius BK 241 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką iš esmės grindė nukentėjusiojo G. B. parodymais, kad pabėgimo momentu šalia jo einantis A. S. jį stumtelėjo alkūne, po ko jis prarado pusiausvyrą ir paleido už alkūnės prilaikomą A. S. ir šis pabėgo. Taigi, fizinio smurto panaudojimo jo atžvilgiu aplinkybę nurodė tik nukentėjusysis. Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad A. S. kaltę patvirtina ir liudytojo A. R. parodymais, tačiau nustatyta, kad kartu su G. B. A. S. konvojavęs A. R. nepatvirtino A. S. smurtinių veiksmų prieš G. B., nes A. S. pabėgimo momento nematė, o tik išgirdęs G. B. šūktelėjimą sureagavo į tai, kad konvojuojamasis bėga. Nukentėjusiuoju pripažintas G. B. dėl sveikatos sutrikdymo fakto ir masto į teismo medicinos ekspertus nesikreipė.

19Taigi, kaltinimas dėl BK 241 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo grindžiamas vien tik nukentėjusiojo G. B. parodymais, kurių nepatvirtina kiti bylos duomenys. Todėl įvertinus byloje surinktus įrodymus, sutinkama su apelianto skunde nurodomais argumentais ir konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas padarė faktinių bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas dėl BK 241 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties įrodytumo ir, nesant pakankamai neginčijamų įrodymų, A. S. pripažino kaltu padarius minėtą nusikalstamą veiką. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs visas aplinkybės, daro išvadą, jog A. S. padaryta nusikalstama veika perkvalifikuotina iš BK 241 straipsnio 2 dalies į BK 241 straipsnio 1 dalį, nes byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, kad A. S., būdamas suimtas pabėgo iš jo laikymo vietos, o būtent 2014 m. rugsėjo 19 d., apie 13.40 val., būdamas ir žinodamas, kad yra suimtas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) (teismo proceso Nr. ( - ) ir konvojuojamas iš ( - ) miesto apylinkės teismo, esančio ( - ), patalpų į ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinį spec. automobilį „FORD TRANZIT“, valstybinis numeris ( - ) stovėjusį prie ( - ) miesto apylinkės teismo pastato, pabėgo nuo ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus areštinės viršininko G. B. ( - ) mieste ( - ) gatvėje esančio miško link, kol tą pačią dieną apie 22 val. 45 min., buvo surastas policijos pareigūnų adresu ( - ) ir patalpintas į ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato areštinę ir ši A. S. veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 241 straipsnio 1 dalies, sudėtį.

20Dėl bausmės

21Kadangi nuteistojo A. S. nusikalstama veika perkvalifikuojama į kitą BK 241 straipsnio dalį, todėl iš naujo spręstinas nuteistajam skirtinos bausmės klausimas. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Nuteistasis A. S. tiesiogine tyčia padarė baigtą, nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamą nusikalstamą veiką. Teismas įvertina ir tai, kad A. S. iki šios nusikalstamos veikos padarymo keturis kartus buvo teistas už nusikalstamas veikas, šiuo atveju nusikalto neatlikęs bausmių pagal ankstesnius paskutinius jo atžvilgiu priimtus baudžiamąjį įsakymą (2014 m. birželio 23 d.) ir nuosprendį (2014 m. birželio 27 d.), nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinę nusikalstamą veiką nuosavybei ir neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, charakterizuojamas patenkinamai, niekur nesimoko ir nedirba. Įrodymai apie apelianto padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir jo asmenybę apibūdinantys duomenys nesuteikia jokio pagrindo spręsti, kad bausmės tikslai bus pasiekti, netaikant BK 56 straipsnyje įtvirtintos bausmės skyrimo recidyvistui taisyklės, pagal kurią tipine bausme laikomas laisvės atėmimas. A. S. skiriama terminuoto laisvės atėmimo bausmė (BK 56 str. 1 d.), savo trukme neviršijanti BK 241 straipsnio 1 dalyje sankcijoje nustatyto tokios bausmės rūšies vidurkio. Kadangi A. S. nusikalto neatlikęs Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos laisvės apribojimo bausmės, bausmės bendrintinos BK 64 straipsnio tvarka. Apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti duomenys, t. y. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo raštas Nr. ( - ), jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 27 d. nuosprendžiu paskirta arešto bausmė yra atlikta, todėl atsižvelgiant į tai šiuo nuosprendžiu skiriama bausmė nebendrintina su minėtu nuosprendžiu.

22Dėl visų aukščiau paminėtų aplinkybių, apylinkės teismo nuosprendis keičiamas dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms, dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo ir neteisingai paskirtos bausmės.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 1, 2 ir 3 punktais,

Nutarė

24Ignalinos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. nuosprendį pakeisti:

25A. S. veiką iš BK 241 straipsnio 2 dalies perkvalifikuoti pagal BK 241 straipsnio 1 dalį, ir pagal BK 241 straipsnio 1 dalį A. S. paskirti bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams.

26Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimi, BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos laisvės apribojimo 6 mėnesiams bausmės dalį, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms, ir A. S. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams penkiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

27Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Procesinio sprendimo kategorija... 2. Panevėžys... 3. 1.2.14.5.3;2.4.8.... 4. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. A. S. nuteistas už tai, jog būdamas suimtas ir pavartodamas smurtą prieš... 8. Apeliaciniu skundu A. S. pažymi, kad nesutinka su veikos, už kurią jis yra... 9. Teismo posėdyje nuteistasis A. S. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 10. Nuteistojo A. S. apeliacinis skundas tenkinamas.... 11. Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias... 12. Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, baudžiamąją bylą ir... 13. Dėl veikos kvalifikavimo... 14. Skundžiamu nuosprendžiu A. S. nuteistas pagal BK 241 straipsnio 2 dalį, kuri... 15. Asmens veiksmų neteisėtumą, realizuojant BK 241 straipsnyje numatyto... 16. Kolegija, pažymi, kad teismų praktikoje, teisės doktrinoje pripažinta, kad... 17. Kaip matyti, iš baudžiamosios bylos medžiagos A. S. nuo pat ikiteisminio... 18. Pirmosios instancijos teismas A. S. kaltę, padarius BK 241 straipsnio 2 dalyje... 19. Taigi, kaltinimas dėl BK 241 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos... 20. Dėl bausmės... 21. Kadangi nuteistojo A. S. nusikalstama veika perkvalifikuojama į kitą BK 241... 22. Dėl visų aukščiau paminėtų aplinkybių, apylinkės teismo nuosprendis... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2... 24. Ignalinos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. nuosprendį pakeisti:... 25. A. S. veiką iš BK 241 straipsnio 2 dalies perkvalifikuoti pagal BK 241... 26. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimi, BK 65 straipsnio 1 dalies 1... 27. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....